Top 12 # Xem Nhiều Nhất Bài Cúng Nôm Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Herodota.com

Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm

CÁCH CÚNG LẠY, LỄ NGHI I.CÚNG THẦN: -Bàn soạn lễ vật xong rồi thắp hương đèn, mỗi bàn thờ 3 cây hương, người cúng cầm 3 cây hương bái 3 bái rồi cắm lên bàn trước gần nhất, lạy 4 lạy rồi đứng lên. -Tự niệm sơ hiến lễ: Nếu có người rót rượu thì người quỳ lạy quỳ xuống, cung tay lên để rót rượu tuần nhứt, nên rót tuần nhứt là 1 ly giữa, người lạy quỳ xuống rồi cầm bài cúng để đọc mời. Còn không có người rót rượu thì mình cũng niệm sơ hiến lễ, cầm rượu rót, quỳ xuống cầm bài cúng đọc mời, đọc xong để lên bàn cúng và quỳ lạy xuống, đứng lên lạy xuống 2 lạy, đứng lên bái 3 bái. -Niệm á hiến lễ: Rót rượu lần nhì ở ly bên tay phải người lạy, quỳ xuống vái lần 2 không cầm bài cúng nữa là tự mình xin bề trên phù hộ cho gia đình sức khỏe, an khang thịnh vượng, tùy theo từng lễ cúng của mình … và từ quỳ lạy xuống, đứng dậy bái 3 bái. -Niệm chung hiến lễ: Rót rượu tuần tam ly rượu còn lại, quỳ khấn vái lần 3 là các thần linh chúng giáng lễ nghi tâm thành của gia đình mình, cầu chúc quỹ thần nơi tiên cảnh vưi tươi, an lạc, phò hộ chúng sanh cùng thân chủ có gì sai sót xin niệm tình tha thứ, rồi bước ra khỏi chiếu khoảng 5 phút để con cháu vào lạy … -Chủ bái bước vào bái 3 bái niệm điểm trà, tạ linh rồi rốt trà, lạy 4 lạy, đốt văn (nếu có viết ra), đốt giấy. -Đốt giấy gần xong, ở trên tô gạo muối có cắm 3 cây hương, bưng bái 3 bái, nếu bài phát lương mình thuộc thì đọc để phát, còn không thì đem ra sân trước bàn cúng vãi theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng một nắm, còn đổ chính giữa là trung ương, lễ còn bánh nổ sẽ vãi ra ngõ, đường để tiễn đưa. Tô cháo trắng đổ ra khỏi khuôn viên nhà mình. *Cách bưng tô gạo muối để đọc bài phát lương như sau: Bàn tay có 5 ngón: 1 là ngón cái, 2 là ngón trỏ, 3 là ngón giữa, 4 là ngón út, còn lại 1 ngón không tên này ta thường đeo nhẫn. Theo truyền thuyết thì các thầy giỏi bùa phép thường dùng ngón này để trừ tà ém quỷ, trừ ngoại nhân ngoại cảnh … Khi bưng tô gạo muối niệm chú hoặc không niệm chú cũng vậy, ngón tay này khấp lại để tô gạo lên trước đọc vãi, còn 3 cây hương cầm tay khác chúc xuống gạch dọc 3 đường, gạch ngang 3 đường và vòng quanh 3 vòng trên tô gạo muối từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ trước bàn cúng để niệm chú hoặc bưng đi vãi. Đây là bùa hộ mạng của người phát lương. II.CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN: Cách cúng lạy khẩn vái như nhau, riêng cách rót rượu chỉ niệm chung tuần hiến tửu, rồi rót rượu bia, nước ngọt mời khách, rượu quan khách đem đến đều mở nút ra để cúng, không hạn chế ly tách. Chỉ cúng từ nhà thờ chi phái trở lên mới rót rượu 3 tuần và phân hiến. Khẩn vái cũng 3 lần, chú ý lần đọc văn sớ cúng rồi phải lạy, còn sau đó là từ quỳ lạy xuống 1 lạy, trong lễ gọi là phủ phục, đứng dậy bái 3 bái lần 3 cũng vậy rồi bước ra. Khi rót trà lạy 4 lạy rồi đốt giấy, nếu có cúng đồ vàng mã ông bà ngày kỵ giỗ phải đem sớ điệp đọc trước rồi đốt sau (Gia đình kỵ ai và đốt cho ai thì đọc tên người đó, bao nhiêu bộ đồ cho ai thì đọc hết 1 lần và nhớ phải đọc quận họ của người đó) Thờ đồ vàng mã 3 ngày tết hay cúng các rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 thì không phải đọc sớ đốt, vì ông bà … về nhận trực tiếp. Còn những ngày giỗ kỵ phải có người nhận đem về cất giữ khi cần mới phát ra. -Đám kỵ giỗ có cúng mâm đất trước hiên thì trong bàn thờ vẫn lên hương đèn, khi cúng ở ngoài xong thì xoay vào cúng tổ tiên. Nếu có mời khách và con cháu về đông có thể đêm Tiên thường người kỵ giỗ ngày mai là cúng đất trước cũng được. Lúc cúng đất hoặc thần linh thì trang táo ngũ tự gia đường đều lên hương đèn (vì thần trong nhà phải ra tiếp thần từ bổn xứ trở lên, còn vào nhà chỉ cúng ông bà tổ tiên mà thôi). *Chú ý đêm Tiên thường ta phải làm gì và cúng gì? Ví dụ: ngày mai chánh kỵ bậc nào thì con cháu phải nhớ lại lúc còn sống ông bà sở thích cái gì, vật gì như bát nước chè xanh hoặc bánh gì, món ăn gì, rượu gì … Nếu có điều kiện là sắm lễ theo sở thích của bậc đó để Tiên thường, còn không ta phải thắp hương đèn khẩn vái linh hồn bậc đó về trước để mình nhờ họ mời bậc trên và thông báo kẻ dưới đã qua đời về dự lễ kỵ, vì dương gian và âm cảnh là như nhau, có mời mới về … *Lưu ý: Cúng xây ra xong là hương đèn hoa đem ra sân cắm. Còn cúng mâm hội đồng trong nhà xong hương hoa bàn này để cắm vào bàn thờ tổ tiên ông bà mình. PHẦN BỐN SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ -Nói về thần thánh tiền nhân từ đâu để rõ. Kể từ thời xa xưa nông nô cổ đại sản sinh các loài vật, trong đó có loài người. Cho đến truyền thuyết đời Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh 100 trứng, nở 100 con đầu tiên chỉ có 100 họ bây giờ. Theo sách vở lưu lại hơn 3 trăm mấy chục họ như còn nữa mà không biết được. Thời xưa vua chúa quan viên triều chính dòng họ kế thừa theo hệ cha là họ này là con họ kế tiếp theo phổ hệ, hoặc dòng họ nào có tội với nước là tru di tam tộc, do đó phải chạy loạn lạc tự thay tánh đổi danh …

