Đề Xuất 6/2023 # Mẫu 5: Lngd Khi Đọc Kinh Giỗ # Top 11 Like | Herodota.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu 5: Lngd Khi Đọc Kinh Giỗ # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu 5: Lngd Khi Đọc Kinh Giỗ mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cộng đoàn thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

1. Lạy Chúa, ÔBACE (…) là người thân thích đã lìa bỏ chúng con. Xin cho ÔBACE (…) được mau về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa thương tha mọi lỗi lầm mà ÔBACE (…) đã xúc phạm đến Chúa, vì những yếu đuối của loài người. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những việc tốt lành mà ÔBACE (…) đã làm, đem lại nhiều kết quả và còn được người khác tiếp tục cho sáng Danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho hình ảnh ÔBACE (…) được in sâu trong tâm hồn chúng con, và cho chúng con khi tưởng nhớ ÔBACE (…) chúng con càng được thêm gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ các anh chị em, con cháu (chắt…) của ÔBACE (…), bằng những ơn lành cần thiết. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn con Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin hãy lấy lòng thương xót mà cho linh hồn ÔBACE (…) được nghỉ yên muôn đời. Xin Chúa cũng an ủi mọi người trong gia đình ÔBACE (…), đang hợp ý cầu nguyện trong ngày giỗ hôm nay. Xin cho họ được vững lòng trông cậy Chúa và đợi ngày gặp lại người thân yêu trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Cách Đọc Kinh Cho Đám Giỗ

Chú Thích: Khi bạn đọc đến tên thánh là tên thánh của linh hồn bạn đang cầu nguyện. Nếu đám giỗ cho hai ông bà thì dùng chữ “và” ở giữa, ví dụ: Anrê và Anna.

Bắt Đầu, mọi người tập hợp, thinh lặng và làm Dấu Thánh Giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen!

Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

Kinh Cậy Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Chúa Giêsu Cực Khoan, Cực Nhân Lạy Chúa Giêsu cực khoan, cực nhân, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Cha, song vì Chúa đã phán rằng: Bay lấy danh Ta mà cầu xin sự gì cùng Đức Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho sự ấy. Nên chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp cực trọng Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, mà dâng lời cùng Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha nhận lời mà tha bớt phần phạt cho linh hồn mau ra khỏi nơi khốn khó, mà về nhà Thiên Đàng hưởng phúc trọng vô cùng. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu

Thứ Nhất thì ngắm: Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con bởi đi đàng trái; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Hai thì ngắm: Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng con mà chúng con lạy lấy đinh đóng chân cho; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Ba thì ngắm: Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay liền xé ra, càng thêm đau đớn hơn nữa. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Bốn thì ngắm: Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra cho nên đau đớn lắm, thì mới đóng đinh vào. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình, thì thương xót con lắm. Xin cho chúng con làm việc phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu là bên kẻ đáng lên Thiên đàng. Amen.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Năm thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy ra; song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau đớn gì vì đã sinh thì, nhưng Đức Mẹ đau đớn lắm như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng con; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng thương Đức Mẹ phải đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Sáu thì nguyện: Ba kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện 1 kinh Lạy Cha kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu; cùng nguyện 1 kinh Lạy Cha kính lạy Thánh giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy Thánh giá, đanh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho linh hồn được vào. Amen.

Lời Nguyện Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con. Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu làm chứng có lòng kính mến Cha Cả trên hết mọi sự; song chúng con là kẻ yếu sức cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng con được lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Kinh Cầu Chịu Nạn Xin Chúa thương xót chúng con. Đáp: Thương xót linh hồn tên thánh . (câu nào cũng đáp như vậy) Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Giêsu nghe cho chúng con. Chúa Giêsu nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu thương hết người thế. Chúa Giêsu xuống thế làm người. Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu. Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn. Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại. Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt. Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát. Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra. Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. Chúa Giêsu truyền phép Thánh thể nuôi lấy linh hồn chúng con. Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế. Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó. Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình. Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần. Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ. Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian. Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: “đáng phải giết”. Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn. Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét. Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođe. Chúa Giêsu Erođe chê rằng dại dột. Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình. Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu. Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ. Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương. Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá. Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết. Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm. Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá. Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau. Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười. Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng. Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ. Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu phán rằng: “khát nước”. Chúa Giêsu phán rằng: “đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”. Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”. Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra. Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh. Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm. Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra. Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá. Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên. Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu Thánh mình. Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội thánh. Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo. Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời. Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành. Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn tên thánh . Chúa Giêsu hằng có lòng lành. Đáp: Chúa Giêsu nghe linh hồn tên thánh . Kẻo gặp tai sự dữ. Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn tên thánh . Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Giêsu. Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn tên thánh . Kẻo phạm tội nghe ma qủi cám dỗ. Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn tên thánh . Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu. Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn tên thánh . Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho. Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn tên thánh . Chúng con là kẻ có tội. Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn tên thánh .

