Đề Xuất 6/2023 # Bài Cúng Giỗ Anh Trai # Top 11 Like | Herodota.com

Đề Xuất 6/2023 # Bài Cúng Giỗ Anh Trai # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Cúng Giỗ Anh Trai mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài Cúng Giỗ Anh Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Bé Trai, Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai, Hoạt Động Trải Nghiệm Và Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp, Nội Quy Cắm Trại, Bé Trai, Anh Trai ác Ma Yêu Em Vág, Đơn Xin ở Lại Trại, Rau Câu Trái Cây, Thể Lệ Nét Chữ Từ Trái Tim, Thể Lệ Nét Chữ Trái Tim, Xin O Lai Trai, Don O Lai Trai Tam Gia, Trái Tim Sen Của Mẹ, Thủ Tục ăn Hỏi Nhà Trai, Trái Cây, Bài Thơ Hoa Kết Trái, Nội Quy Trại 26/3, Nội Quy Trại, Nội Quy Hội Trại, Quy ước Bàn Tay Trái, Bột Trái Cây, Trái Cây Sấy Dẻo, Lời Bài Thơ Hoa Kết Trái, Báo Cáo Giờ Trái Đất, Bài Ca Về Trái Đất, Mẫu Đơn Xin Vào Trại Tâm Thần, Em Trai Mưa, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 11, ăn Dặm Từ Trái Tim, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái, 6 Bí Quyết Nắm Giữ Trái Tim Đàn ông, Giật Mắt Trái, Bí Quyết Yêu Trai Tây, Bao Cao Tong Ket Hoi Trai, Trái Tim Của Chef Pdf, Bí Quyết Đẹp Trai, Doanh Trại, Báo Cáo Tổng Kết Hội Trại 26 3, Bí Quyết Cua Trai, Nội Quy Trại Giam, Thể Lệ Cuộc Thi Nét Chữ Từ Trái Tim, Quá Trình Yêu Của Con Trai Và Con Gái, Bao Ve Trai Giam La Gi, Từ Vựng Về Trái Cây, Vai Trò Trái Dừa Nước, Thủ Tục Vay Vốn Làm Trang Trại, Sách ăn Dặm Từ Trái Tim, Đơn Xin Học Trái Tuyến Lớp 6, Trái Tim Của Chef, Kỹ Năng ăn Trái Cây, Khế ước Trái Phiếu, Trại Tù Phú Quốc, Xin O Lai Trai Giam Kim Chi, Trai Tap Trung, Hãy Kể Tên Các Đới Khí Hậu Trên Trái Đất, Cấu Tạo Trái Dừa Nước, Kế Hoạch Cua Trai, Hãy Kể Tên 5 Đới Khí Hậu Trên Trái Đất, Thủ Tục Xin Học Lớp 6 Trái Tuyến, Thủ Tục Xin Học Lớp 1 Trái Tuyến, Sách 80 Lời Bố Gửi Con Trai, Giáo án Hoa Kết Trái, Mẫu Đơn Xin Chuyển Trại, Nội Quy Quy Chế Trại Giam, Mẫu Đơn Xin Học Lớp 1 Trái Tuyến, Mẫu Đơn Xin Sao Giấy Ra Trại, Mẫu Đơn Xin Học Lớp 6 Trái Tuyến, Mẫu Đơn Xin Học Trái Tuyến Lớp 6, ăn Dặm Từ Trái Tim 2017, Đơm Đề Nghị Đi Trại Tâm Thần, Mẫu Đơn Xin ở Lại Trại Giam, Đơn Xin Vào Lớp 6 Trái Tuyến, Đơn Xin Học Lớp 1 Trái Tuyến, Đơn Xin Học Lớp 6 Trái Tuyến, Đơn Xin Vào Lớp 1 Trái Tuyến, Đơn Xin Vào Học Lớp 6 Trái Tuyến, Đơn Xin ở Lại Trại Giam, Đơn Xin ở Lại Trại Tạm Giam, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Ra Trại, Báo Cáo Nước Trái Cây, 3. Kế Hoạch Cua Trai, Biển Nào Cấm Rẽ Trái, Đơn Xin Chuyển Trại, Vỉa Hè Nguyễn Trãi, Biển Báo Cấm ô Tô Rẽ Trái, Bài Dù Sao Trái Đất Vẫn Quay, Mẫu Đơn Xin Vào Lớp 6 Trái Tuyến, Don Xin Ve Trai Giam, Mẫu Đơn Xin Vào Lớp 1 Trái Tuyến, Don Xin O Lao Trai Giam, Em Trai Mua Nghia La Gi, Mẫu Đơn Xin ở Lại Trại Tạm Giam, Truyện Tranh Gái Giả Trai, Bài Thuyết Trình Hội Trại 26 3, Bài Thuyết Trình Trại,

