Top 5 # Xem Nhiều Nhất Bài Cúng Di Cung Hoán Số Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Herodota.com

Khoa Lễ Di Cung Hoán Số

Khoa lễ di cung hoán số

Đại thánh Nam tào, lục tự duyên thọ tinh Quân, Đại thánh bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh quân – Ngọc hoàng sắc hạ, định phân minh – Chưởng bạ nam tào bắc đẩu tinh – Túc trá ngân kiều qui lộc toán – Thủ trì ngọc triện ký thư danh – Cửu cung hựu phá hung tác cát. – Bách sát tương hình cải tử hoàn sinh – Nhất thiết tai ương huy hoán số – Tòng kim mệnh vị bảo an ninh. * Đại đao bất khả tư nhì công đức. Tả đọc: (Đại chúng cụng tụng chú) (xai) Thần công thần công Biển mã tư không Đông tây nam bắc Vạn sự giải thông Cửu thiên thị vệ Tam giới thuận tòng Nam tài hoán an, Bắc đẩu di cung Chúa sinh cải tử, Giáng phúc trừ hung. Đoạn kỳ tai ách, giải miễn hành hình Thân cung Khang Thái. Mệnh vị hanh thông, Cấp cấp như luật lệnh Hữu đọc: Càn khôn loát cận biến khai thông. Lục đẩu nam tào hữu chức cung Cải tựu tòng tân, Tăng phúc toán, Âm dương thuận hưởng phúc vô cùng * Bất khả tư nghi công đức (xai) Cải cung cải cung Vận sự thành công Lục tư án thượng Nam đẩu thư chung Hoán danh lục tự, Cải bạ di cung Đan thư phê chú Hắc bạ tiêu dong Nhân dân kỳ đảo Hiến thánh phổ thông Giám tư phi lễ Giáng phúc trừ hung Cấp như quân lệnh, Tả đọc: Duyên thọ ban tán thiên tôn. – Âm phục đương sinh bản tại thiên – Cửu hoàng bắc đẩu chi tiên – Di cung hoán án trừ tai ách – Bảo hữu sinh nhân mệnh vị an, * Bất khả tư nghi công đức (xai) Phụng mệnh phân hành Cải tử hoàn sinh Nam tào lục tự, Bắc đẩu thư danh, Đốn trừ hạn ách Bỉnh chiết hung tinh Khai thông tạng phủ Hộ vệ thân hình Can chi thuận số Hồn phách an linh Tam nguyên hộ mệnh Tứ thời thường vinh Tiêu tai Bắc phủ Chúa phú Nam minh Cấp như luật lệnh Hữu đọc: Di cúng hoán án thiên tôn – Ngọc hoàng thượng đế ngự đan đình – Hoán ba di cung cải tử hoàn sinh – Bắc đẩu chua phê Nam đẩu ký. Tăng duyên ích toán, bảo trường sinh + Bất khả tư nghì công đức. (Qua kiều khứ lai như pháp) xai Thần linh thần linh Điễn diệt tà tinh Nam tào thượng thánh Bắc đẩu tôn linh Thần thông thảo hiện Hạnh bảo trường sinh Hồng hung tào cát Hoán số ký danh Tăng duyên bảo mệnh Ích toán thảo linh Thần cung tráng kiệt Hồn phách khang linh. Bách thần hộ mệnh Vạn quỷ tiền hình Hữu công chi nhật Lục danh tướng thanh

