Top #10 Xem Nhiều Nhất Bài Cúng Chặt Cây Lâu Năm Mới Nhất 8/2022 # Top Like | Herodota.com

Văn Khấn Xin Chặt Cây

--- Bài mới hơn ---

 • Panama: Chặt Cây Trong Vườn Nhà Cũng Phải Xin Phép
 • Văn Khấn Xin Sửa Nhà
 • Chuyện Người Âm Dạy Người Dương Cúng Lễ
 • Văn Khấn Xin Số Đề Cách Xin Số Đánh Đề
 • Tổng Hợp 4 Cách Cầu Trúng Số Độc Đắc Linh Ứng Nhất 2022
 • Văn Khấn Xin Chặt Cây, Mẫu Bản Kê Khan Khai Danh Sách, Nhân Sự Và Trang Thiết Bị Chuyên Môn, Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật, Báo Cáo Thực Hành Tính Chất Của Natri Magie Nhôm Và Hợp Chất Của Chúng, Hãy Giải Thích Vì Sao Nói Thực Chất Quá Trình Trao Đổi Chất Là Sự Chuyển Hóa , Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Bản Tường Trình Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Bản Tường Trình Thực Hành Tích Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng , Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Kế Hoạch Tổ Chức Hoạt Động Chất Vấn Trả Lời Chất Vấn, Tính Chất Hoá Học Của Phim Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Quy Định Các Danh Mục Chất Ma Túy Và Tiền Chất, Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Của Đại Biểu Quốc Hội, Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Chất Không Phải Là Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Điều, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Phiên Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn, Hãy Kể Tên Một Số Chất Cách Điện Và Một Số Chất Dẫn Điện ở Điều Kiệ, Tính Chất Vật Lí Và Tính Chất Hoá Học Của Chất, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Bài Khấn Phủ Dầy, Bài Khấn Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Văn Khấn Mẫu, Văn Khấn Lễ Mẫu, Văn Khấn Nôm, Văn Khấn ở Đền, Văn Khấn ô Địa, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Văn Khấn Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Lễ Tạ Đất, Bài Khấn Tạ Đất, Văn Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Mẫu Mẹ âu Cơ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Văn Khấn M 1, Từ Văn Bản Lao Xao Của Duy Khán, Bài Khấn ở Nhà, Bài Khấn Nôm, Ca Sĩ Văn Khấn, Các Bài Khấn âm Hán, Văn Khấn Phá Nhà, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Bài Khấn Lễ, Văn Khấn Phủ, Văn Khấn Phủ Tây Hồ, Văn Khấn Phủ Tây Hồ Đầu Năm, Bài Khấn Khi Đi Đền, Văn Khấn Khi Lễ Đền, Văn Khấn Rằm, Văn Khấn Di Dời Mộ, Văn Khấn Dỗ, Văn Khấn Dỗ Bố, Bài Khấn Hôm Rằm, Bài Khấn Hồ Ly, Văn Khấn 27/7, Văn Khấn Ong Thần Tài, Văn Khấn ở Phủ Tây Hồ, Khấn Cầu 2, Văn Khấn ô Táo, Văn Khấn ô Thần Tài, Bài Khấn Mẫu, Bài Khấn Mở Cửa Mã, Văn Khấn ô Tô, Văn Khấn ông Bảy, Văn Khấn Ong Dia, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Văn Khấn ông Địa, Bài Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Văn Khấn ông Táo, Bài Khấn Hay, Văn Khấn Lầu Cô Lầu Cậu, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ, Bài Khấn Yên Tử, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Văn Khấn 3/3 Tại Mộ, Bài Khấn Xin Sám Hối, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn 3/3, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn 3.3, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Văn Khấn 3 Tết, Bài Khấn Xây Nhà, Bài Khấn Vào Nhà Mới, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Vào Đền, Văn Khấn 30 Tết, Văn Khấn Cô 9, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ Thần Tài, Văn Khấn ăn Hỏi, Văn Khấn âm Hán,

  Văn Khấn Xin Chặt Cây, Mẫu Bản Kê Khan Khai Danh Sách, Nhân Sự Và Trang Thiết Bị Chuyên Môn, Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật, Báo Cáo Thực Hành Tính Chất Của Natri Magie Nhôm Và Hợp Chất Của Chúng, Hãy Giải Thích Vì Sao Nói Thực Chất Quá Trình Trao Đổi Chất Là Sự Chuyển Hóa , Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Bản Tường Trình Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Bản Tường Trình Thực Hành Tích Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng , Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Kế Hoạch Tổ Chức Hoạt Động Chất Vấn Trả Lời Chất Vấn, Tính Chất Hoá Học Của Phim Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Quy Định Các Danh Mục Chất Ma Túy Và Tiền Chất, Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Của Đại Biểu Quốc Hội, Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Chất Không Phải Là Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Điều, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Phiên Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn, Hãy Kể Tên Một Số Chất Cách Điện Và Một Số Chất Dẫn Điện ở Điều Kiệ, Tính Chất Vật Lí Và Tính Chất Hoá Học Của Chất, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Bài Khấn Phủ Dầy, Bài Khấn Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Văn Khấn Mẫu, Văn Khấn Lễ Mẫu, Văn Khấn Nôm, Văn Khấn ở Đền, Văn Khấn ô Địa, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Văn Khấn Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Lễ Tạ Đất, Bài Khấn Tạ Đất, Văn Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Mẫu Mẹ âu Cơ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Văn Khấn M 1, Từ Văn Bản Lao Xao Của Duy Khán, Bài Khấn ở Nhà, Bài Khấn Nôm, Ca Sĩ Văn Khấn, Các Bài Khấn âm Hán, Văn Khấn Phá Nhà, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sắm Lễ Ông Hoàng Mười Cần Những Gì? Văn Khấn Xin Lộc Ông Hoàng Mười
 • Văn Khấn Mộ Cô Sáu Tại Côn Đảo Chuẩn Tâm Linh
 • Bài Văn Khấn Mộ Cô Sáu
 • Có Hay Không Bài Khấn Mộ Cô Sáu Tại Côn Đảo?
 • Nghi Thức ‘vinh Quy Bái Tổ” Dưới Thời Lê Sơ
 • Lễ Cúng Chặt Hạ Cây Của Người Êđê

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì, Cần Chuẩn Bị Như Thế Nào Là Chuẩn?
 • Cúng Rằm Tháng Giêng Cần Những Gì
 • Cách Thực Hiện Nghi Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Khi Tròn Một Tuổi
 • Lễ Cúng Chuyển Bàn Thờ Sang Vị Trí Khác Trong Nhà Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng Chuyển Bếp Được Nhiều Người Áp Dụng Nhấttập Đoàn Vận Chuyển Taxi Tải,chuyển Nhà,chuyển Văn Phòng Trọn Gói A Sóc
 • Theo thầy cúng Aê Lê (ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), đối với người Êđê, đây là việc làm thể hiện sự tôn trọng các loài cây bởi mỗi cây đều có thần linh ngự cai quản, phải được sự cho phép của các thần thì cây được chặt hạ mới có giá trị lâu bền. Ông Aê Lê nói: “Những cây cổ thụ không được tự ý chặt hạ đâu. Phải làm lễ cúng bởi gỗ này sẽ được dùng làm giường phản, ghế kpan nên phải thịt con heo để cầu mong thân cây cho gỗ tốt không bị mục, rỗng, giữ được bền lâu, thân cây khi chặt hạ, đổ xuống cũng an toàn, không gây họa đổ đè những vật khác”.

  Với ý nghĩa này, để tái hiện lại nghi lễ của người Êđê ở địa phương, vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời thầy cúng và các nghệ nhân làm lễ cúng trước khi chặt hạ cây long não cổ thụ bị chết trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại tại TP. Buôn Ma Thuột.

  Tái hiện lễ cúng hạ chặt cây tại Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột).

  Để thực hiện lễ cúng, gia chủ sẽ chuẩn bị một sạp nhỏ bằng tre để đựng lễ vật, một cột rượu; một con heo đực, rượu cần, trầu cau, thuốc lá, cơm, gạo, đèn cầy… Các lễ vật được bày cách gốc cây sẽ được chặt hạ khoảng 10 mét. Trên cành xoan trước mâm lễ là chiếc vòng đồng và một miếng bông được treo biểu thị sự linh thiêng nơi thần linh trú ngụ. Khi tiếng chiêng vang lên, thầy cúng bắt đầu làm lễ, khấn gọi tổ tiên, ông bà và các vị thần về chứng giám cho việc xin đốn, chặt cây của gia chủ.

  Lời khấn có đoạn: “Hỡi các thần linh cai quản rẫy nương, thần linh ở gần buôn làng, cây cổ thụ này gốc nó bên bờ sông, thân nó nơi thung lũng. Sau này khi chặt hạ cho nó mang điều an lành cho con người, không gây sự chết chóc, tang thương. Nên hôm nay gia chủ làm lễ cúng bằng con heo để các thần cùng chứng giám, cùng phù hộ cho gia chủ gặp nhiều may mắn, không mang điều xấu, phù hộ cho điều tốt điều lành, để sau này cây này muốn làm giường gia chủ, ghế kpan. Đến khi thành giường ghế rồi mong thần cây vẫn phù hộ cho gia chủ được bình an”.

