Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm

--- Bài mới hơn ---

 • Mâm Cúng Ngày Rằm Tháng 10
 • Các Bài Văn Cúng Tết Nguyên Đán
 • Tổng Hợp Các Bài Văn Khấn Trong Tang Lễ Việt Nam (Phần I)
 • Lễ Trị Quan Và Nhập Liệm
 • Nghi Thức Nhập Quan Trong Tang Lễ
 • CÁCH CÚNG LẠY, LỄ NGHI

  I.CÚNG THẦN:

  -Bàn soạn lễ vật xong rồi thắp hương đèn, mỗi bàn thờ 3 cây hương, người cúng cầm 3 cây hương bái 3 bái rồi cắm lên bàn trước gần nhất, lạy 4 lạy rồi đứng lên.

  -Tự niệm sơ hiến lễ: Nếu có người rót rượu thì người quỳ lạy quỳ xuống, cung tay lên để rót rượu tuần nhứt, nên rót tuần nhứt là 1 ly giữa, người lạy quỳ xuống rồi cầm bài cúng để đọc mời.

  Còn không có người rót rượu thì mình cũng niệm sơ hiến lễ, cầm rượu rót, quỳ xuống cầm bài cúng đọc mời, đọc xong để lên bàn cúng và quỳ lạy xuống, đứng lên lạy xuống 2 lạy, đứng lên bái 3 bái.

  -Niệm á hiến lễ: Rót rượu lần nhì ở ly bên tay phải người lạy, quỳ xuống vái lần 2 không cầm bài cúng nữa là tự mình xin bề trên phù hộ cho gia đình sức khỏe, an khang thịnh vượng, tùy theo từng lễ cúng của mình … và từ quỳ lạy xuống, đứng dậy bái 3 bái.

  -Niệm chung hiến lễ: Rót rượu tuần tam ly rượu còn lại, quỳ khấn vái lần 3 là các thần linh chúng giáng lễ nghi tâm thành của gia đình mình, cầu chúc quỹ thần nơi tiên cảnh vưi tươi, an lạc, phò hộ chúng sanh cùng thân chủ có gì sai sót xin niệm tình tha thứ, rồi bước ra khỏi chiếu khoảng 5 phút để con cháu vào lạy …

  -Chủ bái bước vào bái 3 bái niệm điểm trà, tạ linh rồi rốt trà, lạy 4 lạy, đốt văn (nếu có viết ra), đốt giấy.

  -Đốt giấy gần xong, ở trên tô gạo muối có cắm 3 cây hương, bưng bái 3 bái, nếu bài phát lương mình thuộc thì đọc để phát, còn không thì đem ra sân trước bàn cúng vãi theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng một nắm, còn đổ chính giữa là trung ương, lễ còn bánh nổ sẽ vãi ra ngõ, đường để tiễn đưa. Tô cháo trắng đổ ra khỏi khuôn viên nhà mình.

  *Cách bưng tô gạo muối để đọc bài phát lương như sau:

  Bàn tay có 5 ngón: 1 là ngón cái, 2 là ngón trỏ, 3 là ngón giữa, 4 là ngón út, còn lại 1 ngón không tên này ta thường đeo nhẫn. Theo truyền thuyết thì các thầy giỏi bùa phép thường dùng ngón này để trừ tà ém quỷ, trừ ngoại nhân ngoại cảnh …

  Khi bưng tô gạo muối niệm chú hoặc không niệm chú cũng vậy, ngón tay này khấp lại để tô gạo lên trước đọc vãi, còn 3 cây hương cầm tay khác chúc xuống gạch dọc 3 đường, gạch ngang 3 đường và vòng quanh 3 vòng trên tô gạo muối từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ trước bàn cúng để niệm chú hoặc bưng đi vãi. Đây là bùa hộ mạng của người phát lương.

  II.CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN:

  Cách cúng lạy khẩn vái như nhau, riêng cách rót rượu chỉ niệm chung tuần hiến tửu, rồi rót rượu bia, nước ngọt mời khách, rượu quan khách đem đến đều mở nút ra để cúng, không hạn chế ly tách. Chỉ cúng từ nhà thờ chi phái trở lên mới rót rượu 3 tuần và phân hiến. Khẩn vái cũng 3 lần, chú ý lần đọc văn sớ cúng rồi phải lạy, còn sau đó là từ quỳ lạy xuống 1 lạy, trong lễ gọi là phủ phục, đứng dậy bái 3 bái lần 3 cũng vậy rồi bước ra.

  Khi rót trà lạy 4 lạy rồi đốt giấy, nếu có cúng đồ vàng mã ông bà ngày kỵ giỗ phải đem sớ điệp đọc trước rồi đốt sau (Gia đình kỵ ai và đốt cho ai thì đọc tên người đó, bao nhiêu bộ đồ cho ai thì đọc hết 1 lần và nhớ phải đọc quận họ của người đó)

  Thờ đồ vàng mã 3 ngày tết hay cúng các rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 thì không phải đọc sớ đốt, vì ông bà … về nhận trực tiếp. Còn những ngày giỗ kỵ phải có người nhận đem về cất giữ khi cần mới phát ra.

  -Đám kỵ giỗ có cúng mâm đất trước hiên thì trong bàn thờ vẫn lên hương đèn, khi cúng ở ngoài xong thì xoay vào cúng tổ tiên. Nếu có mời khách và con cháu về đông có thể đêm Tiên thường người kỵ giỗ ngày mai là cúng đất trước cũng được.

  Lúc cúng đất hoặc thần linh thì trang táo ngũ tự gia đường đều lên hương đèn (vì thần trong nhà phải ra tiếp thần từ bổn xứ trở lên, còn vào nhà chỉ cúng ông bà tổ tiên mà thôi).

  *Chú ý đêm Tiên thường ta phải làm gì và cúng gì?

  Ví dụ: ngày mai chánh kỵ bậc nào thì con cháu phải nhớ lại lúc còn sống ông bà sở thích cái gì, vật gì như bát nước chè xanh hoặc bánh gì, món ăn gì, rượu gì … Nếu có điều kiện là sắm lễ theo sở thích của bậc đó để Tiên thường, còn không ta phải thắp hương đèn khẩn vái linh hồn bậc đó về trước để mình nhờ họ mời bậc trên và thông báo kẻ dưới đã qua đời về dự lễ kỵ, vì dương gian và âm cảnh là như nhau, có mời mới về …

  *Lưu ý:

  Cúng xây ra xong là hương đèn hoa đem ra sân cắm.

  Còn cúng mâm hội đồng trong nhà xong hương hoa bàn này để cắm vào bàn thờ tổ tiên ông bà mình.

  PHẦN BỐN

  SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ

  -Nói về thần thánh tiền nhân từ đâu để rõ. Kể từ thời xa xưa nông nô cổ đại sản sinh các loài vật, trong đó có loài người. Cho đến truyền thuyết đời Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh 100 trứng, nở 100 con đầu tiên chỉ có 100 họ bây giờ. Theo sách vở lưu lại hơn 3 trăm mấy chục họ như còn nữa mà không biết được.

  Thời xưa vua chúa quan viên triều chính dòng họ kế thừa theo hệ cha là họ này là con họ kế tiếp theo phổ hệ, hoặc dòng họ nào có tội với nước là tru di tam tộc, do đó phải chạy loạn lạc tự thay tánh đổi danh …

  -Thần linh là những bậc tiền sử có công với đất nước, mở mang bờ cõi, sáng tạo ra ngành nghề sĩ, nông, công, thương …

  Do đó các đời vua đã phong sắc các thần từ bậc Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Tôn thần, Linh thần để cho các đình chùa miếu võ thờ, toàn dân thờ cúng tôn vinh xin được phò hộ … Cũng như Tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã qua đời lâu rồi, ta phải dâng lên nhà thờ từng cấp từ Nhánh – chi – phái – tộc và làng theo dòng tộc để lo chung hiệp kỳ Xuân-Thu …

  -Người đời sống chết có hai cảnh: trần gian và âm cảnh, trần gian sống cao nhất hơn 100 năm tuổi gọi là hữu hình, còn âm cảnh là vô hình, linh hồn cũng ở trên cõi trần này mãi mãi, ta không thể thấy được nhưng rất linh thiên.

  -Người về âm cảnh lâu đời lâu kiếp rồi cũng trở thành thần linh tùy theo địa vị ở trần gian, bằng không sống trên đời ít người mến phục thì về âm cảnh lâu đời đến bậc cao hồn cũng chưa đến chức cập bộ hạ thị tùng.

  Làng ta có 5 vị Tiền hiền đến đây chọn địa cuộc lập làng. Xây dựng Văn Thánh đình làng và các đình miếu ở từng ấp, từng xóm để thờ phụng các vị thần linh, hàng năm cúng tế trang nghiêm, cầu phước cầu tài cho dân thịnh vượng để lưu truyền lại cho con cháu đời sau thực hiện.

  Tổ tiên theo gia phả để lại, cây có cội nguồn, người có tổ tông, từ đời đời tiền sử ta phải tôn vinh và thờ cúng trang nghiêm các bậc đã tôn thần …

  Thần thánh cũng như tổ tiên không đòi hỏi phải cúng tế lễ vật cao sang, chỉ cần có tâm thành là Thần thánh, tổ tiên đã chứng giám rồi.

  Ví dụ: Đã mua một con gà để cúng lễ như đã định, nhưng trong lúc làm bị sơ sót nào đó mình thấy không yên tâm cúng, dù thế nào vẫn phải cúng vật đã định, trước khi cúng mình hãy xin lỗi vì lý do nào đó. Không được đi sắm con gà khác hoặc đồ vật khác để cúng Thần sẽ không chứng mà còn bị âm trách.