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ. Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe linh hồn tên thánh . (các câu kế tiếp đều đáp như vậy) Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự. Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên. Chúa Giêsu các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh. Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi chước ma qủi. Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn tên thánh . Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Đáp: Chúa Giêsu nhận lời linh hồn tên thánh . Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn tên thánh .

Lời Nguyện, Kinh Cầu Chịu Nạn Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng; chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.

Chúng con lạy dấu thánh chân tả, Đáp: vì tội linh hồn tên thánh . Chúng con lạy dấu thánh chân hữu, Đáp: vì tội linh hồn tên thánh . Chúng con lạy dấu thánh tay tả, Đáp: vì tội linh hồn tên thánh . Chúng con lạy dấu thánh tay hữu, Đáp: vì tội linh hồn tên thánh . Chúng con lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su. Đáp: vì tội linh hồn tên thánh .

Kinh Bởi Lời Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Vực Sâu Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van; hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa tôi chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa tôi hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Xin Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các Linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con kêu van cho linh hồn Ông Bà, Cha Mẹ, Anh em; xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các Linh hồn ấy vào; xin cho các Linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Kinh Cám Ơn Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu. Đáp: Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Đức Bà Maria. Đáp: Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria. Đáp: Cầu cho chúng con. Lạy Các Thánh tử đạo Việt Nam. Đáp: Cầu cho chúng con.

Kết Thúc, làm Dấu Thánh Giá và hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến.

Tháng 7 Nên Đọc Kinh Gì?

Tháng 7 Âm Lịch hằng năm chúng ta lại nô nức đón mừng mùa Vu Lan hiếu hạnh, không chỉ đối với những người Phật tử, mà hầu như tất cả người dân của dân tộc Việt Nam đều biết về dịp lễ Vu Lan, hay dân gian thường gọi là rằm Tháng Bảy.

> Lời Phật dạy sâu sắc

Đan xen với sự vui mừng đó, cũng không ít người hay lo lắng, bâng khuâng về tháng Bảy âm lịch. Hay trong tín ngưỡng dân gian truyền miệng là “Tháng Cô Hồn”.

Người dân thường làm gì trong tháng cô hồn

Tháng 7 Âm Lịch hằng năm chúng ta lại nô nức đón mừng mùa Vu Lan Hiếu Hạn, không những đối với ai là hàng Phật tử, mà hầu như tất cả con dân nào của dân tộc Việt Nam đều biết về dịp lễ Vu Lan, hay dân gian thường gọi là rằm Tháng Bảy. Ảnh: Internet

Theo quan niệm dân gian, tháng Bảy âm lịch hằng năm, là tháng mà Địa Phủ mở cửa cho các tù nhân bị giam trở về dương gian với nhiều mục đích khác nhau của họ. Cũng chính vì lối suy nghĩ mê tín dị đoan đó, mà kéo theo hàng loạt câu chuyện ma quái, hư ảo. Mà đa phần xuất phát từ giới “thầy bà”, hay những kẻ kinh doanh trục lợi.

Có thể nói, cúng kiến là một phần lễ nghi không thể thiếu trong tháng cô hồn này. Tùy vào mức độ “mê” lầm của gia chủ và điều kiện kinh tế, mà họ thường lễ bái, cúng kiến nhằm cầu xin “tai qua nạn khỏi”, “an ổn làm ăn”…

Tháng 7 trong quan điểm của Phật giáo

Với nhà Phật, không có cái việc năm xui tháng hạn, không có giờ tốt giờ xấu, không có năm hên năm họa…tất cả đều do Nhân Quả của mỗi cá thể chúng ta, công bằng, khách quan và chính xác.

Không biết phải mất bao lâu để gỡ bõ hết những định kiến đó, nhưng chung qui cho cùng, trên quan điểm của Phật Giáo, tất cả việc tài vận và sinh mệnh đều do bản thân chúng ta – là chủ nhân của những nghiệp từ vô lượng kiếp gây tạo, chẳng qua hôm nay ta hiện hữu nơi đây với thân tướng làm người, và phải trả hoặc nhận những nhân từ tiền kiếp. Đó là điều hiển nhiên.

Với nhà Phật, không có cái việc năm xui tháng hạn, không có giờ tốt giờ xấu, không có năm hên năm họa…tất cả đều do Nhân Quả của mỗi cá thể chúng ta, công bằng, khách quan và chính xác. Vì vậy, nhiều người đã nhìn nhận sai về Tháng 7.

Thứ nhất, trong số những người cõi âm đang tồn tại xung quanh chúng ta, hoặc bị giam cầm dưới nơi địa ngục, cũng có bạn bè, thân quyến, họ hàng xa gần của ta…có thể vẫn chưa đầu thai. Nên việc gọi chung là Cô hồn và có ý xui đuổi, xa lánh là trái với lòng yêu thương mà Phật đã dạy cho chúng ta.

Thứ hai, việc chúng ta quán tưởng, hay nói cách khác là tưởng tượng những việc xui rủi sẽ đến với mình hay nhà mình chỉ làm cuộc sống ta thêm hoang mang và nặng nề. Việc nhiều người cố dự đoán điểm rơi của “tai họa” và điều xui xẻo, vận hạn lại càng làm cho họ rối ren hơn trong cuộc sống, và sức khỏe.

Còn về cách mà dân gian thường gọi là Tháng cô hồn, đứng trên quan điểm của một người Phật tử, ta phải hiểu theo lời Phật dạy như sau :

Theo lời Phật dạy, chúng ta hiểu rằng: “Luân hồi có sáu nẻo, trong đó, đau khổ nhất là những chúng sinh dưới cõi địa ngục. Trừ những người quá cố chấp, còn lại ngày nay ai cũng hiểu rằng, chết chưa phải là hết, sau khi chết, mỗi người bước qua một giai đoạn khác, một cá thể khác để tiếp tục tồn tại.

Theo Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, không có tháng nào gọi là tháng cô hồn trong kinh điển của Phật giáo.

Khi cúng Rằm tháng 7 để tri ân, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ, trên tinh thần của Phật giáo là yêu thương muôn loài, nên khi cúng người ta cúng cả cho những cô hồn mồ mả, không con cháu hương hoả.

Trong Phật giáo, linh hồn của ông bà, cha mẹ, tổ tiên mà chưa siêu thoát, vẫn đang bị đoạ ở những chốn khổ đau thì được coi là cô hồn. Nên khi cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ thế nào thì cúng cô hồn cũng phải trang nghiêm như thế.

“Đây là một tập tục đẹp của dân tộc ta trên tinh thần của Phật giáo, khoảng 30 năm về trước không có ai gọi tháng 7 là tháng cô hồn cả”, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Theo quan điểm Phật giáo, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng tập tục kiêng mua bán, kiêng hội hè, kiêng đi lại, kiêng đủ thứ trong “tháng cô hồn” là không đúng. Tháng 7 trong Phật giáo được coi là tháng tốt, mọi việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường, không phải kiêng kị.

Kinh sám hối cho chúng sinh nơi địa ngục

Hôm nay, tôi xin giới thiệu bài kinh cầu Siêu độ chúng sinh nơi địa ngục, trích trong cuốn Kinh Việt hóa mang tên: “Những Bài Kinh Tụng Hằng Ngày” do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo phát hành để khuyến khích mọi người thiết tha trì tụng.

Trước hết là cầu cho chúng sinh nơi đại ngục sớm thoát tội khiên, để nương nhờ Phật Pháp mà sinh về cõi lành. Nhờ sự giáo hóa của các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Địa Tạng, các chúng sinh đó sẽ sám hối tu hành phát nguyện, làm vô số điều lành để chuột lại lầm lỗi. Nguyện lực của người trì tụng sẽ ảnh hưởng mạnh đến cõi địa ngục đây là điều chắc chắc. Chúng sinh địa ngục sẽ nương theo từng lời tụng của chúng ta để sám hối và phát nguyện. Một khi họ đã được chuyển tâm, thì sự trừng phạt cũng sẽ nhẹ bớt… Đó là cách chúng ta cứu giúp thân quyến chúng sinh dưới địa ngục.

