Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Bài Cúng Binh Gia Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top Like | Herodota.com

Bài Khấn Cúng Âm Binh

Cách Sắp Xếp Và Ý Nghĩa Các Đồ Thờ Cúng Trên Bàn Thờ Tổ Tiên

Hướng Dẫn Cách Thờ Cúng Tổ Tiên Theo Tín Ngưỡng Việt

Bàn Thờ Gia Tiên Gồm Những Gì? Bộ Đồ Thờ Cúng Như Thế Nào Là Đầy Đủ?

Đồ Thờ Cúng Gia Tiên Cao Cấp

Chi Nhánh Cung Cấp Bàn Thờ Gia Tiên Gỗ Quận Thủ Đức

Bài Khấn Cúng âm Binh, Bài Khấn Cầu Bình An, Bài Khấn âm Binh, Văn Khấn âm Binh, Bài Khấn Cúng Mụ, Văn Khấn Cúng Rằm, Bài Khấn Cúng Đất Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Đất, Bài Khấn Cúng Bội, Văn Khấn Cúng Hà Bá, Văn Khấn Cúng Hè, Văn Khấn 30 Tết Cùng, Văn Khấn Cúng Giỗ, Văn Khấn Cúng Đất, Bài Khấn Vái Cúng Tam Tai, Văn Khấn Vợ Cúng Chồng, Văn Khấn Cúng Mùng 9 Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Thôi Nôi, Bài Khấn Cúng Rằm Tháng 8, Văn Khấn Cúng Mùng 8, Văn Khấn Cúng 50 Ngày, Văn Khấn Cúng Mùng 9, Văn Khấn Cúng Căn 6 Tuổi, Văn Khấn Cúng Tất Niên, Cúng Rằm Tháng 7 Văn Khấn, Văn Khấn Cúng Bội Cho Người Mới Mất, Bài Khấn Cúng Mùng 9, Lễ Cúng âm Binh, Bài Cúng âm Binh, Văn Khấn Cúng Xóm Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Khai Trương, Công Điện Khẩn Thái Bình, Bài Khấn Cúng Mùng 9 Tháng Giêng, Thu Hẹp Khoảng Cách: Cùng Giảm Bất Bình Đẳng ở Việt Nam, Giải Bài Hỗn Hợp X Gờm Ankin Kế Tiếp Trong Cùng Dãy Đồng Đẳng . Dẫn 5,6 Lít Hỗn Hợp X Qua Bình Đựng, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Bài Khấn Cúng ông Chuồng Bà Chuồng, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Phát Biểu Của Nguyễn Thành Tâm Cựu Chiến Binh Phương13 Quận Tân Bình, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cuối, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Đảng Viên, Phương Trình 5 Mũ X Bình Trừ 1 + 5 Mũ 3 Trừ X Bình = 26 Có Bao Nhiêu Nghiệm, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2011, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2012, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân, A1/9 ấp 2 Xã Bình Hưng H. Bình Chánh Tp.hồ Chí Minh, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2022, Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Đối Với Cá Nhân , Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Được Chỉ Ra Sau Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2022, Bản Tự Phê Bình Và Phê Bình Của Đảng Viên, Báo Cáo Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình, Mẫu Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình, Bản Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân, Bình Luận Bình Ngô Đại Cáo, Bài Thu Hoạch Phê Bình Và Tự Phê Bình, Văn Khấn Ban Mẫu, Bài Khấn Mẫu, Văn Khấn Bán Nhà, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Ban Tam Bảo, Bài Khấn Mở Cửa Mã, Văn Khấn Cô 6, Văn Khấn Cô Bơ, Văn Khấn Bà Cô Tổ, Bài Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn Lễ, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Văn Khấn 5.5, Bài Khấn Lễ Đền, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Nhà, Văn Khấn ăn Hỏi, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Văn Khấn An Vị, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ Thần Tài, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Văn Khấn An Vị Thần Tài Thổ Địa, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Bài Khấn ở Đền, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Em Bé Đỏ, Văn Khấn Đức ông, Văn Khấn Đổ Mái, Văn Khấn Di Dời Mộ, Văn Khấn Đền Phủ, Văn Khấn Dỗ, Văn Khấn Dỗ Bố, Văn Khấn Dỡ Nhà, Văn Khấn Dời Mộ,

Bài Khấn Cúng âm Binh, Bài Khấn Cầu Bình An, Bài Khấn âm Binh, Văn Khấn âm Binh, Bài Khấn Cúng Mụ, Văn Khấn Cúng Rằm, Bài Khấn Cúng Đất Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Đất, Bài Khấn Cúng Bội, Văn Khấn Cúng Hà Bá, Văn Khấn Cúng Hè, Văn Khấn 30 Tết Cùng, Văn Khấn Cúng Giỗ, Văn Khấn Cúng Đất, Bài Khấn Vái Cúng Tam Tai, Văn Khấn Vợ Cúng Chồng, Văn Khấn Cúng Mùng 9 Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Thôi Nôi, Bài Khấn Cúng Rằm Tháng 8, Văn Khấn Cúng Mùng 8, Văn Khấn Cúng 50 Ngày, Văn Khấn Cúng Mùng 9, Văn Khấn Cúng Căn 6 Tuổi, Văn Khấn Cúng Tất Niên, Cúng Rằm Tháng 7 Văn Khấn, Văn Khấn Cúng Bội Cho Người Mới Mất, Bài Khấn Cúng Mùng 9, Lễ Cúng âm Binh, Bài Cúng âm Binh, Văn Khấn Cúng Xóm Đầu Năm, Bài Khấn Cúng Khai Trương, Công Điện Khẩn Thái Bình, Bài Khấn Cúng Mùng 9 Tháng Giêng, Thu Hẹp Khoảng Cách: Cùng Giảm Bất Bình Đẳng ở Việt Nam, Giải Bài Hỗn Hợp X Gờm Ankin Kế Tiếp Trong Cùng Dãy Đồng Đẳng . Dẫn 5,6 Lít Hỗn Hợp X Qua Bình Đựng, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Bài Khấn Cúng ông Chuồng Bà Chuồng, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Phát Biểu Của Nguyễn Thành Tâm Cựu Chiến Binh Phương13 Quận Tân Bình, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cuối, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Đảng Viên, Phương Trình 5 Mũ X Bình Trừ 1 + 5 Mũ 3 Trừ X Bình = 26 Có Bao Nhiêu Nghiệm, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2011, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2012, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân,

Đọc Truyện Thiên Linh Cái

Cách Cúng Tất Niên Chiều 30 Tết Bính Thân 2022

Xót Thương Cậu Bé 6 Tuổi Cùng Ông Bà Sống Nơm Nớp Trong Căn Nhà Dột Nát

Hướng Dẫn Thủ Tục, Cách Bỏ Bàn Thờ Thần Tài Cũ Chuẩn Nhất

Cách Thờ Cúng Ông Địa Thần Tài Chuẩn Nhất

Âm Binh Là Gì ? Âm Binh Có Thật Không?

Lưu Ý Khi Sắm Lễ Cúng Chuyển Văn Phòng Mới Để Tài Vận Thăng Hoa

Cúng Cô Hồn Ở Huế Ngày 23/5 Al

Hướng Dẫn Cúng Giao Thừa Tết Nguyên Đán Canh Tý Ở Căn Hộ Chung Cư

Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Chuẩn Nhất Để Tránh Rước Vong Vào Nhà

Lễ Vật Cúng Thần Tài Gồm Những Gì, Cúng Ngày Thần Tài Thế Nào, Vào Giờ Nào Chuẩn Nhất?

Âm binh nghĩa là gì ?

Trong lịch sử, câu chuyện truyền thuyết Âm binh mở đường cho Diêm Vương đi tuần có lẽ là câu chuyện lâu đời nhất viết về âm binh. Hoặc như lịch sử huyền thoại Trung Quốc, các binh lính chết trận của nhà Thương nhà Chu (âm binh) được về trời …

Theo các vị Thần tiên phục vụ trên Trời, gọi là binh thiên hay thiên binh. Nhưng thực ra cứ ở cõi bên kia đều gọi là âm binh Cửa đình Thần Nam việt cũng vậy.

Theo Thánh Thiên phủ gọi là thiên binh hay Âm binh hay binh Thiên đều được.

Âm binh có thực sự đáng sợ ?

Thiên hạ này nói chung cứ nghe thấy hai chữ “Âm binh” là lắc đầu lè lưỡi hoặc tìm cách lánh xa và sợ hãi. Vì hai tiếng ấy thường gợi đến điều gì đó cực kỳ ghê gớm, ma quái, dị thường. Thậm chí là tai họa.

Thế nhưng, người dân đâu biết rằng, không có Âm binh – sợ rằng họ không sống nổi. Nói chung, việc hai từ này bị hiểu nhầm tai hại khiến ai ai cũng cứ nghe đến nó là mọi người dị ứng và sợ hãi là không nên.

Xét về nghĩa Hán Việt của “Âm binh”:

Âm: Cõi âm, thế giới âm, thế giới bên kia hay thế giới người chết…Nếu dịch sát nghĩa của hai từ này ghép lại, thì “âm binh” có nghĩa là: Binh lính, binh sĩ của cõi âm, của thế giới âm …. người đã khuất.

Binh lính, binh sĩ trong quân đội: ” Những người được huấn luyện dành cho chiến tranh, bảo vệ đất nước làng xóm …. Thực thi pháp luật…” Âm binh cũng có nhiều toán binh nhiều loại.

Như vậy, ta đã biết được nghĩa của hai từ Âm binh.

Âm binh đã có từ rất lâu đời

Trước nhất, đã là binh lính thì phải:

Được huấn luyện, có kỷ luật.

Chịu sự chế tài đặc biệt

Tuân thủ theo quy định của các đội binh lính

Chịu sự chỉ huy trực tiếp của cấp trên.

Và luôn tuân thủ theo điều luật của cửa đình Thần và cửa nhà Trần Nam Việt

Âm Binh có nhiều loại: “Các đội, các cơ “. Mỗi loại lại có cơ cấu phân cấp và năng lực cũng như những chức năng riêng biệt. Trong quá trình tìm hiểu tâm linh, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Tam Tứ Phủ ta cũng bắt gặp rất nhiều tài liệu nói về âm binh. VD như sau:

Trong câu hát văn hầu Quan lớn Tuần Tranh có đoạn: “Quyền ngài cai quản tướng Âm binh nhà Trời “ hay “Thiên binh nhà trời “.

Hoặc trong hịch sai văn Nhà Trần cũng có đoạn: “Lệnh sai văn võ đôi hàng, thiên tiên lực sỹ, vạn vạn hùng binh, âm binh các đội các cơ...Lập thành chỉnh túc thủy bộ chư dinh, binh trận bố giáp… Tróc phọc bắt nhốt tà tinh ….”

Hoặc trong khoa khao luyện quan tướng (khao luyện quan bản đền ) cũng có câu: “Lệnh sai quan tướng đáo lai hộ trì, lệnh sai hành các đội các cơ thiên tiên lực sỹ vạn vạn tinh binh ….trấn đàn duyên…..

Hoặc một số câu văn như: “lệnh sai thủy bộ đôi hàng ….

Vậy có nghĩa, Âm binh có rất nhiều và chủ đạo làm việc theo lệnh của nhà Thánh. Phần trên ta có thể gọi là Binh nhà Thánh quản lý. (binh trung ương). Bao gồm:

Binh thiên, binh thủy, binh bộ, binh nhạc, binh cơ động, binh trấn giữ các nơi, binh thực thi luật lệ ….

Binh lính này Thường khi còn sống, lúc sinh thời cũng là những người lính vũ trang (quân đội và nha dịch ” như kiểu công an và cán bộ bây giờ ” ). Những người anh dũng và tài năng liêm chính (hoặc tu đạo ) hết lòng và chấp nhận hi sinh vì nước vì dân.

Âm binh, họ là ai?

Đa phần họ đều là những người có công với nước, những liệt sỹ anh dũng hi sinh vì dân tộc qua nhiều đời, những người con ưu tú tài năng sống đầy lòng bao dung vị tha và trách nhiệm với dân tộc này của các mặt trong xã hội. Chết được nhà Thánh chiêu về cho phục vụ ở các đội, các cơ. Phụ trách các công việc bảo vệ đất nước xóm làng…..Cửa đình thần Nam Việt.

Binh trấn là gì?

Ngoài những đội cơ trực tiếp nhà Thánh quản lý, trong phần trên có phần gọi là binh trấn. Binh trấn được chia làm nhiều loại, có thể gọi là binh địa phương cũng được.

