Dâng Hoa Cúng Dường Chư Phật

--- Bài mới hơn ---

 • Sao Kế Đô Có Phải Là Sao Xấu? Cúng Giải Hạn Sao Kế Đô Thế Nào?
 • “nhất Gái Hơn Hai, Nhì Trai Hơn Một”
 • Cách Chuyển Ban Thờ Khi Chuyển Về Nhà Mới
 • Âm Binh Và Những Điều Cần Biết?
 • Cách Vái Lạy Khi Đi Viếng Đám Tang
 • Dâng hoa cúng dường chư Phật sẽ là cao tột cùng trong các pháp, nếu đó là hoa của Giới, của Định và của Tuệ

  Cúng dường nào có công đức lớn nhất?

  Truyền thống cúng dường Tam bảo đã có từ thời các vị cổ Phật. Trong thời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, vị nổi bật trong hạnh cúng dường là Trưởng giả Cấp Cô Độc, được gọi là người thực hành đại bố thí nhất, từng cúng đến nhiều ngàn ức vàng. Không có nhiều phương tiện và cơ duyên như ngài Cấp Cô Độc, người cư sĩ thường giữ hạnh cúng dường tứ sự để duy trì Chánh pháp và để chư tôn đức Tăng-già có phương tiện tu hành và hoằng pháp. Tuy nhiên, để cúng dường Đức Phật, có một kinh cho biết rằng cúng dường hương hoa là thích nghi nhất. Có phải hương hoa là một ẩn nghĩa? Cũng có thể vì Đức Phật từng tự ví như hoa sen… Kinh Tương ưng bộ 22.94, bản dịch của Thầy Minh Châu ghi lời Đức Phật:

  “Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô nhiễm”

  Khi nói nên cúng hương hoa thay vì vàng bạc trân bảo, có thể vì hương hoa mang ẩn nghĩa là hoa của giới, hoa của định, hoa của tuệ? Cũng có thể có ẩn nghĩa đó.

  Bởi vì kinh Tăng chi bộ 5.175, bản dịch của Thầy Minh Châu, ghi lời Đức Phật rằng hoa sen còn tượng trưng Chánh tín của người cư sĩ.Kinh này trích như sau:”Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ”, ghi về các cơ duyên tiền kiếp của các Trưởng lão A-la-hán nổi bật, sẽ thấy trong những kiếp lâu xa về trước, các vị đó khi còn là cư sĩ, hoặc khi còn là một chúng sanh trong loài thú, rất nhiều trường hợp đã dâng hoa cúng dường cho các vị cổ Phật.

  Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

  Như trường hợp của Trưởng lão Pāṭalipupphiya, trong một kiếp xa xưa, khi là con trai của một nhà triệu phú đã cầm một bông hoa tới dâng cúng Đức Phật Tissa. Đọc tích này, chúng ta có thể nhận ra rằng con trai của nhà triệu phú tất nhiên có rất nhiều vàng bạc trân bảo, nhưng trong mắt của chàng trai này, quý giá nhất lúc đó là bông hoa pāṭali và cậu đã dâng cúng hoa này.

  Trích Thánh nhân Ký sự, bản dịch của Tỳ-khưu Indacanda, về ngài Pāṭalipupphiya như sau:

  “Ký sự về Trưởng lão Pāṭalipupphiya

  Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo được nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pāṭali vào lòng và đã mang theo bông hoa ấy.

  Bậc Toàn giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng.

  Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu biết Thế gian Tissa, đấng Bảo hộ, vị Trời của nhân loại.

  Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông hoa.Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là đấng Chuyển luân vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.

  Bốn (tuệ) phân tích, – (như trên) – tôi đã thực hành lời dạy của Đức Phật”.

  Trong khi đó, Đức Phật cũng từng dạy rằng hãy giữ tâm “vô sở trụ” y hệt như nước bùn không dính vào hoa sen được. Lời dạy đó nằm trong nhóm kinh Nhật tụng Sơ thời, các kinh chư Tăng dùng làm nhật tụng trong những năm đầu Đức Phật hoằng pháp. Đó là kinh Tương ưng bộ Sn 4.6 (Jara Sutta).

  Bản dịch của Nguyên Giác trích như sau:

  “Người trí không nương tựa vào bất kỳ gì, không thấy gì để trân quý hay ghét bỏ. Sầu khổ và tham đắm không dính vào người này, hệt như nước không dính vào chiếc lá.

  Như giọt nước trên lá sen, như nước không dính vào bông sen; những gì được thấy, nghe, nhận biết không dính mắc gì vào người trí.

  Người thanh tịnh không khởi niệm tư lường về những gì được thấy, nghe, nhận biết, cũng không muốn tìm thanh tịnh qua bất kỳ cách nào vì đã không còn gì để tham đắm hay ghét bỏ”[6].

  Đọc kỹ bài kinh vừa dẫn, sẽ thấy đó là pháp tu “không có gì để tu hết” của Thiền tông, cũng là Thiền Trúc Lâm của Việt Nam. Bởi vì “không khởi niệm” và “không muốn tìm thanh tịnh qua bất kỳ cách nào” cũng có nghĩa là buông hết cả ba thời, và là xa lìa ngũ uẩn của ba thời quá, hiện, vị lai.

  Ý nghĩa của bố thí và cúng dường

  Ngài Trần Nhân Tông gọi đó là “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền” – là đối trước cảnh, tâm không dao động, thì chớ hỏi Thiền làm chi. Lục tổ Huệ Năng cũng gọi đó là “Chớ nghĩ thiện, chớ nghĩ ác…” và kinh Kim cang gọi đó là “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”…

  Bất kỳ ai cũng có thể nhìn lại tâm mình, và chớ nghĩ gì tới thiện/ác, lành/dữ, và chớ nghĩ gì tới quá/hiện/vị lai… ngay khi đó, chính là một cái nhìn của tỉnh thức, của tịch lặng, của xa lìa tham sân si. Ngay đó là Niết bàn, ngay trước mắt. Và đó chính là hương hoa cúng dường chư Phật.

  Ghi chú:

  1. Kinh Tương ưng bộ SN 22.94: https://suttacentral.net/ sn22.94/vi/minh_chau.

  2. Kinh Tăng nhất A-hàm, Kinh EA-20.3: https://suttacentral. net/ea20.3/vi/tue_sy-thang.

  3. Kinh Tăng chi bộ AN 5.175: https://suttacentral.net/ an5.175/vi/minh_chau.

  4. Thánh nhân Ký sự, bản dịch Tỳ-khưu Indacanda: https:// Iseeacademy.com và https://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/40/Ap_00b.htkm.

  5. Kinh Pháp cú: https://thuvienhoasen.org/p15a7961/pham- 01-10.

  6. Kinh Tương ưng bộ 4.6: https://thuvienhoasen.org/p15a30599/ sn-4-6-jara-sutta-kinh-ve-tuoi-gia.

  Nguyên Giác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Bà Cô Tổ
 • Cúng Mùng 3 Tết Và Lễ Hoá Vàng Tiễn Tổ Tiên
 • Những Lễ Vật Không Thể Thiếu Khi Cúng Rằm Tháng Giêng
 • Văn Khấn Cúng Và Cách Cúng Trong Lễ Vật Cúng Cô Hồn Mỗi Tháng
 • Cúng Nhập Trạch Là Gì? Quy Trình Cúng Nhập Trạch Như Thế Nào?
 • Công Đức Dâng Hoa Cúng Dường Phật.

