Đề Xuất 12/2022 # Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú / 2023 # Top 14 Like | Herodota.com

Đề Xuất 12/2022 # Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nam mô A Di đà Phật.

Đệ tử con là…Pháp danh…chí thành cung thỉnh Đại Thánh A Di đà Phật. Hôm nay là ngày…Hiếu chủ, Trai chủ…ở tại…nhân vì (đệ… tuần lâm, Tiểu tường, Đại tường, Kỵ nhật…) Chân linh…Hiển khảo (Hiền tỷ…) Đại hạn giờ… an táng tại nghĩa trang…mộ số…Cẩn thỉnh Chân linh…an vị tọa.

Lòng thành chú nguyện phần hương

Chân linh chứng nguyện xót thương giáng Đàn

Lục thân Thất tổ Cửu huyền – Tổ tiên tất cả đều cùng ứng theo.

ooo

Đại thánh A Di đà Phật. (3 lần)

Về đi thôi, về đi thôi – Nương nhờ Tịnh độ được ngồi tòa Sen

Di đà tiếp dẫn theo nguyền – Cùng nhau niệm Phật hướng đường Lạc bang.

000

TRIỆU THỈNH THẦN CHÚ:

         Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ Già ly đá lỵ đát đá nga đá Da)

000

CÚNG TỔ TIÊN

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Có Tổ tiên, có ông bà – Có cha, có mẹ sinh ra có mình

Dưới trên có gốc, có cành – Cùng chung dòng máu, nghĩa tình cháu con

Thương nhau máu chảy ruột mềm – Đời sau kính trọng, Tổ tiên Đức dày

Tuy rằng thời thế lâu nay – Phân chi phân nhánh 1 cây mấy cành

Muốn cho dòng nối tiếp dòng – Cầu siêu Sám hối nghĩa tình Tổ tiên

Một lòng thờ phụng Tổ đường – Luân lý chín họ cương thường vạn năm

Tổ tiên vun đắp gieo trồng – Đức dầy, cây lớn nhờ công bao đời

Đời Chúng con cháu sinh sôi – Con đàn, cháu đống, bao người hiển vinh

Đều nhờ Công đức sinh thành – Cháu con tụ tập hiến dâng, cúng dàng

Tâm thành lễ mọn cơm canh – Gọi là nhớ đến Tổ tông Cửu huyền

Kính mời tất cả Tổ tiên – Nội ngoại  chín họ chứng tâm kiền thành

Tổ cô Hoàng mãnh Hội đồng – Các chi các nhánh các ngành Tổ tông

Đồng thỉnh Thổ địa Táo công – Thần tài Long mạch Thần linh chư Thần

Rồi phù con cháu hoa vinh – Họ tộc nối dõi cha ông đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên…

(Thỉnh đầy đủ đường thỉnh Gia tiên. Nếu cúng ở Gia đường, Từ đường thì thỉnh cả đường Thân linh Thổ địa)

Xin nguyện các chư Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Công Tổ tiên non cao biển rộng – Phận cháu con phải cúng, phải thờ.

Nén hương nghi ngút khói đưa – Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.

Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng –  Chút tâm thành nhất hướng kính dâng. Nương nhờ Tam bảo gia ân – Hộ trì tiếp dẫn dự phần vãng sinh.

Hồn về lễ Phật, nghe Kinh – Tu hành pháp Phật hiển linh đời đời

Phù hộ con cháu trong ngoài – Độ cho con cháu khang ninh thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG CHA MẸ

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Trước vừa lễ Phật thánh xong – Bây giờ là lúc cơm canh cúng dàng

Từ ngày Hồn xuống Âm cung – Con cháu khắc khoải nhớ nhung đêm trường

Mâm cơm, lễ vật, kim ngân – Cúng cơm báo đáp ân tình rộng sâu

Rượi ba chén lấy làm đầu – Cơm canh đủ món nguyện cầu chứng tâm

Cháu con đầy đủ, lòng thành – Sửa soạn đầy đủ hiến dâng tỏ bày

Chúng con ghi khắc bấy nay –  Công cha, nghĩa mẹ Đất dày, Trời xanh

Đền ơn Cha mẹ dưỡng sinh – Chắt chiu nhường nhịn miếng ăn, chỗ nằm

Bú mớm, chăm sóc sớm hôm – Ốm đau, trái gió lo toan bệnh tình

Lo nuôi lo dạy, học hành – Cho bằng chúng bạn, vợ chồng cưới xin

Lo nhà, nghề nghiệp lầm ăn – Lại tiếp lo cháu trông nom bế bồng

Thế rồi Hồn xuống âm cung  – Hôm Chúng con cháu Lập đàn Báo ân

Nhờ hồn thỉnh khắp Tổ tông – Sáu họ Nội ngoại cùng đồng thụ trai

Cúi mong Hồn được tọa Liên đài – Về cõi Cực lạc tọa ngồi hoa Sen

Tu hành đắc quả Vô sinh – Phù hộ con cháu hiển vinh đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Nhớ công đức Cha sinh, Mẹ dưỡng – Chẳng khác nào bể rộng, sông sâu

Gốc Nhân, cội Phúc là đâu – Phận làm con cháu phải mau đáp đền

Nay tiết thời, nhân duyên vừa đến – Trước Linh sàng thân quyến tề qui

Tụng kinh niệm Phật gia trì – Nghe câu triệu thỉnh, Hồn về thụ trai

Rồi Hồn tựa bóng hoa Sen – Chứng cho Lễ mọn cháu con tâm thành

Ngưỡng mong Phật thánh giáng lâm – Giúp cho Hồn được siêu sinh Niết bàn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHỒNG, VỢ CÚNG CHO NHAU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