Cấp cấp như luật lệnh Tả đọc* Thiểm linh giáng phúc đại thiên tôn Ngọc hàng thượng định phân minh Hoán án di cung hữu tả tinh Tủ bạ chú tường tăng thọ khảo Lý thư tích phúc, nhạ khang linh Bắc trấn chiện điểm trường sinh xố Nam đẩu chua phê, bất tử danh Bá đức hiếu sinh phân linh hạ Long trù hạc toán đinh giả linh. * Đại đao bất khả tự nghi công đức (xai) Đại kiều quá kiều Tai ách thủy tiêu Thân cung tráng kiệt Mạch lạc hòa chu Tinh thần định chính Tích thức tiêu giao Tứ chi ngũ tạng Lục phủ am tiêu Thần thanh khí sảng Âm phúc lai chiêu Bách linh hộ vệ Chủ phúc lai chiêu Nguyên chấn hoán vị Bản mệnh tăng đào Phúc cơ nhật tiến Lộc vị thăng cao Cấp cấp như lệnh. (Tả chức dẫn bản mệnh vật hồi Nam đẩu vị) Trường sinh bảo mệnh thiên tôn. (Chí bản mệnh. Sở đồng tụng hộ mệnh trường sinh trú) xai Thiên linh tiết vinh Nguyễn bảo trường sinh Thái hiền chính nhất Thủ hộ thân hình Bản mệnh thần quân Các bảo an ninh Cấp như luật lệnh Tam dài sinh ngã lai Tam dài dưỡng ngã lai Tam dài hộ ngã lai Nhất án tam hồn định Nhị án thất phách linh Tam an thể thân tráng Mệnh vị đắc trường sinh Cấp cấp như luật lệnh. * Nam mô trường thọ vương bồ tát ma ha tát (3 lần) tác đại chứng minh. – Kim thời hoán án, hữu sớ tuyên dương hạnh đôi uy quang nguyện thùy thống tính (đọc sớ) – Thượng lai văn sớ tuyên đọc chỉ chu. Nguyễn Vọng thánh từ phù thùy nạp thụ. Sớ dữ minh tài phó lộ thiêu hóa. – án bạt đà lô ly chỉ linh sa ha (7 lần)

Tam Phủ Thục Mệnh, Di Cung Hoán Số

cung hoán số chỉ là 1 cách để thay đổi vận mệnh của con người, thực chất có nhiều cách và nhiều phương tiện khác nhau để giúp con người vượt qua được những vận hạn xấu hoặc cầu những điều tốt hơn

Khi bắc trình đồng mở phủ hay tiễn căn người ta thường làm cả lễ di cung hoán số Tất nhiên là phải có sớ di cung hoán số trình quan nam tào bắc đẩu chư vị các quan Pháp sư đọc kinhlàm lễ thỉnh phật vàchư vị tiên thánh, trong lễ nàycó 2 người ngồi 2 bên tung mỗi bên mỗi thứ tiền đài và các que sơn màu đỏ “quẻ thẻ” sau khi đoc văn khấn xong người ta đếm số tiền đài và que thẻ đã tung ra ( tượng trung cho sinh /tử )

SỚ DI CUNG HOÁN SỐ

Nam Mô A Di Đà Phật . Kính lạy : Ngài Di Lặc Phật Vương . • Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng . • Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế – Ngọc Hoàng hựu tội tích phước Đại Thiên tôn . • Nam mô Diêu trì Kim Mẫu vô cực Đại từ tôn . Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật . • Đức U Minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát . • Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân . • Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân . • Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị tôn Thần . • Các ngài Ngũ Phương , Ngũ Đế , Ngũ Nhạc Thánh Đế , Nhị Thập Tứ Khí Thần Quan , Địa mạch Thần Quan , Thanh Long , Bạch Hổ , chư vị Thổ Thần cùng quyến thuộc . • Các ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn Thần , Bản Cảnh Thành Hoàng tôn Thần và các vị Thần minh cai quản trong khu vực này . Hôm nay là ngày tháng năm Tín chủ của chúng con là : Ngụ tại : Nhân tiết Xuân về , Tín chủ của chúng con sắm sanh lễ vật , sưả sang hương đăng , trần thiết trà quả dâng lên trước Án . Xin lập Đàn cầu đảo Di Cung Hoán Số , Cầu xin bình yên Bản mệnh , cầu Phúc , cầu Lộc , cầu Tài . Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân . Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân . • Ngọc Hoàng sắc hạ , định phân minh . • Chưởng bạ nam Tào bắc đẩu tinh . • Túc trá ngân kiều quy lộc toán. • Thủ trì ngọc Triện ký hư danh . • Cửu cung hựu phá hung tác cát . • Bách sát tương hình cải tử sinh . • Nhất thiết tai ương huy hoán số . • Tòng kim mệnh vị bảo an ninh . Đại Đạo bất khả tư nghì công đức . Thần công thần công . Biển mã tư không Đông Tây Nam bắc Vạn sự giải thông Cửu Thiên thị vệ Tam giới thuận tòng . Nam Tào hoán an – Bắc Đẩu di cung . Chúng sinh cải tử – Giáng Phúc trừ hung . Đoạn kỳ tai ách , giải miễn hành hình . Thân cung khang thái – Mệnh vị hanh thông . Cấp cấp như luật lệnh .

