Top 11 # Xem Nhiều Nhất Bài Khấn Lễ Phật Tại Gia Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Herodota.com

Bài Khấn Cúng Phật Tại Gia Và Lễ Chùa

Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất) Con xin Nam Mô Pháp(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất) Con xin Nam Mô Tăng(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất) (Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm )

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Hôm nay,ngày…tháng…năm…. Phật tử con là……………….hiện cư trú tại…………………… Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà, Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát Con Nam Mô Mười phương chư Phật Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh,Tăng

Hôm nay Phật tử con Được quay trở về đây Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật,Pháp,Thánh ,Tăng Là phúc phận của con Không có gì sung sướng,phúc đức nào so sánh bằng Nay đứng trước Phật Thánh đài Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ Cho gia tiên,tiền tổ,ông bà cùng cha mẹ Và anh em,thân bằng quyến thuộc Trong nhiều đời nhiều kiếp Cũng như hiện kiếp Còn ở dưới suối vàng Hay còn trong “âm phủ ” Hay còn đang luyến tiếc Sắc,dục,tham,sân,si Và vô minh che lối Sớm được đi siêu thoát Được sinh cõi tốt đẹp Xin Phật gia trì độ Cửu huyền thất tổ con Sinh ra gặp Phật Pháp Được tu tập đắc ngộ Thành tựu chứng niết bàn

Con cúi đầu đảnh lễ Xin Phật gia trì độ Cho con…(tên đọc ra) Nay con xin Phát nguyện Từ tâm thành tha thiết Từ sâu thẳm đáy lòng Được tu ,gặp Phật Pháp Ngộ giáo lý Phật dạy Được thuận duyên tiến tu Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con Mọi chướng nghiệp đều biến tan Xin Phật độ con gặp Nhiều bậc thầy “minh sư” Chỉ dạy con Phật Pháp Thiền tông,tịnh,mật tông Và kinh kệ thần chú Con xin Phật gia hộ Trên con đường tu tập Thành tựu sớm viên mãn Con xin phát nguyện rằng Khi tu thành viên mãn Nguyện đem công đức đó Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Được tròn thành Phật Đạo Con không màng tư lợi Không nghĩ cho thân mình Dù bất luận thế nào Nguyện đem thân xác này Dù thân tan,dập nát Hướng về khắp tất cả Chúng sanh được an vui

Sau con thành tâm xám hối Hổ thẹn với lương tâm Phật tử con lâu đời lâu kiếp Đức mỏng nghiệp chướng dày Và vô mình che lối Hiểu biết thì nông cạn Nay đến trước Phật Đài Thành tâm con xám hối Tất thảy việc đã tạo Từ đời đời kiếp kiếp Điều xấu hại người,vật Và ác ý,thâm ô Từ tâm tham,sân,si,mạn Cũng như vô số tội Nguyện con luôn tinh tấn Trước diệt tam tâm độc Sau diệt ác nghiệp đã gây Cũng như việc xấu ác Nguyện con làm việc lành Việc thiện giúp chúng sinh Bá gia và bá tánh Lợi lạc hướng tất cả Trời người và chúng sinh Không nề hà thân con Ngửa trông ơn Phật dạy Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Bà Quán Thế Âm Cùng Chư Thánh hiền Tăng Thiên Long Bát bộ Hộ pháp Thiên thần Từ bi gia hội

Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật,luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông ,để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn,làm tròn chữ hiếu,bổn phận với ông bà,cha mẹ

Cúi xin cho các con của con,luôn luôn được khỏe mạnh,học hành luôn tinh tấn..Học một hiểu biết mười,là con ngoan trò giỏi

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn Khấn Cúng Phật Tại Gia Và Lễ Chùa

Văn khấn cúng Phật tại gia và lễ chùa

Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)

Con xin Nam Mô Pháp(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)

Con xin Nam Mô Tăng(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)

(Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm )

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Hôm nay,ngày…tháng…năm….