-Thần linh là những bậc tiền sử có công với đất nước, mở mang bờ cõi, sáng tạo ra ngành nghề sĩ, nông, công, thương … Do đó các đời vua đã phong sắc các thần từ bậc Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Tôn thần, Linh thần để cho các đình chùa miếu võ thờ, toàn dân thờ cúng tôn vinh xin được phò hộ … Cũng như Tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã qua đời lâu rồi, ta phải dâng lên nhà thờ từng cấp từ Nhánh – chi – phái – tộc và làng theo dòng tộc để lo chung hiệp kỳ Xuân-Thu … -Người đời sống chết có hai cảnh: trần gian và âm cảnh, trần gian sống cao nhất hơn 100 năm tuổi gọi là hữu hình, còn âm cảnh là vô hình, linh hồn cũng ở trên cõi trần này mãi mãi, ta không thể thấy được nhưng rất linh thiên. -Người về âm cảnh lâu đời lâu kiếp rồi cũng trở thành thần linh tùy theo địa vị ở trần gian, bằng không sống trên đời ít người mến phục thì về âm cảnh lâu đời đến bậc cao hồn cũng chưa đến chức cập bộ hạ thị tùng.

Làng ta có 5 vị Tiền hiền đến đây chọn địa cuộc lập làng. Xây dựng Văn Thánh đình làng và các đình miếu ở từng ấp, từng xóm để thờ phụng các vị thần linh, hàng năm cúng tế trang nghiêm, cầu phước cầu tài cho dân thịnh vượng để lưu truyền lại cho con cháu đời sau thực hiện. Tổ tiên theo gia phả để lại, cây có cội nguồn, người có tổ tông, từ đời đời tiền sử ta phải tôn vinh và thờ cúng trang nghiêm các bậc đã tôn thần … Thần thánh cũng như tổ tiên không đòi hỏi phải cúng tế lễ vật cao sang, chỉ cần có tâm thành là Thần thánh, tổ tiên đã chứng giám rồi. Ví dụ: Đã mua một con gà để cúng lễ như đã định, nhưng trong lúc làm bị sơ sót nào đó mình thấy không yên tâm cúng, dù thế nào vẫn phải cúng vật đã định, trước khi cúng mình hãy xin lỗi vì lý do nào đó. Không được đi sắm con gà khác hoặc đồ vật khác để cúng Thần sẽ không chứng mà còn bị âm trách.

