Đề Xuất 11/2022 # Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm / 2023 # Top 16 Like | Herodota.com

Đề Xuất 11/2022 # Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CÁCH CÚNG LẠY, LỄ NGHI I.CÚNG THẦN: -Bàn soạn lễ vật xong rồi thắp hương đèn, mỗi bàn thờ 3 cây hương, người cúng cầm 3 cây hương bái 3 bái rồi cắm lên bàn trước gần nhất, lạy 4 lạy rồi đứng lên. -Tự niệm sơ hiến lễ: Nếu có người rót rượu thì người quỳ lạy quỳ xuống, cung tay lên để rót rượu tuần nhứt, nên rót tuần nhứt là 1 ly giữa, người lạy quỳ xuống rồi cầm bài cúng để đọc mời. Còn không có người rót rượu thì mình cũng niệm sơ hiến lễ, cầm rượu rót, quỳ xuống cầm bài cúng đọc mời, đọc xong để lên bàn cúng và quỳ lạy xuống, đứng lên lạy xuống 2 lạy, đứng lên bái 3 bái. -Niệm á hiến lễ: Rót rượu lần nhì ở ly bên tay phải người lạy, quỳ xuống vái lần 2 không cầm bài cúng nữa là tự mình xin bề trên phù hộ cho gia đình sức khỏe, an khang thịnh vượng, tùy theo từng lễ cúng của mình … và từ quỳ lạy xuống, đứng dậy bái 3 bái. -Niệm chung hiến lễ: Rót rượu tuần tam ly rượu còn lại, quỳ khấn vái lần 3 là các thần linh chúng giáng lễ nghi tâm thành của gia đình mình, cầu chúc quỹ thần nơi tiên cảnh vưi tươi, an lạc, phò hộ chúng sanh cùng thân chủ có gì sai sót xin niệm tình tha thứ, rồi bước ra khỏi chiếu khoảng 5 phút để con cháu vào lạy … -Chủ bái bước vào bái 3 bái niệm điểm trà, tạ linh rồi rốt trà, lạy 4 lạy, đốt văn (nếu có viết ra), đốt giấy. -Đốt giấy gần xong, ở trên tô gạo muối có cắm 3 cây hương, bưng bái 3 bái, nếu bài phát lương mình thuộc thì đọc để phát, còn không thì đem ra sân trước bàn cúng vãi theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng một nắm, còn đổ chính giữa là trung ương, lễ còn bánh nổ sẽ vãi ra ngõ, đường để tiễn đưa. Tô cháo trắng đổ ra khỏi khuôn viên nhà mình. *Cách bưng tô gạo muối để đọc bài phát lương như sau: Bàn tay có 5 ngón: 1 là ngón cái, 2 là ngón trỏ, 3 là ngón giữa, 4 là ngón út, còn lại 1 ngón không tên này ta thường đeo nhẫn. Theo truyền thuyết thì các thầy giỏi bùa phép thường dùng ngón này để trừ tà ém quỷ, trừ ngoại nhân ngoại cảnh … Khi bưng tô gạo muối niệm chú hoặc không niệm chú cũng vậy, ngón tay này khấp lại để tô gạo lên trước đọc vãi, còn 3 cây hương cầm tay khác chúc xuống gạch dọc 3 đường, gạch ngang 3 đường và vòng quanh 3 vòng trên tô gạo muối từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ trước bàn cúng để niệm chú hoặc bưng đi vãi. Đây là bùa hộ mạng của người phát lương. II.CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN: Cách cúng lạy khẩn vái như nhau, riêng cách rót rượu chỉ niệm chung tuần hiến tửu, rồi rót rượu bia, nước ngọt mời khách, rượu quan khách đem đến đều mở nút ra để cúng, không hạn chế ly tách. Chỉ cúng từ nhà thờ chi phái trở lên mới rót rượu 3 tuần và phân hiến. Khẩn vái cũng 3 lần, chú ý lần đọc văn sớ cúng rồi phải lạy, còn sau đó là từ quỳ lạy xuống 1 lạy, trong lễ gọi là phủ phục, đứng dậy bái 3 bái lần 3 cũng vậy rồi bước ra. Khi rót trà lạy 4 lạy rồi đốt giấy, nếu có cúng đồ vàng mã ông bà ngày kỵ giỗ phải đem sớ điệp đọc trước rồi đốt sau (Gia đình kỵ ai và đốt cho ai thì đọc tên người đó, bao nhiêu bộ đồ cho ai thì đọc hết 1 lần và nhớ phải đọc quận họ của người đó) Thờ đồ vàng mã 3 ngày tết hay cúng các rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 thì không phải đọc sớ đốt, vì ông bà … về nhận trực tiếp. Còn những ngày giỗ kỵ phải có người nhận đem về cất giữ khi cần mới phát ra. -Đám kỵ giỗ có cúng mâm đất trước hiên thì trong bàn thờ vẫn lên hương đèn, khi cúng ở ngoài xong thì xoay vào cúng tổ tiên. Nếu có mời khách và con cháu về đông có thể đêm Tiên thường người kỵ giỗ ngày mai là cúng đất trước cũng được. Lúc cúng đất hoặc thần linh thì trang táo ngũ tự gia đường đều lên hương đèn (vì thần trong nhà phải ra tiếp thần từ bổn xứ trở lên, còn vào nhà chỉ cúng ông bà tổ tiên mà thôi). *Chú ý đêm Tiên thường ta phải làm gì và cúng gì? Ví dụ: ngày mai chánh kỵ bậc nào thì con cháu phải nhớ lại lúc còn sống ông bà sở thích cái gì, vật gì như bát nước chè xanh hoặc bánh gì, món ăn gì, rượu gì … Nếu có điều kiện là sắm lễ theo sở thích của bậc đó để Tiên thường, còn không ta phải thắp hương đèn khẩn vái linh hồn bậc đó về trước để mình nhờ họ mời bậc trên và thông báo kẻ dưới đã qua đời về dự lễ kỵ, vì dương gian và âm cảnh là như nhau, có mời mới về … *Lưu ý: Cúng xây ra xong là hương đèn hoa đem ra sân cắm. Còn cúng mâm hội đồng trong nhà xong hương hoa bàn này để cắm vào bàn thờ tổ tiên ông bà mình. PHẦN BỐN SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ -Nói về thần thánh tiền nhân từ đâu để rõ. Kể từ thời xa xưa nông nô cổ đại sản sinh các loài vật, trong đó có loài người. Cho đến truyền thuyết đời Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh 100 trứng, nở 100 con đầu tiên chỉ có 100 họ bây giờ. Theo sách vở lưu lại hơn 3 trăm mấy chục họ như còn nữa mà không biết được. Thời xưa vua chúa quan viên triều chính dòng họ kế thừa theo hệ cha là họ này là con họ kế tiếp theo phổ hệ, hoặc dòng họ nào có tội với nước là tru di tam tộc, do đó phải chạy loạn lạc tự thay tánh đổi danh …

-Thần linh là những bậc tiền sử có công với đất nước, mở mang bờ cõi, sáng tạo ra ngành nghề sĩ, nông, công, thương … Do đó các đời vua đã phong sắc các thần từ bậc Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Tôn thần, Linh thần để cho các đình chùa miếu võ thờ, toàn dân thờ cúng tôn vinh xin được phò hộ … Cũng như Tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã qua đời lâu rồi, ta phải dâng lên nhà thờ từng cấp từ Nhánh – chi – phái – tộc và làng theo dòng tộc để lo chung hiệp kỳ Xuân-Thu … -Người đời sống chết có hai cảnh: trần gian và âm cảnh, trần gian sống cao nhất hơn 100 năm tuổi gọi là hữu hình, còn âm cảnh là vô hình, linh hồn cũng ở trên cõi trần này mãi mãi, ta không thể thấy được nhưng rất linh thiên. -Người về âm cảnh lâu đời lâu kiếp rồi cũng trở thành thần linh tùy theo địa vị ở trần gian, bằng không sống trên đời ít người mến phục thì về âm cảnh lâu đời đến bậc cao hồn cũng chưa đến chức cập bộ hạ thị tùng.

Làng ta có 5 vị Tiền hiền đến đây chọn địa cuộc lập làng. Xây dựng Văn Thánh đình làng và các đình miếu ở từng ấp, từng xóm để thờ phụng các vị thần linh, hàng năm cúng tế trang nghiêm, cầu phước cầu tài cho dân thịnh vượng để lưu truyền lại cho con cháu đời sau thực hiện. Tổ tiên theo gia phả để lại, cây có cội nguồn, người có tổ tông, từ đời đời tiền sử ta phải tôn vinh và thờ cúng trang nghiêm các bậc đã tôn thần … Thần thánh cũng như tổ tiên không đòi hỏi phải cúng tế lễ vật cao sang, chỉ cần có tâm thành là Thần thánh, tổ tiên đã chứng giám rồi. Ví dụ: Đã mua một con gà để cúng lễ như đã định, nhưng trong lúc làm bị sơ sót nào đó mình thấy không yên tâm cúng, dù thế nào vẫn phải cúng vật đã định, trước khi cúng mình hãy xin lỗi vì lý do nào đó. Không được đi sắm con gà khác hoặc đồ vật khác để cúng Thần sẽ không chứng mà còn bị âm trách.

Âm cảnh tâm linh không thể trình bày hết được. Tôi soạn ra tập văn cúng này với mong muốn để lớp hậu sanh kế thừa nguồn gốc, có thể tự mình cúng tế tại gia đình theo tâm nguyện của mình là tốt nhất. PHẦN NĂM CÁC BÀI THẦN CHÚ BÀI PHÁT LƯƠNG GẠO MUỐI (Hướng dẫn ở phần cúng lạy) Bài chú: Chánh nhựt kiết thời lễ thành phát lương Nhứt biến thập, thập biến hóa, hóa biến thiên Biến hằng hà sa số vô lượng diệt vô biên Châu ngọc báu thiên sinh vạn vật Kiếp nuôi người thành bậc tài nhân Nhớ thuở xưa Đế Thuấn canh dân Tưởng thuở nọ Thần nông tác hợp Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc Địa sanh thảo hà thảo vô căn Dẫu sao dời vật đổi bao phen Quyết một dạ nhớ công ơn Tiên tổ Đã bao lần chịu đắng cay gian khổ Quyết một lòng dạy dỗ chúng con Đặng chép lại dòng son lịch sử Đã bao lần làm lành tránh dữ Cầu mong cho đặng chữ khương ninh Sống trên dương gian phải trọn nghĩa trọn tình Thác xuống âm cảnh mới sinh linh Phật độ Sống thác thác theo âm hồn thập loại Khắp nơi nơi tứ phương một cõi. Xin mời về để gọi chút tình Lòng nhiều của ít đinh ninh Lễ nghi bất túc nghĩ tình là đây. (Trọn gạo muối, bước ra nơi vãi) đọc tiếp: Muối đại hải mùi bay thơm ngát Hạt gạo châu nặng hạt xin dâng Kính xin chư vị lãnh phần Lòng thành của ít xin dâng cho trọn đời Dù cho vật đổi sao dời Lòng thành tín chủ xin mời lãnh lương Đông Tây Nam Bắc tứ phương Cùng là với cửa Trung ương sẵn sàng Đây là những phần diễm mễ lân bàn để phát lương cho những vị đến sau: Vui lòng san sẻ cùng nhau Mỗi người một ít chia nhau cho trọn tình Mấy lời khấn vái anh linh Lòng thành tín chủ cung nghinh tạ từ (Bắt đầu vãi gạo muối theo hướng, vãi đâu đọc đó) Đông quy Đông, Tây quy Tây, Nam quy Nam, Bắc quy Bắc, cùng Trung ương lễ Tư nhân tín chủ xin tạ thành. THẾ NÀO LÀ THẦN CHÚ TẨY UẾ A. Bài tẩy uế này để biết nếu muốn tự cúng hoặc học cách tẩy uế không phải là chuyên nghiệp, thầy cúng thì mình là người có can số theo năm sinh là can Mậu của 10 sinh tiêu là mạng Thổ mà phải có bản lĩnh thuộc bài, biết yểm bùa hộ mạng, cách bưng ly nước dừa để tẩy uế cũng như khi bưng tô gạo muối phát lương, có 3 cây hương làm phép rồi kẹp theo để đọc bài tẩy uế. Mục đích là tẩy mộc trừ tà. B. Hoặc ta có thể viết bài sớ thành 3 bảng bằng giấy vàng để trên bàn cúng xong 3 tuần rượu bắt đầu đốt nồi xông lên và đốt 1 tờ sớ ở nồi xông, bưng ly nước dừa cúng nhúng bông rảy quanh nhà từ trên đến dưới. Đến tờ sớ thứ 2 và thứ 3 cũng làm như vậy đủ tam tẩy rồi bỏ 3 cây hương vào nồi xông đốt luôn. Trở về bàn cúng rốt nước lạy tạ, đốt giấy, rải gạo muối, bái tất, dọn nhà cửa cho đúng giờ hoàng đạo đã coi trước an vị thần Táo, Ngũ tự gia đường rồi đến tổ tiên, phần này không phải can mạng mà chính tâm. C. Còn mời người cúng hoặc mình cúng thì lễ nghi ta phải sắm sửa đầy đủ trước khi cúng (hướng dẫn ở phần xây dựng) VẬT DỤNG KHI TẨY UẾ 1.

Một trái dừa non lấy nước đổ ra chén, 1 cái bông (có cọng để cầm) để trên bàn cúng. 2.

Chín trái bồ kết 3.

Chín củ hành 4.

Chín thứ gai 5.

Gói thuốc xông

6.

Nồi than đỏ để giữa nhà. THẦN CHÚ -Nhứt sái thiên thiên thanh

-Nhị sái địa địa phủ -Tam sái nhân nhân đắc trường sanh -Tứ sái quỷ quỷ diệt tàn hình Án phà (bắt đầu rảy nước) -Thanh thanh chi thủy -Nhựt nguyệt ba khai -Nam Tào Bắc Đẩu -Nội án tam thai -Thần thủy giải uế -Họa khứ phước lai -Càn nguyên hanh lợi -Trịnh cấp cấp thành -Càn luật linh -Giải trừ uế khí luật linh.Án phà (Đọc rải nước 3 lần) HỮU ĐIỆP CẤP KỶ NIỆM TỔ TIÊN (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp) HỮU ĐIỆP CẤP Chánh nhựt kiết thời Xuân Mỵ xứ chi nguyên Tư nhân Trưởng Nam Trần Minh X cùng toàn gia đẳng nội ngoại . Xuân tiết nhựt kỵ Hiển khảo Trần Cảnh A thuộc Vĩnh Xuyên quận. Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sự. CUNG VỌNG CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỰ SỨ GIẢ.

TỪ QUAN ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN TRUYỀN LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN. PHỤNG TUYỂN CẤP VONG LINH ĐỆ HÀNH NƯƠNG THÂN CHẤP CHO HIỂN KHẢO CHỦ NHÂN TRẦN CẢNH A , THUỘC VĨNH XUYÊN QUẬN CÙNG HIỂN TỶ PHẠM THỊ B THUỘC CAO BÌNH QUẬN. KỶ NIỆM ĐÁO NIÊN LỄ, MỖI NGƯỜI MỘT BỘ.

LIỆT KÊ: -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt táng: nhứt kiện -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phụ: nhứt kiện -Nhứt nhứt song hài: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện -Nhứt hồng đoãn cân: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầu đủ CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT. ĐÃ CẤP MINH Y SƯ. HỮU ĐIỆP CẤP MA MỚI (Từ làm tuần đễn giỗ hàng) (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp) HỮU ĐIỆP CẤP LINH Chánh nhựt kiết thời Túy Loan Cù Lai xứ chi nguyên Tư nhân hiếu chủ Trưởng Nam Hà Văn Ô cùng toàn gia đẳng nội ngoại Xuân tiết Sơ tuần lễ Mẫu thân hiển tổ Hồ Thị Y , An Định quận.

Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sư liệt trần du hậu kiền xuân trung tư Hiển tỷ Hồ Trọng Nương , An Định quận, từ trần ngày 20 tháng 2 năm Tân Mão sanh ư ngày 26-2-Tân Mão hưởng thọ 76 tuổi Mạng chung đáo lễ sơ tuần nhựt CUNG THỈNH CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỨ GIẢ TỪ QUANG ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN. CẤP PHÁT LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN, CẤP PHÁT MINH Ư DỰ CHO HỒ THỊ Y , AN ĐỊNH QUẬN LÃNH MINH Y. LIỆT KÊ -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phục: nhứt kiện -Nhứt nhứt hài: nhứt song kiện -Nhứt táng: nhứt kiện -Nhứt hồng đoản can: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầy đủ CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT. ĐÃ CHẤP CẤP MINH Y SƯ PHẦN 6 CÁC BÀI VĂN CÚNG THẦN LINH TRONG NĂM (Thay thế vào các từ gạch dưới cho phù hợp với lễ cúng) *Một số từ dùng trong việc cúng (ghi vào chỗ cẩn dụng ): -Cúng heo hoặc bò nguyên con gọi là: Sanh tư

-Làm heo lấy đầu heo cúng Thần có mỡ chài phủ: Hào soạn sanh tư

-Mua đầu heo về cúng thần có mỡ chài phủ: Hào soạn -Làm gà để y con cúng có giò: Kim kê -Cúng xôi chè hoặc bánh không có cơm: Trai bàn -Cúng mâm cơm như tết nhà, giếng …: Trai bàn *Năm và tháng trong lễ cúng ghi theo lịch (Ví dụ: Tuế thứ Tân Mão niên, Nhị ngoạt (tháng 2) … *Ngày trong tháng được ghi như sau: -Ngày 1: Sơ nhứt nhựt … Ngày 10: Sơ thập nhựt

-Ngày 11: Thập nhứt nhựt … Ngày 19: Thập cửu nhựt -Ngày 20: Nhị thập nhựt … Ngày 29: Nhị cửu nhựt -Ngày 30: Tam thập nhựt. *Tiết trong năm (theo âm lịch)

-Từ tháng Giêng đến hết tháng 3: Xuân tiết -Từ tháng 4 đến hết tháng sáu: Hạ tiết (chí) -Từ tháng 7 đến hết tháng 9: Thu tiết (trọng) -Từ tháng 10 đến tháng 12: Đông tiết (mạnh)VĂN CÚNG TẤT NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Tân Mão niên, thập nhị ngoạt, nhị thập nhựt Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù lai xứ chi nguyên. Tư nhân tín chủ Đặng Công A , Hiền thê Đào Thị B , cùng toàn gia đẳng Đông tiết kiết thời. Cung lễ chung niên Tân Mão tạ thần an bổn xứ Thành tâm cẩn dụng Hào soạn , hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi kính lễ Cẩn ủy chủ bái Đặng Công A cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần -Chánh tự kim niên Hành khiến Hành binh thần quan tôn thần -Kim niên Thái tuế Chí đức tôn thần. -Cửu thiên Huyền nữ Thánh Mẫu Tiên nương tôn thần -Tiên sư, Tổ sư tứ hướng tôn thần -Triệu vương Tam thập lục vương hành binh chi thần -Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần -Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan -Nội gia diên trạch, Ngoại gia diên cư, Nguyên quân chơn quân chi thần -Tả ban hữu ban thập loại cô hồn, âm hồn, tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong, cập âm sa dương sa, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật. -Ngưỡng lai chư vị tôn thần chi thần phò hộ chung niên bình an khương thái. Lưu gia ư huệ phước PHỤC DI CẨN CÁO. VĂN ĐƯA THẦN TÁO VỀ TRỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Tân Mão niên, thập nhị ngoạt, nhị thập nhựt

Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù lai xứ chi nguyên. Tư nhân tín chủ Đặng Công A , Hiền thê Đào Thị B , cùng toàn gia đẳng. Cung lễ nghinh tiễn thần Táo sớ tâu Ngọc Hoàng thường niên Chánh nhựt kiết thời Thành tâm cẩn dụng trai bàn, hương đăng hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ. Cẩn ủy chủ bái Đặng Công A cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh tư nghinh Đông trù Tây mạng tam vị táo quân -Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ, Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh ngũ tự gia đường. -Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật tạ Thần chung niên. Xin bảo phò gia đẳng chung niên vạn sự như ý nguyện từ nhân vật đến thực vật, thương hiệu, ngành nghề, sĩ nông công thương tấn tài phát lộc, bình an khương thái, ơn thành kỳ nguyện, ngưỡng Thần lưu phước bổn gia. PHỤC DI CẨN CÁO (Pha trà khẩn niệm) NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN (Đốt giấy bái tiễn đứng bên trái người lạy) VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Nhâm Thìn niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù Lai xứ chi nguyên

Tư nhân tín chủ Nguyễn Văn T , hiền thê Lê Thị B cùng toàn gia đẳng. Cung lễ ngưỡng vọng quy lai Thần táo an tọa tại gia đường. Tân niên chánh nhựt kiết thời Xuân Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ. Cẩn ủy chủ bái Nguyễn Văn T cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU -Cung thỉnh tân nghinh Đông trù Tây mạng tam vị Táo quân thần quan. Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh. Ngũ tự gia đường, Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Cửu thiên huyền nữ Chánh mẫu nguyên quân đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật. Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia đẳng trong năm Nhâm Thìn bình an khương thái, tấn tài nghinh phúc Tín chủ y kỳ nguyện. Ngưỡng lai chư vị thần quan chi gia ư huệ giả PHỤC DI CẨN CÁO (Điểm trà khẩn niệm) NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN (Đốt giấy bái tạ) CÁC THẦN TỪNG NĂM ỨNG VỚI 12 GIÁP (Dùng để cúng Hành khiến theo từng năm) 1.Năm Tý: CHU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN ÔN HÀNH BINH CHI THẦN – LÝ TÀO PHÁN QUAN 2.Năm Sửu: TRIỆU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – TAM THẬP LỤC PHƯƠNG HÀNH BINH CHI THẦN – KHÚ TÀO PHÁN QUAN 3.Năm Dần: NGỤY VƯƠNG HÀNH KHIẾN – MỘC TINH CHI THẦN – TIÊU TÀO PHÁN QUAN 4.Năm Mão: TRỊNH VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THẠCH TINH CHI THẦN – KIỂU TÀO PHÁN QUAN 5.Năm Thìn: SỞ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – HỎA TINH CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN 6. Năm Tỵ: NGÔ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HẢI CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN 7.Năm Ngọ: TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN. 8. Năm Mùi: TỐNG VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ĐẠO CHI THẦN – LÂM TÀO PHÁN QUAN 9.Năm Thân: TẾ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ MIẾU CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN. 10.Năm Dậu: LỖ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ NHẠC CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN 11. Năm Tuất: VIỆT VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN BÁ CHI THẦN – THÀNH TÀO PHÁN QUAN 12.Năm Hợi: LƯU XƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ÔN CHI THẦN – NGUYỄN TÀO PHÁN QUAN. VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Cung lễ minh niên Xuân dương sơ chánh nhựt tư cổ dĩ lai Hành khiến thường niên lễ lệ. Thành tâm cẩn dụng………….., hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi. Cẩn ủy chủ bái……………………………cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh chư vị (Thần của năm đó)………………….. ……………………………………………………………….. -Ngũ tự gia đường, tam vị Táo quân Thần quan -Liệt vị Phán quan, chư đại Quỹ vương -Tổng bộ sứ giả quan giám hương diên -Tăng lãm Bảo tạ phục nguyện nhứt thanh. -Thượng đạt vạn tôi băng tiêu tỷ sư chi thần -Cập bộ hạ thị tùng đồng lai gián hạ chứng kỳ lễ vật -Tân niên Xuân lai lòng thành tín chủ kỳ nguyện toàn gia đẳng bình an khương thái. -Ngưỡng lại chư vị linh thần niên tân phò trì đức giả. PHỤC DI CẨN CÁO *Ghi chú: Cúng ngoài hiên, sân, xây ra cung thỉnh chư vị Thần theo năm. CÚNG LỄ NĂM MỚI VÀ XE CỘ GIA ĐÌNH (Nếu có) *HƯỚNG DẪN: Cúng vào ngày Mồng 1, sáng hay chiều cũng được, theo giờ tốt, cúng 2 bàn ngoài sân hoặc hiên. Xe máy đưa ra sân cúng, xe ô tô để tại trại xe cũng được, cúng đến khi rót nước, lạy tạ, thắp hương ở xe và cho xe nổ máy từ 1 phút trở lên rồi đốt giấy bái tất. Tùy theo gia đình cúng chay hay mặn, cúng thần mâm cao hơn, không để vật mặn theo lễ nghi truyền thống. Không có xe thì không cúng phần 2 của bài văn cúng này. VĂN CÚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Tiết thuộc minh niên Xuân dương chánh nguyệt Cung lễ cầu nguyện toàn gia đẳng bình an toàn năm ………. Thành tâm cẩn dụng…………….hương đăng, hoa quả, thanh chước thức phẩm chi nghi Cẩn ủy chủ bái……………………..cẩn dĩ phỉ CẢM CÁO VU Nhứt niệm :

-Cung thỉnh dương cảnh Thành hoàng Đại vương tôn thần -Chánh tự kim niên Hành khiến hành binh nguyên quân, phán quan tôn thần -Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần -Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương tam vị khai hoàng bổn xứ nguyên quân chi thần.

-Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần -Bổn gia Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan -Tiên sư tôn giáo Đạo sư bổn nguyên Thần chơn

Tuyển Chọn Các Bài Văn Tác Bạch / 2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni.

Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy quỳ)

·Nam Mô A Di Đà Phật Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang chiếu giám của mười phương chư Phật, của chư liệt vị tiền bối Tổ Sư qua khối hương nguyện mờ, và lòng thành kính chí thiết, trong giờ phút tưởng niệm cúng lễ chung tuần cho Thân Phụ chúng con hôm nay.

·Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni:Thăm thẳm tình con nhớ cha già,Bảy thất trai tuần đã trôi qua.Hôm nay chạnh nghĩ ân sanh dưỡng,Cha hởi lòng con dạ thiết tha.Chúng con kính nghe: Ơn dưỡng dục nuôi con từ thuở bé,Đức sanh thành cao tột tợ như non.Sống cuộc đời vất vã chỉ vì con,Nuốt đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt.Ôi! Công cha như núi thái. Nghĩa mẹ tợ sông sâu.

Nhưng chúng con chưa hiểu và suy nghĩ làm phiền lòng cha mẹ tháng ngày qua. Chúng con xin được chấp tay thầm tưởng tất cả về cho Cha già hưởng trọn phần mãn nguyện. Bởi vì Cha đã tẩm đượm máu thịt cho con khôn lớn, Cha còm lưng dưới nắng cháy mưa sa, để cho chúng con đủ sự sống, Cha đầu giường khi con bệnh, Cha nhường ăn thiếu hụt cho con no dạ, lương tâm Cha già, cưu mang vằng vặt có những đêm dài thao thức, suy tư tính toán sự sống, ăn mặc, học hành cho đàn con dại ở ngày mai, tim Cha se buốt thắm thiết niềm đau thất bại trong sự nghèo túng khi gia cảnh thê lương. Chúng con nào thấu hiểu sự hy sinh của Cha cho chúng con trong thầm lặng, ít khi thấy Cha biểu hiện ra ngoài. Có ai biết được trong ánh mắt nghiêm khắc kia, trong tiếng la hét trách mắng kia và trong cánh tay lăm le cầm roi thước kia lại chứa đựng một tấm lòng bao la thương con vô bờ bến. Kết quả hôm nay chúng con thành danh chi mỹ. Vậy mà chưa một lần nào chúng con để tâm đến những nếp nhăn cằn cõi dần xuất hiện trên trán cha già, những sợi tóc hoa râm cứ tô điểm tóc cha thêm màu trắng đục.Tình thương của cha khắp nơi bao trùm hình dáng con đang vui cười ngạo nghễ trên ngôi vị danh lợi, đang gục khóc dưới thất bại đau thương. Khi chợt tỉnh ra muốn trở về trong thương kính mãi của cha già kính quí. Thì than ôi! Còn gì nữa đâu, chỉ còn lại án tiền di ảnh cha già với 3 nén hương trầm trong ngày làm tuần chung thất. Giờ này chúng con mới hiểu thế nào là mức công lao biển tình nghĩa của cha đối với con mà con đã quên hơi ấm tình người. Thật là;

Còn cha gót đỏ như son Đến khi cha mất gót con như bùn

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Tuy chúng con không còn nhìn thấy được gương mặt của phụ thân với gương mặt hiền từ bao dung che chở, những hình ảnh đó chúng con mãi khắc ghi để ân hận lỗi lầm gây nên trong tim người. Nay nhân ngày chung thất trai tuần cho thân phụ của chúng con là hương linh: Nguyễn Tấn Để, sanh năm Nhâm Tuất, Hưởng thọ 85 tuổi ,mất ngày 11 tháng giêng năm Bính Tuất. Thân phụ chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ,hay phảng phất đâu đây bay theo lộng gió mây ngàn trong không gian vô tận, đã thảnh thơi nơi miền lạc cảnh hay đang bị đọa đày trong chốn khổ đau? Oi thật là đau xót . Thế nhưng bằng vào niềm tin son sắt đối với ngôi Tam Bảo, sự trợ lực của 10 phương thanh tịnh Tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm mầu, thân tâm thanh tịnh đạo nghiệp cao phiêu của chư Tôn Thiền Đức, chúng con tin chắc rằng với năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên khiến cho vong linh thân phụ chúng con trọn niềm hoan hỷ chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hứơng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sanh thoát hóa. Trên tinh thần hiếu đạo chân thành y pháp như luật nhân lễ tuần thất 49.ngày, chúng con thành tâm thiết lễ trai diên tịnh tài phẩm vật kính dâng lên 10 phương chư Phật, chư Tổ và tịnh Đức Tăng già. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng chí thành chí kính. Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ bi chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho toàn thể Tang Quyến chúng con được ân triêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ân trong muôn một. Trước khi dứt lời chúng con thành tâm cảm niệm Thượng Tọa Trụ Trì Chùa An Phú đã hướng dẫn Tang quyến chúng con, cúng dường trai tăng tạo phước lành cho thân phụ và nguyện cầu 10 Phương chư Phật thuỳ từ chứng minh gia hộ Chư Tôn Thiền Đức Tăng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bật thầy mô phạm khả kính cho chúng con và tất cả chúng sanh nương nhờ công đức của quý Ngài.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

( chờ đáp từ xong rồi đọc tiếp)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trên chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ chứng minh hứa khả nạp thọ cho rồi. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái (3 lạy)

CẤU SIÊU CHO CON

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch : Chư Tôn Hòa Thượng -Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Hôm nay gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy-quỳ) Nam Mô A Di Đà Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni -Hôm nay là ngày …. tháng …. năm ất dậu, cũng là ngày tuần thất ……, ngày con của chúng con là Hương linh………………………………………….. Hưởng thế ……..tuổi, mất ngày ……….tháng ………..năm ất dậu Kính Bạch Quý Ngài thật là :

Cuộc phù thế như bèo mây tan hợp Kiếp nhân sinh là một khúc tình trường Sống gần nhau đâu muốn cảnh phân thương Ngày tiển biệt để lòng sầu vạn kỷ Thế cho nên 49 ngày qua kể từ ngày Con của chúng con vĩnh biệt dương về phương trời xa lạ. Thân xác vùi sâu trong lòng đất lạnh hoang vu u tịch. Ôi đành cho đất cát lấp vùi… Chúng con vẫn biết rằng: có sanh phải có tử, có hợp phải có tan. Nhưng thử hỏi làm sao chúng con vơi đi được vết thương lòng và làm sao chúng ngăn được dòng lệ chia ly, khi đứa con ngoan hiền đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ quay trở lại. Cõi xa ấy con đi không trở lạ, phương trời này Cha Mẹ tiễn con đi ! Oi hành trang phút cuối chia ly .Cha mẹ tạo phước cho con về cõi Phật Kính bạch trên chư Tôn Đức. Chúng con vẫn biết ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu, Cũng như người mất đi phải chịu Thọ vào cảnh Khổ hay cảnh Vui tuỳ theo tiền nghiệp mà lúc sanh tiền họ đã tạo. Nhưng qua kinh Vu Lan, Kinh Địa Tạng Chúng con được thấy Mục Liên mẫu là Duyệt Đế Lợi vì tạo tội mà rơi vào địa ngục cũng nhờ mục kiền Liên và Thánh Nữ mà 2 bà được thoát khỏi cảnh khổ mà hương cảnh vui. Do đó mà chúng con được hiểu thêm rằng, người mất đi có thể chuyển được Ac nghiệp thành Thiện nghiệp. Do thân bằng quyến thuộc của người mất tạo Phước Điền mà hồi hướng cho Họ, nếu họ ở cảnh xấu thì nhờ đây mà họ được về cảnh tốt, còn họ đang ở cảnh tốt thì họ được về chốn tốt hơn. Chúng con noi theo gương người xưa và theo lời chỉ dạy của Thượng Tọa Trụ Trì. Cố gắng gây tạo Phước Điền để hồi hướng cho Hương linh Con của chúng con là ………………………………………… Nhưng phương pháp nào hơn là thiết lễ Trai Tăng cúng dường Tam Bảo. Vào giờ này phẩm vật đã dâng bày . Kính mong chư Tôn Thiền Đức từ bi hứa khả thọ nhận và chú nguyện cho con của chúng con được tiêu trừ nghiệp chướng ,tiêu diêu về cảnh giới an lành , xã mê tùng giác .Chúng con cũng nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân bằng quyến thuộc với bồ đề ,sanh về thế giới nào cũng trùng phùng phật pháp , giử vẹn lòng chánh tín với Tam Bảo hầu nương đó mà vĩnh xuất Tam Giới thành tựu thánh đạo. Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ chư Tôn Đức pháp thể khinh an ,mãi mãi là bật thầy mô phạm khả kính cho phật tử chúng con nương nhờ ân đức của quý ngài.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Chờ đáp từ rồi đọc tiếp) Nam mô A Di Đà Phật

Trên Chư Tôn Thiền Đức đã từ bi hứa khả nạp thọ lễ phẩm của chúng con và còn ban cho lời khuyên nhắc nhở . Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và đầu thành đảnh lễ cúng dường Tam Bái.