  Tiếp đó, thầy cúng đi xung quanh gốc cây bôi huyết heo và rải chén gạo với ý nghĩa cầu mong sự bình an, thân cây không gãy đổ lung tung gây hại cho người đi qua; đồng thời khấn và đeo vòng đồng cho gia chủ cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia chủ. Nghi lễ kết thúc, các thành viên trong gia đình và họ hàng, khách được mời đến dự lễ sẽ cùng uống rượu cần, ăn bữa cơm cùng gia chủ. Ngày hôm đó, mọi người sẽ không vào rừng mà dành nguyên ngày để vui với cây trước khi cây bị chặt hạ. Việc chặt hạ cây sẽ được tiến hành vào ngày hôm sau và cây chỉ được chặt hạ khi có sự đồng ý của thần linh (biểu hiện bằng rìu chặt vào gốc cây nhát đầu tiên sẽ không bị rớt ra).

  Thầy cúng đọc lời khấn và đổ rượu cùng gạo quanh gốc cây trong lễ cúng hạ chặt cây.

  Ông Y Chen Niê, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm, trong lễ cúng chặt hạ cây, người Êđê còn phân biệt nghi thức chặt hạ đối với cây sống và cây chết. Theo ý nghĩa tâm linh, một cây cổ thụ không may chết đi sẽ mang những điềm không may mắn, do đó cần phải cúng trước khi chặt hạ để ngăn chặn không lây lan sang những cây khác xung quanh, bảo vệ rừng cây được phát triển bền vững. Lễ cúng chặt hạ cây thường gắn với sinh hoạt cộng đồng của người Êđê, có ý nghĩa giáo dục mọi người gìn giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên, sống hòa hợp với rừng và bảo vệ rừng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Làm Lễ Cầu An Đầu Năm Ai Cũng Cần Biết
 • Lễ Cất Nóc Nghĩa Là Gì, Lễ Cúng Cất Nóc Bao Gồm Những Gì
 • Thủ Tục Làm Lễ Cất Mái
 • Độc Đáo Hoa Tre Với Lễ Cúng Bổn Mạng Đầu Năm Của Người Huế
 • Xem Lễ Cúng Bến Nước Của Người M’nông
 • Lễ Cúng Chặt Hạ Cây: Sự Tôn Trọng Rừng Cây Của Người Ê

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cúng Giỗ Tổ Nghề Sân Khấu Cùng Ý Nghĩa Mâm Cúng
 • Cách Cúng Mụ Cho Trẻ Sơ Sinh Chi Tiết Và Đơn Giản Nhất
 • Bài Văn Khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường ( Văn Khấn Giỗ Đầu, Giỗ Thứ 2)
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Mâm Cúng Bà Chúa Xứ Châu Đốc
 • Dịch Vụ Thỉnh Mặt Dây Chuyền Phật 4 Mặt Thái Lan Và Cách Thờ Cúng © Xamphep.com™
 • Theo phong tục của người Ê-đê, trước khi chặt hạ một cây cổ thụ, gia chủ hoặc người trông coi rừng thường làm lễ cúng để xin thần linh phù hộ.

  Như nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, người Ê-đê ở Đắk Lắk từ xưa đã dùng gỗ từ cây rừng để tạo ra nhiều vật dụng trong gia đình như ghế kpan, giường phản, cột nhà, cầu thang,… Trước khi chặt hạ một cây rừng về sử dụng, họ thường làm lễ cúng để xin phép thần rừng và các thần cai quản cây. Đây là một tín ngưỡng mang ý nghĩa tâm linh, biểu hiện sự tôn trọng rừng cây của người Êđê.

  Lễ vật được bày cách cây khoảng 10 mét, thầy cúng sẽ thực hiện nghi thức cúng trước mâm lễ vật.

  Theo phong tục của người Ê-đê, trước khi chặt hạ một cây cổ thụ, gia chủ hoặc người trông coi rừng cây thường làm lễ cúng để xin thần linh phù hộ cho việc chặt hạ cây được an toàn, gỗ của cây thật đẹp để có thể làm được nhiều vật dụng trong nhà. Trong lễ cúng, thầy cúng thay mặt gia chủ thực hiện nghi thức cúng thần Rừng, thần Núi, thần Sông, xin các thần cho phép gia chủ được đốn, hạ cây gỗ.

  Với ý nghĩa này, để tái hiện nghi lễ của người Ê-đê, mới đây, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã mời thầy cúng và các nghệ nhân làm lễ cúng trước khi chặt hạ cây long não cổ thụ bị chết trong khuôn viên Biệt Điện Bảo Đại thành phố Buôn Ma Thuột. Thầy cúng Aê Lê, ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với người Êđê, đây là việc làm thể hiện sự tôn trọng các loài cây, bởi mỗi cây đều có thần linh cai quản, nên phải được sự cho phép của các thần thì cây được chặt hạ mới có giá trị lâu bền.

  Mâm lễ vật trong lễ cúng chặt hạ cây.

  Để thực hiện lễ cúng, gia chủ chuẩn bị một sạp nhỏ bằng tre để đựng lễ vật, một cột rượu; một con heo đực, rượu cần, trầu cau, thuốc lá, cơm, gạo, đèn cầy, … Cạnh mâm lễ, người ta cắm một cành xoan, rồi treo lên đó chiếc vòng đồng và một miếng bông biểu thị sự linh thiêng nơi thần linh trú ngụ.

  Khi tiếng chiêng vang lên, thầy cúng bắt đầu làm lễ, khấn gọi các vị thần về chứng giám cho việc xin đốn, chặt cây của gia chủ. Lời khấn có đoạn: “Hỡi các thần linh cai quản rẫy nương, thần linh ở gần buôn làng, cây cổ thụ này gốc nó bên bờ sông, thân nó nơi thung lũng. Sau này khi chặt hạ cho nó mang điều an lành cho con người, không gây sự chết chóc, tang thương. Nên hôm nay gia chủ làm lễ cúng bằng con heo để các thần cùng chứng giám, cùng phù hộ cho gia chủ ngủ gặp nhiều may mắn, không mang điều xấu, phù hộ cho điều tốt điều lành. Để sau này cây này muốn làm giường gia chủ, ghế kpan. Đến khi thành giường ghế rồi mong thần cây vẫn phù hộ cho gia chủ được bình an”.

  Thầy cúng khấn mời các thần về dự lễ.

  Tiếp đó, thầy cúng đi vòng quanh gốc cây, bôi huyết heo và rải chén gạo với ý nghĩa cầu mong sự bình an, thân cây đổ đúng hướng. Đồng thời khấn và đeo vòng đồng cho gia chủ, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia chủ.

  Tham gia nghi lễ cúng hạ cây long não hơn 100 tuổi tại Biệt điện Bảo Đại ở thành phố Buôn Ma Thuột, ông Y Thái Êban cảm thấy rất vui mừng. Vì lâu lắm rồi, ông mới chứng kiến nghi lễ này. Việc tái hiện nguyên bản nghi lễ rất có ý nghĩa, nhằm lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo.

  Thầy cúng rót rượu và rải chén gạo quanh gốc cây.

  Ông Y Chen Niê, cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong lễ cúng chặt hạ cây, người Ê-đê còn phân biệt nghi thức chặt hạ đối với cây sống và cây chết. Theo quan niệm của bà con, một cây cổ thụ không may chết đi sẽ mang những điềm không may mắn, do đó cần phải cúng trước khi chặt hạ để ngăn chặn không lây lan sang những cây khác, nhằm bảo vệ rừng cây được phát triển bền vững.

  Theo phong tục của người Ê-đê thì đối với những cây mang điềm xấu thì sẽ có những nghi lễ khác nhau và đối với những cây có điềm tốt thì cũng có nghi lễ khác. Ví dụ như đối với cây bị chết thì người dân làm lễ để xua đuổi tà ma, điềm xấu và chặt hạ cây, đồng thời cầu mong cho gia chủ hay người chăm sóc cây đó được khỏe mạnh, may mắn.

  Thầy cúng khấn và đeo vòng đồng vào tay gia chủ (người trông coi rừng cây) để cầu mong sức khỏe và may mắn.

  Trong ngày diễn ra lễ cúng, mọi người trong buôn sẽ không vào rừng. Gia chủ dành nguyên ngày để vui với cây, trước khi cây bị chặt hạ. Việc chặt hạ cây sẽ được tiến hành sau lễ cúng một ngày. Khi nhát rìu đầu tiên được bổ vào gốc cây không bị rớt xuống, có nghĩa là thần linh đã đồng ý.

  Lễ cúng chặt hạ cây là phong tục tốt đẹp của người Ê-đê, có ý nghĩa giáo dục mọi người gìn giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên, sống hòa hợp với rừng và có ý thức bảo vệ rừng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mâm Cơm Cúng Giỗ Miền Bắc Gồm Những Gì ? Cách Làm Đơn Giản Nhất ?
 • Sao La Hầu Có Phải Xấu Nhất? Cách Cúng Giải Hạn Sao La Hầu Tại Nhà
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài
 • Văn Khấn Ông Công Ông Táo Năm 2022 Chuẩn Nhất
 • Lễ Cúng Sửa Nhà Gồm Những Gì? Bài Văn Khấn Khởi Công Chuẩn Nhất
 • Phục Dựng Lễ Cúng Chặt Hạ Cây Của Người Êđê

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cúng Nhập Trạch Theo Chuyên Gia Tâm Linh
 • Tìm Hiểu Văn Khấn Về Nhà Mới Và Cách Sắm Lễ Cúng Nhập Trạch
 • Đtb 62: Sự Cúng Lạy Của Người Cư Sĩ Tại Gia
 • Cách Lạy Trong Đám Tang Và Những Điều Cần Nhớ Để Tỏ Lòng Thành Kính
 • Hướng Dẫn Cách Viết Phong Bì Đám Ma Chuẩn Xác Nhất
 • Vừa qua, cây long não cổ thụ gần 100 tuổi (bị chết do bệnh) nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh đã được chặt hạ. Trước khi hạ cây, Bảo tàng tổ chức lễ cúng chặt hạ cây nhằm phục dựng lại nghi lễ của người Êđê.