Âm cảnh tâm linh không thể trình bày hết được. Tôi soạn ra tập văn cúng này với mong muốn để lớp hậu sanh kế thừa nguồn gốc, có thể tự mình cúng tế tại gia đình theo tâm nguyện của mình là tốt nhất. PHẦN NĂM CÁC BÀI THẦN CHÚ BÀI PHÁT LƯƠNG GẠO MUỐI (Hướng dẫn ở phần cúng lạy) Bài chú: Chánh nhựt kiết thời lễ thành phát lương Nhứt biến thập, thập biến hóa, hóa biến thiên Biến hằng hà sa số vô lượng diệt vô biên Châu ngọc báu thiên sinh vạn vật Kiếp nuôi người thành bậc tài nhân Nhớ thuở xưa Đế Thuấn canh dân Tưởng thuở nọ Thần nông tác hợp Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc Địa sanh thảo hà thảo vô căn Dẫu sao dời vật đổi bao phen Quyết một dạ nhớ công ơn Tiên tổ Đã bao lần chịu đắng cay gian khổ Quyết một lòng dạy dỗ chúng con Đặng chép lại dòng son lịch sử Đã bao lần làm lành tránh dữ Cầu mong cho đặng chữ khương ninh Sống trên dương gian phải trọn nghĩa trọn tình Thác xuống âm cảnh mới sinh linh Phật độ Sống thác thác theo âm hồn thập loại Khắp nơi nơi tứ phương một cõi. Xin mời về để gọi chút tình Lòng nhiều của ít đinh ninh Lễ nghi bất túc nghĩ tình là đây. (Trọn gạo muối, bước ra nơi vãi) đọc tiếp: Muối đại hải mùi bay thơm ngát Hạt gạo châu nặng hạt xin dâng Kính xin chư vị lãnh phần Lòng thành của ít xin dâng cho trọn đời Dù cho vật đổi sao dời Lòng thành tín chủ xin mời lãnh lương Đông Tây Nam Bắc tứ phương Cùng là với cửa Trung ương sẵn sàng Đây là những phần diễm mễ lân bàn để phát lương cho những vị đến sau: Vui lòng san sẻ cùng nhau Mỗi người một ít chia nhau cho trọn tình Mấy lời khấn vái anh linh Lòng thành tín chủ cung nghinh tạ từ (Bắt đầu vãi gạo muối theo hướng, vãi đâu đọc đó) Đông quy Đông, Tây quy Tây, Nam quy Nam, Bắc quy Bắc, cùng Trung ương lễ Tư nhân tín chủ xin tạ thành. THẾ NÀO LÀ THẦN CHÚ TẨY UẾ A. Bài tẩy uế này để biết nếu muốn tự cúng hoặc học cách tẩy uế không phải là chuyên nghiệp, thầy cúng thì mình là người có can số theo năm sinh là can Mậu của 10 sinh tiêu là mạng Thổ mà phải có bản lĩnh thuộc bài, biết yểm bùa hộ mạng, cách bưng ly nước dừa để tẩy uế cũng như khi bưng tô gạo muối phát lương, có 3 cây hương làm phép rồi kẹp theo để đọc bài tẩy uế. Mục đích là tẩy mộc trừ tà. B. Hoặc ta có thể viết bài sớ thành 3 bảng bằng giấy vàng để trên bàn cúng xong 3 tuần rượu bắt đầu đốt nồi xông lên và đốt 1 tờ sớ ở nồi xông, bưng ly nước dừa cúng nhúng bông rảy quanh nhà từ trên đến dưới. Đến tờ sớ thứ 2 và thứ 3 cũng làm như vậy đủ tam tẩy rồi bỏ 3 cây hương vào nồi xông đốt luôn. Trở về bàn cúng rốt nước lạy tạ, đốt giấy, rải gạo muối, bái tất, dọn nhà cửa cho đúng giờ hoàng đạo đã coi trước an vị thần Táo, Ngũ tự gia đường rồi đến tổ tiên, phần này không phải can mạng mà chính tâm. C. Còn mời người cúng hoặc mình cúng thì lễ nghi ta phải sắm sửa đầy đủ trước khi cúng (hướng dẫn ở phần xây dựng) VẬT DỤNG KHI TẨY UẾ 1.

Một trái dừa non lấy nước đổ ra chén, 1 cái bông (có cọng để cầm) để trên bàn cúng. 2.

Chín trái bồ kết 3.

Chín củ hành 4.

Chín thứ gai 5.

Gói thuốc xông

6.

Nồi than đỏ để giữa nhà. THẦN CHÚ -Nhứt sái thiên thiên thanh

-Nhị sái địa địa phủ -Tam sái nhân nhân đắc trường sanh -Tứ sái quỷ quỷ diệt tàn hình Án phà (bắt đầu rảy nước) -Thanh thanh chi thủy -Nhựt nguyệt ba khai -Nam Tào Bắc Đẩu -Nội án tam thai -Thần thủy giải uế -Họa khứ phước lai -Càn nguyên hanh lợi -Trịnh cấp cấp thành -Càn luật linh -Giải trừ uế khí luật linh.Án phà (Đọc rải nước 3 lần) HỮU ĐIỆP CẤP KỶ NIỆM TỔ TIÊN (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp) HỮU ĐIỆP CẤP Chánh nhựt kiết thời Xuân Mỵ xứ chi nguyên Tư nhân Trưởng Nam Trần Minh X cùng toàn gia đẳng nội ngoại . Xuân tiết nhựt kỵ Hiển khảo Trần Cảnh A thuộc Vĩnh Xuyên quận. Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sự. CUNG VỌNG CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỰ SỨ GIẢ.