Phật tử con là……………….hiện cư trú tại……………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa

Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà,

Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát

Con Nam Mô Mười phương chư Phật

Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp

Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh,Tăng

Hôm nay Phật tử con

Được quay trở về đây

Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật,Pháp,Thánh ,Tăng

Là phúc phận của con

Không có gì sung sướng,phúc đức nào so sánh bằng

Nay đứng trước Phật Thánh đài

Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ

Cho gia tiên,tiền tổ,ông bà cùng cha mẹ

Và anh em,thân bằng quyến thuộc

Trong nhiều đời nhiều kiếp

Cũng như hiện kiếp

Còn ở dưới suối vàng

Hay còn trong “âm phủ “

Hay còn đang luyến tiếc

Sắc,dục,tham,sân,si

Và vô minh che lối

Sớm được đi siêu thoát

Được sinh cõi tốt đẹp

Xin Phật gia trì độ

Cửu huyền thất tổ con

Sinh ra gặp Phật Pháp

Được tu tập đắc ngộ

Thành tựu chứng niết bàn

Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ

Cho con…(tên đọc ra)

Nay con xin Phát nguyện

Từ tâm thành tha thiết

Từ sâu thẳm đáy lòng

Được tu ,gặp Phật Pháp

Ngộ giáo lý Phật dạy

Được thuận duyên tiến tu

Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con

Mọi chướng nghiệp đều biến tan

Xin Phật độ con gặp

Nhiều bậc thầy “minh sư”

Chỉ dạy con Phật Pháp

Thiền tông,tịnh,mật tông

Và kinh kệ thần chú

Con xin Phật gia hộ

Trên con đường tu tập

Thành tựu sớm viên mãn

Con xin phát nguyện rằng

Khi tu thành viên mãn

Nguyện đem công đức đó

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Được tròn thành Phật Đạo

Con không màng tư lợi

Không nghĩ cho thân mình

Dù bất luận thế nào

Nguyện đem thân xác này

Dù thân tan,dập nát

Hướng về khắp tất cả

Chúng sanh được an vui

Sau con thành tâm xám hối

Hổ thẹn với lương tâm

Phật tử con lâu đời lâu kiếp

Đức mỏng nghiệp chướng dày

Và vô mình che lối

Hiểu biết thì nông cạn

Nay đến trước Phật Đài

Thành tâm con xám hối

Tất thảy việc đã tạo

Từ đời đời kiếp kiếp

Điều xấu hại người,vật

Và ác ý,thâm ô

Từ tâm tham,sân,si,mạn

Cũng như vô số tội

Nguyện con luôn tinh tấn

Trước diệt tam tâm độc

Sau diệt ác nghiệp đã gây

Cũng như việc xấu ác

Nguyện con làm việc lành

Việc thiện giúp chúng sinh

Bá gia và bá tánh

Lợi lạc hướng tất cả

Trời người và chúng sinh

Không nề hà thân con

Ngửa trông ơn Phật dạy

Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật Bà Quán Thế Âm

Cùng Chư Thánh hiền Tăng

Thiên Long Bát bộ

Hộ pháp Thiên thần

Từ bi gia hội

Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật,luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông ,để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn,làm tròn chữ hiếu,bổn phận với ông bà,cha mẹ

Cúi xin cho các con của con,luôn luôn được khỏe mạnh,học hành luôn tinh tấn..Học một hiểu biết mười,là con ngoan trò giỏi

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Lập Lễ Đài Phật Đản Tại Gia

Đại lễ Phật đản

Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng. Nhiều người hay gọi ngày Phật đản là “Mùa Phật đản” để hòa chung niềm vui cùng mọi người trên khắp thế giới mừng ngày Đức Phật ra đời.

– Trong ngày lễ Phật đản, các Phật tử và người dân tổ chức xe hoa diễu dành trên các đường phố; thuyết giảng Phật pháp, tổ chức văn nghệ chào mừng Phật Đản, làm lễ phóng sinh, ăn chay và làm nhiều việc từ thiện để tích đức…

Phóng sanh trong ngày lễ Phật đản

– Đặc biệt, giây phút thực hiện nghi lễ tắm Phật, thả đèn hoa đăng với mong muốn nhìn lại tâm thức của mình và cầu mong những điều tốt lành sẽ đến là giây phút thiêng liêng được nhiều người mong đợi nhất.