  Âm cảnh tâm linh không thể trình bày hết được. Tôi soạn ra tập văn cúng này với mong muốn để lớp hậu sanh kế thừa nguồn gốc, có thể tự mình cúng tế tại gia đình theo tâm nguyện của mình là tốt nhất.

  PHẦN NĂM

  CÁC BÀI THẦN CHÚ

  BÀI PHÁT LƯƠNG GẠO MUỐI

  (Hướng dẫn ở phần cúng lạy)

  Bài chú:

  Chánh nhựt kiết thời lễ thành phát lương

  Nhứt biến thập, thập biến hóa, hóa biến thiên

  Biến hằng hà sa số vô lượng diệt vô biên

  Châu ngọc báu thiên sinh vạn vật

  Kiếp nuôi người thành bậc tài nhân

  Nhớ thuở xưa Đế Thuấn canh dân

  Tưởng thuở nọ Thần nông tác hợp

  Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc

  Địa sanh thảo hà thảo vô căn

  Dẫu sao dời vật đổi bao phen

  Quyết một dạ nhớ công ơn Tiên tổ

  Đã bao lần chịu đắng cay gian khổ

  Quyết một lòng dạy dỗ chúng con

  Đặng chép lại dòng son lịch sử

  Đã bao lần làm lành tránh dữ

  Cầu mong cho đặng chữ khương ninh

  Sống trên dương gian phải trọn nghĩa trọn tình

  Thác xuống âm cảnh mới sinh linh Phật độ

  Sống thác thác theo âm hồn thập loại

  Khắp nơi nơi tứ phương một cõi.

  Xin mời về để gọi chút tình

  Lòng nhiều của ít đinh ninh

  Lễ nghi bất túc nghĩ tình là đây.

  (Trọn gạo muối, bước ra nơi vãi) đọc tiếp:

  Muối đại hải mùi bay thơm ngát

  Hạt gạo châu nặng hạt xin dâng

  Kính xin chư vị lãnh phần

  Lòng thành của ít xin dâng cho trọn đời

  Dù cho vật đổi sao dời

  Lòng thành tín chủ xin mời lãnh lương

  Đông Tây Nam Bắc tứ phương

  Cùng là với cửa Trung ương sẵn sàng

  Đây là những phần diễm mễ lân bàn để phát lương

  cho những vị đến sau:

  Vui lòng san sẻ cùng nhau

  Mỗi người một ít chia nhau cho trọn tình

  Mấy lời khấn vái anh linh

  Lòng thành tín chủ cung nghinh tạ từ

  (Bắt đầu vãi gạo muối theo hướng, vãi đâu đọc đó)

  Đông quy Đông, Tây quy Tây,

  Nam quy Nam, Bắc quy Bắc, cùng Trung ương lễ

  Tư nhân tín chủ xin tạ thành.

  THẾ NÀO LÀ THẦN CHÚ TẨY UẾ

  A. Bài tẩy uế này để biết nếu muốn tự cúng hoặc học cách tẩy uế không phải là chuyên nghiệp, thầy cúng thì mình là người có can số theo năm sinh là can Mậu của 10 sinh tiêu là mạng Thổ mà phải có bản lĩnh thuộc bài, biết yểm bùa hộ mạng, cách bưng ly nước dừa để tẩy uế cũng như khi bưng tô gạo muối phát lương, có 3 cây hương làm phép rồi kẹp theo để đọc bài tẩy uế. Mục đích là tẩy mộc trừ tà.

  B. Hoặc ta có thể viết bài sớ thành 3 bảng bằng giấy vàng để trên bàn cúng xong 3 tuần rượu bắt đầu đốt nồi xông lên và đốt 1 tờ sớ ở nồi xông, bưng ly nước dừa cúng nhúng bông rảy quanh nhà từ trên đến dưới. Đến tờ sớ thứ 2 và thứ 3 cũng làm như vậy đủ tam tẩy rồi bỏ 3 cây hương vào nồi xông đốt luôn. Trở về bàn cúng rốt nước lạy tạ, đốt giấy, rải gạo muối, bái tất, dọn nhà cửa cho đúng giờ hoàng đạo đã coi trước an vị thần Táo, Ngũ tự gia đường rồi đến tổ tiên, phần này không phải can mạng mà chính tâm.

  C. Còn mời người cúng hoặc mình cúng thì lễ nghi ta phải sắm sửa đầy đủ trước khi cúng (hướng dẫn ở phần xây dựng)

  VẬT DỤNG KHI TẨY UẾ

  1.

  Một trái dừa non lấy nước đổ ra chén, 1 cái bông (có cọng để cầm) để trên bàn cúng.

  2.

  Chín trái bồ kết

  3.

  Chín củ hành

  4.

  Chín thứ gai

  5.

  Gói thuốc xông

  6.

  Nồi than đỏ để giữa nhà.

  THẦN CHÚ

  -Nhứt sái thiên thiên thanh

  -Nhị sái địa địa phủ

  -Tam sái nhân nhân đắc trường sanh

  -Tứ sái quỷ quỷ diệt tàn hình

  Án phà (bắt đầu rảy nước)

  -Thanh thanh chi thủy

  -Nhựt nguyệt ba khai

  -Nam Tào Bắc Đẩu

  -Nội án tam thai

  -Thần thủy giải uế

  -Họa khứ phước lai

  -Càn nguyên hanh lợi

  -Trịnh cấp cấp thành

  -Càn luật linh

  -Giải trừ uế khí luật linh.

  Án phà (Đọc rải nước 3 lần)

  HỮU ĐIỆP CẤP KỶ NIỆM TỔ TIÊN

  (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp)

  HỮU ĐIỆP CẤP

  Chánh nhựt kiết thời

  Xuân Mỵ

  xứ chi nguyên

  Tư nhân

  Trưởng Nam

  Trần Minh X

  cùng toàn gia đẳng nội ngoại .

  Xuân

  tiết nhựt kỵ Hiển

  khảo

  Trần Cảnh A

  thuộc

  Vĩnh Xuyên

  quận.

  Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sự.

  CUNG VỌNG

  CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỰ SỨ GIẢ.

  TỪ QUAN ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN TRUYỀN LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN.

  PHỤNG TUYỂN CẤP VONG LINH ĐỆ HÀNH NƯƠNG THÂN CHẤP CHO

  HIỂN KHẢO CHỦ NHÂN

  TRẦN CẢNH A

  , THUỘC

  VĨNH XUYÊN

  QUẬN CÙNG

  HIỂN TỶ

  PHẠM

  THỊ B

  THUỘC CAO BÌNH QUẬN. KỶ NIỆM ĐÁO NIÊN LỄ, MỖI NGƯỜI MỘT BỘ.

  LIỆT KÊ:

  -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt táng: nhứt kiện

  -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phụ: nhứt kiện

  -Nhứt nhứt song hài: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện

  -Nhứt hồng đoãn cân: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầu đủ

  CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT.

  ĐÃ CẤP MINH Y SƯ.

  HỮU ĐIỆP CẤP MA MỚI

  (Từ làm tuần đễn giỗ hàng)

  (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp)

  HỮU ĐIỆP CẤP LINH

  Chánh nhựt kiết thời

  Túy Loan Cù Lai

  xứ chi nguyên

  Tư nhân hiếu chủ

  Trưởng Nam Hà Văn Ô

  cùng toàn gia đẳng nội ngoại

  Xuân

  tiết

  tuần lễ

  Mẫu thân hiển tổ Hồ Thị Y

  ,

  An Định

  quận.

  Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sư liệt trần du hậu kiền xuân trung tư

  Hiển tỷ Hồ Trọng Nương

  ,

  An Định

  quận, từ trần ngày

  20

  tháng

  2

  năm

  Tân Mão

  sanh ư ngày

  26-2-Tân Mão

  hưởng

  thọ 76

  tuổi

  Mạng chung đáo lễ

  tuần nhựt

  CUNG THỈNH

  CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỨ GIẢ TỪ QUANG ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN. CẤP PHÁT LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN, CẤP PHÁT MINH Ư DỰ CHO

  HỒ THỊ Y

  ,

  AN ĐỊNH

  QUẬN LÃNH MINH Y.

  LIỆT KÊ

  -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện

  -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phục: nhứt kiện

  -Nhứt nhứt hài: nhứt song kiện -Nhứt táng: nhứt kiện

  -Nhứt hồng đoản can: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầy đủ

  CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT.

  ĐÃ CHẤP CẤP MINH Y SƯ

  PHẦN 6

  CÁC BÀI VĂN CÚNG THẦN LINH TRONG NĂM

  (Thay thế vào các từ gạch dưới cho phù hợp với lễ cúng)

  *Một số từ dùng trong việc cúng (ghi vào chỗ

  cẩn dụng

  ):

  -Cúng heo hoặc bò nguyên con gọi là: Sanh tư

  -Làm heo lấy đầu heo cúng Thần có mỡ chài phủ:

  Hào soạn sanh tư

  -Mua đầu heo về cúng thần có mỡ chài phủ:

  Hào soạn

  -Làm gà để y con cúng có giò:

  Kim kê

  -Cúng xôi chè hoặc bánh không có cơm:

  Trai bàn

  -Cúng mâm cơm như tết nhà, giếng …:

  Trai bàn

  *Năm và tháng trong lễ cúng ghi theo lịch (Ví dụ: Tuế thứ Tân Mão niên, Nhị ngoạt (tháng 2) …

  *Ngày trong tháng được ghi như sau:

  -Ngày 1: Sơ nhứt nhựt … Ngày 10: Sơ thập nhựt

  -Ngày 11: Thập nhứt nhựt … Ngày 19: Thập cửu nhựt

  -Ngày 20: Nhị thập nhựt … Ngày 29: Nhị cửu nhựt

  -Ngày 30: Tam thập nhựt.