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Bài Trí Và Thờ Cúng Tượng Phật Tại Gia
 • Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
 • Cách Thờ Cúng Trong Gia Đình Hợp Lý Đơn Giản Hiệu Quả.
 • Cách Bày Bộ Đồ Thờ,đỉnh Bày Trên Bàn Gia Đình Đẹp
 • Cách Bày Bàn Thờ Gia Tiên
 • Hoa có đặc tính thơm tho trang nghiêm, nhân đó mà được Phật giáo dùng để tượng trưng cho ý nghĩa cao đẹp.

  Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở núi Linh Thứu, Đại Phạm Thiên Vương dâng lên cành hoa Kim Sắc Ba La Mật, Phật liền nâng cành hoa lên để thị ý đại chúng, đại chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Ma Ha Ca Diếp “Phá nhan vi tiếu – mỉm miệng cười”. Ngài nói: “Đây là Pháp môn không lập văn tự, truyền ngoài giáo điển, hiện tại giao cho Ma Ha Ca Diếp”. Nhân thế mà Thiền Tông tôn ngài Ma Ha Ca Diếp làm Sơ Tổ. Thành ngữ “Phá nhan vi tiếu – miệng mỉm cười” nầy cũng nói rõ việc dâng hoa cúng Phật, đã có từ thời Ngài còn tại thế.

  Hoa dùng để cúng dường chư Phật Bồ tát là chỉ cho các loại hoa thực vật, tiếng Phạn dịch là “Bổ Thệ Ba”, kinh Phật thường gọi là “Hoa”, Phật giáo Ấn Độ, hoa cúng dường là 1 trong 6 món dùng để dâng cúng Phật Bồ tát, các món cúng dường nầy đều có sự biểu trưng.

  – Hoa tiêu biểu cho bố thí, vì bố thí thì khiến cho người sanh hoan hỉ.

  – Hương tiêu biểu cho trì giới, vì trì giới thì hạnh nghiệp thơm lừng.

  – Đèn tiêu biểu cho nhẫn nhục, vì nhẫn nhục thì chuyển lửa sân hận làm ánh sáng lớn (đại quang minh).

  – Đồ (nước) là tiêu biểu cho tinh tấn, vì tinh tấn thì sẽ đượm nhuần pháp thân.

  – Quả tiêu biểu cho thiền định, vì thiền định thì hay thành tựu được quả Phật.

  – Nhạc tiêu biểu cho trí huệ, vì trí tuệ thì hay sanh ra các pháp.

  Đem hoa dâng lên chư Phật Bồ tát gọi là Hiến Hoa, đem hoa rải lên Phật đài, đạo tràng… gọi là Tán hoa.

  Trong Kinh điển Phật giáo thường đề cập đến hoa báu từ trên trời rơi xuống, như phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa: “Nếu lúc muốn đi thì có hoa báu đỡ chân”. Hoa báu là chỉ cho các loại trân bảo hợp thành.

  Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Tất cả chư Thiên, đều dâng trăm ngàn hoa hương ở cõi trời, muôn thứ kỹ nhạc để cúng dường Đức Phật”.

  Kinh Pháp Hoa chép: “Có đến 10 thứ cúng dường. Lại đem hoa để ở đầu tiên nhân vì hoa rất thơm, đẹp dùng để trang nghiêm”.

  Cho nên đem hương thơm thanh khiết của hoa dâng lên trang nghiêm cúng dường Phật. Ngoài ra hoa còn là một biểu pháp, nhân vì những khí vật trong nhà Phật đều có hàm ý tiêu biểu. Trước Phật cúng hoa vì hoa tiêu biểu cho nhân, sau khi hoa nở thì kết trái, hoa tiêu biểu cho 6 độ muôn hạnh. Hoa tiêu biểu cho thiền định, đem công đức tu thiền định để cúng dường Phật. Tất cả công đức đều là từ trong thiền định mà khơi mở, chỉ có công đức thiền định mới hay đoạn trừ phiền não, sạch hết sanh tử, cuối cùng chứng được quả Phật. Đem hoa cúng Phật sẽ được nhiều công đức phước báu thù thắng”.

  Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh chép: “Dâng hoa cúng Phật được 10 thứ công đức:

  1/ Ở thế gian thường tốt đẹp như hoa.

  2/ Trên thân không có mùi hôi dơ.

  3/ Phước đức và giới hạnh lan tỏa khắp nơi.

  4/ Sanh ở chỗ nào lỗ mũi không hư hoại hay phân biệt được mùi của các loài hương.

  5/ Ở thế gian mà vượt hơn thế gian được mọi người kính ngưỡng.

  6/ Thân thường giữ được mùi hương thơm sạch.

  7/ Ưa thích nghe chánh pháp, thọ trì đọc tụng.

  8/ Có phước báu rộng lớn.

  9/ Mạng chung sanh về cõi trời.

  10/ Mau chứng được đạo Niết Bàn”.

  Theo Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Bốn loại hoa trước được trang nghiêm ở cõi Cực Lạc”.

  Theo Kinh Pháp Hoa chép: “Bốn loại hoa sau từ trên cõi trời rơi xuống, là thứ 3 trong 6 tướng lành. Dùng hoa cúng Phật trong kinh cũng xác định rõ ràng, không phải hoa gì cũng cúng được”.

  Đà La Ni Tập Kinh, quyển 6 chép: “Hoa cây cúng dường thì có cành liễu, bá diệp, trúc, hoa tạp, quả chi,… hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa hoa có vị đắng cai, hoa không có tên… đều không nên đem cúng”.

  Hiện tại trong chùa, ngoài việc dùng hoa tươi cúng Phật, còn có dùng giấy, lụa, vàng để chế thành hoa, cúng ở trước Phật. Việc cúng hoa trong Phật giáo biểu đạt được tấm lòng kiền thành, lại cũng là việc gieo trồng công đức phước báu, trí huệ tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại và tượng lai, từ đó cũng trang sức cho hoàn cảnh tự viện tốt đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến Việt Dịch
 • Lựa Chọn Hoa Thờ Cúng Nào Trên Bàn Thờ ? Bàn Thờ Anamo
 • Đặt Hoa Cúng Trên Bàn Thờ Và Những Điều Kiêng Kỵ Cần Tránh
 • Thủ Tục Cúng Ông Táo Đầy Đủ Và Chi Tiết Dành Cho Các Gia Đình
 • Làm Thế Nào Để Xem Ngày Đặt Bếp, Xem Ngày Làm Bếp Hợp Lí?
 • Công Đức Dâng Hoa Cúng Dường Phật

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bày Trí Bàn Thờ Phật Quan Âm Cho Nhà Chung Cư Đẹp
 • 4 Loài Hoa Đẹp Nhưng Tuyệt Đối Không Được Đặt Lên Bàn Thờ Ngày Tết
 • Phóng Sự Đặc Biệt: Cả Nước Hân Hoan Đón Mừng Phật Đản Pl. 2553
 • Cả Nước Hân Hoan Chào Đón Đức Phật Đản Sanh
 • Clb Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Hương Vân Dâng Hoa Cúng Phật Đầu Năm
 • Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp tại núi Linh Thứu, Đại Phạm Thiên Vương dâng lên cành hoa Kim Sắc Ba La Mật, Phật liền nâng cành hoa lên để thị ý đại chúng, đại chúng đều ngơ ngác, chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp “Phá nhan vi tiếu – mĩm miệng cười”. Ngài nói: “Đây là pháp môn không lập văn tự, truyền ngoài giáo điển, hiện tại giao cho Ma Ha Ca Diếp”. Nhân thế mà Thiền Tông tôn Ngài Ma Ha Ca Diếp làm Sơ Tổ. Thành ngữ “Phá nhan vi tiếu – miệng mỉm cười” nầy cũng nói rỏ việc dâng hoa cúng Phật, đã có từ thời Ngài còn tại thế.

