Bài Khấn Hô Thần Nhập Tượng

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Khai Quang Điểm Nhãn Cho Thần Tài Thổ Địa Đúng Chuẩn
 • Cách Sử Dụng Hồ Ly Phong Thủy Đúng Cách
 • Cách Khấn Hồ Ly Linh Nghiệm Và Có Nên Đặt Tên Cho Hồ Ly Không?
 • Từ Cổ Dùng Trong Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
 • Mặt Đá Hồ Ly Phong Thủy Làm Sao Cho Linh Nghiệm
 • Bài Khấn Hô Thần Nhập Tượng, Bài Khấn Lễ Nhập Tượng, Văn Khấn Lễ Nhập Trạch, Văn Khấn Nhập Trạch, Bài Khấn Nhập Trạch, Thủ Tục Nhập Khẩu Khăn ướt, Bài Khấn Lễ Nhập Trạch, Quyết Định Khó Khăn Của Tướng Giáp, Công Điện Khẩn Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2022, Quyết Định Khó Khăn Của Tướng Giáp Tại Điện Biên Phủ, Phát Biểu Cảm Tưởng Ccb Mới Ra Nhập Hội, Phim Chiếu Rạpát Biểu Cảm Tưởng Gia Nhập Hoiij Cựu Chiến Binh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, ư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nhận Thức Và Vận Dụng Nguyễn Mạnh Tường, Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi , Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng Trách Nhiệm Sinh Vi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa, Tư Tưởng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Được Đánh Giá Là Tư Tưởng Việt Nam Hiện Đại, Tư Tưởng Đức Trị Của Khổng Tử Và Giá Trị Tư Tưởng Đó Đối Với Công Cuộc Đổi Mới ở Nước Ta Hiện Nay, Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Kim Chỉ Nam Hành Động Của Dân Tộc, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Qpan Cho Doi Tuong Tuong 3, Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Kim Chỉ Nam Hành Động Của Dân Tộc, Bài Văn Mẫu Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Bài Thảo Luận Hiện Tượng Tự Tương Quan, Dàn ý Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Dàn Bài Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Đề Bài Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường Và Sớ Văn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Tư Tưởng Việt Nam Hiện Đại, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng, 1 Bài Thơ Có Sử Dụng Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Tuần Cửu Tiểu Tường Đại Tường, Sách Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường, ý Tưởng Về Tuôi Trẻ Trên Tơ Bao Tuong , Hãy Chứng Minh Hiện Tượng Giáo Dục Là Hiện Tượng Xã Hội Đặc Trưng Cho Xã Hội Loài Người, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Hiện Tượng Quang Điện Là Hiện Tượng êlectron Bị Bứt Ra Khỏi Kim Loại Khi Chiếu Vào Kim Loại ánh Sáng, Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường Pdf, Tri Tuong Tuong Mo Con Duong, ý Tưởng Dự án Hợp Lệ Và Không Hợp Lệ ý Tưởng Dự án Hợp Lệ, Suc Manh Cua Tri Tuong Tuong, Trí Tưởng Tượng Mở Ra Con Đường, Văn Khấn Bán Nhà, Văn Khấn An Vị, Bài Khấn ở Nhà, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Ban Tam Bảo, Văn Khấn Ban Mẫu, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Bà Cô Tổ, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Mẫu Mẹ âu Cơ, Văn Khấn An Vị Thần Tài Thổ Địa, Văn Khấn An Vị Bàn Thờ Thần Tài, Bài Khấn Đổ Sàn, Văn Khấn ăn Hỏi, Văn Khấn Nôm, Văn Khấn ở Đền, Bài Khấn Khi Đi Đền, Văn Khấn ô Táo, Văn Khấn ô Thần Tài, Văn Khấn ô Tô, Văn Khấn ông Bảy, Văn Khấn 49, Văn Khấn 4 Phủ, Văn Khấn Ong Dia, Văn Khấn 30 Tết, Bài Khấn Hôm Rằm, Văn Khấn ông Địa, Bài Khấn Hồ Ly, Văn Khấn ở Phủ Tây Hồ, Mẫu Đơn Tố Cáo Khẩn Cấp, Văn Khấn âm Hán, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Mẫu, Bài Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp, Đơn Xin Hỗ Trợ Khó Khăn, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Khấn Lễ Đền, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Văn Khấn 5.5,

  Bài Khấn Hô Thần Nhập Tượng, Bài Khấn Lễ Nhập Tượng, Văn Khấn Lễ Nhập Trạch, Văn Khấn Nhập Trạch, Bài Khấn Nhập Trạch, Thủ Tục Nhập Khẩu Khăn ướt, Bài Khấn Lễ Nhập Trạch, Quyết Định Khó Khăn Của Tướng Giáp, Công Điện Khẩn Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2022, Quyết Định Khó Khăn Của Tướng Giáp Tại Điện Biên Phủ, Phát Biểu Cảm Tưởng Ccb Mới Ra Nhập Hội, Phim Chiếu Rạpát Biểu Cảm Tưởng Gia Nhập Hoiij Cựu Chiến Binh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, ư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nhận Thức Và Vận Dụng Nguyễn Mạnh Tường, Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi , Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng Trách Nhiệm Sinh Vi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa, Tư Tưởng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Được Đánh Giá Là Tư Tưởng Việt Nam Hiện Đại, Tư Tưởng Đức Trị Của Khổng Tử Và Giá Trị Tư Tưởng Đó Đối Với Công Cuộc Đổi Mới ở Nước Ta Hiện Nay, Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Kim Chỉ Nam Hành Động Của Dân Tộc, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Qpan Cho Doi Tuong Tuong 3, Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Kim Chỉ Nam Hành Động Của Dân Tộc, Bài Văn Mẫu Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Bài Thảo Luận Hiện Tượng Tự Tương Quan, Dàn ý Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Dàn Bài Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Đề Bài Em Hãy Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường Và Sớ Văn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Tư Tưởng Việt Nam Hiện Đại, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng, 1 Bài Thơ Có Sử Dụng Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Tuần Cửu Tiểu Tường Đại Tường, Sách Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường, ý Tưởng Về Tuôi Trẻ Trên Tơ Bao Tuong , Hãy Chứng Minh Hiện Tượng Giáo Dục Là Hiện Tượng Xã Hội Đặc Trưng Cho Xã Hội Loài Người, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Hiện Tượng Quang Điện Là Hiện Tượng êlectron Bị Bứt Ra Khỏi Kim Loại Khi Chiếu Vào Kim Loại ánh Sáng, Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường Pdf, Tri Tuong Tuong Mo Con Duong, ý Tưởng Dự án Hợp Lệ Và Không Hợp Lệ ý Tưởng Dự án Hợp Lệ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Lễ Cúng Khi Không Ăn Tết Tại Nhà Năm 2022 Chuẩn Nhất
 • Nghi Thức Hồi Hướng Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Bệnh Tật
 • Văn Khấn Hạ Bàn Thờ
 • Các Bài Văn Khấn Đi Lễ Đền Quan Hoàng Mười
 • Văn Khấn Đền Ông Hoàng Mười
 • Nghi Lễ Hô Thần Nhập Tượng Phật Bản Mệnh * Hồn Đá Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Vật Phẩm Phong Thủy: Khi Nào Cần Trì Chú, Khai Quang, Hô Thần Nhập Tượng?
 • Hướng Dẫn Cách Khai Quang Điểm Nhãn Thần Tài, Thổ Địa A
 • Bài Văn Cúng Khai Trương Dành Cho Công Ty, Cửa Hàng
 • Bài Cúng Khai Trương Công Ty
 • Bài Cúng Khai Trương Cửa Hàng, Công Ty Đầu Năm Mới
 • Lễ Hô Thần Nhập Tượng Phật Bản Mệnh

  Trong khi tượng Phật Bản Mệnh được tẩy uế bằng nước sạch. Các chuyên gia phong thủy sẽ đọc trì chú bài “Thanh Tịnh Pháp Án Lam Xóa Ha”. Rồi kết ấn Bảo thủ và kiết tường. Nước được dùng để rửa tượng Phật hãy dùng đổ ra trước sân hoặc vẩy xung quanh nhà. Tuyệt đối không đổ nước xuống cống hoặc những nơi ô uế.

