Đề Xuất 11/2022 # Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng / 2023 # Top 18 Like | Herodota.com

Đề Xuất 11/2022 # Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Hầu Đồng, Bài Khấn Chàu Đồng Yên Tử, Văn Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Văn Khấn Công Đồng, Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn ở Chùa Đồng Yên Tử, Văn Khấn Ban Công Đồng, Bài Khấn Ban Công Đồng, Văn Khấn Mẫu Đông Cuông, Văn Khấn Chùa Đồng, Văn Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Dâng Hương, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Công Điện Khẩn Về Bão Trên Biển Đông, Một Mạch Dao Động Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do Với Chu Kì Dao Động T, Một Mạch Dao Động Lc Lý Tưởng Đang Thực Hiện Dao Động Điện Từ Tự Do Với Chu Kỳ T =, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Lc Lý Tưởng Đang Hoạt Động, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Hai Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Đang Hoạt Động. Điện Tích Của Một Bản Tụ Điện, Sổ Đăng Ký Cổ Đông Là Gì, Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Lưu Động, Mẫu Sổ Đăng Ký Góp Vốn Cổ Đông, Ca Dang Y Te Ha Dong, Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Xin Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Sổ Đăng Ký Góp Vốn Cổ Đông, Sổ Đăng Ký Cổ Đông Mẫu, Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Bìa Cao Dang Y Te Ha Dong, Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Quận Đống Đa, Thủ Tục Đăng Ký Thuốc Đông Y, Đơn Xin Miễn Dong Đang Pj, Mẫu Thông Báo Lập Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Bài 4 Đơn Thức Đồng Dạng, Đơn Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Đông á, Đại Hội Đảng Bộ Quận Đống Đa, Mau Don Xin Moèn Dong Dang Phi, Quy Định Đóng Đảng Phí, Đơn Thức Đồng Dạng, Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội 13 Của Đảng, Mẫu Đơn Đăng Ký Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Sổ Đăng Ký Cổ Đông Tiếng Anh, Bài 6 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Hai, Bài 5 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Hai, Biểu Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Thủ Tục Đăng Ký Hợp Đồng Li Xăng, Thủ Tục Đăng Ký Thoa Uoc Lao Dong Tap The, Đơn Đăng Kí Biến Động, 2 Đơn Thức Đồng Dạng Là Gì, Đơn Xin Miễn Đóng Đảng Phí, ý Nghĩa Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Đơn Xinmieenx Đóng Đảng Phí, Bài 6 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 2, Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ, Bài 5 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất, Địa Chỉ Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 Đồng Nai, Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Nhờ Thu Tự Động, Định Lý 2 Tam Giác Đồng Dạng, Đơn Đăng Ký Biến Động Đất Đai, Tài Sản Gắn Liền Với Đất, Dự Thảo Luật Đăng Ký Bất Động Sản, Toán 8 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Hai, Toán 8 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba, Bài 5 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất Bài Tập, Nguyên Lý 1 Nhiệt Đông Lực Học Đẳng áp, Đơn Xin Miễn Đóng Đảng Phí Tuổi Già, Giấy Đăng Lý Kiêm Hợp Đồng S, Bộ Luật Lao Đông Đang áp Dụng, Văn Bản Đăng Ký Phương Thức Đóng Của Đơn Vị, Toán 7 Đơn Thức Đồng Dạng, Toán 8 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 3, De Tai Ve To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang Bo, Định Luật Đồng Đẳng, Đóng Góp Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng, Chuyên Đề 7 Benzen Và Đồng Đẳng, Đơn Đăng Kí Biến Động Đất Và Tải Sản Gắn Liền Với Đất, Lich Hoc Truong Cao Dang Y Te Dong Nai, Thủ Tục Đăng Ký Internet Banking Đông á, 3 Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác, Quyết Dinh 08 Van Hoa Dang Dong Nai, Thủ Tục Đăng Ký Phòng Khám Đông Y, Bài 8 Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông, Toán 8 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất, 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Bài 4 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng Sgk, Nguyen Tac To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang, Bài 4 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Bài 4 Khái Niệm 2 Tam Giác Đồng Dạng,

Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Hầu Đồng, Bài Khấn Chàu Đồng Yên Tử, Văn Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Văn Khấn Công Đồng, Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn ở Chùa Đồng Yên Tử, Văn Khấn Ban Công Đồng, Bài Khấn Ban Công Đồng, Văn Khấn Mẫu Đông Cuông, Văn Khấn Chùa Đồng, Văn Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Chùa Đồng Yên Tử, Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Tại Chùa Đồng Yên Tử, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Dâng Hương, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Công Điện Khẩn Về Bão Trên Biển Đông, Một Mạch Dao Động Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do Với Chu Kì Dao Động T, Một Mạch Dao Động Lc Lý Tưởng Đang Thực Hiện Dao Động Điện Từ Tự Do Với Chu Kỳ T =, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Lc Lý Tưởng Đang Hoạt Động, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Hai Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Đang Hoạt Động. Điện Tích Của Một Bản Tụ Điện, Sổ Đăng Ký Cổ Đông Là Gì, Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Lưu Động, Mẫu Sổ Đăng Ký Góp Vốn Cổ Đông, Ca Dang Y Te Ha Dong, Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Xin Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Sổ Đăng Ký Góp Vốn Cổ Đông, Sổ Đăng Ký Cổ Đông Mẫu, Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Bìa Cao Dang Y Te Ha Dong, Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Quận Đống Đa, Thủ Tục Đăng Ký Thuốc Đông Y, Đơn Xin Miễn Dong Đang Pj, Mẫu Thông Báo Lập Sổ Đăng Ký Cổ Đông, Bài 4 Đơn Thức Đồng Dạng, Đơn Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Đông á, Đại Hội Đảng Bộ Quận Đống Đa, Mau Don Xin Moèn Dong Dang Phi,

Văn Khấn Đền Mẫu Đồng Đăng Lạng Sơn Và Lễ Vật Cần Chuẩn Bị / 2023

Bài văn khấn đền mẫu đồng đăng lạng sơn, Đá mỹ nghệ Hà An xin chia sẻ tới các bạn bài văn khấn lễ Thánh Mẫu và văn khấn Mẫu Thượng Ngàn được thờ cúng tại Đồng Đăng Lạng Sơn.

Sắm lễ vật cúng đền Mẫu

Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có). Lễ chay cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu.

Lễ Mặn: Nếu Quý vị có quan điểm phải dùng mặn thì chúng tôi khuyên mua đồ chay hình tướng gà, lợn, giò, chả.

Lễ đồ sống: Tuyệt đối không dùng các đồ lễ sống gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt tại các ban quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.

Cỗ sơn trang: Gồm những đồ đặc sản chay Việt Nam: Không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.

Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược… Nghĩa là những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ nhỏ. Nhưng lễ vật này cầu kỳ, nhỏ, đẹp và được bao trong những túi nhỏ xinh xắn, đẹp mắt.

Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Phải dùng chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng.

Văn khấn đền mẫu Đồng Đăng Lạng Sơn

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

– Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mấu.

– Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hưởng tử (chúng) con là: ……………

Ngụ tại: …………….

Hôm nay là ngày ……. tháng …… năm ……

Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền) ……… chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Bài Văn Khấn Tại Đền Cô Mười Đồng Mỏ Theo Chuẩn Văn Hóa Đạo Mẫu Việt Nam / 2023

Để tưởng nhớ công ơn giúp vua dẹp loạn giặc Minh, người dân khắp mọi miền đất nước sắm lễ và chuẩn bị bài văn khấn tại đền dâng cô Mười Đồng Mỏ tại Lạng Sơn. Cùng chúng tôi đi sâu tìm hiểu thần tích linh diệu của cô qua bài viết sau đây.

Thần tích linh diệu của cô Mười Đồng Mỏ (Cô Mười Mỏ Ba)

Cô Mười Mỏ Ba theo hầu cận Chầu Mười Mỏ Ba. Khi xưa, cô có công cùng chầu Mười Mỏ Ba giúp vua Lê đánh giặc Minh, tiêu diệt tán quân của tướng Liễu Thăng.

Hiện nay, thần tích về cô Mười Mỏ Ba còn lưu truyền lại rất ít, gần như là không có. Dựa vào số ít tích còn lưu truyền lại, cô Mười là một vị thánh cô xinh đẹp. Giống như câu trong văn hát hầu cô có nói: ” Hình dung nhan sắc ai mà dám đương”. Cô luôn miệng cười rất gần gũi, thân thiện với mọi người.

Khi cô Mười Đồng Mỏ về ngự đồng thường mặc áo vàng, cầm cung kiếm cưỡi trên mình ngựa theo chầu bà xông pha trận mạc , sau này cô cũng được thờ tại đền Chầu Mười.