  Hoa dùng để cúng dường chư Phật Bồ Tát là chỉ cho các loại hoa thực vật, tiếng Phạn dịch là “Bổ Thệ Ba”, kinh Phật thường gọi là “Hoa”. Phật giáo Ấn Độ, hoa cúng dường là một trong sáu món dùng để dâng cúng Phật Bồ Tát, các món cúng dường nầy đều có sự biểu trưng.

  Theo Du Già Diệm Khẩu (Bản khắc gỗ tại chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn):

  – Hoa tiêu biểu cho bố thí, vì bố thí thì khiến người sanh hoan hỷ.

  – Hương tiêu biểu cho trì giới, vì trì giới thì hạnh nghiệp thơm lừng.

  – Đèn tiêu biểu cho nhẫn nhục, vì nhẫn nhục thì chuyển lửa sân hận thành ánh sáng lớn (đại quang minh).

  – Đồ (Nước) là tiêu biểu cho tinh tấn, vì tinh tấn thì sẽ đượm nhuần pháp thân.

  – Quả tiêu biểu cho thiền định, vì thiền định thì hay thành tựu được quả vị Phật.

  – Nhạc tiêu biểu cho trí tuệ, vì trí tuệ thì hay sanh ra các pháp.

  Đem hoa dâng lên chư Phật Bồ Tát còn gọi là hiến hoa, đem hoa rãi lên Phật đài, đạo tràng,… gọi là tán hoa.

  Trong kinh điển Phật giáo thường đề cập đến hoa báu từ trên trời rơi xuống như phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa: “Nếu lúc muốn đi thì có hoa báu đỡ chân”. Hoa báu là chỉ cho các loại trân bảo hợp thành.

  – Hoa cúng: Hao là một trong sáu loại cúng dường trong Phật giáo. Tập tục Ấn Độ truyền thống khi xưa thường dùng vòng hoa, rải hoa để cúng dường Phật. Vòng hoa là dùng chỉ kết lại thành, rồi đem đeo lên trên cổ của Thánh tượng để trang sức cúng dường. Tỳ-kheo không được dùng hoa để trang sức trên thân, chỉ được treo trong thất, hoặc dùng để cúng dường Phật. Kinh Phật chép: Ở trước Phật khen ngợi, thường có trời người rải hoa năm màu để cúng dường Phật.

  Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Tất cả chư Thiên, đều dâng trăm ngàn hoa hương ở cõi trời, muôn thứ kỹ nhạc để cúng dường Đức Phật”.

  Kinh Pháp Hoa chép: “Có đến 10 thứ cúng dường. Lại đem hoa để ở đầu tiên, nhân vì hoa rất thơm, đẹp dùng để trang nghiêm”.

  Cho nên đem hương thơm thanh khiết của hoa dâng lên trang nghiêm cúng dường Phật. Ngoài ra, hoa còn là một biểu pháp, nhân vì những khí vật trong nhà Phật đều có hàm ý tiêu biểu. Trước Phật cúng hoa tiêu biểu cho nhân, sau khi hoa nở thì kết trái, hoa tiêu biểu cho 6 độ muôn hạnh. Hoa tiêu biểu cho thiền định, đem công đức tu thiền định để cúng dường Phật. Tất cả công đức đều là từ trong thiền định mà khơi mở, chỉ có công đức thiền định mới hay đoạn trừ phiền não, sạch hết sanh tử, cuối cùng chứng được quả Phật. Đem hoa cúng Phật sẽ được nhiều công đức phước báu thù thắng.

  Soạn Tập Bách Dụ Kinh chép: “Có một người hái hoa, gom những bông hoa lại rồi kết thành tràng hoa cúng dường tháp Phật, sau khi chết đi được phước báu sanh về cõi trời”.

  Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh chép: “Đâng hoa cúng Phật được 10 thứ công đức:

  1. Ở thế gian thường tốt đẹp như hoa.

  2. Trên thân không có mùi hôi dơ.

  3. Phước đức và giới hạnh lan tỏa khắp nơi.

  4. Sanh ở chỗ nào lỗ mũi không hư hoại hay phân biệt được mùi của các loài hương.

  5. Ở thế gian mà vượt hơn thế gian được mọi người kính ngưỡng.

  6. Thân thường giữ được mùi hương thơm sạch.

  7. Ưa thích nghe chánh pháp, thọ trì đọc tụng.

  8. Có phước báu rộng lớn.

  9. Mạng chung sanh về cõi trời.

  10. Mau chứng được đạo Niết Bàn.

  Hoa cúng dường Phật trong kinh điển ghi rằng: Thường thấy có hoa Ưu Bát La (hoa sen xanh), Bát đầu Đặc Ma Hoa (hoa sen hồng), Câu Vật Đầu Hoa (hoa sen trắng), Phân Đà Lợi Hoa (hoa sen trắng lớn) có 4 loại như thế. Hoặc Mạn Đà La Hoa, Ma Ha Mạn Đà La Hoa, Mạn Thù Sa và Ma Ha Mạn Thù Sa hoa, có 4 loại như thế.

  Theo kinh Vô Lượng Thọ chép: “Bốn loại hoa trước được trang nghiêm ở cõi Cực Lạc”.

  Theo kinh Pháp Hoa chép: “Bốn loại hoa sau từ trên cõi trời rơi xuống, là thứ 3 trong sáu tướng lành. dùng hao cúng Phật trong kinh cũng xác định rỏ ràng, không phải hoa gì cũng cúng được”.

  Đà La Ni Tập Kinh, quyển 6 chép: “Hoa cây cúng dường thì có cành liễu, bá diệp, trúc, hoa tạp, quả chi,… hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa hoa có vị đắng cay, hoa không có tên,… đều không nên đem cúng.

  Hiện tại trong chùa, ngoài việc dùng hoa tươi cúng Phật, còn có dùng giấy, lụa, vàng để chế thành hoa cúng ở trước Phật. Việc cúng hoa trong Phật giáo biểu đạt được tấm lòng kiền thành, lại cũng là việc gieo trồng công đức phước báu, trí huệ tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại và tương lai, từ đó cũng tự trang sức cho hoàn cảnh tự viện tốt đẹp.

  (Nguồn chuahoiphuoc.net)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Clb Thanh Niên Phật Tử Từ Tân Tổ Chức Lễ Dâng Hoa Cúng Phật Đầu Năm
 • Quy Tắc Dâng Hoa Cúng Trong Đời Sống Tâm Linh Người Việt
 • 10 Loại Hoa Không Nên Cắm Ở Bàn Thờ
 • Có Nên Cắm Hoa Hồng Trên Bàn Thờ Không?
 • Hồi 7: Mượn Hoa Cúng Phật, Hào Hoa Kiếm Khách, Tác Giả Nam Kim Thạch
 • Thờ Cúng Phật Tại Nhà Và Dâng Hoa Thờ Phật

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cắm Hoa Cúng Bàn Thờ Tổ Tiên, Bàn Thờ Phật Ngày Tết Và Các Loại Hoa Kiêng Kỵ Không Nên Chưng
 • Cách Cắm Hoa Sen Trên Bàn Thờ
 • Lập Lễ Đài Phật Đản Tại Gia
 • Dành Cho Người Dẫn Chương Trình Trong Đại Lễ Phật Đản Pl.2557
 • Những Điều Kiêng Kị Phải Tránh Khi Thờ Cúng Phật Tại Gia Và Việc Nên Làm Ngày Lễ Phật Đản
 • Mặc dù đạo Phật không phải là tín ngưỡng chính của người Việt Nam. Nhưng hiện nay văn hóa thờ Phật cũng rất phát triển, cùng tìm hiểu về cách thờ cúng phật tại nhà và những cách cắm hoa cúng phật để có thêm nhiều may mắn và bình an trong gia đình.