TỪ QUAN ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN TRUYỀN LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN. PHỤNG TUYỂN CẤP VONG LINH ĐỆ HÀNH NƯƠNG THÂN CHẤP CHO HIỂN KHẢO CHỦ NHÂN TRẦN CẢNH A , THUỘC VĨNH XUYÊN QUẬN CÙNG HIỂN TỶ PHẠM THỊ B THUỘC CAO BÌNH QUẬN. KỶ NIỆM ĐÁO NIÊN LỄ, MỖI NGƯỜI MỘT BỘ.

LIỆT KÊ: -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt táng: nhứt kiện -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phụ: nhứt kiện -Nhứt nhứt song hài: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện -Nhứt hồng đoãn cân: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầu đủ CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT. ĐÃ CẤP MINH Y SƯ. HỮU ĐIỆP CẤP MA MỚI (Từ làm tuần đễn giỗ hàng) (thay đổi vào các từ có gạch dưới cho phù hợp) HỮU ĐIỆP CẤP LINH Chánh nhựt kiết thời Túy Loan Cù Lai xứ chi nguyên Tư nhân hiếu chủ Trưởng Nam Hà Văn Ô cùng toàn gia đẳng nội ngoại Xuân tiết Sơ tuần lễ Mẫu thân hiển tổ Hồ Thị Y , An Định quận.

Thành tâm cẩn dụng kim ngân Minh y sư liệt trần du hậu kiền xuân trung tư Hiển tỷ Hồ Trọng Nương , An Định quận, từ trần ngày 20 tháng 2 năm Tân Mão sanh ư ngày 26-2-Tân Mão hưởng thọ 76 tuổi Mạng chung đáo lễ sơ tuần nhựt CUNG THỈNH CHƯ VỊ HUỲNH LỤC DIỆN CHƯỞNG MINH Y SỨ GIẢ TỪ QUANG ĐẠI TƯỚNG VÕ LÂM ĐẠI THẦN. CẤP PHÁT LỆNH TẢ MẠNG THẦN QUAN, HỮU MẠNG THẦN QUAN, CẤP PHÁT MINH Ư DỰ CHO HỒ THỊ Y , AN ĐỊNH QUẬN LÃNH MINH Y. LIỆT KÊ -Nhứt nhứt trường đại y: nhứt kiện -Nhứt chẩn kê thủ: nhứt kiện -Nhứt nhứt đoản đại y: nhứt kiện -Nhứt cân thủ phục: nhứt kiện -Nhứt nhứt hài: nhứt song kiện -Nhứt táng: nhứt kiện -Nhứt hồng đoản can: nhứt kiện -Kim ngân khí dụng đầy đủ CẤM NHƯỢC NGOẠI NHÂN, NGOẠI TỘC, NGOẠI PHÁI, NGOẠI QUỶ, BẤT ĐẮC VONG LOẠN HÀNH CHIẾM ĐOẠT. ĐÃ CHẤP CẤP MINH Y SƯ PHẦN 6 CÁC BÀI VĂN CÚNG THẦN LINH TRONG NĂM (Thay thế vào các từ gạch dưới cho phù hợp với lễ cúng) *Một số từ dùng trong việc cúng (ghi vào chỗ cẩn dụng ): -Cúng heo hoặc bò nguyên con gọi là: Sanh tư

-Làm heo lấy đầu heo cúng Thần có mỡ chài phủ: Hào soạn sanh tư

-Mua đầu heo về cúng thần có mỡ chài phủ: Hào soạn -Làm gà để y con cúng có giò: Kim kê -Cúng xôi chè hoặc bánh không có cơm: Trai bàn -Cúng mâm cơm như tết nhà, giếng …: Trai bàn *Năm và tháng trong lễ cúng ghi theo lịch (Ví dụ: Tuế thứ Tân Mão niên, Nhị ngoạt (tháng 2) … *Ngày trong tháng được ghi như sau: -Ngày 1: Sơ nhứt nhựt … Ngày 10: Sơ thập nhựt

-Ngày 11: Thập nhứt nhựt … Ngày 19: Thập cửu nhựt -Ngày 20: Nhị thập nhựt … Ngày 29: Nhị cửu nhựt -Ngày 30: Tam thập nhựt. *Tiết trong năm (theo âm lịch)