Binh của Thành Hoàng lý vực cai quản

Binh của thành Hoàng bản cảnh

Binh của thành hoàng làng

Binh của thổ địa …….

Binh của bản đền bản phủ bản tự bản từ (đền công đình công) ….

Họ chủ yếu làm công việc bảo vệ tuần tra và trị an phần âm.

Gia binh và nô binh là gì?

Ngoài ra còn có một loại binh nữa gọi là: Gia binh. Thấp hơn gọi là gia binh và gia nô binh. Binh này là binh riêng của một số Thầy có Đạo hay hành pháp sự, tu theo cửa nhà Trần hay cửa Tứ Phủ. Những binh này chủ yếu bảo vệ điện thờ tư gia hay giúp việc cho Thầy làm pháp sự.

Hoặc các dòng nuôi ma xó ma then ….. của người dân tộc (việc xuất phát của binh này từ xa xưa: cũng như trò chơi thời trẻ ta hay chơi như trò ma lon ma bát hay trò ngón tay khênh người…. Ai làm thầy mà không muốn có phần âm hỗ trợ trực tiếp)

Trong hát văn tứ Phủ có đoạn văn của Bà chúa Thượng Ngàn Lê mại Đại Vương như sau.

“Quyền chúa bà cai ba sáu cửa ngàn sơn tinh các động hổ lang về chầu…

Chúa Bà luyện Quân bằng lá luyện phép bằng Môi .….”

Trong dòng đồng nhà Trần và các dòng đồng tứ phủ, trước đây có đến 95% các dòng đồng lập tĩnh luyện quân. Thường các cụ là các Con Đồng Nhà Thánh Cũ, là những người làm pháp sự … Đa phần họ đều được các Thầy truyền đạo dậy phép lập tĩnh để thờ và nuôi luyện Âm binh. Họ thường học các Pháp thu nhận và luyện binh của các dòng Đồng.

Những đạo quân và âm binh này là do họ đi mời – chiêu- hay bắt về luyện và sử dụng trong khi hành đạo và thường là ở những điện tư gia. Binh này khi các cụ đã luyện là buộc phải lập danh sách đăng bạ với cửa đình Thần hay cửa Nhà Trần, danh sách gia binh hay gia nô binh.

Tác dụng của Âm binh

Đối với những vị thầy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên…. Giúp đỡ nhanh chóng người dương và chống lại người âm là các vong tà …. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính. Được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng khao binh từ đơn giản là muối gạo, bỏng nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt, cá, trái cây, rau quả…

Thời xa xưa, các thầy 90% là nuôi âm binh. Kể cả pháp sư, và Thầy chùa

Thủ tục nuôi âm binh

Khi bắt đầu lập tĩnh, phải có đàn lễ đăng bạ nhà Thánh. “Theo cơ cánh dòng tổ thờ cửa nào, sẽ cử người xuống quản lý và dẫn dắt luyện Âm hộ các toán binh này. Những vị được cử xuống để huấn luyện âm là các Hành sai Quan tướng của Nhà Thánh cắt cử. Gọi là các quan bản đền bản điện.

Thậm chí, người thủ nhang tu tập có học, đạo pháp cao dầy còn được ân duyên của Nhà Thánh, được nhà Thánh cấp thiên binh ( Âm binh ) của chư Thánh Thờ chính cung làm bản bộ, hỗ trợ giúp việc trực tiếp.

Còn luyện thuần để sai khiến thì chính người thủ nhang lập tĩnh sử dụng phải tự luyện. Binh này thường được chia làm vài loại, tùy căn cơ và quả đạo của người luyện.

Ngàn xưa thuật phù thủy của dân bách việt việc thờ Âm binh không có gì xấu .. Các Bậc Sư tổ truyền lại các phép lập binh bố trận luyện khao….hay các pháp sa man cổ như …sát phỉ, sát lỉ, sát sa, dắt ra, sà tụ, sát rú…. chủ yếu là để trục vong, bắt tà, trị bệnh, trị thủy, cầu an, cầu mưa…

Các loại Âm binh

A: Binh tổ, binh các cụ, binh nối gót công khanh nghiệp đạo

Có người thì bản thân có binh tổ (binh của các cụ gia tiên có đạo hay trưởng dòng đồng có sẵn chỉ việc kế thừa lại). Là âm binh, nhưng không phải của mấy ông thầy chiêu mộ mà có được, mà là binh của chư vị tổ sư của các đời trước. Hoặc những vị có gia tiên là quan là tướng quân, khi sống có ngai vị có quân lính theo hầu hay theo đi đánh trận ….. Lúc thác thì họ cũng theo về (gọi là binh các cụ, binh nối gót công khanh nghiệp đạo)

B: Binh tự chiêu

Là do đi chiêu mộ về. Những vong hồn không nơi hương khói, chết đường chết chợ, ….. Hoặc những người chết do chiến tranh ,….

Là do đi bắt về: Trường hợp này là khi người thầy thấy những vong đó có năng lực nên bắt về để huấn luyện sử dụng. Hoặc vong những người tác yêu tác quái cũng bắt về rồi dùng đạo pháp cảm hóa hoặc hàng phục dần dần ….

Là do binh tự theo vào: Trường hợp này thường do quả hay nghiệp của người thầy và ngôi điện thờ. Các vong khi trên đường hành đạo tự theo vào.

C: Binh địa tự chú

Loại binh này có sẵn trên đất lập tĩnh điện thờ. Về bản chất, họ là một toán tập hợp những vong linh không nơi hương khói và tụ tập với nhau ở đó. Khi người thầy lập tĩnh đàn điện thờ ở đất đó họ tự theo vào.

Cũng có trường hợp nhóm vong đó cố tình (” cơ “) thúc đẩy, để các con đồng lập điện cho họ có chỗ trú, trộm tín ngưỡng của bách gia. Loại này thường dẫn con đồng đến với đồng thầy vô đạo nhờ mở phủ và dẫn đạo.

Còn nếu như người lập điện hay người Thầy có Đạo, họ sẽ thường lựa chọn: Các vong loại này cho theo vào để sử dụng hay không cho phép theo vào. Tùy từng hoàn cảnh, thậm chí nếu như phải nhận chỉ nhận vài vong còn đuổi đi sạch.

Lưu ý các thầy :

Trong những toán binh đó kiểu gì cũng có người cầm đầu. Thậm chí, trong những vong kiểu này có một số vong đã có pháp lực thần thông (có tà và cũng có chính). Họ bám theo con đồng, buộc con đồng lập điện và lừa lấy khế ước âm với con đồng (vong cộng sinh).

Họ ban cho người lập điện một số năng lực nhất định về âm dương (thường là soi bói cấp thấp …) để dẫn dắt bách gia đến làm lễ, trộm ngưỡng lực nguyện lực…..

Loại này, khi người lập điện bị khế ước hay làm bừa và trái đạo dẫn đến hết phúc quả, sẽ bị vong khế ước bỏ rơi và sẽ có kết cục rất cực khổ.

Thường thì các Thầy xưa kia lập điện sẽ điều chỉnh và xử lý rốt ráo loại binh này. Còn nếu người thờ điện mà không biết trong đất lập điện có loại binh này (hoặc có vong có pháp vực thần thông , bám theo con đồng dẫn dắt khế ước). Khi đó mà người thờ hay các quan thầy lập tĩnh điện cho đồng con mà không biết thì cực rắc rối và rất nhiều hệ lụy. Vì thế, trước khi lập tĩnh điện hoặc nơi thờ cúng nhà Thánh phải hết sức lưu ý việc này. Nó sẽ phản khách vi chủ ngay.

D: Binh tự tìm đến

Đây là loại binh phức tạp nhất hiện nay. Trước đây, các thầy đều là những người trước khi lập điện phải học hành tu tập rất công phu, tôn sư trọng đạo. Họ trước khi lập điện đã là những người nhất nhất như sơn, tâm không tà vấy, trên tôn việc Thánh dưới gánh việc trần. Dù có một số dòng đồng không biết phép lập tĩnh, điểm linh hạ ban nhưng họ cũng không bị những binh này ảnh hưởng.

Bây giờ thì loạn…

ĐỪNG NGHĨ MÌNH LẬP ĐIỆN KHÔNG THỜ ÂM BINH MÀ TRONG ĐIỆN CỦA MÌNH KHÔNG CÓ VONG TÀ (“”ÂM BINH .”””)

HAY TÔI RA ĐỒNG NHƯNG KHÔNG LẬP ĐIỆN MÀ VẪN HÀNH ĐẠO LÀ KHÔNG CÓ VONG TÀ THEO. (” ÂM BINH THEO “)

Trừ người tu tập và có đạo Hạnh cao dầy, họ có điện nhưng không cần lập tĩnh thờ Âm Binh ….mà vẫn hành đạo cứu độ bách gia được là có thể: điểm hóa hoặc xua đuổi được loại vong tà … chúng.

Còn đâu thì 90% cứ ra đồng là đạo khảo ma tà theo.

Các cụ có câu: “Vật Đồng Tất Tụ “

Tâm chính đạo vì bách gia thì vong tà hay binh tà không bao giờ dám xâm phạm đến tĩnh đường điện đài (hay mệnh đồng)

Nhưng tâm ma tà, không tuân thủ chữ Đức lại chuyên lừa lọc đơm sai, không vì Đạo và vì Thánh đức thì Ắt sẽ tự chiêu ma tà đến mà không biết (thánh mà tha ma sẽ đến).

Bản thân của người làm thầy hành đạo, hoặc lập tĩnh thờ Thánh nếu anh không thật tâm thật tính thật lính thật đồng. Lấy chữ Thánh Đạo và Thủ Đức thì dù ngôi điện trước đó các thầy lập giúp, có trong sạch hay có linh thiêng đến đâu cũng dần dần bị tà xâm chiếm.

Ăn lộc gia tiên mà không tu trọn đạo

Còn một loại nữa, ra Đồng lập tĩnh điện hay không lập tĩnh điện, không chịu tu học mà ngu si (loại này tôi ghét nhất): Đó là gia tiên thương xót mà phải bị buộc gia tiên dòng họ làm âm binh cho con cháu mình (loại này mới là cái quân một người làm tám người chịu)

Tu học không chịu tu học nhưng thích làm thầy .

Đã không có đạo và không học hành tu tập đến nơi đến chốn nhưng lại hay nhận lời làm bừa làm ẩu. Hay đơm sai vì tiền vì danh làm bừa làm ẩu dẫn đến hệ lụy.

Ví dụ :

Một người non bóng non đạo nhưng thích tiền và oai danh nên tự nhận, mình không gì không thể làm được. Từ cúng lễ, bói toán lung tung đơm sai…. khi có Bách gia đến nhờ….VD:

Một người bị vong báo oán sinh đủ thứ chuyện, cơ đủ kiểu…. đến anh lại phán Nợ mã tam tứ phủ phải trả ….

Hay một người bị hạn trong số mệnh đến anh lại xui họ làm lễ nọ lễ kia …vô bổ tốn kém ….

Hay một người bị trùng tang chẳng hạn, đến anh lấy một đống tiền … Nhưng đạo không có, cúng lễ cũng bằng không, làm cũng như không làm ….

Tất cả đều dẫn đến gia tiên gia chủ họ oán trách. Anh lừa người trần, sao lừa được người âm. Gia tiên họ thấy con cháu mình mất tiền nhiều và không được việc … Thậm chí mất thời gian và cơ hội để nhờ Thầy khác xử lý…. Họ kéo đến điện thờ của anh, gia trung của anh mà bắt vạ ….Tự nhiên gia tiên nhà anh, do thương xót hay cũng tà tính…lại phải ra can thiệp…. Thậm chí còn vì bảo vệ anh mà sinh ra xung đột phần âm với nhà gia chủ ….

Hay là một số người có đồng nhưng không chịu tu tập, tham danh tham tiền…. cậy phúc cậy quả của gia tiên của kiếp trước….. làm bừa. Gia tiên nhà anh toàn là phải đi hót phân do anh ỉa ra.

Khối gia tiên chỉ hi vọng bảo vệ hộ đạo để con cháu tu tốt lên, nhưng tu thì không chịu tu làm bừa bãi …. Đâm ra, họ không khác âm binh cho các đồng nhân kiểu này. Cho nên các cụ mới có câu: Không thầy đố mày làm nên.