Càn Khôn loát cận biến khai thông . Lục Đẩu Nam Tào hữu chức cung . Cải Tựu tòng tân , tăng Phúc toán . Âm Dương thuận hưởng Phúc vô cùng . Bất khả tư nghì công đức . Cải cung cải cung Vạn sự thành công Lục tư tán thượng Nam Đẩu thư chung Hoán danh lục sự Cải bạ di cung Đan thư phê chú Hắc bạ tiêu dong Nhân dân kỳ đảo Hiển hách phổ thông . Giám tư phi lễ Giáng phúc trừ ương . Cấp cấp như luật lệnh . Duyên thọ ban tán Thiên tôn Âm phục Dương sinh bản tại Thiên . Cửu Hoàng bắc Đẩu hữu chi tiên . Di cung hoán số trừ tai ách . Bảo hữu sinh nhân Mệnh vị an . Bất khả tư nghì công đức . Phụng mệnh phân hành Cải tử hoàn sinh Nam Tào lục sự Bắc Đẩu thư danh Đốn trừ tai ách . Bỉnh triết hung tinh . Khai thông tạng phù Hộ vệ thân hình . Can Chi thuận số Hồn phách an linh . Tam nguyên hộ mệnh Tứ thời thường vinh . Tiêu tai Bắc phủ Chúa Phủ Nam minh Cấp cấp như luật lệnh . Di cung hoán án Thiên tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự Đan đình Hoán ba di cung cải tử sinh . Bắc Đẩu chua phê Nam Đẩu ký Tăng Duyên ích Toán bảo trường sinh . Bất khả tư nghì công đức . Thần linh Thần linh Diễn diệt tà tinh Nam Tào Thượng Thánh Bắc Đẩu tôn linh . Thần thông thảo hiện Hạnh bảo trường sinh Hồng hung Tào cát Hoán số ký danh Tăng Duyên bảo Mệnh Ích bảo thảo linh Thân cung tráng kiệt Hồn phách khang linh Bách Thần hộ mệnh Vạn Quỷ tiền hình Hữu công chi nhật Lục danh thượng thanh Cấp cấp như luật lệnh . Thiểm linh giáng phục Đại Thiên tôn Ngọc Hoàng thượng định phân minh Hoán án di cung hữu tả tinh Tủ bạ chú tường tăng thọ khảo Lý thư tích Phúc , nhạ khang linh Bắc trấn chiện điểm trường sinh xố. Nam Đẩu chua phê , bất tử danh Bá đức hiếu sinh phân linh hạ Long trù hạc toán đinh giả linh Đại Đạo bất khả tư nghì công đức . Quá kiều quá kiều Tai ách Thủy tiêu Thân cung tráng kiện Mạch lạc hòa chu Tinh thần định chính Tích thức tiêu dao Tứ chi ngũ tạng Lục phủ am tiêu Thần thanh khí sảng Âm Phúc Dương chiêu Bách linh hộ vệ Chủ Phúc lai chiêu Nguyên chấn hoán vị Bản mệnh tăng đào Phúc cơ nhật tiến Lộc vị tăng cao Cấp cấp như luật lệnh Thiên linh tiết vinh Nguyên bảo trường sinh Thái hiền chính nhất Thủ hộ Thần hinh Bản Mệnh Thần Quân Các bảo an ninh Cấp như luật lệnh Tam dài sinh ngã lai Tam dài dưỡng ngã lai Nhất án tam hồn định Nhị án thất phách linh Tam án thể thân tráng Mệnh vị đắc trường sinh Cấp cấp như luật lệnh Nam mô Trường thọ Vương Bồ tát ma ha tát ( 3 biến ) tác đại chứng minh. Kim thời hoán án , hữu sớ tuyên dương hạnh đôi uy quang nguyện thùy thống tính . Thượng lai văn sớ tuyên đọc chỉ chu . Nguyên Vọng Thánh từ phù thùy nạp thụ . ÁN BẠT ĐÀ LÔ LY CHỈ LINH SA HẠ ( 7 biến ) . Thượng lai di cung hoán án sự tất công đức vô ngần , đương nhân khể thủ hoà nam tam tôn Thánh chúng .