Than  ôi nghĩa tựa non vàng – Tao khang  Đạo ấy lòng càng xót xa

Đào yêu từ thuở nghi gia – Sắt cầm hòa điệu, thi ca ươm vần

Chín nguyện mong vẹn 10 phân – Cầu Ô vững nghịp, sông Ngân thuận dòng

Thương thay cái Đạo vợ chồng – Tuy rằng cách trở nhưng lòng chẳng quên

Chữ nợ duyên do Trời đưa lại – Mối tơ tình cơ tạo khéo thay

Tưởng rằng Loan phương xứng đôi – Bách niên giai lão quen hơi tịch sàng

Ngĩa đá vàng 1 niềm gắn bó – Ước Duyên lành hương tựa ba sinh

Xe duyên kết tóc ái tình – Đời đời kiếp kiếp bóng hình bên nhau

Đã bấy lâu giao xương, gửi thịt – Chẳng quản gì hơn thiệt với nhau

Bây giờ lỗi Đạo bể dâu – Mỗi người 1 ngả âu sầu bi ai

Ước duyên hài trăm năm gia thất – Không ai ngờ đàn đứt dây tơ

Từ khi Hồn thác đến giờ – Suốt đêm mơ tưởng trăng mờ nhớ thương

Đạo vợ chông đang êm chăn gối – Bởi vì đâu dứt mối cho đang

 Nhớ nhau ruột héo gan vàng – Thương nhau vò võ tâm thần ngẩn ngơ

Trách tạo hóa xe duyên chỉ thắm – Đang vuông tròn gắn bó lạc hoan

Đường đi bỗng chốc rẽ ngang – Vợ chôdng đôi ngả âm dương

Ai chia 2 nẻo 2 đường – Lẻ loi chăn gối chiếu giường trống không

Hồn đi bỏ lại các con – Cửa nhà vắng vẻ, đắng cay trăm đường

Thôi thì nay có nén hương – Mâm cơm tình nghĩa đoạn trường đã qua

Chữ rằng sống tạm thác về – Hồn về chầu Phật hộ trì toàn gia

Phù cho sức khỏe tuổi già – Bình an con cái, vinh hoa nối đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHA MẸ CÚNG CHO CON CHÁU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Than ơi đau xé tâm can – Sao con dứt bỏ, tan đàn ra đi

Cả nhà thương nhớ sầu bi – Chẳng ngờ một phút biệt ly hai đường

Sao con chẳng biết xót thương – Ân cha sâu nghĩa nặng gió sương đêm ngày

 Nghĩa mẹ sinh dưỡng khổ thay – Cưu mang 9 tháng 10 ngày sinh con

Mong con khôn lớn vuông tròn – Nhờ lúc xế bóng cuối đường yếu đau

Hỡi ôi đất rộng non cao – Sao con nỡ bỏ tình sâu biển trời

Hai hàng nước mắt chảy xuôi – Thương đêm ngày nhớ bao điều xót đau

Cha mẹ gan héo ruột rầu – Con không báo đáp lại chầu Tổ tiên.

 Cửa nhà hiu quạnh ngày đêm – Bỏ cha lạc mẹ ai rầy dưỡng nuôi

Thôi con cũng đã đi rồi – Hôm nay Cha mẹ làm chay lập Đàn

Trước cúng Phật thánh, Thiện thần – Sau cầu Phật Niết bàn siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Lá vàng còn ở trên cây – Lá xanh dụng xuống trời hay chăng trời

Nay triệu thỉnh Hồn về đây – Nhờ Di đà Phật phương Tây theo về

Phát tâm tu Đạo Bồ đề – Đời đời nhất quyết nguyện thề độ sinh

Không nợ duyên cũng tình thâm – Con luôn phù hộ Song thân vẹn tròn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG HỘI VIÊN QUÁ CỐ:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Thỉnh mời hết Tông thân chín họ – Cùng tất cả Quyến thuộc bốn ơn

Hội viên nam nữ đôi bên – Mấy thời gắn bó tu hành có nhau.

Ngày nào đã cùng nhau niệm Phật – Cùng đêm đêm trì chú, tụng Kinh

Chấp tác, Phật sự, đồng hành – Mà nay hai ngả nỡ đành chia ly.

Hỡi Hội viên chư Hồn phảng phất – Hãy đến đây tựu ở Đàn tràng

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần bái thỉnh:

Việc báo đáp cần nên hiến cúng – Nghĩa 4 Ơn cũng phải trọng tôn

Thành tâm triệu thỉnh chư Hồn – Hội viên nam nữ nghe chuông thì về

 Cùng thụ hưởng trai nghi tiến cúng – Cùng dự nghe phúng tụng Chú kinh

Dù cho trệ phách, cô thân – Lời vàng thoảng đến dự phần siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

ooo

      Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Đã An tọa rồi, nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Sái tịnh:

000

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

000

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Gia trì Pháp thủy quán sái Thanh lương thận trọng đầy đủ Hương báu ngát thơm dùng để cúng dàng.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)

  000

Lễ vật đã sắp, nghi ngút hương thơm, nay có Thần chú mở khai yết hầu, nay xin trì tụng:

Ôm. Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Úm. Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)

Ooo

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN:

 Ôm. Sam ma đi Da tat va Phat. (3 lần)

(Úm. Tam muội Da tát thùy phạm)

ooo

Giờ đây, Chân linh nhờ có Thần chú mở khai Yết hầu, Thần chú Tam muội Da giới cho nên không còn tắc nghẹn hãy thụ hưởng các món Pháp thực ngon lành. Nay Hiếu tử (Tín chủ) là… kính dâng các món Hương trai thanh tịnh. Nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Biến thực, Thần chú Cam lộ thủy, Thần chú Biến thực thành nước, nay xin trì tụng.

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

                       Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).

(Nam mô Tô rô bà Da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha

Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô. Sa bà ha)

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH DÒNG NƯỚC:

Ôm. Vam vam – Vam vam Vam.  (3 lần)

 (Úm. Tông tông, Tông tông, tông)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH BIỂN SỮA:

Nam ma Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam. (3 lần)

 (Nam mô Tam mãn đà một đà nẫm. Úm. Tông)

ooo

THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP:

       Ôm. Ga ga nga – Sam ba va – Va di ra. Hột. (3 biến)

(Úm. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la Hộc)

000

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Đến đây chú thực đã xong, nay có cấp phó điệp văn, cung kính tuyên đọc. Thiết bày lễ cúng Pháp đàn Chúc thực cấp giao Chân linh. Hôm nay, tại nước Việt nam… Nay Hiếu chủ Tín chủ là… đốt nén hương tâm, sửa soạn lễ nghi thành tâm hiến cúng Chân linh …

Thiết nghĩ: Chân linh Sinh trong Trần thế, dễ biết đâu là tội Phúc mà lường; chết xuống Âm cung, khó biết đắm chìm thế nào để cứu. Tuân lời Phật dạy: Muốn siêu thoát thì phải nhờ lực Phúc. Vì vậy, hôm nay, nhân tiết…, gặp tuần… với Tâm thành cầu Thiện hữu, Tăng chúng thiết lập Pháp đàn, sửa soạn trai diên, hành khoa Chúc thực, tụng niệm Phật A Di đà, đọc câu Sái tịnh, Thần chú Vãng sinh.