Bài Cúng Giỗ Anh Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Bé Trai, Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai, Hoạt Động Trải Nghiệm Và Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp, Nội Quy Cắm Trại, Bé Trai, Anh Trai ác Ma Yêu Em Vág, Đơn Xin ở Lại Trại, Rau Câu Trái Cây, Thể Lệ Nét Chữ Từ Trái Tim, Thể Lệ Nét Chữ Trái Tim, Xin O Lai Trai, Don O Lai Trai Tam Gia, Trái Tim Sen Của Mẹ, Thủ Tục ăn Hỏi Nhà Trai, Trái Cây, Bài Thơ Hoa Kết Trái, Nội Quy Trại 26/3, Nội Quy Trại, Nội Quy Hội Trại, Quy ước Bàn Tay Trái, Bột Trái Cây, Trái Cây Sấy Dẻo, Lời Bài Thơ Hoa Kết Trái, Báo Cáo Giờ Trái Đất, Bài Ca Về Trái Đất, Mẫu Đơn Xin Vào Trại Tâm Thần, Em Trai Mưa, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 11, ăn Dặm Từ Trái Tim, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái, 6 Bí Quyết Nắm Giữ Trái Tim Đàn ông, Giật Mắt Trái, Bí Quyết Yêu Trai Tây, Bao Cao Tong Ket Hoi Trai, Trái Tim Của Chef Pdf, Bí Quyết Đẹp Trai, Doanh Trại, Báo Cáo Tổng Kết Hội Trại 26 3, Bí Quyết Cua Trai, Nội Quy Trại Giam, Thể Lệ Cuộc Thi Nét Chữ Từ Trái Tim, Quá Trình Yêu Của Con Trai Và Con Gái, Bao Ve Trai Giam La Gi, Từ Vựng Về Trái Cây, Vai Trò Trái Dừa Nước,

Sớ Cúng Anh Em Trai (Bi Tụy Linh Nguyên)

Nguyên văn:

伏以

悲悴鴿原、孰軫急難之義、文垂像赦、敢希趨度之恩、式陳淨供、仰薦眞游。疏為越南國... 省.. .縣[郡]...社...村、家受奉

佛修香設供諷經.. .事。今弟子...等、惟日拜干

大覺能仁、俯垂炤鑒。

奉為...之香靈。仝承

佛法以私深、全賴經文而解脫。痛念、生則同胞、常篤天倫之愛、死分二路、永懷地魄之歸、隔幾月之音容、痛百年之手足、日月逝永、索乖卜 兆之籤、風雨淒凉、空憶封床之語。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誤、和南拜奏

南無十方索住三寶-切諸佛作大涇明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。

南無大悲大颜地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、謾赦善祚、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏颜、三途止息、常遊兜率之天、六欲全超、更入寶嚴之土、罪花彫落于長空、善果敷榮于勝地。仰賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

Phiên âm:

Phục dĩ

Bị tụy linh nguyên, thục chẩn cấp nạn chi nghĩa; văn thủy tượng giáo, cảm hy xu độ chi ân; thức trần tịnh cúng, ngưỡng tiến chơn du. Sớ vị:

Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện (Quận ) … Xã … Thôn, gia đường phụng Phật tu hướng thiết cũng phúng kinh … sự. Kim đệ tử … đẳng. Duy nhất bái can Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Phụng vị … chi hương linh.