  *Tiết trong năm (theo âm lịch)

  -Từ tháng Giêng đến hết tháng 3: Xuân tiết

  -Từ tháng 4 đến hết tháng sáu: Hạ tiết (chí)

  -Từ tháng 7 đến hết tháng 9: Thu tiết (trọng)

  -Từ tháng 10 đến tháng 12: Đông tiết (mạnh)

  VĂN CÚNG TẤT NIÊN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tuế thứ

  Tân Mão

  niên,

  thập nhị

  ngoạt,

  nhị thập

  nhựt

  Đà Nẵng

  thành,

  Hòa Vang

  huyện,

  Hòa Phong

  xã,

  Túy Loan

  thôn,

  Cù lai

  xứ chi nguyên.

  Tư nhân tín chủ

  Đặng Công A

  , Hiền thê

  Đào Thị B

  , cùng toàn gia đẳng

  Đông

  tiết kiết thời.

  Cung lễ chung niên

  Tân Mão

  tạ thần an bổn xứ

  Thành tâm cẩn dụng

  Hào soạn

  , hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi kính lễ

  Cẩn ủy chủ bái

  Đặng Công A

  cẩn dĩ phỉ nghi

  CẢM CÁO VU

  -Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần

  -Chánh tự kim niên Hành khiến Hành binh thần quan tôn thần

  -Kim niên Thái tuế Chí đức tôn thần.

  -Cửu thiên Huyền nữ Thánh Mẫu Tiên nương tôn thần

  -Tiên sư, Tổ sư tứ hướng tôn thần

  -Triệu vương Tam thập lục vương hành binh chi thần

  -Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần

  -Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan

  -Nội gia diên trạch, Ngoại gia diên cư, Nguyên quân chơn quân chi thần

  -Tả ban hữu ban thập loại cô hồn, âm hồn, tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong, cập âm sa dương sa, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật.

  -Ngưỡng lai chư vị tôn thần chi thần phò hộ chung niên bình an khương thái. Lưu gia ư huệ phước

  PHỤC DI CẨN CÁO.

  VĂN ĐƯA THẦN TÁO VỀ TRỜI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tuế thứ

  Tân Mão

  niên,

  thập nhị

  ngoạt,

  nhị thập

  nhựt

  Đà Nẵng

  thành,

  Hòa Vang

  huyện,

  Hòa Phong

  xã,

  Túy Loan

  thôn,

  Cù lai

  xứ chi nguyên.

  Tư nhân tín chủ

  Đặng Công A

  , Hiền thê

  Đào Thị B

  , cùng toàn gia đẳng.

  Cung lễ nghinh tiễn thần Táo sớ tâu Ngọc Hoàng thường niên Chánh nhựt kiết thời

  Thành tâm cẩn dụng trai bàn, hương đăng hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ.

  Cẩn ủy chủ bái Đặng Công A cẩn dĩ phỉ nghi

  CẢM CÁO VU

  -Cung thỉnh tư nghinh Đông trù Tây mạng tam vị táo quân

  -Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ, Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh ngũ tự gia đường.

  -Ngũ phương hương hỏa đẳng thần.

  Đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật tạ Thần chung niên. Xin bảo phò gia đẳng chung niên vạn sự như ý nguyện từ nhân vật đến thực vật, thương hiệu, ngành nghề, sĩ nông công thương tấn tài phát lộc, bình an khương thái, ơn thành kỳ nguyện, ngưỡng Thần lưu phước bổn gia.

  PHỤC DI CẨN CÁO

  (Pha trà khẩn niệm)

  NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC

  PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN

  (Đốt giấy bái tiễn đứng bên trái người lạy)

  VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tuế thứ

  Nhâm Thìn

  niên,

  Chánh

  ngoạt,

  Sơ nhứt

  nhựt

  Đà Nẵng

  thành,

  Hòa Vang

  huyện,

  Hòa Phong

  xã,

  Túy Loan

  thôn,

  Cù Lai

  xứ chi nguyên

  Tư nhân tín chủ

  Nguyễn Văn T

  , hiền thê

  Lê Thị B

  cùng toàn gia đẳng.

  Cung lễ ngưỡng vọng quy lai Thần táo an tọa tại gia đường. Tân niên chánh nhựt kiết thời Xuân

  Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ.

  Cẩn ủy chủ bái

  Nguyễn Văn T

  cẩn dĩ phỉ nghi

  CẢM CÁO VU

  -Cung thỉnh tân nghinh Đông trù Tây mạng tam vị Táo quân thần quan. Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh. Ngũ tự gia đường, Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Cửu thiên huyền nữ Chánh mẫu nguyên quân đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật.

  Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia đẳng trong năm

  Nhâm Thìn

  bình an khương thái, tấn tài nghinh phúc

  Tín chủ y kỳ nguyện.

  Ngưỡng lai chư vị thần quan chi gia ư huệ giả

  PHỤC DI CẨN CÁO

  (Điểm trà khẩn niệm)

  NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC

  PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN

  (Đốt giấy bái tạ)

  CÁC THẦN TỪNG NĂM ỨNG VỚI 12 GIÁP

  (Dùng để cúng Hành khiến theo từng năm)

  1.Năm Tý:

  CHU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN ÔN HÀNH BINH CHI THẦN – LÝ TÀO PHÁN QUAN

  2.Năm Sửu:

  TRIỆU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – TAM THẬP LỤC PHƯƠNG HÀNH BINH CHI THẦN – KHÚ TÀO PHÁN QUAN

  3.Năm Dần:

  NGỤY VƯƠNG HÀNH KHIẾN – MỘC TINH CHI THẦN – TIÊU TÀO PHÁN QUAN

  4.Năm Mão:

  TRỊNH VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THẠCH TINH CHI THẦN – KIỂU TÀO PHÁN QUAN

  5.Năm Thìn:

  SỞ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – HỎA TINH CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN

  6. Năm Tỵ:

  NGÔ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HẢI CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN

  7.Năm Ngọ:

  TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN.

  8. Năm Mùi:

  TỐNG VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ĐẠO CHI THẦN – LÂM TÀO PHÁN QUAN

  9.Năm Thân:

  TẾ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ MIẾU CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN.

  10.Năm Dậu:

  LỖ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ NHẠC CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN

  11. Năm Tuất:

  VIỆT VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN BÁ CHI THẦN – THÀNH TÀO PHÁN QUAN

  12.Năm Hợi:

  LƯU XƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ÔN CHI THẦN – NGUYỄN TÀO PHÁN QUAN.

  VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

  Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

  Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

  Cung lễ minh niên Xuân dương sơ chánh nhựt tư cổ dĩ lai Hành khiến thường niên lễ lệ.

  Thành tâm cẩn dụng………….., hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi.

  Cẩn ủy chủ bái……………………………cẩn dĩ phỉ nghi

  CẢM CÁO VU

  -Cung thỉnh chư vị (Thần của năm đó)…………………..

  ………………………………………………………………..

  -Ngũ tự gia đường, tam vị Táo quân Thần quan

  -Liệt vị Phán quan, chư đại Quỹ vương

  -Tổng bộ sứ giả quan giám hương diên

  -Tăng lãm Bảo tạ phục nguyện nhứt thanh.

  -Thượng đạt vạn tôi băng tiêu tỷ sư chi thần

  -Cập bộ hạ thị tùng đồng lai gián hạ chứng kỳ lễ vật

  -Tân niên Xuân lai lòng thành tín chủ kỳ nguyện toàn gia đẳng bình an khương thái.

  -Ngưỡng lại chư vị linh thần niên tân phò trì đức giả.

  PHỤC DI CẨN CÁO

  *Ghi chú: Cúng ngoài hiên, sân, xây ra cung thỉnh chư vị Thần theo năm.

  CÚNG LỄ NĂM MỚI VÀ XE CỘ GIA ĐÌNH (Nếu có)

  *HƯỚNG DẪN:

  Cúng vào ngày Mồng 1, sáng hay chiều cũng được, theo giờ tốt, cúng 2 bàn ngoài sân hoặc hiên. Xe máy đưa ra sân cúng, xe ô tô để tại trại xe cũng được, cúng đến khi rót nước, lạy tạ, thắp hương ở xe và cho xe nổ máy từ 1 phút trở lên rồi đốt giấy bái tất.

  Tùy theo gia đình cúng chay hay mặn, cúng thần mâm cao hơn, không để vật mặn theo lễ nghi truyền thống.

  Không có xe thì không cúng phần 2 của bài văn cúng này.

  VĂN CÚNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

  Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

  Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

  Tiết thuộc minh niên Xuân dương chánh nguyệt

  Cung lễ cầu nguyện toàn gia đẳng bình an toàn năm ……….

  Thành tâm cẩn dụng…………….hương đăng, hoa quả, thanh chước thức phẩm chi nghi

  Cẩn ủy chủ bái……………………..cẩn dĩ phỉ

  CẢM CÁO VU

  Nhứt niệm

  :

  -Cung thỉnh dương cảnh Thành hoàng Đại vương tôn thần

  -Chánh tự kim niên Hành khiến hành binh nguyên quân, phán quan tôn thần

  -Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần

  -Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương tam vị khai hoàng bổn xứ nguyên quân chi thần.

  -Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần

  -Bổn gia Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan

  -Tiên sư tôn giáo Đạo sư bổn nguyên Thần chơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Những Bài Văn Khấn Nôm Phổ Biến
 • Văn Khấn Bài Cúng Chung Thiên Ngoài Trời Hàng Tháng
 • Bài Cúng Mùng 2 Tết, Mùng 3 Tết, Văn Khấn Cúng Hóa Vàng Ngày Tết
 • Bài Văn Khấn Cúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán 2022 Hay Nhất
 • Văn Khấn Cúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán
 • Bài Văn Khấn Nôm Cúng Giao Thừa Trong Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Đêm Giao Thừa Ngoài Trời, Trong Nhà
 • Văn Khấn Giao Thừa Lễ Trừ Tịch Ngoài Trời Và Trong Nhà
 • Cách Tạ Mộ Và Văn Khấn Tạ Mộ Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Bài Cúng Tạ Mộ
 • Tảo Mộ Ngày Tết: Bài Văn Khấn Tảo Mộ, Khấn Tạ Mộ Và Thủ Tục Sắm Lễ Cúng Khấn Tạ Mộ
 • Infonet xin giới thiệu bài văn khấn Nôm cúng Giao thừa trong nhà để bạn đọc tham khảo.