Thả đèn Hoa đăng trong đêm lễ Phật đản

– Nhiều gia đình Phật tử còn gieo duyên lành, thể hiện lòng tôn kính Như Lai thông qua việc thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni tại nhà mình. Chúng tôi xin đưa ra những gợi ý để các bạn có thể thiết trí cho gia đình mình lễ đài phật đản hợp lý nhất:

+ Lập lễ đài ngoài ban công:

– Nhiều gia đình muốn tận dụng không gian ngoài ban công để lập lễ đài, vì không gian ở đây không quá rộng nên chỉ cẩn những vật dụng bày trí cơ bản sau đây như :cờ dây, đèn nháy, bức tượng phật, lọ hoa tươi và lễ vật để thờ cúng…

Lập lễ đài Phật đản ngoài ban công

+ Lập lễ đài Phật đản ở trong phòng

Tùy vào không gian của căn phòng bạn muốn lập lễ đài, để bạn chuẩn bị các vật dụng trang trí cho phù hợp, các vật liệu để lập lễ đài Phật đản trong nhà thường gồm những vật liệu cơ bản sau:

– Lá cờ Phật giáo lớn

– Cờ dây (cờ nhỏ) 50 lá

– Cặp đèn Phật đản

– Bức Hình vườn Lâm Tỳ Ni

– Hoa tươi: hoa sen…

– Đèn nháy, đèn lồng trang trí (tùy điều kiện gia đình).

– Những câu kinh pháp để treo xung quanh lễ đài.

Lễ đài Phật đản trong phòng

Câu kinh pháp treo xung quanh lễ đài

Ngày lễ Phật đản đã trở thành một ngày lễ quan trọng của giới Phật tử, không chỉ như một việc làm tri ân công đức của Đức Bổn sư Như Lai, mà còn nhắc nhở mỗi chúng sinh luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội hoà bình, hạnh phúc, an lạc đúng như ý nguyện lúc đản sinh của Đức Phật, để khắp nhân gian đều an bình, hòa hợp trong chính pháp của Đức Như Lai…

Tags: lễ phật đản, đại lễ phật đản, ngày lễ phật đản, lễ phật đản 2016, chào mừng ngày lễ phật đản,le phat dan, tranh đồng tượng phật, đồ thờ cúng …

Cách Bài Trí Bàn Thờ Phật Tại Gia Đúng Nhất

Bài trí bàn thờ Phật tại gia sao cho đúng, không phạm vào những điều cấm kị là điều mà không phải tín đồ Phật giáo nào cũng nắm được.

Người Việt Nam theo đạo Phật tương đối đông, bằng chứng là có rất nhiều chùa triền khắp các làng quê từ Bắc vào Nam, không kể giàu nghèo, địa vị sang hèn, ai cũng có tự do về tín ngưỡng. Và đi chùa lễ Phật là điều mà diễn ra hằng ngày, nhiều nhất là ở các lễ hội, ngày Rằm, mùng Một hàng tháng.

Chú ý khi lập bàn thờ Phật tại gia

Lập và bài trí bàn thờ Phật là một công việc rất tốt, tạo nhiều phúc nghiệp, nhưng công việc đó không hề đơn giản chút nào. Theo như tập tục hàng ngàn năm nay, khi bài trí thờ cúng tượng Phật nên lưu ý những điều sau:

– Những người thờ Phật tại gia khi lập bàn thờ Phật trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang các tượng Phật, Bồ Tát, lại phải chọn ngày tốt, hướng tốt. Đó cũng là do tín ngưỡng dân gian hoặc phong tục dân gian.

Làm lễ khai quang là để tỏ ý thận trọng, chọn ngày chọn hướng là để tỏ ý cầu mong tốt lành. Nhưng theo quan điểm Phật giáo thì chư Phật, Bồ Tát có ở khắp mọi nơi, không một chỗ nào không ứng hiện. Tất cả mọi hướng đều có chư Phật, Tam bảo, Long thiên hộ pháp. Như vậy, đương nhiên là không hề có những vấn đề do tín ngưỡng dân gian tưởng tượng ra. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quí nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.

– Người thờ Phật phải có thành tâm, nhất thiết phải ăn chay vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Vì hiểu theo cách thông thường Phật ăn chay, thấy được ích lợi của việc chay tịnh thì không thể phổ độ cho một chúng sinh thờ mình suốt ngày ăn mặn đựợc, nhất là sát sinh.

– Điều kiện thứ hai là người lập bàn thờ Phật không thể dùng xôi gà, bằng thịt của động vật để cúng. Về hướng bàn thờ tốt nhất là quay theo cổng chính của căn nhà bạn, có trường hợp cũng có thể quay bàn thờ Phật về hướng xấu so với trạch mệnh của thân chủ, một phần để hóa giải hướng đó.