VĂN TÁC BẠCH TUẦN CHUNG THẤT CHO MẸ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính bạch quý Ngài: Chúng con được nghe trong kinh tâm Địa Quán có câu: Công cha núi cả sánh nào Bể sâu đức mẹ biết sao đo lường Dù cho báo đáp nhiều phương Cũng không trả hết công ơn song đường .

Thật vậy, công sanh thành dưỡng dục của cha me như trời cao, như bể rộng. Chúng con chưa đủ duyên đáp đền cho cân. Thế rồi, trên lộ trình sanh tử của kiếp người, một cơn vô thường vội đến đã cướp mất đi của chúng con người Mẹ hiền kính mến đã trọn đời hy sinh cho con, đã hiến trọn tình thương quý báu nhất cho đàn con dại. Nhớ lại thuở thiếu thời Mẹ cũng như bao nhiêu ngừơi con gái khác, mắt đẹp mài ngài, nhưng vì gia cảnh thê lương trĩu nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang quán xuyến vừa dạy dỗ các con vừa tần tảo sớm hôm lo con ăn học.

Sáng đi buôn chiều lại về Ngày ngày hai buổi gót quê phận nghèo .

Cũng chính vì con mà thân mẹ héo gầy, nuôi con không chờ báo đáp chỉ mong con được nên thân với người. Mặt dù sống trong hoàn cảnh nghèo nàn nhưng nổi lòng của Mẹ vẫn vô biên trong tình thương thắm thiết, rồi những lúc con đau nỗi khổ lại tăng dần trong hơi thở mẹ.

Mỗi khi con đau lòng mẹ thắt lại Con ho mà phổi mẹ nóng rang Con khỏe mạnh lòng mẹ vui xiết kể Lòng con buồn mẹ cũng buồn theo.

Rồi thời gian trôi qua, chúng con được sống và lên trong tình thương của mẹ, mãi đến khi trưởng thành thì mỗi người một nẻo, kẻ thì đi sang đất khách quê người tìm phương kế sinh nhai , người còn lại lo yên phần gia thất .Mẹ già vẫn thui thủi một mình trong căn nhà hiu quạnh chờ ngóng tin con. Vì thương con mẹ trường trai niệm Phật và hằng đêm mẹ thầm nguyện .

Cầu cho con thác biết ngày Biết giờ biết khắ cbiết rài tánh linh

Bởi Mẹ không muốn chúng con phải vì người mà khổ nhọc. Thế rồi vào ngày ……. tháng ……….năm Bính Tuất. Mẹ chúng con đã lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Chúng con phải trích vành khăn tang ngậm ngùi tiển đưa người Mẹ hiền trở về với lòng đất lạnh. Kể từ đó cho đến nay, nơi Tư Gia của chúng con đã thiếu vắng bóng dáng Mẹ già dõi mắt chờ con.

Mỗi khi con trở về nơi Tư gia Nhớ thật nhiều hình bóng Mẹ thân yêu Mẹ ra đi trong nắng sớm đìu hiu Con đã khóc thật nhiều khi nhớ Mẹ. Giờ đây nơi Tư Gia này chỉ còn di ảnh vô tri đứng yên bất động. Còn đâu nữa: Những lời dạy bảo ân cần Nay tiếng ấy chìm dần trong im lặng . Chúng con vẫn biết cuộc đời phù du ảo ảnh, sống gởi thác về là định luật vô thường nào ai tránh khỏi, nhưng đứng trước cảnh tử biệt sanh ly làm sao chúng ngăn được vết thương lòng và làm sao chúng con ngăn được dòng lệ chia ly khi Mẹ hiền đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ quay trở lại. Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường Hiểu mà vẫn thấy đau thương ngút ngàn. Nhưng Mẹ ra đi vào dịp Tết làm cho niềm đau của chúng con nhân đôi. Vì Tết đến con cháu đều tụ hội về quay quần bên gối Mẹ được cận kề và chăm sóc cho Me. Càng nghĩ đến Mẹ chúng con nghe nổi nhớ tiếc dâng đầy trong tâm não. Càng nhớ đến Mẹ Anh Chị Em chúng con nguyện sẽ cố gắng tay nắm chặt tay hòa thuận,đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau đễ Hương Hồn Mẹ được ngậm cười nơi chín suối. -Kính bạch quý Ngài, hôm nay là lễ cầu siêu …………………………….. của Mẹ chúng con là hương linh:……………………………………… ……, Pháp Danh………………,Hưởng Thọ ……… tuổi,mất ngày ………. tháng ………. Năm………… Chúng con thành tâm thiết lễ Trai Tăng kiền thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Quý Ngài vì hạnh nguyện lợi tha, vì tình pháp lữ thương xót chúng con, dù Phật sư đa đoan nơi bổn tự và của Giáo Hội vẫn cố gắng giành nhiều thì giờ quí báu chấn tích quan lâm về Tổ Đình An Phú của, hòa cùng pháp âm vi diệu để trợ tiếng giác linh Mẹ chúng con, cùng với sự tu hành của Quí Ngài, sau 3 tháng an cư. Cho nên sự hiện diện của Quí Ngài hôm nay là một phút báu vô biên cho Tang Quyến chúng con. Với ân đức và nghĩa cử này chúng con không biết dùng ngôn từ bút mực nào để diễn tả cho cân. Chúng con nguyện cầu 10 Phương chư Phật gia hộ cho quý Ngài được vuông tròn công đức, Pháp Thể An Khang, Phật sự viên thành là bậc thạch trụ nơi chốn Tùng Lâm.Đồng thời cầu nguyện cho giác linh Mẹ chúng con được nhẹ nhàng dạo gót tây phương cảnh, rủ nghiệp vân du cỏi lạc bang. -Ngưỡng mong chư Tôn Đức từ bi hứa khả và thọ nhận phẩm thực cúng dường hôm nay để cho tang quyến chúng con được vuông tròn hiếu sự. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát

VĂN TÁC BẠCH LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Cung kính bái bạch Hòa Thượng trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức trong ban trị sự tỉnh ĐN, chư tôn đức trong ban đại diện PG Huyện ………………Kính bạch chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Kính thưa các cấp chính quyền, UBND, UBMT tổ quốc, ban tôn giáo huyện….. … Kính thưa quý vị phật tử thân mến, Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị. Hôm nay trong không khí trang nghiêm hiền hòa, trên đảnh hương trầm quyện tỏa trong buổi bổ nhiệm này con tỳ kheo Thích …….. xin được quỳ dưới tôn dung chư tôn giáo phẩm cung kính dâng lên lời tác bạch, ngưỡng mong chư tôn thiền đức chứng minh. Nam Mô A Di Đa Phật Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị. Mái chùa từ xưa là biểu tượng cho sự thánh thiện trong đời sống nhân sinh, cũng là nơi nương tựa cho mọi người “Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông” Là đệ tử xuất gia của Phật, trước là phải lo đền đáp thâm ơn sinh thành dưỡng dục, sau là lo việc hoằng pháp lợi sanh, đền đáp tứ ân. Hôm nay con rất vui mừng bởi được sự hoan hỷ của chư tôn giáo phẩm giao cho con trách nhiệm hộ trì tam bảo CHÙA ….. ………… ……… nầy. Con tự nghĩ mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn giáo dục của thầy tổ ban cho con giới thân huệ mạng, con nguyện cố gắng tu hành để đền đáp công ơn sâu nặng ấy.

Hôm nay trong giờ phút thiêng liêng này con vô cùng xúc động trước sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni, các cấp chính quyền và quý phật tử gần xa, đây là niềm cổ vũ lớn lao cho con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh. Quý vị không ngại đường xá xa xôi, vượt qua lộ trình vất vả đến tận nơi đây tham dự buổi lễ, để động viên khích lệ tinh thần cho con yên tâm trên bước đường hành đạo. Từ buổi lễ này con xin thành tâm đảnh lễ chư tôn đức trong ban giáo phẩm, trong ban trị sự tỉnh hội PG Tỉnh ĐN, con cũng xin hứa sẽ quyết tâm làm tròn sứ mạng cao cả của sứ giả Như Lai “hoằng pháp lợi sanh”, thực hiện đúng tinh thần hiến chương GHPG VN. Phụng sự đạo pháp với phương châm “đạo pháp dân tộc và CNXH”, luôn tinh tấn tu học kinh luật luận cũng như chính sách của Đảng và nhà nước, ngõ hầu tăng thêm kiến thức để phục vụ tốt công tác mà giáo hội giao phó cho con. Với trọng trách lớn lao này mà khả năng con còn yếu kém, kính mong trên quý ngài từ mẫn chỉ dạy cho con lộ trình sơ cơ hành phật sự, con nguyện tinh tấn tu học tốt ngõ hầu đền đáp thâm ân chiếu cố của tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Trước khi dứt lời con xin thành tâm cầu nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bậc đạo sư để hướng dẫn cho chúng con, và nguyện cho quý ngài phật sự sớm viên thành. Chúng tôi xin thành tâm chúc sức khỏe các cấp chính quyền, ban tôn giáo, ủy ban mặt trận tổ quốc đã đến tham dự buổi lễ này ,rất cám ơn sự tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn. Chúng tôi xin cũng xin kính chúc quý phật tử thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, vô lượng tinh tấn vô lượng kiết tường Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

TÁC BẠCH QUY Y

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Kính bạch trên chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Hôm nay toàn thể phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy, quỳ)

Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh Kính bạch Trên Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Chúng con hằng nghe thuở xưa tại Kỳ Viên Tịnh Xá, Đức Thế tôn mới truyền ra giới luật đề truyền trao cho hàng nhị thừa Tỳ Kheo giới gồm đủ 5 thiên ấn định các lễ ” Chỉ, trì, khai, giá”.Nơi cội cây Bồ Đề, đấng Từ Phụ đã tụng lại luật nghi, thì giáo thọ hàng thượng thặng Bồ Tát giới gồm đủ 3 tụ, nêu rõ “tác, phạm, trọng, khinh”. Như vậy có nghĩa muốn thâm nhập bản thể vô tướng, phải thực hành các công đức hữu vi, muốn cao đăng quả vị thánh nhơn, phải bước lên các cấp thang giới luật. Vì thế mà bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy y giới, nay đầy đủ duyên lành cần cầu trên Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, nhủ lòng từ bi truyền giao quy y giới cho chúng con, ngõ hầu đền đáp tứ ân và tấn tu đạo hạnh và học hỏi giáo lý Phật đà để đời này và đời sau đựoc an vui hạnh phúc về tinh thần cũng như vật chất · Ngưỡng mong chư Tôn Đức thùy từ nạp thọ chứng minh cho hàng đệ tử chúng con được ân triêm công đức

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT (Chờ đáp từ xong, đọc tiếp)

Nam Mô A Di Đà Phật Trên chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã từ bi hứa khả,và còn ban lời chỉ dạy phật tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái (3 lạy)

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn Hòa Thượng câu hội về nơi……đạo tràng nầy. Chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu Chư Tôn Hòa Thượng dủ lòng từ bi thương xót đăng đàn truyền trao Tỳ kheo tịnh giới cho chúng con, để chúng con được đầy đủ giới đức tu hành hầu thượng hoằng Phật đạo, hạ hoá chúng sanh.

Kính mong Chư Tôn Hòa Thượng Giới Sư… từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con ân triêm công đức.

TÁC BẠCH LỄ TẠ GIỚI SƯ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa Thượng truyền giới sư và Chư Tôn Đại Đức, giới tử chúng con không biết có phúc duyên gì. Nay nhờ trên Hòa Thượng và Chư Tôn Đại đức đã thùy từ lân mẫn, đăng đàn truyền trao giới phẩm cho chúng con. Hôm nay giới thể được châu viên, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Vậy chúng con nguyện suốt đời giữ gìn giới thể cho được thanh tịnh hầu tấn đạo nghiêm thân, để xứng là một tu sĩ xuất gia chơn chánh, hầu đãi lao Chư Tôn Hòa Thượng.

Giới tử chúng con xin đê đầu bái tạ, ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng tọa, Đại đứctừ bi chứng minh cho con được trượng thừa công đức.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng,

Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại đạo tràng chùa…, ngày Chư Tăng câu hội để kiết hạ an cư, ngày Phật Pháp được trùng hưng. Trong ánh hào quang của Chư Phật tỏa hương thơm giải thoát với màu huỳnh ycủa Chư Tôn Đức, bóng từ bi rực hồng, Giới, Định, Huệđã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý Ngài đã làm thiêurụi những đám cỏ sều phiền muộn trong tâm hồn chúng con.

Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương cúi đầu dâng niềm tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương Tam bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch quý Ngài,

Chúng con hàng phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, không biết chúng con đã tạo được phước duyên gì trong vô lượng kiếp mà nay chúng con đã được sanh làm thân người lại sớm được gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hoá của Tổ thầy, chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo.

Hôm nay dưới mái chùa… mùa an cư Kiết hạ lại trở về với Chư Tôn Đức nơi đây là ruộng phước cho hàng Phật Tử chúng con gieo duyên lành với Tam bảo với Phật Pháp và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì Chánh pháp.

Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Sung sướng thay giữa đời ngũ trược ác thế mà dấu chân hoá độ của những vị Bồ Tát vẫn dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan.

Quí Ngài là hiện thân của Bồ Tát hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát.

Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử trong lòng trong ý với tất cả lòng thành, sắm sửa trai diên dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức.

Chúng con nguyện đem công đức nầy cầu nguyện cho Phật nhựt Tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong diều võ thuận, quốc thới dân an, Phật Pháp trường tồn, mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Chúng con cũng cầu nguyện trên Chư Tôn Đức ba tháng an cư Pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt lòng chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, kẻ còn được đượm nhuần mưa Pháp phát nguyện tu trì kẻ qua đời, ác đạo được xa lìa chóng thành đạo quả.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức từ bi ai lân mẫn nạp cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG MÃN HẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Đông mãn xuân sang, mùa hạ đã về với hàng đệ tử xuất gia của Phật. Thời gian thắm thoát trôi qua ba tháng an cư kiết hạ của Chư Tôn Đức đã viên mãn. Nay đến ngày

Tự tứ, Chư Tôn Đức quang lâm về thăm viếng trụ xứ của bổn tự chúng con.

Chúng con thiết nghĩ rằng: Đây là một duyên lành quãng đại đối với bổn tự và hàng Phật tử chúng con đãđược ân triêm phước đức của Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức trong ba tháng an cư tu tập.

Hơn nữa chư Tổ dạy: “Nhứt Tăng đáo, nhứt Phật lai”với hình ảnh uy nghi hiện trên gương mặt từ hoà của quíNgài chứa chan tình đạo vị chúng con cảm mến đạo hạnhcủa quí Ngài, đồng quỳ trước trai đường trang trọng lắng hết tâm tư dâng niềm tôn kính.

Chúng con thể theo lời phật dạy thiết lễ trai diên trước cúng dường mười phương chư Phật, thứ cúng hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức.

Nguyện đem công đức nầy thành tâm cầu nguyện Phật nhựt Tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc và chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Đức. Chúng con chân thành đốt nén tâm hương nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quí Ngài thân tâm thường lạc, hạ lạp được gia tăng, thọ mạng được miên trường, giới hạnh được trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu để hộ trì Chánh Pháp, phổ độ chúng sanh và dìu dắt chúng con trên bước đường tu thiện và hành thiện.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức, từ bi mẫn nạp lễ mọn nầy cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN MẪU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay ngày…tháng… năm… là lễ tuần chung thất của thân mẫu chúng con là bà… Pháp danh… hưởng thọ… từ trần ngày… tháng… năm…

Trên Thượng Tọa viện chủ chùa… mở rộng lòng từ bi tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng con báo đền hiếu đạo nên được thiết lễ kỳ siêu cho thân mẫu chúng con tại nơi đây. Đối với thâm ân này con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng, chỉ nguyện lưu tồn mãi mãi trong tâm niệm. Và cũng như lòng từ bi bao la vô lượng của Chư Tôn Đức Tăng Ni đã không phụ lời cần cầu bái thỉnh của chúng con, mặc dầu đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, đa đoan Phật sự mà Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng bỏ chút thì giờ quý báu quang lâm về đạo tràng chùa. .. để tụng kinh cầu nguyện cho hương linh thân mẫu chúng con là bà… Pháp danh… hương thọ… nhờ thần lực Tam Bảo mà tội chướng sớm tiêu trừ, đầy đủ phước lành sanh về tịnh độ. Với ân đức này chúng con xin đê đầu bái tạ nguyện hồng ân chư Phật gia hộ Chư Tôn Hòa Thượng Pháp thể khinh an, tuệ đăng bất tuyệt, để hướng dẫn chúng con trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng.

Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật:

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.

Trong nỗi đau thương này con không biết gì hơn là thể theo lời Phật dạy: Biến đau thương thành cầu nguyện, noi theo gương hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên thành tâm thiết lễ trai diên và tịnh tài dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư Bồ tát, Chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nguỡng nguyện cho thế giới hoà bình nhân dân an lạc và kỳ siêu cho thân mẫu chúng con nương nhờ công đức này mà tội diệt phuớc sanh sớm sanh về cõi lành.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy từ lân mẫn nạp thọ lễ cúng dường hôm nay cho sở nguyện chúng con được thành tựu viên mãn.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN PHỤ

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thân phụ chúng con tên là…. Pháp danh…đã từ trần ngày tháng… năm… Hôm nay là lễ chung thất trai tuần, đã biết rằng bổn phận đạo lành con phải hiếu thảo với cha mẹ để đền đáp công ơn dưỡng dục, sanh thành, nhưng theo thế tình thì làm con phải biết nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc sanh tiền. Hôm nay thân phụ chúng con đã từ trần chúng con tưởng nhớ đền ơn cha nghĩa mẹ, lòng bùi ngùi đau xót nhưng chẳng biết làm sao hơn, gia đình chúng con là Phật tử chỉ biết nương về Tam Bảo, nhờ oai thần của Chư Phật và đức lực chú nguyện của chư Hiền Thánh Tăng được siêu thoát cho hương linh mà thôi.

Chúng con vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, tổ chức trai đàn, cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chú nguyện, chúng con tin tưởng nhờ hồng ân Chư Phật gia hộ, nhờ oai đức của Chư Tăng chú nguyện, chắc rằng vong linh thân phụ chúng con sẽ được vãng sanh về Phật quốc.

Hôm nay đàn tràng viên mãn, Pháp sự châu long, chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn Chư Tôn Đức, chúng con chỉ biết thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi và tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Chư Phật và hiện tiền Tăng. Chúng con xin nguyện phước báu nầy hồi hướng cầu siêu hương linh thân phụ sanh về Phật quốc và Cửu Huyền Thất Tổ sớm sanh về cõi lành, gia đình chúng con được hạnh phúc an vui. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành của chúng con như Pháp cúng dường. Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN MẪU.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, tang quyến chúng con tên là… Pháp danh… là Phật tử tại gia, giữ theo luân lý của Phật giáo, của Nho giáo luôn luôn giữ lòng hiếu thuận với cha mẹ.

Nay thân mẫu chúng con tên là… Pháp danh… đã từ trần ngày… tháng… năm…, đến nay là ngày chung thất trai tuần, chúng con chạnh lòng mẫu tử, cảm nghĩa cù lao, nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nhưng trong cảnh biệt ly, kẻ âm người dương không biết làm sao mà đền đáp công ơn nghĩa trọng của mẫu thân, chúng con chỉ biết vâng lời Phật dạy noi gương báo hiếu của Bồ Tát, thiết lễ cầu siêu cho hương linh thân mẫu chúng con. Nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ sức lực chú nguyện của Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức mà cầu siêu cho hương linh thân mẫu chúng con siêu đăng Phật quốc.

Hôm nay đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn sâu dày của Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, không quản đường xá xa xôi, tuổi già lưng mõi gối dùn mà đến đàn tràng đây để chứng minh buổi lễ nầy. Chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi và tịnh tài để dâng lên cúng dường Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni phẩm vật tuy thô sơ, nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường.

Chúng con xin hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho hương linh thân mẫu chúng con được siêu sinh Phật quốc, cửu huyền thất tổ, đăng Tịnh độ và hiện tiền tang quyến chúng con được hạnh phúc an lành.

Kính mong Chư Tôn Chư Hòa Thượng, ChưThượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN PHỤ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Tọa , Đại Đức Tăng Ni,

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày kỳ siêu quý nhựt cho hương linh thân phụ chúng con là ông… Pháp danh… từ trần ngày…tháng… năm…

Để tưởng niệm đấng sanh thành đã vĩnh viễn ra đi về miền xa cách, nhục thân của phụ thân chúng con hiện giờ không biết phiêu bạt nơi đâu, với nỗi đau buồn của kẻ đi người ở, kẻ mất, người còn, âm dương khác nẻo, bao nghĩa sanh thành, bao tình giáo huấn, bao ân dưỡng dục cù lao của đấng cha già, chúng con không biết làm sao để báo đền thâm ân trời biển đó. Chúng con y theo lời Phật dạy, noi theo gương hiếu của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, sám lễ trai diên hoa quả, tịnh tài thành dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo cùng hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng Ni. Chúng con nguyện đem công đức cúng dường nầy mà thân phụ sớm được vãng sanh về miền lạc cảnh và đồng thời cũng cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền được Tăng long phước thọ.

Ngưỡng mong trên quý Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ nạp thọ các phẩm vật cúng dường để hương linh quá vãng cùng Phật tử chúng con được trượng thừa công đức.

Trước khi dứt lời chúng con chí thành tha thiết nguyện cầu mười phương Chư Phật, ba đời, Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia hộ cho Chư Tôn Đức tam ngoạt an cư, cửu tuần tu học tấn đạo, nghiêm thân tảo thành tịnh nghiệp.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay là ngày lễ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng con, gia đình chúng con chắc có lẽ đã có gieo trồng căn lành từ đời vô thỉ trước với Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng nên đã được Chư Tôn Đức đã không ngại tuổi già sức yếu, đường sá xa xôi, đáp lời thỉnh cầu thiết tha của gia đình chúng con tề tựu về ngôi đạo tràng chùa… thiết lễ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ Nội Ngoại của chúng con đàn tràng kỳ siêu đã viên mãn.

Vì bổn phận làm con phải giữ tròn chữ hiếu và cảm niệm thâm ân dưỡng dục, cảm nghĩa cù lao công ơn sâu nặng ấy chúng con không biết gì hơn, muốn đáp công ơn ấy, chúng con thiết nghĩ, nếu chẳng nhờ từ lực Tam Bảo, chẳng nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn Đức thì ai cứu khổ hương linh nếu còn vương mang ác nghiệp, còn mang đọa lạc trong chốn tam đồ.

Giờ đây đàn tràng viên mãn, Pháp thể châu viên, chúng con không biết lấy chi để đền đáp công ơn sâu nặng của Chư Tôn Đức, nay chúng con vâng lời Phật dạy noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát và hiện tiền Chư Tôn Đức.

Chúng con nguyện đem công đức nầy, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và tất cả hương linh được vãng sanh miền lạc cảnh, và cầu nguyện gia quyến chúng con được bình an và tăng long phước thọ.

Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tất lòng chí kính như Pháp cúng dường.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi ai mẫn nạp thọ trai nghi cho chúng con được thượng thừa công đức.

Trước khi dứt lời gia đình Phật tử chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, thùy từ gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể an khang chúng sanh dị độ và dẫn dắt chúng con trên đường giải thoát giác ngộ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN PHỤ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới màu sắc huỳnh y rực rỡ của Chư Tôn Đức, với nghĩa cử hài hoà hiện lên trong ánh hào quang của chư Phật nơi đạo tràng… Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức hiện hiền và cung kính dâng lên quý Ngài lời cảm mến chân thành của chúng con. Mặc dầu Chư Tôn Đức tuổi già sức yếu chân mỏi gối chùn, không quản đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, không phụ lời khẩn cầu bái thỉnh của chúng con mà chấn tích quang lâm đến đạo tràng… dị khẩu đồng âm trì tụng, kinh chú, cầu siêu độ cho hương linh ông…quá vãng ngày… tháng… năm… là thân phụ của chúng con.

Sự hiện diện của Chư Tôn Đức là một khích lệ lớn lao để giúp cho chúng con làm tròn bổn phận mà cũng thể hiện hạnh nguyện Bồ Tát làm việc lợi tha của Chư Tôn Đức.

Đối với công đức thâm ân vô lượng vô biên nầy, chúng con xin thành tâm ghi khắc. Vậy trước trai đường chúng con thành tâm đốt nén tâm hương nguyện cầu mười phương Chư Phật thùy từ gia hộ cho quý Ngài Pháp thể khinh an, giới đức cao tăng, thọ mạng được thiên trường, huệ đăng thường chiếu, để hộ trì Chánh Pháp phổ độ chúng sanh và dìu dắt chúng con trên bước đường hành thiện và tu thiện.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chúng con là Phật tử tại gia, đầy đủ thiện duyên được nương về với ngôi Tam Bảo, qua lời hướng dẫn chỉ giáo của Hòa Thượng Bổn sư và cũng như quý Chư Tôn Đức, chúng con hiểu được phần nào về định luật vô thường theo lời Chư Phật dạy: “Làm người có sanh ắt có tử, dòng lục đạo luân hồi xoay chuyển tùy theo nghiệp lực của chúng sanh tạo tác mà hưởng quả báo”

Vì thế tuy thân phụ con đã quá vãng từ lâu, với bổn phận làm con phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục, xóm nghĩa nặng cù lao, chạnh tình phụ tử.

Hôm nay thể theo lời Phật dạy và noi theo gương của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Để đền ơn sâu nghĩa nặng, tự kỷ nan thù nay con kiến thỉnh thiền Tăng tác Pháp trai Tăng để báo đáp. Nên chúng con thiết lập trai đàn trượng thỉnh chư Tăng Ni để lập thành công đức.

Trước khi đàn tràng viên mãn chúng con thành tâm sắm sửa trai diên, tịnh tài, trên cúng dường mười phương Chư Phật, thứ cập cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức, xin hồi hướng công đức, nguyện cầu quốc thới dân an, thế giới hoà bình, thứ nguyện cho hương linh… tội nghiệp được băng tiêu, sớm thoát chốn u đồ, tốc sanh tịnh độ.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thương xót chúng con, chứng minh và nạp thọ lễ mọn nầy.

Một lần nữa, chúng con kính nguyện Tổ ân trùng quang, huệ đăng thường chiếu, Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, tuổi thọ miên trường, hạnh nguyện Bồ tát viên mãn là những ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng trong tâm hồn Phật tử chúng con .

TÁC BẠCH LỄ HÚY TỔ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hàng đệ tử môn nhơn tứ chúng, chúng con phụng mạng Bổn sư thay mặt cho Tăng Ni tín đồ bổn tự đê đầu bái tạ kính dâng lên Chư Tôn Đức nén tâm hương. Quý Ngài đã không ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan không phụ lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm nơi đạo tràng… để chứng minh trai lễ với ân đức đó vô lượng vô biên, lời nào đây diễn tả cho cùng, lời nào đây chúng con nói lên cho tận.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày húy kỵ lần thứ 55 PL.2533 năm1989 của Thầy tổ chúng con là… đã lìa nhục thể qui hồi Phật quốc vào ngày… tháng… năm… trụ thế… tuổi.

Thầy Tổ chúng con đã vun trồng giống Thích Tử hoằng truyền đạo Pháp,tiếp dẫn hậu lai, ban rãi ánh sáng từ quang của đạo nhiệm mầu nơi nơi chốn chốn. Ngày nay đệ tử chúng con được trượng thừa công đức của Thầy Tổ mà sách tấn tu hành và bước đi trên đường đạo gặp nhiều duyên lành.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền,

Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy: Sinh ra ta tạo cho ta nên vóc hình ấy là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhơn quả, giải thoát đó là công đức của Thầy Tổ, Bổn sư, giáo thọ A Xà Lê nên ơn tế độ một đời nên thân huệ mạng, rõ đạo màu trí huệ tâm khai. Công đức ấy sánh bằng non Thái và mãi mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền.

Ôi ! thật bao la ân đức của Thầy Tổ cũng nhờ Thầy Tổ mà chúng con:

Thân giới phẩm đã nhượm màu Phật Pháp, Áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền.

Thầy Tổ đã cho chúng con giới thân huệ mạng và tế độ cho chúng con từ chối trần tục vào chốn thiền môn, cởi bỏ chiếc áo phàm trần mà mặc chiếc áo cà sa thắm tình giải thoát

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Hàng Phật tử chúng con hôm nay muốn báo đáp thâm ân trong muôn một của Thầy Tổ và được phép đại lao cho Hòa Thượng Bổn sư chúng con, Phật Tử chúng con thiết lễ trai diên và tịnh tài dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát, thứ cúng hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni để hồi huớng công đức cầu nguyện giác linh Thầy Tổ của chúng con là Hoà thượng được cao đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi mẫn nạp lễ mọn nầy cho hàng Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con cũng không quên cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, thọ mạng miên trường hầu lèo lái con thuyền chánh Pháp dìu dắt chúng sanh trên bước đường hành thiện và tu niệm.

TÁC BẠCH LỄ VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Chúng con thường nghe Cổ Đức dạy rằng:

“Mộc tùng căn trưởng, thủy tự nguyên lưu” Cây sanh trưởng nhờ gốc rễ Nước có nguồn nước mới chảy ra. Cây có cội mới đơm bông kêí quả Nước có nguồn mới toả khắp rạch sông.

Phàm làm người ai ai cũng có ông bà cha mẹ nuôi ta ăn học lớn khôn mới thành nhân chi mỹ.

Kinh Thi có dạy:

Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiếu thảo võng cực.

Nghĩa là: Cha sanh ra, mẹ nuôi ta. Làm con phải nhớ thương cha mẹ, vì cha mẹ sanh đẻ ta khó nhọc, làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ cũng như vói lên trời cao không cùng. Ôi !

Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Thương con cực khổ ẳm bồng, Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền

Trong Kinh Vu Lan Phật dạy:

Nhược dĩ đảnh đái lưỡng kiên hà phu, ư hằng sa kiếp bất năng báo đáp phụ mẫu chi thâm ân. Đầu đội cha, hai vai cõng mẹ trong hằng hà sa số kiếp cũng không báo hết công ơn của cha mẹ.

Công ơn cha mẹ cao như trời, sâu như bể, phận làm con không sao đáp đền đặng.

Phật dạy: Bổn phận làm con muốn báo đáp công ơn của cha mẹ, duy trai tăng là đệ nhứt. Đồng thời phải biết trì giới, bố thí, phóng sanh và khuyên cha mẹ quy hướng về ngôi Tam Bảo.

Hôm nay mùa Vu Lan đã đến, cũng là mùa Báo Hiếu của hàng Phật tử chúng con, chúng con cảm nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ:

Nghĩa là ba năm bú mớm, mười tháng mang nặng đẻ đau. Nhớ đến công ơn cao cả ấy, chúng con bùi ngùi xúc động. Nhân vào tháng 7 là mùa Vu Lan thắng hội cũng là mùa đền ơn đáp nghĩa của những người con Phật đối với cha mẹ hiện tiền cũng như phụ mẫu thất thế, chúng con vâng lời Phật dạy đồng thời noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, hàng Phật Tử chúng con sắm sửa trai nghi thành tâm dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo dưới đến hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Ngưỡng mong chư Phật chứng minh gia hộ cho hàng Phật Tử chúng con thân cung khương thới, mạng vị bình an và cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cửu huyền thất tổ nội ngoại tông thân của chúng con sớm sanh về miền lạc cảnh.

Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, để lèo lái con thuyền chánh Pháp phổ biến hạnh Như Lai, tiếp dẫn hậu thế.

Phẩm vật cúng dường tuy đơn sơ đạm bạc nhưng nói lên tấc lòng chí thành chí kính và chí hiếu như Pháp cúng dường.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh nạp thọ cho hàng Phật Tử chúng con dược ân triêm công đức.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

TÁC BẠCH CẦU AN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh:

Con được nghe: “Đạo Pháp trường tồn là do Tăng Ni tu học, thiền môn hưng thạnh là nhờ đàn tín phát tâm.”

Hôm nay là mùa kiết hạ an cư của chư Tăng Ni và cũng là mùa Báo ân chi đức của người con Phật. Gia đình chúng con y kinh phật thuyết, y giáo phụng hành nên hoan hỷ chung hoà tịnh tài, tịnh vật, cùng nhau dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo, hầu tác phước điền công đức hồi hướng cầu an cho pháp giới hữu tình và gia đình chúng con là…

Trước niềm tin vô biên của người con Phật, lòng hoan hỷ và sức lực chí nguyện vô cùng của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và vô lượng nhiệm mầu của Phật Pháp, chúng con tin chắc rằng tất cả nghiệp chướng tật bịnh ách nạn khổ đau đều được tiêu trừ và sở cầu sở nguyện của chúng con được như ý tùy tâm.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại ĐứcTăng Ni chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

TÁC BẠCH THỈNH TĂNG CHỨNG MINH LỄ XUẤT GIA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con Pháp danh là… Phật Tử tại gia có lòng ngưỡng mộ đạo Pháp, chúng con có nghe lời Phật dạy:

“Thân người khó đặng, Phật Pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, sáu căn khó đủ, bạn lành khó kiếm”.

Nhưng đời nầy chúng con nhờ phước đức của Tổ Tiên, Ông Bà có gieo căn lành nhiều kiếp nên sáu điều khó khăn ấy chúng con được đầy đủ và cũng được Quy Y Tam Bảo, gần được Thầy lành bạn quí lo làm lành tu phước.

Nhưng “Vọng trần dị tập chí đạo nan văn”, “nghiệp trần dễ nhiễm, chí đạo khó nghe”, nên suốt 50 năm nay, chúng con cam chịu lăn lóc trong cõi đời ngũ trược, đua chen ngũ dục thất tình không thoát ra được vòng danh lợi, cứ mãi say mê trong đêm trường mộng ảo, cam chịu biết bao cảnh đời đau khổ, chúng con cũng vẫn biết chỉ có xuất gia học Phật, tu hành mới mong giải thoát mà thôi, và mới tìm ra cái hạnh phúc chân thật.

Nhưng vì thế sự đa mang, duyên trần chưa dứt, nhưng chí hướng của chúng con lúc nào cũng hoài bão xuất gia đầu Phật, nhờ nguyện vọng thiết tha đó mà “Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhơn”.

Hôm nay đầy đủ thiện duyên, gia duyên sắp hoàn thành, lễ nghi chuẩn bị nghiêm trang, chúng con xin thành kính thỉnh Chư Tôn Đức Hòa Thượng, dủ lòng thương xót, y như pháp đăng đàn làm lễ thế phát xuất gia cho chúng con nhờ hồng ân Tam Bảo nhờ oai đức của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ hứa khả và chứng minh cho chúng con được tinh tấn tu hành trên bước đường sơ cơ học Phật.

TÁC BẠCH KHÁNH TUẾ CHÚC XUÂN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hằng năm vào cuối mùa đông, khi mai vàng nở rộ và những cành đào khoe sắc thắm tươi, chim trên cành hót líu lo đón mừng xuân đã về trên đất nước. Bên vệ đường bày bán những câu đối cạnh những quả dưa hấu chín đỏ, đó đây tưng bừng đàn trẻ nhỏ hớn hở đốt pháo vui xuân. Đó là một đặc biệt của tết dân tộc Việt Nam.

Theo phong tục tập quán cổ truyền, ngày đầu năm là ngày tết thiêng liêng. Khi thấy pháo giao thừa nổ dòn khắp nơi mọi người đều chỉnh tề trong bộ y phục mới đẹp, đến chùa lễ Phật cầu phước, cầu an và hái lộc với hy vọng một năm mới nhiều may mắn tốt đẹp. Riêng hàng Phật Tử chúng con câu hội về các Tổ Đình trước lễ Phật sau chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Đức.

Hôm nay thật là một phước duyên thù thắng cho Tổ đình… và một phước báu hy hữu cho hàng Phật Tử chúng con được Chư Tôn Đức… Tăng Ni chẳng ngại tuổi già sức yếu từ bi hoan hỷ quang lâm đến đạo tràng để chúng con chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Đức.

Trước thềm năm mới, chúng con được chiêm ngưỡng tư dung của Chư Tôn Hòa Thượng, được nghe Pháp âm của quí Ngài, đồng thời được quí Ngài ban bố Pháp lành, chúng con rất lấy làm vui mừng cảm kính .

Chúng con được nghe lời Phật dạy: “Tùy thuận thiện sự học đắc kiến hằng sa Phật”. Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư của chúng con, đã thay thế Đức Từ Tôn dạy dỗ Phật Tử chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh, nhờ công đức giáo hoá của Chư Tôn Đức, chúng con mới biết đường tà nẽo chánh, để nghiêm thân tu học, chúng con như những con chim bé nhỏ được che mát bởi bóng bồ đề đại thọ, được tắm mình trong ánh sáng ngọn đuốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hạnh chơn tu.

Vì đạo Pháp vì nhơn loại, vì chúng con, mà Chư Tôn Đức phải trải qua bao nỗi khó khăn, bao nhiêu gian lao thử thách với phong sương tuế nguyệt lăn lội trong đời ngũ trược mà hoằng Pháp lợi sanh.

Ơn đức nầy thật sâu dày vô lượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hoá của Chư Tôn Đức. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành và luôn luôn noi theo gương trong sáng của Chư Tôn Hoà Thượng để đền đáp thâm ân đạy dỗ của quí Ngài trong muôn một.

Nhân dịp đầu xuân… chúng con thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu hồng ân mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh gia hộ cho Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi, dể dìu dắt hàng Phật Tử chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn hứa khả nạp thọ và chứng minh cho hàng Phật Tử chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh.

TÁC BẠCH CẦU AN DƯỢC SƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay ngày thứ sáu của đầu xuân… hoa mai vẫn còn rực rỡ trên cành cây kẻ lá, hương xuân còn phảng phất đâu đây, quyện theo khói hương trầm nghi ngút toả rộng trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng Dược Sư Thất châu tại Tổ đình…

Cũng như mùa xuân năm rồi, xuân năm nay hàng Phật tử chúng con được dịp câu hội về đạo tràng Dược Sư Thất Châu để chiêm bái và tụng kinh cầu nguyện. Nhờ nguyện lực và ánh từ quang của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ đức lực chú nguyện của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni và hàng Phật tử khắp nơi mà Phật Pháp được trùng quang, Thiền môn được nghiêm tịnh, hải chúng an hoà, đất nước được thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, tam tai bát nạn được tiêu trừ và cửu huyền thất tổ được cao đăng Phật quốc.

Gia đình chúng con và các thân hữu là những gia đình Phật Tử bé nhỏ, những đứa con thơ dại của Thầy được duyên lành gần gũi Tổ Đình, được hiểu ít nhiều giáo lý do Thầy dạy bảo. Thầy thường nhắc nhở chúng con về sự hiếu dưỡng phụ mẫu, bổn phận làm con phải hiếu thảo dưỡng nuôi cha mẹ.

Muốn tu chứng quả vị đạo đồng với Chư Phật thì phải dưỡng nuôi cha mẹ. Chúng con nghe lời Phật dạy: Cha mẹ còn tại nhà như Phật còn tại thế.

Chúng con cảm niệm công ơn cha mẹ rộng như trời cao, sâu như biển cả, bổn phận làm con không biết lấy chi mà đền đáp cho cân.

Nên thơ có câu:

Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền

Nay nhằm dịp trong đàn Dược Sư Thất Châu, gia đình chúng con và các thân hữu vâng lời Phật dạy noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, sắm sanh chút ít trai diên, tịnh tài trước dâng lên cúng dường Chư Phật, sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Nhờ oai lực của Chư Phật, và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà cha mẹ hiện tiền chúng con tật bịnh được tiêu trừ, tăng phước tăng thọ, gia đình lớn nhỏ hạnh phúc an vui, cha mẹ bảy đời quá vãng được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được gội nhuần công đức.

Trước thềm năm mới chúng con thành tâm cầu nguyện Mười phương chư Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, huệ đăng thường chiếu, miên viễn trường thọ để dìu dắt chúng con từ bến mê sang bên kia bờ giác ngộ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 15/1

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Thời gian thắm thoát qua mau, mới hôm nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ đình . . . đón giao thừa mừng xuân nay gần đến ngày trăng tròn rằm tháng giêng, cỏ cây hoa

lá vẫn còn xanh tươi, chim trên cành còn hót líu lo trong nắng xuân dịu dàng ấm áp, chan hoà trên vạn vật, hương xuân ngọt ngào phảng phất đâu đây.

Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Đạo tràng Dược Sư Thất Châu, dưới ánh từ bi của Đức Thế Tôn, dưới bóng từ quang của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và nét mặt hiền hòa của Chư Tôn Đức Tăng Ni, lòng Phật Tử chúng con dạt dào dâng lên niềm cảm kính.

Chúng con là những hàng Phật Tử tại gia, luôn luôn thành kính đối với ngôi Tam Bảo và hâm mộ làm lành tu phước , được duyên lành câu hội và Tổ đình để tụng kinh công quả cúng dường đàn tràng Dược Sư Thất Châu.

Chúng con cảm nghĩ: “Người sống trong đời trăm năm như giấc mộng Nam Kha, công danh như bọt nước nổi chìm, phú quí như vầng mây tan hợp, danh vọng địa vị quyền thế đều không bền không vững, chỉ có đạo lành đức tốt là cao quý hơn hết.”

Chúng con được nghe phước báu tốt đẹp nhất, không chi bằng Trai Tăng bố thí cúng dường Tam Bảo và mua vật phóng sanh. Nhân dịp đàn tràng Dược Sư Thất Châu được

chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, hương đăng hoa quả tịnh tài cung kính dâng lên cúng dường Chư Phật Chư Tổ và sau là hiện tiền Chư Đại Đức Tăng, phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường.

Nhờ oai lực của chư Phật và sức lực chú nguyện của Chư Tôn Đức chúng con tin chắc rằng mưa thuận gió hoà nhân dân an cư lạc nghiệp, gia đình chúng con được hạnh phúc an vui, tất cả tật bịnh nghiệp chướng được tiêu trừ sở cầu sở nguyện của chúng con đều đạt được tùy tâm như ý, chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến người thân ở phương trời xa xôi ngày đêm đang mong ngóng sum họp gia đình, nguyện cầu cho người được đoàn tụ gia đình, chúng con cũng xin cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu thăng, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh và nạp thọ cho chúng con được trượng thừa công đức.

Trước thềm năm mới chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức được Pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, sức khoẻ dồi dào sống dư trăm tuổi để lèo lái chúng con trên bước đường tu học Phật pháp được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 15/1 ÂL

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày trăng tròn tháng giêng. Trên bầu trời xanh vài cánh chim bay lạc lõng theo những áng mây trôi bàng bạc lưng trời. Vắng đi những tiếng pháo của đàn trẻ thơ vui xuân, và trên bàn thờ không còn những quả dưa với câu đối Tết. Tuy khung cảnh rộn rịp của ngày đầu xuân đã lui về dĩ vãng nhưng âm hưởng của Tết vẫn còn đậm đà luyến tiếc trong lòng mọi người. Hàng Phật Tử chúng con vô cùng dạt dào xúc động với cảnh vô thường trước mắt.

Chúng con chạnh nghĩ cha mẹ già mái tóc điểm sương, lưng mỏi gối chùn, vô thường không biết lúc nào sẽ đến, chúng con cảm niệm đến công ơn dưỡng dục sanh thành rộng như trời cao, sâu như biển cả, bổn phận làm con không biết lấy chi đền đáp cho cân.

Nay nhân dịp trong đạo tràng Dược Sư Thất Châu tại Tổ Đình…. được Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni thương xót quang lâm đến đạo tràng để chúng con được chiêm ngưỡng và cúng dường, chúng con rất lấy làm vui mừng cảm kích.

Chúng con vâng lời Phật dạy, noi gương ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, kẻ ít người nhìều sắm sanh chút ít trai nghi, hương đăng hoa quả, tịnh tài cung kính dâng lên trước cúng dường mười phương chư Phật sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường.

Nhờ nguyện lực và ánh từ quang của Đức Dược Sư Quang Như Lai, nhờ đức lực chú nguyện của Chư Tôn Đức mà Phật Pháp được trùng quang, thiên môn nghiêm tịnh, hải chúng an hoà, đất nước thạnh hành, nhân dân an lạc, chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con tật bịnh nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng long phước thọ, gia đình được hạnh phúc an vui vạn sự kiết tường như ý. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng, bát nạn tam đồ được giải thoát.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nhân dịp năm mới chúng thành kính nguyện cầu mười phương Chư phật gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Ni sức khỏe được dồi dào, tuổi thọ niên trường, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, miên miên trường thọ để dìu dắt hàng phật Tử chúng con từ bến mê sang bên kia bờ giải thoát, giác ngộ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH MÃN ĐÀN DƯỢC SƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày… tháng… năm… thời gian thắm thoát qua mau, mới ngày nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ Đình . . . để chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức và dự lễ khai đàn Dược Sư Thất Châu trong dịp đầu xuân…nay tròn 49 ngày viên mãn. Một lần nữa Tổ Đình… lại được vinh hạnh tiếp rước Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã chẳng ngại tuổi già sức yếu, bỏ thời gian quí báu chiếu cố quang lâm đến đạo tràng để chứng minh lễ mãn đàn Dược Sư Thất Châu hôm nay.

Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, dưới ánh hào quang của Đức Thế Tôn, dưới ánh từ bi của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khói hương thơm nghi ngút quyện thọ ánh nến lung linh và những cành hoa tươi thắm, làm tăng thêm mùi hương đạo vị giải thoát của đàn Dược Sư Thất Châu.

Chúng con lại được dịp chiêm ngưỡng từ dung của Chư Tôn Hòa Thượng, được nghe Pháp âm hiền hoà của quí Hòa Thượng và lại được quí Ngài ban bố phước lành, chúng con rất lấy làm vui mừng cảm kính:

Chúng con được nghe Cổ Đức có câu:

Nhơn hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi

Nghĩa là: Người có sở nguyện tốt đẹp, thì nhất định được thời thuận theo .

Với lòng từ bi thương xót chúng sanh, Hòa Thượng Bổn sư chúng con không ngại tuổi già sức yếu cùng Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, Phật Tử xa gần đã đóng góp biết bao công lao từ vật chất lẫn tinh thần thiết lập đàn Dược Sư Thất Châu, để Phật Tử chúng con có dịp câu hội chiêm bái tụng kinh nhiễu phật, tỏ lòng thành kính Đức Từ Tôn và Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai là bậc đại y vương của nhân loại.

Trên nhờ hồng ân Chư Phật gia hộ, đưới nhờ đức lực Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và chư Phật Tử tinh tấn tu hành, nay đàn tràng Dược Sư Thất Châu năm… tại tổ đình… được thành tựu viên mãn.

Để đáp đền hồng ân Chư Phật cùng lễ tạ ân đức của Chư Tôn Hòa Thượng cung chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni trong Tổ đình…. đồng thời hồi hướng phước báu cho các

hàng Phật Tử trì tụng kinh chú và tu học trong 49 ngày.

Hôm nay chúng con y luật, y pháp vâng lịnh của Hòa Thượng Bổn sư khiêm tốn tổ chức cuộc trai đàn Dược Sư Thất Châu, chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi hương đăng hoa quả tịnh tài, trước dâng lên cúng dường Chư phật, Chư Tổ, sau cúng dường hiện tiền Chư Phật Hoà Thượng, Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni…

Nhờ oai lực Chư Phật, nhờ lòng hoan hỷ và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà Phật tử được trùng quang, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, đất nước thanh bình, nhơn dân an lạc. Chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con tật bịnh nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tăng phước tăng thọ, gia đình sum họp, hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường như ý và cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ được cao đăng Phật quốc, bát nạn đều được giải thoát.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức sức khoẻ dồi dào, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuổi thọ miên trường .

TÁC BẠCH DÂNG CÚNG PHÁP Y VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Kính bạch Chư Tôn Đức:

Hôm nay trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, khắp nơi trên đất nước, từ thôn quê đến thị thành , những người con Phật náo nức rũ nhau đi hành hương, đến các Tòng Lâm Thiền Viện lễ bái cúng dường báo hiếu cho cha mẹ.

Mùa Vu Lan cũng là mùa xuân Phật giáo, mùa chư Tăng Ni thọ tuổi Phật , sau ba tháng An Cư Kiết Hạ thanh tịnh. Chúng con hàng Phật Tử tại gia luôn luôn tôn kính ngôi Tam Bảo và hướng ý niệm về Chư phật, Chư Hiền Thánh Tăng, lòng chúng con luôn luôn mong mỏi sao cho Phật đạo xướng minh, Pháp bảo được phổ thông, Tăng già được hoà hợp, để làm nơi qui hướng vững chắc cho chúng mình.

Nhân mùa Vu Lan Thắng hội, chúng con đầy đủ duyên lành câu hội về chùa… trước lễ Phật sau chúc mừng Chư Tôn Đức thêm một tuổi đạo.

Chúng con vâng lời Phật dạy, noi gương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên sắm sanh Pháp y là món Pháp khí, bảo vật vô giá của Chư Phật kính dâng lên Chư Tôn Đức để quí Ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh xiển dương đạo Pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại.

Chúng con xin hồi hướng phước báu này cầu nguyện Chư Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, chư tai tiêu diệt. Riêng chúng con được nhờ phước báu này mà đời đời được gặp Phật nghe pháp và được vãng sanh tịnh độ. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được cao đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

TÁC BẠCH LỂ PHẬT ĐẢN VÀ AN VỊ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng và Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni .

Mỗi năm mùa sen trong đầm nở báo hiệu mùa Phật Đản đến, toàn thể Phật tử thế giới năm châu đều hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm đấng Đại Bi xuất hiện đem lại ánh sáng trí huệ cho nhân loại.

Cách đây khoảng 2.500 năm, cũng vào buổi ban mai này trong vườn Lâm Tỳ Ni, bầu trời trong xanh khắp không gian tươi sáng, một đóa hoa ưu đàm bừng nở, cả vườn cỏ cây hoa lá màu sắc rực rỡ hoà cùng với mùi hương bát ngát của trăm hoa hồng thắm, tượng trưng cho nhân loại an lành nơi đây đấng Từ Phụ giáng sinh.

Trời mưa hoa nhạc trổi, đất rung rinh, Ngài là hiện thân của tấm lòng từ bi vô hạn, đem lại cho sanh linh, muôn ngàn hạnh phúc an vui, là bậc đại y vương cứu khổ mọi tâm linh đau khổ của con người, là bậc trưởng đạo sư dắt dẫn mọi loài vượt qua sông mê biển khổ đến bờ giải thoát.

Rằm tháng tư cũng là ngày mà hàng Tăng sĩ khắp mọi nơi trên đất nước ở các Tòng Lâm Thiền Viện đều y theo lời Phật dạy chuẩn bị An Cư Kiết Hạ để trau giồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học.

Vì cảm niệm công đức vô lượng của Đức Bổn Sư trong ngày khánh đản của Ngài, là ngày chư Tăng Ni thanh tịnh và cung vào đầu mùa báo hiếu Vu Lan, hàng Phật Tử tại gia chúng con ý thức bổn phận hộ trì Tam Bảo, câu hội về các Tòng Lâm Thiền Viện công quả cúng dường, ủng hộ chư Tăng Ni tu học ba tháng.

Nhơn dịp này Hòa Thượng Bổn sư có thiết lễ an vị Phật Thiên Thủ, Thiên Nhãn do chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni thiện nam tín nử, Tổ đình….

và chư Phật tử xa gần tùy hỷ đóng góp phần công đức kiến bảo tượng đặt tại giảng đường … để Phật Tử các nơi đến chiêm ngưỡng lễ lạy.

Hôm nay trong khung cảnh rực rỡ huy hoàng trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng… dưới ánh từ quang của Đức Thế Tôn, với ngàn cánh tay huyền diệu từ ái của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện, với sự hiện diện đông đủ của Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, chẳng ngại tuổi già sức yếu, hoan hỷ quan lâm đến Đạo tràng, để chú nguyện và chứng minh trong buổi lễ hôm nay, chúng con vô cùng sung sướng.

Để đáp tạ hồng ân Chư Phật, Chư Bồ Tát. Chư Hiền Thánh Tăng, cùng lễ tạ ơn Chư Tôn Đức và đền ơn sâu dày của Hoà Thượng Bổn sư, chư Đại Đức Tăng Ni trong Tổ đình… đồng thời hồi hướng phước báu cho các Phật Tử đã đóng góp công đức kiến tạo bảo tượng Thiên Thủ, Thiên Nhãn .

Chúng con y luật, y Pháp vâng lịnh Hoà thượng Bổn sư thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi và tịnh tài trước dâng lên cúng dường chư Phật, Chư Tổ sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni .

Nhờ oai lực Chư Phật., nhờ lòng hoan hỷ và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà Phật Pháp được trùng quang, Thiền môn nghiêm tịnh, Hải chúng an hoà, đất nước thanh bình, nhơn dân an lạc. Chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con tật bịnh nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng thọ, gia đình hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường như ý, và cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng bát nạn tam đồ được giải thoát.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức sức khoẻ dồi dào, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tuổi thọ miên trường, huệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Chư Đại Đức Tăng Ni,

Mùa hè đã về đến, trong đầm sen nở với hương vị thanh khiết cao quí toả khắp nơi chan hoà trên đất nước, mùa khánh đản 2.5…. Hàng Phật Tử chúng con hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm. Đức Phật, đản sanh cũng là ngày tất cả hàng Tăng sĩ trong các Tòng Lâm Thiền Viện đều y theo lời Phật dạy kiết hạ An cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học.

Cũng như mùa Hạ năm rồi, Hạ năm nay Phật Tử chúng con được dịp câu hội về Tổ đình … để cúng dường công quả, tụng kinh trì chú, ủng hộ chư Tăng Ni tu học trong ba tháng..

Gia đình chúng con và các thân hữu là những gia đình Phật Tử nhỏ bé, những con thơ dại của Thầy được duyên lành gần gũi bên cạnh Tổ đình được thấm nhuần ít nhiều giáo lý do Thầy dạy bảo.

Chúng con cảm niệm ân Đức sâu dày của Đức Bổn Sư, qua hình ảnh kính quí của Hòa Thượng và Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni đã hoà hợp thanh tịnh nghiêm thân tu học quí Ngài là những sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư của chúng con, dắt dìu chúng con theo con đường hạnh phúc, an vui giải thoát sanh tử luân hồi đến Niết Bàn tịch tịch.

Nay nhân trong mùa An Cư Kiết Hạ cũng vào đầu mùa Báo Hiếu Vu Lan, chúng con vâng lời Phật dạy noi gương của Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên thành tâm sắm sanh chút ít trai diên và tịnh tài trước dâng lên cúng dường Chư Phật Chư Tổ, sau cúng dường Chư Đại Đức Tăng Ni. Nhờ ơn Chư Phật, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh của quí Ngài mà đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, cha mẹ hiện tiền của chúng con bệnh tật, nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng phước, tăng thọ, gia đình hạnh phúc được tùy tâm như ý và cửu huyền thất tổ được siêu thăng, bát nạn tam được giải thoát.

Ngưỡng mong Hòa Thượng và Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni thùy từ ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ, Chư Tôn Đức sức khoẻ dồi dào, tuổi thọ được miên trường Pháp thể khinh an chúng sinh dị độ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Mỗi năm đến mùa hè sen trong đầm nở, hương vị nhẹ nhàng thanh khiết, hoà cùng với mùi hương bát ngát của trăm hoa đua nở, tượng trưng cho muôn vàn cao quí và hạnh phúc an lành, vạn vật như reo vui đón mừng ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ giáng sinh đem lại ánh sáng chân lý cho nhân loại.

Hàng Phật Tử khắp nơi xa gần đều câu hội về các Tòng Lâm,Thiền Viện mừng ngày lễ Khánh đản rằm tháng Tư, cũng là ngày tất cả hàng Tăng Sĩ y theo lời Phật dạy Kiết Hạ An Cư tu học, để rèn luyện thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học trong ba tháng.

Mùa hạ năm nay chúng con và Phật Tử lại được dịp câu hội về tổ đình… cúng dường công quả, tụng kinh trì chú, ủng hộ chư Tăng Ni tu học.

Chúng con nhận thấy Hòa Thượng Bổn sư, vì tương lai đạo Pháp, chẳng ngại tuổi già sức yếu. Khai mở khoá hạ cho Tăng Ni tu học trong ba tháng, tuy sức khoẻ kém hơn trước, nhưng Hòa Thượng vẫn cố gắng giảng dạy, đêm đêm bên ánh đèn khuya hình ảnh Thầy cặm cụi soạn bài giảng làm cho chúng con vô cùng xúc động.

Sự quan tâm và sự tận tụy dạy dỗ của Thầy đối với Chư Tăng Ni và Phật T’ử trường hạ, là tấm gương sáng cho chúng con theo đó mà tinh tấn tu hành .

Chúng con và các thân hữu là những Phật Tử tại gia luôn luôn thành kính Tam Bảo, được phước duyên gần gũi Thầy hiền bạn quí, hâm mộ đức độ của Hòa Thượng và Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni hòa hợp thanh tịnh nghiêm thân tu học. Để ngỏ lòng biết ơn và tôn kính Chư Phật Tổ, Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Đại Đức Tăng Ni noi gương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Hôm nay chúng con kẻ ít người nhiều, tích tiểu thành đa, thành tâm sắm sanh chút ít trai diên và tịnh tài trước dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Tổ, sau cúng dường Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, phẩm vật tuy thô sơ, đạm bạc, nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường của chúng con.

Nhờ ơn Chư Phật, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh chí nguyện của quí Ngài mà Phật Pháp được trùng quang, Thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hoà, gia đình chúng con hạnh phúc an vui, bệnh tật nghiệp chướng tiêu trừ, sở cầu như sở nguyện tuỳ tâm như ý và cửu huyền thất tổ đặng siêu sanh, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thuợng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được gội nhuần công đức.

Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương, Chư Phật gia hộ cho Hoà Thượng Bổn Sư và Chư Tôn Thiền Đức sức khoẻ dồi dào, tuổi thọ miên trường, Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ;

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni.

Hôm nay là mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng và cung là mùa báo hiếu của hàng Phật Tử chúng con.

Quỳ trước bảo tượng trang nghiêm của Đức từ bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, trước bảo tượng oai hùng tôn nghiêm của Đức Quán Âm Bồ Tát thị hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn, trước hiện tiền đại chúng Tăng Ni, chúng con xin mạn phép trình lên lời tác bạch chân thành của chúng con.

Kính bạch Chư TônThiền Đức,

Chúng con được nghe lời Phật dạy, muốn lên bờ giác, chỉ có phép bố thí đứng đầu, muốn gieo phước lành không chi bằng sự trai tăng cầu phước.

Chúng con vâng lời Phật dạy noi gương hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên, thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi cúng dường Chư Phật chư hiện tiền Tăng Ni, hồi hướng công đức cầu nguyện cho gia quyến chúng con lớn nhỏ được vạn sự kiết tường như ý và cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, cha mẹ bảy đời đều được vãng sanh Phật quốc.

Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng với tấc lòng chí thành, chí kính chúng con như Pháp cúng dường Chư Phật, chư hiện tiền Tăng Ni .

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni dủ lòng từ bi thương xót và nạp thọ trai nghi cho chúng con ân triêm công đức.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ-

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni

Chúng con đại diện Phật Tử các chùa… vô cùng hoan hỷ được tin quí Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni mùa hạ năm nay câu hội về chùa để Kiết Hạ An Cư tu học trong 3 tháng để thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học.

Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng… dưới ánh từ quang oai hùng của Đức Thế Tôn, dưới sự hiện tiền đông đủ của Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chúng con xin mạn phép trình lên lời tác bạch chân thành của chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Y theo luật tạng Tỳ Ni, hằng năm đến mùa sen trong đầm nở là báo hiệu mùa An cư của hàng Tăng sĩ đã về đến, trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các Tòng Lâm Thiền Viện đều chuẩn bị cho chư Tăng Ni Kiết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.

Mùa hạ năm nay dưới sự hướng dẫn của Giáo hội tại chùa… đầy đủ phước duyên được Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây Kiết hạ An cư trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học để xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo hầu tương lai hoằng truyền chánh Pháp là phục vụ dân tộc.

Chúng con rất lấy làm vui mừng cảm động và hãnh diện, chúng con vui mừng vì thấy tuy cách Phật đã lâu xa, hiếm có các bậc tu hành chơn chánh, mà chúng con còn được nhìn thấy hình ảnh khả kính của người tu, hành trì luật nghi của Phật, chúng con vô cùng cảm động vì thấy thời kỳ củi quế gạo châu, khoai vàng bát ngọc, thiếu thốn vật chất, mọi bề, mà chư Tăng Ni đồng chịu cam khổ, muối dưa đạm bạc để tu hành, khép mình trong giới luật, quây quần dưới ánh từ quang của Đức Phật, đoàn kết đậm đà trong tình đạo vị, sống chung như nước với sữa hoà nhau. Chúng con hãnh diện tu hành xứng đáng là hàng Trưởng tử của Như Lai, là thạch trụ của Thiền môn, là nơi để cho Phật Tử qui hướng.

Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đức độ của Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni lo tu học trong ba tháng, nên thời giờ mặc dầu rất hiếm, vật chất khó khăn, chúng con kẻ ít người nhiều thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài tịnh vật tuy thô thiển chẳng có là bao, nhưng để nói lên lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường để hồi hướng, phước báu này cầu nguyện đạo Pháp hưng long, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, tam tai bát nạn được tiêu trừ và cửu huyền thất tổ của chúng con được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thùy từ ai mẫn nạp thọ và chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con thành kính đốt nén tâm hương nghiêng mình dưới đài sen cầu nguyện hồng ân chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng gia hộ chư tôn Đức, Pháp thể khinh an, thân tâm hưởng lạc tuổi thọ được miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu giải thoát. Đồng kính chúc cho Thiền Đường đại chúng, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hoà và cầu nguyện cho tín thí đàn na tăng viên phuớc thọ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ mẫn nạp và còn ban cho những lời pháp nhũ như đám mưa lành rưới mát tâm hồn những đứa con thơ dại đang mãi mê theo dòng đời khổ ải, lời Pháp nhũ như đám mây lành che mát cho chúng con trên buớc đường hành thiện và tu thiện, những lời Pháp nhớ ấy như dòng suối chảy êm tai thức tỉnh cho những người còn mãi mê trong ngũ dục lạc, lời pháp nhũ đó như dòng sữa ngọt lành mát dịu cho những kẻ lữ hành đang chìm đắm trong bể khổ trầm luân, lời Pháp nhũ đó như con thuyền thanh lương đưa chúng sanh từ bến mê tiến lên bờ giải thoát an vui lời Pháp nhũ của quý Chư Tôn Đức ban cho chúng con thật vô cùng quí báu, chúng con xin y giáo phụng hành và đảnh lễ cúng dường tam bái.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ..

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Thời gian thắm thoát qua mau, mới hôm nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ Đình để đón mừng lễ khánh đản rằm tháng tư năm… .nay là thượng tuần tháng 6 giữa mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni.

Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng…. Dưới đài sen tươi thắm của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, dưới ngàn cánh tay huyền diệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn, dưới sự hiện diện của Chư Tôn Đức, chúng con xin mạn phép trình lên lời tác bạch chân thành của chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con được nghe lời Phật dạy: ” Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã “, người sống trong đời khôngai tránh khỏi cảnh khổ, sanh, già, bệnh, chết, người thươngyêu thì phải xa lìa, kẻ oán ghét lại thường gặp gỡ, khổ vìmong cầu không được toại ý. Khổ vì năm uẩn không điềuhoà. Chúng con cũng không sao thoát khỏi những sự khổđó.Tuy hoàn cảnh chúng con khác nhau, người thì sốngtrong cảnh già yếu cô độc, kẻ đau đớn, tre lại khóc măng,vợ xa chồng con lại xa cha. Hữu phước thay chúng conđược gặp Thầy với lòng từ bi thương xót và những lời Phápnhũ của Thầy đã xoa dịệu bớt nỗi khổ của chúng con.

Chúng con như những cánh chim lạc loài, tìm về tổ ấm dưới mái chùa… được sự bao bọc che chở của Thầy, được tu tập bên nhau với thiện hữu tri thức, đậm đà thắm thiết trong tình nghĩa đệ huynh, ơn đức của Thầy không biết lấy chi mà đền đáp cho cân.

Trong mùa năm nay, chúng con hân hạnh được Thầy giao phó trong ban soạn. Công việc tuy có nặng nề hơn các ban khác, nhưng chúng con rất lấy làm vui sướng, ngày ba buổi dâng lên quý Thầy những thức ăn nhẹ nhàng tinh khiết bồi dưỡng quí Thầy để tu học trong ba tháng.

Chúng con thường được nghe Thầy dạy: “Phước báu tốt đẹp nhất không gì bằng trai tăng, bố thí, cúng dường Tam Bảo”. Hôm nay chúng con với lòng thành kính sắm sửa chút ít trai nghi dâng lên cúng dường chư Phật và chư hiện tiền Tăng Ni được hưng long, đất nước được thanh bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp, gia đình được hạnh phúc an vui, sở cầu sở nguyện chúng con được tùy tâm như ý và chúng con cũng cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni nhờ lòng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Hằng năm đến mùa sen trong đầm nở, báo hiệu mùa kiết hạ của hàng Tăng Ni trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh thôn quê đến thành thị, các Tòng Lâm Thiền Viện đều chuẩn bị cho chư Tăng Ni Kiết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.

Hôm nay vào cuối mùa An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni cũng là mùa Vu Lan Báo Hiếu của hàng Phật Tử chúng con được hiện duyên câu hội về chùa… rất lấy làm vui mừng, nhìn thấy hình ảnh khả kính của Chư Đại Đức Tăng Ni, hành trì luật nghi của Phật, muối dưa đạm bạt, tu hành khép mình trong giới luật, quây quần dưới ánh từ quang, đoàn kết đậm đà trong cảnh thanh bần lạc đạo, sống chung như nước sữa hoà nhau, tinh tấn tu học, xứng đáng là người tu sĩ Việt Nam là trưởng tử của Như Lai để Phật Tử chúng con có chỗ quy hướng.

Vì ý thức bổn phận của người Phật tử tại gia, vì cảm mến đức độ của Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni , nên mặc dù thời gian rất hiếm, vật chất khó khăn, chúng con kẻ ít người nhiều, tích thiểu thành đa, thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài tịnh vật tuy thô thiển chẳng có là bao, nhưng với tấc lòng chí thành như Pháp cúng dường để hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho đạo Pháp được trường tồn đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, gia đình chúng con được đoàn tụ an vui và chúng con cũng cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN MẪU

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay dưới bóng từ quang của mười phương chư Phật, trong bầu không khí trang nghiêm đạo vị với sự chứng minh của Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ

Đại Đức Tăng Ni, gia quyến chúng con xin thành kính dâng lên Chư Tôn Đức lời chúc an khương hoan hỷ của chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là lễ kỳ siêu chung thất trai luân cho con, chị và em chúng con là ………. Pháp danh …………… hưởng dương….. tuổi.

Gia đình chúng con đã đau đớn mất đi một người thân, nhưng hạnh phúc thay chúng con được gần gũi ngôi Tam Bảo, thường được nghe những lời giáo huấn của Chư Tăng Ni, chúng con biết được vạn pháp Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã, biết được có sanh tất có diệt, cõi ta bà giả tạm, sanh ký tử quy. Tuy nhiên trước sự mất mát đau đớn đột ngột này, chúng con không ngăn được nỗi xúc động nghẹn ngào.

Trong những giờ phút buồn đau, chúng con đã được Chư Tôn Đức từ bi ai lân giúp đỡ an vui và khuyến khích chúng con rất, nhiều. Thâm ân của Chư Tôn Đức chúng con không biết làm sao báo đáp.

Giờ đây y theo lời Phật dạy, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho lễ kỳ siêu, Phật tử…. được ân triêm công đức.

Chư Tôn Đức chẳng ngại gian lao chẳng từ khó nhọc, mặc dù đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu, đồng hoan hỷ quang lâm về đạo tràng chùa… để chứng minh buổi lễ kỳ siêu.Giờ đây là lễ kỳ siêu đã viên mãn, chúng con sắm sanh lễ phẩm trai diên, cung kính dâng lên trước cúng dường mười phương Tam Bảo, thứ dâng cúng hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni, xin hồi hướng công đức nầy cho hương linh Phật Tử… Pháp danh… được trượng thừa công đức sớm siêu sanh về Phật quốc, thừa tự công đức này xin cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại tông thân chúng con được vãng sanh lạc quốc, những người hiện tiền được phước thọ tăng long đạo tâm kiên cố.

Kính mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ lễ phẩm cúng dường cho gia quyến chúng con đựợc trượng thừa công đức.

Chúng con nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni phước thọ miên trường, huệ đăng thường chiếu, Phật quả viên thành để dìu dắt chúng con trên đường tu học giải thoát.

TÁC BẠCH MỪNG SINH NHẬT VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày sinh nhật của Đại Đức, Phật Tử chúng con có thiện duyên câu hội về chùa…… để mừng sinh nhật của Thầy

Dưới đài sen tươi thắm của Đức Thế Tôn, dưới sự hiện diện của Đại Đức trụ trì cùng chư huynh đệ Phật tử chúng con xin mạn phép kính dâng lên Thầy lời cảm tưởng chân thành của chúng con.

Kính bạch Thầy, kính thưa quý Phật tử:

Chúng con hồi tưởng lại cách đây hơn ba năm ngôi chùa…. lạnh lẽo vắng bóng Thầy xưa, trong các khóa lễ thường ngày không có Thầy dẫn dắt, Phật Tử chúng con về chùa bơ vơ lạc lỏng như những con chim xa lìa tổ mẹ.

Hữu phúc thay nhờ lòng từ bi của Hòa Thượng….thương chúng con đưa Thầy về đây làm trụ trì để dắt dẫn chúng con trên đường tu tập, chúng con vô cùng vui mừng và cảm động.

Từ đây ngôi chùa nhỏ bé trở nên ấm cúng vì bây giờ chúng con đã có Thầy đêm đêm trong thời khoá tịnh độ, tiếng chuông mõ nhịp nhàng, đã tạo nên khí lành nơi đây. Thầy đã dạy dỗ chúng con nghi lễ cho đến cách thức tu tập và hướng dẫn chúng con trong các Phật sự hoằng hóa lợi sanh

Chúng con thiết nghĩ, cha mẹ thìcó công sanh thành duỡng dục, dạy dỗ điều lành lẽ phải theo phép thế gian, chỉ có Thầy là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng con theo phép xuất thế gian tu hành giải thoát sanh tử luân hồi đến nơi hạnh phúc an vui, Niết Bàn tịch tịnh. Ơn đức nầy thật sâu vô lượng chúng con không lấy gì mà đền đáp cho cân .

Nay nhân mừng sinh nhật của Thầy, hàng đệ tử chúng con thành tâm sắm sanh Pháp y là món Pháp khí ,là bảo vật vô giá của chư Phật. Kính dâng lên Thầy để làm hành trang trên bước đường Hoằng Dương Chánh Pháp ban phước lành cho nhân loại.

Chúng con hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, chư tai tiêu diêu. Riêng chúng con nhờ phước báu này mà đời đời dược gặp Phật nghe Pháp và được vãng sinh tịnh độ. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được siêu sanh Phật quốc.

Chúng con kính chúc Thầy sức khoẻ dồi dào thân tâm an lạc để dìu dắt chúng con trên đường tu giải thoát.

Ngưỡng mong trên Đại Đức từ bi ai mẫn nạp thọ và chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

TÁC BẠCH MỪNG SINH NHẬT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Thầy,

Mùa hè oi bức đã qua, tiết trời chuyển sang thu mát mẽ, cảnh vật êm đềm u tịch, những chiếc lá vàng theo từng cơn gió thoảng, vài cánh chim lạc đàn ngơ ngác bay lượn trên trời xanh.

Đêm nay ánh trăng thu dìu dịu trong lành chiếu sáng khắp trần gian, chan hoà trên vạn vật. Rằm tháng tám ngày mà trẻ con, vui mừng rạng rỡ chào đón tết Trung Thu, tay bánh, tay đèn múa ca dưới ánh trăng ngà, Phật Tử chúng con hân hoan mừng đón ngày sinh nhật của Hoà Thượng bổn sư, vị thầy đức độ mà chúng con hằng kính mến, như đấng cha hiền của chúng con.

Kính bạch Thầy,

Chúng con hồi tưởng lại cũng vào ngày này năm trước chúng con quây quần bên Thầy kính dâng lên Thầy những lời chúc đơn sơ mộc mạc chân thành của con trẻ được Thầy ban cho những lời pháp nhủ hiền hoà về công ơn sanh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau của cha mẹ, biết bao công lao khó nhọc nuôi nấng dạy dỗ nên người. Vì vậy cho nên mỗi năm đến ngày sinh của Thầy, Thầy không lấy làm hảnh diện cuộc đời hành đạo của Thầy mà thương đau xót ngậm ngùi nhớ đến công đức sâu dày của công cha nghĩa mẹ, chúng con vô cùng xúc động và luôn luôn ghi nhớ những lời dạy vàng ngọc của Thầy.

Năm nay mừng ngày sinh nhật của Thầy, tuy chúng con không được cùng Thầy chung vui chén trà sen đạo vị, nhưng chúng con được hưởng lây hương vị giải thoát nhờ công đức tu hành thanh tịnh của Thầy.

Chúng con tuy thế sự đa đoan nhưng vẫn một lòng hướng về ngôi thiền đường…. Trong đó có hình ảnh từ bi của Đức Thế Tôn Từ Phụ và có Thầy người thay Đức Phật thương yêu chúng con, Thầy là áng mây lành che chở cho chúng con, là ánh trăng ngọn đuốc soi đường dẫn dắt chúng con khỏi nơi u tối. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ giải thoát, ơn đức giáo hoá của Thầy chúng con ghi lòng tạc dạ và nguyện suốt đời tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn Thầy dạy dỗ.

Chúng con rất vui mừng và yên lòng được biết trong thất Thầy được khoẻ mạnh và thanh tịnh tu hành, trên nhờ hồng ân chư Phật gia hộ và nhờ giới hạnh trang nghiêm tu tập của Thầy mà chúng con được gội nhuần ơn đức.

Hôm nay nhân ngày sinh của Thầy chúng con thành kính dâng lên chút quà mọn, nói lên tấm lòng hiếu thảo của con trẻ. Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy Pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc thế thọ miên trường, đạo thọ tăng long, dìu dắt chúng con trên bước đường tu giải thoát.

Ngưỡng mong Thầy từ bi ai mẫn nạp thọ và chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức

TÁC BẠCH CẦU SIÊU CHO THÂN MẪU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày tiểu tường của thân mẫu chúng con là Bà . . . hưởng thọ . . . từ trần ngày . . . tháng. . . nă m . . .

Chúng con thiết lễ kỳ siêu, để hầu báo ân sanh dưỡng trong muôn một của bổn phận làm con.

Trên Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chẳng phụ lời thỉnh của chúng con, với tuổi già sức yếu đường sá xa xôi quá bước đến dây chứng minh và chú nguyện để hổ trợ trên tinh thần báo hiếu của chúng con được tròn bản nguyện. Đây cũng là một khích lệ lớn lao cho gia đình chúng con trên bước đường hành thiền và tu thiện.

Giờ này đàn tràng được viên mãn, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Vậy để tỏ lòng tôn kính và tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, thể theo lời Phật dạy cùng noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên BồTát, chúng con thiết lễ trai diên và tịnh tài dâng lên cúng dường Chư Phật, thứ cúng hiện tiền Đại Đức Tăng Ni.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ bi chứng minh mẫn nạp lễ cúng dường này để cho trai quyến chúng con cũng như hương linh của bà được ân triêm công đức.

Chúng con cầu nguyện Chư Phật gia hộ, Chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường an lạc, giới hạnh được trang nghiêm, tuệ đăng bất tuyệt, thọ mạng miên trường, hầu lèo lái con thuyền Chánh Pháp, đưa chúng sinh lên bờ giải thoát an vui.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TÁC BẠCH LỄ HẰNG THUẬN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con là Phật Tử tại gia, hôm nay đã trưởng thành, vâng lời cha mẹ hai bên kết làm giai ngẫu, thành lập gia đình, chúng con xét biết bổn phận của mình là Phật Tử, muốn cho hôn lễ được kiết tường hai họ được sum vầy vợ chồng được diên niên phước thọ.

Chúng con xin đê đầu bái thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cử hành Lễ Hằng Thuận cho chúng con và cầu nguyện cho gia đình chúng con được ân triêm công đức

TÁC BẠCH THỈNH SƯ ĐĂNG ĐÀN LÀM LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con hằng nghe Phật dạy Tam Bảo là bạn lành, là ruộng phước của tất cả chúng sanh, nay đã đủ duyên đủ phước được quy y và được chiêm ngưỡng thì được tiêu tội sanh phước “Nhứt Tăng đáo nhứt Phật Như Lai”. Nghĩa là: Một vị Tăng đến nhà là một vị Phật đến.

Hôm nay nhân dịp đầu xuân, thể theo nguyện vọng thiết tha của chư Tăng Ni Phật Tử, Hoà Thượng Bổn sư chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm về… đạo tràng để chứng minh đàn Dược Sư Thất Châu, trai đàn cầu an phước lành cho bá tánh, đồng thời để cho Chư Tăng Ni được chúc thọ khánh tuế đầu năm Chư Tôn Đức.

Giờ đây đã đến giờ hành lễ chúng con Ban Tổ Chức, thay lời Hoà thượng Bổn sư kính cẩn chào mừng Chư Tôn Đức và cung thỉnh Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Ni đăng đàn trì tụng kinh chú và chứng minh.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TÁC BẠCH XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng truyền giới sư, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con Phật Tử nguyện thọ bát quan trai giới giữ tròn một ngày một đêm, đáng lý ra chúng con phải ở lại chùa để tu học cho viên mãn, nhưng vl hoàn cảnh không thể ở đêm được nên chúng con xin xả giới trước, từ giờ nầy để trở về nhà tu tại gia.

Chúng con nguyện vâng lời Phật dạy và vâng lời Chư Tôn Hoà Thượng truyền giới sư giữ cho tròn giới thể trong một ngày một đêm được thanh tịnh.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hoà Thượng truyền giới sư, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng dủ lòng từ bi thương xót chứng minh và hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức.

TÁC BẠCH CẦU AN.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Thân mẫu chúng con là Sa Di Ni… tuổi. Bổn phận làm con đối với cha mẹ báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục lúc mẹ tuổi già sức yếu, không biết lấy gì hơn, ngoài Tam Bảo ra không có chi mà đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ.

Chúng con được nghe khế kinh có dạy: “Sanh tiền tác phước thập bội toàn thu, một hậu tu thất trung hoạch khí”. Do đó, hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnhChư Tôn Đức Tăng Ni, quang lâm về Tịnh thất của chúngcon để chứng minh gia nguyện cho thân mẫu chúng con làSa Di Ni… được nhờ hồng đức và hợp đàn cầu nguyện chomẹ chúng con được tăng long tuổi thọ. Nghĩa cử cao quícủa Chư Tôn ĐứC Tăng Ni đối với lòng hiếu thảo của chúngcon cũng như tấm lòng từ bi thương xót của mẹ chúng controng lúc tuổi già sức yếu, quí Ngài không nệ sức khó nhọcmà câu hội về Tịnh thất nhứt tâm cầu nguyện .

Giờ đây đàn tràng viên mãn, Pháp sự châu long chúng con không biết lấy chi đền đáp công ơn của Chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng con vâng theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát, Mục Kiền Liên sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài dâng lên cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nhờ oai lực Chư Phật và sức chú nguyện của

Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền thân mẫu chúng con tật bịnh được tiêu trừ phước thọ tăng long, đạo tâm kiên cố, tinh tấn trên bước đường tấn tu giải thoát.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tang Ni từ bi ai mẫn nạp thọ và ban cho vài lời pháp nhũ để chúng con làm kim chỉ nam trên bước đường tấn tu đạo nghiệp.

Chúng con thành kính đốt nén tâm hương nghiêng mình dưới đài sen cầu nguyện hồng ân Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, giới hạnh trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu, Phật Pháp khương minh, thọ mạng miên trường, hầu lèo lái con thuyền Chánh Pháp đưa chúng sanh lên bờ giải thoát an vui.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TÁC BẠCH LỄ XUẤT GIA CHO THÂN MẪU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Hôm nay là ngày mẹ của chúng con pháp danh… đã phát tâm dõng mãnh xuất gia, toàn thể chúng con cũng như gia đình đều vui mừng thuận theo ý muốn cao cả của mẹ trên bước đường giải thoát.

Bạch Chư Tôn Đức,

Đối với chúng con mà trách nhiệm là phải lo chu toàn đạo hiếu với cha mẹ hiện tiền, mặc dù vật chất chúng con đã cung phụng nhưng làm sao báo đền được công lao của mẹ hiền chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẳm, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn.

Ân sâu của mẹ khó đền đáp, dù vạn lời tán thán cũng không sao nói hết được công ơn của mẹ. Hôm nay là ngày mẹ chúng con xuất gia, cũng là một cơ duyên tốt cho gia đình chúng con, mà cũng tạo điều kiện cho con cháu báo hiếu trong tinh thần cao cả mà Đức Phật đã chỉ dạy

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Cảm niệm của chúng con trong ngày nầy có sự vui buồn lẫn lộn. Vui là vui niềm vui của mẹ đã giải thoát, tinh tấn trên bước đường tu niệm. Buồn là buồn rồi đây tình thương mẹ đối với con, bà đối với cháu không được gần gũi bên nhau qua sự trìu mến mặn nồng. Tiếng mẹ, tiếng bà hình như đã mất đối với chúng con, một người mẹ suốt đời tận tụy vì con, lo cho con cháu. Một người mẹ trọn đời là một người dâu thảo, vợ hiền, đối với thân bằng quyến thuộc luôn thể hiện sự chân thành, nhu hoà qua cuộc sống có thể nói là người mẹ hiền nêu gương đức hạnh cho con cháu. Tình thiêng liêng đó chúng con không sao tán thán lên hết được.

Hôm nay Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọạ, Chư Đức Tăng Ni vì lòng từ bi qua sự khẩn cầu cung thỉnh quang lâm đạo tràng chùa, hợp đàn chứng minh lễ xuất gia cho mẹ chúng con. Nhờ công đức của Chư Tôn Đức mẹ chúng con trên bước đường tu niệm được viên mãn. Đối với chúng con hôm nay đàn tràng vừa viên mãn, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng, chúng con thiết lễ trai diên dâng lên cúng dường, ngưỡng mong Chư Tôn Đức, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni hứa khả và nạp thọ.

Thừa tự công đức này chúng con hồi hướng cầu nguyện cho thân mẫu chúng con dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu, chúng con được tăng viên quả phúc.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN PHỤ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni.

Hạnh phúc thay cho chúng con, không biết đã tu tạo phúc duyên gì mà giờ đây được quỳ trước Phật Bảo và chiêm ngưỡng dung nghi của thập phương hiện tiền Tăng, lại được chư Tăng Ni bất xả từ bi nguyện tiếp nhận tâm tình bộc lộ của chúng con mà ban ơn tế độ.

Kính bạch Chư Tôn Đức:

Sanh ra đời, làm người, gặp Phật là khó, nghe được lời dạy và thực hành lời dạy đó cho đúng thì càng khó hơn, ấy vậy mà hàng đệ tử chúng con cũng như những con chim lẻ loi, côi cút trong buổi hoàng hôn tắt bóng, đang nương bóng từ quang tìm về bảo sở lại được Chư Tôn Đức dìu dắt trở về tổ ấm qua sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức chúng con được biết trong Kinh Phật có dạy: “Hiếu thuận là pháp chí đạo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Noi theo hạnh Phật, tìm về tâm Phật là ước nguyện thiếttha của hàng Phật tử chúng con. Vả lại làm con hiếu thuậnlà trước tiên, bởi vì đó là bổn phận thiết yếu phải đáp đềntrong muôn một. Nhưng than ôi ! Hiểu được lời ấy và chưađáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục thì thân phụ hoára người thiên cổ, vĩnh viễn xa lìa chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Đến khi cha chết gót con dính bùn.

Ngày hôm nay sống giữa cuộc đời giả dối phức tạp,chúng con cảm thấy thân phận mình sống bơ vơ, lạc lõng giữa chợ đời muôn lối nên phải tự phấn đấu lập thân, nhưng vì còn non nớt thì làm sao tránh khỏi sự thất bại vụng về, chính vì vậy thiếu cha là một điều bất hạnh vô vàn và chúng con nhớ lại dĩ vãng mà phụ thân đã hy sinhche chở đùm bọc cho đến ngày khôn lớn. Ôi !

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Nghĩ lại thân phụ kính yêu của chúng con đã lao nhọc vất vả cực khổ vì chúng con, sớm buổi chiều hôm ra công khó nhọc, chắt chiu dành dụm khổ tâm nhọc trí tạo dựng vóc hài và tương lai tươi đẹp cho chúng con, chính người đã lấy tương lai, sự sống của chúng con làm niềm vui cho chính bản thân mình. Nay niềm vui chưa trọn hạnh phúc chưa hưởng thì vô thường đã khắc nghiệt cướp mất đi bóng cha hiền. Miền dương thế chúng con chìm trong khổ lụy. Giờ đây chạnh nhớ cha già nghĩ tình cốt nhục.

Cơm lạnh canh đầy đau lòng xót dạ, Lửa tắt nhang tàn giọt lệ trào dâng.

Hôm nay nhớ lời Phật dạy trong Kinh: ” Muốn siêu độ vong linh phải trì kinh niệm chú và tu tạo phước điền”. Do đó chúng con sắm sửa trai diên kính dâng lên mười phương Chư Phật Chư vị Bồ Tát và hiện tiền Đại Đức Tăng Ni, và gia đình chúng con ai lân mẫn cố nhứt cú nhứt kệ cầu nguyện cho vong linh tóc xả u đồ, siêu sanh tịnh độ.

Giờ phút này để trang nghiêm phước điền , toàn thể gia quyến chúng con thỉnh Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ chứng minh thọ thực, ngõ hầu giúp chúng con thành tựu đệ nhứt phước điền và vong linh thân phụ chúng con được thượng thừa ân triêm công đức, tiêu diêu tự tại.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG LỄ XUẤT GIA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức,

Thật là một phước duyên lớn đến với gia đình chúng con, nhờ gặp được bậc Minh Sư, nhờ gần gũi ngôi Tam Bảo, nhờ sự chỉ dạy của chư Tăng Ni, chúng con hiểu được đời là Vô thường biến dịch khổ não, Đạo giải thoát là một pháp môn đưa con người đến an lạc thường hằng.

Hôm nay chúng con hội đủ duyên lành được trở thành những đứa con trong đạo pháp. Lại nữa con của chúng con là… Pháp danh… cũng bước vào hàng ngũ xuất gia, rõ là một vinh dự và phước đức cho gia tộc chúng con. Từ đây… Pháp danh… sẽ trở thành một đứa con trong đại gia đình Phật Giáo trên được nhờ ân đức của các bậc trưởng thượng ân cần nhắc nhở, bên cạnh lại còn được chư huynh đệ luôn luôn bảo bọc dắt dìu. Gia đình chúng con hôm nay đều trở thành những cận sự nam, những cận sự nữ, bên ngôi Tam Bảo vui chung niềm vui của chư Tăng Ni, lo chung niềm lo của sự tồn vong chánh pháp.

Đức Phật đã dạy: “Thân người khó được, Chánh Pháp khó gặp, Minh Sư khó tìm”. Nay gia đình chúng conrất lấy làm vui mừng, được trên Chư Tôn Đức thương xóttiếp độ quí Ngài đã không ngại đường xá xa xôi tuổi giàsức yếu quang lâm đạo tràng… nầy tác pháp quy y và xuấtgia cho con của chúng con. Ân đức cao dày này chúng conkhông biết lấy chi đền đáp cho cân.

Nhớ lời Phật dạy trong các hạnh lành thì pháp cúng dường là hơn cả. Vì vậy hôm nay chúng con sắm sửa trai diên cùng chút ít tịnh tài thành kính dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật Chư Tôn Pháp, Chư Hiền Tăng cùng cúng dường hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng Thượng Toạ , Đại Đức Tăng Ni

Nhờ nguyện lực của quý Ngài, chúng con xin hồi hướng cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà thạnh trị, gia đình chúng con được gặp nhiều phước duyên trong đường tu tập. Chúng con cũng xin nguyện cho ông bà chúng con là… sớm tiêu diêu nơi liên đài bảo thọ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ cho gia đình chúng con được tròn bổn nguyện.

TÁC BẠCH MÙA BÁO HIẾU CẦU THỌ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Nhân mùa Báo Hiếu Vu Lan 25… Hôm nay chúng con xin thay mặt cùng toàn thể gia quyến, xin dâng lên lời tác bạch cúng dường.

Theo lời Phật dạy: Gặp đời không có Phật khéo nhờ cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ tức là thờ Phật. Chúng con thiết nghĩ Đức Phật là đấng cha lành của bốn loài, là bậc đại từ, đại giác, đại ngộ, thế mà Đức Phật lại tán thán sự hiếu thảo đối với cha mẹ tức là cung kính ngang với Phật, cũng như qua lời dạy trong Kinh Báo Phụ Mẫu ân, nói rõ công ơn sâu dày của cha mẹ so với núi cao, biển cả. Đối với con dù có chí thành, chí thảo nuôi cha mẹ, hai vai cõng vác đi giáp vòng hòn núi trải trăm ngàn kiếp thì cũng không đáp đền thâm ân của song thân được.

Chúng con đã ý thức được bổn phận làm con cháu, không biết làm sao hơn dù chúng con đã thể hiện hết lòng hiếu thảo lo cho cha khi quá vãng cũng như mẹ còn hiện tiền thì sự lo lắng chúng con đối với cha mẹ cũng như hạt cát giữa bãi sa mạc mà công ơn cha mẹ đối với chúng con thì như biển cả. Để noi theo gương hiếu thảo của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nhân mùa Báo Hiếu chúng con thiết lễ phụng thỉnh Chư Tôn Đức, về đạo tràng chùa… chứng minh phúng tụng để cầu thọ cho cha mẹ được tăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ. Để mong nhờ Tam Bảo lực gia hộ cho mẹ chúng con.

Cũng nương nhờ công đức ấy mà gia quyến chúng con được bình an khương thới, và cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Mặc dù đường xá xa xôi,tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan nơi bổn tự, chư Tôn Đức không phụ lời thỉnh cầu của chúng con đã vì sự hiếu thảo của chúng con mà cùng tựu về đạo tràng chùa… tụng kinh cầu nguyện, ơn đức của Chư Tôn Đức làm sao chúng con đáp đền được.

Giờ đây trước trai đường, chúng con xin thành tâm thiết lễ trai diên quả phẩm dâng lên cúng dường. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức chứng minh cho lòng thành của chúng con và đem lòng từ bi ai lân mẫn nạp thọ để cho chúng con có chút phần nào báo đáp ơn sâu cao cả của cha mẹ trong muôn một.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát,

Nam Mô Phổ Thiên Ứng Cúng Tân Đầu Lô Phả La Đoạ Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Trong không khí trang nghiêm, thơm toả hương lòng phủ phục tâm tư, dâng niềm tôn kính. Chúng con dâng lên cúng dường Tam Bảo, hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức chứng minh .

Thật là diễm phúc lớn lao cho chúng con mang tâm địa khát ngưỡng bóng từ quang soi sáng tâm hồn.

Hôm nay được về nương tựu dưới mái chùa nhân mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng. Bóng từ bi rực hồng Giới, Định, Tuệ của Chư Tôn Đức, đã thiêu đốt những đám cỏ sầu phiền não trong lòng chúng con: “Bồ đề xanh bóng mát, bát nhã tỏa hương thơm, bóng mát sanh giải thoát, thơm xông trí tánh sáng bừng”.

Giờ phút trang nghiêm này, dưới áng mây lành bao phủ của ngày Phật Pháp trùng hưng, chúng con không khỏi bồi hồi cảm xúc.

Kính bạch quí Ngài,

Chúng con là những đứa con cùng tử lang thang mãi mê theo nghiệp thấp hèn (lục dục thất tình). Hôm nay mới nhận ra được người cha già trưởng giả giàu sang tròn đủ.

Hổ thẹn thay chúng con quên Phật, nhưng Phật nào có xa lìa chúng con. Chúng con vì vọng tình phân biệt nên xem thường đời sống cao quí của Chư Tôn Đức. Nhưng ngược lại Chư Tôn Túc không hề một niệm bỏ lìa, thương tưởng chúng con.

Thật cao thượng thay ! Những tâm hồn rỗng, vang khắp chốn mười phương ; nhân cái vô thường trong chốn khổ mà niệm hát khúc tình sen, tay vun chồi hoa giác, dọc ngang tới lui mà ngôn ngữ đành im bặt, văn tự thẹn cúi đầu, suy tư lưỡng bước cũng đành tiễn bước người đi.