  Cách thờ cúng phật tại nhà như thế nào đúng cách

  Đối với vị trí lập ban thờ : Trong kiến trúc hiện đại ngày nay của người Việt thì phòng thờ cúng được lập thành một phòng riêng biệt trên tầng cao nhất của ngôi nhà.

  Với hướng đặt bàn thờ : Bàn thờ nên để quay theo hướng Tây Bắc của ngôi nhà, vì hướng này là tượng trưng cho Trời miền Tây Thiên Cực Lạc.

  Trong cách cúng Phật tại gia một số điều lưu ý không nên làm khi có ban thờ Phật trong nhà

  Đầu tiên là không lấy gỗ đã qua sử dụng để làm, không nên để tượng phật trong tủ kính, cũng nên thờ quá nhiều vị phật trong nhà mình. Thờ Phật phải để nơi sạch đẹp, yên tĩnh và thanh tịnh, tinh khiết chính vì thế không nên đặt ở nơi không sạch sẽ và ẩm thấp, không được đặt bàn thờ phật ở lối đi lại ồn áo. Cũng không nên đặt giường ngủ ở phía sau bàn thờ phật, không đặt tượng phật trong phòng ngủ. Đặc biệt cũng không nên đặt bàn thờ bên dưới cầu thang đi lại, bên dưới xà nhà trong gia đình, hoặc là gần nhà vệ sinh, nơi sinh hoạt chung trong gia đình. Nên thờ ở một phòng riêng thanh tịnh và yên tĩnh nhất. Đặc biệt trong các nhà hàng, nơi náo nhiệt đông người đi lại thì không nên thờ phật vì như thế sẽ làm mất vẻ thanh tịnh của Phật.

  Nên đặt tượng hướng ra cửa chính của ngôi nhà, thường xuyên vệ sinh và lau chùi cho sạch sẽ. Trước khi đặt tượng nên đặt trên một chiếc đĩa lót giấy màu đỏ. Nếu tượng đặt trên xe thì phải để mặt tượng Phật quay về phía trước. Khi thờ tam thế phật thì được trên một bàn với nhau.

  Cách thờ phật tại nhà nếu không may bị vỡ thì phải được gói lại bằng giấy vàng, chờ đến ngày mùng 1, 3, 5, 7, 9 thì mang đốt dưới nắng để tiễn phật về quy vị.

  Nếu đã thờ cúng phật tại gia thì không nên thờ thêm bất kỳ vị thần nào khác.

  Cách cắm hoa cúng phật thể hiện thành kính

  Phật là người đại diện cho tấm lòng từ bi, thân ái và sự tinh khiết, thanh tịnh. Chính vì thế cắm hoa cúng phật cũng có sự chọn lựa thật cẩn thận.

  Dâng hoa cúng đên Phật đà – Nguyện mau giải thoát sinh, già, khổ đau – Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu – Tấm thân tứ đại tránh sao điêu tàn.

  Hoa cúng phật nên chọn những hoa có màu sắc tươi sáng như hoa : cúc, hoa dơn, hoa ly vàng, hoa hồng … những hoa tỏa mùi hương dịu nhẹ. Không nên dâng lên ban thờ Phật những loại hoa có mùi hôi hoặc không có tên gọi.

  Phật là nơi thanh tịnh, tinh khiết và thanh tao chính vì thế các loài hoa dâng phật cũng phải có sự chọn lựa thật cẩn thận và tinh khôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cắm Hoa Để Bàn Thờ Đẹp, Ý Nghĩa Và Đơn Giản Như Thế Nào ?
 • Nghi Thức Sám Hối Tại Tư Gia
 • Cách Cúng Phật Đơn Giản Tại Gia Thu Được Nhiều Công Đức
 • Cách Cúng Phật Cho Cư Sĩ Tại Gia
 • Hướng Dẫn Cách Lập Và Bố Trí Bàn Thờ Phật Đem Lại May Mắn Cho Gia Chủ
 • Dâng Hoa Cúng Phật: Luận Về Ý Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng
 • Cách Đặt Gà Cúng Rằm Tháng 7
 • Lễ Tạ Mộ Sau Khi Xây Dựng Xong
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Cho Lễ Cúng Thôi Nôi Đầy Đủ Và Đơn Giản Nhất Cho Bé
 • Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ
 • Dâng hoa cúng Phật tượng trưng cho Lục độ vạn hạnh Bồ Tát

  Trong Phật pháp, hình ảnh hoa tượng trưng cho Lục độ vạn hạnh Bồ Tát. Bao gồm Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ.

  Bố thí và Trì giới

  Bố thí là hành động san sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hành động bố thí con người làm mỗi ngày là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy.

  Bố thí tài là mang tiền bạc, vật chất, tinh thần, thể chất của mình giúp đỡ người khó khăn. Mong muốn họ có thêm tinh thần, nghị lực để vươn lên.

  Bố thí pháp là mang tiền bạc của mình thực hiện ấn tống tượng Phật, kinh sách. Hay mang những lời lẽ tốt đẹp, chân lý đúng đắn Phật dạy để khuyên răng người đời. Giúp người đời hiểu về đúng sai, tâm thanh tịnh và tu đức nhân quả.

  Bố thí vô úy là sự bất sợ hãi. Hãy thực hiện phóng sanh, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.

  Trì giới là hành động giữ gìn giới luật nhà Phật. Sống thanh tịnh và thực hiện theo đạo giới tốt đẹp của minh.

  Nhẫn nhục và Tinh tấn

  Phật pháp có lời Tất cả pháp muốn thành tựu đều bắt đầu từ nhẫn nhục. Người biết nhẫn nhục ít sẽ thành công ít. Người biết nhẫn nhục nhiều sẽ thành công nhiều. Thế nên, nhẫn nhục là gốc để chuyển xấu thành tốt.

  Tinh tấn là thái độ chuyên cần, siêng năng và chăm chỉ trong công việc. Khi thực hiện bất kỳ điều gì, cần tinh tấn để phấn đấu đến thành công.

  Thiền định và Trí huệ

  Thiền định là sự tập trung tư duy, tâm ý vào đối tượng nhất định. Thiền định là phương pháp tu tư duy, tập trung suy nghiệm, suy cứu bằng tâm thức. Thiền định thể hiện cái tĩnh tại giữa hư không, dùng tâm thanh tịnh để nghiệm lý đúng sai.

  Trí huệ là sự quyết đoán, lựa chọn đúng sai. Trí huệ biểu hiện ở sự thông minh và tư duy nhanh nhạy. Với Phật pháp, trí huệ là công phu tu tập, thiền định nhờ giữ đạo giới. Sự thuyết pháp của Đức Phật luôn ứng với chân lý và căn cơ chúng sanh. Điều quan trọng là chúng sanh phải minh thông trí huệ để đón lấy những lẽ phải ấy.

  Ý nghĩa của việc dâng hoa cúng Phật

  Hoa là biểu tượng cao đẹp và chân quý trong Phật giáo. Dâng hoa lên cúng Phật thể hiện cho những điều tốt đẹp, thơm tho, thiện lành. Đó là những điều cao quý con người muốn dâng lên cho Đức Phật.

  Dâng hoa cúng Phật thể hiện lòng ngưỡng mộ, thành kính đối với chư Phật mười phương. Thông qua những tràng hoa tươi tắn, con người muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Thầm cảm ơn phước lành mà Đức Phật đã mang đến cho chúng sanh.

  Dâng hoa lên tượng Phật còn hàm nghĩa về sự tu nhân của con người. Xưa nay, con người vẫn luôn sinh tồn trong vòng xoay của triết lý nhân quả. Cũng như lời Phật dạy gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Thế nên, con người luôn muốn tu nhân tích đức, làm điều tốt đẹp để được an lành.