Xem tử vi năm 2019 của bạn như thế nào qua bài viết: TỬ VI 2019 – XEM TỬ VI NĂM KỶ HỢI 2019.

Đền thờ cô Mười Đồng Mỏ

Đền thờ cô Mười Đồng Mỏ, hay còn gọi là Cô Mười Mỏ Ba tọa lạc tại huyện Đồng Mỏ – Lạng Sơn. Đền Mỏ Ba là nơi thờ chính là Chầu Mười Đồng Mỏ và Cô Mười Đồng Mỏ.

Đền Chầu Mười được dân lập ngay sát cửa ải Chi Lăng. Đây chính là nơi năm xưa chầu trấn giữ. Chính là Đền Chầu Mười Đồng Mỏ hay Đền Mỏ Ba, lập tại xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn, lập trên ngọn núi cao.

Đôi nét về Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Mỏ Ba vốn là người Tày. Bà giáng thếdưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng khởi binh chống giặc Minh.

Chầu vốn sinh ra và trưởng thành trong một gia đình có truyền thống đao cung tại vùng đất Mỏ Ba (Đồng Mỏ), Lạng Sơn. Chầu lớn lên và trở thành tài nữ hào kiệt. Chầu đã tập hợp mọi người ở miền đất Mỏ Ba đứng lên khởi nghĩa, giúp vua Lê đánh đuổi giặc Minh. Vua rất tin tưởng, giao cho chầu trấn giữ các châu, nơi cửa ải Chi Lăng. Chính trong trận quyết chiến Chi Lăng, Xương Giang, chầu đã lập chiến công. Chính tay chầu chém cụt đầu viên tướng Liễu Thăng ngay tại mảnh đất này. Kháng chiến thắng lợi, bà được vua phong công, giao cho cai quản vùng Mỏ Ba, Đồng Mỏ, trấn giữ ải Chi Lăng. Tại vùng Mỏ Ba, bà giúp dân lập xóm ấp làng bản, dạy dân làm ăn, được già trẻ xa gần ai ai cũng mến phục. Đến cuối mùa thu thì chầu về tiên.

Chầu Mười rất hay về ngự đồng, góp vui trong những ngày lễ Tết tại vùng đất Lạng Sơn. Khi ngự đồng, chầu thường mặc áo vàng, một múa kiếm, tay kia múa cờ lệnh (hoặc mồi) là khi chầu xông pha nơi trận mạc.

Bài văn khấn tại đền cô Mười Đồng Mỏ theo chuẩn văn hóa đạo Mẫu Việt Nam

“Ai lên Đồng Mỏ – Chi Lăng

Cô Mười nhan sắc miệng cười nở hoa

Chắp tay bái lạy Cô Mười

Hình dung nhan sắc ai mà dám đương

Xa xôi chẳng quản đường trường

Băng ngàn vượt núi, cưỡi mây đi về

Về đồng mặc áo vàng tươi

Đai hoa, khăn thắt đúng người Sơn Trang

Cô Mười đẹp tựa sao sa

Cô đẹp như sao Bắc Đẩu – Ngân Hà

Đồng Mỏ – Cô Mười vào ra

Mẫu khen Cô đẹp nhất tòa Sơn Trang

Ai lên Đồng Mỏ tìm vàng

Tâm thành khấn nguyện thỉnh ngay Cô về

Đường trường cách trở giang khê

Xe loan giá ngự về đền hôm nay

Thanh nhàn ngồi tựa đầu non

Trăng thanh gió mát véo von trên ngàn

Nắng nghe tiếng nhật, tiếng khoan

Cô Mười Đồng Mỏ đánh đàn ca ngâm

Khi gió mát lúc êm trời

Khi Cô dệt lụa, lúc lại quay tơ

Thanh nhàn hái lá đề thơ

Chơi chùa Non Nước lững lờ vào ra

Cô mười đẹp tựa Hằng Nga

Hằng Nga kém sắc, Tây Thi kém tài

Trên ngàn có một không hai

Khi xưa Cô vốn là người thần tiên

Hôm nay loan giá về đền

Vâng lệnh Mẫu truyền cứu độ trần gian

Gió đưa hoa huệ thơm lành

Giẻo tay Cô ngắt một cành phong lan

Cô đi dưới ánh trăng vàng

Dơ tay che nắng, nắng tràn khe tay

Gió đưa tà áo tung bay

Làn môi tươi thắm, lông mày kẻ cong

Cô hái hoa cúc màu vàng

Cài lên trên tóc mà lòng Cô vui

Trầu cau làm đẹp đôi môi

Rượu cần làm đẹp giáng người thần tiên

Hôm nay loan giá về đền

Mẫu yêu vì nét Tiên Cô mặn mà

Hôm nay giá ngự đền trung

Cuông phù đệ tử hưng long thọ trường.”