  Sau khi thực hiện xong lễ Hô thần nhập tượng Phật Bản Mệnh bạn phải tiếp tục đọc Trì chú Thanh Tịnh Pháp trong vòng 7 hoặc 9 ngày. Tiếp theo nên dùng chỉ ngũ sắc kết thành dây xuyên cho tượng Phật Bản Mệnh. Sau đó tiếp tục dùng chú tẩy uế vừa kết chỉ kết hợp với trì Lục tự Đại Minh Thần Chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng”.

  Trong quá trình thực hiện lễ Hô Thần Nhập Tượng. Các thầy phong thủy thường vẽ 3 chủng từ Om Ah Hum bằng tiếng Phạn. Chữ Om nằm ở phần giữa hai lông mày, Ah ở miệng và Hum ở cổ của tượng Phật. Khoảng cách giữa các chữ được phân chia đều nhau.

  Trong quá trình trì chữ các thầy phong thủy thường để cuốn kinh dựng đứng trong lòng tượng Phật. Đồng thời để chữ viết đứng và niêm kín lỗ rỗng trong lòng tượng. Trong phần này luôn trì “Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn – Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Cảm Ứng”.

  Đối với các tượng Phật Bản Mệnh khác cũng được thực hiện tương tự. Bên cạnh đó các thầy sẽ vẽ thêm chủng từ của vị Phật hay Bồ Tát của hình tượng ở phần đầu của chú Đại Bi Tâm phạn tự.

  Một số cách Hô thần nhập tượng Phật Bản Mệnh khác

  Các chuyên gia phong thủy cho biết bên cạnh cách trên thì chúng ta có thể thực hiện nghi thức Hô thần nhập tượng bằng cách khác. Thầy Sương Mãn Thiên cho biết tượng Phật Bản Mệnh mới thỉnh về cũng cần làm sạch như đối với bát nhang. Các đồ trì chú cho vào tượng Phật qua lỗ trống dưới đáy. Cũng tương tự như khi cho vào bát nhang. Sau đó dùng băng keo dán kín lại. Rồi lập đàn pháp của tiên gia theo nghi thức sau:

  Nghi thức cúng luyện phép

  Nghi thức này thường được thực hiện vào các thời Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Nó được luyện theo trình tự như sau:

  Trước đó người tiến hành luyện cần phải tắm rửa sạch sẽ. Sau đó thắp 3 nén nhang, chắp tay cầm nhang theo hiệp chưởng ấn. Sau đó tiến hành thực hiện Quán tưởng Linh phù. Đọc Chú Tịnh Pháp Giới 7 lần, tịnh Chú Tam Nghiệp 3 lần và đọc Chú Niệm Hương 3 lần.

  Sau khi đã đọc xong Chú Niệm Hương. Thầy phong thủy sẽ niệm Nam mô Phật tổ Minh Vương Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Tiến hành xá 3 xá rồi cắm hương lên bàn thờ.

  Kiết ấn hội tổ

  Sau khi đã thực hiện xong các nghi thức trên thầy Phong thủy sẽ tiến hành Kiết ấn hội tổ. Thầy phong thủy sẽ bấm ngón tay cái và ngón Tý của hai lòng bàn tay. Sau đó đưa lên và bấm vào móng tay của ngón áp út. Đồng thời móc hai ngón trỏ và giữa vào nhau. Dựng đứng ngón áp út lên, sau đó đặt ấn Hội Tổ lên sát ngực và đọc Chú Hội Tổ, Thỉnh Tổ Lỗ Ban và Chú Khai Quang, Điểm Nhãn.

  Lưu ý trước khi đọc Chú Khai Quang – Điểm Nhãn

  Trước khi đọc chú khai quang bạn hãy lấy một thau nước sạch. Lấy bông xé nhỏ bỏ và xịt thêm dầu thơm vào đó. Tiếp theo nhúng tượng Phật Bản Mệnh vào tắm. Sau khi bức tượng đã được tẩy uế hãy lấy khăn vải sạch lau khô rồi để trên Đạo tràng. Cúng nhang, nến, nước lạnh cho tượng Phật Bản Mệnh. Sau đó mới bắt ấn Tý và đọc chú khai quang.

  Một lưu ý nữa là khi quán tường tập luyện hãy nhìn ánh nến và nhang sao cho lá bùa lọt toàn bộ vào trong ánh lửa. Sau khi luyện phép xong phải nói tên Phật Bản Mệnh 3 lần.

  Ý nghĩa tâm linh của việc Hô thần nhập tượng Phật Bản Mệnh

  Thực tế tượng Phật Bản Mệnh khi mới thỉnh về chỉ là một vật vô tri. Chỉ sau khi trải qua nghi lễ Hô thần nhập tượng nó mới trở nên có linh khí và sức mạnh. Thông qua những bài Chú và linh phù để gia trì vào tượng. Cuối cùng sử dụng những sắc lệnh đó để Hô thần nhập tượng cho Phật Bản Mệnh.

  Người châu Á rất tin tưởng vào lĩnh vực tâm linh. Một bức tượng thậm chí là một vật phẩm phong thủy đơn giản nhưng được gọi đúng tên, đúng lúc thì sự linh thiêng sẽ ứng nghiệm. Sự ứng nghiệm đó không phải ngẫu nhiên mà có. Mà nó được đúc kết qua những lời cầu nguyện thành tâm của chính gia chủ.

  Bên cạnh đó chính nghi lễ Khai quang điểm nhãn khiến cho vật phẩm phong thủy trở nên linh thiêng, huyền bí hơn. Tuy nhiên để biến một vật vô tri trở nên đầy sức mạnh thì Thầy phong thủy phải là người biết mật mã để khai mở nó. Những bức trở thành linh vật là nhờ Thầy phong thủy đọc Thần Chú. Kết hợp với đó là những nguyên tắc tâm linh vô cùng phức tạp, huyền bí.

  Sự khác biệt giữa điểm nhãn và khai quang

  Khai Quang lại là một phần nằm trong Nghi Lễ An Vị Phật. Các Phật tử khi mới thiết lập bàn thờ Phật trong gia đình thường thỉnh tôn tượng Phật về thờ. Họ sẽ mời các quý thầy đến làm lễ an vị Phật. Trong đó có nghi thức Khai Quang. Và khi Hô thần nhập tượng Phật Bản Mệnh thì không thể thiếu nghi thức này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Cầu Siêu Cho Các Vong Và Hài Nhi Bài Cúng Cầu Siêu Tại Nhà
 • Tổng Hợp 9 Bài Cúng Sử Dụng Suốt Năm Canh Tý 2022
 • Đồ Lễ Và Bài Văn Khấn Động Thổ Xây Nhà
 • Bài Văn Cúng Lễ Hồi Hoàn Địa Mạch Và Cách Sắm Lễ Đúng
 • Văn Khấn Lễ Hồi Hoàn Địa Mạch
 • Vật Phẩm Phong Thủy: Khi Nào Cần Trì Chú, Khai Quang, Hô Thần Nhập Tượng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Khai Quang Điểm Nhãn Thần Tài, Thổ Địa A
 • Bài Văn Cúng Khai Trương Dành Cho Công Ty, Cửa Hàng
 • Bài Cúng Khai Trương Công Ty
 • Bài Cúng Khai Trương Cửa Hàng, Công Ty Đầu Năm Mới
 • Cách Cúng Động Thổ Làm Nhà, Xây Công Trình Chuẩn Và Chi Tiết Nhất Đồ Cúng Tâm Linh Việt
 • Trì chú, Khai quang điểm nhãn, Hô thần nhập tượng là gì?

  Trì chú, Khai quang, Hô thần là một số kĩ thuật khi trì tụng, giúp cho vật phẩm đạt được trạng thái cân bằng âm dương, đem lại sự ứng nghiệm với mong muốn của người sử dụng như để hóa sát hay chiêu tài, cầu may mắn, bình an… Nói một cách nôm na thì “Khai quang” là một thủ tục hoặc nghi lễ để linh vật nhận chủ nhân, sau nghi lễ này, linh vật sẽ phù trợ cho chủ.

  Khi một vật phẩm được trì chú khai quang, người đọc kinh trở thành điểm truyền, còn vật phẩm phong thủy được trì tụng sẽ là vật hút. Vật phẩm phong thủy sẽ hấp thụ năng lượng trong quá trình tụng niệm hoặc đọc mật chú, giúp chúng trở nên có linh tính.