Thời đại tiền danh lên ngôi không quan tâm hậu quả. Bây giờ toàn cao thủ cả biết đâu đang mang gia tiên mình thành âm binh cho mình.

Hiện nay số lượng đồng nhân hay số lượng các ngôi điện bị vong tà trả dạng âm binh chiếm đóng khế ước cộng sinh trộm phúc quả quá lớn.

Và một số đồng nhân non bóng non đạo thích thể hiện tham danh lợi thích làm thầy thiên hạ để gia tiên đi hót phân làm âm binh thay mình cũng không thiếu. Vậy lên trước khi ra đồng hay lập điện hay làm việc gì đến phần âm phải cân nhắc kỹ.

Tôi viết bài này chủ yếu để mọi người có cách nhìn nhận về âm binh và vong tà. Chớ đánh đồng.

Nếu đã là Âm binh Thì Phải đăng bạ và chịu chế tài của nhà Thánh. Sau là phải làm việc tốt, đúng đạo và Thuận theo luật âm dương. Được các Thầy có đạo cảm hóa tu tập, tự xóa được dây trói nghiệp khi chết không người thờ cúng. Những âm binh này sẽ được độ siêu đi. Nếu tuân thủ và dầy công phục vụ tốt, đúng đạo cũng được siêu đi. Hoặc cao hơn nữa cũng được nhà Thánh thu về cho dưới trướng.

Chứ không thể đánh đồng, vong nào cũng gọi là âm binh hết.

Âm binh: Con dao 2 lưỡi

Nhưng cũng cảnh cáo: Việc do người chiêu, sự do người làm, trần sao thì âm vậy, tâm sao thì tính thế. Dù là anh có đạo thì Âm binh cũng là con dao hai lưỡi.

Tâm tính chủ sao – Binh theo làm vậy

Anh dù thừa hưởng binh tổ để lại đã trải qua đăng bạ với nhà Thánh và nhiều đời huấn luyện (chứ không nói là binh anh chiêu, anh bắt, anh luyện hay họ theo vào …. Nhưng: Nếu tâm anh không thuận, chỉ dấy tà hay làm trái điều luật âm dương, vì tiền vì danh bất chấp tất cả. Thì bản chất âm binh họ cũng không phải là cao đạo…. họ cũng tà theo. Quen tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn anh và thậm chí họ dẫn anh vào đường tà lúc nào không biết. Hệ quả thậm chí vỡ mệnh đồng, cao hơn còn là vỡ tĩnh điện không quản nổi binh.

Anh cứ nghĩ, nếu anh là thủ trưởng mà tham ô ăn hối lộ đút lót làm sai …… Họ có học theo anh không? và các thế lực vong tà khác có mượn chuyện này để lợi dụng anh không? Tất nhiên là có.

Pháp môn kém cỏi – âm binh cũng yếu hèn

Cũng có dòng Đồng pháp tổ thất truyền…. Hoặc pháp môn cóp nhặt …. kém .! Cũng nuôi cũng luyện…. gọi là Âm binh. Thực ra gọi là âm binh cho oách, chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy.

Có khi chính họ lại bị bắt làm theo lệnh, khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như là được cúng đồ ăn hay thức uống sau khi nhiệm vụ hoàn thành còn gọi là khao binh. Loại âm vong này thì không có sự huấn luyện, chỉ như bao nhiêu vong âm khác cho nên âm lực rất yếu, chúng chủ yếu chỉ có thể hù dọa, hay phá phách này nọ mà thôi.

Nói về Âm binh: Đừng đem ra nhạo báng

Viết vậy để mọi người có cái nhìn đa chiều về âm binh.

Đặc biệt chỉ khuyên ai tín Thánh có đồng có đạo trong đền công Nhà Thánh hay đình làng hay bất cứ nơi đâu:

Đừng có chửi đổng giả hay nói về âm binh thì bớt mồm lại. Chớ vơ đũa cả nắm vì nơi đó cũng có các Đội quân mà gọi chung là Âm binh trú đóng. Họ giúp ngăn chặn vong tà, giữ gìn trật tự âm phần. Nên: Đôi khi nói quá lại bị vạ miệng, đến lúc có tà ra kêu nhờ họ họ không thèm để ý.

Ngoài ra, vài người hay ví von “âm binh”, mang một ý nghĩa: Chỉ những người đáng ghét,_hay mang tai họa hư hỏng chọc ngoáy…phá đám việc của người khác…Hoặc ví dụ: Nhìn cái mặt “âm binh” của nó là hôm nay hết bán buôn gì được rồi…. Những câu thế này cũng không mấy hay ho nên tôi khuyên các bạn không nên dùng từ này để nói về người khác.

Kết luận:

Thực ra thì bản chất của Âm Binh là rất tốt. Dù binh Nhà Thánh hay gia binh, họ đều là những vị chấp hành quy định âm dương và công việc chủ yếu là giúp đỡ bách gia và bảo hộ dân tộc này.

Nhưng riêng phần gia Nô binh thì không khác gì con dao hai lưỡi. Người sử dụng với mục đích hành đạo lấy tâm lấy đức làm đầu, lấy sự Thánh thiện làm tiêu chí, thì là một việc cực kì có Đức. Thậm chí tạo Phúc cho bản thân và dòng họ cũng như đường tu của mình.

Nhưng nếu lạm dụng và đặc biệt vi phạm nguyên tắc. Cao hơn nữa là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, động chạm vào nhân quả Âm dương thì không chỉ gây hại cho bản thân mà thậm chí con cháu dòng họ sau này đều phải chịu trách nhiệm.

Thậm chí nhiều đời không trả hết nghiệp của một người gây ra.

(KHÔNG SAO CHÉP, DIỄN ĐỌC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)

Cách Cúng Khai Trương Buôn Bán Luôn Được Buôn May Bán Đắt

Văn Khấn Em Bé Đỏ

Cách Gõ Chuông Khi Thắp Hương Như Thế Nào?

Cách Cúng Và Bài Khấn Cúng Giỗ Ông Bà Cha Mẹ Đúng Cách

Lễ Cúng Giao Thừa Là Gì? Vì Sao Ta Cần Phải Làm Lễ Cúng?

Âm Binh Là Gì? Âm Binh Có Thật Không?

Tiết Lộ Sự Thật Rùng Rợn Của Nghề Luyện Âm Binh

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia

Bỏ Túi Kinh Nghiệm Du Lịch Chùa Bà Bình Dương Từ A – Z

Vì Sao Gọi Là Đông Bình Tây Quả

Đông Bình Quả Tây Trên Ban Thờ Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Âm: cõi âm, thế giới người chết.

Binh: binh lính, binh sĩ trong quân đội.

Bạn đang xem: Âm binh là gì? Âm binh có thật không?

Vậy nếu dịch sát nghĩa của hai từ này ghép lại thì “âm binh” có nghĩa là: binh lính, binh sĩ của cõi âm, của thế giới người đã khuất. Theo một ý nghĩa tâm linh nào đó, người ta tin rằng trên thế giới thật, thế giới người sống có quân đội, binh lính thì ở dưới cõi âm cũng vậy. “Âm binh” thường là những vong hồn vất vưởng, không nơi nương tựa được thầy cúng, pháp sư hay phù thủy triệu hồi hay chiêu mộ để giúp họ giúp người hay hại người.

Âm binh là gì?

Tai sao gọi là âm binh?

Âm binh cũng có nhiều toán binh, gọi là âm binh cho oách chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy mà thôi. Có khi chính họ lại bị bắt làm theo lệnh, khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như là được cúng đồ ăn hay thức uống sau khi nhiệm vụ hoàn thành còn gọi là khao binh. Loại âm vong này thì không có sự huấn luyện, chỉ như bao nhiêu vong âm khác cho nên âm lực rất yếu, chúng chủ yếu chỉ có thể hù dọa, hay phá phách này nọ mà thôi. Cao hơn một chút thì là âm binh của tông phái đó, những binh này tuy cũng là âm binh, nhưng không phải của mấy ông thầy chiêu mộ mà có được mà là binh của chư vị tổ sư của các đời trước.

Luyện âm binh như thế nào?

Muốn luyện âm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa, chiến trường xưa, vùng đất từng bị ôn dịch chết nhiều… nơi đó mới có nhiều vong lang thang, dễ cho thầy chiêu mộ.

Cách nhận biết thầy pháp luyện âm binh

Cách nhận biết cơ bản nhất là vị trí đặt bàn thờ. Bàn thờ âm binh không bao giờ được để trong nhà, các thầy phù thủy thường gọi là “Tĩnh”. Trong Tĩnh, ngoài sắc lịnh triệu binh, có khi các thầy còn thờ cả tướng trời như: Triệu Công Minh, Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra… (chỉ có ở các thầy pháp). Có lẽ các thầy muốn dựa vào oai các vị này mà khiển binh cho dễ. Lễ vật cúng binh từ đơn giản là muối gạo, nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt cá trái cây rau quả…

Có nên tu luyện âm binh?

Gia binh và nô binh là gì?

Ngoài ra còn có một loại binh nữa gọi là Gia binh. Thấp hơn gọi là gia binh và gia nô binh. Binh này là binh riêng của một số Thầy có Đạo hay hành pháp sự, tu theo cửa nhà Trần hay cửa Tứ Phủ. Những binh này chủ yếu bảo vệ điện thờ tư gia hay giúp việc cho Thầy làm pháp sự.

Hoặc các dòng nuôi ma xó ma then ….. của người dân tộc (việc xuất phát của binh này từ xa xưa: cũng như trò chơi thời trẻ ta hay chơi như trò ma lon ma bát hay trò ngón tay khênh người…. Ai làm thầy mà không muốn có phần âm hỗ trợ trực tiếp.

Âm binh: con dao 2 lưỡi

Nhưng cũng cảnh cáo: Việc do người chiêu, sự do người làm, trần sao thì âm vậy, tâm sao thì tính thế. Dù là anh có đạo thì Âm binh cũng là con dao hai lưỡi.

Tâm tính chủ sao thì binh theo làm vậy

Anh dù thừa hưởng binh tổ để lại đã trải qua đăng bạ với nhà Thánh và nhiều đời huấn luyện (chứ không nói là binh anh chiêu, anh bắt, anh luyện hay họ theo vào …. Nhưng: Nếu tâm anh không thuận, chỉ dấy tà hay làm trái điều luật âm dương, vì tiền vì danh bất chấp tất cả. Thì bản chất âm binh họ cũng không phải là cao đạo…. họ cũng tà theo. Quen tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn anh và thậm chí họ dẫn anh vào đường tà lúc nào không biết. Hệ quả thậm chí vỡ mệnh đồng, cao hơn còn là vỡ tĩnh điện không quản nổi binh.

Anh cứ nghĩ, nếu anh là thủ trưởng mà tham ô ăn hối lộ đút lót làm sai …… Họ có học theo anh không? Và các thế lực vong tà khác có mượn chuyện này để lợi dụng anh không? Tất nhiên là có.

Pháp môn kém cỏi – âm binh cũng yếu hèn

Cũng có dòng Đồng pháp tổ thất truyền…. Hoặc pháp môn cóp nhặt …. kém! Cũng nuôi cũng luyện…. gọi là Âm binh. Thực ra gọi là âm binh cho oách, chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy.

Nói về âm binh: đừng đem ra nhạo báng

Viết vậy để mọi người có cái nhìn đa chiều về âm binh. Đặc biệt chỉ khuyên ai tín Thánh có đồng có đạo trong đền công Nhà Thánh hay đình làng hay bất cứ nơi đâu.

Đừng có chửi đổng giả hay nói về âm binh thì bớt mồm lại. Chớ vơ đũa cả nắm vì nơi đó cũng có các Đội quân mà gọi chung là Âm binh trú đóng. Họ giúp ngăn chặn vong tà, giữ gìn trật tự âm phần. Nên: Đôi khi nói quá lại bị vạ miệng, đến lúc có tà ra kêu nhờ họ họ không thèm để ý.

Ngoài ra, vài người hay ví von “âm binh”, mang một ý nghĩa: Chỉ những người đáng ghét, hay mang tai họa hư hỏng chọc ngoáy…phá đám việc của người khác…Hoặc ví dụ: Nhìn cái mặt “âm binh” của nó là hôm nay hết bán buôn gì được rồi…. Những câu thế này cũng không mấy hay ho nên tôi khuyên các bạn không nên dùng từ này để nói về người khác.