  Mỗi loài hoa đều tỏa hương, khoe sắc và thể hiện những điều tốt đẹp nhất. Khi dâng hoa lên cúng Phật, con người cũng mong nguyện được Phật ban phước lành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Cúng Tổ Tiên Của Người Lô Lô
 • Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Nhà Dùng Văn Khấn Nào?
 • Văn Khấn Lễ Mẫu Thượng Ngàn Chính Xác Nhất
 • Cách Khấn Khi Đi Chùa Đúng Chuẩn Và Những Lưu Ý Quan Trọng
 • Tìm Hiểu Về Bà Tổ Cô Và Bàn Thờ Bà Tổ Cô Ông Mãnh
 • Ý Nghĩa Của Hoa Sen Cúng Phật Để Không Phạm Đại Kỵ P, Dâng Hoa Cúng Phật

  --- Bài mới hơn ---

 • Đèn Thờ Phật Đèn Điện Thờ Cúng Đèn Hoa Sen Thờ Cúng
 • Đèn Thờ Phật Đèn Điện Thờ Cúng Đèn Hoa Sen Thờ Cúng 48Cm
 • Đèn Cúng Phật In Hoa Sen Chữ A Di Đà Phật
 • Công Đức Cúng Dường Một Bó Hoa Đến Phật
 • “tán Hoa Cúng Phật” Tạ Ơn Tam Bảo Sau Đại Hội Pg Tp.hcm
 • Rate this post

  Hoa sen: Hình ảnh quen thuộc với người Việt và Đạo Phật

   Những bông sen hồng thơm ngát luôn được xem là quốc hoa của Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là một hình ảnh cao đẹp, thiêng liêng, gắn liền với Đạo Phật. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của loài hoa này xuất hiện trong mọi công trình Phật giáo. Các vị Phật, bồ tát cũng ngồi trên đài hoa sen.

  Đang xem: Hoa sen cúng phật

  Bạn có thể thấy hình ảnh hoa sen trong mọi công trình Phật giáo

  Ý nghĩa của hoa sen trong Phật giáo là gì?

  Tìm hiểu về loài hoa sen thiêng liêng

   Hoa sen còn có tên gọi là Nelumbo Nucifera. Đây là loại hoa tuyệt đẹp mọc lên từ phần rễ củ nằm dưới lớp bùn đất sâu trong nước. Hoa sen thường có màu trắng hoặc hồng, có khi phơn phớt vàng, tím hoặc xanh lam, xanh lá tùy thuộc từng loại hoa.

   Khi mọc, hoa sen mọc vươn lên khỏi mặt nước và làm lộ bày đài hoa, nhụy hoa. Hoa sen có hương thơm nhẹ nhưng vô cùng tinh khiết. Chính vì vậy, nó đặc biệt được mọi người ưa chuộng, sử dụng trong cuộc sống thường ngày với nhiều mục đích khác nhau.

  Hoa sen gắn liền với Đức Phật

   Người Ấn Độ có một truyền thuyết về hoa sen. Đó chính là nó mọc lên từ rốn của thần Vishnu giữa thời điểm khởi đầu của vũ trụ. Giữ hoa có Phạm thiên ngói kiết già. Cũng có một truyền thuyết kể rằng khi Đức Thích Ca đản sinh, Ngài ngay lập tức bước đi 7 bước. Mỗi bước đi đều có hoa sen đỡ dưới chân ngài.

   Đặc biệt, loài hoa sen còn có những đặc tính tuyệt vời sau:

  Dù mọc trong bùn, nó không hề bị nhiễm tạp bẩn. Hoa sen mọc lên vẫn vô cùng thanh khiết, dịu dàng và cao quý.Thanh tịnh, bình yên, an vui hòa dịu.Hương thơm tinh khiết làm mọi người dễ chịu.Vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết khiến bất kỳ ai cũng yêu thích.

  Ý nghĩa của hoa sen trong Phật giáo là gì?

  Hoa sen giống như những lời răn dạy cho người theo đạo Phật

  Lìa xa tất cả sự ô nhiễm, tạp bẩn như hoa sen không nhiễm bùn.Không cùng chung chỗ với cái xấu, cái ác như hoa sen không bao giờ dính nước bùn.Giữ đủ giới luật của người tu hành như hoa sen luôn tỏa khắp xung quanh, xua tan những mùi khó chịu.Bản thể thanh tịnh, giữ nguyên vị trí như hoa sen tinh khiết.An vui, hòa dịu bình yên như hình ảnh hoa sen tuyệt đẹp.Nhu nhuyễn, bình yên không thô tháp.Làm an lòng người như hoa sen thơm dịu.Răn dạy người tu hành phải viên mãn, phước trí tròn đầy như hoa sen nở rộ, phô bày hạt sen với hương thơm tuyệt diệu.Thành thục, thanh tịnh với trí tuệ sáng ngời của người tu hành.Luôn luôn hoan hỉ, tin vào và đợi chờ những điều tốt đẹp như ai cũng muốn ngắm nhìn hoa sen mới nở.

  Những loài hoa sen quen thuộc trong Phật giáo

   Phật giáo phân biệt 4 màu hoa sen khác nhau. Theo đó, chúng mang những ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

  Mỗi sắc hoa sen lại mang những ý nghĩa khác nhau

  Sen trắng: Là loài hoa tượng trưng cho trí tuệ tuyệt đối.Hoa sen hồng: Là loài hoa tượng trưng cho Đức Phật và lịch sử tôn quý tối thượng.Sen đỏ: Là loài hoa tượng trưng cho âm tính vốn từ bi thanh tịnh của Đức quán Thế âm.Hoa sen xanh là loại hoa tượng trưng cho trí tuệ tuyệt đối. Thông thường, hoa sen xanh gắn liền với hình ảnh ngài Văn Thù Bồ Tát.

  Mua nến hoa sen: Lựa chọn tuyệt vời cho mọi người

   Từ xưa, hoa sen luôn là loài hoa được ưa thích bậc nhất trên bàn thờ Phật cũng như bàn thờ tổ tiên. Những đồ vật thờ cúng cũng thường được làm theo hình loài hoa này.

   Hiện tại, sản phẩm nến phát quang hình hoa sen đang được rất nhiều người yêu thích. Là hình ảnh mang tính biểu trưng, nó sẽ khiến việc thờ cúng trong những dịp trọng đại của người Việt thêm phần ý nghĩa.

  FacebookTwitterPinterestlinkedinTelegram

  NewerÝ nghĩa tháp văn xương và cách khai quang

  Back to list

  Older So sánh dạ quang và phản quang

  gmail.com

  Chăm Sóc Khách Hàng

  Về Chúng Tôi

  Bán Hàng Cùng Hằng Phát Candle

  NẾN CAO CẤP HẰNG PHÁT 2022

  Search

  Giỏ hàng

  Đóng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tranh Vẽ ‘nhân Quả Ba Đời’ Của Diệu Trí
 • Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
 • Ý Nghĩa Của Việc Dâng Hoa Cúng Dường Tam Bảo Là Gì? – Pháp Phục An Nhiên
 • Kinh Nhân Quả Ba Đời
 • 9 Loài Hoa Hồng Có Cúng Ông Địa Được Không Được Đặt Trên Ban Thờ
 • Lễ Dâng Hoa Cúng Phật Của Clb Thanh Niên Phật Tử Từ Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Dâng Cúng Hoa, Đèn, Hương
 • Ý Nghĩa Dâng Cúng Hoa, Đèn , Hương
 • Đèn Điện Thờ Cúng Phật Khắc Hoa Sen Cnc (53Cm)
 • Nến Trang Trí Hoa Sen Phật Di Lặc
 • Dâng Cúng Hoa Tươi Thế Nào Khi Vào Lễ Chùa Mới Được Nhiều Phúc Báu ?
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

  Như thông lệ hàng năm, vào tuần sinh hoạt đầu tiên của năm mới thì CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân lại tổ chức Lễ Dâng hoa cúng Phật để tỏ lòng tôn kính của mình đối với Tam Bảo. Có lẽ vì vậy mà các bạn thành viên CLB đã có mặt ở Chùa từ rất sớm chuẩn bị cho buổi lễ.