  Đây là một trong các hoạt động bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa, vì theo quan niệm truyền thống của người Êđê, việc chặt hạ những cây cổ thụ, cao, to phải được thần linh chứng giám để tránh mọi điều xui xẻo và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

  Cây long não sau khi được hạ cắt sẽ làm thuyền độc mộc, ghế kpan và các vật dụng quý của người Ê đê và lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng…

  Một số hình ảnh của buổi lễ:

  Sau khi làm lễ cúng ở gốc cây cổ thụ, theo phong tục của dân tộc Êđê, thầy làm lễ cúng cho chủ nhà với mong muốn gia chủ dồi dào sức khoẻ, an lành, gặp nhiều điều may mắn và cùng các thành viên làm tốt công việc bảo vệ cây cổ thụ còn sống. ( Trong ảnh: thầy cúng đang bôi huyết heo và đeo vòng đồng lên tay gia chủ).

  Mai Sao

  Posted in Ê Đê, Ê ĐêCấu tạo dân số – DemographyPhong tục tập quán – CustomsTín ngưỡng – Religious beliefVăn hóa – CultureĐồng bào dân tộc thiểu số – Ethnic minoritiesCấu tạo dân số – Demography, Phong tục tập quán – Customs, Tín ngưỡng – Religious belief, Văn hóa – Culture, Đồng bào dân tộc thiểu số – Ethnic minorities

  I am a translator, author and administrator of chúng tôi – This is the only Vietnamese-language website devoted exclusively to positive thinking, founded by Dr Tran Dinh Hoanh, an attorney in Washington DC (USA) and author of a book series in Vietnamese on Positive Thinking. I am also administrator of UNCLOS Forum (United Nations Convention on the Law of the Sea Forum), a forum on UNCLOS and the East Sea (South China Sea) disputes, and CVD, a website for Conversations on Vietnam Development, both also founded by Dr Tran Dinh Hoanh. I am studying the Bible and Buddhism. I graduated with chúng tôi in Biotechnology Engineering from Hue University of Sciences. I love living with nature. I practice Aikido and the Energy Training exercise system for health, and enjoy life beauty as a hobby. Xem tất cả bài viết bằng Phạm Thu Hương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Cách Sắm Lễ Và Văn Cúng Nghĩ Lễ Rằm Tháng 7
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Lễ Cúng Cho Ngày Rằm Tháng 7
 • 6 Lưu Ý Trong Quá Trình Đi Cúng Viếng Tang Lễ
 • Cách Vái Lạy Phật Đúng Cách Tránh Phạm Và Những Lưu Ý Khi Dâng Lễ Chùa
 • Cách Khấn Vái Tổ Tiên Ngày Tết
 • Panama: Chặt Cây Trong Vườn Nhà Cũng Phải Xin Phép

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Xin Sửa Nhà
 • Chuyện Người Âm Dạy Người Dương Cúng Lễ
 • Văn Khấn Xin Số Đề Cách Xin Số Đánh Đề
 • Tổng Hợp 4 Cách Cầu Trúng Số Độc Đắc Linh Ứng Nhất 2022
 • Cách Cầu Khấn Mà Người Trúng Số Độc Đắc Hay Áp Dụng
 • Ở Panama, việc bảo vệ cây xanh rất nghiêm ngặt, đến mức muốn cưa một cành cây lớn hoặc chặt chúng ngay trong vườn nhà riêng của mình, cũng đều phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền”. Doanh nhân Lê Thế Tâm, người Việt Nam, chủ của một ngôi biệt thự lớn có diện tích gần 3.000 m2 ở thành phố Panama, cho biết.

  Hàng cây xanh trên một con phố ở khu nhà giàu Este.

  Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến nhà anh Tâm không phải là ngôi biệt thự rộng tới 500 – 600 m2 có tới ba chiếc xe con hạng sang đỗ bên trong mà là khu vườn trên 2.000 m2 rợp bóng cây xanh, có cả những cây cổ thụ xum xuê.

  “Ngày nào cũng phải quét lá rụng hai lần, sáng và chiều, mà anh thấy đấy, vẫn không thể hết”, anh Tâm vừa dẫn chúng tôi thăm xung quanh nhà vừa kể chuyện. Ngước mắt lên nhìn những cành cây xum xuê, tôi hỏi tiếp: “Thế sao không chặt những cành con đi?”. Anh Tâm bật cười: “Ở đây cây to đều là tài sản nhà nước, dù nó nằm trong vườn nhà mình. Muốn chặt cành của nó thôi, cứ to to một chút, là phải xin phép chính quyền rồi, chứ đừng nói chặt cả cây. Chặt trong vườn nhà mình cũng bị phạt nặng”.

  Ở Panama, khi lên quy hoạch xây dựng thành phố, có một quy chuẩn bắt buộc phải tính đến đó là “hệ thống không gian mở”. Do là một hòn đảo, xung quanh là biển và đất rừng, hệ thống không gian mở đòi hỏi 5 yếu tố: 1 – Bảo tồn các cánh rừng tự nhiên, đầm lầy, hồ ao, rừng đước và cảnh quan xung quanh. 2 – Thúc đẩy và tạo ra một không gian đô thị sạch sẽ, trong lành và không ô nhiễm. 3 – Xây dựng các khu vực xanh và không gian tự do cho việc giải trí thụ động và chủ động, cũng như sự giao lưu cộng đồng. 4 – Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và hưởng thụ các tài nguyên văn hóa và lịch sử. 5 – Tạo ra sự hòa nhập hài hòa của các không gian nói trên với các khu dân cư nội đô.

  Trong thời gian ở thủ đô Panama, tôi đã có dịp đến Công viên Omar. Đây là một công viên đông vui bậc nhất ở trung tâm thủ đô, có rất nhiều cây xanh với các con đường xi măng uốn lượn dưới bóng cây để mọi người thả bộ cùng nhiều khu vực vui chơi, giải trí.

  Có thể coi Công viên Omar là một thí dụ cụ thể về khái niệm Khu vực xanh đô thị ở Panama, bởi công viên không chỉ là một nơi có nhiều cây xanh cho việc nghỉ ngơi, thư giãn mà còn phải là một không gian cho các hoạt động giáo dục, giải trí và rèn luyện thân thể qua các hoạt động và thể thao tự do hoặc có tổ chức (thụ động hoặc chủ động) ở ngoài trời hoặc trong nhà.

  Theo quy hoạch đô thị của Panama, cứ 2.000 ngôi nhà và căn hộ, tính trung bình mỗi căn 5 người, buộc phải có 2 ha công viên và tính trung bình, mỗi một người dân phải được hưởng 9 m2 cây xanh, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

  Con số thống kê mới nhất cho thấy ở thành phố Panama hiện nay có 495 công viên với diện tích tổng cộng trên 1,5 triệu m2, chưa kể lượng cây xanh dọc theo các tuyến phố. Có một điều dễ nhận thấy ở các công viên của Panama là ở đâu cũng có rất nhiều cây cổ thụ, đặc biệt là những cây đa, với thân cây chục người ôm mới hết, rễ nổi sần sùi, chạy chằng chịt rộng hàng trăm m2, như những cây đa ở khu Panama cổ, hay ở khu chân cầu Las Americas, hoặc các công viên Omar và Benito Juarez.

  Ở các khu nhà chọc trời, phần lớn mới xây dựng trong những năm gần đây, như Este, Punta Pacifica, Paitilla, số lượng cây xanh không nhiều như các khu giáp giới với ngoại ô, hoặc sông, ngòi. Các phố mới cũng không nhiều bóng mát vì cây trồng chưa kịp lớn.