Nay theo đúng Pháp, cấp giao Điệp văn để cho Chân linh… giữ lấy làm tin. Cầu chúc Chân linh nhờ vào Pháp diệu thẳng về Tịnh độ, tọa trên đài Sen mặc sức tiêu dao. Nương nhờ Điệp văn thoát chốn tối tăm về hồ Sen báu tắm gội thỏa lòng. Hết vòng sinh tử, không còn luân hồi. Điệp văn này cấp giao Chân linh, giữ lấy làm bằng. Điệp văn lập tại… ngày… tháng… năm…Đương đàn Pháp sự, Sư tăng (Sư ni, Thiện hữu)… phụng hành.

Đến đây, Văn điệp tuyên đọc đã xong, đối trước Đàn, lửa trần thiêu hóa.

(Tuyên điệp, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa Điệp văn hoặc có thể tụng thêm kinh A Di đà rồi tiếp)

000

TƯỜNG PHÙNG:

Xét rõ: Kiếp sống trăm năm chỉ trong giây phút, Thân giả 4 đại, đâu thể dài lâu. Mỗi ngày trần lao mù mịt, trọn buổi Nghiệp thức mơ màng, chẳng biết mình cũng có tính sáng ngời nên rong ruổi theo 6 Căn tham muốn. Công danh cái thế cũng chỉ là 1 giấc mộng lâu dài, giàu sang phú quý thì cũng khó thoát 2 chữ Vô thường. Ta tranh người dành, rốt cuộc cũng thành không có; khoe tài khoe sắc cũng chỉ là trò ảo thuật cơn mơ.

Đến khi gió thổi lửa bùng nào kể đâu già đâu trẻ. Tới lúc nước chảy đá mòn còn có tính gì anh hùng danh tiếng. Tóc duyên xanh ngày nào sao nay bạc trắng, chuyện vui chưa hả thì chuyện buồn rầu đã đến tiếp theo. Một bao máu mủ bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô phóng túng tham lam tiền bạc. Hơi thở ra khó hẹn được hít hơi vào, gặp sáng nay không chắc sáng mai còn gặp lại. Chìm nổi trong dòng ái yêu biết chừng nào dứt, cuống cuồng trong căn nhà cháy biết khi nào ra.

Chẳng nguyện ra khỏi lưới Nghiệp chỉ vì chưa có công phu, chắc vua Diêm vương đuổi bắt thật nhanh, Thôi tướng công đâu buông gia hạn. Ngoảnh lại người thân chẳng thấy đâu, đến hẹn Nghiệp báo thân tự hiện. Ma vương Ngục tốt làm việc bức bách, rừng kiếm núi dao chẳng thể tránh xa. Hoặc nhốt dưới núi Ốc tiêu hay trong ngục Thiết vi xiềng xích, bỏ vạc dầu sôi ngày sống chết nghìn lần, gặp máy chém chặt thời nhát dao lìa đứt. Đói ăn viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày phải chịu đắng cay, năm trăm kiếp bóng hình chẳng thấy.

Chịu hết nghiệp tội lại nhập luân hồi, đánh mất thân người kiếp trước, chuyển kiếp lại làm Súc sinh, mặc lông mặc vẩy, sừng đội buộc mồm, hàm thiếc lắp yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng đền trả. Sống bị cái khổ dao đâm, chết chịu cái đau nấu nướng, oán thù chồng chất, ăn nuốt lẫn nhau. Lúc nào biết hối, học Đạo không duyên, làm sao tự thân thấy được mặt mũi xưa nay, chớ để đời này trôi đi vô ích.

000

THIẾT DĨ:

Trộm nghĩ: Người ở Dương thế cũng như cánh bướm bông hoa. Vận hạn tới nơi, nào khác nắng chiều sương sớm. Đức Phật mình cao trượng 6 cũng còn tịch diệt rừng Sa la. Lão Quân thuốc luyện 9 viên, hết đời Hồn quy nơi thệ thủy. Thương thay! Bành Tổ sống 8 trăm năm; xót xa! Nhan Hồi tuổi hơn 3 chục. Trẻ già dẫu khác, sống chết hơn gì. Lại như: Tam Hoàng trường thọ chẳng khỏi luân hồi, Ngũ Đế sống lâu chưa là bất tử. Thần Nông thuốc giỏi, chữa sao cho lại số trời; Biển thước tài ba không cứu được mình khi hết mện. Tần Thủy Hoàng dời non lấp biển mệnh táng đất Sa Khâu; Sở Bá Vương sức lực núi san cũng phải đến Ô giang tự vẫn. Tề Cảnh Công nuôi nghìn ngựa quý cũng bỗng thanhg công cốc hơn gì. Hán Hàn Tín 10 đại công lao cũng không thể sống lâu mãi mãi.

Mạnh Thường Quân 3 nghìn kiếm khách thì cũng phải chết dần mòn; Khổng Phu Tử 72 trò giỏi, nay ai còn sống. Ngao ngán lẽ đời! Chu, Tần, Hán, Ngụy, chốn lầu đài nay chốn hoang vu. Thật tiếc thương thay! Tấn, Tống, Tề, Lương, bao thành quách cũng là nơi quạnh quẽ. Nào những bậc Tiền hiền, Cổ thánh: Ai đã từng chứa ngọc chất, vàng, ai đã từng lưng đai áo tía, ai đã từng đoạt lợi tranh danh, ai đã từng khoe văn diễu võ. Hỡi ơi! Đời người ví tựa nước trôi xuôi, trí dậy anh hùng ở khắp nơi, hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm, Vô thường hạn đến việc buông trôi. Vậy nên có bài kệ:

Hỡi ôi!

Đời người ví tự nước trôi xuôi – Trí dậy anh hùng ở khắp nơi

Hơi thở lúc còn lừng lấy lắm  – Hạn Vô thường đến phải buông trôi

Tất cả núi non đều tan vỡ hết – Tất cả biển sông đều sẽ khô kiệt

Tất cả cỏ cây đều phải lụi tàn – Tất cả muôn vật đều sẽ hủy diệt.

Mọi sự ân ái rồi sẽ ly biệt – Mọi sự phiền não cũng dần tan hết

Tình thân gia đình cũng sẽ đoạn tuyệt – Chỉ có Pháp thân thường trụ chẳng diệt.