-Từ tháng Giêng đến hết tháng 3: Xuân tiết -Từ tháng 4 đến hết tháng sáu: Hạ tiết (chí) -Từ tháng 7 đến hết tháng 9: Thu tiết (trọng) -Từ tháng 10 đến tháng 12: Đông tiết (mạnh)VĂN CÚNG TẤT NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Tân Mão niên, thập nhị ngoạt, nhị thập nhựt Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù lai xứ chi nguyên. Tư nhân tín chủ Đặng Công A , Hiền thê Đào Thị B , cùng toàn gia đẳng Đông tiết kiết thời. Cung lễ chung niên Tân Mão tạ thần an bổn xứ Thành tâm cẩn dụng Hào soạn , hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi kính lễ Cẩn ủy chủ bái Đặng Công A cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần -Chánh tự kim niên Hành khiến Hành binh thần quan tôn thần -Kim niên Thái tuế Chí đức tôn thần. -Cửu thiên Huyền nữ Thánh Mẫu Tiên nương tôn thần -Tiên sư, Tổ sư tứ hướng tôn thần -Triệu vương Tam thập lục vương hành binh chi thần -Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần -Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan -Nội gia diên trạch, Ngoại gia diên cư, Nguyên quân chơn quân chi thần -Tả ban hữu ban thập loại cô hồn, âm hồn, tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong, cập âm sa dương sa, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật. -Ngưỡng lai chư vị tôn thần chi thần phò hộ chung niên bình an khương thái. Lưu gia ư huệ phước PHỤC DI CẨN CÁO. VĂN ĐƯA THẦN TÁO VỀ TRỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Tân Mão niên, thập nhị ngoạt, nhị thập nhựt

Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù lai xứ chi nguyên. Tư nhân tín chủ Đặng Công A , Hiền thê Đào Thị B , cùng toàn gia đẳng. Cung lễ nghinh tiễn thần Táo sớ tâu Ngọc Hoàng thường niên Chánh nhựt kiết thời Thành tâm cẩn dụng trai bàn, hương đăng hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ. Cẩn ủy chủ bái Đặng Công A cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh tư nghinh Đông trù Tây mạng tam vị táo quân -Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ, Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh ngũ tự gia đường. -Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật tạ Thần chung niên. Xin bảo phò gia đẳng chung niên vạn sự như ý nguyện từ nhân vật đến thực vật, thương hiệu, ngành nghề, sĩ nông công thương tấn tài phát lộc, bình an khương thái, ơn thành kỳ nguyện, ngưỡng Thần lưu phước bổn gia. PHỤC DI CẨN CÁO (Pha trà khẩn niệm) NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN (Đốt giấy bái tiễn đứng bên trái người lạy) VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuế thứ Nhâm Thìn niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù Lai xứ chi nguyên

Tư nhân tín chủ Nguyễn Văn T , hiền thê Lê Thị B cùng toàn gia đẳng. Cung lễ ngưỡng vọng quy lai Thần táo an tọa tại gia đường. Tân niên chánh nhựt kiết thời Xuân Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ. Cẩn ủy chủ bái Nguyễn Văn T cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU -Cung thỉnh tân nghinh Đông trù Tây mạng tam vị Táo quân thần quan. Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh. Ngũ tự gia đường, Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Cửu thiên huyền nữ Chánh mẫu nguyên quân đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật. Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia đẳng trong năm Nhâm Thìn bình an khương thái, tấn tài nghinh phúc Tín chủ y kỳ nguyện. Ngưỡng lai chư vị thần quan chi gia ư huệ giả PHỤC DI CẨN CÁO (Điểm trà khẩn niệm) NHÂN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN (Đốt giấy bái tạ) CÁC THẦN TỪNG NĂM ỨNG VỚI 12 GIÁP (Dùng để cúng Hành khiến theo từng năm) 1.Năm Tý: CHU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN ÔN HÀNH BINH CHI THẦN – LÝ TÀO PHÁN QUAN 2.Năm Sửu: TRIỆU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – TAM THẬP LỤC PHƯƠNG HÀNH BINH CHI THẦN – KHÚ TÀO PHÁN QUAN 3.Năm Dần: NGỤY VƯƠNG HÀNH KHIẾN – MỘC TINH CHI THẦN – TIÊU TÀO PHÁN QUAN 4.Năm Mão: TRỊNH VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THẠCH TINH CHI THẦN – KIỂU TÀO PHÁN QUAN 5.Năm Thìn: SỞ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – HỎA TINH CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN 6. Năm Tỵ: NGÔ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HẢI CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN 7.Năm Ngọ: TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN. 8. Năm Mùi: TỐNG VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ĐẠO CHI THẦN – LÂM TÀO PHÁN QUAN 9.Năm Thân: TẾ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ MIẾU CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN. 10.Năm Dậu: LỖ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ NHẠC CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN 11. Năm Tuất: VIỆT VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN BÁ CHI THẦN – THÀNH TÀO PHÁN QUAN 12.Năm Hợi: LƯU XƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ÔN CHI THẦN – NGUYỄN TÀO PHÁN QUAN. VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Cung lễ minh niên Xuân dương sơ chánh nhựt tư cổ dĩ lai Hành khiến thường niên lễ lệ. Thành tâm cẩn dụng………….., hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi. Cẩn ủy chủ bái……………………………cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU -Cung thỉnh chư vị (Thần của năm đó)………………….. ……………………………………………………………….. -Ngũ tự gia đường, tam vị Táo quân Thần quan -Liệt vị Phán quan, chư đại Quỹ vương -Tổng bộ sứ giả quan giám hương diên -Tăng lãm Bảo tạ phục nguyện nhứt thanh. -Thượng đạt vạn tôi băng tiêu tỷ sư chi thần -Cập bộ hạ thị tùng đồng lai gián hạ chứng kỳ lễ vật -Tân niên Xuân lai lòng thành tín chủ kỳ nguyện toàn gia đẳng bình an khương thái. -Ngưỡng lại chư vị linh thần niên tân phò trì đức giả. PHỤC DI CẨN CÁO *Ghi chú: Cúng ngoài hiên, sân, xây ra cung thỉnh chư vị Thần theo năm. CÚNG LỄ NĂM MỚI VÀ XE CỘ GIA ĐÌNH (Nếu có) *HƯỚNG DẪN: Cúng vào ngày Mồng 1, sáng hay chiều cũng được, theo giờ tốt, cúng 2 bàn ngoài sân hoặc hiên. Xe máy đưa ra sân cúng, xe ô tô để tại trại xe cũng được, cúng đến khi rót nước, lạy tạ, thắp hương ở xe và cho xe nổ máy từ 1 phút trở lên rồi đốt giấy bái tất. Tùy theo gia đình cúng chay hay mặn, cúng thần mâm cao hơn, không để vật mặn theo lễ nghi truyền thống. Không có xe thì không cúng phần 2 của bài văn cúng này. VĂN CÚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Tỉnh, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhân tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Tiết thuộc minh niên Xuân dương chánh nguyệt Cung lễ cầu nguyện toàn gia đẳng bình an toàn năm ………. Thành tâm cẩn dụng…………….hương đăng, hoa quả, thanh chước thức phẩm chi nghi Cẩn ủy chủ bái……………………..cẩn dĩ phỉ CẢM CÁO VU Nhứt niệm :