  Bài và ảnh: Lưu Vạn Kha

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Xin Chặt Cây
 • Sắm Lễ Ông Hoàng Mười Cần Những Gì? Văn Khấn Xin Lộc Ông Hoàng Mười
 • Văn Khấn Mộ Cô Sáu Tại Côn Đảo Chuẩn Tâm Linh
 • Bài Văn Khấn Mộ Cô Sáu
 • Có Hay Không Bài Khấn Mộ Cô Sáu Tại Côn Đảo?
 • Có Phải Quỷ Thần Ở Trên Cây To? Làm Thế Nào Khi Chặt Đốn Cây Cổ Thụ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Video Hướng Dẫn Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Và Bài Khấn Phổ Biến
 • Chia Sẻ Cho Bạn Cách Cúng Và Bài Cúng Mùng 1 Chuẩn Nhất
 • Cách Sắm Lễ Và Văn Khấn Nôm Cúng Giao Thừa Trong Nhà Và Ngoài Trời
 • Bài Văn Khấn Mẫu Thoải Đi Lễ Đền Thờ Mẫu Thoải Đầy Đủ
 • Nguyên Văn Bài Khấn Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai Và Bé Gái
 • VẤN: Con nghe nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể cả cỏ cây. Với những cây đại thụ trăm năm ngàn năm, đó là nhà của quỷ thần nên cần phải cung kính. Con có nghe nói nhiều cây nhất là mít hay dừa là nơi trú ngụ của quỷ ma rất nhiều như vậy có đúng không. Có gia đình vì chặt một cây không cúng mà có người thân trong nhà bị qua đời. Nếu như vậy có phải mỗi lần con chặt cây gì phải tổ chức cúng tế đúng không? Nếu cúng thì cúng như thế nào? Chúng con có cần thỉnh quý thầy đến để cúng tế hướng dẫn việc chặt cây không? Trong nhà con có cây mít lúc ra trái ăn được, lúc không ăn được, cứ chín là bị úng. Mọi người bảo do ma quấy phá nên con có lấy quần cột cây thì lần sau trái chín có thể ăn được. Tuy nhiên,, khi tháo áo quần xuống thì đâu lại vào đấy. Con không biết như vậy là đúng không? Có người khuyên nên chặt cây vì đó là nhà của ma quỷ nhưng con thấy tiếc vì cây rất đẹp, nhiều trái, xum xuê dù chẳng ăn được nhiều. Xin Sư khai ngộ cho con. ĐÁP: I . Phật tánhĐối lại với Phật tướng, có tướng Phật thì không có tánh làm Phật. Tướng thì sanh diệt, tánh thì không sanh diệt, đúng nghĩa không sanh diệt mới là chơn như thật tánh. Phật tánh tuy tịch mà chiếu, phóng quang chiếu tỏa khắp mười phương, mười phương hư không. Mười phương hư không vỏn vẹn trong một niệm “không”. Chúng sanh trong mười phương nằm trong một niệm không chính đó là Phật trung thiên điều ngự.

  Trong kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Thường Bất Khinh, thứ 20, Phật dạy: “tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, nên Bồ tát gặp chúng sanh nào cũng đều lễ lạy. Phật tánh cũng chính là Phật tri kiến. Sở dĩ Đức Phật có ra đời là cũng vì có chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì cũng không có Phật. Nên nói Đức Phật ra đời là vì để: “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Phật tri kiến là trí Phật thấy biết tất cả các pháp vốn giai không, nhưng không phải không có, chính cái “không” đó là cái “không” diệu hữu. Thực tướng của các pháp vốn xưa nay không sanh không diệt, không tới không lui, không tăng không giảm, không sạch không nhơ, không thêm không bớt, không mất mát chút nào, cũng không thêm một pháp nào trong thế giới quan mênh mông vô bờ bến.

  Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2, Đức Phật từng dạy: “tất cả chúng sanh đều có tánh Phật”. Tuy nhiên, người đệ tử phải vượt qua một số công việc, như giữ giới tinh nghiêm, đoạn trừ phiền não tham sân si, tu tập thiện pháp thì Phật tánh mới hiển lộ và thành Phật. Đức Phật dạy tiếp: “Khi Như Lai chưa thuyết dạy pháp giải thoát, vô lượng Bồ tát tuy đã thực hành đủ các hạnh Ba la mật, cho đến hàng thập trụ nhưng vẫn còn chưa thấy được Phật tánh sẳn có. Đến khi Như Lai thuyết dạy rồi, họ liền thấy đôi chút, các vị Đại Bồ tát ấy được thấy tánh Phật rồi, thảy đều nói rằng: Lạ thay, Thế Tôn! Chúng con lưu chuyển biết bao lần trong sanh tử, thường bị lẽ vô ngã làm cho mê loạn, khó thấy Phật tánh”.

  Như vậy, nói chúng sanh có Phật tánh, ai ai cũng có Phật tánh, từ cỏ cây thú người, trời đều có Phật tánh, nhưng phải trải qua quá trình tu chứng một cách xác thực, chuẩn mực, giữ giới tinh nghiêm, tinh chuyên tu tiến các thiện pháp mới chuyển kiếp, thấy tánh, đắc đạo thành Phật. .(trích kinh Đại Bát Niết bàn tập 2).

  Sự hình thành một lâu đài Phật pháp, đòi hỏi chúng sanh phải có một quá trình tu chứng, học tập, huân tu tinh tấn trong nhiều đời nhiếu kiếp hay phải trải qua ba vô số kiếp thì lâu đài Phật pháp mới tỏ rạng chiếu sáng thế gian, làm lợi lạc trong quảng đại quần chúng. Trong 42 lớp nhơn quả tướng, gồm có: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập dịa thì bồ tát muốn đạt đến đẳng giác, một môi trường tối hậu, phải trải qua ba vô số kiếp tu hành, cho đến khi viên mãn đạo bồ đề. Tất cả chúng sanh thành Phật, không còn hình bóng nghiệp chúng sanh, phiền não đều tận, cho đến khi phát nguyện vào đời, có mang thân tứ đại và xả báo thân cho đến khi chỉ còn thân kim cương thì chừng đó bồ tát mới viên mãn quả vị bồ đề, thành Phật.

  Theo giáo lý Phật thì cỏ cây cũng có Phật tánh, vì thế giới Phật là thế giới dung nhiếp chúng sanh trong khắp mười phương. Tuy nhiên, cỏ cây hoa lá cần có thời gian tiến hóa từ cỏ cây tiến hóa lên thú cầm, thú cầm tiến hóa thành người, người tiến hóa thành trời, trời tiến hóa giác ngộ tu hành thành Phật (Chơn lý Đại Đồng- Sư Tổ Minh Đăng Quang). Như vậy từ khi chúng sanh biết Phật pháp cho đến khi thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp chúng sanh, khi nào nghiệp chúng sanh cùng tận thì hạnh nguyện độ sanh của bồ tát mới cùng tận (kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện). Khi nào nghiệp chúng sanh còn, thì hạnh nguyện độ sanh của bồ tát vẫn luân lưu trong thế giới ta bà cho đến khi mãn nguyện lên vị trí Đẳng Giác, Diệu Giác thành Phật.

  Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12, Văn Thù Sư Lợi nhập thiền định du hóa vào cung Long vương Ta Kiệt La, thuyết pháp độ sanh. Khi trở về thế giới Ta Bà trình với Đức Phật Thích Ca là độ được con gái Ta Kiệt La Long Vương là Long Nữ, Long Nữ mới 8 tuổi nhưng căn khí thông lợi, giác ngộ Phật Pháp hóa thành thân nam và thành Phật một cách nhanh nhẹn. Việc Long Nữ thành Phật cho thấy giáo pháp Phật là bình đẳng lợi tha, Long Nữ là mẫu người sanh ra trong thế giới phàm phu, nhưng vẫn có tri thức tuyệt vời bước vào Phật giới giác ngộ thành Phật.

  II . Sự sanh trưởng của vạn vật, sự sanh sanh hóa hóa của con người dĩ đồng, sự sống sự chết của loài tri giác và vô tri vẫn như nhau, Tuy nhiên, chỉ có sự sắp xếp cho có thứ lớp thì có cao thấp, ngắn dài, mau chậm…tức là nói đến thọ mạng của vạn hữu vũ trụ bất đồng. Trang Tử tinh hoa nói: “sự tận thiện của hoa lan không phải là sự tận thiện của hoa hồng…” Sự tận thiện của các loài hoa bao giờ cũng đẹp, nhưng thọ mạng của hoa lan chắc chắn lâu dài, hoa hường thì ngắn ngủi…(Trang Tử Tinh Hoa – Thu Giang Nguyễn Duy Cần). Sự sống của các loài hoa vẫn như nhau, sự sống chết vẫn như nhau, nhưng chỉ có thọ mạng dài lâu là khác biệt chỉ vì sự tận thiện của các loài hoa

  Không luận là mít hay dừa, đối với những loài cây lâu năm hay ngắn hạn tất cả đều có thọ thần, vì mỗi loài cây đều có sự sanh ra và chết đi, tức là có sự sống chết. Cái chết của loài cây vẫn tái sanh, chết là để sống lại trong kiếp sau. Ví dụ, cây đa 300 năm vừa chết, trong quá trình sống chết đó không biết bao nhiều là sự sống chết lớn nhỏ, để rồi tiếp tục sống chết ở thân cây đa sau. Sự sống chết của cây sậy chỉ trong vòng một tháng, sự sống chết của cây sậy luôn có sự sống chết nối tiếp để sống chết với môi trường. Như vậy trong sự sống chết của cây đa, cây sậy cảm giác chắc chắn đồng nhau, chỉ có thọ mạng ngắn dài mà thôi.

  Thọ mạng tức là thọ thần, thế thường nhận định cây trong núi rừng (sơn lâm) mới có loại sống lâu năm. Theo quan niệm người ở núi thì chỉ có cây sống lâu năm mới có thọ thần.

  Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày

  Dẫu có ngàn vàng khó đổi thay

  Trong núi ngàn năm cây vẫn có

  Dưới trần trăm tuổi dễ không ai

  (Nữ sĩ Hồ Xuân Hương)

  Theo quan niệm người sống ở đồng bằng thì những loại cây to mới sống lâu và sống lâu thì mới có thọ thần. Còn các lọai cây nhỏ, sống ngắn ngày không có thọ thần. Theo quan niệm của người tu Phật thì cây dù to hay nhỏ, ở núi hay ở đồng bằng đều có thọ thần. Thật ra thì thọ thần tức là mạng sống, nên dù sống ngắn ngày hay dài ngày cũng có thọ thần. Nên trong Đại Luật, Đức Phật ngăn chận không cho Tỳ kheo chặt phá cây rừng, cỏ, cây, hoa lá: Tỳ kheo bất trảm thảo là vậy.