  Buổi lễ được mở đầu bằng thời khóa Tụng kinh – Thiền hành dưới sự chủ lễ của chư Tăng bổn tự đã diễn ra rất trang nghiêm, thanh tịnh. Những bước chân thiền hành trong chánh niệm đưa các bạn thanh niên quay về những phút giây lắng động thân tâm, tất cả cùng hướng tâm mình dâng lên cúng dường Chư Phật để cầu mong những điều tốt lành nhất cho năm mới.

  Trong giờ pháp thoại, Hòa thượng Thượng Viên Hạ Giác cũng chia sẻ:

  “Sáng hôm nay Thầy rất phấn khởi khi thấy các bạn trẻ tương đối đầy đủ, như thế này thì rất là quý. Khi mà Thầy thấy các bạn đi thiền hành thì Thầy cũng có cảm xúc, bởi lẽ khi thực tập thiền hành có nghĩa là thực hiện từng bước chân đi chậm rãi, các bạn đang thực tập để có được sự trở về, sự ý thức về bước chân đi của mình.

  Hàng ngày chúng ta đi, chúng ta không có ý thức về bước chân đi của mình. Chúng ta chỉ đi, thế thôi.

  Khi mình ý thức bước chân đi của mình thì đó là một sự đặc biệt trong hành động của mình.

  Ý thức về bước chân đi của mình không phải ai cũng có kỹ năng này mà phần lớn nhân loại bước đi theo quán tính. Sự khác biệt về người có ý thức về bước chân đi của mình và tổng thể các loài sinh vật trên thế giới, chỉ có con người. Chỉ có người biết tu tập, chỉ có người biết thắp sáng tỉnh giác mới có ý thức về những việc làm, những hành động của mình, trong đó có bước chân đi của mình.

  Bước chân đi của mình được ý thức có nghĩa là mình đang thực tập, được trở về, làm sáng tỏ, làm soi sáng tâm của mình lên mọi hành động của mình trong cuộc sống. Đó là điều rất là cần thiết cho chúng ta.

  Có ý thức về bước chân đi của mình nói lên tính tự chủ của mình trên hành động. Đây là điều mà Thầy mong ước qua năm mới, các con có thể làm chủ được những hành động của mình trong cuộc sống.

  Những gì mà chúng ta đau khổ, phiền muộn, lầm lẫn thì điều do mình thiếu tính làm chủ trong hành động của mình. Phần lớn những lời nói, những hành động mình thường làm theo quán tính. Tức là làm theo thói quen, làm theo dẫn dắt, xô đẩy một cách âm thầm, một cách tự động trong cái nghiệp của mình. Chứ mình không tỉnh táo, không sáng suốt để nhận diện ra được cái đang diễn ra. Đây là một điều rất khó cho con người thời đại. Con người thời đại là con người có quá nhiều áp lực, có quá nhiều mục đích để mình phải nắm bắt, cho nên các con rối loạn và sự bất an đó thường xuyên – hàng ngày làm cho các con cảm thấy:

  1. Mất niềm tin vào cuộc sống, không hướng đi.

  2. Có nhiều suy nghĩ không tới, không chính chắn.

  3. Có nhiều cái bị lôi cuốn vào những cái không được an toàn.

  Bởi vì mình không đủ trí tuệ sáng suốt để nhận định, nhận diện ra hết mọi chuyện. Trong thế giới mới, các con phải tiếp nhận nhiều thông tin và đối tượng lựa chọn. Cho nên các con rất lúng túng trong việc chọn lựa. Làm thế nào để mình có thể đi đúng hướng khi mà chúng ta có nhiều mục tiêu để chọn? Thầy nghĩ như thế này:

  * Thầy mong các con có được tình yêu thương

  Điều đầu tiên Thầy mong các con có được tình yêu thương. Bởi vì tình thương đem đến cho ta điều kiện thuận lợi. Khi các con có tình thương, có sự cảm thông, có sự không hận thù. Có thương người thì môi trường sống của các con sẽ thuận lợi hơn, dễ có cơ hội để chọn lựa hơn. Nếu các con không có điều kiện sống tốt – thuận lợi thì các con đối phó quá nhiều thứ phức tạp, các con không đủ trí tuệ để chọn lựa cái nào là tốt, cái nào là đúng, phải phản ứng như thế nào; quá nhiều thứ như vậy. Nếu có được môi trường dễ chịu hơn, thuận lợi hơn thì chúng ta dễ lựa chọn hơn. Thì môi trường đó gọi là môi trường thuận lợi. Môi trường thuận lợi chỉ có mặt khi chúng ta có được tình thương đối với mọi người,

  đối với thế giới xung quanh.

  Mình gai góc quá, mình chua chát quá, mình nghiêm ngút quá. Những cái làm tâm mình bó lại như vậy sẽ tạo ra môi trường không thuận lợi. Tới bạn bè, bạn bè cũng trục trặc. Tới học đường, học đường cũng khó khăn. Tới cơ sở làm cũng có nhiều chuyện xung đột. Đi ra xã hội cũng gặp trục trặc. Tình cảm khi thương khi ghét. Như vậy, một loạt điều kiện bất ổn, bất an thì không ai có đủ khả năng để đối phó với bối cảnh phức tạp. Cho nên các con giữ lòng mình cho yên. Giữ tình yêu thương đối với mọi người. Bớt đi những khó chịu, bớt đi những chấp chặt, bớt đi những cái hận thù – ghét bỏ. Hãy nhìn cuộc đời bằng khía cạnh đạo lý hơn và thông cảm hơn bởi vì mình học Phật phải biết rằng ai cũng khổ, ai cũng có nỗi niềm, ai cũng muốn sướng chứ không ai muốn khổ cả. Thì mình chan hòa với nhau, bỏ qua những hận thù, bỏ qua những lỗi lầm. Các con có tình yêu thương nhẹ nhàng với nhau thì các con sẽ có bối cảnh, môi trường thuận lợi để sống.

  * Mong các con có được hướng đi tốt

  Qua năm mới hi vọng các bạn trẻ có được hướng đi tốt. Bởi vì ai cũng cần có định hướng. Một định hướng tổng quát thì chúng ta có. Đó là sự giác ngộ. Chúng ta có lý tưởng giác ngộ phụng sự, giác ngộ giải thoát. Tức là hướng về chân lý tuyệt đối. Đó là mục tiêu xa. Nhưng mà cái định hướng gần trong đời sống của mình là các con đó được một định hướng để sống, định hướng về công ăn việc làm, định hướng về mục tiêu gần của mình để không bị xô đẩy, không bị dẫn dắt.

  Các con sẽ có những thái độ chọn lựa như thế nào cho công việc của mình. Làm thế nào để các con có đủ sáng suốt để chọn lựa đúng thì Thầy mong các con có lòng từ bi, có tình yêu thương, có trí tuệ, có lòng tin vào Tam Bảo. Khi các con có lòng tin vào Tam Bảo, các con biết tôn kính Phật, các con tin tưởng một cách tuyệt đối nơi sự sáng của Phật thì các con sẽ có được sự dẫn dắt để đi đúng, lựa chọn đúng vào cái gọi là của mình, cái đưa đến cho mình sự an ổn.