000

Than ôi!

Đời người trăm tuổi trong giây lát, có khác nào chiếc lá trôi xuôi, hay tương tự trời Tây trăng lặn, đập hòn đá tìm lửa mong manh, như bóng ngựa tHóang qua cửa sổ, ngọn đèn lu trước trận phong ba, hạt xương sớm đọng trên ngọn cỏ. Thuyền đã tới bờ, cây vừa độ mục, chớp mắt thôi chỉ thấy sáng lòe, sao tình nghĩa vẫn còn vướng vít, mà ý hoài rối rắm tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng, Chí vẫn quay trong vòng luẩn quẫn. Cảnh ái yêu cả nghìn nút thắt, tình vẫn trói buộc khắp mọi nơi. Núi mệnh chất chồng gò đống, chỗ chỗ trưng bày; lòng tham sâu thẳm biển khơi, dòng dòng cuồn cuộn. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật, mới mong về Cực lạc yên vui.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh để khỏi phải gây thân Hữu lậu. Xin các Chân linh hãy lắng nghe bài kệ niệm Thuần phục Quỷ ma, trao lại Chân linh làm bùa hộ mệnh:

Lửa mồi, ánh chớp có gì đâu – Ân ái sao còn quấn quít nhau

Một túi da khô đầy bảo vật – Tấm thân vàng ệch rượu cơm bầu

Luân hồi, sống chết ai tránh khỏi – Tờ lệnh Diêm la kíp tới hầu

Phúc, tội tóc tơ bày rõ hết – Phân minh sổ sách trước như sau

Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp – Khóc thét, kêu gào tránh được đâu

Hối lại tu hành e đã muội – Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước – Nhờ Phật thì may mới thoát cầu

Một điểm Chân như ai nấy sẵn – Thoát vòng sinh tử, niệm lên mau.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh hãy theo ngay cùng niệm Nam mô A Di đà Phật và 4 Thánh hiệu để được vãng sinh về cõi Cực lạc.

000

Quạ bay, thỏ chạy loáng như thoi – Than ôi đời ta được mấy hồi

Chỉ ở Tây phương nơi Cực lạc – Quay đầu ta gấp niệm đi thôi.

Nam mô A Di đà Phật. (108 lần)

000

Dù ai nhà ngọc mấy kho vàng – Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Quán âm độ cho sang.

         Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 lần)

000

Sống trên bảy chục mấy ai đâu – Trăm tuổi xem như bóng ngựa qua

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Thế chí độ sang mau.

         Nam mô Đại Thế chí Bồ tát. (10 lần)

000

Dơ tay, cất bước tội ngang mày – Địa ngục núi dao cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Địa tạng độ qua ngay.

Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)

000

Hàm đan giấc mộng có hay gì – Cuộc đời lâu la cái nỗi gì

Chỉ có Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát cõi Tịnh độ cho về.

Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

000

Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ – Cửu Liên hoa là chỗ náu nương

Vô sinh, Sen nở ngát hương – Chư tôn Bồ tát bên đường tiếp nghinh.

Nơi ao báu hoa Sen đua vẻ – A Di đà, Thế chí, Quán âm

Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm – Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.

Tất cả pháp Hữu vi đều giống như giấc mộng, như bọt nước sương mù, lóe tàn như ánh chớp. Hãy Quán tưởng như vậy thì thấy hành Vô thường, đó là pháp Sinh diệt. Diệt sinhm diệt diệt hết thì đó là Tịch diệt và là cõi Cực lạc.

Nay các Chân linh… Chân tâm sáng tỏ, dục vọng tan không. Nguyện chúc Chân linh: thoát khỏi cảnh Nhân gian sinh tử, gấp tới nơi biển Không Như lai. Đức Bồ tát Quán Thế âm thân tình bầu bạn, đức Bồ tát Đại Thế chí trọng nghĩa trúc mai, hồ Sen 6 Đức tắm mát thỏa lòng, đài Cửu Liên hoa toại chí dong chơi, Hồn phách nương về Tịnh cảnh, Nghiệp duyên bỏ lại trần ai, Sen nở bông hoa Thượng phẩm, Phật truyền thụ ký. Nay có Thần chú Vãng sinh, kính xin trì tụng:

ooo

Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta Da. Tat da tha:

Ma ri tôt ba vê – Am ri ta Sit đam  Ba vê – Am ri ta Vi cra tê

Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha.

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế,

A di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

 ooo

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên / 2023

Chân thân tự lập nhất hát Tần thân, Chí tâm tị tổ, tất dao văn, tuỳ xứ hiện chân nhân, thành ý ân cần, Liệt vị hội Tinh thần.

Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ:   Hương hoa đấu thể, Đăng chúc liên huy. Đại chúng chí thành, Đồng xưng tán lễ.

  000

Thân sinh Tổ đức ngưỡng nham nham – Giá liễu tiền tam dữ hậu tam

Thiên thượng nguyệt minh phong thượng bạch

Thuỷ trung giám vị hải trung hàm – Vô phương ứng hiện vân phi lĩnh

Bất muội Hư linh nguyệt ấn đàm –  Kim nhật Đạo tràng thân khải thỉnh

Nguyện thuỳ Phương tiện giám Chân cam.

Nam mô Dẫn Linh hồn Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ: Pháp diên Quang khải, thành ý Phương ân, dục triệu thỉnh ư Tiên linh, tu gia trì ư Pháp thuỷ. Phù thuỷ giả: Nguyên tòng tính xuất, Bản tại Tâm sinh, năng linh phân khí chi tiêu không, phổ sử Pháp duyên nhi Thanh tịnh. Giáo hữu khiết tịnh Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

Khể thủ quy y Tô tất đế – Đầu diện đỉnh lễ Thất câu chi

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề – Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ.

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

000

Hiệu hiệu Kim ba hàm Ngọc trản – Phi phi Bạch lộ sái Quỳnh tương Kim bằng Bí ngữ lực gia trì – Cấu uế Đàn tràng tất Thanh tịnh.