Kết luận

Thực ra thì bản chất của Âm Binh là rất tốt. Dù binh Nhà Thánh hay gia binh, họ đều là những vị chấp hành quy định âm dương và công việc chủ yếu là giúp đỡ bách gia và bảo hộ dân tộc này.

Nhưng riêng phần gia Nô binh thì không khác gì con dao hai lưỡi. Người sử dụng với mục đích hành đạo lấy tâm lấy đức làm đầu, lấy sự Thánh thiện làm tiêu chí, thì là một việc cực kì có Đức. Thậm chí tạo Phúc cho bản thân và dòng họ cũng như đường tu của mình.

Phật Bà Chúa Xứ Là Ai ? Cách Xin Xăm Bà Chúa Xứ Châu Đốc Linh Thiêng.

Một Số Lưu Ý Quan Trọng Trong Cách Đặt Bàn Thờ Thiên Ngoài Trời

Những Loại Trái Cây Không Nên Cúng Ông Địa

Thổ Địa Để Cả Năm Gặp May Mắn.

Không Có Bàn Thờ Thần Tài Thì Cúng Ở Đâu Cho Chuẩn Phong Thủy?

Văn Khấn Cúng Âm Binh Chuẩn Nhất

Đọc Chương 13: Bữa Cúng Âm Binh

Phong Tục Tết Cổ Truyền: Những Điều Cần Biết Về Bàn Thờ Cúng Thần Tài

Lễ Cúng Căn 12 Tuổi Cho Bé Trai, Bé Gái Gồm Những Gì?

Lễ Cúng Căn Cho Bé 6 Tuổi Gồm Những Gì? Cho Chuẩn

Cúng Căn Cho Bé Trai Bé Gái 9 Tuổi Cần Chuẩn Bị Gồm Những Gì?

Văn khấn cúng âm binh là văn khấn được khá nhiều thầy sử dụng hiện nay. Âm binh là loại vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa, không ai cúng kiến, không được nghiệp quả đi đầu thai, hoặc do thầy Pháp khống chế để sai khiến.

Ý nghĩa lễ cúng âm binh

Đối với những vị thầy cúng xưa nay, âm binh được xem là phương tiện nhanh chóng và hữu hiệu nhất để sai khiến công việc. Vì thế, không có thầy nào hạ sơn mà không lập bàn thờ binh ở trước sân nhà. Âm binh làm nhiệm vụ theo lệnh của Thầy có thể giúp đỡ hoặc phá đám người dương và chống lại cả người âm. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các âm binh sẽ được cúng lễ lạc đàng hoàng, được tiếp đãi từ tướng khao thưởng giống ngày xưa.

Theo quan niệm xưa nay có câu: trần sao – âm vậy. Đội quân trên trần tuyển chọn kỹ lưỡng vậy nhưng cũng có phần tử nổi loạn, thì cõi âm cũng thế, lắm khi Thầy cực kỳ khốn đốn: nếu không hại được thầy, thì con cháu gia tộc của thầy cũng bị đám âm binh quấy nhiễu, ám hại. Đó cũng là chuyện dễ hiểu, thầy Pháp chỉ dùng quyền pháp để khống chế phần âm mà không suy xét đến lý lịch trần gian, do đó sự tạp nham của những âm binh đó đều là lực lượng vừa có lợi, vừa nguy hiểm.

Lễ vật cúng binh

Không đặt bàn thờ âm binh ở trong nhà, thường được thờ ngoài sân. Các thầy thường gọi là ” Tĩnh”. Ngoài sắc lệnh triệu tập binh, các Thầy pháp còn thờ cả nhiều tướng: Tề thiên đại thánh, Na Tra… để thuận tiện cho việc điều binh dễ dàng.

Những lễ vật cúng âm binh khá đơn giản gồm muối trắng, gạo, nổ, cháo hoa cho đến các lễ vật long trọng hơn như món mặn đủ thịt cá trái cây rau quả…

Trước khi thỉnh âm binh, bàn thờ phải có đầy đủ: thuốc lá, rượu, nhang, đèn, trầu… Âm binh cũng có rất nhiều loại, phổ biến nhất vẫn là binh chiến sỹ, Đại càn, ngũ hổ… Tùy theo khả năng tu luyện mà thầy muốn chiêu dụ loại binh nào.

Nội dung văn khấn cúng âm binh – chiêu mộ âm binh

Bài chú gọi âm binh đơn giản dành cho việc chiêu binh Đại Càn: ” Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3l) – Vái ông Chánh Soái Đại Càn Phó Soái Đại Càn, Quốc gia Nam Hải – Chư vị âm binh – Binh thiên binh địa Binh tổ Binh thầy Binh mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ xiêu mồ người lạc mã về đây cảm ứng chứng minh theo thầy …..( làm công việc gì đó) … – Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3l) “

Đối với các Thầy pháp, việc chiêu mộ âm binh rất phức tạp, trong tiếng trống chiêng, tiu khánh, các thầy đọc bài văn chiêu dụ:

Hồn hỡi hồn

Cô đơn cõi chết

Không người thân thích

Không có cơm ăn

Đêm tối lang thang

Bụng thèm miệng khát

Áo cơ quần rách

Vất vưởng về đâu?

Hồn hãy mau mau

Theo thầy chịu lệnh

Không còn nhang lạnh

Thầy cúng áo quần

thầy cúng cơm canh

thầy cho vàng bạc….

Hồn hỡi hồn!

Về nơi thầy không còn vất vưởng

Về với thầy có bạn âm binh!

11 Điều Tuyệt Đối Kiêng Kỵ Mùng 1-7 Cô Hồn Kẻo Hối Không Kịp

Năm Nhuận Cúng Thôi Nôi Như Thế Nào Cho Đúng?

Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Tết Đoan Ngọ Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

Sắm Lễ Cúng 49 Ngày Gồm Những Gì ?

Nghi Thức Lễ Cầu Siêu Cho Thai Nhi (Còn Trong 49 Ngày)

Vài Tư Liệu Về Lễ Cúng Cô Hồn 23 Tháng 5 Ngày Xưa

Đọc Chương 13: Bữa Cúng Âm Binh

Phong Tục Tết Cổ Truyền: Những Điều Cần Biết Về Bàn Thờ Cúng Thần Tài

Lễ Cúng Căn 12 Tuổi Cho Bé Trai, Bé Gái Gồm Những Gì?

Lễ Cúng Căn Cho Bé 6 Tuổi Gồm Những Gì? Cho Chuẩn

Cúng Căn Cho Bé Trai Bé Gái 9 Tuổi Cần Chuẩn Bị Gồm Những Gì?

Dang So Cau An Cung Sao Giai Han

Phê ngồi lặt rau ở phía trước hiên nhà. Tư Càng từ trong đi ra, ngó qua một cái, hỏi ơ hờ:

– Sao lại ngồi ngoài này lặt rau?

Phê ngẩng vội lên, cười điệu đàng:

– Em chờ anh!

– Chi vậy?

– Thầy Hai Tưng bữa nay cho mình lên cùng để tự tay bắt mạch cho anh, bốc thuốc.

– Thuốc gì?

– Thì… thì… anh biết là em rất muốn sanh con cho anh mà! – Phê cúi mặt, giả vờ ngượng nghịu khi nói về những thứ khiến Tư Càng phải liên tưởng đến những phút giây nóng bỏng cùng Phê.

Tư Càng hấp môi, tính nói một câu thì ngay lúc mấy thằng nhỏ trong xóm khệ nệ bưng cái nồi lớn mà Phê đã biểu mấy đứa đem lên để trước lều thầy Hai Tưng như lời thầy biểu. Vừa thấy Tư Càng, mấy đứa nhỏ cúi thấp người, vẻ sợ sệt:

– Ông Tư, bà Tư!

Tư Càng quay ra, khẽ gật đầu với mấy đứa nhỏ. Ngần ngừ lát, mấy thằng nhìn nhau rồi khẽ khàng lên tiếng, vẫn với giọng điệu kiêng nể, dè chừng:

– Thầy Hai Tưng biểu tụi con đem cái này về cho ông bà!

– Ừ, thầy còn dặn gì nữa không? – Tư Càng nói, vẻ không mấy quan tâm.

– Dạ có! – Thằng lớn nhất nhanh nhẩu.

Tư Càng nhướng mày, chờ đợi. Thằng lớn nhất trong đám mấy thằng đang khệ nệ khiêng cái nồi to tổ bố nói, nhanh nhảu:

– Thầy Hai nói, lễ này thầy cúng rồi, biểu tụi con đem về làm lộc cho cả làng, nhờ ông Tư nấu thêm mâm cơm nữa mời bà con ăn lấy phúc.

– Bây khiêng vô trong này! – Tư Càng nói, quay mặt hướng về phía Phê, í ra hiệu bảo mấy đứa nhỏ để cái nồi vô chỗ gần Phê.

Mấy thằng nhỏ đồng thanh dạ lớn rồi lại tiếp tục khiêng cái nồi rõ ràng rất nặng về phía Phê đang ngồi. Phê liếc lên, cố dò ý Tư Càng. Tư Càng nhìn mấy đứa nhỏ để nồi chỗ sát cạnh Phê, chậm rãi nói:

– Em nấu nướng thêm ít món, mời bà con qua ăn.

Phê gật lia lịa, vui mừng:

– Dạ, em biết rồi!

– Anh ra ngoài có chút chuyện.

Văn Khấn Cúng Âm Binh Chuẩn Nhất

Năm Nhuận Cúng Thôi Nôi Như Thế Nào Cho Đúng?

Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Tết Đoan Ngọ Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

Sắm Lễ Cúng 49 Ngày Gồm Những Gì ?

Nghi Thức Lễ Cầu Siêu Cho Thai Nhi (Còn Trong 49 Ngày)

Khóa Lễ Cầu Siêu Vong Tại Đất Gia Chủ, Âm Binh, Có Cốt Tại Đất, Vong Dữ Theo Gia Chủ Tại Vn

Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Xem Sao Chiếu Mệnh Năm 2022 Của Tuổi Bính Ngọ 1966 Nữ Mạng Và Cách Dâng Sao

Xem Sao Chiếu Mệnh, Vận Hạn Năm 2022 Tuổi Bính Ngọ 1966 Nữ Mạng

Cổng Điện Tử Tỉnh Thái Nguyên

Đặt Gà Cúng Quận Bình Thạnh, Gà Ta Giao Tận Nơi Hcm

Thưa các bạn, khác với hộ gia đình thường ở các cơ quan tổ chức các vong linh tụ tập đông hơn nhiều. Có nhiều lý do nhiều vong linh vì ở cơ quan thì diện tích đất sử dụng rộng hơn, hay gặp nhiều cốt phía dưới đất. Khi thi công hay nhờ các thầy về lễ trấn yểm để an toàn xây dựng nên có thêm một lực lượng âm binh trấn yểm nội bất xuất ngoại bất nhập tại đất. Việc thờ cúng ở các cơ quan cũng bị hạn chế do thể hiện tiến ngưỡng ở nơi công cộng ở đất nước chúng ta chưa được phổ biến cho lắm.

Việc các cơ quan, các tòa nhà có diện tích lớn thường xuyên bị các vong linh chiếm bàn thờ thần linh, thần tài và quấy quả lãnh đạo, nhân viên trong các cơ quan rất nhiều. Họ thường nhập vào những người yếu bóng vía nói năng, yêu cầu những điều mà ta không tưởng tượng nổi, họ tác động vào đại não toàn bộ những người làm tại cơ quan đó khiến có tâm lý chán nản, hay nhảy việc, lãnh đạo không đoàn kết, sức khỏe không tốt, hay mỏi vai, hay tăng huyết áp, hay bị bóng đè, khám không ra bệnh. Nếu các bạn ở môi trường có cốt hay nhiều vong dữ hoặc âm binh thì sẽ rất hay bị ác bệnh và lâu ngày chuyển thành bệnh hiểm nghèo như ung thư, huyết áp, đau xương, mất ngủ, tự kỷ, …

Để xác định cơ quan làm việc của mình đang làm việc có cốt không? Có âm binh phá không? Có vong không?… thì nên mời các thầy bên TỬ VI VIỆT NAM đến để mời họ lên hoặc mời Quan Thần Linh, Thần Tài cai quản đất đó lên để hỏi thì các bạn sẽ biết có hay không có. Không có thì tốt còn nếu có thì phải hóa giải ngay bằng cách lập đàn cúng Giải Vong – Hóa cốt, cầu siêu độ, thỉnh Thần lên cai quản và giúp đỡ cơ quan.

TỬ VI VIỆT NAM đã hóa giải rất nhiều cơ quan lớn và có kinh nghiệp để hoàn thành việc hóa giải một cách khoa học những vấn đề tâm linh trên. Kinh phí mua sắm lễ phụ thuộc vào số vong linh tại đất, mức độ phá phách của các âm binh, số lượng cốt hoặc bị trấn yểm tại cơ quan, diện tích mặt bằng tại cơ quan. Mức độ càng lớn và nguy hại thì chi phí mua sắm lễ càng nhiều. Tùy từng cơ quan các thầy sẽ tiên lượng lễ vật mua sắm để cúng cho các vong linh tại đất đó. Về công xá thì tùy tâm các gia chủ cúng các thầy bao nhiều thì tùy tâm.

Sau khi TVVN xem đất có cốt và vong tại cơ quan, sẽ tổ chức mời các vong linh lên hỏi. Sau khi các vong linh muốn siêu thoát sẽ tiến hành làm lễ tại cơ quan hoặc tại LINH ỨNG BẢO ĐIỆN. Đây là bài khấn trước khi đi từ cơ quan đến LINH  ỨNG BẢO ĐIỆN – TỬ VI VIỆT NAM để cúng hóa giải.

CÚNG TẠI CƠ QUAN TRƯỚC LÚC ĐI LỄ

 Nam mô A Di Đà Phật – Nam mô A Di Đà Phật – Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, chư vị thần linh và các chư vị Vong linh chúng sinh cô hồn tại đất này.

Hôm nay là ngày … tháng … năm 

Tín chủ chúng con tên là: ……..hợp đồng các tín chủ tại cơ quan… cư ngụ tại địa chỉ …….

Hôm nay cơ quan chúng con nhờ các Pháp Sư TỬ VI VIỆT NAM thành tâm sắm sửa nhang hoa lễ vật thiết lập trai đàn tại Linh Ứng Bảo Điện địa chỉ nhà  Số 77 , Tạm Trinh ,Mai Động , Hoàng Mai , Hà Nội mời các vị về hướng hiển, mở cửa âm dương, xá tội ban phúc.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ aThần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, chư vị thần linh  và các chư vị vong linh chúng sinh cô hồn tại xứ này. Cúi xin các ngài giáng lâm Linh Ứng Bảo Điện án tọa, soi xét chứng giám.nguoiphattu.com

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc tại  Linh Ứng Bảo Điện, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho cơ quan chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Liên hệ Thầy Quang –  0966878858.  0912519863

Xem toàn quốc

Làm việc các ngày từ 9h-20 h

Những Hình Ảnh Cắm Hoa Bàn Thờ Đẹp Nhất

3 Loài Hoa Cúng Thôi Nôi Cho Bé Thích Hợp Nhất

Mâm Cúng Thôi Nôi Cho Bé Gái Chọn Hoa Gì Là Đẹp Nhất?

3 Loại Hoa Cúng Đầy Tháng Chính Xác Nhất – Ý Nghĩa

Lựa Chọn Màu Hoa Cho Lễ Cúng Khai Trương

Âm Binh Và Những Điều Cần Biết?

Cách Vái Lạy Khi Đi Viếng Đám Tang

Quan Hành Khiển Năm 2022, 2022 Và Cách Cúng Giao Thừa 2022

Tìm Hiểu Về Ý Nghĩa Cúng Vía Thần Tài

Cách Xem Chân Gà Cúng Đúng Nhất

Phật Giáo Hòa Hảo: Sự Cúng Lạy Của Người Cư Sĩ Tại Gia

Chúng ta băt đầu phân tích nghĩa từng từ một của “Âm binh”.

Âm:cõi âm,thế giới người chết…

Binh:binh lính,binh sĩ trong quân đội.

Vậy nếu dịch sát nghĩa của hai từ này ghép lại,thì “âm binh” có nghĩa là: binh lính,binh sĩ của cõi âm,của thế giứoi người đã khuất. Theo một ý nghĩa tâm linh nào đó,người ta tin rằng trên thế giới thật,thế giới người sống có quân đội,binh lính thì ở dưới cõi âm cũng vậy.” Âm binh ” thường là những vong hồn vất vưởng,không nơi nương tựa được thầy cúng,pháp sư hay phù thủy triệu hồi hay chiêu mộ để giúp họ giúp người hay hại người.

Tương truyền, phàm khi đại nạn nghìn năm trôi qua, nếu bỗng phát hiện một lối đi bí mật ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy đội quân người chết (âm binh). Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp cưỡi ngựa, ẩn trong bóng tối, đông không kể xiết nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi. Đây chính là ‘âm binh dẫn đường’ trong truyền thuyết.

Theo truyền thuyết dân gian thì âm binh mượn đường là vì Diêm Vương đi tuần tra ở trần gian và dẫn theo một đội âm binh đi cho nên mọi người tốt nhất là nằm phục sát đất không được ngẩng đầu lên nhìn, nếu không có thể bị âm binh thổi lửa âm vào đầu và sau đó chắc chắn sẽ bị bệnh nặng thậm chí cũng có thể bị âm binh kéo đi.

Âm binh là gì

Có người cho rằng, cõi dương gian có quân đội thì cõi âm cũng có lực lượng tương tự. Những âm binh này do Diêm Vương cử đến, mở ra đường sinh tử. Những người yếu vía không cẩn thận sẽ mất mạng.

Âm binh sẽ mang đến bệnh tật, tai họa cho người gặp. Muốn thoát khỏi âm binh, người ta cần đến những thầy phù thủy, thầy cúng để trừ tà.

Tuy nhiên, cũng có một câu chuyện khác kể về âm binh: Đây là đội quân bại trận nhưng không phục, oán khí không tan và luôn muốn tìm lại danh dự của mình. Nếu ai mượn được sức mạnh của đội quân này, sẽ nhất thống thiên hạ và trở nên bất khả chiến bại.

Và âm binh còn là những loại vong vất vưởng và không ai thờ cúng cũng như không được nghiệp quả định hướng rõ ràng hoặc là chính họ tự nguyện đầu quân dưới quyền lực của thầy pháp để được cúng thí hay do thầy pháp khống chế sai sử. Ngoài việc thí thực hàng ngày thì mỗi khi nhận công tác đặc biệt của thầy pháp các âm binh đều được thầy tưởng thưởng rượu thịt hậu hỷ.

Tại sao gọi là âm binh?

Âm binh cũng có nhiều toán binh, gọi là âm binh cho oách chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy mà thôi. Có khi chính họ lại bị bắt làm theo lệnh, khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như là được cúng đồ ăn hay thức uống sau khi nhiệm vụ hoàn thành còn gọi là khao binh, loại âm vong này thì không có sự huấn luyện, chỉ như bao nhiêu vong âm khác cho nên âm lực rất yếu, chúng chủ yếu chỉ có thể hù dọa, hay phá phách này nọ mà thôi. Cao hơn một chút thì là âm binh của tông phái đó, những binh này tuy cũng là âm binh, nhưng không phải của mấy ông thầy chiêu mộ mà có được mà là binh của chư vị tổ sư của các đời trước.

Luyện âm binh như thế nào?

Muốn luyện âm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa, chiến trường xưa, vùng đất từng bị ôn dịch chết nhiều… nơi đó mới có nhiều vong lang thang, dễ cho thầy chiêu mộ.

Đây là một trong các bài chú gọi binh đơn giản dành cho việc cúng binh Đại Càn: “Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3l) – Vái ông Chánh Soái Đại Càn Phó Soái Đại Càn, Quốc gia Nam Hải – Chư vị âm binh- Binh thiên binh địa binh tổ binh thầy binh mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ xiêu mồ người lạc mã về đây cảm ứng chứng minh theo thầy ….. (làm công việc gì đó) … – Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3l) “

Đối với thầy pháp, việc chiêu mộ âm binh phức tạp hơn nhiều, trong tiếng trống chiêng, tiu khánh, các thầy đọc bài văn chiêu dụ:

Cô đơn cõi chếtKhông người thân thíchKhông có cơm ănĐêm tối lang thangBụng thèm miệng khátÁo cơ quần ráchVất vưởng về đâu?Hồn hãy mau mauTheo thầy chịu lệnhKhông còn nhang lạnhThầy cúng áo quầnthầy cúng cơm canhthầy cho vàng bạc….Về nơi thầy không còn vất vưởngVề với thầy có bạn âm binh!

Có những bài văn thầy đọc hàng giờ mới hết. Chủ yếu là kêu gọi, kể hòan cảnh đáng thương của hồn rồi chiêu dụ. Khi vong chịu theo tự nguyện, bao giờ thầy khiển binh cũng dễ dàng hơn là dùng lịnh trục về. Y như cõi dương vậy thôi, đắc nhơn tâm là chính.

Cách nhận biết thầy pháp luyện âm binh

Cách nhận biết cơ bản nhất là vị trí đặt bàn thờ.

Bàn thờ âm binh không bao giờ được để trong nhà, các thầy phù thủy thường gọi là “Tĩnh”. Trong Tĩnh, ngoài sắc lịnh triệu binh, có khi các thầy còn thờ cả tướng trời như: Triệu Công Minh, Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra… (chỉ có ở các thầy pháp). Có lẽ các thầy muốn dựa vào oai các vị này mà khiển binh cho dễ.

Đối với những vị thầy xưa thì âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc. Vì vậy, không thầy nào hạ sơn mà lại không có một bàn thờ binh trước sân nhà. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy giúp đỡ hay phá phách người dương và chống cả người âm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì các binh được cúng lễ đàng hoàng như lính được tướng khao thưởng ngày xưa.

Lễ vật cúng binh từ đơn giản là muối gạo, nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt cá trái cây rau quả…

Dấu hiệu để biết âm binh xuất hiện

Dân chúng luôn hoang mang lo sợ vì nghĩ rằng âm binh ác quỷ đêm đêm đi ruồng bắt họ. Bản thân họ không bao giờ nhìn thấy âm binh, nhưng hễ nghe có tiếng chó sủa thì ai nấy đều cho rằng chó sủa khi thấy đoàn âm binh, vì chó có khả năng đặc biệt nhìn thấy âm binh. Còn ban ngày, thì mỗi người dân phải giữ mồm giữ miệng hay kiêng cữ không ai dám nói đến danh từ âm binh hay dịch tả sợ rằng nói đến âm binh là nhắc cho nó đến. Có nơi còn rào lối đi hay treo bùa phép tại cổng làng, hoặc rải vôi bột ngang đường đi. Họ lý giải những việc làm này là để ngăn chận âm binh không cho vào làng.

Có nên tu luyện âm binh

Tu luyện âm binh là đang sử dụng con dao hai lưỡi không biết lúc nào bị đứt tay. Thông thường sau khi sử dụng một thời gian chủ yếu là làm công đức thì các thầy làm phép cầu siêu cho chư vị để họ đi đầu thai hoặc về cõi khác tốt hơn. Các thầy nếu như cố tình lạm dụng âm binh nhiều thì chắc chắn đến một ngày nào đó không còn đủ sức để điều khiển hoặc đã hết thời thì âm binh sẽ quay lại vật chết hoặc hành xác điên khùng lúc đó muốn sống chẳng được mà muốn chết không xong.

Trong sách của Phan Kế Bính có viết như sau:

Phù thủy có phép luyện âm binh, âm tướng, thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù luyện phép, để cầu cho các âm hôn phải theo hiệu lệnh của mình… Thầy phù thủy cũng có phép làm bùa yêu, bùa mê. Bùa yêu làm cho hai người ghét nhau phải thương nhau. Bùa mê làm cho người tỉnh trở nên mê mẩn, có khi hóa điên dại, phải có bùa mới hết. Người ta cũng lại nói rằng các thầy phù thủy có lắm phép kỳ lạ, sai khiến nổi âm binh làm những việc của người trần, nhưng phần nhiều thực hiện về đêm: sai âm binh đi tát nước vào ruộng, sai âm binh đi ném đá, gạch vào nhà người khác… Những thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại đánh trả thầy, và mỗi khi sai âm binh thầy phù thủy phải canh chừng đừng để trời sáng, phải thâu âm binh về trước khi có ánh dương ló ra. Bị lộ thiên cơ, nghĩa là bị người trần trông thấy vào ban ngày, âm binh cũng đánh trả thầy”.

Hoà hảo : Dân chúng thường có thói quen nhờ đến bùa phép của thầy phù thủy. Ông này làm phép, bắt ấn, và bảo rằng có chuyện động mồ động mả cho nên phải dời mồ mả, hay phải dùng hình nhân thế mạng, bởi vì âm binh hay Thần linh ở cõi âm đang cần bắt người trên dương thế xuống âm phủ để làm đầy tớ mà sai khiến công việc. Có khi thầy phù thủy bày kế ngăn chận linh hồn một người vừa chết vì bịnh dịch tả, không cho linh hồn đó trở lại dương thế quấy nhiễu người sống, bằng cách dùng lưới bao trùm lấy xác chết, hoặc là chỉ chôn xác chết nửa vời, dụng ý muốn nói là như thế cái hồn ma kia chưa thể đi về cõi diêm phù mà gia nhập đạo âm binh để lên dương gian quấy phá.

Theo các thầy phù thủy thì khi bịnh dịch tả xảy ra, người ta cho rằng đó là âm binh của Tà thần Ác quy đi phá hại dân gian, nói nôm na là “đi bắt người”. Cho nên thầy phù thủy làm bùa làm phép để ngăn chận không cho âm binh “bắt người”. Dân chúng lo sợ vì nghĩ rằng âm binh ác quỷ đêm đêm đi ruồng bắt. Họ không nhìn thấy âm binh, nhưng hễ nghe có tiếng chó sủa, ai nấy đều cho rằng chó sủa đoàn âm binh, vì chó có khả năng đặc biệt nhìn thấy âm binh.

Để tự vệ trước âm binh, người dân làng rủ nhau đốt đèn sáng lên, họ cầm gậy gộc dao búa, la hét om xòm để đuổi âm binh đi chỗ khác. Đ lúc ban đêm. Còn phần ban ngày, thì người dân phải giữ mồm giữ miệng, kiêng cữ không ai dám nói đến danh từ “âm binh” hay “dịch tả”, sợ rằng nói đến là nhắc cho nó đến. Có nơi còn rào lối đi, treo bùa phép tại cổng làng, hoặc rải vôi bột ngang đường đi, nói là để ngăn chận âm binh, không cho vào làng.

Có nơi dân chúng cầu xin các vị Thần linh “tốt”, nghĩa là không “ác”, để xin các vị này chở che, hay giúp đỡ chống lại âm binh ác quyœ. Họ nghĩ rằng Thần linh cao cấp và giỏi hơn, trừ được âm binh.

Không riêng gì bịnh dịch tả, phải kể thêm các loại bịnh dịch khác như bịnh đậu mùa, bịnh dịch hạch, bịnh sốt rét…, dân làng thường cho là âm binh ác quỷ đem đến. Cho nên họ cũng áp dụng các phương pháp nói trên để chống đỡ. Tuy nhiên người dân đặc biệt lưu tâm đến bịnh dịch tả hơn là trường hợp các bịnh dịch khác. Họ gọi là “bịnh thiên thời”, hay “bịnh dịch”, hay “bịnh ôn” chớ ít người dân quê gọi đúng tên là bịnh thổ tả, tức là vừa mửa vừa đi tiêu.

Tóm lại người dân không cho rằng các loại bịnh dịch xảy ra là do các nguyên nhân thông thường, do vi trùng truyền nhiễm. Tất cả, đối với họ, là do “Cõi Trên” tức là Trời, Thần linh, hay “Cõi Dưới” tức Âm binh, Tà ma Ác quỷ… từ các nguồn gốc đó mà phát sinh bịnh và chết chóc.

Theo quan niệm tín ngưỡng của dân làng, giữa thế gian này và cõi thiêng liêng có mối liên hệ chặt chẽ, và sự cách biệt chỉ như bức màn thưa. Bên này là cõi thế gian thực tại, khi bịnh dịch xảy ra, người dân cũng nhìn đó là các sự kiện thực hữu, nhưng họ lại nghĩ rằng các sự kiện thực hữu đó được tạo ra bởi thế giới thiêng liêng vô hình bên kia bức màn thưa…

T/H

Cách Chuyển Ban Thờ Khi Chuyển Về Nhà Mới

“nhất Gái Hơn Hai, Nhì Trai Hơn Một”

Sao Kế Đô Có Phải Là Sao Xấu? Cúng Giải Hạn Sao Kế Đô Thế Nào?

Dâng Hoa Cúng Dường Chư Phật

Bài Văn Khấn Bà Cô Tổ

Lễ Tống Ôn Binh Vùng Đất Hòa Đồng Xưa

Thuyết Minh Về Lễ Hội Cúng Biển Ở Miền Nam

Cách Cúng Rằm Tháng Giêng Mang Lại Tài Lộc Cả Năm Bạn Cần Biết

Cách Bày Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng

Cách Làm Nem Rán Chay Và Mặn Bày Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng

Bày Cách Cúng Rằm Tháng Giêng Để Cả Năm Đều Được May Mắn, Làm Ăn Phát Lộc

Tùy nơi, người ta chọn và định ngày cúng tống cô hồn. Người Hòa Đồng lấy ngày mười sáu, tháng bảy âm lịch làm mốc cúng hằng năm và, cúng tống cô hồn của họ không giống lễ cúng Phóng Diệm Khẩu. Việc cúng là việc chung của mọi người chớ chẳng riêng ai, họ thường cử một người có uy tín trong xóm đứng ra tổ chức.

2. Năm đó, chú Bảy được cô bác trong xóm Long Bình giao việc sắp xếp việc cúng lễ. Cánh đàn ông đốn bốn cây chuối hột lấy thân ràng buộc chắc chắn, những thanh tre kết lại thành khung con tàu. Cánh đàn bà khuấy hồ dán giấy đủ màu sắc lên khung, trông sặc sỡ. Tôi nghĩ trong bụng, chắc là ma quỷ, cô hồn, âm binh phen nầy thích lắm.

Chú Bảy đặt mấy hình nhơn tay cầm dầm chèo nắn bằng đất sét ở trước mũi và sau lái. Rồi, nào vải, nào quần áo, nào nón… đủ thứ cho người dùng được treo khắp lòng tàu. Tôi ngắm nghía con tàu sẵn sàng xuất bến, chở muôn hồn oan khuất về cõi hư vô!

*

Miếng đất nhà chị Năm cặp sát mé sông được chú Bảy chọn làm nơi hành lễ. Mỗi nhà trong xóm tùy điều kiện có thể, hùn nhau mang vật phẩm đến cúng. Người bưng đầu heo, gà luộc, xôi, bánh, trái cây… gạo, muối, nước, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc… Nhất là, chú Bảy không quên năm miếng lá bùa trừ tà của thầy Ba Cụm ở núi Két mà tháng trước thiếm Bảy đã khăn gói đi thỉnh.

Chú Bảy khấn vái, mọi người quỳ lạy và thầm nói lời tống tiễn cô hồn thượng lộ bình an, một ra đi không trở lại. Nhang tàn, tất cả các vật cúng được cô bác xếp vào tàu. Chú Bảy cất tiếng hô vang dội như người chiến binh hô xung trận, những chàng trai lực lưỡng trong xóm dang tay khiêng con tàu xuống bến sông. Chú Bảy rót chén rượu rắc đều trước mũi tàu và mọi người đẩy con tàu trôi theo dòng nước giữa những hạt mưa ngâu rớt lâm thâm ướt mặt người!

Mọi người quay trở vô nhà, cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nói cười rôm rả như vừa trút gánh âu lo, xui xẻo, bịnh tật…theo con tàu chở khẫm đám cô hồn!

3. Tôi có đôi chút băn khoăn, không biết số thực phẩm trên tàu theo tàu trôi về đâu? Bụng hơi tiên tiếc. Thím Bảy có lẽ hiểu ý, nói:

– Dẫu ba đầu sáu tay, hay bọn cô hồn sống cũng chả đứa nào dám bợ rượu thịt trên tàu. Đám cô hồn chết ở trên tàu nó bẽ lọi tay lìa cẵng.

Vậy, bỏ đồ luôn hả thím?

Chú Bảy cầm chén rượu bước xuống nhà sau.

– Dễ bỏ sao bây!

Chú nói rằng, bà con lo cúng tống ôn binh trên nầy, chớ phía dưới khúc cua sông chòi thằng Đực, tụi giữ trâu ba đời đang đứng chụm nhum đợi tàu.

Tôi không hiểu, hỏi chú: “Tụi nó đợi chi chú?”

– Đợi ngoắc tàu vô lấy rượu thịt, chớ đợi chi!

Thấy tôi bán tín bán nghi, chú cười:

– Tàu tống ôn binh hễ thấy tụi nó kêu là tàu quẹo vô!

Tôi hỏi leo: “Chú thấy bao giờ chưa?”

*

Đời nội, đời tía cho tới đời qua, đều đi bạn giữ trâu nhà hội đồng Trâm bên Đồng Sơn. Hồi đó, nhà giàu nuôi trâu phồn, có phồn mấy trăm con. Qua lùa trâu sang miệt Bãi Hổ, theo người lớn tuổi nói đó là cái bãi để cọp kéo xác người về ăn. Ngủ chờ, đêm nào qua cũng nghe tiếng người khóc, tiếng cọp gầm gừ, tiếng binh khí đánh nhau…hé mí nóp ngó trời đen như mực, gió sột soạt suốt canh thâu… Thỉnh thoảng giật mình vì, rầm rập bước chưn hành quân lên phía rạch Tân Đông. Mãi sau nầy, hương chức làng cùng cô bác trong vùng cúng tống ôn binh thì qua mới biết. Đoạn sông nầy, từng là bãi chiến trường đẫm máu giữa quân Tây Sơn và Nguyễn Ánh chém giết nhau.

Bọn giữ trâu và qua đón tàu, giựt đồ ăn thức uống của bọn cô hồn. Qua đứng dang chưn trên đầu ngọn bặp dừa, bọn kia đứng dưới mé nước. Tàu trôi ra hướng cửa Tiểu, qua hô lớn: “Dừng lại! Dừng lại!”. Tàu đương xuôi dòng ngon lành, qua có cảm giác hình như nó khựng lại, rồi nó cà dựng, cà dựng… nước đẩy, nó chẳng trôi. Bỗng có tiếng hét của đứa nào đó:

– Quay mũi, chạy vô bờ tau biểu!

Chờ lâu, bù mắt lá cắn ngứa sần mình phát ghét. Bọn qua bơi ra sông, nắm đầu tàu kéo vô mé…

*

Dân mình dù sống cảnh đói cơm hay rách áo, dù no đủ hay giàu sang đều mang tâm thức “lá lành đùm lá rách” hoặc luôn nhớ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…” đối với người sống cũng như người đã khuất. Đùm người cơ nhỡ, bộc vong linh vất vưởng lẻ loi! Cúng tống ôn binh, một biểu hiện rất người trong cõi tạm nầy. Người Nam bộ có thể nói “bỏ qua” chớ không nói “tha thứ”, dẫu kẻ ấy từng là lũ cô hồn hãm hại mình!

Cao Thị Hoàng

Hướng Dẫn Cách Bày Mâm Cúng Táo Quân Ngày 23 Tháng Chạp

Cách Bày Biện Mâm Cỗ Cúng Táo Quân

Cách Bày Mâm Cúng Táo Quân Ngày 23 Tháng Chạp

Cách Sắp Xếp Bàn Thờ Cúng Táo Quân Đúng Và Chuẩn Nhất Để Năm

Hiểu Và Thờ Cúng Táo Quân Thế Nào Cho Đúng Với Phong Tục Trong Điều Kiện Hiện Nay

Huyền Bí Nghi Lễ “cúng Binh Rừng” Trong Mùa Khai Thác Cây Rừng

Lễ Nhập Trạch Là Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Chuẩn Nhất

Lễ Nhập Trạch Gồm Những Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Nhà Mới

Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Khi Chuyển Nhà Chung Cư

Cách Lạy Đám Tang Đúng Phong Tục Và Truyền Thống Của Người Việt

Đi Viếng Đám Tang Như Thế Nào, Vái Lạy Mấy Lần ?

“Nếu cúng binh, mỗi khi vào rừng, người đó sẽ luôn được “binh rừng” che chở, ít khi gặp tai nạn hoặc có tai nạn thì mức độ cũng nhẹ, trầy xước thôi. Còn xem thường “binh rừng” thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bị thương nặng là rất cao”, một người dân nói.

