Đề Xuất 7/2022 # Cách Xưng Hô Dành Cho Người Đứng Cúng Giỗ # Top Like

Xem 20,097

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Xưng Hô Dành Cho Người Đứng Cúng Giỗ mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 20,097 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xin Hỏi Cách Xưng Hô Khi Cúng Giỗ
 • Cách Chuẩn Bị Lễ Cúng Cất Nóc Nhà Đúng & Đầy Đủ Nhất
 • Chuẩn Bị Lễ Cúng Gia Tiên, Cúng Cô Hồn Vào Rằm Tháng 7
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Cúng Xe Mới Mua Đầy Đủ Và Hoàn Chỉnh Nhất
 • Mâm Cúng Về Nhà Mới Gồm Những Gì, Cách Làm Cúng Nhập Trạch
 • Phật học đời sống, xin liệt kê các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ để quý thầy tham khảo. Chúng tôi mạn phép tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ các bài viết trên mạng internet, tạo thành 1 bảng cho dễ tra cứu. Mong sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

  Bảng tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt dành cho người đúng cúng giỗ

  Ông Sơ = Cao Tổ Phụ 高祖父

  Bà Sơ = Cao Tổ Mẫu 高祖母

  Chít = Huyền Tôn 玄孫

  Ông Cố = Tằng Tổ Phụ 曾祖父

  Bà Cố = Tằng Tổ Mẫu 曾祖母

  Chắt = Tằng Tôn 曾孫

  Ông Nội = Nội Tổ Phụ 內祖父

  Bà Nội = Nội Tổ Mẫu 內祖母

  Cháu Nội = Nội Tôn 內孫

  Ông Nội Đã Mất = Nội Tổ Khảo 內祖考

  Bà Nội Đã Mất = Nội Tổ Tỷ 內祖妣

  Cháu Nội = Nội Tôn 內孫

  Cháu Nối Dòng = Đích Tôn 嫡孫

  Ông Ngoại = Ngoại Tổ Phụ 外祖父

  Bà Ngoại = Ngoại Tổ Mẫu 外祖母

  Ông Ngoại = Ngoại Công 外公

  Bà Ngoại = Ngoại Bà 外婆

  Ông Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Khảo 外祖考

  Bà Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Tỷ 外祖妣

  Cháu Ngoại = Ngoại Tôn 外孫

  Ông Nội Vợ = Nhạc Tổ Phụ 岳祖父

  Bà Nội Vợ = Nhạc Tổ Mẫu 岳祖母

  Ông Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Khảo 岳祖考

  Bà Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Tỷ 岳祖妣

  Cháu Nội Rể = Tôn Nữ Tế 孫女婿

  Cha Đã Mất = Hiển Khảo 顯考

  Mẹ Đã Mất = Hiển Tỷ 顯妣

  Con Trai Mất Cha = Cô Tử 孤子

  Con Gái Mất Cha = Cô Nữ 孤女

  Con Trai Mất Mẹ = Ai Tử 哀子

  Con Gái Mất Mẹ = Ai Nữ 哀女

  Con Trai Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Tử 孤哀子

  Con Gái Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Nữ 孤哀女

  Cha Ruột = Thân Phụ 親父

  Cha Ghẻ = Kế Phụ 繼父

  Cha Nuôi = Dưỡng Phụ 養父

  Cha Đỡ Đầu = Nghĩa Phụ 義父

  Con Trai Lớn (Con Cả) = Trưởng Tử 長子

  Con Trai Lớn = Trưởng Nam 長男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế) = Thứ Nam 次男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế)= Thứ Nam 次女