  Một vật phẩm phong thủy đơn thuần được gọi là Vật khí, nhưng khi được trì tụng, khai quang điểm nhãn sẽ trở thành Pháp khí, hay còn có tên gọi khác là Linh vật phong thủy. Khi đó vật phẩm được ban phép, có khả năng chấn áp, hóa giải và chiêu tài… giúp phò tá chủ nhân trong cuộc sống.

  Cách thức thực hiện các nghi lễ trì chú, khai quang điểm nhãn, hô thần nhập tượng…?

  Trước tiên vật phẩm cần được tẩy uế, có thông tin gia chủ như ngày tháng năm sinh, địa chỉ, họ tên…

  Nhìn chung, quá trình trì chú khai quang gồm lễ cúng, khấn và đọc thông tin của chủ nhân để linh vật nhận diện và phù trợ đúng chủ của mình, làm đúng “nhiệm vụ” được giao. Do đó, thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh của người sử dụng là bắt buộc. Việc một số cửa hàng đồ phong thủy bảo đã khai quang các sản phẩm trước khi bán là không đúng, vì khi đó chưa thể biết ai là chủ của linh vật. Trường hợp một số vật phẩm phong thủy được đem lên chùa để xin linh khí là rất tốt, nhưng không được gọi là khai quang.

  Những vật phẩm được khai quang và không được khai quang

  Khai quang là thủ tục dành cho những linh vật có mắt như tỳ hưu, kỳ lân, thiềm thừ, hồ ly… Vì thế mới có thêm thủ tục “mở mắt” cho linh vật, hay thường gọi là “điểm nhãn”. Các vật khí khác như hồ lô, đá phong thủy, vòng đeo tay…không cần làm thủ tục khai quang, riêng đá phong thủy sẽ có các bài trì chú để khai mở năng lượng.

  – Trường hợp không khai quang điểm nhãn:

  Tượng các vị thần, phật (dù có mắt) cũng không thực hiện nghi thức khai quang. Với các vị này cần làm một thủ tục tương tự nhưng gọi là ‘Hô thần nhập tượng’ hay một cách gọi khác là Lễ an vị’. Dù thủ tục có giống nhau nhưng ý nghĩa “khai quang” của tượng Thần, Phật lại phức tạp hơn rất nhiều và cũng mang ý nghĩa khác hoàn toàn với khai quang vật phẩm phong thủy.

  – Đá phong thủy hay vòng tay có cần khai quang không?

  Đá và vòng tay phong thuỷ thuộc nhóm vật phẩm không cần khai quang, tuy nhiên do sở hữu năng lượng dương rất lớn nên trước khi thỉnh về trưng bày, đá cần được các thầy đọc “chú” để khai mở năng lượng thì mới có thể phát huy hết công dụng.

  Vật phẩm sau khi được khai quang, trì chú phải vô cùng giữ gìn, vì dễ bị vấy bẩn, sẽ làm giảm tính linh thiêng.

  Làm lễ khai quang, trì chú, hô thần nhập tượng ở đâu?

  Khi mua các đồ vật phong thủy như vòng tay hay linh vật phong thủy, người ta thường mang lên chùa để cầu an, để khai quang điểm nhãn cho linh vật, tương tự như khi bạn muốn lập bàn thờ để thờ ông địa và ông thần tài, bạn cần phải mang lên chùa để sư thầy ” hô thần nhập tượng” , chính vì thế các shop bán đá phong thủy lợi dụng điều này với lời mời chào hấp dẫn:” vòng được trì chú” hoặc “mặt Phật đã được khai quang”…. Tuy nhiên điều này không ai kiểm chứng.

  Theo nhiều người có kinh nghiệm về vật phẩm phong thuỷ thì cho rằng: Các sư thầy ăn chay niệm Phật nên chỉ trì chú và cầu bình an cho gia chủ, còn muốn cầu tài lộc phải mang vòng đến nhờ các cô đồng, những người thờ “Thánh” để cầu mua may bán đắt. Nhưng thầy hoặc cô nếu pháp lực không cao thì cũng không có tác dụng gì.

  Vậy làm thế nào để biết vật phong thuỷ đã được khai quang, trì chú thành công?

  Có nhiều người thắc mắc: Làm sao để người bình thường có thể biết vật phẩm đã được khai trì năng lượng hoặc linh vật đã được khai quang?

  Câu trả lời là người bình thường sẽ khó để biết được. Vì vậy, khi mua vật phẩm phong thuỷ, hãy thận trọng để không mua phải đồ giả, đồ rẻ tiền, đồ đểu.. đã là tốt lắm rồi.

  Kết luận:

  Thật khó để kiểm chứng độ thật – giả của vật phẩm phong thuỷ, càng khó hơn với các nghi lễ xung quanh những vật phẩm này.

  Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: “Bản thân những loại đá thiên nhiên bên trong đã vận động năng lượng tích cực, kết hợp với người đeo có tâm tướng tốt thì năng lượng đấy hỗ trợ cho người đeo rất tốt. Tất cả đều TẠI TÂM. Tâm tính thiện lương thì ắt sẽ có số mệnh tốt, vât phẩm phong thủy đi kèm chỉ là gia tăng thêm năng lượng cho chủ nhân; còn những người TÂM TÍNH ác, hại người, điêu ngoa..thì dù có đeo vật phẩm phong thủy mạnh đến mức nào tướng số và vận số cũng không thể thay đổi hay tốt lên được!”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Lễ Hô Thần Nhập Tượng Phật Bản Mệnh * Hồn Đá Việt
 • Bài Cúng Cầu Siêu Cho Các Vong Và Hài Nhi Bài Cúng Cầu Siêu Tại Nhà
 • Tổng Hợp 9 Bài Cúng Sử Dụng Suốt Năm Canh Tý 2022
 • Đồ Lễ Và Bài Văn Khấn Động Thổ Xây Nhà
 • Bài Văn Cúng Lễ Hồi Hoàn Địa Mạch Và Cách Sắm Lễ Đúng
 • Cách Bày Trí Tượng Thần Tài

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bày Bàn Thờ Thần Tài Đón Tài Lộc
 • Công Ty Phân Phối Gốm Sứ Bát Tràng
 • Cách Trang Trí Bàn Thờ Thần Tài Đẹp Hút Tài Lộc
 • Cách Bày Bàn Thờ Thần Tài Ngày Tết Để Sung Túc Cả Năm
 • Cách Bày Trí Thần Tài Và Quan Âm
 • 24 09 2022

  Với kinh nghiệm đúc tượng đồng phong thủy lâu năm, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong vị bày trí và đặt được làm sao cho hợp phong thủy, mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách bày trí tượng Thần tài – Thổ địa đúng phong thủy của gia chủ.

  Quan niệm dân gian của người xưa cho rằng, Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ. Được các ông giúp đỡ nhất định sẽ thăng tiến quan chức, mang lại may mắn, tiền bạc cho gia chủ. Cho nên rất nhiều gia đình đặt ông Thần Tài trong nhà để hy vọng sự giàu sang, phú quý. Tượng thần tài được sử dụng nhằm mục đích cầu phước lành cho gia chủ. Vị trí thích hợp nhất cho tượng Thần tài đó là đối diện với cửa trước.Kích thước của bức tượng lớn hay nhỏ, nó đều có sức mạnh đáng kể đối với tiền tài của gia đình bạn.

  Những điều cần biết về cách bài trí và đặt bàn thờ Thần Tài – Ông Địa

  Hai bên, bên trái là ông Thần Tài, bên phải là Thổ Địa. Ở giữa hai ông là một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay.Còn ở giữa bàn thờ đặt một bát nhang và cần tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ.

  Tượng Cóc ngậm ngọc nên để bên trái, sáng quay Cóc ra, tối quay Cóc vào. Ở phía ngoài cùng trên mặt đất, nên chọn một cái bát hoặc đĩa sâu sứ hoặc thuỷ tinh thật đẹp, đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt.

  Địa chỉ mua tượng uy tín – chất lượng

  Bài viết này hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của việc thờ cúng tượng Thần Tài và biết cách bài trí sao cho đúng với phong thủy nhất. Để đặt đúc tượng đồng theo yêu cầu các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Tại cơ sở chúng tôi có rất nhiều các sản phẩm khác nhau bằng đồng cho các bạn lựa chọn, những món từ cơ sở mỹ nghệ Tâm Thái luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngày Vía Thần Tài Là Ngày Nào 2022? Không Mua Vàng Có Làm Sao
 • Ngày Vía Thần Tài Có Thật Sự Là Ngày Mùng 10 Hàng Tháng Không?
 • Ngày Vía Thần Tài Hàng Năm: Nên Và Không Nên Làm Gì?
 • 2 Việc Nên Làm Vào Ngày Vía Thần Tài Hàng Tháng (Ngày 10 Âm Lịch)
 • Ngày Mùng 10 Hàng Tháng Có Đúng Là Ngày Vía Thần Tài Không?
 • Cách Xưng Hô Dành Cho Người Đứng Cúng Giỗ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Hỏi Cách Xưng Hô Khi Cúng Giỗ
 • Cách Chuẩn Bị Lễ Cúng Cất Nóc Nhà Đúng & Đầy Đủ Nhất
 • Chuẩn Bị Lễ Cúng Gia Tiên, Cúng Cô Hồn Vào Rằm Tháng 7
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Cúng Xe Mới Mua Đầy Đủ Và Hoàn Chỉnh Nhất
 • Mâm Cúng Về Nhà Mới Gồm Những Gì, Cách Làm Cúng Nhập Trạch
 • Phật học đời sống, xin liệt kê các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ để quý thầy tham khảo. Chúng tôi mạn phép tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ các bài viết trên mạng internet, tạo thành 1 bảng cho dễ tra cứu. Mong sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

  Bảng tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt dành cho người đúng cúng giỗ

  Ông Sơ = Cao Tổ Phụ 高祖父

  Bà Sơ = Cao Tổ Mẫu 高祖母

  Chít = Huyền Tôn 玄孫

  Ông Cố = Tằng Tổ Phụ 曾祖父

  Bà Cố = Tằng Tổ Mẫu 曾祖母

  Chắt = Tằng Tôn 曾孫

  Ông Nội = Nội Tổ Phụ 內祖父

  Bà Nội = Nội Tổ Mẫu 內祖母

  Cháu Nội = Nội Tôn 內孫

  Ông Nội Đã Mất = Nội Tổ Khảo 內祖考

  Bà Nội Đã Mất = Nội Tổ Tỷ 內祖妣

  Cháu Nội = Nội Tôn 內孫

  Cháu Nối Dòng = Đích Tôn 嫡孫

  Ông Ngoại = Ngoại Tổ Phụ 外祖父

  Bà Ngoại = Ngoại Tổ Mẫu 外祖母

  Ông Ngoại = Ngoại Công 外公

  Bà Ngoại = Ngoại Bà 外婆

  Ông Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Khảo 外祖考

  Bà Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Tỷ 外祖妣

  Cháu Ngoại = Ngoại Tôn 外孫

  Ông Nội Vợ = Nhạc Tổ Phụ 岳祖父

  Bà Nội Vợ = Nhạc Tổ Mẫu 岳祖母

  Ông Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Khảo 岳祖考

  Bà Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Tỷ 岳祖妣

  Cháu Nội Rể = Tôn Nữ Tế 孫女婿

  Cha Đã Mất = Hiển Khảo 顯考

  Mẹ Đã Mất = Hiển Tỷ 顯妣

  Con Trai Mất Cha = Cô Tử 孤子

  Con Gái Mất Cha = Cô Nữ 孤女

  Con Trai Mất Mẹ = Ai Tử 哀子

  Con Gái Mất Mẹ = Ai Nữ 哀女

  Con Trai Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Tử 孤哀子

  Con Gái Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Nữ 孤哀女

  Cha Ruột = Thân Phụ 親父

  Cha Ghẻ = Kế Phụ 繼父

  Cha Nuôi = Dưỡng Phụ 養父

  Cha Đỡ Đầu = Nghĩa Phụ 義父

  Con Trai Lớn (Con Cả) = Trưởng Tử 長子

  Con Trai Lớn = Trưởng Nam 長男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế) = Thứ Nam 次男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế)= Thứ Nam 次女

  Con Trai Út = Quý Nam 季男

  Con Trai Út = Vãn Nam 晚男

  Con Trai Nói Chung = Nam Tử 男子

  Con Gái Lớn (Con Cả) = Trưởng Nữ 長女

  Con Gái Út = Quý Nữ 季女

  Con Gái Út = Vãn Nữ 晚女

  Con Gái Nói Chung Nữ Tử 女子

  Mẹ Ruột = Sinh Mẫu 生母

  Mẹ Ruột = Từ Mẫu 慈母

  Mẹ Ghẻ = Kế Mẫu 繼母

  Con Của Bà Vợ Nhỏ Gọi Bà Vợ Lớn Của Cha Là = Đích Mẫu 嫡母

  Mẹ Nuôi = Dưỡng Mẫu 養母

  Mẹ Có Chồng Khác = Giá Mẫu 嫁母

  Má Nhỏ (Tức Vợ Bé Của Cha) = Thứ Mẫu 次母

  Mẹ Bị Cha Từ Bỏ = Xuất Mẫu 出母

  Bà Vú Nuôi = Nhũ Mẫu 乳母

  Chú Vợ = Thúc Nhạc 叔岳

  Bác Vợ = Bá Nhạc 伯岳

  Cháu Rể = Điệt Nữ Tế 侄女婿

  Chú Ruột = Thúc Phụ 叔父

  Vợ Của Chú Thím = Thẩm 嬸

  Bác Ruột = Bá Phụ 伯父

  Cháu Của Chú Và Bác Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪

  Cha Chồng = Chương Phụ 嫜父

  Dâu Lớn = Trưởng Tức 長媳

  Dâu Thứ = Thứ Tức 次媳

  Dâu Út = Quý Tức 季媳

  Dâu Nói Chung = Hôn Tử 婚子

  Cha Vợ (Sống) = Nhạc Phụ 岳父

  Cha Vợ (Chết) = Ngoại Khảo 外考

  Mẹ Vợ (Sống) = Nhạc Mẫu 岳母

  Mẹ Vợ (Chết) = Ngoại Tỷ 外妣

  Rể Tế 婿

  Chị, Em Gái Của Cha Ta Kêu Bằng Cô = Thân Cô 親姑

  Ta Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪

  Chồng Của Cô = Cô Trượng 姑丈

  Chồng Của Cô = Tôn Trượng 尊丈

  Chồng Của Dì = Di Trượng 姨丈

  Chồng Của Dì = Biểu Trượng 表丈

  Cậu Cựu Phụ 舅父

  Mợ Cựu Mẫu 舅母

  Mợ Cấm 妗

  Ta Tự Xưng Là = Sanh Tôn 甥孫

  Cậu Vợ = Cựu Nhạc 舅岳

  Cháu Rể = Sanh Tế 甥婿

  Vợ = Chuyết Kinh 拙荊

  Vợ Chết Rồi =Tẩn 嬪

  Ta Tự Xưng Là = Lương Phu 良夫

  Vợ Bé = Thứ Thê 次妻

  Vợ Bé = Trắc Thất 測室

  Vợ Lớn = Chánh Thất 正室

  Vợ Sau = Kế Thất 繼室

  Anh Ruột = Bào Huynh 胞兄

  Em Trai = Bào Đệ 胞弟

  Em Trai = Xá Đệ 舍弟

  Em Gái = Bào Muội 胞 妹

  Em Gái = Xá Muội 舍 妹

  Chị Ruột = Bào Tỷ 胞 姊

  Anh Rể = Tỷ Trượng 姊 丈

  Anh Rể = Tỷ Phu 姊夫

  Em Rể = Muội Trượng 妹丈

  Em Rể = Muội Phu 妹 夫

  Em Rể = Khâm Đệ 襟弟

  Chị Dâu Tợ Phụ 似婦

  Chị Dâu = Tẩu 嫂

  Chị Dâu = Tẩu Tử 嫂 子

  Em Dâu = Đệ Phụ 弟 婦

  Em Dâu = Đệ Tức 弟媳

  Chị Chồng = Đại Cô 大 姑

  Em Gái Của Chồng = Tiểu Cô 小姑

  Anh Chồng = Phu Huynh 夫兄

  Anh Chồng Đại Bá 大伯

  Em Trai Của Chồng Phu Đệ 夫弟

  Em Trai Của Chồng Tiểu Thúc 小叔

  Chị Vợ Đại Di 大姨

  Em Vợ (Gái) Tiểu Di Tử 小姨 子

  Em Vợ (Gái) Thê Muội 妻妹

  Anh Vợ Thê Huynh 妻兄

  Anh Vợ = Đại Cựu 大舅

  Anh Vợ = Ngoại Huynh 外兄

  Em Vợ (Trai) = Ngoại Đệ 外弟

  Em Vợ (Trai) Thê Đệ 妻弟

  Em Vợ (Trai) Tiểu Cựu Tử 小舅子

  Con Gái Đã Có Chồng Giá Nữ 嫁女

  Con Gái Chưa Có Chồng Sương Nữ 孀女

  Cha Ghẻ (Con Tự Xưng) Chấp Tử 執子

  Tớ Trai Nghĩa Bộc 義僕

  Tớ Gái Nghĩa Nô 義奴

  Cha Chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Chết. Tôn Con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, Gọi Là Đích Tôn Thừa Trọng 嫡孫承重

  Cha Chết Chưa Chôn Cố Phụ 故父

  Mẹ Chết Chưa Chôn Cố Mẫu 故母

  Cha Chết Đã Chôn Hiển Khảo 顯 考

  Mẹ Chết Đã Chôn Hiển Tỷ 顯 妣

  Mới Chết Tử 死

  Đã Chôn Hay Hỏa Táng Vong 亡

  Anh Ruột Của Cha Đường Bá 堂伯

  Mình Tự Xưng Là Đường Tôn 堂孫

  Em Trai Của Cha Đường Thúc 堂叔

  Chị Và Em Gái Của Cha Đường Cô 堂 姑

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Niên Bá 年伯

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Quý Thúc 季叔

  Anh Em Bạn Với Cha Mình Lệnh Cô 令姑

  Mình Tự Xưng Là Thiểm Điệt 忝姪

  Mình Tự Xưng Là Lịnh Điệt 令姪

  Bác Của Cha Mình Tổ Bá 祖伯

  Chú Của Cha Mình Tổ Thúc 祖叔

  Cô Của Cha Mình Tổ Cô 祖姑

  Con Cháu Thì Tự Xưng Là Vân Tôn 云孫

  Gia Tiên Bên Nội Nội Gia Tiên 內家先

  Gia Tiên Bên Ngoại Ngoại Gia Tiên 外家先

  Con Thừa Lệnh Mẹ Đứng Ra Cúng Cho Cha Cung Thừa Mẫu Mệnh 恭承母命

  Con Thừa Lệnh Cha Đứng Ra Cúng Cho Mẹ Cung Thừa Phụ Mệnh 恭承父命

  ST

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xếp Tiền Cúng Cô Hồn Đúng Nhất
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Sớ Cúng Gia Tiên
 • Khấn Cúng Giao Thừa Năm Canh Tý 2022 Trong Nhà, Ngoài Trời Đúng Cách
 • Cách Vái Lạy Đúng Phong Tục Vn Khi Đi Dự Đám Tang ?
 • Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thủy Diệu
 • Bài Cúng Thần Linh Khi Cúng Về Nhà Mới (Cúng Nhập Trạch)

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Bài Cúng Cô Hồn Rằm Tháng 7
 • Văn Khấn Mùng 1 Hàng Tháng Tại Nhà, Tại Chùa Như Thế Nào Thì Đúng
 • Bài Cúng Tất Niên Xóm, Tổ Dân Phố
 • Văn Khấn 12 Cô Sơn Trang
 • Bài Cúng Mua Xe Mới Cho Những Người Cần Thiết
 • 🛑 Tham khảo video: Mâm Cúng Nhập Trạch – Về Nhà Mới Gồm Những Gì?

  + bài cúng về nhà mới mua

  + bài cúng về nhà mới chung cư

  + bài cúng nhập trạch về nhà mới

  + bài văn khấn cúng về nhà mới

  + bài văn cúng về nhà mới

  + bài cúng về nhà mới

  + bài cúng nhập trạch

  + bài cúng nhập trạch khi về nhà mới

  + bài cúng thần linh khi cúng về nhà mới

  + văn khấn thần linh nhà mới

  Ý nghĩa mâm cúng về nhà mới

  Theo tục lệ của Cha ông ta từ xưa thì cúng dọn về nhà mới hay còn gọi là lễ Nhập Trạch, tức là đăng ký hộ khẩu với thần linh thổ địa ngôi nhà đã xây dựng xong toạ lạc. Cúng về nhà mới là 1 nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt, vì thế lễ cúng về nhà mới thường được tổ chức long trọng và khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các qui định cổ truyền là:

  Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới

  Đồ đạc phải do người trong gia đình tự tay dọn chuyển mang đến nhà mới.

  Bài vị cúng Gia Thần, Tổ Tiên phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới. Còn những người khác trong gia đình thì đi theo sau, tay cầm tiền của mang đến nhà mới. Thời gian chuyển nhà tốt nhất là vào buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời mới bắt đầu lặn, tránh chuyển nhà vào buổi tối.

  Khi vào nhà mới, vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc đệm đang sử dụng, sau đó là bếp lửa (bếp ga, bếp dầu), không nên mang bếp điện vì bếp điện có tinh và không có tướng (tức chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa), chổi quét nhà, gạo, nước…lễ vật cúng Thần linh trước để xin nhập trạch và xin phép Thần linh rước vong linh Gia tiên về nơi ở mới để thờ phụng.Lễ vật được để làm bàn, mâm, kê theo hướng đẹp với các gia chủ.

  Mâm cúng Về Nhà Mới sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Đồ cúng Tâm Linh chuẩn bị đầy đủ như sau:

  🛑 Trái cây

  🛑 Hoa đồng tiền

  🛑 Nhang rồng phụng, đèn cầy

  🛑 Gạo hủ, Muối hủ

  🛑 Trà, rượu, nước

  🛑 Bánh kẹo

  🛑 Hũ sứ

  🛑 Lư xông trầm

  🛑 Trầu cau

  🛑 Chè

  🛑 Xôi

  🛑 Cháo trắng

  🛑 Bộ Tam Sên

  🛑 Gà luộc

  🛑 Heo quay sữa

  Nhập trạch nhà mới thế nào cho đúng – Cúng nhập trạch

  Nhập trạch là nghi lễ cổ truyền của người Việt

  Năm hết Tết đến, nhiều gia đình chuyển đến nhà mới. Số đông băn khoăn không biết làm lễ nhập trạch sao cho đúng.

  Lễ nhập trạch được hiểu là lễ dọn vào nhà mới, áp dụng cả nhà mới xây, mới mua. Đây là một nghi lễ cổ truyền, quan trọng bên cạnh lễ động thổ, cất nóc. Làm lễ nhập trạch tức là đăng ký hộ khẩu với thần linh, thổ địa nơi ngôi nhà đã tọa lạc. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ nên lưu ý:

  Vật dụng mang vào hay cần hoàn thiện trước khi làm lễ nhập trạch:

  – Bếp (nên hoàn thiện trước).

  Bàn thờ: Bao gồm các đồ bày trí như bát hương (thường tự bốc bát hương 1-2 tiếng trước khi làm lễ) hay đồ cúng (hoa tươi, quả tươi, nước). Đồ cúng không cần cầu kỳ.

  Gạo, nước (thường tự lấy ở nhà mới).

  Đồ dùng tượng trưng (bàn ghế, chổi, chiếu…).

  Khi vào nhà mới, không quan trọng là ai trong gia đình phải cầm vật dụng gì nhưng ai cũng nên có đồ mang vào, không nên đi tay không. Người trong gia đình bất cứ tuổi nào đều có thể vào, không phải kiêng kỵ.

  DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐỒ CÚNG TÂM LINH TRỌN GÓI

  Địa chỉ: Số 296 Đường số 10 (Cây Trâm), Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

  Điện thoại: 0969 69 59 19

  Website:

  ▶Đăng ký theo dõi:

  #DoCungTamLinh #BàiCúngThầnLinh # BàiCúngVềNhàMới #BàiCúngNhậpTrạch

  ▶ Đăng ký Miễn Phí:

  (❤‿❤) XEM THÊM ▼

  ▶ Những Lễ Vật Chuẩn Bị Để Cúng Cô Hồn Tháng 7

  ▶ Phong Thủy Nhà Ở Hướng Nhà Và Bếp Kỵ Nhau Gây Bất Hòa

  ▶ Tìm Hiểu Phong Tục Xem Chân Gà Của Người Việt

  Nguồn: batdongsandian.net

  https://batdongsandian.net/mua-ban/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng Thôi Nôi Miền Trung Và Chuẩn Bị Lễ Cúng Cho Bé Trai Đầy Đủ Nhất
 • Bài Cúng Nhập Trạch Nhà Trọ Mới Thuê Như Thế Nào?
 • Bài Cúng Mồng Một, Ngày Rằm, Ngày Giỗ, Ông Táo, Giao Thừa, Đầu Năm
 • Cách Chuyển Bàn Thờ Và Bát Hương Từ Nhà Cũ Sang Nhà Mới
 • Văn Khấn Ban Đức Ông Tại Chùa Và Cách Sắm Lễ Ban Đức Ông
 • Xin Hỏi Cách Xưng Hô Khi Cúng Giỗ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chuẩn Bị Lễ Cúng Cất Nóc Nhà Đúng & Đầy Đủ Nhất
 • Chuẩn Bị Lễ Cúng Gia Tiên, Cúng Cô Hồn Vào Rằm Tháng 7
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Cúng Xe Mới Mua Đầy Đủ Và Hoàn Chỉnh Nhất
 • Mâm Cúng Về Nhà Mới Gồm Những Gì, Cách Làm Cúng Nhập Trạch
 • Chuẩn Bị Lễ Vật Cúng Táo Quân Như Nào? Cách Lau Dọn Bàn Thờ Chuẩn Nhất
 • tôi là con thứ 2 trong gia đình,trên tôi là chị gái.gia đình tôi sinh sống ở đất của ông bà ngoại,bố tôi mất rồi,việc cúng giỗ trong gia đình do tôi đảm nhiệm.

  tôi muốn hỏi các bạn khi cúng giỗ anh, em trai và chị dâu, em gái của mẹ mình thì phải kêu(mời) như thế nào cho đúng theo âm hán việt.

  bạn nào biết trả lời giúp.tôi xin cảm ơn.;

  trần sao âm vậy thôi mà miễn sao là thnah tâm là được

  Xin trả lời bạn nhanh :

  tôi là con thứ 2 trong gia đình,trên tôi là chị gái.gia đình tôi sinh sống ở đất của ông bà ngoại,bố tôi mất rồi,việc cúng giỗ trong gia đình do tôi đảm nhiệm.

  tôi muốn hỏi các bạn khi cúng giỗ anh, em trai và chị dâu, em gái của mẹ mình thì phải kêu(mời) như thế nào cho đúng theo âm hán việt.

  bạn nào biết trả lời giúp.tôi xin cảm ơn.;

  Ở miền Bắc thường thì thế này :

  Anh trai của mẹ mình gọi bằng bác; em trai mẹ gọi bằng cậu. Vợ của bác là anh mẹ gọi là bác hay bá. Vợ cậu thì gọi là mợ

  Trong Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa – Trần Xuân Ngọc Lan – NXBKHXH 1985 chú rằng :

  A Cữu là cậu, A linh là mợ

  Trong Nghi lễ – Sa môn Thích Hoàn Quan và Thích Hoàn Thông biên soạn chú rằng :

  Cậu : Cựu Phụ. Mợ : Cựu Mẫu, còn gọi là Câm.

  Còn ta tự xưng là Sinh Tôn

  Trong sách học về khai ngạch của mình ghi chép lại thì Thầy dạy là :

  Ông ngoại đã chết là : Ngoại tổ. Bà ngoại đã chết là : Ngoại tổ tỷ

  P/s : mới biên được thế đã. Sẽ biên tiếp cho bạn khi có thế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xưng Hô Dành Cho Người Đứng Cúng Giỗ
 • Hướng Dẫn Xếp Tiền Cúng Cô Hồn Đúng Nhất
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Sớ Cúng Gia Tiên
 • Khấn Cúng Giao Thừa Năm Canh Tý 2022 Trong Nhà, Ngoài Trời Đúng Cách
 • Cách Vái Lạy Đúng Phong Tục Vn Khi Đi Dự Đám Tang ?
 • Cách Xưng Hô Trong Gia Đình

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Có Ngày Giỗ Tổ Nghề Sân Khấu?
 • Hướng Dẫn Cách Làm Mâm Cơm Chay Cúng Giỗ Cho Gia Đình
 • Gợi Ý Cho Nàng 10 Món Chay Cúng Giỗ Ngon Lành Và Sang Chảnh
 • 21 Món Chay Ngon Ngày Giỗ!
 • Tìm Hiểu Về Truyền Thuyết Lễ Giỗ Tổ Ngành May Mặc (12/12 Âm Lịch)
 • Trong quan hệ giao tiếp việc xưng hô là rất quan trọng, đặc biệt trong gia tộc. Ngày nay, trong giao tiếp mọi người thường dùng tiếng Việt…Song trong tang lễ hay cúng giỗ các thầy hoặc bậc trưởng gia đình thường dùng từ Hán Việt mà ngày nay ít người nhớ nổi.

  Trong Xưng hô thì “xưng” là tiếng tự gọi mình còn “hô” tiếng gọi người khác.

  Danh xưng biểu hiện thứ bậc trong gia đình, gia tộc; về quan hệ trên dưới, cấp chức trong công sở hay việc giao tiếp ở ngoài xã hội…Nhưng khi cúng giỗ, xướng danh khi tang lễ vẫn còn dùng từ xưng hô bằng âm Hán Việt mà với số đông là nghe rất trúc trắc, khó nhớ. Theo sách THỌ MAI GIA LỄ việc thờ cúng ở gia đình Chi tộc, chỉ tới 5 đời, còn lại là tống giỗ, tổ chức tế lễ rước cụ tổ Lục đại (6 đời) về Từ đường (Nhà thờ) đại tộc. Do vậy trong các lễ tang, các buổi cúng giỗ thường chỉ dùng các từ xưng hô trong 9 đời trên bản thân 4 đời và dưới bản thân 4 đời. Rất nhiều gia đình, chi tộc ngày nay cúng khấn cả từ Thủy Tổ và Tiên Tổ đến các cụ Cao Tổ, Tằng Tổ, Ông Bà…

  Vấn đề Cửu huyền, Thất Tổ và Cửu tộc có những cách lý giải khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau. Xưng hô trong Cửu huyền theo quan niệm thời vua Nghiêu vua Thuấn được trở lại từ thời Nhà Tần là lấy người trong họ của cha, bà con Trực hệ từ bản thân ngược lên 4 đời, và lấy xuống 4 đời, tức là từ cụ Cao Tổ xuống đến cháu Huyền tôn là 9 đời . Theo đó, âm Hán Việt được đọc và viết như sau: Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Ngã, Tử, Tôn, Tằng, Huyền ( 高 曾 祖 父 我 子 孫 曾 玄 ). Trên Internet có định nghĩa của người Trung Quốc về Cửu huyền 九玄 như sau :子 (Tử, con) 、孫 (Tôn, cháu) 、曾 (Tằng, chắt) 、玄 (Huyền, chút) 、來 (Lai, chít) 、昆 (Côn, nối) 、仍 (Nhưng, quay lại) 、雲 (Vân, xa) 、耳 (Nhĩ, chút chít).

  Một gia đình gồm có ông bà, cha mẹ và con cháu mở rộng ra nhiều gia đình họp lại thành Gia tộc 家族 nghĩa là họ. Nói một cách đơn giản và đầy đủ thì Gia tộc là cộng đồng những người cùng do một Cụ Tổ sinh ra.