Kính Bạch Chư Tôn Hoà Thượng Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay, chúng con được làm thân người gần gũi Phật Pháp, nối dòng Như Lai, thắm nhuần sự giáo hoá của Thầy Tổ càng diễm phúc bao nhiêu, thì chúng con lại càng bùi ngùi bấy nhiêu:

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác Mưa trên xác phượng báo mùa thu Vu lan thắng hội hoa hồng thắm Thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi.

Gương sáng của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, vẫn còn soi sáng trong lòng người chúng con, làm sao không chạnh nhớ đến tiên linh quá vãng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp .

Giữa sông thương dồn dập, biển khổ mênh mông, sáu đường luân chuyển như thoi đưa, pháp thể biết, đâu mà nương tựa, khi nghiệp quả đường mê còn quá nặng mà đèn trí tuệ thì chưa thông.

May thay giữa đời ngũ trược ác thế, mà dấu chân hoá độ của những vị Bồ Tát hiện hình ở gần chúng sanh vẫn dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan.

Không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền từ trong vòng sanh tử độ tha đưa chúng sanh đến nơi an cư vui bờ giác.

Hôm nay, nguyện lành vừa hội tiệc pháp vâng bày, hương báu thơm bay, chúng con lắng lòng trong ý kính dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức, từ bi hứa khả nạp thọ cho. Với nguyện lực hoằng thâm, mở lời kim ngọc, hộ niệm cho cha mẹ chúng con đã quá vãng hoặc hiện tiền, sớm tỏ đường tinh tấn tu hành về chốn an vui.

Cúi xin Chư Tôn Thiền Đức dạy bảo cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay trước hoa đài trang nghiêm, trong bầu không khí của đạo tràng chùa Từ Quang với hình ảnh uy nghi và bóng từ bi rực hồng của chư Tôn Đức đang soi vào tâm tư của chúng con trước khi dâng lời tác bạch lên quí ngài chúng con toàn thể Tăng Ni ở hạ trường… xin thành kính đốt nén tâm hương, dâng niềm tôn kính lên cúng dường chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch Quí Ngài,

Thật là một điều diễm phúc vô biên cho hàng Tăng Ni huyện… chúng con, mùa hạ năm nay chúng con được trên chư Tôn Hoà Thượng chứng minh và quí Thầy trong Ban Đại Diện Phật Giáo huyện nhà vì tương lai cho đạo pháp và đàn hậu tấn của chúng con, quí Ngài đã không quản sự khó nhọc trong hoàn cảnh hiện tại mà thực hiện mở khoá Kiết Hạ An Cư để Tăng Ni chúng con cùng nhau nương về đây để tu học, Quí Ngài đã thể hiện tình thương cao cả với tinh thần “Vô ngã vị tha của Bồ Tát”. Với nỗi niềm lo lắng hiện rõ trên nét mặt hiền hoà của quí Ngài đã in sâu vào tâm trí chúng con, chúng con vô cùng sung sướng và niềm tin tưởng vô biên tràn ngập trong tâm hồn chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thấm thoát thời gian đã trôi qua, ba tháng an cư kiết hạ được thành tựu viên mãn, Tăng Ni chúng con vô cùng phấn khởi và vui mừng hơn bao giờ hết, sự sung sướng của chúng con chính là sự hoan hỷ của Chư Tôn, làm vơi đi nỗi niềm lo âu của quí Ngài trong những tháng ngày qua.

Thật vậy chúng con là những đứa con cùng tử đang lang thang mê theo nghiệp lực thấp hèn. Nay nhờ sự khai sáng của quí Ngài, chúng con mới nhận chân được giá trị cao cả của những tâm hồn cao thượng. Nhờ duyên lành nầy chúng con có dịp để cùng nhau học tập, mở mang kiến thức, trình độ Phật Pháp được nâng cao, phát huy ánh sáng chánh pháp, để phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sanh.

Chúng con thiết nghĩ:

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao Thầy Tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc.

Thật vậy qua ba tháng An Cư Kiết Hạ, nhờ sự giáo dưỡng huệ mạng của chư Tôn Đức qua những bài giảng, là một món ăn tinh thần vô cùng quí giá, và nhờ đó đã tạo cho chúng con nhận thức về lý tưởng sống có đạo lực vững chắc, sự nghiệp là “Trí Tuệ” mở cho chúng sanh “Tuệ nhãn quang minh” trên một thể chất đầy vô minh bất tịnh giả hợp vô thường này. Nói một cách khác, quí Ngài đã dìu dắt chúng con đến chỗ “chánh pháp” từ phàm trần vào Thánh cảnh trên bước đường hành đạo cũng như trên bước đường đưa đến chỗ giải thoát “Từ chúng sanh đến Phật vị”, chúng con còn đang và còn gặp nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng con trong suốt cả cuộc đời còn lại. Do đó, chúng con cũng còn đang tiếp tục, mãi mãi nương tựa và mong sự giáo dưỡng nơi quí Ngài nhiều hơn nữa. Vì thế chúng con có thể nói:

“Công ơn sanh thành dưỡng dục đã đành to lớn, nhưng ơn giáo dưỡng và hướng dẫn của Chư Tôn Đức lại càng lớn lao hơn”.

Hôm nay trên toà đài trang nghiêm của buổi lễ mãn khoá An cư Kiết hạ này, sự hiện diện của Chư Tôn Đức đã thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của quý Ngài.

Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân, cùng tán dương và chú trọng đến thâm ân cao cả của Chư Tôn Đức.

Chúng con chỉ biết thành tâm đê đầu bái tạ trên Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh, Hòa thượng thiền chủ, Hòa thượng Hoá chủ, Thượng Tọa phó thiền chủ quý Hòa thượng Luật sư, quí Thượng Tọa Giảng sư, quí vị trong ban chức sự, để gọi là đền đáp một phần nhỏ nào sự quan tâm lo lắng sự giáo dục của quí Ngài cho chúng con trong ba tháng an cư. Chúng con xin dâng lên Chư Tôn Đức lời cầu nguyện mười phương gia hộ cho quí Ngài được pháp thể khinh an, để làm tàng cây đại thọ che mát chúng con và dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Chúng con nguyện suốt đời nương theo quí Ngài cố gắng trau dồi trí tuệ và đạo hạnh để xứng đáng là đứa con trung thành của giáo hội và là Trưởng Tử Như Lai, để khỏi hổ với hai chữ Thích Tử và đền đáp phần nào trong muôn một ân đức quí vị tiền bối, cùng thâm ân giáo dưỡng của Chư Tôn Đức, chúng con nguyện:

* Suốt đời thắp sáng đèn trí tuệ để quét sạch vô minh phiền não đạt đến bờ giải thoát. * Nguyện cùng nhau đoàn kết, thể hiện nếp sống lục hòa. Phát huy khả năng để phụng sự chánh pháp, phục vụ dân tộc và chúng sanh. * Quyết tâm xây dựng ngôi nhà thọ mạng của Phật Pháp bằng Giới , Định, Huệ. * Quyết giữ nếp sống cổ truyền thiền gia bằng: Từ bi và giải thoát

Kính bạch Chư Tôn Đức:

Trong thời gian tu học ba tháng an cư, hoặc vô minh hay cố ý vì tuổi trẻ không sao tránh khỏi những thiếu sót làm phật ý quí Ngài trong các giờ học tập hay lúc tu niệm. Giờ đây chúng con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ tha thứ và chỉ dạy thêm.

Kính mong trên Chư Tôn Hòa Tlượng chứng minh, Chư Thượng Tọa Đại Đức từ bi mẫn nạp những lời tác bạch mộc mạc chân thành của chúng con.

Với thâm ân cao cả của Chư Tôn Đức, chúng con không làm sao đền đáp cho cân xứng. Giờ đây với chút quà mọn và tấm lòng chân thành. Chúng con xin kính dâng lên Chư Tôn Đức để gọi là cảm niệm tri ân sâu xa của chúng con đối với Chư Tôn Đức.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ. Toàn thể Chư Tăng Ni chúng con xin đê đầu đảnh lễ bái tạ Chư Tôn Đức tam bái.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO CON

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình Phật Tử chúng con tỏ lòng chí thành chí kính quỳ trước trai đường dâng lên niềm vui đây an lạc và vô cùng xúc động, niềm vui mừng đã chan chứa tình thương bao la vô bờ bến, thể hiện lòng từ bi sự chiếu cố của Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh, Chư Tôn Đức đã hoan hỷ niệm tình vì đạo pháp không phụ lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm chứng minh và chú nguyện cho vong linh trong tuần chung thất được sớm thoát cảnh tam đồ lục đạo, mà siêu thăng thoát hoá nơi miền Phật quốc. Sự hiện diện của quí Ngài cũng là nguồn an ủi vô biên cho gia đình chúng con trong khi đã mất đi một đứa con chí hiếu.

Chúng con không khỏi xúc động khi nhìn thấy Chư Tôn Đức trong lúc tuổi già sức yếu với chuỗi thời gian hành đạo, mặc cho vô thường hủy diệt mà hôm nay quí Ngài vì thương chúng con cũng không ngại sự khó nhọc, nhứt là đang trong ngày vào hạ lễ An Cư Kiết Giới của Chư Tăng Ni, cũng như Phật sự đa đoan nơi bổn tự, quý Ngài cũng dành thời gian quí báu đến với gia đình chúng con bố thí Pháp âm. Thật là một, điều cao cả, chúng con không biết dùng ngôn từ nào để nói lên hết lòng cao thượng của quý Ngài đã dành cho gia đình chúng con.

Trong giờ phút liêng thiêng, quỳ trước trai đường với ánh từ quang huỳnh y rực rỡ của quý Ngài lẫn với mùi hương ngào ngạt của Giới, Định Huệ xông lên, phát xuất từ công hạnh tu hành của quí Ngài làm cho chúng con quy phục tôn kính hơn bao giờ hết .Giờ đây chúng con chỉ biết cúi đầu mà suốt đời mãi ghi nhớ.

Kính bạch Chư Tôn Đức: dẫu biết rằng sanh ký tử quy, lý vô thường mà Đức Phật đã dạy. Tuy biết rằng tử sanh định mạng nhưng gia đình chúng con không sao khỏi đớn đau cảnh biệt ly người đi kẻ ở, từ nay gia đình đã vắng đi một người con đầy lòng hiếu thảo, người vợ hiền đã mất đi một người chồng yêu quí, những đứa con thơ dại đã mất đi một người cha mà suốt đời không bao giờ tìm lại được.

Thương con chúng con không biết gì hơn chỉ y theo lời Phật dạy, cung thỉnh chư Tăng Ni tứ phương câu hội thiết lễ đàn tràng kỳ siêu. Hôm nay đàn tràng sắp viên mãn gia đình chúng con nhứt tâm cung kính thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường. Ngưỡng cầu hồng ân Chư Phật mười phương Chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền Tăng chứng minh nạp thọ lễ cúng dường này và hồi hướng công đức nầy cầu nguyện Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển. Già đau được phưóc thọ tăng long, đạo tâm kiên cố vững bước trên con đường học Phật, và tu Phật.

Cuối cùng chúng con tỏ lòng thành kính tri ân, Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong khi sự tổ chức mặc dù rất cố gắng nhưng chắc không sao tránh khỏi những lỗi lầm vụng về thiếu sót, gia đình chúng con xin thành tâm sám hối. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ để buổi lễ kỳ siêu cho con chúng con được trọn phần công đức.

Nam Mô Hiến Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Toàn thể Phật Tử chúng con vô cùng vui mừng hơn bao giờ hết chúng con được quỳ dưới chân quý Ngài, phủ phục hết tâm tư, ý tưởng hành động thanh tịnh được pháp, dâng lên tấm lòng vì đạo pháp với nhiệm vụ thiêng liêng “Hộ trì chánh pháp”. Hôm nay trong không khí tinh khiết toả hương vị ngạt ngào giải thoát. Mùi thơm của Giới Định Huệ của quí Ngài phát xuất, từ công hạnh tu hành, nghiêm thân hành đạo trong chuỗi thời gian An cư Kiết hạ. Giới đức được tăng long, thể hiện trên gương diện từ hoà đầy lòng vị tha vô bờ bến của quí Ngài đem đến cho chúng con được ân triêm niềm vui an lạc trong sức sống. đốt cháy những phiền não, xoa dịu cho tâm hồn chúng con đang bị trầm luân trôi lăn theo dòng đời ngũ dục đầy đau khổ.

Hạnh phúc thay: “Tăng già hòa hợp” là nền tảng chắc chắn cho tinh thần: “Giới luật cửu trụ” là biểu tượng cho tinh thần đạo pháp trùng hưng.

Chúng con chư Phật tử được đầy đủ duyên lành qui hướng về ba ngôi báu, chúng con được may mắn gần gũi các bậc Thiện tri thức được tiếp thu qua giáo lý Phật Đà được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt của giáo pháp. Do đó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Phật Tử tại gia.

Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con nhân mùa An cư Kiết hạ PL… tại đạo tràng chùa do Ban đại diện Phật giáo huyện tổ chức.

Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của góp nhặt lại để tỏ lòng thành kính người con Phật đối với ân sâu của Tam Bảo. Chúng con thiết lễ trai tăng cúng dường nguyện cầu hồng ân mười phương Tam Bảo chứng minh và thiết tha thành kính hiện tiền Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ sự cúng dường của chúng con.

Chúng con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ-

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Toàn thể Phật Tử chúng con vô cùng vui mừng hơn bao giờ hết. Chúng con không biết đã tạo phúc duyên gì mà giờ đây được quỳ trước Phật Bảo và chiêm ngưỡng uy dung của thập phương hiện tiền Tăng, lại được quý Ngài bất xả từ bi nguyện tiếp nhận những tâm tình bộc lộ thiết tha của chúng con mà ban ơn tế độ.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Hôm nay nơi đạo tràng An cư Kiết giới, t.rong bầu không khí kiết tường, toả hương vị ngọt ngào giải thoát đầy tinh khiết Giới Định Huệ của quí Ngài phát xuất từ công hạnh tu hành nghiêm thân hành đạo trong chuỗi thời gian An cư Kiết hạ giới đức được tăng long thể hiện từ hoà phước đức thâm đầy lòng Vị tha vô bờ bến của quí Ngài đem đến cho chúng con đuợc ân triêm niềm vui an lạc trong sức sống. Đốt cháy những phiền não sầu muộn xoa dịu cho tâm hồn chúng con đang bị trầm luân trôi lăn theo dòng đời ngũ dục đầy đau khổ.

Chúng con như những con chim lẻ loi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt bóng, đang nương bóng từ quang tìm về bảo sở lại được Chư Tôn Đức dìu dắt trở về tổ ấm.

Hơn thế nữa chúng con được đầy đủ duyên lành quy hướng về ba ngôi báu, chúng con được may mắn gần gũi các bậc thiện tri thức được tiếp thu qua gláo lý Phật Đà, được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt của giáo pháp. Do đó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Phật Tử tại gia. Hôm nay toàn thể Phật Tử chúng con nhân mùa An cư Kiết hạ PL… tại đạo tràng chùa do Ban đại diện Phật giáo huyện tổ chức.

Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của góp nhặt lại để tỏ lòng thành kính của người con Phật đối với ân sâu của Tam Bảo. Chúng con thiết lễ Trai tăng cúng dường nguyện cầu hồng ân của mười phương Tam Bảo chứng minh. Và thiết tha thành kính hiện tiên Chư Tôn đức từ bi hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường của chúng con.

Chúng con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo và chúng con không quên cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Chư Tôn đức sức khoẻ an khang, chúng sinh dị độ, giới đức cao tăng huệ đăng thường chiếu, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, báo Phật ân đức.

Đạo tràng thanh tịnh Kỳ Quang Tự Rực rỡ huỳnh y chiếu sáng ngời Hương vị ngạt ngào Giới Định Huệ Công năng tu tập Chúng trung tôn Phật tử chúng con nguyện một lòng Chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong Bồ đề vun gốc xinh tươi mãi Bát nhã đơm bông tỏa ánh hồng Chúng con thành kính dâng lên Tịnh tài quả phẩm ngưỡng trên chứng lòng Một dạ chí thành dâng quả phẩm Tịnh tài hiến cúng hiện tiền Tăng Ngưỡng mong Tôn Đức từ hoan hỷ Nạp lễ chứng minh những tấm lòng Diện kiến uy nghi của quí ngài Hân hoan nhớ lại thuở xa xưa Thế Tôn từng bước vào Vương xá Thuyết pháp độ sanh để cứu đời Kỳ Quang rực rỡ bóng Chư Tăng Kiết giới An cư học hạnh lành Chúng con phát nguyện thêm tinh tấn Chánh pháp hộ trì mãi mãi luôn. TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN MẪU..

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lại một lần nữa, mùa hạ lại trở về Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Kiết hạ An cư tịnh tu trong ba tháng để thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Nhưng quí Ngài bất tư lao nguyện, không phụ lời cầu thỉnh của chúng con nhín chút ít giờ quí báu để chứng minh lễ húy kỵ cho thân mẫu chúng con là…pháp danh… hưởng thọ từ trần ngày… tháng… năm… và đồng thời kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ. Điều đó để chứng tỏ hạnh từ bi, vô luợng của quí Ngài thật đáng với câu:

“Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, nơi nào chúng sanh cần thì đến, đạo pháp cần thì đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc”.

Với công đức vô lượng ấy, chúng con không thể tỏ hết lòng bằng lời chi biết ghi khắc vào tâm niệm của chúng con.

Kính bạch quý Ngài,

Còn gì cao cả rộng lớn hơn lòng yêu thương của từ mẫu.Cũng ngày này tháng này, chúng con đã mất đi một người mẹ hiền vào một buồi chiều buồn vô hạn.

Chiều hôm ấy trời mây giăng ảm đạm Không gian buồn trông cảnh vắng thê lương Khói hương ơi! sao đau đớn đoạn trường Chiều vĩnh biệt ngàn thu người hiền mẫu

Kính bạch Chư Tôn đức:

Chúng con vẫn là một con người, một con người nhiều tình cảm thì nói làm sao hết nỗi xót xa trong lòng của chúng con khi mất đi một người mẹ hiền mà suốt đời chúng con không bao giờ quên được.

Than ôi ! Người đã thi đại ân cho chúng con, không tìm thấy nữa. Thật là: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn”

Chúng con khi biết ơn thì bóng mẹ hiền đã sớm khuất.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, đến nay là ngày húy kỵ lần thứ… của thân mẫu chúng con và toàn thể Phật tử chùa… Chúng con cùng góp phần vào lễ trai Tăng hôm nay để cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ.

Chúng con thể theo lời Phật dạy, và noi theo gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, chúng con thiết lễ trai nghi tiên cúng dường thập phương Chư Phật, thứ cúng hiện tiền chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hầu để đáp đền công ơn sanh thành muôn một của bổn phận làm con.

Nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn đức trong mùa An cư Kiết hạ mà thân mẫu của chúng con nói riêng và cửu huyền thất tổ nói chung… được siêu sanh tịnh độ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Thìền Đức từ bi lân mẫn nạp thọ lễ mọn này cho hương linh quá cố và người còn hiện tiền được ân triêm công đức.

Chúng con chân thành đốt nén tâm hương hướng về mười phương chư Phật, thành tâm cầu nguyện Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc và hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ thể được điều hoà, lục căn thanh tịnh, giới đức trang nghiêm, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt, chúng sanh trên bước đường hành thiện và tu thiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO THÂN MẪU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh.

Hôm nay ngày… tháng… năm….là chung thất trai tuần của mẹ chúng con là Ưu Bà Di Pháp danh… thế danh…hưởng thọ…

Trong thời gian qua kể từ ngày sau ngày mẹ chúng con quá vãng, tuân theo lời giáo huấn của Tôn Sư và gương hiếu của Quang Mục thánh nữ thuở xưa hiền kiếp của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát,, chúng con phát tâm trì tụng Địa Tạng Bổn nguyện kinh và hiến cúng dường cầu siêu độ cho vong linh thân mẫu của chúng con. Bên cạnh đó chúng con lại được quí Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni vì hạnh nguyện lợi tha và mỹ ý đối với tang quyến chúng con, dù Phật sự đa đoan nơi bổn tự và sự tu học nơi hạ trường vẫn cố gắng dành nhiều thời gian quí báu quang lâm… và trong những thời khoá tụng niệm đều không quên chú nguyện cầu siêu thoát cho mẹ chúng con được giải nghiệp báo hiện đời và nhiều đời, cùng cầu an lành cho tang quyến chúng con luôn luôn bình an lợi lạc.

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni:

Nghĩ đến ơn trọng giáo dưỡng cùa đấng sanh thành mà chúng con chưa đền đáp như nguyện ước thì thân mẫu chúng con đã sớm ra đi. Dù biết đời vô thường biến đổi, chúng con vẫn không sao nén nỗi sự cảm xúc cảm bi thương. Từ đây gia quyến chúng con đã vĩnh viễn mất đi dáng hình của hiền mẫu với lòng thương bao la sâu rộng như trời biển.

Càng nghĩ đến mẹ chúng con càng nghe nỗi nhớ tiếc dâng đầy trong tâm não, càng thương mẹ chúng con lại cố gắng tài bồi công đức qua sự tha lực và nhờ vào công đức tu hành hiệp lực của hiện tiền Tăng Ni thành tâm chú nguyện cầu Chư Phật mười phương, Chư Hiền Thánh từ bi gia hộ chứng minh, tất cả mọi công đức của chúng con nhằm hồi hướng cầu siêu cho mẹ chúng con được vãng sanh về cõi tịnh độ.

Giờ đây trước trai đường nghiêm tịnh, tang quyến chúng con một dạ chí thành cung thỉnh hiện tiền Đại Đức Tăng Ni chứng minh hứa khả nạp thọ trai diên. Cầu Tam Bảo hộ trì hiện tiền chư Đại Đức Tăng Ni pháp thể khương an, huệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành.

Nam Mô Hiến Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

19. Bộ Sưu Tập Các Bài Kệ Cúng Thí Cô Hồn / 2023

KỆ CÚNG THÍ CÔ HỒN – CHÙA HOẰNG PHÁP

(Thí thực cô hồn I)

Trước cửa Phật lập đàn phổ thí,

Cho trọn đều quân lợi âm dương,

Quang minh tỏ khắp mười phương,

Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào.

Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp,

Bóng mây từ che rợp mọi nơi,

Lọt đâu dưới đất trên trời,

Từ bi tế độ muôn đời viên thông.

Trên đức Phật rất công rất chính,

Dạy cho đời luyện tính tu tâm,

Thương người đọa kiếp tối tăm,

Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.

Lòng từ mẫn mọi bề thương hết,

Nay gặp ngày Ðản tiết nên quy,

Trước Ðàn tề chỉnh oai nghi,

Tuyên dương để chứng quy y thực hành.

Hạnh giải thoát chúng sinh khổ não,

Cõi Ta bà sáu đạo loanh quanh,

Âm ty địa ngục đã đành,

Dương gian địa ngục nỗi tình thêm thương.

Nói không xiết trăm đường đày đọa,

Rồi mang tai trát họa vào thân,

Không sao khỏi nghiệp tham sân,

Ăn quanh, ăn quẩn muôn phần thiết tha.

Nào những hạnh ranh ma quỉ quái,

Dối lừa nhau chẳng nghĩ nên chăng?

Bo bo giữ thói ở xằng,

Cái dây oan nghiệt chằng chằng ngày đêm.

Nào những hạng lòng chim dạ thú,

Ghét ghen nhau làm đủ tội tình,

Khư khư quen thói chẳng lành,

Cái vòng cương tỏa loanh quanh buộc vào.

Nào những kẻ yếu đau què quặt,

Phận hẩm hiu trời bắt chịu đày,

Thật là khổ ách không may,

Nào ai có muốn thân này thế đâu!

Nào những kẻ âu sầu lòa lẫm,

Số cưu mang câm điếc phải đành,

Thực là khốn khổ thương tình,

Ý ai chẳng muốn thân mình phong quang?

Vì túc trái ngỡ ngàng sao đó,

Hoặc tiền nhân nghiệp thọ thế nào,

Thực lòng luống những lao đao,

Cửa từ bi nỡ để ngơ sao đành.

Thầy nay dạy thực hành chánh đạo.

Dòng Thiền học Phật giáo chủ trương,

Quang minh quảng đại vô lường,

Ba thừa giáo hóa mọi phương thi hành.

Giữ một mực chí thành tinh tiến,

Dập các duyên hư huyễn hão huyền,

Những môn tà đạo lưu truyền,

Nay quy Phật đạo cấp liền bỏ đi.

Trước Ðàn ngoại lễ nghi các thưùc,

Trên đài sen tỏ đức huyên minh,

Thầy đây lập nguyện chí thành,

Tuyên dương diệu pháp chúng sinh thỏa nguyền.

Hiện nay có chư Thiên hậu thổ,

Cửa từ bi tế độ không cùng,

Ðạo tràng Thiền học lưu thông,

Tu hành chân thật thủy chung một lòng.

Ðàn phổ thí phẩm vật nghi tiết,

Thầy dạy thêm cho biết công duyên,

Những người quỳ trước Phật tiền,

Ðem câu nhân quả phổ truyền rộng ra.

Dặn hết thảy gần xa thiện tín,

Nên thành tâm phát nguyện quy y,

Nương nhờ Tam bảo hộ trì,

Ăn chay niệm Phật mà quy cho tròn.

Xem nhân thế càn khôn che chở,

Nhứt hoàn hương duyên nợ phong trần,

Hỡi ai kết quả tạo nhân,

Xem cơ mầu nhiệm muôn phần không xa.

Muốn xét lại cho hay nghiệp trước,

Hiện thọ đây thấy được tỏ tường,

Muốn mong kiếp nữa vẻ vang,

Sự hành trì phải sửa sang tự giờ.

Nhân mấy quả trong cơ chuyển hóa,

Nhân có đầy thì quả mới nên,

Thầy nay chỉ dẫn căn nguyên,

Cõi dương gian đó hiển nhiên rõ ràng.

Ơn đức Phật lời vàng khuyên nhủ,

Dạy chúng sinh tín thụ cho hay,

Phúc thời vui vẻ như đây,

Họa thời khổ não đọa đầy như trên.

Nam Mô Sinh Tịnh Ðộ Bồ-tát Ma ha tát.

-Trích Kinh Nhật Tụng, chùa Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971

SÁM TRIỆU CÔ HỒN – THÍCH CA TỰ

(Thí thực cô hồn 2)

Hỡi linh hồn trước sau tề tựu,

Nghe lời khuyên để rũ tội mình,

Quan Âm Ðịa Tạng oai linh,

Thích Ca Phật Tổ câu kinh giải nàn.

Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất!

Noi tâm lành của Phật làm gương,

Diêm La cực khổ trăm đường,

Mau tu thì đặng Tây phương thâu về.

Hỡi linh hồn chết chìm đáy biển,

Và bao người độc dược bỏ thân!

Tiếng chuông tỉnh thức dần dần,

Ðừng ham cõi tục trầm luân luân hồi.

Hỡi các hồn chết thiêu chết chém,

Hổ giảo thân bị yểm bị trù!

Kíp tìm kinh kệ sớm tu,

Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.

Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa,

Chết phong ba chết giữa núi non!

Nếu nghe chuông dục bon bon,

Mùi hương tỏa khắp hồn còn nghe kinh.

Hỡi hồn ơi! Vì tình chư Phật,

Ta khuyên hồn đất Phật là nơi,

Các hồn sẽ đặng thảnh thơi,

Hưởng mùi hương Phật suốt đời đặng an.

Hỡi hồn đã lỡ làng trót dại,

Theo đàng taø quỉ quái yêu tinh,

Nay đây khẩn nguyện chân kinh,

Khuyên hồn phải rán sửa mình cho tinh.

Hỡi hồn ở đầu ghềnh cuối bãi,

Nương gió mây thừa thải từ xưa!

Hồn ơi! Hồn hỡi! Tránh chừa,

Những người gian ác dối lừa Phật tiên.

Hỡi hồn tỉnh trông đèn Phật Tổ,

Ngài ra ơn gột khổ sanh linh.

Hỡi hồn bị bịnh bỏ mình,

Và hồn dậy phá chân kinh loạn trần.

Nghe ta kinh kệ giải phân,

Cầu cho hồn đặng muôn phần yên vui.

Hỡi hồn ơi! Muốn vui muốn sướng,

Ta khuyên hồn đừng tưởng tà tâm,

Mùi hương lư ngọc bổng trầm

Khéo tu hồn sẽ an tâm giữa trời.

Các hồn bị cá xơi, rắn cắn,

Cùng những hồn số vắn vô danh,

Hãy nghe kinh kệ ăn năn,

Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.

Hỡi những hồn vì lời gièm xiểm,

Nên hủy mình chết lụn căm gan,

Sớm nghe kinh, chiều sẽ an nhàn,

Phật kia dẫn lối chỉ đàng hồn tu.

Nam mô độ hộ muôn hồn,

Vì hồn trót dại quáng mù từ xưa.

Kinh là phước, cầu đưa tội lỗi,

Tu là lành, sám hối ngàn năm.

Lạy cầu chư Phật từ tâm,

Khẩn van Bồ-tát giáng lâm cứu hồn.

Tiếng chuông ngân hương thơm giải thoát.

Nước nhành dương rảy mát xác phàm,

Hỡi hồn cư ngụ muôn am!

Về đây hưởng thực cầu van sửa mình.

Nam Mô Bộ Ðộ Ðế Rị Già Rị Ða Rị Ðát Ða

Nga Ða Gia (3 lần)

-Trích Tam Bảo Tôn Kinh, Thích Ca Tự xb, Sàigòn, 1974

-Bài dùng để cúng thí thực cô hồn trong các buổi lễ.

SÁM VĂN CHIÊU HỒN CA – NGUYỄN DU

(Thí thực cô hồn 3)

NGUYỄN DU

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh ngắt xương khô;

Não người thay buổi chiều thu!

Ngàn lau khóm bạc, lá ngô dòng vàng,

Ðường bạch dương bóng chiều man mát,

Ngọn đường lê lác đác mưa sa,

Lòng nào lòng chẳng thiết tha?

Cõi dương còn thế huống là cõi âm.

Trong trường dạ tối tăm trời đất,

Xót khôn thiêng phảng phất u minh!

Thương thay thập loại chúng sinh,

Phách đơn, hồn chiếc, lênh đênh quê người.

Hương khói đã không nơi nương tựa,

Phận mồ côi lần lữa đêm đêm;

Còn chi ai khá ai hèn,

Còn chi mà nói kẻ hiền người ngu!

Tiết đầu thu dựng Ðàn giải thoát,

Nước tịnh bình rưới hạt dương chi.

Muôn nhờ Phật lực từ bi,

Giải oan cứu khổ hồn về Tây phương.

Nào những kẻ tính đường kiêu hãnh,

Chí những lăm cướp gánh non sông;

Nói chi đương thuở thị hùng,

Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau!

Bỗng phút đâu mưa bay, ngói lở,

Khôn đem mình làm đứa sất phu;

Giàu sang càng nặng oán thù,

Máu tươi lai láng, xương khô rã rời.

Ðoàn vô tự lạc loài nheo nhóc,

Quỷ không đầu van khóc đêm mưa;

Ðã hay thành bại là cơ,

Mà u hồn biết bao giờ cho tan!

Nào những kẻ màn loan, trướng huệ,

Nhưõng cậy mình cung quế Hằng nga;

Một phen thay đổi sơn hà

Mảnh thân chiếc lá biết là làm sao?

Trên lầu cao dưới dòng nước chảy,

Phận đã đành trâm gãy bình rơi;

Khi sao đông đúc vui cười,

Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương!

Thảm thiết nhẽ không hương, không khói,

Hồn ngẩn ngơ dòng suối, ngàn sim;

Thương thay chân yếu tay mềm,

Càng năm càng héo, càng đêm càng rầu.

Nào những kẻ mũ cao áo rộng,

Ngòi bút son thác sống ở đây;

Kinh luân chất một túi đầy,

Ðã đêm Quản, Cát, lại ngày Y, Chu.

Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm,

Trăm loài ma mồ nấm chung quanh;

Nghìn vàng không đổi được mình,

Lầu ca, viện xướng, tan tành còn đâu?