Trong nghi lễ này có nhiều lễ vật đặc biệt là đồ mã dâng tam phủ cũng tương tự như trong lễ trình đồng nhưng ít hơn

Di Cung Hoán Số Có Đúng Không?

Mình có hỏi là:

Sao lại làm di cung hoán số?

Di cung hoán số là gì?

Lễ/thuật di cung hoán số hết bao nhiêu tiền?

Di cung hoán số để cải đổi số phận?

Di cung hoán số không phải là một nghi thức thay cải đổi số phận, khiến cho nó khác đi như các thầy vẫn phán khi xem là phải làm lễ di cung hoán số….v..v. Điều này là không thể nào thực hiện được.

Con người khi sinh ra có Can Chi của Giờ, Ngày, Tháng, Năm sinh cố đinh. Đó là kết quả nhân Quả báo ứng tạo nên một số phận và được sắp đặt một hành trình cơ bản. Con người phải theo định hướng cái nhân quả báo ứng đó mà tiếp tục quá trình tu tập trong kiếp sống hiện tại để sửa đổi, để hoàn trả nợ nần ân oán…. Thầy nào đó tuyên bố mình có thể làm thay đổi cả số mệnh được tạo bởi ông Trời tức là có thể làm thay đổi cả nhân quả, thì người đó phải có quyền uy trên cả đức Ngọc Đế.

Vậy di cung hoán số là gì?

Nói một cách ngắn gọi dễ hiểu là nghi lễ tấu trình lên thiên xin thêm dương số.

Vậy ai có thể có khả năng làm việc này?

Đồng thầy hay Pháp sư không phải là người có thể tự mình làm được điểu này. Cần phải có sự hỗ trợ rất lớn từ các vong linh Cửu huyền Thất tổ, Gia tiên Tiền tổ của người đã đến hồi vãn số.

Không phải hội đồng gia tiên nào cũng có thể xin được thêm dương thọ cho con cháu mình. Chỉ có những gia đình có các hương linh đã thăng thiên mới có thể xin được điều này

Đối với các hương linh này được một đặc ân theo Thiên Quy là có thể xin gia hạn dương thọ thêm cho người thân họ hàng của mình một khi đến hồi xóa tên hết số.

Gia tiên xin thêm dương thọ cho con cháu

Các vong ở tầng từ thứ 9 đến tầng thứ 5 Trùng Thiên có thể xin gia hạn dương thọ thêm từ 3 đến 6 năm

Các vong ở tầng thứ 4 đến thứ 2 Trùng Thiên có thể được phép xin gia hạn dương thọ thêm từ 9 đến 12 năm.

Đặc biệt các vong ở tầng thứ nhất của Trùng Thiên có thể xin gia hạn dương thọ được từ 12 năm đến tối đa là 24 năm

chúng tôi

Hiểu Đúng Về Nghi Lễ Di Cung Hoán Số

Di Cung Hoán Số – Ai cũng vậy khi sinh ra làm người đều có một thời gian được ấn định bởi ông trời. Ai cũng có bát tự (can chi của giờ, của ngày, tháng, năm) riêng.

Có những người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng số phận chưa chắc đã giống nhau, do nhiều nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng bởi môi trường tác động, do sự nỗ lực hoc tập, rèn luyện, do sự giác ngộ tu tập để trả nợ những ân oán do tiền kiếp gây ra…mỗi một kiếp người đều phải trải qua như vậy, không vì bất cứ một lý do nào có thể thay đổi được điều này. Luật nhân quả đã định sẵn cho mỗi con người và chỉ có trời và bản thân người đó nỗ lực rèn luyện, thay đổi mới có thể làm trời xanh ngó mắt xuống nhìn mà thôi.