  Hệ thống tôn ti trật tự trong Gia tộc 9 thế hệ của người Việt rất chi li như sau:

  Trong gia đình CHI tộc còn bao gồm cả những người mang họ khác, thuộc Gia tộc khác làm dâu, rể trong họ. Do vậy, con cháu còn phải thọ tang nhiều người khác quanh mối trực hệ. Đó là: “chú” ) có trong thời Nhà Chu. Đó là bà con chín họ có liên hệ thân thuộc với bản thân còn sống, khóc than cho cái chết và chịu tang người quá cố với 9 hạng người, gồm: 4 hạng thuộc Tộc Cha ((em trai của “bố”), “cậu” ( em trai của “mẹ”), “cô” ( Những người trong Ngũ phục, Cô và con cô, Chị em gái và con của chị em gái, Con gái và con của con gái ); 3 hạng thuộc Tộc bên nhà Mẹ ( Ông ngoại, Bà ngoại, Cậu Dì) và 2 hạng thuộc Tộc bên nhà Vợ ( Cha đẻ, Mẹ đẻ). em gái của “bố”), “dì” ( em gái của “mẹ”), “thím” ( vợ của “chú”), “mợ” ( vợ của “cậu”), “bác” ( anh hay chị của “bố” và của “mẹ”). Nên Cửu huyền trong Tang lễ lại là Cửu tộc ( 九族

  Như vậy, Cửu Huyền căn cứ ở huyết tộc, lấy xa gần làm bà con thân sơ theo Trực hệ: Từ bản thân lên đến Cao Tổ là 4 đời, xuống đến Huyền tôn 4 đời. Còn Cửu tộc là những người theo mối quan hệ Bàng hệ là từ Bản thân ngang ra đến Anh em ba tầng, kiêm cả nội ngoại.

  Tổng hợp lại khi Cúng giỗ hay trong Tang ma phải biết những người quan hệ cả theo chiều ngang và theo chiều dọc với bản thân người chủ. Đó chính là: ” Bản thị Cửu tộc, Hệ thống Cửu huyền“. Phối hợp Trực hệ và Bàng hệ, những người thân thiết trong 9 họ gồm: 1. Cha ruột.; 2. Mẹ ruột; 3. Cha vợ ( hay Cha chồng); 4. Mẹ vợ ( hay Mẹ chồng); 5. Vợ ( hoặc Chồng) của Bản thân; 6. Anh chị ruột; 7. Em ruột trai hay gái; 8. Con; 9.Cháu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Luộc Gà Cúng Ngày Giỗ Vàng Ươm Cho Mâm Cỗ Đẹp Mắt
 • Cách Đặt Gà Cúng Giỗ
 • Cúng Gia Tiên Thế Nào Cho Đúng?
 • 3 Điều Cần Biết Trước Khi Đặt Mâm Cúng Giỗ Tổ Xây Dựng
 • Cô Vợ Gợi Ý Những Mâm Cỗ Cúng Đẹp Mắt, Khỏi Vắt Óc Nghĩ Cơm Cúng Rằm Tháng 7
 • Bài Văn Khấn Nhập Trạch Vào Nhà Mới Cúng Thần Linh, Gia Tiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Giao Thừa Năm 2022 Đón Nhiều Tài Lộc, An Khang, Thịnh Vượng,…
 • Văn Khấn Giao Thừa Bàn Thờ Thần Tài
 • Bài Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2022
 • Văn Khấn Lễ Giao Thừa Trong Nhà Năm Đinh Dậu (2017)
 • Văn Khấn Cúng Giao Thừa Trong Nhà Và Ngoài Trời Chuẩn Nhất
 • Bài văn khấn nhập trạch khi chuyển vào nhà mới được đọc khi gia chủ muốn thần linh, gia tiên chứng giám cho lòng thành của gia đình mình.

  Cúng nhập trạch để mong sự bình an, những điều may mắn đến với các thành viên trong gia đình. Và hơn nữa là mong muốn một cuộc sống an lành, ấm áp và hạnh phúc.

  Lễ nhập trạch là gì?

  Nhập trạch là từ Hán Việt, theo đó “nhập” có nghĩa vào, “trạch” là nhà. Như vậy nói một cách đơn giản nhập trạch là dọn vào nhà mới. Lễ nhập trạch tương đương việc “đăng ký hộ khẩu” với thần linh, thổ địa đang cai quản ngôi nhà. Đây là một nghi lễ cổ truyền khá quan trọng của dân tộc ta được lưu truyền từ ngàn đời qua.

  Ý nghĩa của lễ nhập trạch

  Vậy ý nghĩa của lễ nhập trạch là gì? “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Quan niệm từ ngàn xưa của ông bà ta cho rằng, mỗi một vùng đất, khu vực đều có thần linh trấn quản. Vậy nên việc chuyển đi hoặc đến đều phải làm lễ trình báo xin phép, có như vậy mới được chấp thuận, cuộc sống gia đình, công việc sau này theo đó mới “thuận buồm xuôi gió”.

  Đồng thời, do tổ tiên, thần tài-thổ địa đang được thờ cúng tại nhà cũ nên khi chuyển dọn nhà, cúng nhập trạch xin phép được chuyển họ đến nhà mới là việc cần làm, để gia đạo tiếp tục được phù hộ.

  Ý nghĩa của việc cúng khi vào nhà mới

  Theo phong tục của người Việt ta, khi làm bất cứ lễ nghi cúng bái nào đều phải thắp nhang trình bày đến thần linh tổ tiên. Đó gọi là khấn. Lời khấn thể hiện sự thành tâm, những mong muốn cầu khẩn của người làm lễ. Có thể đọc ra thành tiếng hoặc đọc thầm trong đầu.

  Tuy nhiên không phải ai cũng biết chính xác tên các vị thần, cách thành văn chuẩn mực của bài cúng nhập trạch. Nhiều người dễ bị lúng túng, quên trước quên sau, thiếu tự tin khiến buổi lễ bị ảnh hưởng.

  Chính vì thế mà các chuyên gia phong thủy đã biên soạn sẵn các bài văn cúng khi chuyển dọn nhà thể hiện rành mạch rõ ràng mọi thứ. Người làm lễ chỉ cần dựa theo đó đọc và tùy chỉnh theo thông tin của mình là được.

  Đối với văn cúng nhập trạch nhà mới, sẽ gồm có 2 phần. Thứ nhất là văn khấn Thần Linh xin nhập trạch, thứ hai là bài khấn về nhà mới cúng Tổ tiên, xin rước ông bà về thờ phụng.

  Lưu ý khi đọc bài cúng chuyển vào nhà mới, gia chủ cần đọc văn cúng Thần Linh trước để xin phép, rồi tiếp đó mới đọc văn cúng Tổ tiên, trình tự này không được thay đổi, nếu không sẽ bị cho là thiếu tôn trọng bậc thần linh.

  Văn khấn nhập trạch nhà mới – khấn thần linh

  Văn khấn thần linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bài cúng nhập trạch. Bởi theo quan niệm dân gian, gia chủ trước tiên phải xin phép những vị thần trấn giữ, thổ công, vong linh tại nhà mới. Khi được chấp thuận mới được phép dọn nhà về. Cụ thể bài khấn nhập trạch đối với thần linh như sau:

  Nam mô a di đà Phật! (nhắc 3 lần) Con xin kính lạy chín phương Trời, cùng Chư Phật mười phương. Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy Thần Linh Thổ Địa, Bản Gia Táo Quân, tất cả các vị thần linh cai quản xứ này. Con tên là:………………………, tuổi mệnh (ví dụ: Tân Dậu 1981,…) Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ngày ….. tháng…. năm….(nhằm ngày ….. tháng…. năm…. âm lịch), con sắm sửa lễ vật, hương quả trầu cau bày lên trước án, xin kính cẩn tâu trình đến chư vị thần linh: Các vị Thần linh, Thông minh chính trực, Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hoá Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh. Nêu cao chính đạo Gia đình của chúng con vừa xây cất (mua được/thuê được) ngôi nhà tại địa chỉ này là….Nay công trình viên mãn, mọi sự hoàn thành, chọn được ngày lành tháng tốt nên cúi mong chư vị Thần linh tề tựu thụ hưởng lễ vật, cho chúng con được nhập trạch vào nhà mới, sau đó lập bát hương thờ cúng thần linh. Cũng xin các vị thần anh minh cho chúng con được rước vong linh gia tiên của chúng con về nhà mới tại….thờ phụng. Cầu xin được thần linh chứng giám, gia ân tác phúc, phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt, an ninh, khang thái, cuộc sống an lành, Tín chủ cũng xin thành tâm được mời những hương linh phảng phất, các vong hồn không nơi nương tựa quanh đây đến thụ hưởng lễ vật. Mong được phù trì ăn nên làm ra, cuộc sống an lạc, gia đạo thuận hòa, phòng tránh được những điều xui rủi. Chúng con dù lễ bạc nhưng tâm thành, xin cuối đầu kính lễ, cúi mong được thần linh chứng giám. Nam mô a di Đà Phật! (nhắc 3 lần)

  Văn khấn nhập trạch nhà mới – khấn gia tiên

  Khi đã xin phép thần linh, thì tiếp theo đọc văn cúng nhập trạch cáo yết gia tiên xin phép ông bà tổ tiên cùng về nhà mới để con cháu được tiếp tục thờ cúng.