      Ôm. Ba tê tra sThi tha ra na đi stra. Sva ha. (3 lần)

(Úm. Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra. Sa bà ha)

       Nam mô Ly cấu Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Thiết dĩ: Văn công gia pháp, bị tường tế tự chi nghi. Phù tử di thư, cụ tải tang thân chi lễ. Nhiên tồn châm trước, cố dụng khoa nghi, phù nghi giả Tam ma đề địa, bá Tam giới chi bao hàm. Nhất niệm Chân tâm, quảng Thập phương chi biến chiếu. Quang minh bất muội, Thanh tịnh vô trần, dụng thời chủng chủng Tâm sinh, thu xứ huyền huyền Pháp tạng. Thị cố tiên trình kê thiệt, thứ hiến ngưu đầu. Thử hương dã Sắc – Không bất nhị, Tính – Tướng vô song. Thanh tịnh Căn nguyên, bất giả tài bồi chi lực. Hi kì chủng tính, toàn bằng tri kiến chi công. Giáo hữu Nhiên hương Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

ooo

Tâm hương nhất chú mãn Càn khôn – Tán xứ Quang thông vạn cổ tồn

Liễu nhiễu hư không tuỳ xứ hiện – Tổ tông ứng hiện xuất huyền môn

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Cung văn: Tam tài định vị, độc Nhân Tối linh, Thiên sinh Nhân, Nhân thành Thiên, tự hữu huyền vi chi thử lí. Tử kế Phụ, Phụ kế Tổ, Nguyên lai phồn diễn chi Chính tông. Lục thuận Lục hành, tưởng Tiên đức tài bồi chi chỉ. Ngũ thường Ngũ phúc, diễn hậu côn ấm tý chi hưu.

Tư thần Chúng đẳng ổi dĩ vi khu nhục thừa di thể. Thuộc mao li lý phủ dục mông quyến ái chi tình; bão tất xuyên y cố phục hà cù lao chi niệm. San ân Sơn trọng, ẩm đức hà thâm. Tư nhân lệnh tiết chi lương thời, kính trần mao giản thức chiêu tố khổn, kiền phụng Linh thân đoàn viên như tại. Tuy mạc đổ vu Tiên dung, cảm niệm truy ân lượng tất tri ư thành ý. Giáo hữu Phổ Triệu tập Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

ooo

Dĩ thử Chân ngôn thân triệu  thỉnh – Tiên tổ Nội ngoại dao văn tri

Trượng thừa Tam bảo lực gia trì – Thử nhật kim thời lai giáng phó.

ooo

TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN:

Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Nam mô bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá nga đá da)

ooo

Thượng lai triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Chúng đẳng kiền thành, phần Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

ooo

 (1) Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư Lục hợp, Vị liệt Tứ duy; khử Hung uế ư Tha phương, tập Trinh tường ư Thử giới. Cung duy: Bản Gia Ngũ phương Thổ công, Sơn Thần Địa chủ, Thổ phủ Thần kỳ, Thanh long Bạch hổ, Chu tước Huyền vũ Thần quan; Cửu cung Bát quái, Sơn hướng, Nhị thập tứ Sơn, Nhị thập tứ Hướng, Nhị thập tứ Khí, Nhị thập bát Tướng, Thất thập nhị Hầu nhất thiết Uy linh Tịnh cập Thái âm Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Nguyên hoàng Phu nhân, tả Chiêu tài Đồng tử, hữu Tiến bảo Nương quân; Địa phương Địa chủ, Bản cảnh Thành hoàng, Chúa cảnh Bản xứ, Tứ duy Lục hợp, Đạo lộ Thần quan. Phả cập Tiền hậu Địa chủ, cấm kỵ đẳng Thần nhất thiết Uy linh Chư tư Bộ chúng – Tọa hạ.

Duy nguyện: Trấn an Cảnh nội, thủ hộ Gia trung, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

ooo

 (2) Nhất tâm phụng thỉnh: Bách sự kiệm cần, nhất sinh Từ thiện, Tử kính đình nội, di di bá trọng chi tổn trì. Đan quế giai tiền tỉnh tỉnh nhi tôn chi thằng xích, việt tòng chu hỗ mỗi tưởng như tồn. Ân tư cần tư cảm đức mạc thù ư Hậu địa; Khí ngã Vong ngã kỳ ai đồ dụ ư Hạo thiên. Tư nhân lệnh tiết chi Lương thời; thật thiết thời tư chi cảm, cẩn trượng song lâm chi Giáo pháp, dụng thù vĩnh kiếp chi Ân thâm.

Cung duy: Thủy Tổ, Tổ chi, Cửu huyền Thất tổ, Tổ cô Hội đồng, Tổ mãnh Hội đồng, Cao cao cao Tổ khảo, Cao cao cao Tổ tỷ, Cao cao Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ mỗ tộc Tổ tiên Chân linh Liệt vị vị tiền.

Duy nguyện: Tứ đại Quy ân Nhất tính trường minh, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

ooo

(3) Nhất tâm phụng thỉnh: Tiên dung yểu điệu, Hoàng hậu phi phương, Hằng nga nhan sắc đản sinh ứng tích ư Nam bang, Thụy khí tường vân hiện thân tướng hóa hình ư Lệnh tộc. Đức tính nhu hòa thanh vô tú dị tại Thế thượng cúc phương lan sạn. Quả mãn triêu Thỏ ảnh Ô phi huyễn cảnh phi Không Tiên xa tảo giá chấn tộc Nội ngoại hiển dương, Đệ nhất đĩnh nhân hoàn yểu điệu vô song.

Cung duy: mỗ tộc Tổ cô Hoa nương hiển linh Thánh nữ vị tiền

Duy nguyện: Tinh minh xuất hiện, Linh khí giáng Thần, lai phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

ooo

(4) Nhất tâm phụng thỉnh: Dương vi Thần âm vi quỷ, đồ Tạo hóa chi Hữu thường. Sinh viết ký, tử viết quy, ta nhân sinh chi Năng cơ thời quang dịch mại, Tiên viễn cảm Vong.

Cung duy: mỗ tộc Tổ lệnh công Cao lang Mãnh tướng Uy linh vị tiền.

Duy nguyện: Hư linh hữu cảm, Anh sảng nhược tồn, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

(5) Nhất tâm phụng thỉnh: Đạo tôn Lục nghĩa, Đức trọng Ngũ luân. Khiêm dự kiêm cai, tam sự vô phạm vô ân, vinh hưởng nhất đường, tiết kiệm thu toàn Lục lễ chi hữu thủ hữu hiến. Giang chiêu thiên cổ, Đức hậu vạn niên; canh tường thiết ý phong mộc cảm tâm; Liệt vị thùy từ, chư Linh động giám.