  Ý nghĩa của lễ cúng Giao thừa trong nhà:

  Lễ cúng giao thừa được cử hành đúng thời khắc giao thừa, kết thúc năm cũ, chuyển sang năm mới. Cúng giao thừa là một nghi lễ thành kính và trang trọng, toàn thể thành viên trong gia đình đứng trước bàn thờ gia tiên cầu khấn cho một năm mới được khoẻ mạnh, vạn sự may mắn tốt lành.

  Sắm lễ cúng Giao thừa trong nhà:

  Lễ vật trong lễ cúng giao thừa gồm:

  – Hương hoa, vàng mã;

  – Đèn nến;

  – Trầu cau;

  – Rượu;

  – Bánh kẹo;

  – Mâm cỗ mặn ngày Tết đầy đặn, thơm ngon, tinh khiết.

  Sau khi cung kính bày lễ lên bàn thờ thì đốt nến (đèn), thắp nén hương thơm và thành kính cầu khấn.

  Văn khấn giao thừa trong nhà Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lảy Đức Dương lai hạ sinh Di lặc Tôn Phật. – Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. – Con kính lạy Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần. – Con kính lạy – Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị Tiên linh. Nay phút giao thừa năm ………………………………………. Tín chủ (chúng) con là ……………………………………….. Phút giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén hương thơm, thành tâm kính lễ. Chúng con xin kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài thần, các ngài Bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội, nội ngoại Gia tộc, chư vị Hương linh, cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật. Tín chủ chúng con lại kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo thụ mộc ngụ tại đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia chủ Chúng con năm mới tốt lành, sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự tốt lành, vạn điều như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Giao Thừa Mậu Tuất 2022 Theo ‘văn Khấn Nôm Truyền Thống’
 • Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà Và Ngoài Trời Theo Chuẩn Văn Khấn Nôm Truyền Thống
 • Văn Khấn Lễ Giao Thừa Trong Nhà
 • Hướng Dẫn Cúng Giao Thừa
 • Bài Văn Khấn Cúng Giao Thừa Trong Nhà, Ngoài Trời Năm 2022
 • Bài Khấn Nôm Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Khai Mộ (Mở Cửa Mả)
 • Sao Vân Hớn Là Gì Và Cách Cúng Sao Giải Hạn Năm 2022
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Vân Hán
 • Dâng Sao, Cúng Sao Giải Hạn: Tránh Rơi Vào Bẫy Mê Tín
 • Xem Sao Hạn Năm 2022 Cho 12 Con Giáp
 • Bài khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp 2022 bằng chữ Nôm chuẩn nhất các gia đình có thể tham khảo.

  Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.

  Vì vậy, trong ngày này người Việt thường làm cơm cúng đưa ông Táo về trời, báo cáo những việc lớn, nhỏ của gia đình trong năm cũ với Ngọc Hoàng.

  Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp bằng chữ Nôm sau được trích từ cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phươngCon kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

  Tín chủ (chúng) con là: ……………Ngụ tại:…………Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

  Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

  Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

  Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  Nam mô a di đà Phật!

  Chú ý: Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để cá trở ông Táo lên chầu trời.

  Lý giải nguyên nhân vì sao thường bị đau dạ dày dịp tết Năm lần bảy lượt cấp cứu vì đau dạ dày, tôi đã tìm ra giải pháp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sớ Cúng Vớt Đất ( Hoàng Thiên Giáng Phúc )
 • Văn Tế Cúng Ông Táo
 • Chùa Vạn Niên Tây Hồ
 • Tết Ông Công Ông Táo: Chuẩn Bị Mâm Cỗ Cúng, Cúng Ở Đâu Và Văn Khấn Như Thế Nào?
 • Nên Hay Không Nên Mua Đồ Cúng Khai Trương Cơ Sở Kinh Doanh
 • Bài Văn Khấn Nôm Cúng Thần Tài Chuẩn Đúng Cách

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Lễ Tạ Thần Tài Cuối Năm Chu Toàn, Gọn Nhẹ
 • Văn Khấn Thần Tài Đúng Nhất, Chuẩn Nhất 2022 Để Gia Chủ Làm Ăn Buôn Bán Phát Tài Phát Lộc, Vạn Sự Bình An
 • Bàn Thờ Thần Tài, Ông Địa, Văn Khấn Thần Tài
 • Cách Thỉnh Ông Địa Thần Tài Về Nhà Đón Tài Lộc, Vận May
 • Văn Khấn, Mâm Cỗ Lễ Hóa Vàng Mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2022 Và Những Điều Cần Biết
 • Khi đã sắm sửa đủ bàn thờ và thỉnh rước tượng Thần TàiÔng Địa về thờ cúng thì mọi việc hành thông, công việc buôn bán, kinh doanh của chủ nhân sẽ không phát tài phát lộc.

  Trên thực tế nhiều người chưa biết cách chọn vị trí đặt bàn thờ thần Tài đúng phong thủy hoặc khi cúng, văn khấn nôm cúng Thần Tài đúng cách nên hạn chế vận may và tài lộc.

  Ông Thần Tài khi cắt nghĩa Thần có nghĩa là vị thần, là tinh thần là thiêng liêng màu nhiệm, còn tài là trí phi thường và cũng có nghĩa là của cải, tiền bạc.

  Theo quan niệm dân gian thì Thần Tài mang của cải cho mỗi gia đình. Chính vì thế nhiều gia đình, đặc biệt là những người tham gia vào lĩnh vực buôn bán, kinh doanh đều thờ cúng Thần Tài với mong muốn có được nhiều tiền bạc, cuộc sống sung túc, dư dả tiền bạc.

  Nhưng ngày nay, do cách bố trí đặt bát hương thờ Thần Tài và Thổ Địa ( hay còn gọi là ông địa) chung một bàn thờ nên chúng ta hay dâng lễ thờ cúng Thần Tài hàng ngày hoặc cúng thần Tài ngày rằm, mùng một. Như vậy không sai vì thờ cúng theo lòng thành tâm của gia chủ, không cứ ngày lễ mới làm. Lòng thành càng nhiều, phúc đức càng viên mãn.

  Theo dân gian, ngày cúng thần Tài hay còn gọi là ngày thỉnh thần Tài vào ngày mùng 10 hàng tháng.

  Nhưng ngày nay, do cách bố trí đặt bát hương thờ Thần Tài và Thổ Địa ( hay còn gọi là ông địa) chung một bàn thờ nên chúng ta hay dâng lễ thờ cúng Thần Tài hàng ngày hoặc cúng thần Tài ngày rằm, mùng một. Như vậy không sai vì thờ cúng theo lòng thành tâm của gia chủ, không cứ ngày lễ mới làm. Lòng thành càng nhiều, phúc đức càng viên mãn.

  Văn khấn Thần Tài, Thổ Địa có thể dùng trong các ngày:

  • Cúng Thần Tài, Thổ Địa mùng 10 hàng tháng
  • Cúng Thần Tài, Thổ Địa mùng 1, ngày rằm hàng tháng

  Nam mô A Di Đà Phật!

  – Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

  – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

  – Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

  – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

  Tín chủ con là…

  Hôm nay là ngày… tháng… năm…

  Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

  Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Con lạy chín phương trời, mười phương đất

  Kính lạy Quan đương niên Hành khiển, Tề vương hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần.

  Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương.

  Kính lạy Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

  Con tên là……………………………………………………………………………………..

  Năm sinh………………………………………………………………………………………

  Cửa hàng tại địa chỉ……………………………………………………………………….

  Hôm nay là ngày 10 tháng giêng năm Canh Tý

  Tín chủ con thành tâm sắm sửa , hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án

  Trước bàn thờ chư vị Tôn Thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

  Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

  Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên .Tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị.

  Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

  Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thoả. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà.

  Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

  Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

  Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Ngài bỏ qua đại xá cho chúng con

  Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

  Khấn xong, vái hay lạy ba cái

  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

  Lạy Thành Hoàng bản cảnh, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

  Con tên là……….. niên canh……….., ……….tuổi.

  Ở tại ngôi gia, số…….. đường……… quận……… tỉnh (thành)………… Việt Nam quốc.

  Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được ………………….. (lời khấn để xin điều gì đó).

  Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ………… (hứa hẹn tạ lễ).

  Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

  Khấn xong, vái hay lạy ba cái.

  Bàn thờ Thần Tài – Ông Địa tuy để dưới đất, nhưng các vị này rất ưa chuộng sự sạch sẽ, sáng sủa. Vì vậy, trong quá trình thờ cúng, ta nên giữ cho các vị này luôn sạch sẽ bằng cách tắm rửa thường xuyên bằng nước sạch.

  Khi trời mưa to, nên bê Thần Tài, Ông Địa, Ông Cóc cho vào một cái thau sạch và để tắm mưa ngoài trời độ 15phút. Sau đó mang vào lau khô, xịt nước thơm và thắp hương xin.

  Khi cúng Thần Tài – Ông Địa người ta thường cúng nhiều thứ, nhưng có lẽ các vị này thích nhất là đồ ngọt. Thịt quay, bánh hỏi, chuối, bưởi….

  Khi mới lập bàn thờ, ta nên thắp nhang cúng Ông Địa, Thần Tài liên tục trong 100 ngày để bàn thờ tụ khí.