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước,

Biết lấy ai bát nước nén nhang?

Cô hồn thất thểu dọc ngang,

Mạng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh.

Nào những kẻ bày binh bố trận,

Ðem mình vào cướp ấn Nguyên nhung.

Gió mưa sấm sét đùng đùng,

Rải thây trăm họ, làm công một người.

Khi thất thế cung rơi, tên lạc,

Bãi sa trường, thịt nát máu rơi;

Bơ vơ góc biển chân trời,

Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?

Trời thăm thẳm mưa gào gió thét,

Khí âm huyền mờ mịt trước sau;

Ngàn cây nội cỏ rầu rầu,

Naøo đâu điếu tế nào đâu chưng thường?

Cũng có kẻ tính đường trí phú,

Làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn;

Ruột rà không kẻ chí thân,

Dẫu làm nên nữa dành phần cho ai?

Khi nằm xuống không người nhắn nhủ,

Của phù vân dù có như không;

Sống thời tiền chảy bạc ròng,

Thác không đem được một đồng nào đi.

Khóc ma mướn thương gì hàng xóm,

Hòm gỗ đa, bó đóm đưa đêm;

Ngẩn ngơ nội lộc đồng chiêm,

Tàn hương, giọt nước, biết tìm vào đâu?

Cũng có kẻ rắp caàu chữ quí,

Dấn mình vào thành thị lân la;

Mấy thu lìa cửa, lìa nhà,

Văn chương đã chắc đâu mà chí thân?

Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng,

Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng?

Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng,

Anh em thieân hạ láng giềng người dưng.

Bóng phần tử xa chừng hương khúc,

Bãi tha ma kẻ dọc người ngang;

Cô hồn nhờ gởi tha hương,

Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng.

Cũng có kẻ vào sông ra bể,

Cánh buồm mây chạy xế gió đông;

Gặp cơn giông tố giữa dòng,

Ðem thân chôn giấp vào lòng kình nghê.

Cũng có kẻ đi về buôn bán,

Ðòn gánh tra chín dạn hai vai;

Gặp cơn mưa nắng giữa trời,

Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao?

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,

Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan;

Nước khe cơm vắt gian nan,

Dãi dầu nghìn dặm, lầm than một đời.

Buổi chiến trận mạng người như rác,

Phận đã đành đạn lạc tên rơi;

Lập lòe ngọn lửa ma chơi,

Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương.

Cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp,

Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa;

Ngẩn ngơ khi trở về già,

Ai chồng con tá biết mà cậy ai?

Sống đã chịu một đời phiền não,

Thác lại nhờ hớp cháo lá đa;

Ðau đớn thay phận đàn bà,

Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,

Rồi tháng ngày hành khất ngược xuôi;

Thương thay cũng một kiếp người,

Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan.

Cũng có kẻ mắc đoàn tù rạc,

Gởi mình vào chiếu rách một manh;

Nấm xương chôn rấp góc thành,

Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi.

Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé,

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha;

Lấy ai bồng bế xót xa.

U ơ tiếng khóc, thiết tha nỗi lòng.

Kìa những kẻ chìm sông lạc suối,

Cũng có người sẩy cỗi sa cây;

Có người gieo giếng thắt dây,

Ngược trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành,

Người thì mắc sơn tinh thủy quái,

Người thì sa nanh sói ngà voi;

Có người hay đẻ không nuôi,

Có người sa sẩy, có người khốn thương.

Gặp phải lúc đi đường nhỡ bước,

Cầu Nại hà kẻ trước người sau;

Mỗi người một kiếp khác nhau,

Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?

Hoặc là ẩn ngang bờ, dọc bụi,

Hoặc là nương ngọn suối chân mây;

Hoặc là điếm cỏ bóng cây,

Hoặc là quán nọ, cầu này bơ vơ.

Hoặc là nương thần từ Phật tự,

Hoặc là nhờ đầu chợ, cuối sông;

Hoặc là trong quảng đồng không,

Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.

Sống đã chịu mọi bề thảm thiết,

Ruột héo khô, dạ rét căm căm;

Dãi dầu trong mấy mươi năm,

Thở than dưới đất, ăn nằm trên sương;

Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn,

Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra;

Lôi thôi bồng trẻ dắt già,

Có khôn thiêng nhẽ! Lại mà nghe kinh.

Nhờ pháp Phật siêu sinh Tịnh độ,

Bóng hào quang cứu khổ độ ưu;

Rắp hòa tứ hải quần chu,

Não phiền trút sạch, oán thù rửa không.

Nhờ đức Phật thần thông quảng đại,

Chuyển pháp luân tam giới thập phương,

Nhởn nhơ Tiêu Diện đại vương,

Linh kỳ một lá dẫn đường độ sinh.

Nhờ Phật lực uy linh dũng mãnh,

Trong giấc mê khuya tỉnh chiêm bao;

Mười loài là những loài nào,

Gái trai, già trẻ đều vào nghe kinh.

Kiếp phù sinh như bào như ảnh,

Có chữ rằng: vạn cảnh giai không;

Ai ơi lấy Phật làm lòng,

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.

Ðàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,

Của có chi bát nước nén nhang;

Gọi là manh áo thoi vàng,

Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.

Ai đến đấy dưới trên ngồi lại,

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu:

Phép thiêng biến ít thành nhiều,

Trên nhờ Tôn giả chia đều chúng sinh.

Phật hữu tình từ bi phổ độ,

Chớ ngại rằng có có không không;

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,

Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.

-Trích Tập san Hoằng Pháp số 2, Tổng Vụ Hoằng Pháp xb. Sàigòn, 1973

VĂN TẾ CÔ HỒN – TRA AM VIÊN THÀNH

(Thí thực cô hồn 4)

TRA AM VIÊN THÀNH

Tượng nghe đại địa sơn hà,

Luống trong sinh tử cửa nhà vốn không.

Cô hồn hoạnh tử yểu vong,

Nương thuyền Bát nhã thoát vòng mê luân.

Trên thì tướng tướng, vương công,

Dưới thì công, cổ, sĩ, nông chư vì.

Gái trai những kẻ tôn ti,

Hoặc là tử trận, có khi oan tình.

Hoặc là vương pháp gia hình,

Uống trúng độc dược hại mình tự nhiên.

Sa cơ sống gió chìm thuyền,

Lỡ làng lời hẹn, cưu phiền mang chung.

Xà thương hổ đả hải hùng,

Huyết hồ sản nạn(1) phút trông sẩy rồi!

Hoặc là mắc phải thiên lôi,

Vong thân chú trớ bồi hồi mạng chung.

Hoặc là đường sá lỡ làng,

Mắc phải dịch lệ ôn hoàng chẳng dung.

Hà sa phẩm loại khôn cùng,

Lòng thành tín chủ mời chung các loài.

Từ rằng theo bóng Như lai,

Ðã không cứu vớt lấy ai nương nhờ.

Từ đường đâu có phụng thờ,

Cô đơn độc lập, bơ phờ cỏ cây.

Thảm thương mặt nước cung mây,

Rả rời xương thịt, hồn bay lạc loài.

Chẳng hay thử vãng hàn lai,

Bốn mùa cốt nhục không ai kiếm tìm.

Thân bằng ít kẻ tri âm,

Lấy ai cứu vớt mà hòng thoát ly!

Thảm thương về chốn thổ ty,

Luôn trong diểu diểu lấy gì mà ra!

Nương nhờ tín chủ toàn gia,

Thọ tài hưởng thực mà qua Liên trì.

Từ rằng vâng phép từ bi,

Siêu phàm nhập thánh liễu kỳ oan thân.

Sớm khuya cửa Phật ân cần.

Phù trì gia chủ thừa ân những ngày.

Ðừng còn theo thói mê say,

Tham lam quyết đoạn, từ rày lánh xa.

Nam mô đức Phật Di Ðà,

Phóng quang tiếp dẫn hà sa cô hồn.

Trước triệu thỉnh lủy triều đế chủ,

Trên ngai vàng trải nối hầu vương.

Chín tầng điện các đài gương,

Nước non muôn dặm, mười phương cầm quyền.

Nghìn năm vương khí danh truyền.

Xe loan để tiếng oán phiền chưa thôi!

Tiếng quyên kêu nguyệt bồi hồi,

Gành đầu huyết nhiễm, hận thôi chín trường.

Tiền vương hậu bá khôn lường,

Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm.

Lại thỉnh kẻ Ngũ lăng tài tuấn,

Ðấng hiền lương trí dũng khôn ngoan.

Giá trong tieát trắng làm quan,

Một lòng báo quốc nên trang đan thành.

Nam châu bắc huyện thơm danh,

Theo nơi tang thác bỏ đành quê hương.

Thiên nhai hải giác khôn lường,

Sa cơ tạo hóa theo đường Bồng lai.

Than ôi! Những đấng anh tài,

Theo dòng thệ thủy cách đài dương quan.

Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,

Chức phong hầu đứng trước muôn dân.

Sức dời bảo đỉnh nghìn cân,

Trường thành muôn dặm vinh thân tháng ngày.

Trước hùm sương nhiễm, ghê thay!

Sa cơ một phút đổi thay công hầu.

Thương ôi người ngựa ở đâu,

Xui nên họa cả thảm sầu khôn dung.

Xiết bao tướng súy anh hùng,

Lánh nơi vinh hiển theo cùng âm ty.

Những người sa trụy bất kỳ,

Nghe lời triệu thỉnh đồng thì đến đây.

Lại thỉnh kẻ văn nhân tài tử,

Chốn thư phòng cửa Khổng vào ra,

Bút nghiên kinh sử ngâm nga,

Văn chương tu luyện đợi khoa nương mình.

Mơ màng lấp lóa đèn huỳnh,

Công phu khổ dụng đăng trình gặp khi.

Mười năm tân khổ mong thi,

Naøo hay một phút xa kỳ công danh!

Hồng lô tính tự rành rành,

Ðất vàng một nấm lấp thành văn chương.

Văn nhân tài tử không lường,

Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm.

Lại thỉnh kẻ xuất trần thượng sĩ,

Nương rừng Thiền lánh chỗ phàm phu.

Cao Tăng quyết chí tinh tu,

Trăm năm giới luật công phu dùi mài.

Giữ gìn phạm hạnh hôm mai,

Tỳ-kheo Ni chúng khác người thế gian.

Hoàng hoa, thủy trúc luận bàn,

Không đàm bí mật nên mang thế tình.

Bóng đèn lấp lóa hư minh,

Than ôi! Một phút dứt tình Thiền lâm.

Nghe lời Bát nhã, Phạm âm,

Truy y Thích tử lại lâm đáo đàn.

Lại thỉnh kẻ hoàng quan dã cảnh,

Chốn Bồng lai sớm luyện đan tiên.

Nương theo thạch động đào nguyên,

Tu tâm luyện tính chu truyền thảnh thơi.

Danh thơm chưa nức trong đời.

Vô thường khi đã đổi dời công phu.

Thương ôi! Sương tuyết dãi dầu,

Tiêu điều gió thảm hoa sầu hơi sương.

Huyền môn đạo sĩ khôn lường,

Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm.

Lại thỉnh kẻ nhung y chiến sĩ,

Với những kẻ lâm trận kiện nhi.

Cầm bạch tiết, vác hồng kỳ,

Tức gan quyết chí trận kỳ hơn thua.

Trung thành hết sức phò vua,

Nào hay một phút xa đưa dặm trường.

Thương ôi! Huyết lụy sa trường,

Thà ôm xương trắng để đường cho ai!

Trận vong binh sĩ an tài,

Nghe lời triệu thỉnh đáo đài lai lâm.

Lại thỉnh kẻ cung phi mỹ nữ,

Chốn lâu đài khuê các vào ra.

Ướp xông hương xạ diềm dà,

Phấn thoa sáp đánh màu da khác người.

Mặt hoa mày liễu tốt tươi,

Hình dung yểu điệu, miệng cười như hoa,

Hồn tiên kim ốc vào ra,

Hoa tàn nguyệt khuyết phút đà thấy đâu!

Thương ôi! Ngọn gió thổi sầu,

Ðống xương khô héo dãi dầu cỏ sương.

Quần thoa phụ nữ khôn lường,

Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm.

Lại thỉnh kẻ giang hồ kỵ lữ,

Trải tháng ngày mua bán tranh đua.

Ðổi dời lừa tráo hơn thua,

Ðào công nối nghiệp bán mua so lường.

Chẳng ngờ nổi trận phong sương,

Mình vào ngư phúc dương trường, khốn thay!

Hồn dời bể bắc dặm dài,

Phách về đông hải ngàn ngày thảnh thơi.

Tha hương lữ khách lỡ thời,

Nghe lời triệu thỉnh lại nơi Pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ hoài thai thập nguyệt,

Chịu đắng cay tọa thảo tam triêu;

Bằng khi loan phụng hòa yêu,

Hùng bi hiệp mộng xiết bao tháng ngày.

Gái trai còn hãy chưa hay,

Ðêm trường mẫu tử, phút này giai quy.

Thương ôi! Hoa nở chính kỳ,

Nào hay một phút gặp khi mưa dầm.

Huyết hồ sản nạn lỗi lầm,

Nghe lời triệu thỉnh lai lâm pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ nhung di man địch,

Tiếng chẳng thuần ngọng lịu như câm.

Lại còn trong dạ hiểm thâm,

Cưu điều hung dữ lưu tâm hại người.

Khinh khi Tam bảo chê cười,

Tội khiên chất để bằng mười hà sa.

Ngổ ngang mắng mẹ khinh cha,

Ác cao như núi chết mà không tha.

Chẳng may hồn phách la đà,

Mịt mờ vũ trụ bao là đớn đau!

Thương ôi! Ẩn ẩn phương nào,

Ngày xuân chẳng thấy ra vào u quan!

Hỡi người bội nghịch si ngoan,

Nghe lời triệu thỉnh lai quang pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ cơ hàn cái giả,

Bị lao tù mắc phải gia hình.

Gặp cơn thủy hỏa bất bình,

Một đời bỗng chốc vô tình mệnh vong.

Nghìn năm oan khí chưa xong,

Linh hồn nhất điểm nhạn mong mơ màng.

Trời xanh tiếng hạc rộn ràng,

Gió lay hoa rụng lỡ làng, thương thay!

Mấy người hoạnh tử xưa nay,

Nghe lời triệu thỉnh đến ngay pháp đàn.

-Trích Tra Am và Sư Viên Thành, Nguyễn Văn Thoa, Tra Am ấn hành. Nha Trang, 1972

1 Câu này thỉnh kẻ cô hồn hoạnh tử khi lâm sản hoạc bị sẩy thai, sút thai.

SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG – CHÙA NIỆM PHẬT BÌNH DƯƠNG

(Thí thực cô hồn số 5)

Sắm sanh ẩm thực đủ đầy

Gọi hồn về hưởng an bày đủ đông

Tiệc chay cúng thí vừa xong

Canh gà văng vẳng giọt rồng thậm thâm

Trước đàn ngưỡng vọng thiền âm

Bình hoa lợt bóng, đỉnh trầm phai hương

Cam lồ rưới khắp mười phương

Ao sen nay đã tỏ tường sang chơi

Cô hồn ơi ! Chiến sĩ ơi !

Mau mau nhẹ bước tách dời Tây thiên

Từ rày bá tánh bình yên

Phước lành để lại trong miền nhân gian

Tuổi đời lộc nước chứa chan

Gót lân nổi dấu, cầm loan in dần

Nghinh ngang cõi thọ đài xuân

Dấu ma lẳng bặt châu trần tiêu diêu

Vinh hoa phú quí đủ điều

Tu hành đạo đức thương yêu giống nòi

Ngày ngày niệm Phật hẳn hòi

Ðèn từ đuốc huệ sáng soi cõi lòng

Ðến khi trăm tuổi mạng chung

Ðược về cõi Phật thoát vòng tử sanh

A Di Ðà Phật phóng quang

Nguy nguy kim tướng muôn ngàn ảnh trung

Khổ đau biển cả chập chùng

Hãy mau niệm Phật mà cùng bước lên

Ðài sen hoa nở vãng sanh

Bạn cùng Bồ Tát chung quanh vui đùa

Từ đây bỏ việc hơn thua

Nương nhờ tự lực cửa chùa quy y.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

– Trích soạn lại theo “Pháp Thí Thực Khoa Nghi” – chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.

VĂN TẾ CÔ HỒN

(Thí thực cô hồn số 6)

Hỡi ôi !

Miền U cảnh lạnh lùng tăm tối,

Chốn Huỳnh tuyền nhiều lối nhọc nhằn.

Ẩn dạ đài đợi dứt kiếp căn,

Cõi Tịnh độ siêu thăng chưa được.

Ấy bởi tội lỗi gây kiếp trước,

Nhiều nghiệt oan, ít phước đức công.

Nên phải mang phiền não dập dồn,

Chịu thống khổ, phách hồn xiêu lạc.

Cầu chư Phật oai thần tế bạt,

Lên Thiên đàng, siêu thoát trần ai.

Nay trai diên đạm bạc kỉnh bày,

Xin chư vị tề lai thọ hưởng.

Giúp lê thứ quốc gia thạnh vọng,

Hộ đạo tràng tăng trưởng cơ duyên,

Ðộ mười phương sanh chúng bình yên,

Cùng thí chủ diên niên hạnh phúc.

Lụy trào đế hầu vương đáng kính,

Vận nước vong khó tính mưu thành.

Xưa cửu trùng điện các liệt oanh,

Rủi một phút tan tành cơ nghiệp.

Chư tướng soái binh cơ quyền nhiếp,

Chốn chiến trường nhiều dịp tận trung.

Vì sa cơ hồn xuống Diêm cung,

Nơi dương thế âm dung đà khuất.

Tài bút nghiên văn thần báo quốc,

Tấm lòng son công chất nhà vàng.

Nào hay đâu dị lộ tìm đàng,

Rồi một thuở danh vang tể tướng.

Nhà cơ cẩn thấy trời bốn hướng,

Lo bút nghiên vụ tưởng công danh.

Mười năm ngồi cửa sổ lạnh tanh,

Ba thước đất vùi danh tài tử.

Nhàm cuộc thế lánh thân am tự,

Nương Phật đường gắng giữ kệ kinh.

Ðèn tắt khuya Thiền thất hư minh,

Hồn theo gió đăng trình âm cảnh.

Thảm cho đấng tu chơn dưỡng tánh,

Chốn lâm tòng đói lạnh không màng.

Lòng dốc trông nhập đặng Tiên bang,

Chí chưa toại tầm đàng Ðịa phủ.

Những sĩ tốt tùng chinh đội ngũ,

Tại trận tiền củ củ oai hùng.

Chịu tuyết sương mưa nắng lạnh lùng,

Lằn tên đạn không dung tánh mạng.

Lo đồ lợi thương hồ buôn bán,

Nương thủy triều ngày tháng kinh thương.

Sóng ba đào phong võ khó lường,

Thân trôi nổi gởi xương bụng cá.

Mười tháng chẵn mang con trong dạ,

Lúc lầm bồn mạng đã tìm Tiên.

Thị huyết hồ nạn sản chi khiên,

Hoa mới nở vội liền mưa gió.

Tánh ngỗ nghịch hiếu trung chẳng có,

Công sanh thành chưa rõ cao dày.

Hoặc huyền lương độc dược ra tay,

Bị lôi chấn đọa đày ngục thất.

Người bóng quáng thêm mang bịnh tật,

Thác giữa đàng không đất gởi thây.

Hồn dật dờ theo gió theo mây,

Thành Uổng tử đêm ngày đói lạnh.

Người nghèo khó đốn cây non lãnh,

Chịu nhọc nhằn khổ hạnh cơ hàn.

Bị độc trùng ác thú hổ lang,

Hoặc hỏa thán tầm phong dị lộ.

Người lương thiện tao phùng tật đố,

Bị ngọt ngon dụ dỗ hại thầm.

Oan hồn tìm đến chốn u thâm,

Còn mắc phải gian cầm gìn giữ.

Gái khuê các giai nhơn mỹ nữ,

Chẳng trọn tình cư xử nợ khiên.

Xưa hương xông phấn ướp phấn duyên,

Nay đến chốn Huỳnh tuyền sở ỷ.

Kẻ tù tội mắc vòng lao lý,

Chúng tôi đoài nô tỷ khổ thân.

Thêm phạt hành độc thủ bất nhân,

Hồn lìa cách dương trần rất thảm.

Bị hỏa hoạn tâm hồn mê ám,

Lúc kinh hoàng khổ thảm biết bao !

Tìm đường ra khỏi ngọn lửa cao,

Rủi một phút thân thiêu tro bụi.

Cơn thủy nạn hoảng kinh bối rối,

Họa lụt tràn trôi nổi cửa nhà.

Mạng số suy, thần tử chẳng tha,

Theo dòng nước hồn ma vĩnh biệt.

Khi bão tố đá cây ngã liệt,

Sập cửa nhà đè chết nào hay.

Hồn dật dờ theo cảnh gió mây,

Chịu đau đớn đọa đày nẻo tối.

Cuộc tang thương tuần hoàn thay đổi,

Chấn động miền non núi đất liền.

Bị lấp chôn hồn phách đảo điên,

Chịu muôn nỗi não phiền đau đớn.

Bị xe cán nát thây rùng rợn,

Vận kiếp xui họa lớn nào hay.

Bà con trông than khóc thảm thay,

Cơn hoảng hốt hồn lai uổng tử.

Vì ái dục si tình tự tử,

Cơn đắm mê nào sợ tội mang.

Gieo mình nơi biển nghiệp sông oan,

Hồn phách chịu muôn vàn lạnh lẽo.

Ít phước đức họa tai lôi kéo,

Ðời lao công nhiều nẻo hiểm nguy,

Trên giàn cao ngã té bất kỳ,

Thân tan nát hồn phi phách tán.

Nơi chiến địa lâm cơn tạc đạn,

Thi hài tiêu tứ tán khó nhìn.

Thảm thương cho hồn phách linh đinh,

Miền âm cảnh muôn nghìn khổ não.

Người lương thiện chết oan điên đảo,

Vì đạn tên lạc náo xóm làng.

Oan hồn cam vào chốn nguy nan,

Chịu u ám, xa đàng giải thoát.

Bị khổ bức vì tình đen bạc,

Tự hủy mình cam chác nghiệp sâu.

Mũi đạn xuyên, muôn kiếp khổ sầu,

Hồn phưởng phất biết đâu nương dựa !

Bị cướp giặc lòng tham hung dữ,

Ðoạt của rồi giết chủ thác oan.

Hồn dật dờ thảm khổ muôn đàng,

Kết thù oán khôn toan siêu độ.

Ðời mạc kiếp loạn ly tội lỗi,

Bị hiếp dâm đến nỗi bỏ mình.

Phách hồn oan lạc lối u minh.

Lòng khổ bức muôn nghìn oán hận.

Ðời giặc giã nghịch thù vô tận,

Chôn sống người giữa đám đồng hoang.

Tiếng khóc la oán khí đầy tràn,

Trong giây phút dương gian cách biệt.

Giặc bất lương giết người chẳng tiếc,

Trói lương dân thù ghét quăng sông.

Lặn hụp nơi nước cuốn giữa dòng,

Thân trôi nổi, oan hồn thơ thẩn.

Bị oán chạ chém đâm tàn nhẫn,

Hoặc thù hiềm giết lẫn mạng vong.

Hồn phất phơ nơi chốn long đong,

Biết bao thuở thoát vòng khổ não.

Xe lật đổ, đụng nhau táo bạo,

Chết giữa đàng khôn bảo toàn thi.

Thây nằm phơi, hồn đã biệt ly,

Bà con thấy, ai bi thống thiết !

Người tắm biển tắm sông biệt tích,

Kẻ lội chìm, tê liệt tay chân.

Cơn rủi ro dòng nước gởi thây,

Hồn lạnh lẽo tháng ngày thảm khổ.

Trong cơ xưởng nhơn công phục vụ,

Bị máy lôi vào chỗ hiểm nguy.

Hoặc điện hơi giựt ngã cấp kỳ,

Rủi một phút hồn phi phách tán.

Còn nhiều loại hồn oan ta thán,

Nơi suối vàng thê thảm ngậm ngùi,

Các hồn chưa mãn kiếp Phong đô,

Ðương xiêu lạc khắp nơi khổ não.

Lời thiển bạc nay đà trần tố,

Thương xót thay nỗi khổ các vì.

Hồn linh thiêng hiển hích chứng tri,

Xin sám hối tiền phi hậu quá.

Xét tội lỗi oan khiên vay trả,

Giác ngộ tua diệt cả ác duyên,

Ý tịnh thanh dứt sạch não phiền,

Giữ ba nghiệp vẹn tuyền trong sạch.

Quy y Phật tịnh yên hồn phách,

Nhẫn tâm tồn, giải sạch cừu oan.

Phật dạy rằng tạo tội, tội mang,

Luật nhân quả rõ ràng khó tránh.

Muốn giải thoát, noi gương Phật Thánh,

Chưởng Bồ đề, xa lánh tội căn.

Nguyện Từ Tôn Tam Bảo mười phang,

Ðộ chư vị thoát đàng khổ não.

Dẫn Hồn Vương lòng thương khuyên bảo,

Thập Ðiện đồng mở đạo Từ bi.

Giảm phạt hành, ân huệ bố thi,

Ðức Ðịa Tạng đại bi cứu rỗi.

Linh hồn đặng xa nơi ngục tối,

Vãng sinh miền Tịnh Ðộ thảnh thơi.

Hết lòng thương nay tỏ mấy lời,

Xin chư vị khắp nơi chứng chiếu.

Nam mô A Di Ðà Phật.

VĂN TẾ CHƯ CHIẾN SĨ TRẬN VONG – CHƯ LƯƠNG DÂN TỬ NẠN

(Thí thực cô hồn số 7)

Hỡi chư chiến sĩ trận vong !

Hỡi chư lương dân tử nạn !

Nhơn sanh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Người sanh trên thế ai không chết,

Ðể tấm lòng son rạng sử xanh.

Ngọc tuy nát vẫn còn trong sạch,

Tre cháy tiêu, mắt nọ cũng còn.

Chí trung cang nghĩa khí sắc son,

Gương Thánh Ðế nay còn nêu đó !

Nợ nước non ai ai cũng có,

Phận công dân giao phó phải mang.

Hễ đứng làm nghĩa sĩ anh trang,

Phải đáng bực trung thần liệt nữ.

Chí Quang Trung đâu màng sanh tử,

Chuyện Trưng Vương thanh sử còn ghi.

Nay tuy là u hiển biệt ly,

Lòng tưởng nhớ các vì tha thiết,

Tưởng là tưởng đức dày oanh liệt,

Chốn chiến trường sương tuyết hy sinh.

Nhưng chẳng may vì nước bỏ mình,

Ấy cũng bởi trọn gìn trung đạo.

Thôi nợ nước nay đà tận báo,

Xin hồi đầu chánh đạo tu thân.

Nương cửa thiền phủi sạch trược trần,

Sớm kinh kệ chiều lần chuỗi hột,

Lấy cam lộ nhành dương nước Phật,

Rửa cừu oan diệt tất não phiền.

Khá nguyện về Cực lạc Tây thiên,

Mà an dưỡng thiêng liêng Bổn giác

Sen chín phẩm nở ra trước mắt,

Hết tử sanh quả Phật thấy liền.

Hỡi các vì hồn có linh thiên,

Nơi chín suối khá liền sám hối,

Cầu Trời Phật xá tha tội lỗi,

Dắt dìu ra khỏi lối u minh.

Một lòng thiềng Phật Pháp trọn gìn,

Hộ thí chủ khương ninh phước thọ.

Giúp lê thứ, trợ an quốc tộ,

Lập đức công báo bổ tứ ân,

Lời thiết tha đạo đức phân trần,

Xin liệt vị hiển linh chứng chiếu.

Nam Mô A Di Ðà Phật.

VĂN TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG – ÐỒNG BÀO TỬ NẠN.

(Thí thực cô hồn số 8)

Hỡi ôi !

Cơn tạo hóa xoay vần khó tránh,

Cuộc trần gian hết thạnh đến suy,

Chúng sanh phải chịu khổ nguy,

Sanh già bịnh tử biệt ly thảm sầu.

Việc may rủi biết đâu chọn lánh,

Nhận làm người mang gánh sự trần,

Tam cang mới nặng muôn cân,

Ngũ thường xử vẹn là phần tu mi.

Lẽ sống thác là tùy số phận,

Nghĩa vụ tròn đâu quản gì thân,

Mình là bổn phận con dâu,

Quốc gia hữu sự báo ân đã đành.

Vì tổ quốc lợi quyền chủng tộc,

Giận quân thù chí dốc tòng quân,

Ra đi dạ luống bâng khuâng,

Màn sương gối tuyết vô chừng gian nan.

Khi lặn suối trèo non vượt bể,

Khi lên truông qua ải xuống đèo,

Ðai cơm, bầu nước, gươm đeo,

Chút thân sống thác do theo số trời.

Ra nhập ngũ thân thời chẳng kể,

Khổ thay vì cha mẹ ở nhà,

Nhớ con thổn thức canh gà,

Thương con dựa cửa trông mà sầu đau.

Khi sớm tối ai vào thăm viếng,

Lúc ốm đau lo chuyện thuốc thang ?

Ðêm ngày giọt lệ chứa chan,

Cầu trời con đặng thoát nàn đao binh.

Chữ trung đặng, mất tình hiếu thảo,

Ðánh liều theo máy tạo vần xoay,

Trước cờ da ngựa bọc thây,

Tiếng kêu cứu nước làm khuây sao đành!

Còn thương hỡi gia đình thảm cảnh,

Vợ cùng con hiu quạnh trước sau,

Con thơ vợ yếu lao nhao,

Lấy ai bảo bọc đói đau cơ hàn ?

Ðêm tủi phận dở dang duyên nợ,

Ngày gượng vui qua đỡ thời gian,

Trông cho chiến thắng khải hoàn,

Dưỡng nuôi con dại hiệp đoàn phu thê.

Nhớ đến cảnh ủ ê tấc dạ,

Cùng anh em chung chạ một nhà,

Xóm làng cô bác ông bà,

Nguyện cầu binh cách hết mà về quê.

Người muốn vậy không hề được vậy,

Bãi trường sa thịt nát máu tơi,

Tên rơi đạn lạc hết đời,

Nắm xương vô chủ lạc nơi chiến trường!

Người nằm chết ngổn ngang bờ bụi,

Dưới hố hầm chân núi cội cây,

Kẻ thời ngọn lửa thiêu thây,

Người thời trôi lấp sông nầy rạch kia.

Ai có phước thi hài chôn lấp,

Kẻ nợ phần phó mặc cá chim,

Hỡi ơi ! Nợ nước trọn niềm,

Ðến ngày chung cuộc xác tìm đâu ra ?

Vợ con với mẹ cha đâu biết,

Chừng hay tin thì việc đã rồi,

Nợ trần phủi sạch ai ôi,

Ghi vào lịch sử muôn đời ngợi khen !

Khen anh dũng xông pha tên đạn,

Liều thân sinh cứu nạn quốc dân,

Sống làm Tướng, thác làm Thần,

Non sông gánh vác tử phần đao binh.

Chùa thỉnh Phật lập đàn chẩn tế,

Tụng cầu siêu cáo lễ Phật trời,

Trận vong chiến sĩ vì đời,

Thoát vòng lục đạo về nơi trai đàn.

Nén hương đốt gội nhuần trước án,

Tế anh linh tỏ rạng danh thơm,

Ít nhiều hoa quả kỉnh đơm,

Gọi là tưởng nhớ người ơn giúp đời.

Dạ thương tiếc anh hùng dũng cảm,

Nguyện vong hồn sinh ký tử qui,

Hồi đầu nương cửa từ bi

Về miền Cực lạc Liên trì hoá sinh.

Chúng tôi đã lòng thành khấn vái,

Phật mười phương quảng đại độ siêu,

Nương đàn chẩn tế tiêu dao,

Chư vong chiến sĩ đồng bào chứng tri.

SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG – CHÙA NIỆM PHẬT BÌNH DƯƠNG

(Thí thực cô hồn số 9)

Sắm sanh ẩm thực đủ đầy

Gọi hồn về hưởng an bày đủ đông

Tiệc chay cúng thí vừa xong

Canh gà văng vẳng giọt rồng thậm thâm

Trước đàn ngưỡng vọng thiền âm

Bình hoa lợt bóng, đỉnh trầm phai hương

Cam lồ rưới khắp mười phương

Ao sen nay đã tỏ tường sang chơi

Cô hồn ơi ! Chiến sĩ ơi !

Mau mau nhẹ bước tách dời Tây thiên

Từ rày bá tánh bình yên

Phước lành để lại trong miền nhân gian

Tuổi đời lộc nước chứa chan

Gót lân nổi dấu, cầm loan in dần

Nghinh ngang cõi thọ đài xuân

Dấu ma lẳng bặt châu trần tiêu diêu

Vinh hoa phú quí đủ điều

Tu hành đạo đức thương yêu giống nòi

Ngày ngày niệm Phật hẳn hòi

Ðèn từ đuốc huệ sáng soi cõi lòng

Ðến khi trăm tuổi mạng chung

Ðược về cõi Phật thoát vòng tử sanh

A Di Ðà Phật phóng quang

Nguy nguy kim tướng muôn ngàn ảnh trung

Khổ đau biển cả chập chùng

Hãy mau niệm Phật mà cùng bước lên

Ðài sen hoa nở vãng sanh

Bạn cùng Bồ Tát chung quanh vui đùa

Từ đây bỏ việc hơn thua

Nương nhờ tự lực cửa chùa quy y.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

– Trích soạn lại theo “Pháp Thí Thực Khoa Nghi” – chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.

VĂN TẾ LIỆT SĨ – CHÙA NIỆM PHẬT BÌNH DƯƠNG

(Thí thực cô hồn 10)

Hỡi chư Liệt sĩ ôi!

Họa đao binh từng đốt nung đất Việt

Nạn xâm lăng đã giày xéo trời Nam

Phận làm trai, đành gánh vác nợ non sông

Người chiến sĩ, phải hy sinh đời oanh liệt

Nhớ những anh hùng xưa!

Vì chánh nghĩa, mất còn nào tiếc

Rửa nhục chung, sống chết đâu màng

Chốn sa tràng, trải mật phơi gan

Nơi chiến địa, nóng sôi nhiệt huyết

Gió đạn, mưa bom ào ạt, xông pha bắn giết

Núi xương, biển máu lăn mình, dày đẫm đau thương

Màn trời chiếu đất, lướt trời nồng, dãi nắng dầm sương

Vó ngựa sa trường, dày gió bụi, mang sao đội nguyệt

Vì nước vì dân, trước cái chết, vươn mình quyết tiến

Thương nòi thương giống, giữa đời trai, nung chí anh hùng

Ðạn nổ súng rền, gió hơi bom,

long trời lở đất, thi gan tiến tiến xung phong .

Cờ phất còi reo, tiếng trống dục,

chật đất tràn đồng, gắng sức đùng đùng tử chiến.

Dưới làn bom, thịt nát xương tan,

Ðành ngã gục không hề khuất tiếc.

Trước mũi súng, ruột tuông máu đổ,

cam lụy mình chẳng khứng phục hàng.

Người chiến sĩ, đền xong nợ nước,

trang sử xanh đánh dấu hiên ngang.

Ðấng anh hùng, rửa sạch nhục chung,

đài liệt sĩ nêu gương trung liệt.

Than ôi!

Vì nước quên mình, sống oanh liệt chết càng oanh liệt.

Xả thân báo quốc, sống vinh quang chết cũng vinh quang

Cảm thương người, tai nạn tràn lan

Thương xót kẻ, uổng oan mất tích

Nhờ đức Phật độ về cõi tịnh

Nương tiếng Kinh thoát kiếp đao binh

Nơi dạ đài, người tử si có linh

Nương thể phách, về trai đàn chứng giám

Hỡi ơi! Thương thay!

Có linh xin chứng! Có linh xin chứng!

– Trích soạn “Kinh Nhựt tụng” – Chùa Niệm Phật Bình Dương 1994.

VĂN TẾ CÔ HỒN (II) – CHÙA NIỆM PHẬT BÌNH DƯƠNG

(Thí thực cô hồn 11)

Từng nghe đạo cả, kỉnh thuật lời quê

Cõi nhơn gian thủy lục ê chề

Nỗi hồn phách tử vong ngao ngán

Trên đến bực vương hầu khanh tướng

Dưới đến người sĩ cổ nông công

Nào kẻ ty, nào người tôn

Nào là nam, nào là nữ

Hoặc có kẻ buộc mình trong linh ngữ

Hoặc có người sẩy bước chốn sa tràng

Hoặc sa hầm sa hang

Hoặc trúng thang trúng dược

Ðau ngang, dây buộc, sản nạn, huyết bồn

Hoặc nước bệnh dịch ôn, hoặc suông búa sấm

Phép vua giảo trảm, trù ẻo vong thân, loài ấy rất nhiều

Nhiều đã quá nhiều, dẫu muốn kể, kể sao cho xiết

Kìa nương dựa, mả mồ đà mất biệt,

Nào từ đường, nơi chỗ có chi chi

Bơ vơ bên bụi dưới cây, lài lạc chốn đầu gành cuối biển

Khổ nhiều nỗi gió mưa xao xuyến,

Biết mấy thu lạnh nắng đổi thay

Chẳng bốn mùa nào kẻ lạc trai

Mãn tám tiết vắng người đơm quảy

Rầu rầu rỉ rỉ, cõi u minh biết mấy xuân thu

Mù mù mịch mịch, đường xuất lý m

ảng đợi trông ngày tháng

Hội vô giá may vừa gặp khoản,

Nương theo công bí mật hôm nay

Này hà sa Phật tử là ai, rày gặp lúc tiêu diêu cõi thánh

Nọ lụy thế oan thân mấy kẻ, lại nhờ ơn giải thoát nợ trần

Chiến sĩ ôi! Cô hồn ôi!

Ngôi liên đài quanh quất bên thân

Miền tịnh độ chán chường gần trước mặt

Ngón tay búng chẳng phiền nhọc sức

Ðã chứng vào trong bực vô sanh

Lòng hởi lòng, lòng vốn hư minh

Ấy rõ thấu, ngôi Quan Âm Phật.

Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Trích soạn theo Kinh Nhật Tụng – Bồ Tát Như Nguyện Thích Thiện Huê – Chùa Niệm Phật – Bình Dương 1974.

HỒI HƯỚNG TẾ VĂN – CHÙA NIỆM PHẬT BÌNH DƯƠNG

(Thí thực cô hồn 12)

Kiến văn như huyển ế

Tam giới nhược không hoa

Văn phục, ế căn trừ

Trần tiêu, giác viên tịnh

Phục dĩ,

Nguyên chơn như thanh tịnh

Tội tánh vốn là không

Biển khổ rộng mênh mông

Sóng quanh theo đuổi mãi

Bởi nghiệp cảm chúng sanh mang phải

Khiến trầm luân kiếp nọ chịu đọa đày

Ðịa ngục đà thọ báo đắng cay

Ngạ quỉ lại chuyển sanh đói khát

Ðã chẳng có ngày giải thoát

Ắt là không chỗ đặng siêu thăng

Ví chẳng nhờ từ nguyện đức kim thân

Ðể mở đặng đảo huyền dây ác thú

Chơn thuyên ấy, niệm đôi câu chú

Thí ra trên tiệc cam lồ

Bảo cự kia, thắp một ngọn đèn

Soi khắp trong đường minh giới

Nào những mấy dòng mê cả thảy

Khiến đều về cực lạc phương tây

Buổi đạo tràng nay, khắp thỉnh vào viên thí thực

Ðem công đức ấy, trở về trong núi Thiết vi

Diệm nhiên Ðại sĩ một tay

Thống lãnh cả ba mươi sáu bộ chúng

Ngạ quỉ hằng hà sa số

Vô lượng vô biên xiết kể biết bao

Cúi xin từ kiếp bỏ liền

Cho đến ngày tái thế

Tiêu nghiệp chướng chẳng còn chút để

Rửa tội khiên phút đã sạch rồi

Vạc nóng dầu sôi, biến làm bồn liên trì bát đức

Lò hừng lửa cháy, hóa thành tòa hương cái thất trân

Kìa mũi gươm trần, kiếm thọ hóa ra ngọc thọ

Nọ con dao sắc, đao sơn đổi lại bửu sơn

Khắp nơi bủa chật thiết sàng

Hiện pháp tòa Bồ đề là đó

Với chảo đựng đầy đồng trấp đỏ

Sái đề hồ cam lộ vào đây

Gặp người trái chủ hôm nay

Buổi đó hết đòi hết hỏi

Nhóm kiếp oan gia buổi trước,

Cùng nhau thôi vấn thôi vương

Dạ hưng từ ngục chủ yêu thương

Lòng từ thiện minh quang bảo hộ

Thân phụ mẫu đa sanh kim với cổ

Nay thời nhập Thánh siêu phàm

Nợ nhơn thân lụy thế hết còn

Rày đã thừa ân giải thoát

Cõi thiên thượng ngũ si chẳng hiện

Miền nhơn gian tứ tướng có chi

Tu la đà bỏ cả sân si

Ðịa ngục lại hết điều khổ não

Hồn ngạ quỉ nhộn nhàng sáu đạo

Hứng gió thanh khỏi chốn lửa hồng

Giống làm sanh chật nức mười loài

Lên bờ giác lánh nơi đường tối

Khắp xin cả hữu tình một nỗi

Quốc độ này, quốc độ nọ

Và vô lượng các quốc độ thảy

Cùng nhau chung chứng chơn thường

Lại nguyện cùng hàm thức mấy loài

Thế giới đó, thế giới đây

Và vô lượng các thế giới nào

Buổi đó đều nên Phật đạo

Tứ ân khắp báo

Tam hữu đều nhờ

Người trong pháp giới bao giờ

Ai ai cũng đồng nên chưởng trí.

– Trích soạn “Kinh Nhựt Tụng ” Chùa Niệm Phật – Bình Dương 1974.

SÁM CẦU SIÊU THỦY LỤC VỚT VONG – NIẾT BÀN TỊNH XÁ

(Thí thực cô hồn 13)

Nam mô Từ phụ Di Ðà,

Xin ngài cứu khổ Ta bà trầm luân.

Thương đời bá tánh vạn dân,

Các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan.

Thế gian mong được an nhàn,

Khai đàn Thủy lục làm đàn vớt vong.

Chết ao, khe, biển, suối, sông,

Linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều.

Gió giông bão tố thủy triều,

Thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi.

Hồn phi phách lạc mất rồi,

Cá ăn, sấu nuốt, khổ thôi đủ điều.

Cõi đời sanh tử mơi chiều,

Sống nơi hầm lửa đốt thiêu thân mình.

Lại còn giặc giã đao binh,

Trúng nhằm súng đạn thình lình mạng vong.

Núi rừng đồng rộng biển sông,

Các hồn oan ức nguyện đồng tiêu diêu.

Hôm nay khẩn đảo cầu siêu,

Những hồn chìm đắm thủy triều tai ương.

Sông sâu biển rộng bốn phương,

Sa chơn đắm đuối vấn vương khổ sầu.

Thành tâm lạy Phật khẩn cầu,

Ðộ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ.

Linh đinh hồn vía mịt mờ,

Nương nhờ Phật lực kịp giờ cứu an.

Cầu cho hồn đặng nhẹ nhàng,

Thủy Long thần nữ dẫn sang hồn về.

Hồn về cảnh Phật đề huề,

Kíp nghe kinh kệ trầm mê khỏi nàn.

Quan Âm đại sĩ từ hàng,

Cứu hồn ra khỏi sáu đàng trầm luân.

Nguyện cho hồn đặng vui mừng,

Khỏi nơi lạnh lẽo gian truân khổ sầu.

Nương nhờ Phật lực nhiệm mầu,

Thả đèn thủy lục, bắt cầu vớt vong.

Vớt vong khỏi chốn suối sông,

Về nơi no ấm non bồng tiêu dao.

Ðưa vong khỏi biển ba đào,

Ðến nơi bờ giác lên mau lạ thường.

Nam Mô Ðịa Tạng Minh Vương,

Vì lời đại nguyện xót thương Ta bà.

Chúng sanh chìm đắm hải hà,

Cầu ngài cứu vớt vượt qua biển trần.

Nổi trôi khổ sở tấm thân,

Âm nhơn lạnh lẽo muôn phần thiết tha.

Nam mô đức Phật Thích Ca,

Cầu ngài tế độ vớt mà vong linh.

Ở trong thế giới U Minh,

Dẫn qua Cực lạc vãng sanh Liên trì.

Nguyện ngài giáo chủ A Di,

Ðộ vong trầm nịch đồng qui Liên thành.

Ở yên mát mẻ tu hành,

Cầu cho giải thoát hóa sanh sen vàng.

Nam mô Tịnh độ Lạc bang,

Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.

– Trích xuất từ “Pháp môn tu Tịnh Ðộ” Niết Bàn Tịnh Xá – Vũng Tàu ấn hành, 1970, Tr. 313-315.

– Bài này dùng để tụng trong đàn thủy lục vớt vong ở bờ biển, bên sông, có thêm nghi thức vớt vong và cầu siêu chư linh. Vì thế nên không phải là bài phổ biến. Tuy nhiên, có thể dùng tụng ở các đàn kỳ siêu, chẩn tế, thí thực ở chùa, ở nhà cũng được.

VĂN HỒI HƯỚNG CÚNG THÍ – HÒA THƯỢNG BÍCH LIÊN

(Thí thực cô hồn 14)

Bích Liên Pháp Sư

Nguồn chơn trong văn vắt,

Tánh tội vẫn là không,

Biển khổ rộng thênh thang,

Sóng quanh theo đuổi mãi.

Bởi nghiệp cảm chúng sanh kia mang phải,

Khiến trầm luân kiếp nọ chịu đọa đày,

Ðịa ngục đà thọ khổ đắng cay,

Ngạ quỉ lại chuyển sanh đói khát.

Ðã chẳng có ngày giải thoát,

Ắt là không ngõ siêu thăng,

Ví chẳng nhờ từ nguyện đức kim thân,

Ðể mở đặng đảo huyền dây ác thú.

Chơn thuyên ấy niệm đôi câu thần chú,

Thí thực ra trên tiệc cam lồ,

Bảo cự kia thắp một ngọn đèn,

Soi khắp cả trong đường minh giới.

Nào những mấy dòng mê cả thảy,

Khiến đều về Cực lạc phương Tây.

Bảo đạo tràng nay,

Khắp thỉnh vào diên thí thực.

Ðem công đức ấy,

Trở về trong núi Thiết Vi,

Diện Nhiên đại sĩ một tay,

Thống lãnh cả ba mươi sáu bộ.

Chúng ngạ quỉ hằng hà sa số,

Biết bao nhiêu vô lượng vô biên,

Cúi xin từ kiếp bỏ liền,

Cho đến ngày lai tái thế.

Tiêu nghiệp chướng chẳng còn chút để,

Rửa tội khiên phút đã sạch rồi,

Vạc nóng dầu sôi,

Biến thành ao Liên trì bát đức.

Lò hừng lửa cháy,

Hóa nên tòa Hương cái thất trân.

Kìa mũi gươm trần.

Kiếm thọ hóa ra Ngọc thọ.

Nọ con dao sắc,

Ðao sơn đổi lại Bảo sơn.

Khắp nơi bày chật đất thiết sàng,

Hiện pháp tọa Bồ đề ra nơi đó.

Khắp chỗ dựng đầy nước đồng sôi,

Rưới cam lộ Ðề hồ vào nơi đấy.

Gặp những người trai chủ bấy nay,

Ðó đói khát, hết đòi hết hỏi.

Nhóm kiếp oan gia thuở trước,

Cùng nhau thôi dứt vấn vương.

Dạ hưng từ, ngục chủ yêu thương,

Thân phụ mẫu đa sanh kim với cổ,

Hồn nay thì nhập thánh lại siêu phàm.

Nợ nhơn thân lụy thế, trả hết rồi,

Rày thừa ân giải thoát, miễn trần duyên.

Cõi thiên thượng, ngũ si chẳng hiện,

Miền nhân gian, tứ tướng chẳng có,

Ðã biết tu, là bỏ cả tham sân si,

Thì địa ngục, sẽ hết điều khổ não.

Hồn ngạ quỉ, nhộn nhàng trong sáu đạo,

Hứng gió thanh, khỏi chốn lửa hồng.

Giống hàm sanh, sực nức mười loài,

Lên bờ giác, lánh nơi đường tội.

Khắp xin cả hữu tình một nỗi:

Quốc độ này quốc độ nọ,

Và tất cả vô lượng quốc,

Thảy cùng nhau đồng chứng chơn thường.

Lại nguyện cùng hàm thức giống nòi:

Thế giới đó thế giới đây,

Và các vô lượng thế giới,

Tất cả đều nên Phật đạo.

Tứ ân khắp báo,

Tam hữu đều nhờ.

Người trong pháp giới bao giờ,

Ai ai cũng đồng viên chủng trí.

– Bài do Hòa Thượng Bích Liên – Bình Ðịnh, diễn nôm khoảng năm 1940.

– Trích soạn từ “Nghi chẩn tế cô hồn nghĩa” của Hòa Thượng Thành Lệ, chùa Tiên Linh, Bến Tre tàng bản.

SÁM TÁN KHÔ LÂU – BÍCH LIÊN PHÁP SƯ

(Thí thực cô hồn 15)

Bích Liên Pháp Sư

Hôm qua đồng vắng ngoạn du

Thấy liền Ðại đức khô lâu một vùng

Bốn bên ghê gốc bịt bùng

Mồ hoang cỏ mọc, mây trùng xanh xanh

Dàu dàu âm khí lạnh tanh

Lá sen thổi ngọn, gió quanh đưa sầu

Khô lâu ơi hỡi! Khô lâu

Quê người ở mé giang đầu thiu thiu

Nằm phơi ngọn gió, chìu hiu

Cỏ giăng nệm đất, trăng khêu đèn trời

Phèo phèo khí lạnh đòi nơi

Anh em lai vãng, có người nào đâu

Khô lâu ơi hỡi! Khô lâu

Ấy người quân tử ở đâu bên đường

Nhà ai vang vọng đêm trường

Mưa tuôn gió thổi, tuyết sương khác nào

Ðau thay gan ruột như bào

Chan chan hạt lụy, như trào dòng châu

Khô lâu ơi hỡi! Khô lâu

Ðôi khuôn con mắt, thấy đâu chốn này

Xiết thay, người thế ra chi

Kiếp phù sanh gởi tháng ngày bao lăm

Ác vàng thỏ bạc xa xăm

Bóng quang âm thoắt, trăm năm mấy hồi

Dần dà chi nữa người ơi

Sớm lìa biển khổ, cho rời kiếp ma

Hôm nay thiện tín trai gia

Nghi diên mở hội, gọi là “minh dương”

Lò vàng vừa bén mùi hương

Ðạo tràng mời khắp mười phương cô hồn

Bao nhiêu tội chướng để dồn

Bây giờ tiêu hết chi còn nữa đâu

Ân triêm phước lợi thắm mầu

Mau mau dời bước lên chầu Tây phương.

– Bài do Hòa Thượng Bích Liên – Bình Ðịnh, diễn nôm khoảng năm 1940.

– Chép lại từ bản thảo “Nghi cúng cô hồn” của Hòa Thượng Thành Lệ, Bến Tre – Bản tặng Hòa Thượng Hiển Tu, chùa Xá Lợi, TP HCM, 1998.

TRẠO VĂN DIỄN ÂM – BÍCH LIÊN PHÁP SƯ

(Thí thực cô hồn 16)

Bích Liên Pháp Sư

Hôm nay cúng thí trai đàn,

Dây nhân duyên gặp A Nan cơ lành.

Quan Âm cứu khổ đã đành,

Hiện làm Tiêu Diện quỉ hình lạ thay.

Niệm câu Mô Phật từ bi,

Tuyên lời bí mật đức dày công cao.

Ðộ người thập loại nao nao,

Mùi cam lồ ấy hưởng vào một phen.

Trước đây triều đại còn truyền,

Lên ngôi đế chúa sẵn quyền tôn vinh.

Hầu vương huân thích vang danh,

Cây vàng lá ngọc tập tành tiếng sang.

Trung cung, Tể chấp, đại quan,

Kìa trang thể nữ, nọ hàng tần phi.

Ðiềm hoa tươi đã vứt đi,

Mùi cam lồ hưởng tiệc này phải chăng.

Hàng quốc sĩ, bậc triều thần,

Dọc ngang trong cõi hồng trần giúp xong.

Chăn dân bủa hóa giữa giòng,

Nào hay chưa toại tấm lòng trung lương.

Ðau lòng một chiếu thôi thương,

Phải khi trích án sa trường biên bang.

Hồn còn trìu mến giang san,

Tiệc cam lồ hỡi, vội vàng đôi chân.

Người võ sĩ, kẻ nhung thần,

Một tay thống lãnh ba quân nhộn nhàng.

Băng xông trăm trận mũi vàng,

Trống rầm rộ đất, chiêng vang rân trời.

Ðánh Nam dẹp Bắc tơi bời,

Chiến trường phút sẩy chân người vào trong.

Tấm lòng vì nước mà vong,

Tiệc cam lồ chứng hội đồng đêm thanh.

Những người học cổ cùng kinh,

Chức văn chương khéo như hình gấm thêu.

Bóng quang, hột tuyết dòm theo,

Chí trong cửa sổ nghiệt nghèo xiết bao!

Ta đà mạng vận làm sao,

Bảng vàng chẳng thấy lúc nào đề danh.

Hương hồn uất uất chi linh,

Mùi cam lồ đã sẵn dành tiệc xuân.

Những người cắt ái từ thân,

Cửa không sớm đã chân lần vào trong.

Tầm thầy hỏi đạo Thiền tông,

Chút vì muốn thoát khỏi vòng tử sanh.

Trải bao lạnh nắng xoay quanh,

Sự vô thường đã đến mình nào hay!

Hồi quang soi chút bóng dày,

Mùi cam lồ hưởng đêm nay bỉ bàng.

Những người võ phục huỳnh quan,

Sớm đã quyết chí theo đàng tu chơn.

Luyện hoàn thuốc, nấu lò đơn,

Dưỡng trong cái tánh, cho hoàn khí nguyên.

Lao thần khổ hạnh đòi phen,

Chỉ mong lên đặng ngôi tiên mới đành.

Thôi đừng tiếc chút dị hình,

Tiệc cam lồ đã sẵn dành vị thanh.

Những người con thảo cháu lành,

Với người nghĩa dũng trung thành xưa kia.

Những người liệt nữ trinh thê,

Cái thân coi chết như về đâu đâu.

Với người trọng tiết vong xu,

Khí tinh anh để ngàn thu còn truyền.

Hồn còn chói lọi linh thiêng,

Ðến đây hưởng thọ một diên cam lồ.

Những người đạo nữ Ni đồ,

Chốn huỳnh môn ấy năm mùa gởi thân.

Phụng loan bỏ khống duyên phần,

Nhơn gian chẳng nhiễm sự trần chút chi.

Còn chưa liễu đặng vô vi,

Nước trôi sóng lãng ra gì tử sanh!

Hồn người thăm thẳm thanh thanh,

Vị cam lồ đã phỉ tình cho chăng?

Những người địa lý thiên văn,

Nghề hay y dược chứa thầm âm dương.

Bói qui, dịch sủ qui vàng,

Kẻ tinh coi gió, người tường bủa sao.

Mách người hung kiết biết bao,

Vô thường để khỏi mang vào hoạn thân.

Thôi rày xả ngụy qui chân,

Cam lồ bảo mãn mười phần tiệc hương.

Những người tọa mãi hành thương,

Cả bao nhiêu món ngoài đường kinh doanh.

Lắm hay nghề nghiệp mưu sanh,

Toan phường tài lợi trong vành bán buôn.

Quê xưa hương tỉnh bỏ luôn,

Chết chôn đất khách, theo phương cảnh người.

Một niềm lữ mộng vơi vơi,

Mùi cam lồ đã khắp rời u minh.

Những người phạm pháp tạo hình,

Ngục tù buộc mãi lấy mình vào nơi.

Hại người toan lấy của người,

Oan gia trái chủ trả đời nào xong!

Người tật ác, kẻ tai hung,

Hoặc là đói khát lạnh lùng vong thân.

Suối vàng kíp kíp đôi chân,

Mùi cam lồ ấy, thọ phần thanh lương.

Những người ngựa đạp, xe thương,

Vách đè thân nát như tương rã rời!

Kẻ suông roi quỉ, sấm trời.

Kẻ cam tự vận, người thời huyền lương.

Hoặc là thủy hỏa tai ương,

Kẻ suông độc rắn, người vương miệng hùm.

Hồn người bất hạnh trầm trầm,

Một cam lồ rưới dầm dầm xiết bao.

Những người âm huyết dương mao,

Chỗ sanh trưởng vốn ẩn vào man di.

Thi công mà trả nợ đày,

Kẻ làm lẽ mọn, người thì tớ tôi.

Hoặc người ngọng, lịu, điếc, đui,

Tật nguyền chẳng có nơi chui đụt nào.

Hồn người oan khổ biết bao,

Mùi cam lồ hưởng dạt dào tiệc hoa.

Những người ngỗ nghịch mẹ cha,

Oán rủa trời đất, mắng la đốt bằm.

Những người chê Phật khinh Tăng,

Ðốt hủy kinh tượng hung hăng nhiều bề.

Lắm điều tà kiến trầm mê,

Chịu trong khổ báo ê chề chẳng thôi.

Hồn người thật ác, thương ôi,

Mùi cam lồ hưởng cho rồi tiệc hoa.

Cửa nhà đại thí mở ra,

Hãy xin tiến bạt cho ma cô hồn.

Tiên vong hòa tổ hòa tôn,

Oan gia trăm họ cũng dồn về đây.

Ðường ba, nạn tám thiếu chi,

Bao nhiêu bình đẳng, đêm này siêu thiên.

Cậy chưng Phật Pháp quang miên,

Mùi cam lồ hưởng một diên ê hề.

A Di Ðà Phật Bồ Ðề,

Xưa kia sẵn có lời thề vô biên,

Ðường mê trông thấy nhãn tiền,

Ðắm phiêu biển khổ liền liền thảm thay!

Ngậm ngùi vội duỗi hai tay,

Thuyền từ chống thẳng vớt ngay mọi người.

Nguyện cho khắp chỗ ai ơi,

Chúng sanh đều đến nhập nơi Liên trì.

– Ðây là bài diễn nôm của Hòa Thượng Bích Liên – Bình Ðịnh soạn, khoảng năm 1940.

– Bài này dùng để tán trạo, một loại tán có nhạc hòa cùng sử dụng trong lễ chẩn tế cô hồn, thay cho 12 câu thỉnh trong Du Già Trung Khoa.

– Tạng bản Nôm của Ðại Ðức Thích Lệ Trang, chùa Viên Giác – Tân Bình, TP HCM.

– Diễn Quốc ngữ của Hòa Thượng Thành Lệ, chùa Tiên Linh, Bến Tre – Bản tặng Hòa Thượng Hiển Tu, chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 1998.

– Có hiệu đính sửa chữa lại một số câu chữ cho phù hợp, và để nâng cao tính giá trị của văn phong.

VĂN THỈNH THẬP LOẠI CÔ HỒN – BÍCH LIÊN PHÁP SƯ

(Thí thực cô hồn 17)

Bích Liên Pháp Sư

Dấu người thập loại biết là đâu?

Hồn phách mơ màng trải mấy thu,

Cồn biển nghinh ngang bầu thế giới,

Những mồ vô chủ thấy mà đau!

Tịch mịch dạ canh thâm,

Hoa Ðàm bá phạm âm,

Cô hồn văn triệu thỉnh,

Bộ bộ tốc lai lâm.

– Nhứt tâm triệu thỉnh:

Ác vàng tên ruỗi,

Thỏ bạc thoi dong,

Ôm lòng đau, cốt nhục nỗi xa trông,

Sửng mắt nhắm, anh hùng còn đâu đó!

Lò bảo đảnh, màu hương nhen mới tỏ,

Giọng thiền lưu, rày ngõ với vong linh,

Nghe lời triệu thỉnh đành rành,

Hồn chơi trong cõi U minh xin về.

– Nhứt tâm triệu thỉnh:

Màu non lờ lạc,

Dòng nước thầm thì,

Xuân đi rồi, hoa hỡi còn đây,

Người mới đó, chim rày đã lặn.

Vài lượt thắp, hương trầm bay tứ tán,

Ðôi phen mời, linh sản ở đâu đây,

Vong linh ơi hỡi có hay,

Nghe lời triệu thỉnh, kíp day cõi trần.

– Nhứt tâm triệu thỉnh:

Biển trần lênh láng,

Sóng nghiệp lao xao,

Người mê man trong giấc chiêm bao,

May tỉnh đặng, phân hào trong huyền diệu.

Sống chẳng niệm Di Ðà Phật hiệu,

Uổng một vòng chơi nẻo nhân gian,

Ðầy ba phen, hương thắp bảo đàn,

Ba lần triệu thỉnh, suối vàng hồn linh.

Xin vâng Tam Bảo pháp lành,

Nương lời bí mật, đêm thanh trở về.

Về đây hưởng thọ hương huê,

Cam lồ pháp thực, ê chề thiếu chi.

– Trước thỉnh kẻ, hoàng vương đế bá,

Triều đại xưa, trải quá biết bao!

Ðền đài chín lớp ở cao,

Non sông muôn dặm chiếm vào một tay.

Thuyền chiến phút đổi thay vượng khí,

Xe loan còn rầm rĩ vắng thinh,

Ðỗ quyên kêu trót tàn canh,

Mây buồn đượm mãi trên cành đào hoa.

Trước sau vương bá những là,

Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.

– Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,

Dựng ngọn cờ bảo thưởng hầu quan,

Ngàn cân, lực cử đảnh vàng,

Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi.

Trướng hùm lạnh, luống đời Hạng Mã,

Khói lang tàn, nào gã Phàn Long,

Ngựa xe chiến tướng vắng không,

Hoa lùa cỏ nội mấy vùng buồn thiu!

Anh hùng tướng soái bao nhiêu,

Pháp diên hãy chứng ít nhiều phải chăng?

– Lại thỉnh kẻ: Ngũ lăng tài tuấn,

Phẩm hiền lương, bách phận danh thần.

Ba năm thanh tiết làm quan,

Lòng son một tấm, trung quân rõ ràng.

Nhà châu huyện, xa làng phụ mẫu,

Xóm nước trời, theo dấu thần tiên,

Chinh chinh biển loạn sóng ngàn,

Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quang.

Văn thần xiết kể muôn ngàn,

Chốn này xin chứng Pháp đàn kính dâng.

– Lại thỉnh kẻ: Tao ông mặc khách,

Lối cửa hoàng, nhà bạch vào ra,

Rừng văn nhẹ bước, Thám hoa,

Ngàn cung bút chiến, chơi trò các vi.

Tan bữa đốm, tiếc dày công học,

Mòn dĩa nghiên, uổng nhọc chí bền,

Lụa hồng bảy thước đề tên,

Ðất vàng một cụm, lấp nền văn chương.

Văn nhân biết mấy đâu lường,

Hồn hoang xin chứng tiệc hương mấy phần.

– Lại thỉnh kẻ: Xuất trần phi tích,

Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,

Trai tinh ngũ giới, đạo hằng,

Gái Tỳ khưu, lại đủ ngằn nét tu.

Làn hoa trúc, vài câu mật đế,

Nhà hổ-nô, vắng kệ khổ không,

Tam canh song tẩm lạnh lùng,

Nhà thiền leo lét đèn chong canh dài.

Trung lưu này những bi ai,

Chơn hồn xin hãy chứng lai pháp đàn.