Đồng thừa Phật pháp dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thống niệm: Sanh tắc đồng bào, thường đốc thiên luân chi ái, tử phân nhị lộ, vĩnh hoài địa phách chi quy; cách kỷ nguyệt chi âm dung, thống bách niên chi thủ túc; nhật nguyệt thệ vĩnh, thường quai bốc triệu chi thiêm; phong vũ thê lương, không ức đối sàng chi ngữ. Tư giả bổn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tể, đồng thùy lần mẫn, cọng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện: Tam Đồ chỉ tức, thường du Đâu Suất chi thiên; Lục Dục toàn siêu, cánh nhập bảo nghiệm chi độc tội hoa điêu lạc vu trường không thiện 1 quả phu vinh vu thắng địa. Ngưỡng lại Phật ân, chứng minh chi bất khả tư nghì dã. Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

Dịch Nghĩa:

Cúi nghi :

Buồn mất anh em, ai người tai nạn nâng đỡ; văn mang giáo pháp, đám quên cứu độ ơn dày; cung bày phẩm vật, dâng cúng chơn như.

Sớ tầu: Nay tại Thôn Xã … , Huyện ( Quận ) Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh, cầu nguyện siêu độ. Đệ tử.. hôm nay, ngưỡng mong Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giảm.

Cầu nguyện:

Hương linh…

Cùng nhờ Phật pháp thật rộng sâu, tháy nướng kinh văn mà giải thoát.

Xót nghĩ: Một ruột sanh cùng, thường khuyên anh em yêu mến; chết chia hai nẻo, mãi thương hồn phách đất về; cách bao tháng ấy bóng hình, xót trăm năm tình thân thiết; tháng ngày cách mãi, thưởng sai quẻ bói chọn mồ, mưa gió thé lương, thơ thần bên giường lặng tiếng. Nay gặp ngày này tháng ấy, đúng dịp húy kỵ, đệ tử tâm thành, một lòng lạy thinh:

Kính lạy Mười Phương Thường Trú Tam Bảo, hết thảy đức Phật, chứng giảm cho.

Kính lạy Phật A Di Đà, vị thầy tiếp dẫn, chứng giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bi Linh Cảm, chống giảm cho.

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, Đại Bi Đại Nguyện, chứng giảm cho.

Cùng xin: Hộ pháp các trời, hộ giáo thiên thần, hết thảy chơn tề, rũ lòng thương xót, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Ba Đường dứt sạch, thường chơi Đâu Suất Thiên Cung, Sáu Dục tháy siêu, được vào trang nghiêm quốc độ: hoa tội rơi rụng giữa không trung, quả lành tốt tươi nơi đất quý. Ngưỡng lạy ôm Phật chứng minh, không thể nghĩ bàn. Kinh dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

Chồng Bỏ Giỗ Bố Vợ Ở Nhà Cúng Anh Trai, Tôi Uất Nghẹn: ‘Sang Năm Khỏi Về Nhà Tôi Nữa’

Em vừa dứt lời bảo chồng cuối tuần sang nhà ngoại ăn lẩu thì lão nhăn nhó, vặn vẹo: “Lại sang à? Hay em sang 1 mình đi. Anh ngại lắm, hôm nọ vừa mới qua còn gì”.

Nghe chồng ca thán mà em chẳng buồn nói lại vì cái vừa mới đó cũng phải cách đây vài ba tháng rồi dù hai bên nhà chỉ cách nhau chừng 3km. Ngày trước cứ nghĩ lấy chồng xa là khổ nên em cứ kén mãi cái ông ‘nhà gần’ này cho sướng.

Ấy thế mà lấy nhau về thì mới biết gần quá cũng chán vô cùng, bản thân em từ lúc về làm dâu luôn sống hết lòng với nhà chồng. Thế mà lão chồng em lại chỉ được “1/10 lòng” với nhà ngoại.

Mà có phải nhà em gây ác cảm gì với lão cho cam. Con rể xuống chơi lúc nào ông bà cũng hỏi “Thích món gì để mẹ còn đi chợ?”. Đến bữa cơm cũng chẳng cần ông ấy phải động tay đến thứ gì. Thế mà lúc nào cũng kiếm cớ ngại giao tiếp với nhà mình.

Bố đẻ mất sớm, 2 mẹ con em nương tựa vào nhau sống đến khi em đi lấy chồng. Giờ bà ở nhà có 1 mình nên nhiều lúc em cũng sợ mẹ buồn. Muốn cùng chồng về nhà mình chơi nhưng lão cứ hỏi kiểu “Có việc gì không thì mới sang chứ”.