– Thứ ba là bài vị tổ tiên không được đặt cao hơn bàn thờ Phật sẽ phạm xung, vì hiểu một cách đơn giản theo dân gian Phật đã đạt được sự giải thoát, là bậc Đại giác, không thể ở thấp hơn chúng sinh. Thực ra chúng sinh cũng là Phật nhưng chưa giác ngộ, làm vậy là để trọng Phật.

Có rất nhiều nhà thờ ảnh các thần cùng với ngài Quan Âm Bồ Tát, đó là không đúng cách, coi ngài là một vị thần cũng không đúng, nên người thờ Phật nên quy y để hiểu được những điều căn bản nhất về việc thờ cúng cho đúng với đạo, không được tùy tiện hiểu theo suy nghĩ chủ quan của mình mà có tà kiến về việc thờ, việc cúng. Nếu không làm được những điều kiện đó thì chúng ta nên cẩn trọng ở việc lập bàn thờ Phật.

Sắm lễ thờ Phật tại gia

Việc sửa soạn lễ cúng khi bài trí bàn thờ Phật cần lưu ý:

Sắm các lễ chay: Hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt mồi, gà, giò, chả. Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cùng lên bàn thờ Phật.

Hoa tươi lễ Phật là: Hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, không dùng các loại hoa tạp, hoa dại.

Hoa, quả, nước trà… thuộc các loại phẩm vật tiêu hao thì phải thay đổi hằng ngày. Những thứ gì còn có thể dùng được, ăn được thì nên đem dùng vào việc khác hoặc đem cho người nhà ăn dùng, không nên vứt đi. Những thứ bị ôi thiu, hư nát thì phải đổ bỏ đi như đổ rác. Còn như phẩm vật bày cúng nên bày cúng đơn chiếc hay bày một đôi thì không có hạn chế gì cả.

Trước ngày dâng hương làm lễ Phật cần – chay tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường: Ăn chay, kiêng giới, làm việc thiện.

Hương cúng dâng Phật

Người Việt Nam đã quen chọn số lẻ (3, 5, 7, 9) lúc thắp nhang, nhưng cũng có trường hợp người ta đốt cả nắm nhang chứ không chú trọng vào ý nghĩa con số. Còn theo lý giải của nhà Phật cho rằng, số lẻ mang nhiều ý nghĩa linh thiêng hơn.

Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau:

– Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng)

– Tam giới (Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới)

– Tam thời (Quá khứ, Hiện tại, Vị lai)

– Tam vô lậu học (Giới, Định, Tuệ)

Nén hương cũng có thêm một ý nghĩa đặc biệt khác nữa, đó là thắp hương để nhớ đến sự vô thường. Vô thường là không vĩnh viễn, tất cả đều giả tạm, cho nên lúc nén hương tắt cháy thì cũng tượng trưng cho đời người tắt, ngắn ngủi vô thường… Tàn tro của hương nhắc nhở chúng ta chớ để thời gian trôi qua, uổng phí tháng ngày.

Trong nghi lễ Phật giáo, hương là một trong sáu lễ vật dâng cúng, gồm có: Hương, hoa, đăng (đèn), trà, quả, thực (thức ăn). Tuy nhiên nhiều người không rõ về ý nghĩa sâu xa của việc cúng Phật nên bày biện đủ thức ăn uống như yến tiệc, không những uổng phí mà lại còn làm sai lạc ý nghĩa.

Theo quan niệm của Phật giáo, lòng thành thể hiện qua làn khói hương nghi ngút, không cần cỗ bàn yến tiếc tiệc thịt cá linh đình vì đúng ý nghĩa sự cúng Phật thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái ngọt, nước trong là đủ.

Phật không phải ở trên bàn thờ, trong những pho tượng, mà là ở trong tâm của con người. Ngoài những nén hương dùng ngọn lửa nóng để đốt cháy lên, chúng ta còn có thể dùng đức tin của mình thắp lên những nén tâm hương – tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có năm thứ hương dùng để cúng dường chư Phật: Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương.