  Các con nhớ thiết lập giá trị nền một cách tốt đẹp thì Thầy tin rằng các con sẽ được Phật gia hộ. Trong sự hộ trì của Tam Bảo thì các con sẽ có sự đi đúng an toàn trong đời sống của mình. Thầy nghĩ rằng đây là sự cần thiết trong cuộc sống của các con trong năm nay. Chúng ta luôn dựa vào uy lực của Tam Bảo, dựa vào ánh sáng của Phật để có được sự sáng tỏ trên con đường của mình. Khi nào mình tối thì mình tức khắc cầu nguyện để các con sẽ có được sự soi sáng. Đây là kinh nghiệm bản thân của Thầy.

  Khi nào mình cảm thấy bất lực thì mình hãy nương tựa vào uy lực của Tam Bảo.

  Mong rằng trong năm mới các con sẽ có được nhiều công đức và tinh thần phụng sự, những giá trị mới, những sáng tạo mới trên con đường tu tập, cũng như sinh họat của chúng ta; sẽ tạo những cảm hứng cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và hi vọng chúng ta sẽ nối kết với nhau nhiều hơn. Khai thác nhiều hơn những giá trị bản thân của từng người để phụng sự cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, cho các bạn trẻ thanh niên của mình.

  Năm nay cũng có khá nhiều sự kiện. Chúng ta cũng có rất nhiều chương trình, sắp tới chúng ta chuẩn bị Vesak 2022. Mong các con ai cũng khỏe. Đảm bảo rằng, có thể tiền thì người nhiều người ít, nhưng ai cũng phải tươi giúp Thầy. Tiền nhiều tiền ít, miễn tươi là được. Hãy mỉm cười.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Loài Hoa Dùng Để Thờ Cúng Đẹp, Ý Nghĩa
 • Chuyện Người Giữ Vườn Đắc Quả Vị Phật Chỉ Nhờ Dâng Cúng Một Cành Hoa
 • Hoa Ly Có Thắp Hương Được Không?
 • Sự Thật Về Các Loại Hoa Không Được Dùng Khi Thờ Cúng
 • Cách Cắm Hoa Bàn Thờ Đẹp Ngày Cưới, Ngày Lễ Tết Hợp Phong Thủy
 • Clb Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Hương Vân Dâng Hoa Cúng Phật Đầu Năm

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Cắm Hoa Bàn Thờ Đem Lại Nhiều Ý Nghĩa, May Mắn Và Tài Lộc
 • Cách Cắm Hoa Bàn Thờ Đẹp Ngày Cưới, Ngày Lễ Tết Hợp Phong Thủy
 • Sự Thật Về Các Loại Hoa Không Được Dùng Khi Thờ Cúng
 • Hoa Ly Có Thắp Hương Được Không?
 • Chuyện Người Giữ Vườn Đắc Quả Vị Phật Chỉ Nhờ Dâng Cúng Một Cành Hoa
 • Thứ 7 ngày 23/2/2019, tại Thiền Thất Hương Vân (Củ Chi) đã diễn ra buổi lễ “Dâng hoa cúng Phật” …

  Thứ 7 ngày 23/2/2019, tại Thiền Thất Hương Vân (Củ Chi) đã diễn ra buổi lễ “Dâng hoa cúng Phật” đầu năm của CLB Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Hương Vân.

  Buổi lễ với sự chủ trì của Sư Cô Thích Nữ Thanh Hương – chủ nhiệm CLB Thanh Thiếu Nhi Phật Tử, sự tham gia của các anh chị trong CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân và đông đảo các bé Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Hương Vân. Mở đầu buổi lễ là thời khóa Lễ Phật tụng kinh “Phước Đức & Từ Bi”, tiếp nối chương trình là thiền hành quanh chánh điện – mỗi người một nhành hoa trong tay thành kính dâng lên Đức Phật Bổn Sư.

  Thời khóa giảng đạo lý của Sư Cô nói về “Năm điều phúc” mà mỗi người đều mong muốn đạt được đó là: trường thọ, hình tướng xinh đẹp, cuộc sống hạnh phúc, danh vọng địa vị, tái sinh lên cõi trời và để đạt được 5 điều phúc ấy cần phải thực hành hạnh bố thí với tâm rộng lớn, trao dồi đức hạnh, thực tập thiền định.

  Khép lại chương trình là bài thơ “Chúc Xuân” Sư Cô dành tặng các bé thay lời chúc đầu năm mới. Chúc các bé mãi an vui, luôn biết sống yêu thương, hòa thuận, hiếu thảo và mỗi ngày đều là ngày xuân:

  Xuân gửi tặng nhau một chữ Thương

  Để sau bù đắp cuộc vô thường

  Ân cần, trân quý khi còn gặp

  Biết vẫn còn chung một đoạn đường!

  Xuân, chúc người thương một chữ Hòa

  Đời không thuận ý hãy cho qua

  Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ

  Thanh thản khi lòng niệm thứ tha.

  Xuân, chúc mọi người nhớ chữ Tâm

  Để cùng sống đẹp đến trăm năm

  Thiên đàng, địa ngục.. từ Tâm tạo

  Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm.

  Xuân, chúc mọi người một chữ An

  Giữa đời luôn biến động, gian nan..

  Bình an khó gặp nơi trần cảnh

  Tìm lại trong ta, sống nhẹ nhàng..

  Xuân, chúc mọi nhà một chữ Vui

  Đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi

  Vui trong đạo lý, nơi điều thiện

  Vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười..

  Xuân, chúc cho nhau một chữ Thành

  Thành công, thành tựu với thành nhân

  Hướng về phụng sự vun Tài Đức

  Hạnh phúc miên trường.. Xuân mãi Xuân…

  “Thơ Như Nhiên”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cả Nước Hân Hoan Chào Đón Đức Phật Đản Sanh
 • Phóng Sự Đặc Biệt: Cả Nước Hân Hoan Đón Mừng Phật Đản Pl. 2553
 • 4 Loài Hoa Đẹp Nhưng Tuyệt Đối Không Được Đặt Lên Bàn Thờ Ngày Tết
 • Cách Bày Trí Bàn Thờ Phật Quan Âm Cho Nhà Chung Cư Đẹp
 • Công Đức Dâng Hoa Cúng Dường Phật
 • Vì Sao Người Ta Lại Nói: ‘mượn Hoa Dâng Phật’?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Ngữ ‘mượn Hoa Dâng Phật’ Và Truyền Thuyết Xa Xưa
 • Người Đẹp Làm Từ Thiện:của Người Phúc Ta Hay Mượn Hoa Cúng Phật?
 • Mượn Hoa Cúng Phật Trong Mùa Chúa Giáng Sinh
 • Việt Nam “mượn Hoa Cúng Phật
 • Hồi 7: Mượn Hoa Cúng Phật, Hào Hoa Kiếm Khách, Tác Giả Nam Kim Thạch
 • Hiện nay chúng ta thường hiểu câu thành ngữ: “Mượn hoa dâng Phật” là dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm, ý nghĩa gần giống với câu “Của người phúc ta”. Cách hiểu này thực ra hoàn toàn trái ngược với nội hàm chân thực của nó…

  “Mượn hoa dâng Phật” vốn có nguồn gốc từ câu thành ngữ Hán Việt “Tá hoa hiến Phật”, là một định ngữ trong Phật giáo, kể lại câu chuyện mối nhân duyên đời xưa của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi tu thành chính quả với người vợ của Ngài.