  Câu chuyện Tỳ kheo không được chặt đốn cây cối ở tịnh xá Aggàlava, Alavi. Một ngày nọ vị Tỳ kheo vì nhu cầu dựng một cái cốc ở tu hành, Sư liền tìm đốn cây, có vị thọ thần (nữ) bồng đứa con nhỏ trong thân cây hiện ra nói: “xin Sư dừng đốn cây, vì nếu đốn cây con của tôi phải lang thang không chỗ ở”. Vị Sư nghe được tiến nói của thọ thần, nhưng không có huệ nhãn nhìn thấy thọ thần và con của thọ thần nên vẫn ngang nhiên đốn cây, chặt trúng cánh tay đứa trẻ. Vị nữ thần giận quá định vun tay đánh chết vị Sư, nhưng cuối cùng nữ thọ thần không đánh và suy nghĩ nếu đánh chết vị Sư sẽ mang tội và các thọ thần khác bắt chước giết đệ tử Phật. Tuy nhiên, vị nữ thọ thần liền đến bạch Phật. Phật khen thọ thần biết kềm chế và xuất kệ dạy: “Ai chận được phẩn nộ, Như dừng xe đang lăn, Ta gọi người đánh xe, Kẻ khác cầm cương hờ. Nghe xong nữ thọ thần không còn giận vị Sư nữa, nhưng còn khóc do không có chỗ cho con của con ở! Phật dạy từ đây chư Tỳ kheo không được chặt cây và cho thọ thần trú gần Đức Phật ở Kỳ Viên tinh xá, tức là huê viên (kinh Pháp Cú – phẩm Sân Hận 2- Thọ thần và Thầy Tỳ Kheo). Trong kinh Lời Phật dạy cuối cùng: “Không được chặt đốn cây cối, đào đất, móc hang, điều chế dược liệu,…” Chúng ta là những người con Phật không bao giờ vi phạm quy chế Phật.

  Sa môn phải có từ bi

  Không nên vì ngã sân si với đời

  Tho thần có thật ai ơi

  Cho ta bóng mát muôn nơi khắp trời

  Đốn cây có cúng gì không?

  Có cúng! Cúng tức là trả ơn người đã qua, công ơn môi trường nuôi lớn cây xanh, tạo cho bóng mát thời gian cây xanh hiện diện, nơi có sự tín ngưỡng dân gian “thờ Bà”. Năm 1980, Sư đi nhận lãnh chùa Phước Thiện An, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh (chùa nằm cạnh nhà máy chế biến mì ăn liền Thiên Hương), do lâu năm nên tôn mụt dột nát, gỗ cũ mối mọt gần sập. Đến năm 1981 ngày phá chùa cũ, xây chùa mới, khi mở rộng nền chánh điện, cần phải đốn cây đa đã được Thượng Tọa Thích Từ Bi, Trụ trì trồng từ năm 1960. Vì quá cận nền chánh điện chùa nên phải chặt đốn và Sư sẽ là người chủ trương đốn cây. Lúc bấy giờ Sư hướng dẫn đệ tam Trụ trì, là Đại Đức Thích Thị Không, Cô Diệu Phước và một số Phật tử 20 vị khai kinh tụng thần chú Đại Bi, kinh A Di Đà 7 ngày cầu siêu độ các vong linh. Sau đó Sư trở lại chùa cúng cơm Phật, cúng chư vị, chư thần một mâm cơm chay, cúng Bà, cúng cửu huyền mỗi nơi một mâm cơm chay. Vái nguyện chư vị chư thần, âm binh chiến sĩ, côn trùng, rắn rết, mối kiến, ếch nhái, ểnh ương…tất cả nếu có ở trong cây nhiều năm, nay xin hoan hỷ phát tâm cùng với Sư và nhà chùa “cúng dường cây đa nơi ở của quý vị” để mở rộng nền chùa, làm lợi ích cho bá tánh thập phương và xin được di dời miễu thờ “Bà chúa Xứ”. Vái nguyện như vậy 3 lần, xong Sư cầm cây búa chặt vào thân cây ba lần (gọi là giá búa trước) sau đó mướn thợ đốn cây. Vậy mà tuần lễ sau thợ của Công ty xây xanh cũng chưa dám đốn, phải chờ Sư qua giá búa một lần nữa và phải có mặt Sư Công ty mới đốn. Cây đa được đốn thời gian 2 ngày mới xong, mọi việc bình an cho đến hôm nay (2017) do đệ tứ Đại Đức Thích Pháp Khai làm Trụ trì.

  Cây đa là chuyện đầu làng

  Là nhà ở của hằng ngàn chúng sanh

  Cây che bóng mát sẳn dành

  Nếu có đốn phải làm lành mới an

  III . Làm người con Phật dù xuất gia hay tại gia khi ở xin đất nhà, cất nhà xin gỗ, uống thì xin nước, bệnh thì xin thuốc đó là tâm thiện của người tu, vì nếu đã có xin thì không phí phạm, không gian tham, không ỷ lại mới gọi là người tu Phật. Việc hăm dọa đốn những cây không trái làm cho năm sau có trái, giắt quần áo, treo võng lên cây mít đuổi tà ma quỷ quái làm cho cây có trái là việc mê tín. Cây không có trái theo tiếng gọi nhà vườn là cây “đực”, hoặc là vườn cây quá rậm tất cả đều cho những kinh nghiệm làm vườn. Có những kinh nghiệm lâu năm lại trở thành hủ tục của người làm vườn, có những suy nghĩ chưa đúng lắm, người Phật tử không nên quan tâm làm gì mà cũng không thực hiện

  Nếu chúng ta là những nhà vườn chuyên môn thì nên cải tạo đất đai, mé những cây xanh xum xuê, giảm bớt bóng mát tàng cây, giảm sự che chắn các loai cây không ích lợi trong môi trường nhà vườn. Cây lớn che cây nhỏ, cây trồng trước, che cây trồng sau, nhà vườn chuyên nghiệp thì nên cải tạo cây, đất đai, giảm bớt trồng thêm cây xanh dù cây đó mình ưng ý, nhưng làm tổn hại những cây ăn trái. Mỗi năm nên bồi thêm đất, bón phân, lên líp cho thoáng mát, chắc chắn cây sẽ đơm hoa kết trái ngọt ngào cho nhà vườn.

  Miền đồng bằng Sông Cửu long, Đồng Tháp trước cũng như sau ngày hòa bình và hiện nay, vào sâu trong những gia đình nằm ven bờ sông Hậu, đi ngang những miếngvườn, đất mầu mỡ nhưng không thấy cây có trái trăn gì cả. Miếng vườn được trồng đủ lọai cây ăn trái thật là khít khao, cây trồng sau không tiếp nhận được ánh sáng, cây trồng trước thì bị hút hết phân. Nhìn chung toàn vườn cây quá rậm rạp nên cây trồng ra vẻ nhà vườn, nhiều cây ăn trái nhưng thu họach thì quá ít là vậy.

  Tuy nhiên, việc đốn cây ở nhà vườn là phí phạm, nên không đốn. Đốn thì tiếc nuối với thời gian, phí phạm công lao của hóa công. Kỳ công của ông bà tạo dựng, trồng trọt đến thế hệ ta chăm sóc mà chặt đốn cây vô lý vô lối thì vô tình phủ nhận công lao ông bà, ta không xứng đáng là con cháu thừa hưởng gia sản vì vậy nên không chặt đốn. Ý tưởng cao đẹp đó là thọ thần duy nhất và linh thiên nhất với nhà vườn. Những cây cao bóng mát như xoài, vú sữa, dừa, cam, quít, bưởi, ổi…trong nhà vườn chen nhau cùng nhau hút hết phân mà sống làm cho cây ít ra hoa trái, chứ không phải ma quỷ nào núp trong bóng cây làm cho ít trái. Sở dĩ có quan niệm ma quỷ núp trong bóng cây là do những người ở xa quê lâu ngày, nay trở lại thăm so sánh kia là thành thị vui đông, đây là quê mùa vắng vẻ. Cây ăn trái đua nhau núp trong những bụi rậm xanh um, tối ít hơn sáng, dưới những láng cây lại có mồ mả ông bà. Ở những nơi vắng vẻ như vậy tạo cảm giác sợ sệt, những ý niệm ma quỷ hiện về nên mới có những tư tưởng ma quỷ chen vào vườn cây ăn trái?

  Cây xanh ở các đường phố hiện nay từ Bắc, Trung Nam Việt Nam đã sống trên đất nước nầy hằng trăm năm cần có sự gìn giữ, có kế họach giữ gìn môi trường, không đốn cây một cách phí phạm. Trách nhiệm giữ gìn là Công ty Cây Xanh, giữ cho môi trường xanh tươi, thanh mát giúp cho trí tuệ con người tăng trưởng. Nếu ta hạ đốn cây một cách thiếu ý thức thì sẽ bị phạt nặng, gây tai nạn bà con ở phố phường, thọ thần sẽ tức giận phạt vạ là vậy

  Đức Phật, lúc bấy giờ về tại kinh đô Vương Xá, nhà vua Tần Ba Sa La cúng dường huệ viên cho Phật an trú thuyết pháp, có chư đệ tử cùng theo Phật đông dầy. Có vị Tỳ kheo muốn cất cái cốc để ở tu tịnh, nghĩ thế liền đốn cây mà không thưa hỏi quan kiểm lâm. Tuy nhiên, vị Tỳ kheo chỉ đốn có một cây nên vị kiểm lâm không trách phạt. Về sau do không vừa ý nên Sư đốt cốc, đốn cây khác để làm lại, làm như thế nhiều lần và trống một cạnh rừng của công viên Vương Xá. Vị kiểm lâm tức giận đến góp ý vị Tỳ kheo và sau đó tâu lên vua. Nhà vua tức giận bạch lên Phật. Phật quở vị Tỳ kheo và ban giới không được vô cớ đốn cây rừng, phí phạm cây rừng của vua, hoặc giữa lòng non núi mà không xin phép.