5 Mẫu Mâm Đồng Ý Nghĩa / 2023

Mâm đồng thúc nổi Khuê Văn Các

 

Khuê Văn Các là công trình nổi tiếng đề cao học vấn được xây dựng nhờ công của một vị quan võ – Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành vào năm 1805 dưới triều Nguyễn. Công trình này có kiến trúc dạng cổ lầu, đơn giản và mang dấu ấn rất riêng của người Việt. Mỗi khi có cuộc thi quan trọng, mọi người thường ghé Khuê Văn Các để lấy may. Đặt mâm đồng Khuê Văn Các trong nhà theo tâm linh sẽ mang đến những đỗ đạt trên con đường học vấn.

Mâm đồng thúc nổi Khuê Văn Các với ý nghĩa đỗ đạt trên con đường học vấn

Mâm đồng thúc nổi Tam Đa Phúc Lộc Thọ

Thông qua truyền thuyết cùng với trí tưởng tượng phong phú, con người đã khắc họa hình ảnh ba ông tam đa với phong thái ung dung, tự tại: ông Phúc là hình ảnh một ông lão bồng đứa bé, ông Lộc hay ông thần tài thường mặc áo màu xanh lục (trong tiếng Hán lục phát âm gần với lộc), tay cầm cái như ý, còn ông Thọ là hình ảnh cụ ông râu tóc bạc trắng, cầm cây gậy trường thọ và quả đào tiên. Đặt mâm đồng Hình ảnh ba ông tam đa như một lời cầu ước những điều may mắn trong cuộc sống về tiền tài, hạnh phúc, sức khỏe.

Mâm thúc nổi Tam Đa Phúc Lộc Thọ như một lời cầu ước những điều may mắn về tiền tài, hạnh phúc, sức khỏe

Mâm đồng thúc nổi thuận buồm xuôi gió

Mâm đồng thúc nổi thuận buồm xuôi gió được chế tác tinh xảo dùng làm món quà tặng mang lời chúc việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, xuôi chèo mát mái, thành công vang dội với nhiều may mắn. Con thuyền tiến ra biển lớn, vươn mình phát triển đi xa có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nhân, công ty được được tặng sản phẩm này. 

Mâm thúc nổi thuận buồm xuôi gió mang ý nghĩa làm ăn phát đạt, thuận lợi

Mâm đồng thúc nổi chim công tinh xảo

Chim công vốn là một linh vật của trời bay xuống trần thế nhằm mang nhiều phước lành cho muôn loài. Loài chim này sở hữu một bộ lông lấp lánh tạo một nét đẹp rất cao sang, quyền quý. Mâm đồng thúc nổi hình ảnh chim công được ông cha ta tưởng truyền rằng có thể hút năng lượng từ trời đất, có thể giúp điều hòa âm dương quá lý tưởng cho ngôi nhà, và toàn bộ không gian.Mâm thúc nổi chim công tinh xảo điều hòa không gian, âm dương cho căn nhà

Mâm đồng thúc nổi Lã Vọng ngồi câu

Mâm đồng thúc nổi hình ảnh Lã vọng đang ngồi câu cá nhưng với chiếc cần không có móc. Câu chuyện mang ý nghĩa của điển tích “Câu cá chờ thời” biểu trưng cho lòng kiên nhẫn, đợi chờ thời cơ để thực hiện mục tiêu của mình. Hình ảnh mâm đồng là một vật phẩm phong thủy thích hợp cho những người làm chính tri, những sĩ tử cần một trí tuệ sáng suốt, uyên thâm, thông thái để đưa ra quyết định đúng đắn.Mâm thúc nổi Lã Vọng ngồi câu biểu trưng cho lòng kiên nhẫn

Mỹ nghệ Đồng Nhân

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: 22B Đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0916.763.369

Email: dongnhan69@gmail.com

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!