Có lúc anh ấy muốn sang thăm con, còn hỏi: “Thế mẹ có nhà không?”. Có lần thấy em nói các cụ đi ăn cỗ, chồng sang chơi ngay. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng mẹ vợ ngoài cửa, anh đứng dậy nói có hẹn với khách làm ăn nên về gấp.

Em thấy nên nói đểu lại thì chồng cáu hôm sau chẳng buồn sang thăm con luôn. Đợt ấy ức chế điên lên được mà không muốn cãi nhau ở nhà mẹ vì sợ họ phiền lòng nên em cũng nhẫn nhịn.

Ngại gặp mẹ vợ là 1 nhẽ, đằng này lão nhà em còn ngại tham gia mọi đám cưới, đám giỗ… bên nhà ngoại. Trong khi nhà ông ấy có đám nào, chồng đều bắt em phải có mặt bằng được. Song bên nhà ngoại có đám cưới hay đám giỗ nào thì chồng đều khước từ: “Thôi, em đi một mình đi, anh ở nhà xem phim, phim đang hay” hoặc: “Anh gọi taxi, em đi một mình đi. Anh có hẹn với mấy thằng bạn”…

Đi một mình nên lần nào về, mẹ em hay họ hàng cũng thắc mắc: “Sao đi một mình thế? Không đi cùng chồng à?” hoặc “Chồng đâu mà lại đi một mình”… Thế là em toàn phải giải thích: “Chồng cháu có chút việc bận nên không sang được”.

Mới đầu em chỉ nghĩ đơn giản mấy cái họ hàng thì ông ấy ngại chào hỏi vì không quen biết còn nếu là người nhà thì sẽ khác. Nhưng không ngờ đến lễ lạt của chính bố vợ mà chồng cũng kiếm cách thoái thác được.

Mùng 3 âm tháng này là giỗ bố đẻ em. Biết tính chồng hay quên nên em đã nhấm nháy với lão trước rồi. Chồng nghe xong cứ ừ hứ chẳng nói gì nên tưởng lão đồng ý.

Ấy thế mà tới hôm đó thì lão lại quanh co không muốn đi vì “Nay giỗ anh trai ruột phải về ăn với bà”. Ngày trước mẹ chồng em bị sẩy 1 người con trai trước khi sinh được chồng em. Sau bà đi xem thầy bói bảo phải thờ phụng như người dương chết trẻ thì bác ấy mới độ cho nên là mọi năm mẹ chồng đều làm mâm cơm cúng.

Đáng lẽ ra bình thường thì em chẳng nói gì đâu. Nhưng mà ức, chồng biết nhà có vụ đó mà không thèm nói trước với vợ 1 tiếng.

Em tức nên cãi nhau với lão mấy hôm nay mà chồng chẳng buồn xin lỗi vì ‘Anh hỏi em: “Giỗ bố vợ với anh trai ruột thì chồng phải biết đi đằng nào? Chẳng mỗi người 1 nơi cho tiện còn gì?”.

Em đau đầu quá, không lẽ năm sau giỗ bố vợ, anh lại ở nhà giỗ anh trai như này sao?

Tiểu Luận Tiếng Anh Về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Có Dịch

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một bài tiểu luận tiếng Anh về ngày 10/3 linh thiêng của đất nước, vừa giúp bạn bổ sung thêm khả năng ngoại ngữ, vừa tham khảo những thông tin hữu ích về ngày truyền thống của dân tộc.

Bài tiểu luận tiếng Anh về ngày giỗ Tổ Hùng Vương

For thousands of years Hung Temple is a place to remember and honor the merits of Hung Kings, the symbol of the great national unity of Vietnam. Vietnamese people are fortunate to have the same group to turn to, sharing the same land area to remember, have a common temple for gratitude.Today, the festival is still held according to the culture of the nation. Not only to remember the ancestral wall, Hung King Temple Festival also aims to educate the patriotic tradition of “Drink water remember the source”, deeply grateful to the Hung Kings have built the country, resilience against foreign invaders.