  Nam mô a di Đà Phật! (nhắc 3 lần) Con xin kính lạy LIỆT TỔ LIỆT TÔNG… (họ của ông bà, tổ tiên) GIA TẠI THƯỢNG Kính lạy CỬU HUYỀN THẤT TỔ NỘI NGOẠI GIA TIÊN LINH. Con tên là ….. Hôm nay ngày lành tháng tốt, là ngày……tháng….. năm……(nhằm ngày…tháng…năm…âm lịch) Chúng con vừa dọn đến nhà mới ở địa chỉ:………….. Nhờ ân phúc của tổ tiên, ông bà phù hộ mà gia đình đã tạo dựng được nơi ở mới. Hôm nay chúng con đã sắm sửa lễ vật, hoa quả hương nhang, trầu cau, xin thành tâm thắp nén nhang dâng lên án thờ. Kính cẩn cầu xin tổ tiên, chư vị hương linh nội ngoại chứng giám cho lòng thành, tề tựu về đây thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu được xuất nhập bình an, gia đạo thuận hòa, cuộc sống hưng thịnh, mọi điều bình an mạnh khỏe. Chúng con cũng xin được rước tổ tiên về địa chỉ mới …. để tiếp tục được thờ phụng, hương nhang mỗi ngày, thể hiện chữ hiếu của con cháu. Lễ bạc tâm thành, chúng con xin được kính lễ, cúi mong tổ tiên chứng giám ưng thuận, thọ cảm ân sâu. Nam mô a di Đà Phật! (nhắc 3 lần)

  Cách đọc bài khấn nhập trạch vào nhà mới

  Không bắt buộc bạn phải học thuộc hai bài cúng vào nhà mới phía trên. Có thể in ra hai tờ giấy nhỏ và cầm đọc. Đọc to hay nhỏ tùy ý. Nhưng yêu cầu hàng đầu là phải thành tâm và trịnh trọng khi đọc văn cúng nhập trạch.

  Người đọc văn khấn chuyển nhà và trực tiếp làm lễ nhập trạch nên là người đàn ông trụ cột trong gia đình, như cha, con trai trưởng,… Nếu nhà vắng nam nhân thì người mẹ, hoặc vợ sẽ là người làm thay.

  Nếu bạn chuyển đến chung cư, thì bài cúng nhập trạch nhà chung cư nên bổ sung chính xác số phòng, tầng lầu, khu nào, càng chi tiết càng tốt. Văn khấn nhập trạch nhà thuê thì không có gì khác biệt. Tóm lại bạn có thể áp dụng hai bài cúng chuyển nhà nêu trên trong nhiều tình huống (nhà mới xây, nhà mua lại, căn hộ, chung cư, nhà thuê, nhà trọ,…) và tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất tình trạng của mình!

  Về thời điểm đọc bài cúng nhập trạch, bạn làm theo trình tự sau:

  Sau khi dọn vào nhà mới, gia chủ cầm theo bát hương bước qua lò than đặt trước cửa, các thành viên theo sau cầm theo các đồ may mắn. Tiếp theo bày lễ theo hướng hợp với chủ nhà, người này sẽ đốt nhang rồi đọc văn khấn (bài cúng nhà mới phía trên). Tiếp đó nấu nước pha trà dâng lên mâm thờ. Lúc nhang tàn thì hóa vàng, nhớ đốt luôn cả mảnh giấy ghi bài văn khấn. Như vậy là đã có thể dọn vào nhà mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Mùng 1 Cúng Gia Tiên Và Các Vị Thần Chính Xác Nhất
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Rằm Hay Còn Gọi Là Ngày Vọng Hàng Tháng
 • Bài Văn Khấn Nôm Gia Tiên Rằm Hàng Tháng
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng Một Tết
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Giỗ Thường Cát Kỵ Đầy Đủ Chính Xác Nhất
 • Tượng Thần Tài Ông Địa Gỗ Thơm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cung Cấp Xe Và Khay Bán Trái Cây Tô Tự Chọn
 • Đầu Năm Hàng Nghìn Người Chen Chân Đến Xin Lộc Bà Chúa Xứ Núi Sam
 • Chen Chân Xin Lộc Bà Chúa Xứ
 • Biển Người Chen Chân Xin Lộc Đầu Năm Tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
 • Cùng Khám Phá Địa Điểm Núi Sam
 • Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng Việt Nam và một số nước phương Đông. Đây là vị thần theo quan niệm dân gian sẽ đem lại tiền tài, may mắn.

  Trong văn hoá Việt Nam, đây là một vị cát thần ban phát sự giàu sang và tiền bạc cho người dân. Hình tượng là người đội mão ô sa, râu năm chòm, và mặt bạch diện

  Còn được gọi là Long Minh Thổ Thần, được tạc với cái bụng bự, vú xệ, má lúm đồng tiền, tay cầm quạt bồ đề và má lúm đồng tiền.

  Thần tài ông địa bằng gỗ long não cao 18cm x vuông 12cm. Tượng được làm tinh xảo, gương mặt phúc hậu

  Nét đục tinh tế và làm kỹ tứ diện

  Chất liệu: Gỗ Long Não (Gỗ có mùi thơm tinh dầu, có tác dụng giảm căn thẳng và đuổi ruồi muỗi…)

  Vị trí đặt tượng Thần Tài – Thổ Địa trong ban thờ

  Nội dung bài vị trên bàn thờ thần tài ông địa để đằng sau lưng 2 vị tôn thần.

  Ngũ phương Ngũ thổ Long thần,

  Tiền hậu địa Chúa Tài thần.

  Hai bên bài vị có câu đối viết bằng chữ Hán:

  土地生白玉,

  地可出黃金.

  Phiên âm Hán-Việt là:

  Thổ Địa sinh bạch ngọc,

  Địa khả xuất Hoàng Kim.

  Dịch ra tiếng Việt là:

  Đất đai sinh ra ngọc trắng,

  Đất có thể hiện ra vàng ròng.

  Vì chữ Tàu được đọc từ bên phải đọc qua.

  Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần, tức là Thổ Địa.

  Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần, tức là Thần Tài.

  Hai câu long vị tương ứng với vị trí của hai vị tôn thần đó.

  Tuy nhiên, người Việt hay đọc thuận miệng là “Thổ Địa, Thần Tài” và xếp cũng từ trái qua phải, nên họ hay để Thần Tài và Thổ Địa sai vị trí.

  Việc sai vị trí này quan hệ rất nặng vì chư thần không nhập phủ được.

  Bạn nào ở Miền Bắc sẽ biết:

  Phong tục thờ tượng ở các phủ, điện, đều có long vị, linh vị, bài vị để đằng trước hoặc đằng sau tượng để người đến bái lễ biết tôn tượng được thờ là ai.

  Thứ hai nữa là để cho chư thần nhập đúng tượng và đúng linh vị.

  Cho nên vấn đề này các bạn phải hiểu kỹ và để ý trên bài thờ thổ địa thần tài để an trí tôn tượng cho chính xác.

  Hoặc là đơn giản nôm na

  Ban thờ luôn có bông có trái.

  Vậy, từ ngoài nhìn vô bàn thờ (đứng đối diện) với hai vị thần tài thổ địa, thì tay trái bạn là Thần Tài, kế bên Thần Tài là đĩa trái cây, bên tay phải bạn là Thổ Địa, kế bên Thổ Địa là bình bông.

  Gọi là Đông Bình Tây Quả, Đông Tài Tây Thổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Những Điều Tâm Linh Khi Lấy Xe Khách Đường Dài
 • Nỗi Đau Chia Cắt Hai Miền Triều Tiên Và Những Bước Tiến Mới
 • Xem Đường Con Cái Qua Ngày Tháng Năm Sinh & Tuổi Vợ Chồng Chính Xác
 • Vạn Cổ Thiên Ma Chương 1658: Phần Thiên Tinh
 • Có Nên Sợ Sao Thái Bạch ‘sạch’ Cửa Nhà?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×