  Tuyệt đối không vì sợ tốn điện mà tắt đèn trên bàn thờ, vì những ngọn đèn đó giống như những ngọn Hải Đăng dẫn đường cho các vị giáng xuống trần.

  Trong 100 ngày đó mỗi sáng chỉ cần thay nước và thắp một nén nhang thơm Ấn Độ. Những lúc cần cầu xin điều gì thì thắp 3 nén cắm theo hàng ngang.

  Nếu bạn chọn nhang Ấn Độ để cúng thần tài, ông Địa thì nên chọn nhang hương trầm, nhang nguyệt quế vì hương trầm được làm từ bột trầm rất quý và nguyệt quế được làm từ tinh dầu hoa nguyệt quế mang lại tài vượng rất hợp để cúng ông Địa cầu tài cầu lộc.

  Chỉ đến ngày 23 tháng Chạp mới rút chân nhang (khi bát nhang quá đầy chân nhang) và đem hóa cùng tiền giấy. Khi hóa xong nhớ đổ một chút rượu vào đám tro.

  1. Khi sắp đồ cũng nên đặt mâm cúng trong nhà, đồ lễ đơn giản, vừa phải không quá lãng phí. Chỉ cần hoa quả tươi, nước sạch, khi cúng cần thành tâm là được. Lễ cúng thần tài thường đơn giản hơn so với các lễ cúng quan trọng trong năm, tuy nhiên không vì thế mà tỏ ra hời hợt, lễ cúng thần tài cũng cần đầy đủ các lễ quan trọng như Rượu, Gạo, Vàng Hương ….

  2. Không để hoa, hoa quả thờ héo úa, hư hỏng trên bàn thờ sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ.

  4. Không để các con vật như chó mèo quấy phá làm ô uế bàn thờ Thần Tài.

  5. Nơi đặt bàn thờ Ông Địa và Thần Tài phải luôn sạch sẽ. Và nên thường xuyên tắm rửa cho hai Ông bằng nước hoa bưởi hoặc nước pha rượu. Vào những ngày trời mua to nên đặt ông Thần Tài và Ông Địa vào chậu sạch, cho tắm mưa ngoài trời khoảng 15 phút. Sau đó đưa vào nhà lau khô, xịt nước thơm và thắp hương cấu khấn sẽ rất linh nghiệm.

  6. Sau khi lập bàn thờ bạn nên thắp hương liên tục trong 100 ngày để bàn thờ tụ Khí. Không tắt đèn điện ở bàn thờ, vì ánh sáng sẽ giúp chỉ đường cho các vị thần giáng xuống trần gian. Trong 100 ngày nên thay nước mỗi ngày. Mỗi khi cần xin điều gì đó thắp 3 nén hương cắm theo hàng ngày. Vào ngày rằm, mùng một, lễ tết thì thắp 5 nén hương cắm theo hình chữ thập. Bạn nên chọn hương cuốn tàn – giữ được tàn hương, sau một thời gian sẽ có bát hương đẹp và tụ Khí. Vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì rút chân hương hóa vàng. Sau khi hóa vàng nên đổ một ít rượu vào tro.

  7. Nghi lễ thắp hương: Thông thường người ta thường thắp hương và đọc văn khấn thần tài vào mỗi buổi sáng mỗi khi mở cửa kinh doanh. Tuy nhiên có một số thắp buổi tối. Việc thắp buổi sáng hay tối không có quy định cụ thể. Tốt nhất nên chọn giờ tốt và bài văn cúng thần tài chính xác để hành lễ sẽ kích hoạt trường khí dễ hơn.

  8. Nước: trước khi lấy nước cần rửa sạch chén, tốt nhất nên đặt 5 chén nước, nước đổ đầy cách miệng chén khoảng 1cm, không nên rót quá đầy dễ bị tràn ra bàn thờ không tốt.

  9. Hoa: Bạn có thể dùng bình hoa thủy tinh, gốm sứ đều được. Khi cắm nên chọn hoa tươi, có nụ, có mùi thơm càng tốt. Và không nên dùng hoa giả.

  10. Quả: Chọn trái cây tươi, không bị dập héo, còn nguyên vẹn có thể dùng táo, lê, chuối, cam, quýt. Và cũng không dùng quả nhựa để thờ cúng.

  11. Đèn, nến: Nên dùng nến hoặc đèn dầu, không dùng bóng điện, đèn nhấp nháy vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến việc thờ cúng.

  12. Gạo, muối sau khi cúng nên giữ lại, không được rải ra ngoài, rượu nên đứng ở ngoài cửa tưới vào nhà – với hàm ý đem lộc vào nhà.

  13. Một trong những chú ý khi thắp hương cúng thần Tài – Ông Địa đó là Lộc sau khi cúng, thường vấn đề này nhiều người ít quan tâm, nhưng chúng ta nên chú ý là “Lộc sau khi cúng không được chia cho người ngoài mà chỉ cho người trong nhà ăn”.

  Rút bớt chân nhang là việc nên làm không phải tùy tiện hàng ngày, thích làm lúc nào cũng được đâu. Có 1 nguyên tắc là. Thời điểm tốt nhất là các ngày 23 tháng chạp, ngày vía thần tài, ngày rằm tháng 7. Còn những nơi thắp hương thường xuyên hơn. Bạn nên kết hợp cúng ngày rằm hàng tháng để rút chân nhang.

  Rút chân hương bàn thờ thần tài bằng cách rút nhẹ nhàng từng chân một, hạn chế việc thốc nắm 1 bó chân. Gia chủ lưu ý chọn để lại những chân hương đẹp nhất, để lại chân nhang theo số lẻ 3 – 5 – 7 – 9. Số chân hương lược bớt mang đi hóa hoặc cắm ở gốc cây trong vườn nhà.

  Ngoài ra dịp cuối năm cũng là thời điểm thích hợp để các gia chủ bao sái lại bát hương, bao sái ban thờ để đón năm mới, xuân về.

  Khi bài biện bàn thờ Thần tài cần lưu ý những thứ không thể thiếu sau:

  • Tượng ông Thần Tài đặt bên trái, tượng ông Thổ Địa đặt bên phải (hoặc bài vị).
  • Một bát hương đặt ở giữa bàn thờ.
  • Lọ hoa đặt bên tay phải. Hoa cúng nên là hoa cúc, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng
  • Đĩa quả tươi đặt bên tay phải. Chuẩn bị 5 loại trái cây khác nhau
  • Chén nước
  • Đèn hoặc nến
  • Đĩa bày đồ lễ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Bài Văn Khấn Khi Sang Cát, Bốc Mộ Cho Người Thân
 • Giới Thiệu Sơ Lược Về Động Sơn Trang
 • 3 Bài Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Được Sử Dụng Nhiều Nhất !
 • Bài Văn Khấn Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Chùa
 • Lễ Phóng Sinh Và Bài Văn Khấn Phóng Sinh
 • Bài Khấn Nôm Khi Cúng Cho Vong Linh Người Thân Đã Mất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Cô Hồn Tháng 7 Năm Canh Tý 2022
 • Lễ Cúng Khai Trương Khách Sạn Theo Phong Tục Việt
 • [ Bài Cúng Khai Trương ]Cửa Hàng, Quán Ăn, Khách Sạn, Công Ty
 • Văn Khấn Xin Lộc Lô Đề Chuẩn Tâm Linh
 • Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Đúng Và Chuẩn Xác Nhất Ai Cũng Cần Biết
 • Bài khấn nôm của các cụ thời xưa trong các buổi cúng lễ gia tiên thường không quátrau chuốt về câu từ, nhưng rất thành tâm và thực tế.

  Quan trọng nhất vẫn là thành tâm hướng về tổ tiên, một lòng cầu mong tổ tiên ông bà cha mẹ … được an yên, bình an nơi chín suối. Không cần mâm cao cỗ đầy, không cần quá nhiều vàng mã, không cần bài cúng quá dài dòng và trau chuốt về câu chữ. Hãy thành tâm, mọi chuyện sẽ tự nhiên linh ứng.

  Nhà nào thờ Phật, theo đạo Phật thì khấn đoạn này trước:

  Ngày hôm nay: …… (nói rõ ngày âm hoặc dương, cũng có thể khấn nôm mà không cần nói rõ ngày nếu bạn đột nhiên không thể nhớ ra hôm nay là ngày gì.)

  Con tên là: … Tên cha sinh mẹ đẻ, không được lấy tên gọi khác (nếu có).

  Pháp danh của con là: ….. (nếu đã quy y và có pháp danh thì khấn, nếu không quy y Phật nhưng vẫn là người theo đạo Phật thì bỏ qua đoạn khấn pháp danh).

  Con ở tại địa chỉ: …. ở đâu khấn đó. Nếu ở nhà thuê thì khấn cả địa chỉ nhà ở quê quán của mình và khấn cả địa chỉ nhà đang thuê.

  “- Con cầu xin Phật A Di Đà

  – Con cầu xin Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  – Con cầu xin Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

  – Con cầu xin Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

  – Con cầu xin Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

  – Xin hãy chứng giám cho con. “

  Con cầu xin các Chư Thần, Tôn Thần, cùng các Quan Thần Linh ở khắp mười phương cõi. Cùng các chư Thần, Tôn Thần, cùng các Quan Thần Linh ở cõi âm, cùng Thập Điện Diêm Vương ở cõi Âm. Cùng các Chư Thần, Tôn Thần, cùng các Quan Thần Linh ngự tại nhà của con ở tại mảnh đất này, tại căn nhà này, tại địa chỉ …

  Con cầu xin gia tiên, tổ tiên, cụ kị, ông bà, cha me, cô dì, chú bác, anh chị em, người thân quyến thuộc của hai bên dòng họ nội và họ ngoại của con từ đời quá khứ cho tới đời hiện tại. Xin hãy chứng giám cho con.

  Ngày hôm nay là (nếu là ngày giỗ thì khấn ngày giỗ, ngày cưới thì khấn ngày cưới, xây nhà thì khấn xây nhà, đi xa thì khấn đi xa, buôn bán làm ăn thì khấn buôn bán làm ăn…v.v tùy theo mục đích cúng của mọi người là gì thì mọi người tự khấn cầu)

  Ngày hôm nay con mua chút (tiền, vàng, quần áo… mua gì khấn đó đúng với thứ mình mua, không được khấn thứ không mua mà khấn cho có).

  Con làm cơm cúng gia tiên tổ tiên, cụ kị, ông bà, cha mẹ, chồng vợ, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em ( Ai chết thì khấn tên người đó).

  Con cầu xin (gia tiên, cụ kị, ông bà, cha mẹ… hay ai thì khấn rõ tên) xin hãy về chứng giám cho con (hay vợ chồng con, hay toàn thể gia đình người thân quyến thuộc của con) và thọ hưởng, nhận đồ con cúng gửi biếu mọi người… (gửi riêng cho ai thì khấn rõ tên người đó).

  Phải chờ hết hương mới được hạ đồ cúng xuống ăn. Tuyệt đối tránh không được hạ đồ cúng xuống ăn khi hương đang còn cháy.

  Khi nào muốn hóa vàng mã gửi cho vong người thân của mình thì vào ban thờ thắp hương hoặc không thắp hương cũng được, nhưng phải khấn rõ: Con nay xin mang (mua đồ tiền vàng mã gì thì khấn) đi hóa gửi biếu … (ai thì khấn rõ) . Khấn xong thì mang đồ ra hóa.

  Một số quan niệm cho rằng: Không được rắc gạo muối. Vì việc rắc gạo muối là xua đuổi người âm nhà mình đi. (gạo muối chỉ dành cho Quỷ đói khát chuyên ăn gạo thôi… Quỷ đó miệng nhỏ chỉ nhỉnh hơn hạt gạo nên chỉ có thể ăn gạo). Vứt gạo muối sẽ khiến người âm gia đình sẽ giận và hận con cháu người thân trên dương ví mình, coi mình là Quỷ đói khát. Việc này nếu bạn thấy hợp lý thì làm theo. Không thì có thể bỏ qua vì ad cũng đang tham khảo từ nhiều thầy khác nhau.

  Herodota.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
 • Văn Khấn Cúng Mụ Làm Lễ Đầy Tháng, Thôi Nôi Cho Bé Tại Nhà Chuẩn Nhất
 • Sắm Mâm Lễ Vật Cúng Đầy Tháng Cho Bé Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Tự Cúng Xe Ô Tô Vào Mùng 1 Hàng Tháng Cầu May Mắn Bình An
 • Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Hàng Tháng Chính Xác Nhất
 • Bài Văn Khấn Nôm Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Ngày Rằm
 • 4 Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7 Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất
 • Phần Lớn Chúng Ta Đều Cúng Giỗ Sai Vì Sao ?
 • Phong Tục Thờ Cúng Gia Tiên Ngày Tết Của Người Việt
 • Cách Thờ Cúng Và Đặt Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Văn khấn ông hoàng bảy – Bài văn khấn nôm ông hoàng bảy tại đền để cầu lộc may mắn cả năm. Cách sắm lễ cúng và xin lộc ông hoàng bảy tại đền chính xác nhất.

  Cách xin lộc đền ông hoàng bảy

  Ngày 17/7 hàng năm được coi là ngày tiệc chính thờ Quan Hoàng Bảy Bảo Hà. Vào ngày này, rất đông người dân sẽ về đây dâng lễ xin phù hộ. Xin được giới thiệu để người đọc quan tâm tham khảo cách sắm lễ, bài văn khấn Nôm đền ông Hoàng Bảy

  Đền thờ Ông Hoàng Bảy được lập tại nơi năm xưa di hài của ông lưu lại là Đền Bảo Hà, nằm ở chân đồi Cấm, bên bờ thượng lưu sông Hồng, ở bên bến phà Trái Hút, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hàng năm, cứ từ 7/7 tới 17/7 người dân nô nức kéo nhau về đề bái yết và dâng phẩm vật cầu xin ngài gia hộ.

  Đến ông hoàng bảy cầu gì?

  Thường khi đi lễ đền ông hoàng bảy đa phần thường cầu may, cầu mát nhưng nhiều năm trở lại đây người ta truyền tai nhau về sự linh thiêng của ông khi xin lô, đề… không biết linh thiêng thế nào nhưng nhiều người đã quay lại đền tạ lễ.

  Sắm lễ đền ông Hoàng Bảy

  • Lễ mặn: Mâm xôi, gà (gà trống bày nguyên cả con)
  • Lễ chay: Rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, hoa tươi quả tốt, bánh, kẹo (kẹo lạc, oản), trà, thuốc lá, ít vàng lá, hương, nến, tiền trần, cau trầu, 1000 vàng Bốn Phủ, 1000 vàng tím… Nếu những ai có điều kiện hơn có thể sắm thêm một cỗ ngựa tím cùng với minh nghi quần, áo, hia, mũ đầy đủ.

  Lưu ý: Lễ vật dâng ông Hoàng Bảy, không nhất thiết phải dâng Ông 12 tiên nàng. Lễ dâng ông có thể ít hoặc nhiều nhưng chủ yếu tâm bạn phải sáng mới là điều cần thiết nhất.

  Văn khấn nôm ông Hoàng Bẩy

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật

  Ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật

  Hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.

  Đệ trước án tiền, kín lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát

  Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối:

  Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế

  Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.

  Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) -ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động

  Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể

  Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- thập điện minh vưong tòa chương địa phủ

  Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan

  Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân

  Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân

  Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.

  Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:

  Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu .bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu

  Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu

  Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mấu.

  Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa

  Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư

  Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

  Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong

  Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân

  Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều

  Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

  Bách vị các quan ngũ vị tôn quan

  + Quan đệ nhất Thượng Thiên

  +Quan đệ nhị thượng ngàn

  +Quan đệ tam thoải phủ

  +Quan đệ tứ khâm sai

  + Quan đệ ngũ tuần tranh

  Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan

  Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà

  + Chầu đệ nhất thượng thiên

  + Chầu đệ nhị thượng ngàn

  + Chầu đệ tam thủy phủ

  + Chầu đệ tứ khâm sai

  + Chầu năm Suối Lân

  + Chầu sáu Lục Cung

  + Chầu bảy Kim Giao

  + Chầu tám Bát Nàn

  + Chầu chín cửu tỉnh

  + Chầu mười Mỏ Ba

  + Chầu Bé Bắc Lệ

  + Chầu bà bản đền

  Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng

  Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An

  Sám hối tứ phủ thánh cô

  + Cô đệ nhất thượng thiên

  + Cô đôi Đông Cuông

  + Cô bơ Thác Hàn

  + Cô tư địa phủ

  + Cô năm Suối Lân

  + Cô sáu Lục Cung

  + Cô bảy Kim Giao

  + Cô tám đồi chè

  + Cô Chín Sòng Sơn

  + Cô mười Đồng Mỏ

  + Cô bé sơn lâm

  + Cô bé bản đền

  Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả cậu đôi cậu bơ cậu bé

  Con lạy ngũ dinh thần tướng-ngũ hổ thần quan

  Con lạy thanh xà tướng quân- bạch xà tướng quân

  Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.

  Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ

  Đê tử con là:………………………………………. ……………………………

  Ngụ tại:…………………………………….. ………………………………………….

  Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời

  Mậu tý niên…nguyệt…..thời

  Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành

  nhất tâm tưởng vạn tâm cầu-tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ

  Mang miệng tới tâu-mang đầu tới bái-cửa đình thần tam tứ phủ .

  Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương -vuốt ve che chở -phù hộ độ trì

  Cho con: ba tháng hè chín tháng đông-đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối ,

  Tứ thời bát tiết-tháng thuấn ngày nghiêu-phong thuận vũ hòa -tai qua nạn khỏi.

  Mẫu cho con được sáng hai con mắt-bằng hai bàn chân-,

  Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm-cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ

  Cho tươi như lá cho đẹp như hoa-phúc lộc đề đa tiền tài mang tới,

  Mẫu cho con lộc ăn lộc nói-lộc gói lộc mở,lộc gần lộc xa,

  Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy-điều lành mang đến điều dữ mang đi.

  Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ-vuốt ve che chở nắn nở mở mang.

  Cải hung vi cát cải hạo vi tường-thay son đổi số nảy mực cầm cân.

  Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen-cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành

  Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể-cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành

  Mẫu ban danh ban diện ban quyền-cho con có lương có thực có ngân có xuyến-tài như xuyên chí lộc tựa vân lai

  Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc-cầu bình an đắc bình an

  Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa

  Cho trên thuận dưới hòa-trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.

  Mẫu cho nước chảy một dòng-thuyền xuôi một bến,bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ

  Năm xung Mẫu giải xung-tháng hạn giải hạn

  Cho gia trung con dc trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ

  Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ.

  Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông

  Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường,

  Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều ko sảy bảy điều ko sai.

  Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.

  Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần

  Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn,

  Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.

  Mẫu chấp kỳ lễ vật-chấp lễ chấp bái

  Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.

  Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.