  Việc chặt đốn phá cây rừng trên thế giới nói chung và nói riêng cho Việt Nam ngày nay vô cùng quan trọng là việc cần có sự suy gẩm thật nhiều. Khi con người thiếu ý thức chặt đốn cây phục vụ cho khoa học, xã hội, cho con người cho nền công nghiệp chế biến, cho nhà cửa cho con người. Ngày nay, mỗi khi mưa thì bão bùng, lũ quét, lũ lụt, sấm sét, do không còn cây xanh che chắn, khi không mưa thì hạn hán xảy ra, làm cho con người lúc nào cũng phải gặp thiên tai

  Người đệ tử Phật, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Chúng ta nên làm việc có ích lợi cho con người, cho cuộc đời hơn là làm tổn hại. Một ý thức mới đem lại hạnh phúc cho môi trường mai sau, cần được bắt đầu từ ngày hôm nay.

  Cây xanh che mát cho đời

  Không nên chặt phá tơi bời lá hoa

  Cây xanh là bóng râm nhà

  Che mát nhơn lọai vượt qua bão bùng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mâm Lễ Cúng Tạ Đất Cuối Năm Gồm Những Gì?
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tết Nhiều Nhà Hay Dùng
 • Văn Khấn Giỗ Tổ Hùng Vương Văn Khấn Cúng Tại Đền Hùng
 • Văn Khấn Lễ Khai Trương Đầu Năm
 • Bài Văn Khấn An Vị Bát Hương
 • Hạn Kim Lâu Là Gì? Cách Hóa Giải Hạn Kim Lâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Hạn Kim Lâu Là Gì Cách Hóa Giải Hạn Để Làm Nhà Và Cưới Hỏi
 • 3 Đại Hạn Đáng Sợ Khi Xây Nhà: Kim Lâu
 • Năm 2022 Con Giáp Nào Bị Phạm Tuổi Kim Lâu? Kiêng Kỵ Và Cách Hoá Giải?
 • Hạn Kim Lâu Có Cưới Được Không?
 • Cách Hóa Giải Hạn Tuổi Kim Lâu Khi Kết Hôn, Trong Xây Dựng Nhà Cửa Hiệu Quả
 • Trong đó hạn Kim Lâu là một trong những vận hạn có thể tránh nếu biết cách tính Kim Lâu chính xác và tránh tuổi phạm Kim Lâu. Ngoài ra, với một số người vô tình phạm phải hạn Kim Lâu sẽ phải làm thế nào để hóa giải hạn Kim Lâu hiệu quả.

  Hạn Kim Lâu là gì?

  Hạn Kim Lâu là thuật ngữ dùng để chỉ những điều không may mắn mà có thể gặp đến nếu phạm phải Kim Lâu. Việc tính toán xem những năm Kim Lâu của một tuổi hay năm nào là năm Kim Lâu đối với mình sẽ giúp cho người xem nhận biết được năm Kim Lâu là những năm nào khi tính theo tuổi của mình.

  Đồng thời, hạn Kim Lâu không giống nhau ở mỗi tuổi và mỗi năm bởi phụ thuộc vào tuổi phạm Kim Lâu mà người phạm sẽ có thể gánh chịu loại hạn Kim Lâu nào. Bởi trong Hạn Kim Lâu được chia thành 4 loại vận hạn hay còn gọi là “Tứ Kim Lâu” bao gồm: Kim Lâu thân, thê, tử và lục súc với 4 loại phương hại khác nhau. Trong đó nếu:

  – Phạm Kim Lâu thân: Gây tai hoạ cho bản thân người chủ tức là tai họa nếu ấp xuống thì người có tuổi phạm sẽ là người dánh chịu nặng nề nhất.

  – Phạm Kim Lâu thê (vợ): Gây tai hoạ cho người vợ của người phạm Kim Lâu. Nếu xét về cưới hỏi thì nếu phạm Kim Lâu thê thì người thân là người chồng sẽ chịu hậu quả.

  – Phạm Kim Lâu tử: Gây tai hoạ cho người vợ của người phạm Kim Lâu.

  – Phạm Kim lục súc: đây là nạn không kiên qua tới con người nhưng gây họa cho gia súc vật nuôi và xét một mặt nào đó là ảnh hưởng tới kinh tế gia đình.

  Cụ thể hạn Kim Lâu được tính theo cách thông dụng nhất đó là cách tính 1, 3, 6, 8 Kim Lâu. Bằng cách lấy tuổi mụ của nam (nếu làm nhà), tuổi mụ của nữ (kết hôn) chia cho 9. Nếu phép tính là phép chia hết không dư hoặc có dư nhưng không phải là các số dự 1, 3, 6, 8 thì không phạm Kim Lâu có thể làm nhà, cưới hỏi. Nếu phép chia có dư là các số 1 (phạm Kim Lâu thân), 3 (phạm Kim Lâu thê), 6 (phạm Kim Lâu tử), 8 (phạm Kim Lâu lục súc) thì phạm hạn Kim Lâu.

  Cách giải hạn Kim Lâu khi làm nhà và cưới hỏi

  Kinh nghiệm truyền tai nhau để tránh những điều không tốt và không nên tiến hành việc cưới hỏi, làm nhà khi phạm phải các điều cấm kỵ đó là phạm Kim Lâu, phạm Hoang Ốc và phạm Tam Tai. Bởi nếu phạm sẽ gặp các vấn đề vô cùng đang sợ có thể ảnh hưởng tới tiền bạc, công danh, sức khỏe và cả tính mạng.

  Nếu gặp năm Tứ Kim Lâu nhưng bạn muốn xây nhà thì có thể hóa giải bằng cách “mượn tuổi”. Cách này có nghĩa là bạn sẽ nhờ người có tuổi đẹp trong năm đó mà không phải Kim Lâu hay các hạn cấm kỵ khác để thực hiện các công việc, đứng tên với vai trò là chủ nhà từ việc: cúng bái, động thổ, tổng coi vậy xây dựng, nhập trạch.

  Hết năm đó khi bạn không còn phạm hạn Kim Lâu thì có thể làm thủ tục mua bán âm để chuyển quyền sở hữu nhà mới xây đó sang cho mình.

  Cách hóa giải Kim Lâu khi cưới hỏi

  – Cưới 2 lần – xin dâu hai lần: để hoá giải việc “đứt gánh giữa đường” hay gây ra những điều không tốt trong các mối quan hệ trong hôn nhân khi phạm Kim Lâu.

  – Chờ qua ngày đông chí: quan niệm dân gian nếu năm đó là năm xấu không được tuổi, được ngày có thể chờ qua ngày đông chí là ngày “vô sư vô sách – quỷ thần bất trách” để tiến hành cưới hỏi.

  – Nếu nữ chủ phạm Kim Lâu lấy chồng thì hãy chờ qua sinh nhật âm năm đó.

  Ngoài ra, trong cưới hỏi năm Kim Lâu theo kinh nghiệm ông bà đôi lúc không quan trọng năm mà chỉ cần ngày giờ đẹp thì tử vi trọn đời cũng khá tốt. Hoặc tuổi Kim Lâu lấy chồng chỉ tính nếu tuổi của nữ dưới 30 còn nếu trên 30 tuổi phạm Kim Lâu cũng không quan trọng chỉ cần chọn xem ngày cưới đẹp là sẽ có được điều tốt lành.

  Các chuyên gia cho biết, theo tài liệu cổ và kinh nghiệm dân gian nếu gặp những năm “tứ kim lâu”, “lục hoàng ốc” hoặc “tam tai” thì không nhất thiết không xây dựng hoặc cưới gả. Theo cách “có đóng, có mở” rất linh hoạt và giải toả tâm lý cho gia chủ có thể hoá giải như sau:

  Nếu gặp năm Tứ kim lâu hoặc Tam tai thì gia chủ có thể “mượn tuổi” nghĩa là nhờ một người khác (thường là người thân) có tuổi không phạm phải Tứ kim lâu và Tam tai đứng ra thay để thực hiện công việc (cúng bái, động thổ, trông coi việc xây cất…). Nếu gặp năm Hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi đến ở (nhập) cho người khác (thường là người thân, không chạm Hoàng ốc) đến ở một thời gian, sau đó mới dọn đến ở chính thức. Việc cưới xin nếu gặp Kim lâu thì “xin dâu hai lần” để hoá giải việc “đứt gánh giữa đường”.

  Theo những chuyên gia hàng đầu về tử vi, phong thủy thì hạn này vốn dĩ không có cách hóa giải. Tức là hạn đến thì chúng ta chỉ có thể đón nhận, cẩn trọng trong mọi việc để giảm bớt đi tại họa mà nó mang lại chứ không thể làm nó biến mất hoàn toàn:

  – Nam mạng nếu muốn xây nhà, sửa nhà khi tuổi phạm phải hạn: thì phải mượn trạch tuổi của người được tuổi để làm nhà. Còn nếu không mượn được thì phải dời thời điểm làm nhà sang năm khác để tránh hạn này.