Không bằng vật chất, mà bằng tâm thành để trì tụng. Chỉ cần chúng ta thành tâm trì tụng, lễ Phật nhiều ngày, nhiều chùa và nhiều người thì cõi địa ngục sẽ được ảnh hưởng tốt đẹp.

Kế đến, khi chúng ta tha thiết mong mỏi chúng sinh thoát cảnh đọa đày nơi địa ngục thì tự nhiên theo luật Nhân Quả, chính chúng ta đã diết trừ nhân địa ngục nơi chúng mình…vĩnh viễn chúng ta không bao giờ đọa địa ngục nữa.

Nếu nhiều người trì tụng bài kinh này, thì ngay nơi cõi người, ngục tù sẽ giảm bớt, xã hội sẽ tốt đẹp hơn vì điều thiện được tôn vinh, điều ác được hóa giải.

Vì 3 lợi ích trên, chúng ta hãy cố gắng phát nguyện trì tụng Lời Cầu Siêu Độ Chúng Sinh Nơi Địa Ngục này, cũng như hãy khuyến khích mọi người cùng trì tụng…để sự an vui hạnh phúc đến với cuộc đời, đến với muôn loài chúng sinh trong pháp giới.

Xin nguyện cho:

Địa ngục trống không

Trời, Người vô cùng

Pháp giới chúng sinh

Đồng thành Phật Đạo.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Sám hối cho chúng sinh nơi địa ngục

Quỳ hoặc đứng tụng :

Chủ lễ xướng :

“Xin Chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: “Đại chúng cùng hòa theo :

Từ muôn kiếp si mê điên đảo

Theo ác tâm gây tạo tội khiên

Giết người hại vật triền miên

Nỗi đau kẻ khác, lòng quên đoái hoài

Nay tha thiết nương oai thần Phật

Chứng tâm con như cắt như đâm

Xót xa hối hận lỗi lầm

Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần

Giờ còn lại tâm thành theo Phật

Lòng từ bi ngày một lớn lên

Thương yêu khắp cả mọi miền

Nổi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy )

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 1 lạy )

Chủ lễ xướng :

“Xin Chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:”

Đại chúng cùng hòa theo:

Từ muôn kiếp tham lam ích kỷ

Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình

Dối gian, trộm cướp, tranh giành

Để cho kẻ khác mặc tình khóc than

Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi

Nên bây giờ sám hối ăn năn

Mai sau trở lại trần gian

Con xin được sống hoàn toàn vị tha

Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt

Không gian tham một chút của người

Lại còn giúp đỡ cho người

Bằng công, bằng của, bằng lời thương yêu

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy )

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1lạy )

Chủ lễ xướng :

“Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:”

Đại chúng cùng hòa theo:

Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét

Khinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia

Tâm đầy phiền giận trách chê

Thấy người có lỗi, không hề khoan dung

Con đâu hiểu sống cùng cõi thế

Người với người phải biết thương nhau

Trần gian này lắm khổ đau

Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người

Con xin nguyện ngàn đời sau nữa

Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm

Thương người như thể thương thân

Tâm từ bi sẽ tinh cần đắp xây

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 1 lạy )

Chủ lễ xướng:

“Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng”

Đại chúng cùng hòa:

Ai cũng thế, ít nhiều, đều tội

Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

Đời là bể khổ mênh mông

Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân

Phật là đấng chí Tôn chí Kính

Con đời đời xin đãnh lễ Người

Từ Bi Trí Tuệ tuyệt vời

Nhờ Thần uy Phật, con rời cõi mê

Lời Phật dạy, đường về cõi giác

Là mặt trời soi sáng thế gian

Lòng con tha thiết muôn vàn

Xin tìm theo mãi bước chân Phật Đà

Nay sám hối thay cho tất cả

Những chúng sinh đang đọa ngục hình

Mong rằng sớm thoát tội tình

Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm

Dù lúc trước đã làm nên tội

Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời.

Luật Nhân Quả đã tin rồi

Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn

Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ

Chút điều lành cũng thử cùng làm

Diệt trừ sân hận tham lam

Huân tu khiêm hạ Từ Tâm vững bền

Đường thiện nghiệp đi lên từng bước

Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng

Tội xưa xin chuộc dần dần

Bằng vô số việc thiện dâng cho đời

Xin cúi xuống làm người hèn kém

Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời

Tình thương dâng khắp muôn nơi

Con tim tuy nhỏ, nhưng trời đất ôm

Dù có khổ quyết không đổi hướng

Chỉ một đường cao thượng mà đi

Cúi đầu trước Đức Từ Bi

Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1lạy).