  Con Trai Út = Quý Nam 季男

  Con Trai Út = Vãn Nam 晚男

  Con Trai Nói Chung = Nam Tử 男子

  Con Gái Lớn (Con Cả) = Trưởng Nữ 長女

  Con Gái Út = Quý Nữ 季女

  Con Gái Út = Vãn Nữ 晚女

  Con Gái Nói Chung Nữ Tử 女子

  Mẹ Ruột = Sinh Mẫu 生母

  Mẹ Ruột = Từ Mẫu 慈母

  Mẹ Ghẻ = Kế Mẫu 繼母

  Con Của Bà Vợ Nhỏ Gọi Bà Vợ Lớn Của Cha Là = Đích Mẫu 嫡母

  Mẹ Nuôi = Dưỡng Mẫu 養母

  Mẹ Có Chồng Khác = Giá Mẫu 嫁母

  Má Nhỏ (Tức Vợ Bé Của Cha) = Thứ Mẫu 次母

  Mẹ Bị Cha Từ Bỏ = Xuất Mẫu 出母

  Bà Vú Nuôi = Nhũ Mẫu 乳母

  Chú Vợ = Thúc Nhạc 叔岳

  Bác Vợ = Bá Nhạc 伯岳

  Cháu Rể = Điệt Nữ Tế 侄女婿

  Chú Ruột = Thúc Phụ 叔父

  Vợ Của Chú Thím = Thẩm 嬸

  Bác Ruột = Bá Phụ 伯父

  Cháu Của Chú Và Bác Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪

  Cha Chồng = Chương Phụ 嫜父

  Dâu Lớn = Trưởng Tức 長媳

  Dâu Thứ = Thứ Tức 次媳

  Dâu Út = Quý Tức 季媳

  Dâu Nói Chung = Hôn Tử 婚子

  Cha Vợ (Sống) = Nhạc Phụ 岳父

  Cha Vợ (Chết) = Ngoại Khảo 外考

  Mẹ Vợ (Sống) = Nhạc Mẫu 岳母

  Mẹ Vợ (Chết) = Ngoại Tỷ 外妣

  Rể Tế 婿

  Chị, Em Gái Của Cha Ta Kêu Bằng Cô = Thân Cô 親姑

  Ta Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪

  Chồng Của Cô = Cô Trượng 姑丈

  Chồng Của Cô = Tôn Trượng 尊丈

  Chồng Của Dì = Di Trượng 姨丈

  Chồng Của Dì = Biểu Trượng 表丈

  Cậu Cựu Phụ 舅父

  Mợ Cựu Mẫu 舅母

  Mợ Cấm 妗

  Ta Tự Xưng Là = Sanh Tôn 甥孫

  Cậu Vợ = Cựu Nhạc 舅岳

  Cháu Rể = Sanh Tế 甥婿

  Vợ = Chuyết Kinh 拙荊

  Vợ Chết Rồi =Tẩn 嬪

  Ta Tự Xưng Là = Lương Phu 良夫

  Vợ Bé = Thứ Thê 次妻

  Vợ Bé = Trắc Thất 測室

  Vợ Lớn = Chánh Thất 正室

  Vợ Sau = Kế Thất 繼室

  Anh Ruột = Bào Huynh 胞兄

  Em Trai = Bào Đệ 胞弟

  Em Trai = Xá Đệ 舍弟

  Em Gái = Bào Muội 胞 妹

  Em Gái = Xá Muội 舍 妹

  Chị Ruột = Bào Tỷ 胞 姊

  Anh Rể = Tỷ Trượng 姊 丈

  Anh Rể = Tỷ Phu 姊夫

  Em Rể = Muội Trượng 妹丈

  Em Rể = Muội Phu 妹 夫

  Em Rể = Khâm Đệ 襟弟

  Chị Dâu Tợ Phụ 似婦

  Chị Dâu = Tẩu 嫂

  Chị Dâu = Tẩu Tử 嫂 子

  Em Dâu = Đệ Phụ 弟 婦

  Em Dâu = Đệ Tức 弟媳

  Chị Chồng = Đại Cô 大 姑

  Em Gái Của Chồng = Tiểu Cô 小姑

  Anh Chồng = Phu Huynh 夫兄

  Anh Chồng Đại Bá 大伯

  Em Trai Của Chồng Phu Đệ 夫弟

  Em Trai Của Chồng Tiểu Thúc 小叔

  Chị Vợ Đại Di 大姨

  Em Vợ (Gái) Tiểu Di Tử 小姨 子

  Em Vợ (Gái) Thê Muội 妻妹

  Anh Vợ Thê Huynh 妻兄

  Anh Vợ = Đại Cựu 大舅

  Anh Vợ = Ngoại Huynh 外兄

  Em Vợ (Trai) = Ngoại Đệ 外弟

  Em Vợ (Trai) Thê Đệ 妻弟

  Em Vợ (Trai) Tiểu Cựu Tử 小舅子

  Con Gái Đã Có Chồng Giá Nữ 嫁女

  Con Gái Chưa Có Chồng Sương Nữ 孀女

  Cha Ghẻ (Con Tự Xưng) Chấp Tử 執子

  Tớ Trai Nghĩa Bộc 義僕

  Tớ Gái Nghĩa Nô 義奴

  Cha Chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Chết. Tôn Con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, Gọi Là Đích Tôn Thừa Trọng 嫡孫承重

  Cha Chết Chưa Chôn Cố Phụ 故父

  Mẹ Chết Chưa Chôn Cố Mẫu 故母

  Cha Chết Đã Chôn Hiển Khảo 顯 考

  Mẹ Chết Đã Chôn Hiển Tỷ 顯 妣

  Mới Chết Tử 死

  Đã Chôn Hay Hỏa Táng Vong 亡

  Anh Ruột Của Cha Đường Bá 堂伯

  Mình Tự Xưng Là Đường Tôn 堂孫

  Em Trai Của Cha Đường Thúc 堂叔

  Chị Và Em Gái Của Cha Đường Cô 堂 姑

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Niên Bá 年伯

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Quý Thúc 季叔

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Lệnh Cô 令姑

  Mình Tự Xưng Là Thiểm Điệt 忝姪

  Mình Tự Xưng Là Lịnh Điệt 令姪

  Bác Của Cha Mình Tổ Bá 祖伯

  Chú Của Cha Mình Tổ Thúc 祖叔

  Cô Của Cha Mình Tổ Cô 祖姑

  Con Cháu Thì Tự Xưng Là Vân Tôn 云孫

  Gia Tiên Bên Nội Nội Gia Tiên 內家先

  Gia Tiên Bên Ngoại Ngoại Gia Tiên 外家先

  Con Thừa Lệnh Mẹ Đứng Ra Cúng Cho Cha Cung Thừa Mẫu Mệnh 恭承母命

  Con Thừa Lệnh Cha Đứng Ra Cúng Cho Mẹ Cung Thừa Phụ Mệnh 恭承父命

  ST

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xếp Tiền Cúng Cô Hồn Đúng Nhất
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Sớ Cúng Gia Tiên
 • Khấn Cúng Giao Thừa Năm Canh Tý 2022 Trong Nhà, Ngoài Trời Đúng Cách
 • Cách Vái Lạy Đúng Phong Tục Vn Khi Đi Dự Đám Tang ?
 • Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thủy Diệu
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Xưng Hô Dành Cho Người Đứng Cúng Giỗ trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×