Thời gian tu hành tại nhà thích hợp nhất là vào lúc sáng sớm và buổi tối, lúc đó nhờ thân tâm thanh tịnh, thoải mái. Như vậy mới có thể chuyên chú, thành tâm mà tu tập. Nếu vì tính chất công việc làm ăn thì đương nhiên có thể chọn những thời gian khác nhau.

Sau khi đã quy y Tam Bảo thì không được quy y một tôn giáo nào khác, không được thờ phụng một đền miếu, đạo tràng nào của tín ngưỡng dân gian. Tuy vậy vẫn phải giữ thái độ tôn kính đối với các tín ngưỡng đó. Khi đi vào các nhà thờ, đền miếu, đền thần phải cúi người chắp tay chào hỏi. Không được coi việc thờ phụng đó là đối tượng tín ngưỡng của mình, mà coi đó là cử chỉ để giữ quan hệ hữu nghị.

Cách bài trí tượng Quan Âm Bồ Tát

Rất nhiều gia đình, cửa hàng hay nhà hàng đặt tượng Quan Âm Bồ Tát cùng các tượng khác như Quan đế. Như vậy rất không tốt, bởi những lý do sau:

Nếu trong nhà hàng, cửa hàng ăn uống thờ Quan Âm Bồ Tát sẽ không thích hợp bởi Quan Âm Bồ Tát vốn thanh tịnh, tinh khiết và ăn chay. Khi dâng đồ cúng Quan Âm Bồ Tát thường chỉ cần hoa tươi và hoa quả. Bởi vậy nếu đặt tượng Quan Âm Bồ Tát cùng các tượng Thần khác sẽ không tốt khi cúng đồ mặn.

Nên thờ Phật ở chính giữa, cúng Bồ Tát ở hai bên, cúng các Thần ngoài cùng, coi là kẻ bảo vệ bên ngoài cho Tam bảo, cũng nên để cho các Thần gần gũi với Tam bảo để tu học Phật pháp, gây thần nhân duyên với đạo Phật.

Nếu đạt được sự thỏa thuận của cả nhà, sau khi đã đổi ý mà tin theo Phật thì sẽ làm lễ cúng Thần, khấn cáo với Thần rồi đem tượng (và đồ thờ) Thần cất đi, để tránh cúng thờ ngẫu tượng quá nhiều sinh ra tạp loạn.

Không được đặt tượng ngài Quan Âm Bồ Tát theo các hướng: Hướng nhà vệ sinh, hướng cửa phòng ngủ, hướng bàn ăn.

Cách bài trí tượng Phật

Thờ Phật tại gia bảo hộ bình an và cũng có những quy tắc nhất định:

– Tượng Phật đem về nhà không nên coi là đồ cổ hay vật báu mà cất giữ cẩn thận, như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi thành viên trong gia đình.

– Không nên đặt tượng trong phòng ngủ, bởi lễ Phật phải uy nghi nghiêm túc. Nơi để bàn thờ Phật cũng vậy, nhà có điều kiện nên để một phòng riêng yên tĩnh, thoáng đãng, trai tịnh.

Nhưng nếu nhà ở chỉ có một phòng thì tốt nhất là lúc bình thường lấy vải khăn che phủ tượng Phật. Khi nào lễ Phật thì xếp dọn giường chiếu chỉnh tề, sạch sẽ rồi mới mở khăn tượng Phật ra. Nếu giường làm lễ cúng được, coi đó cũng là một nơi để tu hành. Nói tóm lại, lấy cái tâm thanh tịnh, cung kính để biểu thị mức độ trang trọng, nghiêm túc làm nguyên tắc.

– Không nên mua quá nhiều tượng về nhà, chỉ cần một pho hoặc ảnh Phật là đủ, thành tâm thành ý niệm cầu hằng ngày.

– Tranh ảnh Phật không nên cuộn tròn lại, không được để xuống dưới ghế, không được ngồi lên trên…

– Tượng cũ bị mò mắt hoặc tay nên tô vẽ, lau chùi lại, vào các ngày rằm và mùng một có thể dùng nước thơm tắm tượng. Nếu tượng hỏng thì thỉnh cầu các tăng rước thỉnh thả sông, thay bằng pho khác, nhờ chuyển lên chùa khai quang cẩn thận, không được tùy tiện vứt bỏ.

Tham khảo một số mẫu bàn thờ Phật tại gia mà Đồ Thờ Cúng Tâm Linh đã thiết kế và thi công: