Đề Xuất 7/2022 # Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú # Top Like

Xem 9,999

Cập nhật nội dung chi tiết về Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú mới nhất ngày 05/07/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,999 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Lễ Bách Nhật 100 Ngày – Việt Lạc Số
 • Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú
 • Văn Khấn Lễ Chúc Thực (Dâng Cơm Mời Người Quá Cố Khi Linh Cữu Còn Trong Nhà)
 • Có Nên Chuyển Nhà Mà Không Có Lễ Cúng?
 • Thaycunghaiphong : Thầy Cúng Hải Phòng
 • Hương yêu liễu nhiễu – Tán cái vinh la

  Tằng tằng hóa vãng Cửu Liên hoa – Xứ xứ thị Phật A Di đà

  Chúng vọng biến đa – Đài Sơn chỉ lộ bà.

  Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ: Hương hoa la liệt, Đăng chúc giao quang, Chúng đẳng kiền thành, chí tâm tán lễ.

  Tâm địa tự Lưu ly  – Nhật quán vọng hóa nghi.

  Tương tư Đồng tử mẫu – Hoài mộ hữu thời nhi.

  Kim nhan thuần Bảo hóa – Ngọc chất Diệu hoa phi.

  Cửu liên tùy nguyện phó – Tam Thánh nhạ Tây quy.

  Cố hệ siêu sinh tử –  Đại ai khoáng tế kỳ.

  Nam mô Độ Nhân sư Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ: Đường thượng trang nghiêm, kỷ tiền la bái; dục nghinh Thuyền tổ giáng linh, tu trượng Tào Khê quán sái. Thị thủy dã băng tuyết tàng châu, ba trừng tẩm nguyệt. Hoặc tại viễn công liên Lậu hạ, Khóa định Lục thời; hoặc cư Lạc quốc bảo Trì trung, Hoa phô Tứ sắc. Tiêu dao Thánh cảnh, Phàm tình nhàn sái Thiên cung Tịnh độ. Kim tương quyên trích hướng kỷ tiền, lệnh thử Thuyền sàng đồng ly cấu. Giáo hữu Bí mật Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  ooo

  THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ:

  Cúi đầu quy y Tô tất đế – Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tôn

  Chúng con ca tụng đức Chuẩn đề – Nguyện  đấng Từ bi thương phù hộ.

  Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti nam. Tat da tha:

          Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần)

          (Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha:

  Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

        Nam mô Ly Cấu địa Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

  ooo

  Như Ý châu ngọc, lưu chú Hoa nhị – Thủy tự Hoa nhi, Hoa tự Thủy.

  Thủy, Hoa tiêu trần lụy thuần hồ – Tinh túy Liên nhị đề sinh quý.

  Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Cung văn: Dục nghinh Cửu liên Thuyền tổ, tu bằng Ngũ phần Pháp hương. Phù hương giả: Căn tiềm Tịnh vực, diệp phá trần lao. Tài bồi phi nhất Thế chi Công; thủ hộ thị bách Thần chi Lực. Đãn cổ phân phương độc lộ kỳ, thốn ty giai diệu nan thù giá; chỉ duyên Bồ tát tích tàng, khởi dự Long thần đẩu xuất. Đương đại chiêm y, phả thiên đông phụng. Giáo hữu nhiên Hương Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Chân ngôn ngũ phần Thế gian hi – Khinh tống từ phong mật tín trì.

  Nhất điểm thúy tâm hàm tạo hóa – Cửu Liên đài bạn nguyện dao tri.

  ooo

  Nhất tâm niệm Phật, đan quế hàm hương. Thừa lâm chung, Chính niệm chiêu chương; văn Không trung Thiên nhạc khanh thương; dẫn (Giác linh) Linh hồn siêu vãng Tây phương; Tứ bối cộng bi thương, ai nạp hưởng chưng thường.

  Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Cung văn: Nhân tòng khoáng kiếp. Quả cập kim sinh. Giả bình nang vu mộng lý. Viên thế nhiễm vu từ môn. Kỳ thừa tiên sắc, đốc phụng tư kinh. Phổ chu hàm thức, đồng phó Tây giai. Hốt nhĩ càn thành báo mãn Liên bảng đề danh. Uế bang vô đầu túc, Tịnh quốc dĩ thê thần. Tư đương tiết giới… (mỗ) thiên, húy nhật (tuần lâm), truy tố khâm hoài ư đạm bạc, tuế thời bồi thiết ư chiêm hoài. Bàn trình Lục cúng, lễ thỉnh Tam thân. Giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn Cẩn đương trì tụng.