  Con nam mô a di đà phật (3 lần)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Bỏ Bàn Thờ
 • Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua ( Năm 2022) Giúp Chủ Nhân “rinh” Lộc Lá Về Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Khai Trương Văn Phòng Mới Chi Tiết Nhất
 • Giỗ Tổ Hùng Vương Cúng Lễ Vật Gì
 • Đền Thờ Ông Hoàng Bảy Ở Hà Nội, Sẵm Lễ, Văn Khấn Đền Ông Hoàng Bảy
 • Bài Khấn Nôm Lễ Tạ Mộ Ngày 30 Tết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Chuẩn Nhất Trước Khi Rút Chân Nhang Ngày 23 Tháng Chạp
 • Phong Tục Tỉa Chân Hương (Nhang) Ngày Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp
 • Bao Sái, Tỉa Chân Nhang Ngày 23 Tháng Chạp
 • Văn Khấn Bài Cúng Tết Hàn Thực Trong Nhà Chuẩn Nhất
 • Bài Văn Khấn Tết Hàn Thực 3/3 Trong Nhà Chuẩn Nhất, Đầy Đủ Theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
 • Infonet xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo cách sắm lễ, cách cúng, bài văn khấn nôm cho Lễ tạ mộ ngày 30 Tết.

  Ý nghĩa:

  Ngày 30 tết, mọi gia đình thường ra mộ tổ tiên và người thân đã khuất để lễ tạ Thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang mộ, rước vong linh Gia tiên về đón năm mới. Gia đình khi ra mộ lễ sẽ chuẩn bị lễ để cúng. Lễ này gọi là lễ Chạp. Những gia đình trong năm có người mất thì đến lễ Chạp nên tiến hành cẩn thận hơn những năm khác. Nếu gia đình không có điều kiện ra mộ, thì có thể rước Gia tiên về đón năm mới theo cách: bày cỗ lên bàn thờ, đèn, hương hoa dâng cúng vào trưa (giờ Ngọ) ngày 30 Tết, rồi khấn Tổ tiên về dự hưởng Tết với gia đình.

  Sắm lễ:

  Mâm cỗ cúng gia tiên phải được chuẩn bị chu đáo, bao gồm:

  – Hương hoa, trầu cau.

  – Vàng mã.

  – Lễ mặn hoặc lễ ngọt tùy theo gia chủ chuẩn bị. Mâm cúng lễ phải đầy đặn, bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặc bầy lên bàn thờ gia tiên.

  Văn khấn lễ chạp

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan.

  – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương.

  – Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

  – Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, các ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong xứ này.

  Con kính lạy hương linh:…………………..

  Hôm nay là ngày …… tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

  Tín chủ (chúng) con là:

  ……………………….

  Ngụ tại:…………..

  Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa nước quả,kim ngân bạc vàng, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là :

  ………………………

  có phần mộ táng tại

  ………………………………

  về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiện, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa. Âm dương cách trở

  Chén nước nén hương.

  Thành tâm kính lễ

  Cúi xin chứng giám

  Phù hộ độ trì

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Lễ Tất Niên Ngày 30 Tết
 • Văn Khấn Tết Hàn Thực Phổ Biến Nhất
 • Văn Khấn Sắm Lễ Tết Hàn Thực Ngày Mùng 3 Tháng 3 Âm Lịch
 • Văn Khấn Ngày Mùng 3 Tết Mậu Tuất 2022 Chuẩn Nhất Và Những Lưu Ý Không Thể Bỏ Qua
 • Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng 3 Có Phải Tết Thanh Minh
 • Bài Văn Khấn Nôm Gia Tiên Rằm Hàng Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Rằm Hay Còn Gọi Là Ngày Vọng Hàng Tháng
 • Văn Khấn Mùng 1 Cúng Gia Tiên Và Các Vị Thần Chính Xác Nhất
 • Bài Văn Khấn Nhập Trạch Vào Nhà Mới Cúng Thần Linh, Gia Tiên
 • Văn Khấn Giao Thừa Năm 2022 Đón Nhiều Tài Lộc, An Khang, Thịnh Vượng,…
 • Văn Khấn Giao Thừa Bàn Thờ Thần Tài
 • Phong tục cúng rằm và mồng một (hay tập tục cúng sóc vọng) là do ảnh hưởng của ba nguồn tôn giáo Nho, Lão, Phật dung hợp mà ra. Theo truyền thống của Nho giáo và Lão giáo, ngày Sóc và ngày Vọng là ngày Thiên Địa khai thông, nghĩa là tất cả những chướng ngại giữa ba cõi Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân không còn, nên trời đất sẽ chứng giám cho hành vi của con người, ông bà tổ tiên sẽ cảm thông với lòng thành của con cháu qua lễ vật cúng dường, và quỉ ma ám chướng sẽ không tác hại ai. Do đó, họ không có bài văn khấn nôm gia tiên rằm.

  Còn đối với Phật giáo, hai ngày Sóc Vọng là ngày Trường tịnh hay ngày thanh tịnh nhất nên các hàng tu sĩ thì làm lễ Bồ Tát để tự kiểm điểm mình có giữ giới luật không, còn các phật tử thì làm lễ Sám hối cầu nguyện bỏ dữ làm lành. Do đó, phần lớn Phật tử thuần thành có tục ăn chay tối thiểu vào hai ngày này.

  Khi cúng sóc vọng, bốn lễ phẩm cúng dường chính cho bàn thờ là: hương, đăng, hoa, quả. Về đốt hương, thì tục này du nhập từ Ấn độ vào Trung Hoa vào đời Hán Vũ Đế qua tục thờ tượng vàng của vua Hung Nô. Loại hương dùng gọi là giáng hương thì mới mời triệu được thần linh. Còn về đèn, thì nền văn minh Ấn có tục thờ lửa nên xem đèn như một nghi thức tối cần, vả lại đèn đuốc là một nhu cầu cho sự cúng dường về đêm.

  Tục cúng phẩm xôi chè và hoa quả là một nét thăng hoa văn hoá về ẩm thực vì đó là thành phẩm của nền kinh tế nông nghiệp cổ truyền của dân Việt. Những hồi kinh tụng niệm, những tiếng mõ, tiếng chuông qua hương khói và ánh nến lung linh là những lời mời gọi huyền diệu tìm về nơi Phật Pháp cho một triết lý cứu khổ trong cõi vô thường. Vậy bài cúng thế nào mới đúng, các bạn hãy tham khảo bài văn khấn nôm gia tiên ngày rằm hàng tháng chúng tôi chia sẻ sau đây.

  Văn khấn nôm gia tiên rằm

  Bài cúng này được mọi người sử dụng để thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Chính vì thế cứ vào mùng một và ngày rằm các gia đình sẽ làm lễ cúng trên bàn thờ gia tiên và đọc văn khấn nôm gia tiên để cầu xin bình an, may mắn và sức khỏe dồi dào. Nội dung văn khấn nôm gia tiên:

  Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần. – Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này. – Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ – Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại. Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm ………….. Tín chủ con là ………………………………………….. …. Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

  Chúng con thành tâm kính mời: – Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. – Hương hồn Gia tiên nội, ngoại Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông Người người được chữ bình an, Tám tiết vinh khang thịnh vượng, Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng Một Tết
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Giỗ Thường Cát Kỵ Đầy Đủ Chính Xác Nhất
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Giỗ Đầu
 • Văn Khấn Lễ Nhập Trạch: Khấn Thần Linh Và Khấn Gia Tiên
 • Văn Khấn Gia Tiên Cho Bé Gái Và Bé Trai (Đầy Cữ
 • Văn Khấn Nôm, Bài Cúng Gia Tiên Mùng 1 Và Rằm Truyền Thống

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Tết Thanh Minh Theo ‘văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam’
 • Văn Khấn Tết Thanh Minh Tại Nhà, Bài Cúng Tết Thanh Minh Ngoài Mộ, Nghĩa Trang
 • Hai Bài Văn Khấn Tết Thanh Minh Tại Nhà Và Ngoài Mộ, Nghĩa Trang Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Ông Bà Tổ Tiên Về Dự Ngày 30 Tết
 • Ngày Đẹp, Văn Khấn Cúng Gia Gia Tiên Ngày Rằm Tháng 7
 • #1 Văn khấn nôm, bài cúng gia tiên Mùng 1 và Rằm truyền thống

  Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 1

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

   – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

   – Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

   – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

   – Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

   Tín chủ (chúng) con là:………………………………………………………………..

   Ngụ tại:…………………………………………………………………………………..

   Hôm nay là ngày………………………..gặp tiết……………………..(ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đât, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

   Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Tao quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

   Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…………………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

   Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuân.

   Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

  Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 2

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

   Nam mô a di Đà Phật!

   – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

   – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

   – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

   – Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

   – Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

   – Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.

   Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

   Tín chủ con là ………………………………………….. ….

   Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến.

   Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

   Chúng con thành tâm kính mời:

   – Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

   – Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

   Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

   Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

   Phù trì tín chủ chúng con:

   Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

   Người người được chữ bình an,

   Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

   Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

   Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

   Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

   Cẩn cáo!

  Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 3

   Nam Mô A di đà Phật!

   Nam Mô A di đà Phật!

   Nam Mô A di đà Phật!

   Con tấu lạy chín phương trời mười phương Phật Chư Phật mười phương.

   Con tấu lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ.

   Con tấu lạy Thần Linh Đất nước, Thổ thần bản cảnh, Quan đương niên đương cảnh, Thành Hoàng bản thổ, Táo Quân thần chủ, Chúa đất long mạch, Thần tài, Tiền chủ, Hậu chủ, Táo phủ thần quân, Tả Long hữu hổ tiếp dẫn phúc đức tại gia tại số nhà: …………………………………………………………..

   Con tấu lạy Chư vị Liệt Tổ Liệt Tông ngũ đại đồng đường dòng họ …………………………………

   Con tấu lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Gi Tỷ Muội, Thúc Bá Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé tại gia, Cậu Bé tại gia, các Chân Linh thần tử Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng họ: ……………………………………

   Hôm nay là ngày ………………….. Tháng ………………………….. Năm………………………

   Phu thê hai họ con thành tâm có nén nhang bát nước ………. Dâng kính Phật Thánh, các Quan, Chư vị Tổ Tông chứng minh công đức, chứng tâm nhận lễ, phù hộ độ trì ………………… Xin các ngài phụ hộ cho gia chung chúng con được nấp bóng cửa nhà Ngài,…… phù hộ độ trì cho chúng con được đắc kỳ tài được sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, Gia chung bình an, lộc tài vượng tiến.