Cung duy: mỗ tộc Gia tiên Khảo tỷ, Bá thúc Huynh đệ, Cô gì Tỷ muội, Cô bé Cậu bé Nội ngoại, Tại gia phả cập Tiền sinh Hậu hóa, Tảo sinh Tảo lạc, Hữu danh Vô vị, Hữu vị Vô danh, Hữu danh Hữu vị, Vô danh Vô vị, Khuyết danh Ẩn danh, Hữu sinh Vô dưỡng, Vô sinh Vô dưỡng… Đường thượng Lịch đại Nội ngoại Tổ tiên …tộc, Lục thân Quyến thuộc các thế các đời nhất thiết các chư Chân linh; Á thân Liệt thính viễn cận, tiên vong hậu hóa, hữu danh hữu hiệu, vô danh vô hiệu, đẳng đẳng Sảng linh, trùng trùng Quyến thuộc phả cập chư vị Tiền chủ Hậu chủ, Chân linh phảng phất, Y thụ Thảo mộc cư ngụ Trạch thổ.

Duy nguyện: Đồng quần Hợp tập, Hội chúng đoàn viên, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

ooo

Thượng lai triệu thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

Thốn tâm kính niệm thiết đăng sàng – Ngũ nội thời thời diệc tán dương

Hiếu đại Gia sơ hà dĩ bảo – Thời trần bồ soạn nhất tam hương

Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Thượng lai An tọa Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Tín chủ cẩn cụ phỉ nghi, Thượng hiến đàn tiền, phủ thùy nạp thụ, Tín chủ kiền thành, đô thân phụng hiến. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

000

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra Sam ba ra. Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát tha nga đá Da, a phạ rô chỉ đế

Úm. Tam bạt la, tam bạt la hồng).

000

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da, Ta đja tha:

        Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

Úm. Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

000

PHẢ CÚNG DÀNG CHAN NGON

Vô lượng Nhân duyên nhất thiết cúng – Phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

Nhược dĩ Hương hoa phả cúng dàng – Duy năng thành tựu Phật Công đức.

000

Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va di ra. Hột. (3 lần)

(Úm. Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

   Nam mô Phả cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

          000

Thượng lai Cúng diên dĩ mãn, lễ thiết vân chu, cụ hữu Sớ văn, cẩn đương tuyên đọc. (Tuyên sớ). Thượng lai Văn sớ tuyên độc dĩ chu, nạp dữ Kim ngân chỉ tiền, dụng bằng hỏa hóa. (Hóa sớ…)

Nguyên phù phàm viết Nhân tâm thị danh Phật tính, hoạt bát như châu tại địa, Quang thước thước tự nguyệt đương thiên, chỉ tại cừ sinh khởi tòng địa xuất; tịch tịch bất ly ư tâm thượng, minh minh Tổng thị ư mục tiền; Thu thời nhất niệm bất sinh, tán xứ vạn bàn xuất hiện. Chân linh vấn thậm, Ma pháp xứ ngũ nhất Sơn hạ hảo tầm tung, bách xích hãn đầu thường tiến bộ. Sắc thị Không, Không thị Sắc; vô linh nhận giả thành Chân. Tâm tức Phật, Phật tức Tâm; thả tự hồi Quang phản chiếu. Di đà cảnh giới nhậm tiêu dao, Tịnh độ Liên đài thường tự tại. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

ooo

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ:

Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am rta Vi cra tê,

         Am rta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rờ ta Ca rê. Sva ha. (3 lần).

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế, A di lị đá tì ca lan đá,

dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

ooo

Trịch cước Diêm phù tự thảo hài – Cánh vô nhất vật khả quan hoài

Viên minh Pháp tính siêu Tam giới – Nhất niệm Di đà thăng Bảo đài

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Thập phương tam thế Phật – A Di đà đệ nhất

Cửu phẩm độ Chúng sinh – Uy đức vô cùng cực

Ngã kim đại quy y – Sám hối Tam nghiệp tội

Phàm hữu chư Phúc thiện – Chí tâm dụng hồi hướng

Nguyện đồng niệm Phật nhân – Cảm ứng tuỳ thời hiện

Lâm chung Tây phương cảnh – Phân minh tại mục tiền

Kiến văn giai tin tiến – Đồng sinh Cực Lạc quốc

Kiến Phật liễu sinh tử – Như Phật độ nhất thiết

Vô biên Phiền não đoạn – Vô lượng Pháp môn tu

Thệ nguyện độ Chúng sinh – Tổng giai thành Phật đạo

Hư không hữu tận – Ngã nguyện vô cùng

Tình dữ Vô tình đồng viên Chủng trí.

ooo

Tự quy y Phật, đương nguyện Chúng sinh – Thể giải Đại đạo, phát Vô thượng Tâm. (1 lễ) 0

Tự quy y Pháp, đương nguyện Chúng sinh – Thâm nhập Kinh tạng, Trí tuệ như Hải. (1 lễ) 0

Tự quy y Tăng, đương nguyện Chúng sinh – Thống lý Đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lễ)

ooo

Hòa nam Thánh chúng:

Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

 Ngã Đệ tử, Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Nét Hồn Việt Trong Những Bức Tranh Hoa Sen Treo Phòng Thờ “Liên Hoa Diệu Pháp” / 2023

Hoa sen là loài hoa rất gần gũi và thân thuộc với người dân Việt Nam, đã đi vào thơ ca, hội họa, kiến trúc, điêu khắc và nhiều bộ môn nghệ thuật khác. Hình tượng hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” luôn gắn với vẻ đẹp tinh khiết, thánh thiện, thanh cao. Là biểu tượng của đạo Phật trên toàn thế giới, hoa sen còn biểu trưng cho sự thanh tịnh và giác ngộ.

Mẫu tranh hoa sen treo tường phòng khách

Ý nghĩa phong thủy của dòng tranh hoa sen phòng thờ:

Theo quy luật Ngũ hành âm dương, tranh hoa sen thuộc hành Thủy, nên thích hợp dùng trong nhà gia chủ thuộc mệnh Mộc hoặc Thủy, đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp. Xét về ý nghĩa phong thủy, có thể giúp con người gõ bỏ mọi ưu lo phiền muộn để tĩnh tâm, an nhiên tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Hoa sen còn biểu trưng cho sự hoàn hảo, thanh lọc những điều xấu xa…, nên treo tranh hoa sen trong phòng thờ, phòng khách… có tác dụng điều hòa khí vượng, tăng cường những nguồn năng lượng tốt mang lại sức khỏe và may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Tranh hoa sen treo phòng thờ

Trên thực tế, hoa sen thường nở 2 bông mọc chung 1 gốc, điều đó tượng trưng cho sự hài hòa âm dương, vợ chồng hòa hợp, bách niên giai lão, một đời thuận hòa. Hoa sen còn có đài, đài và hoa cùng lớn lên, cho nên hạt sen còn mang hàm ý chúc cho cặp vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử, đài sen nhiều hạt cũng tượng trưng cho con đàn cháu đống, gia đạo hưng thịnh.