Lên Thực Đơn Với 5 Món Chay Đơn Giản Khi Đặt Tiệc Đám Giỗ Quận 5

Lẩu nấm chay

Món đầu tiên để hấp dẫn cho buổi tiệc không thể không kể đến món lẩu chay. Lẩu nấm là một trong những loại lẩu chay được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị tuyệt vời khó quên khi đặt tiệc đám giỗ quận 5. Để nấu được nồi lẩu nấm chay đúng vị thì bạn cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.

Món lẩu chay với nguyên liệu thanh đạm này rất tốt cho sức khỏe con người cũng như những người bị tiểu đường, có lượng mỡ trong máu cao, giúp hỗ trợ giảm năng lượng dư thừa, cải thiện vóc dáng một cách hiệu quả, nếu thường xuyên ăn chay có thể cải thiện làn da nữa đấy.

Nguyên liệu:

Rau: Bạn có thể chọn lựa các món rau hay ăn kèm với lẩu như rau muống, rau cải, mồng tơi,… tùy khẩu vị của mỗi gia đình.

Các loại củ: Su hào, cà rốt, khoai tây, môn,…

Các thứ có thể ăn kèm: bún, đậu hủ non, mì chay, miến dong, chả chay,…

Gia vị: muối, đường, bột ngọt, bột nêm chay, tiêu, ớt,

Cách chế biến:

– Đầu tiên cần sơ chế các nguyên liệu như nấm, rau, củ và rửa sạch bằng nước muối. Một mẹo nhỏ đó là bạn có thể ngâm nấm với nước vo gạo để giúp nấm không bị chuyển màu khi để ở nhiệt độ thường trong suốt bữa ăn.

– Nấu nước dùng: đặt nồi nước lên bếp, đợi nước sôi cho các loại củ vào ninh với lửa nhỏ trong 30 phút mục đích để ngọt nước mà không cần đến các loại thịt cá hay xương. Nêm gia vị vừa ăn cho nước lẩu.

– Khi ăn, cho nước dùng vào nồi lẩu đồng thời bày biện các loại rau nấm cũng như đậu hũ chả chay ra dĩa sao cho đẹp mắt. Vậy là đã có thể thưởng thức món lẩu chay đẹp mắt và vô cùng hấp dẫn rồi.

Gỏi cuốn chay

Nguồn dinh dưỡng mà gỏi cuốn mang lại vô cùng đáng kể. Rau chứa nhiều Vitamin sẽ giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất cho cơ thể. Các chất béo có trong gỏi cuốn là của thực vật, không bão hòa, rất có lợi cho hệ tim mạch và huyết áp.

Nguyên liệu:

Bánh tráng để cuốn gỏi

2 bì đậu phụ: xắt miếng vừa phải, hình thỏi dài để khi ăn dễ cuốn hơn

200g bún tươi

200g nấm rơm: ngâm nước muối, rửa sạch, để ráo

200g giá đỗ: rửa sạch

Cà rốt rửa sạch, để ráo, bào sợi

Dưa chuột rửa sạch cắt miếng vừa phải

Rau xà lách rửa nước sạch bằng muối, để ráo

Xì dầu hoặc nước sốt tương đen

Cách chế biến:

– Làm nước chấm: xì dầu hoặc nước tương đen pha thêm đường hoặc bột ngọt cho vừa ăn. Bạn có thể thêm tỏi và ớt băm vào để nước chấm thêm đậm vị và tạo cảm giác ngon miệng hơn.

– Rán đậu cho vàng tới rồi vớt ra thấm bớt dầu

– Nấm rơm xào với 1 ít bột nêm chay và xì dầu.

– Khi ăn, nhúng bánh tráng cho mềm rồi cuốn các nguyên liệu vừa phải. Vậy là đã có một món gỏi cuốn thơm ngon mát lành rồi nè.

Nộm thập cẩm

Món nộm là 1 món ăn vừa kích thích thị giác vừa kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng khi đặt tiệc đám giỗ quận 5.

Đặc biệt, nộm chay có chứa đầy đủ những yếu tố cần thiết cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể đủ năng lượng sống mà không cần đến thịt cá. Mặt khác, các chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Nguyên liệu:

Bắp chuối, cà rốt, mộc nhĩ, nấm tuyết, dưa leo, khế chua, dứa, đậu phộng rang, đậu phụ rán, sợi mì chay, gia vị: giấm đường muối,..