-Cung thỉnh dương cảnh Thành hoàng Đại vương tôn thần -Chánh tự kim niên Hành khiến hành binh nguyên quân, phán quan tôn thần -Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần -Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương tam vị khai hoàng bổn xứ nguyên quân chi thần.

-Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần -Bổn gia Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan -Tiên sư tôn giáo Đạo sư bổn nguyên Thần chơn

Bài Khấn Nôm Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

Bài khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp 2018 bằng chữ Nôm chuẩn nhất các gia đình có thể tham khảo.

Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.

Vì vậy, trong ngày này người Việt thường làm cơm cúng đưa ông Táo về trời, báo cáo những việc lớn, nhỏ của gia đình trong năm cũ với Ngọc Hoàng.

Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp bằng chữ Nôm sau được trích từ cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phươngCon kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………Ngụ tại:…………Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Chú ý: Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để cá trở ông Táo lên chầu trời.

Lý giải nguyên nhân vì sao thường bị đau dạ dày dịp tết Năm lần bảy lượt cấp cứu vì đau dạ dày, tôi đã tìm ra giải pháp

Bài Văn Khấn Nôm Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Nhất

Văn khấn ông hoàng bảy – Bài văn khấn nôm ông hoàng bảy tại đền để cầu lộc may mắn cả năm. Cách sắm lễ cúng và xin lộc ông hoàng bảy tại đền chính xác nhất.

Cách xin lộc đền ông hoàng bảy

Ngày 17/7 hàng năm được coi là ngày tiệc chính thờ Quan Hoàng Bảy Bảo Hà. Vào ngày này, rất đông người dân sẽ về đây dâng lễ xin phù hộ. Xin được giới thiệu để người đọc quan tâm tham khảo cách sắm lễ, bài văn khấn Nôm đền ông Hoàng Bảy

Đền thờ Ông Hoàng Bảy được lập tại nơi năm xưa di hài của ông lưu lại là Đền Bảo Hà, nằm ở chân đồi Cấm, bên bờ thượng lưu sông Hồng, ở bên bến phà Trái Hút, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hàng năm, cứ từ 7/7 tới 17/7 người dân nô nức kéo nhau về đề bái yết và dâng phẩm vật cầu xin ngài gia hộ.

Đến ông hoàng bảy cầu gì?

Thường khi đi lễ đền ông hoàng bảy đa phần thường cầu may, cầu mát nhưng nhiều năm trở lại đây người ta truyền tai nhau về sự linh thiêng của ông khi xin lô, đề… không biết linh thiêng thế nào nhưng nhiều người đã quay lại đền tạ lễ.

Sắm lễ đền ông Hoàng Bảy

Lễ mặn: Mâm xôi, gà (gà trống bày nguyên cả con)

Lễ chay: Rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, hoa tươi quả tốt, bánh, kẹo (kẹo lạc, oản), trà, thuốc lá, ít vàng lá, hương, nến, tiền trần, cau trầu, 1000 vàng Bốn Phủ, 1000 vàng tím… Nếu những ai có điều kiện hơn có thể sắm thêm một cỗ ngựa tím cùng với minh nghi quần, áo, hia, mũ đầy đủ.