Trong tiếng Hán, hoa sen là liên hoa. Chữ Liên đọc đồng âm với chữ Liêm trong liêm khiết, ngụ ý mong muốn những người làm quan khi treo tranh hoa sen sẽ đặt chữ liêm khiết lên hàng đầu, không vì vật chất mà mê muội.

Với ý nghĩa tâm linh lớn lao như vậy, không khó hiểu khi rất nhiều gia chủ lựa chọn dòng tranh hoa sen để trang trí bàn thờ gia tiên, bàn thờ phật… cho thêm phần trang trọng.

Các mẫu tranh hoa sen treo phòng thờ đẹp trong bộ sưu tập “Liên Hoa Diệu Pháp”

Họa tiết hoa sen được khắc họa, sáng tạo trên chất liệu xuyên sáng thật tỉ mỉ và kỳ công, từng lớp từng lớp tạo chiều sâu cho bức tranh.

Điểm khác biệt, độc đáo nhất so với các dòng tranh phong thủy truyền thống là tranh được thiết kế và ứng dụng kết hợp với ánh sáng tạo nên bởi hệ thống đèn led đặt ở phía trong, cho nên nhìn từ ngoài vào sẽ cảm nhận thấy một không gian đa chiều vô cùng đặc biệt. Từng chi tiết xếp chồng lên nhau thoắt ẩn thoắt hiện khiến người thưởng tranh như bị hút vào để khám phá vẻ đẹp hoàn mỹ của mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá… một cách trọn vẹn.

Tranh hoa sen treo phòng thờ thường được lựa chọn để trang trí bàn thờ phật, bàn thờ gia tiên

Màu giấy nền cộng hưởng với ánh đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp tạo nên một không gian phòng thờ trang nghiêm, thanh tịnh, vừa gần gũi ấm cúng, vừa sang trọng linh thiêng. Bước vào không gian ấy, tâm hồn sẽ trở nên thư thái an nhiên, rũ bỏ muộn phiền, dung nạp thêm nhiều năng lượng tích cực. Có thể nói, một không gian nội thất mang phong cách thiền chính là một phương pháp trị liệu tự nhiên giúp mang lại sự tươi mới cho con người cả về thể xác và tâm hồn.

Tranh hoa sen đặt sau lưng tượng Phật càng tôn lên sự trang trọng, linh thiêng

Phòng khách treo tranh hoa sen không chỉ để trang trí mà còn mang lại sự yên bình, thư thái cho cả không gian

Khung tranh được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, hoàn thiện vecni, càng dùng càng bóng đẹp.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc nghiên cứu – thiết kế giải pháp tổng thể cho không gian phòng thờ, Thiền Việt Wood hy vọng sẽ được đồng hành cùng gia đình bạn để tạo nên một không gian tâm linh ý nghĩa và vượng khí nhất, nơi duy trì và gắn kết những giá trị truyền thống thiêng liêng giữa các thế hệ từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Hotline: 09042 66658 PHÒNG MẪU TẠI SHOWROOM: Số 72D phố Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.

https://www.facebook.com/do.go.noi.that.banthochungcu/

Đi Lễ Chùa Dùng Hoa Gì Để Dâng Cúng, Hưởng Nhiều Phúc Lộc / 2023

(Lichngaytot.com) Trong các đồ vật dâng cúng khi đi lễ chùa, thường không thể thiếu hoa tươi. Nhưng chọn hoa như thế nào mới đúng có lẽ không phải điều mà ai cũng biết.

Tại sao lại dâng hoa tươi khi đi lễ chùa?

Từ xưa, hoa tươi đã được coi là một trong những món có thể cúng dường Phật, Bồ Tát. Kinh Pháp hoa có viết rằng có tới 10 món thường được dùng để cúng dường, trong đó hoa tươi là món đứng đầu. Sở dĩ người ta dâng hoa tươi khi đi lễ chùa là vì hoa là tinh túy của các loài thảo mộc đã hấp thu tinh túy từ đất trời và phát triển từ thiên nhiên. Hương thơm của hoa ai ai cũng có thể cảm nhận được, vẻ đẹp của hoa cũng vậy, giúp cho con người ta cảm thấy tâm hồn thư thái.

Theo quan niệm của người xưa, dâng hoa tươi cúng Phật là dâng hương thơm thanh khiết, trang nghiêm, kính ngưỡng lên Phật, Bồ Tát. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng giá trị tinh thần thì không gì đong đếm được, thể hiện lòng thành kính, tín ngưỡng tâm linh của người dân hướng về Thần Phật.

Người ta gọi việc dâng hoa tươi lên chư Phật, Bồ Tát là “hiến hoa”, còn rải hoa lên Phật đài hay đạo tràng là “tán hoa”. Ngoài ra, theo tập quán của Ấn Độ xưa, người ta còn xâu hoa thành tràng hoa đeo cổ dâng lên Phật nữa.

Tuy nhiên, theo giới luật của Phật giáo thì các Tỳ kheo không được dùng hoa trang sức trên thân, vì thế nên kể cả có được cúng dường tràng hoa thì chỉ được nhận rồi treo lên vách, lên tường trong Đại điện để hoa tỏa hương thơm, người dâng hoa nhờ thế mà cũng được hưởng phúc báu. Vì thế mà người ta còn dùng hoa để làm thành những vật phẩm trưng bày nữa.

Ở Việt Nam, người dân hay dâng hoa cúng trong những chiếc đĩa nhỏ xinh, lượng hoa vừa đủ, tùy theo mùa mà chọn hoa. Có thể là đĩa hoa huệ trắng muốt thơm ngan ngát, là bông ngọc lan hé nở nhưng mang hương thơm nồng nàn, là bông hoàng lan màu óng ả với hương thơm dịu dàng… Ở một số nơi, người ta còn gói hoa trong lá dong hay lá bàng để mang đi lễ chùa dâng cúng lên Đức Phật.