Khi sản xuất một cái đĩa đựng hoa quả bằng kim loại người ta phải tính toán để ra một sản phẩm có hình dáng kích thước vẻ đẹp phù hợp để bầy hoa quả. Muốn biến cái đĩa đó thành một cái bát thì họ phải phá hủy nó đi bằng cách cho vào lo nung cho nóng chảy ra rồi lại đổ vào khuân đã định sẵn để tạo ra một sp có hình dáng kích thước phù hợp làm cái bát ăn cơm.

Vậy muốn di cung hoán số thì con người nhất định sẽ phải như cái đĩa đựng hoa quả kia. Họ nhất định phải từ bỏ cuộc sống hiên nay, sau đó cũng lên kính nghiệp đài để định nghiệp và tiếp tục chuyển nghiệp luân hồi…

Nếu thực sự có thể di cung hoán số được thì luật nhận quả không có ý nghĩa gì nữa. Bản thân người thầy tu theo Đạo Mẫu, Đạo Phật tự cho mình làm được điều đó thì họ đã tự di cung hoán số cho chính bản thân họ, con cháu họ một cuộc sống khác chứ cũng chẳng để mình như vậy.

Lễ di cung làm trong những trường hợp nào:

1. Di cung hoán số cho nhưng đứa trẻ sinh phạm giờ 2. Di cung hoán số xin thêm dương thọ.

Những trường hợp xin thêm dương số là những người có phúc phần tổ tiên và của bản thân từ tiền kiếp rất lớn. Nếu sau khi được sống tiếp kiếp người họ biết làm các công việc phúc đức, giúp đỡ mọi người để tích phúc trả ơn việc được sống tiếp trên trần gian này thì sẽ càng tốt đẹp hơn.

Vậy việc di cung để làm ăn thuận lợi, để từ ngu dốt thành thong minh, từ khổ thành sướng là không thể xẩy ra. Không thể bằng một nghi lễ là có thể không cần làm, không cần rèn luyện mà có thể có được kiến thức hay của cải.

Người làm thầy thực sự được bề trên cấp sắc lệnh, giao cho quyền hạn hơn ai hết hiểu rõ quy luật này. Di cung hoán số không phải là một nghi lễ có thể làm bừa phứa, ai cũng làm lễ di cung, ai cũng hoán số thì còn gì là trật tự âm dương nữa.

Thân làm đồng thầy thừa lệnh bề trên hành sự không thể tự tung tự tác đổi cung đổi số cho người, vi phạm nhiêu lần xóa bỏ lệnh sắc lệnh “đồng thầy” bị trả “quả” ngay trong hiện kiếp. Bản điện của đồng thầy, nơi thờ Tiên Phật Thánh Thần sẽ hết linh vì các bóng các giá không còn phụng lệnh bề trên giáng ứng nữa, khi đó giả Tiên giả Thánh đương nhiên sẽ có cơ hội tìm đến để tá nhập điều khiển đồng thầy.

Người có căn đồng (thân dương trần số hệ thiên cung) là con cha con mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp chắc chắn không thày bà nào có thể di cung được. Quyền cha phép mẹ, đường tu cho mỗi Thanh đồng đều đã được định sẵn, không phải chuyện đùa để các thày bà phán lăng nhăng, nói di là có thể di được. Cứ làm ăn khó khăn, vợ chồng trục trặc là phán di cung …thật là : Khi nhìn con cháu mình trả nghiệp do mình tạo ra thì hối hận cũng đã quá muộn rồi

Còn chúng ta những đồng nhân là con cha con mẹ tu thân tu tâm, nương tựa theo Phật Thánh tu tập theo con đường chính đạo, nên có cái nhìn sáng suốt. Của cải là do hai bàn tay mà ra, sự bình yên trong tâm hồn là do những việc tu tập thân tâm mà có. Không nên biết mình thành nạn nhân của các đồng thầy ham danh hám lợi trước mắt mà quyên đi cái đạo làm thầy. Quyên đi việc phụng thờ tiên thánh cứu độ bách gia của mình.