– Lại thỉnh kẻ: Huỳnh quan dã khách,

Dòng vũ y phong cách nhà tiên,

Tu chơn trong động đào nguyên,

Trước châu lãng uyển, khí rèn tánh tu.

Trời nêu tiếng, tam lưu chưa toại,

Ðất chôn hồn, tứ đại Diêm Vương,

Lò đơn lẫm quán lạnh sương,

Tiêu đàn gió thảm, thổi tàn hạnh hoa.

Bao nhiêu đạo sĩ những là,

Mùi hương phó cảm, thấu nhà hư vô.

– Lại thỉnh kẻ: Giang hồ cơ lữ,

Ðường bắc nam trải thử hành thương,

Lợi quyền muôn dặm, toan đương,

Ngàn vàng trữ lại trong hàng hóa buôn.

Thân sương gió, thịt chôn bụng cá,

Bước đá mây, xương rã đường dê,

Phách theo mây cuốn sè sè,

Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Ðông.

Thương nhân, sau trước một dòng,

Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đàn.

– Lại thỉnh kẻ: Lướt xông chiến trận,

Sức phương cường, mình bận áo binh,

Cờ điều phất bóng tương tranh,

Trong chòm mũi bạc, đan mình chống đương.

Ruột gan nát, thao trường kim cổ,

Da thịt rơi, đầy chỗ can qua,

Cát vàng văng vẳng tiếng ma,

Mờ mờ sương trắng ai mà thấu cho.

Xưa nay mấy kẻ tốt đồ,

Ðêm này xin hưởng cam lồ tiệc trai.

– Lại thỉnh kẻ: Nghén thai mười tháng,

Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,

Trước mừng loan phụng hiệp bầy,

Sau thì trông giấc hùng bi cho tường.

Vầng cung phụng, phút tường hung cát.

Tuồng ngỏa chương, rơi nát mẹ con,

Nhành hoa nở, trận mưa tuông,

Ðường khi trăng tỏ, gặp cuồng mây xâm.

Những người sản nạn qui âm,

Nghe lời triệu thỉnh, lai lâm pháp đàn.

– Lại thỉnh kẻ: Bốn phương mọi rợ,

Với những người ú ớ điếc đui,

Chết mình, tôi tớ lui thui,

Liều thân hầu hạ, bởi người ghen tương.

Khinh Tam Bảo, tội dường cát bãi,

Nghịch song thân, ác dẫy cõi người,

Ðêm trường thăm thẳm bóng mơi,

Cửa mù thiu thỉu như trời thu đông.

Những người bội nghịch hoang hung,

Pháp diên xin chứng vào trong cho đầy.

– Lại thỉnh kẻ: Cung khuê thuở trước,

Gái má đào, sắc nước kém đâu,

Bức tranh chỉ phấn, đua nhau,

Áo quần long xạ, ganh màu thiên hương.

Hồn vân vũ, tan vườn kim cốc,

Ruột trăng hoa, héo trạm mã khôi,

Phong lưu ngày trước đâu rồi,

Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây.

Những trang xinh tốt xưa nay,

Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.

– Lại thỉnh kẻ: Cơ hàn khất cái,

Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,

Gặp tai nước lửa hại mình,

Hoặc truông hùm sói, tan tành thịt xương.

Khí oán, mãi đầy dường thuốc độc,

Hồn kinh, vì sấm lốc mờ xiêu,

Mưa chiều khói lạnh nước reo,

Lá thu gió thổi dập dìu như bay.

Những người hoạnh tử xưa nay,

Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.

– Lại thỉnh kẻ: Sáu đường pháp giới,

Những cô hồn mười loại đâu đây,

Diện-Nhiên sở thống một tay,

Nòi kia dịch-lệ, giống này trần-sa.

Nương cây cỏ, bóng ma mường tượng,

Ly-mỵ, hòa vọng-lượng uy danh,

Hồn cô, phách trệ linh đinh,

Tiên vong, với kẻ thân tình gần xa.

Bao nhiêu tiệu thỉnh những là,

Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này.

Nãy giờ mời thỉnh tỏ bày,

Hồn linh xin hãy về đây chứng đàn.

Cùng qui y Phật, Pháp, Tăng,

Sửa mình niệm Phật, siêu thăng liên đài.

A Di Ðà Phật Như Lai,

Từ bi tiếp độ hoa khai thoát trần.

– Trích trong “Khóa chẩn tế cô hồn nghĩa.” – Hòa Thượng Bích Liên soạn diễn Nôm, khoảng năm 1940. Chùa Viên Giác Tân Bình tàng bản.

Các Bài Văn Khấn Nôm Cổ Chuyền Ai Cũng Nên Biết / 2023

Các Bài Văn Khấn Nôm Cổ Truyền Việt Nam Ai Cũng Nên Biết

  03/02/2021

  Shop Hà Nội Giá Rẻ

Khi Nào Nên Đeo Trang Sức Hình Phật Bản Mệnh

Đeo Phật Bản Mệnh Có Tác Dụng Gì? Sức mạnh uy đức và lòng từ bi của đức Phật Bản Mệnh tương ứng với 12 con giáp sẽ được gia trì tiêu trừ bệnh tật chướng ngại, an vui tự tại, thọ mạng dài lâu. Với những người lớn tuổi, việc đeo mặt dây chuyền Phật Hộ Mệnh bên mình để được ngài nhắc nhở việc Thành Tâm Niệm Phật, đồng thời nhờ ngài mà giữ được: Thân, Nghiệp, Ý và Sự Bình Yên trong lòng.

Với những bạn trẻ, việc đeo mặt dây chuyền Phật Hộ Mệnh giúp hóa dữ thành lành, công danh và tiền tài ngày càng phát triển. Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, giữ mọi mối quan hệ tốt đẹp với xã hội.

Với những người thường xuyên làm việc ở những nơi nặng khí âm như nhà xác, nghĩa trang… ngài sẽ che chở đề không bị tà khí xâm nhập, tránh xa ma quỷ. Phật dạy: Rời xa kiến chấp, an lạc niết bàn, hàng phục ma chướng, chứng đắc trí tuệ sáng suốt, thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, vượt khỏi giả danh, không còn chỗ thọ của bản ngã, không bị ràng buộc các pháp ác của tà ma ngoại đạo. Đó là chỗ nhận biết của người trí tuệ và là chỗ cư trú các bậc thánh, các bồ tát, các bậc giác ngộ. Chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, mang theo Phật Bản Mệnh bên mình thì công đức vô lượng, tăng cường phong thủy. Không chỉ mang tới cho mình may mắn, phúc lành mà còn kết thiện duyên. Và quan trọng hơn cả là mang Phật bên người thì hãy có Phật trong tâm, tránh ác hành thiện là loại phong thủy tốt nhất.

Văn khấn gia tiên rằm tháng 8

   Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm rằm tháng 8, Tết này còn gọi là “tết trông trăng”. Hiện nay ở Việt Nam thì tết Trung Thu được ưu tiên dành cho trẻ em vui chơi với nhiều kiểu lồng đèn đẹp và các em tham gia múa lân khắp xóm làng thật rộn ràng. Trong ngày này cũng có bài văn khấn gia tiên rằm tháng 8. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa tết trung thu.

   Ý nghĩa: tục xưa truyền lại rằng: vào một đêm rằm tháng 8 trăng sáng như gương, bầu trời bao la huyền ảo, nhà Vua nhìn lên trời và nảy ra ý muốn lên thăm cung trăng. Pháp sư đi theo nhà Vua liền ném chiếc gậy đang chống lên không trung, chiếc gậy liền biến thành một chiếc cầu bằng bạc đưa nhà Vua cùng pháp sư lên cung trăng.

   Vào đến “Phủ thanh hư Quảng Hàn” nhà Vua và pháp sư được tiên nữ Hằng Nga đón tiếp nồng hậu. Hằng Nga sai tiên nữ mang bánh Tiên đến mời hai vị và lệnh cho các tiên nữ múa hát để nhà Vua xem.

   Sau khi về trần gian, để tưởng nhớ ngày này, hàng năm vào rằm tháng Tám, nhà Vua sai làm “bánh tiên” – bánh có hình tròn như mặt Trăng nên còn gọi là “bánh trăng” và khi trăng rằm tỏa sáng nhà Vua cùng quần thần ngắm trăng ăn bánh. Từ đó hình thành tục ăn Tết Trung Thu.

   Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8, tết này còn gọi là “Tết trông trăng”. Theo phong tục dân gian ngày Tết trung thu nhà nhà đều treo đèn kết loa rước đèn, ngắm trăng và làm “bánh trăng” – ngày nay là bánh nướng, bánh dẻo để cúng tổ tiên.

Chúng tôi sẽ chia sẻ bài văn khấn rằm tháng 8 trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Văn cúng tổ tiên rằm tháng 8 (ngày Tết Trung Thu) Văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 8 Văn khấn gia tiên rằm tháng 8 – Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:………………………………….Tuổi:………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài văn cúng đầy tháng cho trẻ tròn tháng tuổi . Tháng Mười 11, 2016 admin Trang chủ, Văn khấn cúng bái Với bất cứ đứa trẻ nào, khi được đầy tháng đều được gia đình làm lễ cúng đầy tháng. Vừa để tổ tiên chứng nhận đứa trẻ đó là con cháu trong nhà, vừa cầu xin tài phúc cho đứa trẻ. Mời các bạn tham khảo bài văn cúng đầy tháng sau đây.

Bài văn cúng đầy tháng cho trẻ Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát – Con lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa – Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa – Con kính lạy Đệ tam Thiên Mụ đại tiên chúa – Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ……

Vợ chồng con là …………………………………………………………………………………………. sinh được con (trai, gái) đặt tên là ………………………………………………………………………..

Chúng con ngụ tại ………………………………………………………………………………………..

Nay nhân ngày đầy tháng chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình:

Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chính thần, Tiên tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên ………………………….. sinh ngày ………………… được mẹ tròn, con vuông.

Cúi xin chư vị tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật , phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Khi đã khấn xong thì bố hoặc mẹ tay bé lại vái trước án 3 vái sau 3 tuần hương thì tạ lễ. sau đó gia đình mang vàng mã, váy áo đi hóa, vẩy rượu lúc đang hóa. Các đồ chơi thì giữ lại cho cháu bé lấy khước. Cuối cùng cả gia đình và bạn bè cùng thụ lộc chúc cho cháu bé mọi điều tốt lành).

Nghi thức khai hoa.

Đặt trẻ ở trên bàn giữa, người lớn trong họ sẽ thắp hương và bắt đầu mở lời xin phép khai hoa. Sau đó, người chủ lễ sẽ bồng đứa trẻ trên tay, đồng thời cầm một cành hoa quơ qua quơ lại miệng bé và đọc những lời cầu chúc mang ý nghĩa tốt đẹp:

“Mở miệng ra cho có bông, có hoa,Mở miệng ra cho kẻ thương, người nhớ. Mở miệng ra cho có bạc, có tiền. Mở miệng ra cho xóm giềng quý mến…”

Ngoài bài văn cúng đầy tháng, nhiều người còn rất coi trọng nghi thức đặt tên con. Nghi thức đặt tên cho con như sau:

Sau khi cầu chúc điều tốt lành đến với đứa trẻ, người chủ lễ sẽ tiếp tục nghi thức Xin Keo. Theo đó, chủ lễ sẽ lấy 2 đồng tiền cổ làm bằng bạc thật và gieo vào một chiếc đĩa sâu lòng. Nếu có một mặt úp, một mặt ngửa thì chứng tỏ cái tên đã được tổ tiên chứng giám và ưng thuận.

Ngược lại, nếu đều là 2 mặt úp hoặc 2 mặt ngược thì phải tiến hành gieo đồng tiền này lại. Nếu đã 3 lần mà vẫn chưa được thì phải đặt tên khác cho trẻ.Ngày nay, khi sinh trẻ ra, mọi người thường đặt tên con ngay để làm các thủ tục khai sinh nên tập tục Xin Keo này cũng không còn tồn tại.

Tuy nhiên, một số gia đình vẫn còn giữ phong tục này như một truyền thống gia tộc. Ngoài ra, theo tục xưa, sau Xin Keo người mẹ cũng phải được làm phép để tẩy uế và kết thúc thời gian ở cữ. Theo đó, mẹ phải bồng trẻ bước qua một nồi nước sôi có đặt đinh nung đỏ nhiều lần (trai 7 lần, gái 9 lần) và sau đó đi quanh nhà.

Trong lúc đi, mẹ cố tình làm rơi tiền để cầu mong cuộc sống của con sau này dư dả, đủ đầy. Dù ngày nay, việc tẩy uế cho người mẹ sau sinh đã được coi là hủ tục và không còn tồn tại nhưng chút sót lại của việc đánh rơi tiền từ tục tẩy uế này vẫn còn được duy trì ở số ít gia đình.

Văn khấn ngày vía Thần Tài Hàng Năm để đón tài lộc . Theo phong tục tập quán cổ truyền Việt Nam, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm là ngày vía Thần Tài. Ngày này nhiều nhà, công ty, cửa hàng… sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin một năm mới may mắn, làm ăn được thịnh vượng về tài lộc.

Sắm lễ .

 Hoa tươi , Ngũ quả,  Hương, Rượu, Nến, Thuốc, Gạo, Muố .

 Món mặn: Thịt lợn, trứng, tôm, cua…

Một số hàng mã để dâng như: miếng vàng, miếng bạc…

Tùy vào mỗi người mà có những mâm cỗ cúng khác nhau. 

Văn khấn Cúng ngày vía thần tài đón tài lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy Thần tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Tín chủ con là………………………………………

Ngụ tại………………………………………………

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật l 3 lần

Văn khấn khi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất . Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, mâm cơm cúng thì bài văn khấn khi đốt vàng mã cho ông Công ông Táo lên chầu trời là thứ không thể thiếu.  Theo quan niệm dân gian, bài văn khấn chính là phương tiện, là cách để con người giao tiếp với thần linh, giao tiếp với ông bà tổ tiên. Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công, ông Táo lên trời báo cáo Ngọc Hoàng những việc đã xảy ra trong năm vừa qua.

Vào ngày này, các gia đình thường sẽ làm một mâm lễ với bộ vàng mã ông công, ông Táo và mâm cỗ cúng thịnh soạn, một con cá chép để tiễn Táo Quân. Sau khi hương tàn, các gia đình sẽ tiến hành đốt bộ vàng mã ông công, ông Táo. 

Nam mô A-di-đà Phật . ( 3 lần ) 

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm …………………

Chúng con là: ……………………………tuổi………………

Hiện cư ngụ tại ……………………………………………….

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Nam mô A-di-đà Phật . ( 3 lần ) 

Văn khấn lễ hóa vàng cho Tết . Theo truyền thống xưa, lễ tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết, còn gọi là lễ hoá vàng được tiến hành vào ngày mồng ba Tết hoặc ngày khai hạ mồng bảy Tết. Sắm lễ:

Lễ vạt dâng cúng trong lễ tạ năm mới gồm: Hương, hoa, nước, quả (ngũ quả).

 Trầu cau . Rượu . Đèn, nến .Lễ ngột, bánh kẹo;

 Mâm cỗ mặn: xôi, gà, bánh chưng, các món Tết đầy đủ, tinh khiết. Văn khấn tạ năm mới

Nam mô A-di-đà Phật . ( 3 lần ) 

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chứ Phật, Chư phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa,Táo quân, Long Mạch, Tôn thần.

– Con kính lạy các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại Tiên linh.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Ngụ tại:…………………………..

Hôm nay là ngày mồng….. tháng Giêng năm.

Tín chủ con thành tâm sắp sửa hương hoa nước quả kim ngân vàng bạc, phẩm vật trà tửu dâng lên trước án, kính cẩn thưa trình:

Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn Tiên linh trở về âm giới.

Kính xin phù hộ độ trì cho con cháu được chừ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng

Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật . ( 3 lần )  .

Tại sao phải cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm . Người Việt coi mùng 1 (Âm lịch) là ngày Sóc, còn ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) là ngày Vọng để tưởng nhớ đến tổ tiên. Theo phong tục truyền thống thì trong những ngày này, người ta cúng với ý nghĩa:

Ngày mùng Một (ngày Sóc): Ngày khởi đầu của một tháng mới cầu điều may mắn và thành công. Ngày rằm (ngày Vọng): Ngày có sự thông suốt của mặt trăng và mặt trời tức là trong ngày này thần thánh, tổ tiên thông thương với con người thì con người chỉ cần thật tâm cầu nguyện sẽ dễ dàng gửi được những nguyện cầu hơn. Hơn nữa, lễ cúng trong ngày này còn thể hiện mong muốn con người sáng suốt trong sạch, đẩy lùi những thứ xấu xa trong lòng. Chính vì vậy, việc khấn cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm (khấn cúng ngày sóc, ngày vọng) là việc mà các con cháu nên làm hàng tháng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên.

  2. Cách làm lễ cúng gia tiên Những lễ vật cần sắm để cúng gia tiên

Với ý nghĩa ngày tốt lành nhất trong tháng nên khi cúng vào ngày rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người Việt không cúng cầu kỳ, đơn giản chỉ là những đồ lễ như:

1 hũ rượu . 1 lọ hoa tươi. 1 đĩa quả tươi. 1 cốc nước. Trầu, cau.

Và một thứ không thể thiếu là văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm. Ở mỗi nơi trên đất nước Việt Nam lại có những quan điểm khác nhau về cúng lễ những ngày này. Có nơi cúng vào mùng 1 và ngày 15, nhưng cũng có nơi lại cúng vào chiều ngày 30 tháng trước và ngày 14 Âm lịch hàng tháng. Dù cúng theo vào thời điểm nào thì trước khi cúng gia tiên thì phải cúng ông thần Thổ Công trước. Như vậy mọi điều nguyện cầu mới phải phép và đến được với ông bà, ông vải và tổ tiên.

Các nghi thức cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm . Khi cúng gia tiên thì trọng tâm cúng thần thức của người đã khuất khi trở về cảnh giới an lạc. Người ta gọi đây là “âm siêu dương thái”. Nghi thức cúng gia tiên để đạt được những kết quả viên mãn là:

Tình vật, tịnh tài và tịnh tâm nên mọi thứ dâng cúng đều phải trong sạch, tuyệt đối không cúng tiền giả, không cúng những đồng tiền có nguồn gốc bất lương, không cúng những thực phẩm tanh hôi,… Ngoài ra có một số nơi còn không cúng đồ có nguồn gốc sát sinh vì họ cho rằng người mất không hưởng trực tiếp đồ cúng phạn thực nên chỉ dùng đồ hỷ thực hoặc hiếu thức mà thôi.

Cúng cần có sự nôi dưỡng, hoặc phóng sinh thể hiện lòng từ bi hay công đức của gia chủ và tiêu trừ được những nghiệp chướng trong quá khứ. Đây là cách giúp cho người thân tránh được những họa nạn không mong muốn về những nghiệp chướng này.

Không giải hạn bằng bùa ngải, bởi không thể dùng người khác thay thế mình, chỉ có mình mới có khả năng giải trừ các tai ách. Bất luận nguyên nhân nào cũng có nhân – quả.

Đọc văn khấn gia tiên với lòng thành cao cả, nguyện cầu những điều tốt đẹp cho gia đình, bản thân và có thể là cả xã hội.

3. Cách khấn vái tổ tiên vào ngày rằm, mùng một . Ăn có mời, làm có khiến… Đối với việc cúng lễ cũng vậy. Đồ cúng lễ dù có thịnh soạn, trang trong nếu con cháu chỉ đặt lên bàn thờ, không mời thì tổ tiên ông bà ắt không phối hưởng. Bởi vậy trong buổi cúng, con cháu phải KHẤN. Người Việt vốn trọng nghi lễ, cho nên mỗi dịp cúng vái đều có văn khấn riêng.

Trong lời khấn, gia trưởng sẽ nói rõ ngày, tháng, năm và lý do làm lễ (và cả các điều xin, nếu có). Phải mời các cụ kỵ từ ngũ đại trở xuống, cùng với chú bác anh chị em vừa mới khuất. Trước đây lời khấn thường do “thầy cúng” làm và dùng chữ Nho. Nhưng ngày nay việc dùng chữ Nho cho văn khấn rất hiếm. Dân gian thích dùng chữ Việt hơn, vì chữ Việt dễ viết và đọc, mạch lạc không bị hiểu lầm…

Văn khấn gia tiên ngày rằm, mùng 1 hàng tháng . Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn lễ Thượng Thọ từ bao nhiêu tuổi và Ý nghĩa Lễ Mừng Thọ là gì? Theo phong thủy học thì khi trong gia đình có người nào từ 70 tuổi trở lên thì con cháu đều làm lễ Thượng Thọ: làm cơm mời họ hàng, bố cáo làng xóm, lễ vật dâng tổ tiên cùng với đọc văn khấn lễ thượng thọ. Đây là nét đẹp trong văn hóa người Việt Nam ta từ bao đời nay, với hàm ý ẩn chứa rất ý nghĩa về uống nước nhớ nguồn, làm con phải nhớ ơn sinh thành dưỡng dục. Tục lệ này rất là đáng được trân trọng, cần phải gìn giữ và phát hủy tập tục này.

1. Ý nghĩa Lễ Thượng Thọ là gì? Tại sao phải làm lễ Thượng Thọ. Như đã nói ở trên thì đây là 1 nghi lễ cổ truyền của Việt Nam ta từ ngàn đời nay, vẫn được truyền đi truyền lại từ đời này qua đời khác. Với đạo nghĩa bên trong mà bất cứ người con nào cũng cần phải khắc tốt ghi tâm “Sông có cội nước có nguồn, con người có tổ có tông”. Nếu phận làm con mà không nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, thì quả thật người con đó là người bất hiếu. Từ trong giáo lý Kinh Thánh thì được dậy hiếu kính, phụng dưỡng và nghe lời cha mẹ mình như là lời Chúa. Còn trong đạo Phật thì cũng dạy bảo làm con phải nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, thảo hiếu và chăm sóc cha mẹ. Tóm lại chẳng phải từ trong các đạo đều dạy bảo con cái không bao giờ được quên ơn nghĩa 9 tháng 10 ngày sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Luôn luôn phải nhớ ơn và đền đáp công ơn bậc sinh thành. Vì thế việc tổ chức thượng thọ là không thể thiếu được. Tùy vào kinh tế gia đình để làm lớn hay làm nhỏ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn quý bạn cách sắm đồ lễ chuẩn bị trước khi đọc văn khấn yết cáo Tổ tiên (văn khấn lễ thượng thọ) trong lễ thượng thọ.

2. Cách sắm lễ để cúng gia tiên trước khi đọc văn khấn lễ thượng thọ: – Ga chủ chuẩn bị mâm lễ gồm: Vàng mã, hương hoa, quả cùng mâm lễ mặn gồm gà xôi hoặc lễ tam sinh (lợn, bò, dê). Sau đó mang ra đình lễ Thần, được gọi là bái tạ Thần Hưu (với ý nghĩa cảm tạ các Thần đã phù hộ cho gia đình cho cha mẹ sống lâu để làm lễ thượng thọ).

3.Chia sẻ cách dâng lễ để chọn thời điểm đọc văn khấn lễ mừng thọ – Lúc lễ, cha mẹ ăn mặc đẹp, ngồi trên ghế đặt chính giữa, con cháu tế tự lễ bái. Con cái dâng lễ, mỗi người dâng một chén rượu, mừng thọ, hoặc nâng một làn quả đào gọi là bàn đào chúc thọ.

– Con cháu lễ bái xong rồi tổ chức cỗ bàn ăn mừng, mời hàng xóm, khách khứa đến dự. Khách đem lễ vật đến mừng và chứng kiến sự hạnh phúc của cụ, sự hiếu thảo của con cháu. Họ hàng cũng có lời chúc mừng. Hai bên nhà có treo những câu đối, đại tự để mừng cụ. Có nhà còn mời ca nhi tới để ngâm thơ, ca hát.

– Trong lúc mọi người đông đủ, thưa vài câu chuyện thì gia chủ đứng lên xin phép mọi người đọc văn khấn yết cáo tổ tiên (trong lễ thượng thọ) hay còn gọi là văn tế yết cáo tổ tiên.

4. Văn khấn yết cáo tổ tiên (văn khấn lễ Thượng Thọ)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con lạy chín phương Trời, mười phương phật, Chư Phật mười phương

Hôm nay ngày …. tháng …. năm .…

Tại (địa chỉ): …………………………….

Hậu duệ tôn là: ………… quỳ trước linh vị ….. (đọc linh vị của Thủy Tổ, Tiên Tổ được liệt thờ trong nhà thờ họ)

Kín cẩn lạy tâu rằng:

Cúi nghĩ: tuổi tác tự Trời Phật ban cho .

Hình hài nhờ Tổ Tiên mới có.

Nay:Toàn dân hớn hở đón xuân sang.

Tín chủ mừng vui làm lễ thọ.

Yết cáo chư vị Thần Linh.

Kính lạy miếu đường Tiên Tổ.

Xin rộng lòng nhân.

Nguyện vun trồng đức độ.

Mong Sao Ngày tháng mãi bền lâu.

Ước gốc cành thê củng cố.

Tưởng niệm công đức ngày xưa.

Gọi chút hương khói lễ nhỏ.

Ngẩng trông chứng giám tấc thành.

Cúi xin phù trì bảo hộ.

Mong Tiên linh khơi rộng mạch Trường sinh.

Cho hậu duệ leo lên thềm Thượng thọ.

Trên Thiên tào tăng niên kỷ lâu dài, như rùa hạc vô cương.

Dưới Hải ốc tươi phúc lộc dồi dào, như suối nguồn bất hủ..

Khấn đầu cúi lạy Thần linh, tiên tổ thượng hưởng!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn khai trương cửa hàng giúp gia chủ làm ăn phát đạt . Theo phong tục cổ truyền thì tất cả từ nhà hàng, công ty, nhà xưởng, cửa hàng… đều thuộc sự quản lý của các vị Thổ Thần. Tuy nhiên có nhiều bạn thắc mắc là văn khấn khai trương công ty, văn khấn khai trương xưởng, văn khấn khai trương quán, văn khấn khai trương buôn bán, văn khấn khai trương xe, văn khấn khai trương quán cafe là có khác nhau không, có điểm gì giống nhau. Như đã nói ở trên thì đất đai thuộc sự quản lý Thổ Địa, nên bất kể làm gì đặc biệt khi khai trương nhà hàng, khai trương cửa hàng công ty đều phải làm lễ cúng đọc văn khấn khai trương cửa hàng. Bởi vì cúng khai trương cửa hàng để là cầu lộc cho hoạt động kinh doanh cửa hàng luôn phát tài phát lộc, ăn nên làm ra. Chính vì thế làm lễ xin phép Thổ thần để được phù hộ là việc cực kỳ cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn quý bạn cách chuẩn bị lễ vật cúng khai trương quán ăn, nhà hàng cùng với bài văn khấn khai trương cửa hàng theo đúng nghi thức truyền thống cửa Việt Nam.

1. Sắm lễ cúng khai trương đơn giản trước khi đọc bài văn khấn khai trương cửa hàng – Sắm lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng bao gồm: Hương, hoa quả, phẩm oản, vàng mã, trầu cau, bánh kẹo,… và mâm lễ mặn: xôi, gà, cơm, canh,.. được trình bày đẹp mắt, đều đặn trên mâm. Sau khi dâng chén nước thắp nén hương lên, chủ cửa hàng thành tâm khấn cầu.

Văn Khấn Khai Trương Cửa Hàng .

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Kính lạy: Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần.

Các Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch,

Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Kính lạy các thần linh cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày….tháng….năm….

Tín chủ con là:…………………………….

Ngụ tại:……………………………………….

Thành tâm sửa biện xôi, gà, hương, hoa, quả, lễ vật cúng đang bày ra trước án. Vì tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này là (phố, ngõ, đường…địa chỉ….)

Tên hiệu cửa hàng…(nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tón chủ con là:…(tên người phụ trách cửa hàng, giám đốc công ty cùng toàn thể công ty).

Hôm nay chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yếu tôn thần dâng cúng Bách linh… cúi mong soi xét, ngày khai trương cửa hàng, khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt.

Chúng con xin kính mời Quan đương niên, Quan Đương cảnh, Quan thần linh, Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chú long mạch cùng tất cả thần linh cai quản ở khu vực này.

Cúi xin: thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân vật bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngưỡng Tôn thần thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ, vấn đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Lưu ý : Nếu ghi ra giấy, thì lúc đốt giấy vàng bạc hãy hóa luôn tờ giấy vái cúng chung với giấy vàng bạc.

Chia sẻ bài văn khấn bồi hoàn địa mạch trong quá trình xây dựng nhà cửa . Theo phong thủy và phong tục cổ truyền  thì bài văn khấn bồi hoàn địa mạch được dùng tới là khi long mạch các gia đình bị tổn thương. Do có sự tác động như đào đất, xây tường bờ rào, lấp ao, khơi rãnh… nói chung là có tác động đến long mạch nơi đó. Vì vậy các gia đình phải làm lễ cúng và đọc bài văn khấn bồi hoàn địa mạch để mong không bị gặp vận xui, tránh gặp tai họa cũng như điềm xấu. Bài viết này sẽ giúp quý bạn cách sắm đồ lễ và bài văn khấn bồi hoàn địa mạch đầy đủ nhất theo phong tục cổ truyền của Việt Nam.

1. Cách sắm lễ bồi hoàn địa mạch trước khi đọc văn khấn bồi hoàn địa mạch – Để tránh được tai họa thì gia chủ chuẩn bị sắm lễ bồi hoàn địa mạch như sau: phải lấy nước ở ba con sông, hoà với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ 5 màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hố bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa 5 màu, hương, vàng mã… cạnh hố khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch. Sau khi khấn xong, chờ cho tàn ba tuần hương, thì gia chủ dùng nước màu đỏ do tam giang thủy (nước của 3 con sông) nấu thành đem tưới xuống hố. Tiếp đến đặt Thần Rùa vừa nặn xuống hố. rồi dùng cát lấy ở bãi nước nơi ngã ba sông trộn với 5 thứ đỗ là: đỗ xanh, đỗ vàng, đỗ đỏ, đỗ trắng và đỗ đen lấp lên hố cho đầy.

 Văn khấn Bồi hoàn địa mạch .  

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát

Con kính lạy Đức Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị thổ thần cùng quyến thuộc.

Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Tôn thần và các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:……………..:………….:…………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày…. tháng…. năm…, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin bồi hoàn địa mạch. Tín chủ có lời thưa rằng:

Bởi vì trước đây . Do tinh mờ mịt .

Thức tính hồn mờ. Đào đất lấp ao.

Gây nên chấn động. Hoặc bởi khách quan.

Hoặc do chủ sự. Tổn thương Long Mạch.

Mạo phạm thần uy. Ảnh hưởng khí mạch.

Nay muốn cho phong thổ an hoà, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ con trượng uy Đại Sỹ, nương đức Tôn thần, cung tạo bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.

Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng Ngài:

U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát, các Ngài Ngũ phương,

Ngũ đế, Hậu Thổ nguyên quân, Sơn nhạc Đế quân,

Đương phương Thổ địa, Thổ phủ Thần kỳ,

24 Khí Thần quan, 24 Long Mạch Thần quan,

24 Địa Mạch Thần quan, 24 Sơn Địa Mạch Thần quan, 24 Hướng Địa Mạch Thần quan,

Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng Thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái và các Thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành khiển Thái tuế chư đức Tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương và tất cả các vị Thần minh cai quản khu vực này, cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ. giáng phó án tiền, hưởng lễ vật. Nguyện cho:

Phong thổ phì nhiêu .

Khí sung mạch vượng.

Thần an tiết thuận.

Nhân sự hưng long.

Sở cầu như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Địa Chỉ Chuyên Bán Các Mẫu Điện Thoại Cổ Độc Lạ Giá Rẻ Giao Hàng Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kính Đổi Màu Đơn Giản Kính Đi Ngày Đêm Tốt Nhất

Vật Phẩm Phong Thủy Theo Tuổi Và Ý Nghĩa Khi Đeo Phật Bản Mệnh Bạn Đá Biết Chưa ?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!