Ngày nay, kinh tế phát triển, ở chùa chiền chúng ta thường thấy những lọ hoa hay bình hoa cỡ đại, đủ loại hoa với màu sắc rực rỡ, xinh đẹp vô cùng. Nhưng có phải hoa gì cũng có thể đem dâng cúng Phật hay không?

Những loại hoa có thể dâng cúng Phật

Đúng là dâng hoa tươi là tục lệ tốt đẹp, nhưng dùng hoa gì để dâng cúng? Trong quyển 6 của Đà La Ni Tập Kinh có chép: “Hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa, hoa có vị đắng cay, hoa không có tên… đều không nên đem cúng Phật.”

Chuyên gia nghiên cứu phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người), bây giờ hoa tươi bạt ngàn, có cả trăm cả ngàn loại hoa, nhưng không phải hoa nào cũng đem đi lễ chùa cúng Phật được.

Hoa tươi mang đi lễ chùa ngoài chuyện là hoa đẹp, có hương thơm thì cần mang ý nghĩa tốt đẹp, toát lên sự thanh khiết, cao quý, thoát tục. Không phải hoa đắt sẽ mang cho người dâng cúng nhiều phúc báo hơn. Hoa thơm, tên đẹp, có ý nghĩa đẹp mới là hoa phù hợp để dâng cúng, thể hiện lòng thành kính, ngưỡng vọng với chư Phật, Bồ Tát.

Sư chú Tuệ Nguyên (chùa Sủi, Bắc Ninh) cho biết, để dâng cúng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, người dân nên chọn các loại hoa như mẫu đơn, hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, địa lan… Những loại này đáp ứng đủ mọi yêu cầu của hoa dâng cúng.

Ngoài ra, hoa dâng cúng Phật tượng trưng cho sự thanh khiết, là tâm lành tỏa hương, tỏ điều thiện lành, tâm biết ơn lên Tam bảo, thể hiện sự thành kính đối với chư Phật. Vì thế, hoa tươi cúng Phật nên chọn những bông tươi đẹp, có hương thơm, nhất là nên chọn những bông hoa mới hé nở chứ không lấy bông nở to. Chú ý chọn lựa kĩ càng, không lấy những bông đã héo úa, lá rụng hay bị sâu đục…

Trong các ghi chép của nhà Phật có nói: Trong các loài hoa, trân quý nhất là hoa sen, mà có đến 4 loại hoa sen khác nhau: Ưu Bát La Hoa, hay còn gọi là hoa sen xanh; Ba Đầu Ma Hoa, tức hoa sen hồng; Câu Vật Đầu Hoa, tức hoa sen vàng; Phân Đà Lợi Hoa, còn gọi là hoa sen trắng. Người ta cũng dùng cả hoa Uất kim hương, Bà la hoa ( hoa Vô ưu – đóa hoa Phật giáo không bao giờ tàn lụi) để dâng Phật nữa.

Hoa sen có ý nghĩa rất đẹp, búp sen và hoa sen hình dáng không giống nhau, vì thế mà mang ý nghĩa cũng có phần khác biệt. Khi hoa sen chưa nở, còn là búp sen thì tượng trưng cho chúng sanh vốn dĩ trong lòng có hàm chứa tâm Bồ đề.

Còn khi hoa đã nở, hoa sen lại tượng trưng cho sự khai phát Bồ đề tâm, cần phải tu thiện hạnh để chứng được quả Bồ đề. Hoa sen khi nở ra còn có cả đài sen bên trong, được coi là vừa có hoa lại vừa có quả, là biểu trưng của đức quả chứng ngộ, thể hiện trí huệ phước đức trang nghiêm.

Hoa sen tuy sống trong ao hồ, đầm lầy, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngược lại còn mang vẻ đẹp và hương thơm thanh khiết nên các phật tử và người dân vẫn thường dùng để dâng cúng Phật mỗi khi đến mùa hoa sen.

Ngoài hoa sen thì người ta còn dâng lên hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ. Riêng hoa huệ nên chọn hoa huệ ta, vừa bền đẹp lại vừa có hương thanh khiết, trang nghiêm. Nếu dâng hoa đào, hoa mai thì nên chọn cành có nhiều nụ to hoặc hoa mới hé, cánh hoa mịn, đang điểm lá non.

Hoa cúc vạn thọ có màu sắc tươi tắn, tên gọi ý nghĩa, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng nên thường được dân miền Trung trở vào dùng để dâng cúng. Với hoa cúc vàn đại đóa, đây là loài hoa được nhiều người ưa chuộng khi đi lễ chùa bởi nó mang vẻ đẹp sang trọng và phú quý mà vẫn không mất đi nét thanh cao.

Hoa tươi đem cúng dường không nhất thiết phải quá cứng nhắc theo quy chuẩn, nhưng cũng không nên quá tùy tiện, tùy theo điều kiện của bản thân và tình hình thời tiết, mùa màng mà có những lựa chọn phù hợp. Có những vùng miền khí hậu khắc nghiệt, lại hiếm hoa thì không nên quá chấp nhất trong việc chọn hoa.

Người dân nên tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa, mùa nào thức nấy để có hoa tươi đẹp mang dâng cúng. Đầu năm dâng hoa đào hoa mai, hoa cúc, lay ơn, tới tháng 7 những loài hoa kia hiếm thì dâng hoa huệ, hoa hồng, hoa địa lan…

Còn một điểm nữa, hoa dâng cúng Phật nên chọn một màu để tạo sự trang nghiêm, thành kính. Hoa có thể chọn màu theo điều kiện, song người ta ưu tiên những màu đẹp, rõ ràng như màu vàng, màu đỏ. Trong một bình hoa không nên cắm lẫn lộn quá nhiều loại hoa, dễ lẫn lộn màu sắc, hương thơm, khiến cho sự trang trọng và ý nghĩa thanh tao của hoa bị giảm bớt phần nào.

Dâng hoa tươi cúng Phật khi đi lễ chùa thế nào để được hưởng phúc báu

Đại đức Thích Thiện Hóa (chùa Bằng, Hà Nội) cho hay, hoa dâng cúng lên chư Phật, Thánh, Mẫu khi đi lễ chùa cần chú ý chọn loại tươi mới, có hương thơm, song không quá cầu kì. Không phải cứ hoa dâng Thánh Mẫu là cần nhiều màu rực rỡ, cũng không cần phải lựa hoa có màu đúng theo phong thủy bản mệnh…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!