       Nam mô Bu pu Tê riCa ri Ta riTa tha nga ta Da. (5 lần)

  (Nam mô Bộ bộ Đế rị, Già rị Đa rị, Đát đá nga đá gia)

  ooo

  Thượng lai phụng thỉnh Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành, thượng Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  ĐƯỜNG THỈNH TỔ KỴ NHẬT:

  Nhất tâm phụng thỉnh: Ảo sinh ảo cảnh, đoan vị túc duyên ám tưởng; trần trung trần điểm quốc kỳ quan giác thượng giác mê nhân. Bi điền dị ký, nguyện hải nan danh; Vương thần Sĩ thứ nhàn lai Chân thắng địa. Thánh phàm Thiện ác tòng thử giả sinh duyên; tiệm tiệm thành nhân, hoàng hoàng yếm thế. Thoát trần lụy vu Thuyền quynh; thùy giới đao vu Liên hậu. Mỗi vị sinh hoằng Tỳ ni, tử quy an dưỡng; khởi kỳ vọng chân đồng thể, Nhân quả tương phù. Thánh chúng Tây lai hoàn vũ trụ; Hoa đài Vân sính trú Hư không. Nãi ư … niên, … nguyệt, … nhật … bài (thời), Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, Vô diệt Vô sinh, Liên hoa quốc lý.

  Cung duy: Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư Nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ. Phả cập Thề duyên đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hỏa quang trung vũ nhất hồi. Giáng phó Thuyền đường chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ TỔ:

  Nhất tâm phụng thỉnh: Trúc lâm Bí điển, phong đức di trần. Tâm tự ký Hội chi Mộc, Thân đông như Địa chi Không. Thuần hồ Pháp tử, trùng xử sinh xuân. Hạo hạo hồ, hi hi hồ, khai nhan tuý mục, xưng tính vong tình. Tiêu dao Cực lạc chi Thiên, nhà sái Lưu ly chi Địa. Duyệt ý nan cùng, Hương quang bất tận.

  Cung duy: …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích …  Thuyền sư nhục thân Bồ tát.

  Duy nguyện: Thế duyện đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hào quang trung vũ nhất hồi; giáng phó Thuyền đường thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ BẢN TỰ:

  Nhất tâm phụng thỉnh: Đồng nghiệp Tịnh bang xuất trần nghiêm thổ. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Linh quang độc diệu, chân chiếu vô tư, trái chủ oan gia, trường biệt dao trì, Kim địa như chi. Hóa Công chi diệu, Thiên nhiên chi kỳ; Cửu phẩm Liên khai trần quýnh dị, nhất sinh phú hữu hải vô trần.

  Cung duy:  Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ.

  …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích Thuyền sư nhục thân Bồ tát; Tỷ khiêu ni……; Sa di Giới tự ……

  Cung duy Đại Tổ sư: Bồ đề Đạt ma, Tuệ Năng Tào Khê; Tam Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải; Trúc lâm Tam tổ: Tĩnh Tuệ Giác hoàng Điều ngự Đầu đà, Pháp loa, Huyền Quang. Tiền đại Tổ sư: Khâu ni Danh, Ma ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, Khâu Đà La; chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Tỳ ni Đa Lưu chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông, Pháp Hiển, Thanh Biện, Định Không, Thông Thiện, Pháp Thuận, Thiền ông, Vạn Hạnh, Khánh Văn, Minh Không, Khuông Việt, Đa Bảo, Thông Biện, Chân Nguyên, Hương Hải, Chuyết chuyết Chuyết công, Minh Hành, Tại Công, Anh Công Chí Công, Thông Giác, Khắc Trường, Khắc Minh, Như Trí; Quảng Đức, Đức Nhuận, Tâm Tịch, Tố Liên, Thanh Chân, Tâm Minh, Thiện Hoa, Thiền Tâm, Trí tịnh… nhất thiết …tự lịch đại Tổ sư.  

  Phả thỉnh Chư vị Tam tạng Pháp sư, chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Cưu ma La thập, Huyền Trang, Mã Minh, Long thụ, Long Trí, Vô Trước, Thế thân, Kim Cương Trí, Tuệ Viễn, Tuệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn; Giới Hiền, Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nam nhạc Hoài nhượng, Mã tổ Đạo nhất, Lâm tế Nghĩa huyền, Bách trượng Hoài hải, Nam Tuyền, Triệu Châu, Động sơn Lương giới, Tào sơn Bản tịch, Trí giáo Nhất cú, Thiện Vô uý, Nhất Hạnh, Hiền Thủ Pháp Tạng, Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Diên thọ Vĩnh Minh, Thiếu Khang, Tỉnh Thường, Liên trì Châu hoằng, Ngẫu ích Trí húc, Từ Vân, Ngộ Đạt, Lương vũ Đế quân, Hư Vân, Ấn Quang, Thánh Nghiêm, Thái Hư, Tuyên Hóa….

  Phả cập các Tông các Phái lịch đại Tổ sư Tỳ ni Đa Lưu chi, Vô ngôn Thông, Lâm Tế, Tào Động, Thảo Đường cập Tây thiên, Đông độ, Nam Việt Truyền giới Truyền giáo nhất thiết chư Đại Pháp sư, lịch đại Tổ sư; nhất thiết Tông sư, Thuyền sư chư vị Bồ tát; Hậu tiến tiền tu, Thanh tịnh Hải chúng, Tha phương Thử giới, Đồng nghiệp chư vị Giác linh, Tam thế Tăng già gia chúng – Thuyền Tọa hạ.