  – Nữ mạng nếu muốn cưới chồng khi phạm phải hạn này: thì phải chờ qua tiết Đông Chí, khi đó sẽ được tính là qua năm mới, qua tuổi mới. Có như vậy thì việc cưới hỏi với có thể được thuận lợi, suôn sẻ và gia đình hạnh phúc.

  Nhìn chung, tốt hơn hết không nên xây nhà dựng cửa hay đám cưới nên tuổi của bạn trong năm đó phạm Kim Lâu là tốt nhất. Nhưng trong nhiều trường hợp chủ sự vẫn muốn công việc được tiến hành thì không nhất thiết phải trì hoãn nếu bạn biết cách hóa giải Kim Lâu.

  T/H.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính, Giải Hạn Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tai Tránh Tán Gia Bại Sản
 • Bảng Tính Sao Hạn Năm 2022 Chi Tiết Từng Tuổi
 • Cách Làm Lễ Cúng Sao Giải Hạn Đầu Năm Tân Sửu 2022
 • Xem Sao Hạn Cúng Sao Giải Hạn Đầu Năm 2022 Cho 12 Con Giáp
 • Sao Hạn 2022 Tuổi Tý: Chi Tiết Cách Cúng Giải Hạn
 • Bài Văn Cúng Giao Thừa Lâu Đời Nhất Trong Văn Hóa Người Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Mẫu Văn Tế Lễ, Cúng Giỗ
 • Bài Hát: Văn Ông Hoàng Mười
 • Hát Văn Dâng Quan Hoàng Mười Cực Hay
 • Liệu Di Sản Hầu Đồng Phải Luôn Được Bảo Tồn?
 • 7 Nguyên Tắc Chung Khi Hầu Đồng
 • Bài văn cúng giao thừa hay còn lại là văn Trừ Tịch thường được các gia đình sử dụng để cúng lễ trong dịp đầu xuân năm mới. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mọi gia đình đều cầu mong những điều may mắn xua đuổi đi những điềm gở, điểm không may để đón nhận một năm mới bình an và hạnh phúc

  1. Tìm hiểu nên đọc văn cúng giao thừa trong nhà hay ngoài trời trước thì hợp lý

  Theo dân gian tương truyền thì luôn có một vị Hành khiển trông coi những việc trong thế gian. Việc đọc văn cúng giao thừa ngoài trời nhằm mục đích “nghênh tân , tiễn cửu”. Tức các gia đình sẽ làm mâm cơm cúng lễ để thay lời cảm ơn cũng như tiễn vị quan hành khiển cũ. Đồng thời đón một vị quan hành khiển mới về. Vậy nên việc cúng giao thừa ngoài trời là vô cùng quan trọng. Sau khi nghi thức cúng giao thừa ngoài trời hoàn thành thì mới tới những nghi lễ ở trong nhà

  Hành động đọc văn cúng giao thừa trong nhà thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ báo hiếu của con cháu với các bậc tiền nhân tổ tiên cũng như mời các cụ về ăn Tết. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mà mâm cơm cúng giữa các gia định có thể khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là ở cái Tâm người cúng lễ, vậy nên gia chủ không nên đặt nặng vấn đề mâm cao cỗ đầy

  2. Những món đồ cần có trong mâm cúng 30 Tết

  Thông thường một mâm cúng giao thừa trong nhà thường gồm 2 phần chính là cỗ mặt và cỗ chay.

  + Cỗ mặn: Gồm có các món cổ truyền không thể thiếu đó chính là : Gà luộc, xôi gấc, giò, chả, canh bóng… tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình có thể bổ sung thêm các món ăn khác nếu có

  Khi mâm cúng đã được đặt đầy đủ thì Gia chủ nên ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng cũng như súc miệng rượu thơm và thực hiện đọc văn cúng giao thừa trong nhà. Có một sai lầm mà khá nhiều gia đình thường xuyên mắc phải đó chính là khi khấn thường mời trực tiếp các vị gia tiên nhà mình về. Điều này là chưa thực sự đúng quy trình. Bởi trên mỗi mảnh đất tại mỗi gia đình luôn có 1 vị thổ Địa (Thổ Công) cai quản đất, vậy nên trước khi mời các vị tiền nhân đã khuất về ăn Tết cùng con cháu hậu thế. Gia chủ nên làm lễ xin phép ông Thần Thổ Công trước như vậy mới là hợp đạo, có trên, có dưới, mọi sự sẽ được cát lành.

  Khi cúng giao thừa ngoài trời nên có các thứ sau: Hương, nến, đèn dầu, 1 bát gạo, 1 bát muối bên cạnh đó cần chuẩn bị một con gà hoặc 1 thủ lợ, xôi chè, mứt, bánh kẹo, rượu(nên là rượu nấu). Tùy thuộc và khả năng mỗi gia đình. Đặc biệt khi đọc văn cúng giao thừa không thể thiếu một số món đồ lễ cúng quan trọng khác như tiền âm phủ, đồ vàng mã cũng như sớ giao thừa

  Toàn bộ các đồ cúng nên được làm cẩn thận, sạch sẽ và đặt gọn gàng trước cửa nhà. Khi giờ lành đến thì gia chủ sẽ là người châm nhang, đèn, nến cũng như rót, trà, rượu và đọc bài văn cúng giao thừa. Văn khấn có thể viết vào giấy để đọc. Sau khi hết 3 tuần hương thì hóa tờ giấy viết văn khấn cùng hàng mã dâng cúng.

  Văn khấn giao thừa gia chủ nên viết ra một tờ giấy…Điều quan trọng nhất trong cúng bái chính là cái tâm của người đọc văn cúng lễ cúng như sự chuẩn xác trong từng câu chữ. Bởi nếu chỉ đọc sai 1 vài từ thì có khả năng gia tiên nhà quý vị sẽ không thể về được. Khi 3 tuần nhang đã cháy hết thì nên đem hóa, đốt văn khấn cũng các món tiền âm phủ, đồ vàng mã cúng giao thừa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà 2022 Và Mâm Lễ Cúng Tân Sửu
 • Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2022 Và Mâm Lễ Cúng Tân Sửu
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Và Văn Khấn Gia Tiên Ngày Rằm Năm 2022
 • Bài Khấn Bốc Bát Hương Thổ Công
 • Bài Khấn Ngày 23 Ông Công Ông Táo (Trước 12H Trưa)
 • Cách Chặt Thịt Gà Luộc Đẹp Để Bày Mâm Cỗ Tết

  --- Bài mới hơn ---

 • Gái Quảng Ninh Khoe Cỗ Cưới Toàn Hải Sản, Dân Tình “rần Rần” Xem Cỗ Cưới Đoán Quê
 • Cô Nàng Khoe Đi Ăn Cưới Cưới Toàn Đồ Biển, Dân Mạng Thi Nhau Chia Sẻ Mâm Cỗ Rồi Đoán Xem Ai Quê Ở Đâu
 • ‘bom’ 150 Mâm Cỗ Cưới Của Nhà Hàng, Khách Đặt Bị Xử Lý Ra Sao?
 • Mời Mỹ Thiết Lập Căn Cứ Quân Sự: Ba Lan Thực Hiện Chiến Lược “lời Chào Cao Hơn Mâm Cỗ”?
 • Thực Đơn Cỗ Cưới Quê
 • Gà luộc từ lâu đã món ăn truyền thống của người dân Việt. Không chỉ trong dịp lễ Tết, ngay cả những ngày quan trọng, hoặc sum họp gia đình đều có đĩa gà luộc được xếp ngay ngắn, điểm tô chút lá chanh đẹp mắt. Cách luộc gà ngon đã khó, chặt thịt gà đẹp để không nát còn khó hơn. Nếu không cận thận khi chặt, thịt gà sẽ bị nát, tuột da, nhìn mất thẩm mĩ ăn mất ngon.

   1 Dụng cụ cần chuẩn bị sẵn để chặt thịt gà luộc

   Không chỉ riêng chặt gà luộc, khi chặt món gì cũng vậy “dao sắc không bằng chắc kê”. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn một chiếc thớt to và một con dao vừa to vừa sắc, cầm chắc tay thì khi chặt miếng gà luộc sẽ gọn hơn mà không bị nát. Muốn chặt gà ngon mắt, người chặt phải dứt khoát khi cầm dao chặt xuống. Để tránh mỡ gà bắn ra xung quanh, trước khi chặt thịt gà luộc nên lót báo hoặc tàu lá chuối xuống dưới thớt để khi chặt gà mà mạnh tay quá thì cũng “lọt sàng xuống nia”, ko chạy đi đâu được.

   2 Cách chặt thịt gà luộc đẹp, không bị nát

   Nên đợi gà luộc nguội hẳn như vậy miếng thịt sẽ gọn gàng sắc nét, không bị nát. Sau khi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ chặt, các bạn tiến hành chặt thịt gà theo các bước sau:

   1. Dùng dao sắc chặt cổ gà để riêng, nếu muốn bày cho đĩa thịt gà đẹp mắt có thể bày cả cổ cách, còn nếu muốn để nhắm rượu bạn có thể bày riêng đĩa cổ cánh, đầu gà.

   2. Cắt cánh gà theo nách nhưng hơi phạm vào ức (ngực) một ít để cho phần cánh thêm ngon.

   3. Cắt đùi gà theo phần nách tiến tới lưng gà sao cho phần đùi của gà thành hình chữ nhật là đẹp

   4. Bổ thân gà làm đôi rồi chặt từng miếng đã cắt ra. Khi chặt thịt gà nhớ là phải chặt dứt khoát không chặt nhiều lần sẽ khiến thịt gà nát vụn ra, tuột hét da. Để đĩa gà luộc đẹp mắt hơn nên chặt thịt gà thành miếng hình chữ nhật, hoặc hoặc hình bình hành là đẹp nhất.

