Đề Xuất 10/2022 ❤️ Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) ❣️ Top Like | Herodota.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) ❣️ Top Like

Xem 179,091

Cập nhật nội dung chi tiết về Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) mới nhất ngày 06/10/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 179,091 lượt xem.

Nợ Tiền Duyên Là Gì? Tại Sao Phải Cắt Duyên Âm?

Bí Mật Về “cắt Duyên Âm”

Tiền Duyên Là Gì? Sao Lại Phải Cắt Tiền Duyên?

Câu Chuyện Truyền Thông Về Dâng Sớ Cúng Sao

Lễ Cúng Tiên Thường Cung Tiến Giác Linh Và Nhiễu Tháp Đức Hòa Thượng Thiện Phước

Nguyên văn:

伏以

萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、虔祈尼拔之章。拜疏為越南國..省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛修香諷經...之齋旬、赧答深恩、祈超度事。今弟子...等、惟日仰千

大覺世尊俯垂接度。痛念

奉為. ..之香靈。

元命生菸.·. 年. . . 月. . .日、享陽(壽). . .、大限于...年. ..月...日...牌命終。仗

佛恩而庫向西行、依妙法而高登樂國。茲臨. . .之齋旬、正值坤府第...殿...冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦

大乘法寶經文...、加持往生淨土才車況、頂禮

三身臂相、萬德全容、集此勝因、祈生安泰。今則謹具疏章、和南拜白。

南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏颜、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴

佛恩證明、謹疏。

佛曆...歲次...年...月... 日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

Phiên âm:

Phục dĩ

Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiến kỳ tiến bạt chi chương.

Bái sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện (Quận) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương phùng kinh … chi trai tuần, báo đáp thâm ân, kỳ siêu độ sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhất ngưỡng can Đại giác Thế Tôn phủ thủy tiếp độ. Thống niệm:

Phụng vị … chi hương linh.

Nguyên mạng sanh ư … niên … nguyệt … nhật. Hưởng dương ( thọ ) … Đại hạn vu … niên … nguyệt … nhật … bài mạng chung.

Trượng Phật ân nhi trực hướng Tây hành, y diệu pháp nhị cao đẳng Lạc Quốc. Tư lâm … chi trai tuần, chánh trị Khôn Phủ đệ … điện … Minh Vương án tiền trình quá. Do thị kiền trượng Lục Hòa chi tỉnh lữ, phúng tụng Đại Thừa pháp bảo kinh văn … , gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú; đảnh lễ Tam Thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thắng nhân, kỳ sanh An Dưỡng. Kim tắc cẩn cụ sở chương, hòa nam bái bạch:

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật liên tọa tác đại chứng minh.

Cung phụng: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề, Địa Tạng từ tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ, minh dương liệt thánh, đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

Phục nguyện: Từ bị vô lượng, tế độ vô biên, tiếp hương linh Tây Trúc tiêu diêu, phò dương quyến Nam Sơn thọ khảo. Ngưỡng lại Phật ân chứng minh. Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ.

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Từ tôn đức dày, cứu vớt U Minh muôn nẻo; trai tuần đã đến, dốc lòng dâng cùng sở văn.

Sở tâu: Nay tại Thôn …, Xã Huyện ( Quận ) …, Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh, nhân tuần thứ … , báo đáp ơn sâu , cầu nguyện siêu độ. Đệ tử … hôm nay, ngưỡng mong Thế Tôn giác ngộ, xót thương tiếp độ.

Xót lòng tưởng nhớ hương linh ( thân phụ , thân mẫu , vv … ) …

Sanh lúc … giờ, ngày … tháng … năm … , hưởng thọ ( hướng dương )… tuổi .

Tạ thế lúc … giờ , ngày … tháng … năm …

Nương ơn Phật thẳng hướng phương Tây, noi pháp mầu lên miền Lạc Cảnh. Nay gặp lúc … , xin trình qua ngài … Minh Vương của điện thứ … dưới Địa Phủ; trông nhờ sức chúng tăng thanh tịnh, trì tụng kinh văn pháp bảo Đại Thừa, gia trì Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ; đảnh lễ Ba Thân tướng báu, muôn đức dung vàng, lấy nhân lành này, cầu sanh An Dưỡng. Nay xin dâng trọn sớ văn, kính

thành thưa thỉnh:

Kính lạy Phật A Di Đà vị thầy tiếp dẫn, giáo chủ Tây Phương, ngồi trên tòa sen chứng giám cho.

Cúi xin: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đón đi, Địa Tạng từ bi, tiếp khỏi cảnh khổ tối tăm; Thánh hiền âm dương, rũ lòng thương tưởng.

Lại nguyện: Từ bị vố lượng, cứu vớt khôn cùng, tiếp hương linh Tây Trúc tiêu diêu, phò quyến thuộc Nam Sơn thọ mãi Ngưỡng trông ơn Phật chứng minh. Xin dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

Hướng Dẫn Cho Tổ Quy Cùng Gia Đình Việc Trong Sách Số 5 Làm Đám Tang Cho Vong Âm Được Đầy Đủ

Sớ Cúng Bạch Nhật (Đông Phương Giáo Chủ)

Tết Đoan Ngọ Cúng Gì? Bài Sớ Cúng Tết Đoan Ngọ

Thành Hoàng Đại Vương 越南道教

Sớ Cúng Lễ Thành ( Quyền Tri Bắc Hải )

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2187 / Xu hướng 2287 / Tổng 2387 thumb
🌟 Home
🌟 Top