   Nam Mô A di đà Phật!

   Nam Mô A di đà Phật!

   Nam Mô A di đà Phật!

  ( Ai chưa lập gia đình thì thay từ Phu thê bằng Gia chung hay đơn giản là Chúng con )

  Văn khấn nôm Mùng 1 và Rằm truyền thống

   Kính lạy: Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

   Hôm nay là ngày mùng một Tết, tháng Giêng, năm …………………..

   Chúng con là: ………………………………Tuổi……………

   Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố …………….

   Phường ……………………Quận…………………………..Thành phố………………….

   Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án.

   Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

   Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Phục duy cẩn cáo!

  Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm là gì?

  • Người Việt coi mùng 1 (Âm lịch) là ngày Sóc, còn ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) là ngày Vọng để tưởng nhớ đến tổ tiên. Theo phong tục truyền thống thì trong những ngày này, người ta cúng với ý nghĩa:
  • Ngày mùng Một (ngày Sóc): Ngày khởi đầu của một tháng mới cầu điều may mắn và thành công.
  • Ngày rằm (ngày Vọng): Ngày có sự thông suốt của mặt trăng và mặt trời tức là trong ngày này thần thánh, tổ tiên thông thương với con người thì con người chỉ cần thật tâm cầu nguyện sẽ dễ dàng gửi được những nguyện cầu hơn. Hơn nữa, lễ cúng trong ngày này còn thể hiện mong muốn con người sáng suốt trong sạch, đẩy lùi những thứ xấu xa trong lòng.
  • Chính vì vậy, việc khấn cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm (khấn cúng ngày sóc, ngày vọng) là việc mà các con cháu nên làm hàng tháng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên.

  Các nghi thức cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm

  • Khi cúng gia tiên thì trọng tâm cúng thần thức của người đã khuất khi trở về cảnh giới an lạc. Người ta gọi đây là “âm siêu dương thái”. Nghi thức cúng gia tiên để đạt được những kết quả viên mãn là:
  • Tình vật, tịnh tài và tịnh tâm nên mọi thứ dâng cúng đều phải trong sạch, tuyệt đối không cúng tiền giả, không cúng những đồng tiền có nguồn gốc bất lương, không cúng những thực phẩm tanh hôi,… Ngoài ra có một số nơi còn không cúng đồ có nguồn gốc sát sinh vì họ cho rằng người mất không hưởng trực tiếp đồ cúng phạn thực nên chỉ dùng đồ hỷ thực hoặc hiếu thức mà thôi.
  • Cúng cần có sự nôi dưỡng, hoặc phóng sinh thể hiện lòng từ bi hay công đức của gia chủ và tiêu trừ được những nghiệp chướng trong quá khứ. Đây là cách giúp cho người thân tránh được những họa nạn không mong muốn về những nghiệp chướng này.
  • Không giải hạn bằng bùa ngải, bởi không thể dùng người khác thay thế mình, chỉ có mình mới có khả năng giải trừ các tai ách. Bất luận nguyên nhân nào cũng có nhân – quả.
  • Đọc văn khấn gia tiên với lòng thành cao cả, nguyện cầu những điều tốt đẹp cho gia đình, bản thân và có thể là cả xã hội.

  Cách làm lễ cúng gia tiên

  Những lễ vật cần sắm để cúng gia tiên

  Với ý nghĩa ngày tốt lành nhất trong tháng nên khi cúng vào ngày rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người Việt không cúng cầu kỳ, đơn giản chỉ là những đồ lễ như:

  Và một thứ không thể thiếu là văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm. Ở mỗi nơi trên đất nước Việt Nam lại có những quan điểm khác nhau về cúng lễ những ngày này. Có nơi cúng vào mùng 1 và ngày 15, nhưng cũng có nơi lại cúng vào chiều ngày 30 tháng trước và ngày 14 Âm lịch hàng tháng. Dù cúng theo vào thời điểm nào thì trước khi cúng gia tiên thì phải cúng ông thần Thổ Công trước. Như vậy mọi điều nguyện cầu mới phải phép và đến được với ông bà, ông vải và tổ tiên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Gia Tiên Mùng Một Tết
 • Văn Khấn Cúng Gia Tiên Ngày Rằm Tháng Giêng Năm 2022 Đinh Dậu Đúng Và Chuẩn Nhất
 • Các Bài Văn Khấn Gia Tiên Cúng Nhà
 • Văn Khấn Gia Tiên, Chúng Sinh Chuẩn Nhất Cho Rằm Tháng Bảy
 • Văn Khấn Gia Tiên Rằm Tháng 7 Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất
 • Các Bài Văn Khấn Nôm Truyền Thống Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Ông Công Ông Táo Ngày 23 Tháng Chạp
 • Văn Khấn Từ Bỏ Con Nuôi
 • Cho Nhận Con Nuôi Tại Việt Nam
 • Bài Văn Khấn Đền Ông Hoàng Mười Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Đền Ông Hoàng Mười Chính Xác Nhất
 • Văn khấn nôm là gì?

  Văn khấn thường thỏa đề cập ở phần khai mạc, là thể hiện đồng tiên sư và người hử tắt thở lý cúng trong ngày hôm đó. Những bài này thường có nhiều cỡ bài xích văn khấn khứa tặng tầng và các bài bác chi nhau. Đó có thể là:

  • Văn khấn khứa thánh thần giỏi
  • Văn khấn ngày kỵ ông bà cha mẹ
  • Văn khấn khứa màn đơn
  • Văn khấn rằm đầu tháng
  • Văn khấn thừa trong nhà

  Văn khấn nôm là những bài văn khấn được viết tuần tra chữ Nôm sau đó được nổi nhách bằng chữ quốc ngữ cho mọi người dân đều có thể sử dụng trong những dịp lễ cúng. Những từ ngữ xuất hiện trong văn khấn nôm thể hiện lòng chân thành, không ưa sử dụng từ môn mỹ cầu kỳ hay đại hồi khấn. Khi khấn không cần khấn lớn mà chỉ cần lâm râm trong miệng.

  Những lời cầu nguyện, cầu xin của con người sẽ được gửi tới những tiên nhân.

  Các bài văn khấn nôm truyền thống Việt Nam

  Cùng với nhu cầu con người trong đời sống xã hội, các bài văn khấn nôm truyền thống có nhiều bài sử dụng trong các thời điểm, nhu cầu sử dụng khác nhau.

  Văn khấn Nôm ngày rằm, mùng một (Văn khấn gia tiền đầu tháng)

  Bài cúng này được mọi người sử dụng để thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Chính vì thế cứ vào mùng một và ngày rằm các gia đình sẽ làm lễ cúng trên bàn thờ gia tiên và đọc văn khấn nôm gia tiên để cầu xinh bình an, may mắn và sức khỏe dồi dào. Nội dung văn khấn nôm gia tiên:

  Gia đình sẽ càng an vui, khỏe mạnh, hòa thuận hơn nếu gia chủ sắm cho mình sim phong thủy kích tình duyên, gia đạo. Sim phong thủy kích tình duyên, gia đạo như tăng sức mạnh sự phù hộ của gia tiên và luôn bên cạnh gia chủ như vật phẩm may mắn bất cứ khi nào bạn cần.

  Văn khấn nôm thổ địa thần tài

  Văn khấn nôm thổ địa thần tài được sử dụng trong một trong lễ nghi trang trọng không thể thiếu trong phong túc văn hóa người Việt. Đó là tục cúng Thần Tài Thổ Địa để cầu mong buôn may, bán đắt, gia đình yên ấm và hạnh phúc. Những người kinh doanh buôn bán thường sử dụng văn khấn này. Nội dung văn khấn thổ địa thần tài như sau:

  Văn khấn nôm cúng cô hồn

  Tháng 7 Âm lịch theo dân gian cho rằng đây là tháng Diêm Vương mở cổng hoa quan tiền thắng cho cô hồn vong linh lên trần gian. Văn khấn này thực hiện trong lễ cúng sẽ giúp cho cô hồn không đến quấy phá gia đình. Nội dung bài khấn cúng cô hồn:

  Văn khấn nôm ông Táo

  Ông Táo coi sóc việc bếp lửa trong gia đình. Đọc văn khấn ông Táo như muốn gửi đến ông Táo những tâm ý chân thành của gia chủ, mong ông Táo có thể gửi tới Ngọc Hoàng những điều hay điều tốt đẹp của gia đình trong năm qua. Bên cạnh sớ ông Táo, văn khấn ông Táo bằng tiếng Việt thì văn khấn nôm cũng được sử dụng khá phổ biến ở nhiều gia đình Việt. Nội dung bài khấn ông Táo:

  Các bài văn khấn nôm truyền thống Việt Nam nói riêng, văn khấn cổ truyền Việt Nam đi vào đời sống của mọi người dân Việt Nam. Trong các buổi cúng lễ, sử dụng văn khấn là một cách thể hiện được những tâm tư, mong muốn và nguyện vọng của gia chủ muốn gửi tới thần linh, gia tiên hay những đối tượng xác định,… Sự xuất hiện của văn bản này chính là một phần tạo nên nét độc đáo trong phong tục thờ cúng của dân tộc Việt như ngày nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Nôm Truyền Thống Cổ Truyền Của Người Việt
 • Văn Khấn Nôm Truyền Thống Của Người Việt
 • Bài Văn Khấn Gia Tiên Ngày Thường Đầy Đủ & Thành Tâm
 • Văn Khấn Chung Thiên Ngoài Trời Hàng Tháng Chuẩn Nhất
 • Chi Tiết Bài Văn Khấn 49 Ngày Cho Người Mất Ngoài Mộ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×