Cách chế biến:

– Bắp chuối tách bớt bệ già bên ngoài đem thái sợi mỏng, ngâm vào nước lạnh có pha nước cốt chanh hay ít giấm gạo khoảng 20 phút rồi vớt ra rửa sạch lại với nước. Mục đích của việc ngâm trong dung dịch nước này là để hạn chế sự thâm đen và bắp chuối ra bớt nhựa chát.

– Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch, thái nhỏ sau đó xào chín.

– Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi rồi cho một ít giấm, đường, muối, ướp trong 15 phút sau đó vắt cho ráo nước.

– Khế rửa sạch, thái sợi, vắt bớt nước chua.

– Dưa leo rửa sạch sau đó đem thái sợi.

– Đậu phụ chiên vàng giòn sau đó thái sợi

– Mì chay ngâm nước lạnh khoảng 20 phút sau đó rủ tơi và chần sơ qua nước nóng. nếu muốn ăn giòn thì chiên vàng mì rồi bày ra dĩa.

– Nước sốt trộn: pha nước sốt nộm với tỉ lệ 3 thìa canh xì dầu:1 thìa canh nước lọc, xắt nhỏ dứa và trộn điều, thêm đường, bột ngọt cho vừa ăn.

– Xếp lần lượt các nguyên liệu vừa mới chế bến lên dĩa sao cho đẹp mắt, cho mì chay vào giữa, khi ăn chỉ cần cho nước sốt vào trộn đều các nguyên liệu là có thể thưởng thức.

Chả đậu xanh

Món chả đậu xanh có trong thực đơn đặt tiệc đám giỗ quận 5 thì vô cùng ngon và hấp dẫn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự chế biến tại nhà với số lượng lớn, cất trữ trong ngăn đã tủ lạnh, khi nào muốn ăn chỉ cần bỏ ra giã đông và chiên vàng là có thể sử dụng để là món ăn hàng ngày cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Đậu xanh từ lâu đã được biết đến là thực phẩm có vị ngọt, tính mát giúp giải nhiệt và giải độc rất tốt. Hàm lượng dinh dưỡng trong đậu xanh giúp tăng cường sức khỏe thành mạch và làm giảm triglyceride cùng cholesterol xấu trong máu một cách hiệu quả.

Nguyên liệu: Cách làm chả đậu xanh ngon thanh tịnh

-Bước 1: Ngâm đậu cho mềm, rồi đồ và nghiền đậu xanh

-Bước 2: Xay nhuyễn đậu phụ

-Bước 3: Ngâm nở mộc nhĩ, rửa sạch, băm nhuyễn. Sau đó đổ đậu phụ, đậu xanh đã xay với mộc nhĩ, thêm gia vị, bột ngô rồi trộn đều.

-Bước 4: Viên chả thành viên tròn, ấn dẹt, lăn qua bột chiên xù

-Bước 5: Đặt chảo dầu lên bếp, đun cho nóng già rồi cho chả đã viên vào chiên vàng đều hai mặt.

-Bước 6: Khi chả chín, gắp ra giấy thấm dầu rồi cho bày vào đĩa, dùng nóng để chả giữ được độ giòn và thơm ngậy của đậu xanh.

Phở xào chay

Món phở xào chay với những sợi phở mềm dai, nước xốt thơm lừng đặc trưng khiến ai cũng mê mẩn, ăn không bị ngấy, càng ăn càng ghiền, chắc chắn đây sẽ là một món ăn chay vô cùng lý tưởng trong thực đơn đặt tiệc đám giỗ quận 5 rồi.

Không những vậy, món phở xào chay rất thích hợp cho bữa sáng và những bữa ăn nhẹ vào buổi xế chiều. Với sự kết hợp hoàn hảo của cà rốt, rau cải, đậu phụ sẽ tạo lên một món ăn vừa đẹp mắt vừa đầy đủ dinh dưỡng, giúp cải thiện vóc dáng.

Nguyên liệu: Cách chế biến:

Cho một ít dầu vào chảo, lần lượt đổ cà rốt vào sào, tiếp đến là cải, đậu phụ, nêm gia vị cho vừa ăn, sau cùng cho bánh phở vào trộn đều cho ngấm gia vị.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu 5: Lngd Khi Đọc Kinh Giỗ trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!