  Duy nguyện: Dĩ Từ bi thủ đề cung Tây hành, phùng phó Thuyền đường, thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  ĐƯỜNG THỈNH TỔ TIÊN SƯ TỔ VÀ CHƯ LINH:

  Nhất tâm Phụng thỉnh: Thập nguyệt hoài thai, Tam chiêu tọa thảo. Càn khôn đức trọng dã nan tuyên, Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Thống vạn cổ cương thường, y nhất đoàn trung hiếu. Hinh nhĩ tịch thiện, khiết nhĩ Thần tôn. Cảm thương thán nhạ, ai tai Tâm thiết.

  Cung duy: Hiển Tổ khảo … Quý công húy , Tỷ Tổ khảo: … Thị quý húy … Tỷ khiêu… (Tỷ khiêu ni…) phả cập nhất thiết Gia tiên Nội ngoại, viễn cận đẳng chư Hương hồn.

  Duy nguyện: Pháp lực phổ từ vô phất giới, U hồn hàm phục thử siêu thăng. Giáng phó Thuyền sàng thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  Thượng lai nghinh thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

  Thuyền lưu hóa tự nhật tiêm tân – Hoài mộ thiên thu kính tự Thần

  Dao vọng Tây càn thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ chứng duy cần

  Liên thiên Hải chúng thùy Quang chiếu – Sa giới Hàm linh hạ cư thần

  Phàm, Thánh giao tham đồng tán ngưỡng – Lai thành lai hạ bảo nghiêm thân.

  Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát.

  ooo

  Thượng lai an tọa Chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành đô thân phụng hiến.

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN, CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

  (Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng)

  ooo

  Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

         Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

  (Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha:

  Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha)

  ooo

  Thử thực Sắc, hương, vị vô thượng cúng Tam quan, viên chiếu hưởng tư thành; vô biên Từ đức hi thân chứng. Đồng thể Chân như nguyện thấu tình, Liên bang Quốc độ, tuyền dũng thất trân. Tự tiền bảo bát phó như vân, Thiên ban thú vị trần; sau lẫm di thần, phong quang tướng Hảo thân.

  Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát.

  ooo

  Thượng lai hiến cúng dĩ canh, sở hữu sớ văn, cẩn đương tuyên độc. (Tuyên sớ)

  Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Văn sớ đối Đàn tiền dụng bằng phó lô thiêu hóa. (Hóa sớ)

  ooo

  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH:

  Nam mô Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh. Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – độ nhất thiết Khổ ách. Xá lợi tử! Sắc bất dị KhôngKhông bất dị Sắc; Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

  Xá lợi tử! Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc; vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới… nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận… nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc dĩ vô Sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la Mật đa cố, Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo, mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la Mật đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

  Cố tri Bát nhã Ba la Mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la Mật đa chú; tức thuyết chú viết:

         Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)

  (Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)

  ooo

  Liên Hoa quốc lý, trường thiệt tướng cổ câm (kim)

  Trần ai niệm Phật, hóa vãng phi Hoa tâm.

  Hoa khai kiến Phật, nhập Diệu giới đầu châm.

  Nan cùng Bi nguyện, thốn thổ thốn Hoàng câm (kim)

  Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

  ooo

  Liên bang Phúc tụ hải vô nhai – Nan toán Thượng nhân thăng Bảo đài.

  Đồng chí cao siêu tê Tịnh vực – Thân tình du thưởng bộ kim giai.

  Hoa khai Quả chứng huyền cơ thú – Túc đạp Liên sinh hóa lý khai.

  Cẩm tự danh đề Long hổ bảng – Vĩnh thân Phú quý bội trần ai.

  Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật, Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. Thánh cảnh Long xa, Phượng liễn tương huyền giá Thiên cung. Đại chúng chí thành, khấu đầu tiễn biệt. Thượng lai Hiến cúng chư Tổ, sự tất Công đức vô ngần, Lương nhân khể thủ, khể thủ hòa nan, Tam tôn Thánh chúng. Đệ tử, Trai chủ (Tín chủ, Đồng gia…). Chúng đẳng, kiền thành Tạ lễ. Ngũ bái.

                           Nam mô A Di đà Phật. (5 vái). Tạ Đàn./.

  ooo

   

  ooo

   

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Đồ Lễ, Đồ Cúng Tại Các Điểm Tâm Linh Ở Côn Đảo Kèm Giá Cụ Thể
 • Cửa Hàng Bán Đồ Thờ Tại Quận 7
 • Địa Chỉ Bán Đồ Thờ Bằng Đồng Cực Đẹp Tại Quận 5 Tphcm
 • Cung Cấp Lễ Vật Cúng Khai Trương Quận 12
 • Đồ Thờ Nên Chọn Và Thay Như Thế Nào Là Tốt Nhất?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×