Đi rừng, mang theo cả… bó nhang

Đối với người dân lao động đang sinh sống ở khu vực rừng ngập mặn của Cà Mau, mùa khai thác cây rừng là thời điểm được nhiều người trông chờ nhất. Bởi vào thời gian này, một số cửa rừng được mở để phục vụ cho việc khai thác cây gỗ. Vì thế, người lao động địa phương có công ăn việc làm với mức thu nhập tương đối cao. Tuy nhiên, vào mùa khai thác cây gỗ, mọi người cũng truyền tai những những câu chuyện đậm tính tâm linh, huyền bí. Trong đó, không thể không kể đến chuyện cúng “binh rừng”.

Những người dân chuyên làm công việc khai thác cây gỗ cho biết, mỗi khi đi rừng, hành lý của họ đều có 1 bó nhang nhỏ, dĩa trái cây và bánh kẹo… Những thứ này họ mang theo không phải để ăn, mà là để cúng “binh rừng”. Theo lời của họ, “binh rừng” được hiểu nôm na là “lính” giữ rừng. Nếu ai vào rừng chặt cây mà không khấn vái, xin phép và cúng kiếng thì sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Đã có rất nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra vào mùa khai thác cây rừng mà nguyên nhân xuất phát từ việc quên cúng vái “binh rừng” khi bắt đầu chặt cây. Nếu ai bị nhẹ thì bị đứt tay, đứt chân hoặc bị thương ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, còn nặng thì phải nhập viện nhiều ngày mới bình phục.

Theo người dân địa phương, nghi thức cúng “binh rừng” không quá cầu kỳ, chỉ cần người đi rừng trước khi bắt đầu đốn cây, đội khai thác bày biện các loại trái cây, bánh kẹo… ra cánh rừng. Sau đó, bắt đầu thắp hương và chia đều nhang cho từng thành viên trong đội khai thác. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn, đưa cây nhang đã đốt cao ngang mặt của mình để khấn vái, mong “binh rừng” phù trợ, bảo vệ, chở che trong suốt mùa khai thác không gặp tai nạn.

Sau khi khấn vái, tất cả các thành viên trong đội khai thác đồng loạt cắm nhang xuống đất rừng ngay giữa đĩa trái cây và bánh kẹo. Chờ đến khi nhang cháy quá nửa cây thì lại khấn vái xin lấy đĩa bánh, trái cây vứt ra cánh rừng – nơi bắt đầu khai thác cây. Việc này ngụ ý là để phân phát quà bánh cho binh sĩ canh giữ khu rừng.

Ông P.Q.T., người chuyên khai thác gỗ vào mùa khai thác rừng ở huyện Ngọc Hiển, cho hay hầu như những người làm công việc này đều có đức tin vào “binh rừng” và đều thực hiện nghi thức “cúng binh”. “Bản thân tôi cũng vậy, trước mỗi vụ khai thác, tôi đều cúng “binh rừng” với mong muốn công việc suôn sẻ, thuận lợi. Từ trước tới giờ, tôi chưa gặp sự cố lần nào. Binh rừng rất linh!”, ông nói.

PV TT&ĐS hỏi nếu đi rừng mà không cúng thì có gặp vấn đề gì không? Ông T. nói: “Thà tin còn hơn là không tin. Hầu như những người cúng binh đều không gặp nạn lao động. Còn những người không cúng thì có trường hợp gặp nạn, cũng có trường hợp không bị gì”.

Một người dân sống ở khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng (BQLRPH Kiến Vàng) huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết: “Với các vụ tai nạn lao động khi khai thác cây rừng, những người không tin chuyện tâm linh cứ nghĩ rằng đó là do bất cẩn, sơ suất và thường khuyên bảo đi làm trong rừng nên có ý thức một chút. Nhưng đối với người dân chúng tôi – những người trực tiếp vào rừng khai thác gỗ thì luôn hiểu rằng, ý thức là một chuyện, còn việc cúng “binh rừng” cũng không được xem nhẹ. Vì nếu không cúng, binh sẽ xui khiến làm cho mình mất tập trung dẫn đến tai nạn lao động”.

Theo người này, hằng năm khi vào vụ khai thác rừng luôn xảy ra những vụ tai nạn lao động, phần đông trong số ấy rơi vào những người không cúng “binh rừng”. “Bất cứ nghề nghiệp nào cũng có yếu tố tâm linh riêng, buộc những người hành nghề phải tin theo. Với những người làm nghề khai thác gỗ thì phải xem trọng việc cúng “binh rừng”.

Nếu cúng binh, mỗi khi vào rừng, người đó sẽ luôn được “binh rừng” che chở, ít khi gặp tai nạn hoặc có tai nạn thì mức độ cũng nhẹ, trầy xước thôi. Còn xem thường “binh rừng” thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bị thương nặng là rất cao. Người đi rừng chúng tôi rất tâm linh yếu tố này”, một người dân nói.

Hai lần suýt chết vì quên cúng “binh rừng”

Ông P.T.S. ngụ huyện Ngọc Hiển cho biết, ông làm nghề khai thác cây rừng ở địa phương đến nay đã trên 20 năm. Trong suốt thời gian ấy, ông S. 2 lần gặp tai nạn lao động suýt mất mạng. Đó là những ngày đầu ông tham gia công việc này và chưa biết đến chuyện cúng “binh rừng”.

Ông kể: “Hằng năm, cứ đến đợt khai thác rừng là tôi nhận việc từ chủ thầu để làm thuê. Tôi bị tai nạn ít nhất 2 lần rồi, tưởng chết ấy. Đó là những lần tôi sơ suất quên cúng binh nhưng cố làm vì đã vào rừng rồi mà bỏ về thì nghĩ tiếc, uổng mất ngày công”.

Ông S. chỉ cho PV xem những vết thương mà ông từng gặp phải trong quá trình tham gia đốn cây rừng. Đó những vết sẹo sâu rất to ở bàn tay và ở hàm. Rồi ông kể tiếp: “Lần đó, trong lúc tôi đốn cây thì bị máy cưa cắt trúng gần như rụng bàn tay. Lần sau, cưa cây chưa đứt thì tôi rút máy ra, không may bị cây đổ ngã làm rách miệng, nếu đứng gần hơn chút nữa có lẽ tôi đã chết rồi. “Binh rừng” rất linh nên từ đó về sau khi đi khai thác cây rừng là tôi đều mang bánh kẹo theo cúng”.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tiểu khu trưởng Liên tiểu khu 121 – 122 (thuộc BQLRPH Kiến Vàng) cho hay: “Cúng “binh rừng” là yếu tố tâm linh của những người đi rừng. Khi cúng binh, họ cầu mong trong lúc đốn hạ cây rừng không bị va trúng người hoặc gặp một số tai nạn khác. Họ cúng vậy cũng là một giải pháp tâm lý để an tâm làm việc vì nghĩ rằng mình đang được thần rừng bảo vệ”.

Theo ông Toàn, vào mùa khai thác ông đi kiểm tra rừng cũng rất sợ nếu bị cây va đập trúng. “Tai nạn lao động trong rừng không biết đâu mà nói vì nó có thể đến bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như việc người ta đang hạ cây, mình không biết hoặc sơ ý đi ngay vào đó, thì cây ngã đổ đập lên đầu mình chết như chơi. Vào mùa khai thác, lúc tôi đi kiểm tra rừng, tôi cũng cúng “binh rừng”. Việc tin hay không tin còn tùy vào mỗi người. Nhưng nhờ tin tưởng “binh rừng”, nhiều người biết tôn trọng sản vật của rừng, khai thác có ý thức, không phá phách vô ý thức…”, ông Toàn cho biết thêm.

Trần Khải

Hướng Dẫn Cách Chuẩn Bị Mâm Lễ Cúng Cho Ngày Rằm Tháng 7

Ý Nghĩa Của Số Lần Vái Lạy Trong Văn Hóa Thờ Cúng Của Người Việt

Cách Vái Cúng Lạy Ở Chùa Đúng Cách Tránh Phạm

Hướng Dẫn Tổ Chức Khai Trương Spa

Chia Sẽ Cách Cúng Khai Trương Công Ty, Shop Quần Áo, Cửa Hàng…

Tiết Lộ Sự Thật Rùng Rợn Của Nghề Luyện Âm Binh

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia

Bỏ Túi Kinh Nghiệm Du Lịch Chùa Bà Bình Dương Từ A – Z

Vì Sao Gọi Là Đông Bình Tây Quả

Đông Bình Quả Tây Trên Ban Thờ Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Lo Sợ Làm Vỡ Bình Hoa Là Điềm Báo Xui Xẻo? Đọc Ngay Cách Giải Xui

(Quang Tử, viết lại từ lời kể của Akai Shiudichi)

Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại.

Ông nội tôi tên Hương, ông có một người bạn thân lâu năm tên là Lý. Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người, và thường giúp đỡ bất kì ai gặp khó khăn hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực, thế nên gần xa ai ai cũng quý mến ông Lý.

Chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy ông Lý 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành cho ông đau đớn, lê lết, rên rỉ hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau 3 tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng.

Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi, ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó.

Có người thấy ông Lý sống tốt như thế, lại chẳng có lấy một cái chết yên lành, thì ngửa mặt lên trời mà trách than. Còn ông nội tôi thì chỉ chỉ lặng lẽ thở dài, vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành.

Chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng, ông cùng với ông Lý, khi ấy là một chàng trai lanh lợi, tràn trề sức sống. Hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó, cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng, lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm.

Hôm đó khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi, trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hoa, không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng tối hôm đó, ông Lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông Hoa người dân tộc Mông ấy.

Đó là một căn nhà sàn khang trang, vào bên trong, gặp ông lão người Mông, thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ.

Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết ông Hoa – lão người Mông đó là thầy phù thủy thờ âm binh.

Khi gặp Lý, thấy tướng của Lý hợp căn với mình, nên ông Hoa muốn truyền nghề lại, một là để không bị thất truyền, hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa.

Thấy Lý hiền lành, có thiên phú dị bẩm, nên ông Hoa quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết.

Và từ đó, Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh, những tháng ngày khó quên trong cuộc đời Lý.

Nói đến âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút, đó là những hồn ma chưa được đầu thai, xong không được ai thờ cúng, vất vưởng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hoang đến thôn ấp, thị thành… Vì không ai cúng cho ăn nên, chúng đói khổ thê thảm, người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ. Hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều.

Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về, cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép.Thông thường, các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh, cũng đều là những vong linh rất cang cường, hung dữ. Và từ đó, chúng trở thành âm binh, phục tùng mệnh lệnh của thầy pháp.

Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy, khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách, hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực. Cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi, rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh vật ngược trở lại, chết thê thảm.

Bước đầu tiên luyện âm binh, là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh, thì nói gì đến điều khiển nữa. Ông Hoa dạy Lý, tối nào cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra, Lý chỉ muốn bỏ cuộc …

Nhưng Lý cũng rất cố gắng để vượt qua, tối nào cũng kiên trì đánh vật với cây nến. Sau khoảng 2 tháng thì thành công, đó là khi Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt.

Bước thứ hai, là luyện âm khí. Tối tối, sau 10h đêm, theo lời thầy dạy, Lý xách một xô nước đi tới bãi tha ma, cách lán ở khoảng 2km.

Khi tới nơi đổ nước xuống đất, rồi nằm lên trên. Trước 5h sáng thì trở về, đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về, không được gặp bất kỳ ai, và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó, hoặc có cái gì đó rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại.

Đêm đầu tiên Lý xách xô nước đi tới bãi tha ma, đổ xuống và nằm lên. Một mình giữa bãi tha ma tối tăm, Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra.

Cả đêm đó sợ không ngủ được. Vài đêm sau thì Lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, Lý có thể nằm ngủ ngon lành cho tới trước 5h sáng, rồi thức dậy ra về.

Chẳng mấy chốc Lý đã ngủ ở bãi tha ma 99 đêm thành công. Tới đêm cuối cùng, Lý có một cảm giác rất lạ. Dường như có ai đó luôn đi phía sau mình, mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai.

Tới bãi tha ma, vừa đổ nước xuống, nằm lên, và nhắm mắt lại. Được một lát, Lý bắt đâu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đan xen.

Lý mở mắt bật dậy, con ngươi muốn nổ ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt Lý là những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn, kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kì dị, ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn thoắt ẩn, thoát hiện trước mắt Lý.

Đó chính là lúc thành công giai đoạn hai, nằm 100 đêm trên nước ở bãi tha ma, âm khí đã ngấm sâu vào người Lý. Và Lý trở thành người nửa âm, nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma, bước vào thế giới của ma quỷ.