Từ ngàn năm trước, chùa Hùng là nơi ghi nhớ và tôn vinh công đức của Hùng vương, biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam may mắn có cùng một nhóm để quay về, chia sẻ cùng một diện tích đất để nhớ, có một ngôi đền chung để tri ân. Ngày nay, lễ hội vẫn được tổ chức theo văn hóa của dân tộc. Không chỉ để nhớ về bức tường tổ tiên, Lễ hội Đền vua Hùng còn nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước “Uống nước nhớ nguồn”, vô cùng biết ơn Vua Hùng đã xây dựng đất nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm.

Hung King’s death anniversary is the festival of the entire people, the day when all the heart in many places are still beating a beat, all eyes look the same direction: Temple Hung. The anniversary of Hung King Vuong celebrated on the tenth of March: Whoever goes back and forth Remember the anniversary of the Tenth of March

Ngày giỗ của Hùng là ngày hội của toàn dân, ngày mà tất cả trái tim ở nhiều nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi ánh mắt đều nhìn về cùng một hướng: Đền Hùng.

Lễ kỷ niệm Hùng vua Vương được tổ chức vào ngày mùng Mười tháng Ba:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba

From ancient times, there are gifts, accompanying the ward with music bowls, fan flags, bowls, gauze cover and gong drums. In remote villages, they usually have to pick them up two to three days later. “In the past, worshiping was performed in March (lunar calendar) every year. Often when the children are away for a day, on March 11 (lunar calendar) … Until the Nguyen Dynasty established five times once a large congress (in the fifth and 10th decade of the decade), there is a family temple on the same day and local people worship on March 10 (lunar calendar). Therefore the anniversary of the death of the new year is March 10 (lunar year).

Từ thời xa xưa, có những món quà, đi kèm với phường với bát nhạc, cờ quạt, bát, vỏ gạc và trống chiêng. Ở những ngôi làng xa xôi, họ thường phải nhận chúng hai đến ba ngày sau đó. “Trước đây, việc thờ cúng được thực hiện vào tháng 3 (âm lịch) hàng năm. Thường thì khi trẻ em đi vắng một ngày, vào ngày 11 tháng 3 (âm lịch) … Cho đến khi nhà Nguyễn thành lập năm lần một lần đại hội (trong thập kỷ thứ năm và thứ mười của thập kỷ), có một ngôi đền gia đình vào cùng ngày và người dân địa phương thờ cúng vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch). Do đó, ngày giỗ của năm mới là ngày 10 tháng 3 (năm âm lịch).

“Our family is Hung Temple, which is the ceremony of spirituality and humanity deep, the palanquins are painted with gold lacquer, sophisticated carving, was carried in the atmosphere is both dignified and fun. The participation of indigenous peoples, such as wrestling, leopard, throwing, human flag, archery, and crossbow. … and especially the oval night, singing teaser – two unique folk songs of the land Chau Phong.

“Gia đình chúng ta là Đền Hùng, là nghi lễ tâm linh và nhân loại sâu sắc, những chiếc kiệu được vẽ bằng sơn mài vàng, chạm khắc tinh xảo, được mang theo, không khí vừa trang nghiêm vừa vui nhộn. Sự tham gia của người dân bản địa, như đấu vật, báo, ném, cờ người, bắn cung, và nỏ. … và đặc biệt là đêm bầu dục, hát trêu ghẹo – hai bài hát dân gian độc đáo của đất Châu Phong.

Today, the organization of annual festivals is still organized according to the tradition of the nation. In even years (5 years). Ancestral feasts are organized according to national rituals, organized by Phu Tho province. Resistance victory with the golden history of Dien Bien Phu (7-5-1954), September 19, 1954, at the Hung Temple, President Ho Chi Minh beloved has instructed officers, soldiers of the First Army Group Before taking over the capital: “The Hung Kings have built the country, our nephews must hold together.”

Ngày nay, việc tổ chức các lễ hội hàng năm vẫn được tổ chức theo truyền thống của dân tộc trong những năm chẵn (5 năm). Lễ tổ tiên được tổ chức theo nghi lễ quốc gia, do tỉnh Phú Đời tổ chức. Chiến thắng kháng chiến với lịch sử vàng của Điện Biên Phủ (7-5-1954), ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu dấu đã chỉ thị cho các sĩ quan, chiến sĩ của Quân đoàn 1 trước khi tiếp quản thủ đô: “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Cúng Giỗ Anh Trai trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!