Lưu ý: Lễ vật dâng ông Hoàng Bảy, không nhất thiết phải dâng Ông 12 tiên nàng. Lễ dâng ông có thể ít hoặc nhiều nhưng chủ yếu tâm bạn phải sáng mới là điều cần thiết nhất.

Văn khấn nôm ông Hoàng Bẩy

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật

Ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật

Hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.

Đệ trước án tiền, kín lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát

Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối:

Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế

Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.

Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) -ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động

Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể

Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- thập điện minh vưong tòa chương địa phủ

Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan

Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân

Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân

Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.

Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:

Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu .bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu

Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu

Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mấu.

Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa

Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư

Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong

Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân

Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

Bách vị các quan ngũ vị tôn quan

+ Quan đệ nhất Thượng Thiên

+Quan đệ nhị thượng ngàn

+Quan đệ tam thoải phủ

+Quan đệ tứ khâm sai

+ Quan đệ ngũ tuần tranh

Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan

Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà

+ Chầu đệ nhất thượng thiên

+ Chầu đệ nhị thượng ngàn

+ Chầu đệ tam thủy phủ

+ Chầu đệ tứ khâm sai

+ Chầu năm Suối Lân

+ Chầu sáu Lục Cung

+ Chầu bảy Kim Giao

+ Chầu tám Bát Nàn

+ Chầu chín cửu tỉnh

+ Chầu mười Mỏ Ba

+ Chầu Bé Bắc Lệ

+ Chầu bà bản đền

Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng

Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An

Sám hối tứ phủ thánh cô

+ Cô đệ nhất thượng thiên

+ Cô đôi Đông Cuông

+ Cô bơ Thác Hàn

+ Cô tư địa phủ

+ Cô năm Suối Lân

+ Cô sáu Lục Cung

+ Cô bảy Kim Giao

+ Cô tám đồi chè

+ Cô Chín Sòng Sơn

+ Cô mười Đồng Mỏ

+ Cô bé sơn lâm

+ Cô bé bản đền

Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả cậu đôi cậu bơ cậu bé

Con lạy ngũ dinh thần tướng-ngũ hổ thần quan

Con lạy thanh xà tướng quân- bạch xà tướng quân

Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.

Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ

Đê tử con là:………………………………………. ……………………………

Ngụ tại:…………………………………….. ………………………………………….

Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời

Mậu tý niên…nguyệt…..thời

Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành

nhất tâm tưởng vạn tâm cầu-tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ

Mang miệng tới tâu-mang đầu tới bái-cửa đình thần tam tứ phủ .

Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương -vuốt ve che chở -phù hộ độ trì

Cho con: ba tháng hè chín tháng đông-đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối ,

Tứ thời bát tiết-tháng thuấn ngày nghiêu-phong thuận vũ hòa -tai qua nạn khỏi.

Mẫu cho con được sáng hai con mắt-bằng hai bàn chân-,

Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm-cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ

Cho tươi như lá cho đẹp như hoa-phúc lộc đề đa tiền tài mang tới,

Mẫu cho con lộc ăn lộc nói-lộc gói lộc mở,lộc gần lộc xa,

Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy-điều lành mang đến điều dữ mang đi.

Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ-vuốt ve che chở nắn nở mở mang.

Cải hung vi cát cải hạo vi tường-thay son đổi số nảy mực cầm cân.

Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen-cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành

Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể-cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành

Mẫu ban danh ban diện ban quyền-cho con có lương có thực có ngân có xuyến-tài như xuyên chí lộc tựa vân lai

Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc-cầu bình an đắc bình an

Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa

Cho trên thuận dưới hòa-trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.

Mẫu cho nước chảy một dòng-thuyền xuôi một bến,bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ

Năm xung Mẫu giải xung-tháng hạn giải hạn

Cho gia trung con dc trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ

Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ.

Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông

Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường,

Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều ko sảy bảy điều ko sai.

Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.

Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần

Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn,

Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.

Mẫu chấp kỳ lễ vật-chấp lễ chấp bái

Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.

Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Văn Khấn Nôm, Bài Cúng Gia Tiên Mùng 1 Và Rằm Truyền Thống

#1 Văn khấn nôm, bài cúng gia tiên Mùng 1 và Rằm truyền thống

Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 1

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. – Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là:……………………………………………………………….. Ngụ tại:………………………………………………………………………………….. Hôm nay là ngày………………………..gặp tiết……………………..(ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đât, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Tao quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…………………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuân. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 2

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần. – Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này. – Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ – Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại. Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm ………….. Tín chủ con là ………………………………………….. …. Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: – Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. – Hương hồn Gia tiên nội, ngoại Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông Người người được chữ bình an, Tám tiết vinh khang thịnh vượng, Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

Văn khấn nôm gia tiên truyền thống 3

Nam Mô A di đà Phật! Nam Mô A di đà Phật! Nam Mô A di đà Phật! Con tấu lạy chín phương trời mười phương Phật Chư Phật mười phương. Con tấu lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ. Con tấu lạy Thần Linh Đất nước, Thổ thần bản cảnh, Quan đương niên đương cảnh, Thành Hoàng bản thổ, Táo Quân thần chủ, Chúa đất long mạch, Thần tài, Tiền chủ, Hậu chủ, Táo phủ thần quân, Tả Long hữu hổ tiếp dẫn phúc đức tại gia tại số nhà: ………………………………………………………….. Con tấu lạy Chư vị Liệt Tổ Liệt Tông ngũ đại đồng đường dòng họ ………………………………… Con tấu lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Gi Tỷ Muội, Thúc Bá Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé tại gia, Cậu Bé tại gia, các Chân Linh thần tử Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng họ: …………………………………… Hôm nay là ngày ………………….. Tháng ………………………….. Năm……………………… Phu thê hai họ con thành tâm có nén nhang bát nước ………. Dâng kính Phật Thánh, các Quan, Chư vị Tổ Tông chứng minh công đức, chứng tâm nhận lễ, phù hộ độ trì ………………… Xin các ngài phụ hộ cho gia chung chúng con được nấp bóng cửa nhà Ngài,…… phù hộ độ trì cho chúng con được đắc kỳ tài được sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, Gia chung bình an, lộc tài vượng tiến. Nam Mô A di đà Phật! Nam Mô A di đà Phật! Nam Mô A di đà Phật!

( Ai chưa lập gia đình thì thay từ Phu thê bằng Gia chung hay đơn giản là Chúng con )

Văn khấn nôm Mùng 1 và Rằm truyền thống

Kính lạy: Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. Hôm nay là ngày mùng một Tết, tháng Giêng, năm ………………….. Chúng con là: ………………………………Tuổi…………… Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố ……………. Phường ……………………Quận…………………………..Thành phố…………………. Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án. Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm là gì?

Người Việt coi mùng 1 (Âm lịch) là ngày Sóc, còn ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) là ngày Vọng để tưởng nhớ đến tổ tiên. Theo phong tục truyền thống thì trong những ngày này, người ta cúng với ý nghĩa:

Ngày mùng Một (ngày Sóc): Ngày khởi đầu của một tháng mới cầu điều may mắn và thành công.

Ngày rằm (ngày Vọng): Ngày có sự thông suốt của mặt trăng và mặt trời tức là trong ngày này thần thánh, tổ tiên thông thương với con người thì con người chỉ cần thật tâm cầu nguyện sẽ dễ dàng gửi được những nguyện cầu hơn. Hơn nữa, lễ cúng trong ngày này còn thể hiện mong muốn con người sáng suốt trong sạch, đẩy lùi những thứ xấu xa trong lòng.

Chính vì vậy, việc khấn cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm (khấn cúng ngày sóc, ngày vọng) là việc mà các con cháu nên làm hàng tháng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên.

Các nghi thức cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm

Khi cúng gia tiên thì trọng tâm cúng thần thức của người đã khuất khi trở về cảnh giới an lạc. Người ta gọi đây là “âm siêu dương thái”. Nghi thức cúng gia tiên để đạt được những kết quả viên mãn là:

Tình vật, tịnh tài và tịnh tâm nên mọi thứ dâng cúng đều phải trong sạch, tuyệt đối không cúng tiền giả, không cúng những đồng tiền có nguồn gốc bất lương, không cúng những thực phẩm tanh hôi,… Ngoài ra có một số nơi còn không cúng đồ có nguồn gốc sát sinh vì họ cho rằng người mất không hưởng trực tiếp đồ cúng phạn thực nên chỉ dùng đồ hỷ thực hoặc hiếu thức mà thôi.

Cúng cần có sự nôi dưỡng, hoặc phóng sinh thể hiện lòng từ bi hay công đức của gia chủ và tiêu trừ được những nghiệp chướng trong quá khứ. Đây là cách giúp cho người thân tránh được những họa nạn không mong muốn về những nghiệp chướng này.

Không giải hạn bằng bùa ngải, bởi không thể dùng người khác thay thế mình, chỉ có mình mới có khả năng giải trừ các tai ách. Bất luận nguyên nhân nào cũng có nhân – quả.

Đọc văn khấn gia tiên với lòng thành cao cả, nguyện cầu những điều tốt đẹp cho gia đình, bản thân và có thể là cả xã hội.

Cách làm lễ cúng gia tiên

Những lễ vật cần sắm để cúng gia tiên

Với ý nghĩa ngày tốt lành nhất trong tháng nên khi cúng vào ngày rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người Việt không cúng cầu kỳ, đơn giản chỉ là những đồ lễ như:

Và một thứ không thể thiếu là văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm. Ở mỗi nơi trên đất nước Việt Nam lại có những quan điểm khác nhau về cúng lễ những ngày này. Có nơi cúng vào mùng 1 và ngày 15, nhưng cũng có nơi lại cúng vào chiều ngày 30 tháng trước và ngày 14 Âm lịch hàng tháng. Dù cúng theo vào thời điểm nào thì trước khi cúng gia tiên thì phải cúng ông thần Thổ Công trước. Như vậy mọi điều nguyện cầu mới phải phép và đến được với ông bà, ông vải và tổ tiên.