  Lấy cái đĩa còn lại úp chặt vào đĩa vừa xếp và lật ngược lại (tay phải giữ chặt), ta sẽ được một đĩa thịt gà đậỳ đặn và ngon mắt đấy. Sau đó thái nhỏ chút lá chanh rắc lên đĩa gà luộc.

  Bạn cũng có thể úp trực tiếp những miếng gà luộc lên đĩa mà không cần dùng đến 2 cái đĩa, tuy nhiên cách này chỉ khi nào chặt quen, bạn đã nhớ những vị trí của con gà, mới có thể chặt đẹp mắt được.

  Tổng hợp & BT: Lan Chi (NauNgon.com)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngay Hà Nội: Cỗ Sang Phải Có Thịt Chuột
 • Choáng Với Bữa Tiệc Quê Hơn 300 Mâm Cỗ Đề Huề 20 Món, Thú Vị Nhất Là Đồ Uống Tráng Miệng
 • Văn Hóa Và Đạo Đức:ăn Cỗ Ở Quê
 • Những Mâm Cỗ Quê Giản Dị Nhưng Cứ Đăng Lên Mạng Là Hút Nghìn Like Vì Ai Cũng Thèm
 • Hà Nội Nở Rộ Dịch Vụ Cỗ Rằm Tháng 7
 • Kim Lâu Là Gì? Cách Tính Tuổi Và Hóa Giải Hạn Kim Lâu

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Cách Hóa Giải Vận Xui Trong Kinh Doanh
 • Cách Hóa Giải Buôn Bán Ế Ẩm, Xả Xui Trong Kinh Doanh
 • #3 Điều Giúp “họa Tiêu Phúc Đến” Cho Người Tuổi Tuất
 • Hướng Dẫn Cúng Khai Trương Bài Bản Và Chuẩn Phong Thủy Nhất
 • Mở Cung Tài Lộc Là Gì? Cách Mở Cung Tài Lộc Rước Tiền Tài 2022
 • 1. Khái niệm hạn Kim Lâu

  1.1 Kim lâu là gì?

  Tuổi kim lâu là gì? Từ xa xưa, quan niệm về việc chọn ngày lành năm tốt, chọn tuổi phù hợp để thực hiện các việc lớn như dựng vở gả chồng, làm nhà. Bên cạnh đó cũng sẽ có những tuổi không hợp, phải tránh và tuổi đó được gọi hạn Kim Lâu. 

  Ông bà ta từ xa xưa đã đúc kết “1, 3, 6, 8 Kim Lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng”, qua đó thấy được tầm ảnh hưởng lớn của tuổi hạn này đến cuộc sống con người. 

  1.2 Các loại hạn Kim Lâu 

  Hạn Kim Lâu chỉ để chỉ chung tuổi nên tránh làm các việc đại sự. Tùy vào tính tuổi sẽ có hạn Kim Lâu khác nhau, mỗi Kim Lâu có phương hại riêng. Hạn Kim Lâu được chia thành 4 loại vận hạn phạm phải hay còn được gọi là “ Tứ Kim Lâu”:  Kim Lâu thân, thê, tử và lục súc. Phạm kim lâu là gì?

  – Phạm Kim Lâu thân: gây hại người thân trong gia đình, bản thân gánh chịu nặng nề nhất.

  – Phạm Kim Lâu thê: Gây hại đến người vợ của mình

  – Phạm Kim Lâu tử:  Ảnh hưởng nhiều đến con cái trong gia đình

  – Phạm Kim Lâu lục súc: Gây thiệt hại đến kinh tế tài chính gia đình.

  Cách tính tuổi kim lâu thông dụng nhất hiện nay là lấy tuổi mụ ( tuổi tính từ lúc mang bầu ) chia cho 9. Nếu phép tính chia hết hoặc có số dư không phải là các số 1 (phạm Kim Lâu thân), 3(phạm Kim Lâu thê), 6(phạm Kim Lâu tử), 8(phạm Kim Lâu lục súc) có thể làm nhà, cưới hỏi.

  – Một cách tính khác là lấy các con số trong tuổi mụ cộng lại với nhau cho đến khi ra số cuối cùng nhỏ hơn hoặc bằng 9. Kết quả không phải là các số 1,3, 6, 8 thì không phạm Kim Lâu.

  Ví dụ: Người con gái sinh năm 1995, năm 2022 cưới chồng, tuổi mụ 26, tính tuổi kim lâu:

  • Cách 1: 26/3= 8 dư 2. 

  • Cách 2: 2+6= 8

  Với 2 cách tính trên đều cho ra kết quả năm tuổi mụ 26 là tuổi Kim Lâu và phạm Kim Lâu lục súc.

  2. Cách hóa giải hạn Kim Lâu

  Theo dân gian lưu truyền thì tốt nhất nếu gặp năm Kim Lâu thì không nên bàn chuyện làm nhà ( đối với nam ) và cưới gả ( đối với nữ). Tuy nhiên để linh hoạt hơn trong xử lý những chuyện đại sự cả đời nên có nhiều biện pháp hóa giải Kim Lâu.

   – Nếu bạn gặp năm Kim Lâu nhưng có ý định xây nhà thì có thể hóa giải bằng cách “ mượn tuổi”, tức nhờ một ai đó không phạm vận hạn đứng ra thực hiện. Sau khi qua tuổi hạn có thể làm thủ tục mua bán âm để lấy lại lại quyền sở hữu nhà mới xây cho mình.

  Xin dâu 2 lần: Nếu muốn hóa giải việc các cụ thường gọi là “đứng gánh giữa đường” hoặc những điều không tốt trong quan hệ hôn nhân. Các thực hiện như sau:

  Cần phải chờ qua tiết đông chí, khi này mới có thể tiến hành cưới hỏi thuận lợi và gia đình hạnh phúc.

  Cách thứ 2 là chờ qua ngày sinh nhật của cô dâu, coi như khi đó cô dâu đã sang tuổi mới, thoát khỏi tuổi Kim Lâu (tính tuổi âm lịch).

  Bên cạnh đó theo kinh nghiệm người trước có khi không quan trọng vào hạn mà giờ đẹp là được, chỉ tính khi nữ dưới 30 tuổi và xem ngày đẹp và điềm lành là được.

  3. Kim Lâu có thực sự hiệu nghiệm?

  – Ông bà ta thường nói “có thời có thiêng, có kiêng có lành”. Nên dù là phạm Kim Lâu nào và có thực sự xảy ra hay không thì không ai dám phạm phải, nếu không may thì hối hận đã không kịp nữa.

  – Tuy nhiên trong việc cưới xin thì Kim Lâu đôi lúc không qua trọng bằng ngày giờ tốt, hợp tuổi hai vợ chồng, không phạm Tam Tai. Điều quan trọng là tình yêu của cặp đôi, sự đồng thuận từ gia đình 2 bên. 

  4. Lý do trong năm kim lâu kiêng cưới xin?

  Thực ra chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng tất cả các lời khuyên của các cụ để lại là hoàn toàn chính xác, nhưng con cháu đời sau thì cũng không ai dám làm trái.

  Có thể nhận thấy rằng người miền bắc thì sẽ xem xét kỹ hơn người miền nam trong vấn đề này, trước khi đưa ra quyết định có nên tổ chức trong năm này hay không.

  Mỗi miền sẽ có cách tính hạn kim lâu khác nhau, do đó cũng có khá nhiều gia đình hay xảy ra bất đồng quan điểm trước khi đưa ra ngày cưới của con cháu. Tuy nhiên việc cưới xin chính là chuyện cả đời, vì vậy mà càng cẩn trọng càng nhiều thì mọi chuyện trong ngày cưới càng được diễn ra thuận lợi.

  Đến hiện nay cũng không còn nhiều gia đình quá quan trọng đến vấn đề này, bởi nếu ế lâu quá con người ta cũng không còn sợ kim lâu gì nữa. Và dẫu có ra sao thì chỉ cần các cặp vợ chồng mới cưới nhường nhịn cũng như chia sẻ quan tâm hỗ trợ lẫn nhau thì tất cả mọi chuyện xấu, hạn đều cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng.

  Vậy thông qua các thông tin bên trên bạn có hiểu rõ hạn Kim Lâu là gì? Cũng như cách hóa giải hạn trong những năm này. Tuy nhiên việc quan trọng không kém chính là bạn có thể lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng giữa 2 vợ chồng trong ngày cưới. 

  Dịch vụ chụp hình cưới ngoại cảnh đẹp tại Hồ Cốc Vũng Tàu

  Bảng giá chụp hình cưới trọn gói giá rẻ tại Đà Lạt

  Bảng giá chụp hình cưới tp HCM giá rẻ trọn gói

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Sao Chiếu Mệnh Trong Năm 2022 Cho Nữ Giáp Tý 1984
 • Xem Sao Chiếu Mệnh Trong Năm 2022 Cho Nữ Giáp Tý 1984
 • Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp
 • Viếng Mộ Cha P.x. Trương Bửu Diệp
 • Một Số Lưu Ý Khi Đến Tắc Sậy Hành Hương Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp – Tin Tức Công Giáo Tổng Hợp Về Giáo Hội Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100