Bước thứ ba, đó là triệu hồi các hồn ma về, luyện chú thuật để điều khiển chúng.

Lý được ông Hoa dẫn vào trong căn phòng thờ âm binh. Ngước mắt nhìn quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu, và hai bên là hai mảnh xương sườn người. Ông Hoa nói, xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết, bên dưới là một bát hương to.

Lý rót ba chén rượu, lấy dao trích đầu ngón tay lấy ba giọt máu nhỏ vào, rồi thắp một nén hương, thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối một nén hương, khi nào thắp đủ 100 nén, thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ, và có thể sai đi làm việc được.

Đủ 100 ngày triệu hồi âm binh, rồi được ông Hoa chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết, phù chú, vẽ bùa…Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ.

Sau rất nhiều vất vả, Lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy, có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh.

Có một điều quan trọng, mà ông Hoa nhắc đi nhắc lại, đó là 10h tối cho âm binh đi, tới đúng 5h sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường cùng quan binh Âm Ty truy đuổi. Như vậy chúng sẽ ghim hận, tìm tới thầy và trả thù.

Và khi gọi chúng về, phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ, để thiết đãi cho chúng ăn, không thì chúng đói, sẽ phản lại thầy. Phải đặc biệt chú ý điều này, không được quên.

Khi mới vào nghề, Lý khởi nghiệp bằng cách gọi những vong hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện.

Có ai thuê, Lý bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương và viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho âm binh đi tìm vong hồn ấy và kéo về, trả lời những câu hỏi của người nhà.

Cứ thế, mọi thắc mắc của những người thuê Lý đều được trả lời thỏa đáng, mọi người truyền tai nhau. Và dần dần, Lý cũng được nhiều người biết đến.

Rồi ngày càng đông người tìm tới Lý nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân bị chết không thấy xác, tìm tới Lý nhờ giúp đỡ. Theo lời Lý dặn trong giấy, quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Lý càng nổi. Sự nghiệp tiến triển, Lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn.

Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ…mỗi khi có người thuê. Và đoàn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10h đêm cho tới 5h sáng.

Đúng 5h, Lý gõ ba hồi chuông gọi quân về, và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân.

Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ ba năm, Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông Hoa – sư phụ của Lý phải mất 5 đến 7 năm mới làm nổi, danh tiếng nổi như cồn.

Lúc này, Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời răn dạy của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh.

Lúc còn học nghệ, ông Hoa đã dặn đi dặn lại, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người, vì ắt sẽ ặp quả báo. Thầy pháp có cao tay ấn đến mức nào, đứng trước quả báo, cũng chỉ là muỗi mòng mà thôi.

Lý đã phớt lờ đi những lời răn của sư phụ. Đồng tiền đã che tai, bịt mắt Lý lại, cứ thế càng ngày Lý càng dấn sâu hơn vào những phi vụ đen tối, đem âm binh đi hại người. Lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này.

Không ít những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ, để nhờ Lý triệt hạ các đối thủ cản bước làm ăn của chúng, và Lý đều nhận lời.

Lý chờ đêm đến, cứ sau 10h là điều âm binh tìm đến những lán trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương.

Có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường, xô cho ngã xuống núi, dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ, mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật, và không sức làm gì được mà thôi.

Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của ông Hoa. Ông không kìm nén được tức giận, lập tức tìm đến gặp Lý.

Ông Hoa mắng mỏ hắn một trận. Hắn vẫn lễ phép vâng dạ với thầy, hắn nói là hắn không dùng âm binh giết người, mong thầy hiểu cho.

Ông Hoa thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền. Ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng. Không khuyên ngăn được Lý, ông đành thở dài mà ra về.

Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử mình dấn sâu thêm vào vực thẳm tội lỗi. Ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa. Nên ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác, nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của Lý. Mục đích là chặn Lý lại, buộc hắn phải dừng tay tạo ác. Và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra.

Vì Lý không biết trước, nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến, bao vây tứ phía. Rồi ào ào xông tới quyết chiến, âm binh của Lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị đâm xối xả, lớp gục xuống gào thét đau đớn…

Đêm hôm đó, trong làn gió mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, rợn hết cả người.

Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thương vong rất nhiều. 5h sáng, khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá hỏa sực nhớ ra, rằng mình đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi.

Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi, đói khát cồn cào. Đã vậy về nhà lại không được cho ăn. Đám âm binh đùng đùng nổi giận. Bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu Lý. Chỉ chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến Lý không kịp trở tay.

Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào, chỉ thấy Lý nằm vật trên sàn, mắt nhắm, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu : “T..tì…tìm ông Ho…Hoa ! “ Rồi lăn ra bất tỉnh.

Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông Hoa để cầu cứu. Nhưng ông lão từ chối. Ông nói Lý đáng bị như vậy, gieo nhân nào gặp quả nấy, có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu Lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ.

Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết, ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông Hoa khẩn cầu ông ra tay cứu Lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông Hoa: Không là không!

Thực ra, ông Hoa có một nỗi khổ dấu kín trong lòng, chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng giằng co dữ dội.

Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho đến khi ông Hoa nhận lời.

Cuối cùng, ông Hoa cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của Lý.

Tới nơi, ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Còn ông Hoa thì thấy rất nhiều âm binh mặt mày hung tợn còn đang bao vây quanh đó, chưa chịu buông tha cho Lý.

Ông Hoa đứng yên lặng một lát quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi. Rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm.

Ông biết, tình hình đã trở nên cực kì nghiêm trọng. Nếu không ra tay sớm, không chỉ Lý sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau, vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa.

Để càng lâu, chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một âm sào quỷ huyệt, tác quái gây hại cho dân.

Khổ nỗi ông Hoa đã già, lại đã giải nghệ, không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó.

Không còn cách nào khác, ông Hoa phải lặn lội mời tới sư huynh của mình, thủa xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Hoàng. Nể tình đồng môn huynh đệ, cũng vì muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu họa mai sau, ông Hoàng nhận lời.

Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu, ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông Hoa.

Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông Hoàng nói:

– Đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu hắn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân.

Dù biết điều đó, nhưng ông Hoa vẫn muốn cứu Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa Lý vào nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông Hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này. Ông quyết định rút lui.

Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông Hoa một quyển sách đã ngả màu, cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển bí kiếp trận pháp trừ tà, do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kiếp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử, thế nên chỉ ông Hoàng mới có.

Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào, ông Hoàng đành phá lệ giao bí kiếp cho sư đệ mình.

Dặn sư đệ bảo trọng, rồi quay lưng bước đi.

Ông Hoa thở dài. Tay lật từng trang sách, mắt chăm chú không rời.

Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kĩ các loại trận pháp trong cuốn bí kiếp. Ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ Bát Quái để phong ấn, nhốt đám âm binh ấy lại.

Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên, nó đòi hỏi pháp sư phải tổn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông Hoa thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian, pháp lực sút giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử mình thoát khỏi nguy kịch.

Ông Hoa gọi ông tôi đến để phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét.

Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của Bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét.

Ông Hoa làm phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc, ông tôi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất nối 8 cái cọc đó với nhau, thành hình Bát quái. Rồi lại tìm hai con mèo một đen một trắng, đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ.

Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt.

Ông Hoa đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động.

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông Hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ Bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông Hoa đốt đúng 100 nén hương cắm vào đó.

Ông Hoa giải thích, để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào, ta đem đồ ăn thức uống bày ra mời chúng. Thể nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận.

Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận, đó gọi là phong ấn.

Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí. Mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông Hoa đã thành người nửa âm nửa dương, dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông Hoa sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp.

Giờ tý, đúng nửa đêm, ông Hoa rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những kí tự ngoằn nghèo, đầy bí hiểm.

Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẽ bùa. Còn cụ thể là bùa gì thì trời biết, đất biết, ông Hoa biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết.

Xong xuôi, ông Hoa ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng râm râm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kì quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ.

Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che kín ánh trăng vằng vặc của đêm rằm tháng Bảy. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tăm tối, mù mịt.

Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Cát bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngả như muốn văng khỏi mặt đất.

Ông Hoa thì thầm vào tai ông tôi, nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng đến đông đủ.

Bất chợt, ông Hoa vùng đứng dậy, vụt đến chỗ trận pháp, lẹ làng như một cơn gió.

Ông rút ra một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong 8 cây cọc, kích hoạt trận đồ Bát quái.

Đám âm binh thấy động, lập tức ào ào xông đến tấn công ông Hoa. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Đau đớn, chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông Hoa gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị vây chặt ở đây.

Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực, cố xông ra khỏi kiết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kiết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hoa là thấy, ông tôi chỉ là sau này được ông Hoa kể lại.

Ở bên ngoài, ông Hoa bộ pháp nhanh thoăn thoát, vừa di chuyển quanh 8 chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh ma trơi giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông Hoa khụy xuống, đổ sụp trên nền đất.

Ông nội tôi vội lao đến, đỡ ông dậy. Chỉ thấy gương mặt ông Hoa tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả, dương khí trong ông đã tiêu hao hết.

Ông tôi cõng ông Hoa về nhà nghỉ ngơi. Rồi theo lời dặn của ông Hoa, ông tôi quay lại chỗ trận đồ Bát quái. Đóng tất cả 8 cọc ghim sâu xuống, rồi lấy đất lấp bằng cái hố bát giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kĩ càng xong mới ra về.

Theo như lời ông Hoa, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, táy máy rút một cái cọc lên, lập tức trận pháp sẽ sụp đổ, đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào ào xông ra. Bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết, chúng sẽ điên cuồng tấn công, ám hại dân quanh vùng, hậu quả khôn lường.

Về đến nhà, ông Hoa lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy tro hòa vào chén rượu, đem cho Lý uống. Quả nhiên, Lý uống xong, chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại. Có thể đi lại binh thường, tuy nhiên sức khỏe không còn được một nửa như trước.

Lý cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu. Còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt Lý rưng rưng lệ. Lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ, cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình.

Thấy Lý tới, ông Hoa chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thong thả khuyên Lý vài câu, đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện, siêng năng tạo phước thật nhiều, mới có thể hóa giải phần nào những nghiệp chướng lúc trước đã tạo, có thế mới mong sống yên ổn được.

Sâu trong lòng, Lý đã thực sự hối hận. Lý hứa sẽ làm đúng như lời ông Hoa căn dặn, và đó là những lời nói thật lòng.

Nhìn gương mặt thầy mình hốc hác, già đi đến cả chục tuổi chỉ trong một đoạn ngắn thời gian. Bằng con mắt của một thầy phù thủy, Lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy guộc ấy, ông Hoa chẳng còn sống được bao lâu. Những giọt nước mắt muộn màng, lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử. Ông Hoa tiếp lời :

– Thôi, con đừng buồn nữa. Con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng.

3 tháng sau, ông Hoa mất. Lý, ông nội tôi, cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ, tiễn đưa ông Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai, nặng trĩu tâm can những người có mặt.

Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc mơ của Lý, luôn văng vẳng những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh. Vì có một mối liên thông giữa chúng với Lý, nên dù không thoát khỏi trận pháp, chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của Lý, đòi Lý thả chúng ra, không thì cũng dày vò tâm can Lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm.

Đêm nào cũng vậy khiến Lý cực kì bất an. Cuối cùng, Lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất Lai Châu ấy, lên đường trở về quê nhà.

Lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy, bằng cách nỗ lực làm thật nhiều việc thiện. Ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay, mà không nhờ Lý cũng giúp, chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên làng xóm ai cũng thương, cũng quý, mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho tận đến những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông Lý liệt giường chiếu, người đời cho rằng trời bất công. Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài, ông biết, luật Nhân quả một ly cũng không có sai, chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi.

Kể tới đây đôi mắt ông nội tôi đỏ ngầu rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói:

– Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể…

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, luôn dẫn bước soi lối cho tôi trên những nẻo đường đời.

( Nguồn : Truỵenmacothat.net  )

Âm Binh Là Gì? Âm Binh Có Thật Không?

Phật Bà Chúa Xứ Là Ai ? Cách Xin Xăm Bà Chúa Xứ Châu Đốc Linh Thiêng.

Một Số Lưu Ý Quan Trọng Trong Cách Đặt Bàn Thờ Thiên Ngoài Trời

Những Loại Trái Cây Không Nên Cúng Ông Địa

Thổ Địa Để Cả Năm Gặp May Mắn.