  Truyền thuyết kể rằng: Trước khi tu thành chính quả, Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua luân hồi nhiều đời. Một trong những đời đó, Ngài là người tu hành Bà La Môn, gọi là Thiện Huệ. Một lần, Thiện Huệ khi đó 16 tuổi tham gia đại hội biện luận của các tăng lữ, được một ít đồ cúng dường, cậu bèn trở về Tuyết Sơn cúng dường sư phụ.

  Giữa đường, cậu đi qua một địa phương gọi là thành Liên Hoa. Trong thành trang hoàng vô cùng trang nghiêm thù thắng, thì ra Phật Nhiên Đăng sắp đến đây thuyết Pháp giáo hóa. Thiện Huệ nghĩ: “Chư Phật không cần đồ cúng dường tiền tài, mà vui nhất là cúng dường bằng Pháp, nhưng mình lại chưa đắc Pháp, vậy thì mua hoa cúng Phật”. Nhưng cậu đi tìm tất cả những cửa hàng hoa mà cũng không mua được một bông. Thì ra quốc vương đã bao tiêu tất cả các cửa hàng hoa, ông muốn đem hoa cúng Phật, nên hạ lệnh cho các cửa hàng hoa không được phép bán hoa cho người khác.

  Thiện Huệ đi khắp nơi tìm kiếm, gặp một thiếu nữ áo xanh đang lấy nước, thấy cô cất giữ 7 bông hoa sen xanh (Utpala) ở trong bình nước. Thiện Huệ vô cùng vui mừng, muốn dùng 500 lượng vàng mua hoa.

  Thiếu nữ áo xanh nói: “Tôi muốn dùng những bông hoa này cúng dường Phật Đà”.

  Thiện Huệ hỏi: “Vậy cô có thể bán cho tôi 5 bông, cô giữ 2 bông được không?”

  Thiếu nữ hỏi: “Anh mua hoa làm gì?”

  Thiện Huệ đáp: “Tôi muốn mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng, để cầu tương lai thành tựu Phật quả”.

  Thiếu nữ ngắm nhìn kỹ cậu, sau đó nói: “Tôi thấy anh phát tâm dũng mãnh, cầu Pháp tinh tấn, tương lai sẽ thành đại quả vị. Nếu anh đáp ứng với tôi rằng, trước khi anh đắc Đạo thì sẽ đời đời lấy tôi làm vợ, sau khi đắc Đạo thì cho phép tôi xuất gia làm đệ tử của anh, thế thì tôi sẽ tặng hoa cho anh”.

  Thiện Huệ nói: “Để đắc Đạo, tôi sẽ buông bỏ hết thảy phú quý vinh hoa, bao gồm cả vợ con, cô có nguyện ý không? Hơn nữa, nếu vì tình yêu của cô mà trở ngại tôi tu Đạo, tội nghiệp của cô sẽ rất lớn. Nếu cô có thể phát nguyện, tương lai tuyệt đối không cản trở hết thảy việc bố thí của thôi, thì tôi sẽ đáp ứng với cô đời sau sẽ lấy cô làm vợ”.

  Đôi thiếu niên nam nữ này đều có tâm kiên định cầu Đạo, thế là cùng cam kết với nhau. Thiếu nữ đưa cả 7 bông hoa cho Thiện Huệ, hai bông trong số đó, nhờ cậu thay cô dâng lên cho Phật Đà.

  Khi đó, quốc vương và đại chúng đều ra khỏi thành nghênh đón Phật Nhiên Đăng. Thiện Huệ cũng nhanh chóng đến cổng thành, đem 7 bông hoa sen tung lên không về phía Phật Nhiên Đăng. 5 bông hoa quay xuống dưới, giống như một cái lọng vàng che phía trên đỉnh đầu Phật Đà, còn hai đóa hoa của cô thiếu nữ áo xanh kia cúng dường cũng nở trên hai vai Phật Đà.

  Lúc đó mặt đất ẩm ướt, còn có một rãnh nước; để tránh làm bẩn chân Phật, Thiện Huệ cởi chiếc áo da hươu của mình ra, trải lên mặt đất, lại lấy tóc của mình trải lên, mặt cúi trên chỗ lầy lội, để Phật Đà giẫm lên thân thể mình đi qua.

  Phật Nhiên Đăng cảm niệm được sự thành kính từ nội tâm của Thiện Huệ, thế là Ngài thọ ký cho cậu và nói: “Vô lượng kiếp sau, con nhất định thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”.

  Đây chính là nguồn gốc câu thành ngữ “Tá hoa hiến Phật”.

  Chữ “hiến” trong câu “Tá hoa hiến Phật” không chỉ có nghĩa là cúng dường, dâng cúng trên bề mặt, mà còn tượng trưng cho lòng thành tín xả thân cầu Phật. Chữ “hoa” ở đây có nghĩa là hoa Utpala (Ưu bát la hoa), tức là hoa sen xanh.

  Thiếu nữ áo xanh sau này trở thành vợ của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đắc Đạo, tức thái tử phi Da Du Đà La (Yasodharā). Sau này quy y Phật môn, bà trở thành tỳ kheo ni đầu tiên, chứng ngộ được quả A La Hán.

  Quốc vương mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng đương nhiên cũng là lòng chân thành, mong muốn thông qua cúng dường Phật mà thoát khỏi bể khổ trần thế, kiến lập công đức cho mình. Nhưng ông không cho phép người khác mua hoa cúng Phật, do đó lòng thành tín của ông đối với Phật là vị tư, là vì lợi ích cá nhân.

  Thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật là vô tư, cô có thể buông bỏ độc hưởng, nguyện ý chia sẻ công đức với người khác.

  Thiện Huệ và thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật đều không vì cầu phúc báo, chỉ vì đắc Đạo chân chính.

  Vì kính Phật, Thiện Huệ thậm chí không tiếc hết thảy mọi giá. Do đó “Tá hoa hiến Phật”, mấu chốt không phải là “hoa”, mà là là cái tâm chí thành xả bỏ hết thảy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Loài Hoa Không Nên Bày Trong Nhà Và Trên Ban Thờ, Tránh Tán Tài Tán Lộc
 • Loại Hoa Nào Không Nên Cúng Trên Bàn Thờ ?
 • Nên Cắm Hoa Gì Trên Bàn Thờ Để Thu Tài Nạp Khí, Dễ Dàng Phát Tài
 • Những Loại Hoa Cấm Kỵ Cúng Trên Bàn Thờ
 • Những Loại Hoa Cấm Lỵ Cúng Trên Bàn Thờ Theo Phong Thủy
 • Thành Ngữ ‘mượn Hoa Dâng Phật’ Và Truyền Thuyết Xa Xưa

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Đẹp Làm Từ Thiện:của Người Phúc Ta Hay Mượn Hoa Cúng Phật?
 • Mượn Hoa Cúng Phật Trong Mùa Chúa Giáng Sinh
 • Việt Nam “mượn Hoa Cúng Phật
 • Hồi 7: Mượn Hoa Cúng Phật, Hào Hoa Kiếm Khách, Tác Giả Nam Kim Thạch
 • Có Nên Cắm Hoa Hồng Trên Bàn Thờ Không?
 • Hiện nay, chúng ta thường hiểu câu thành ngữ: “Mượn hoa dâng Phật” là dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm, ý nghĩa gần giống với câu “Của người phúc ta”. Cách hiểu này thực ra hoàn toàn trái ngược với nội hàm chân thực của nó…

  “Mượn hoa dâng Phật” vốn có nguồn gốc từ câu thành ngữ Hán Việt “Tá hoa hiến Phật”, là một định ngữ trong Phật giáo, kể lại câu chuyện mối nhân duyên đời xưa của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi tu thành chính quả với người vợ của Ngài.

  Truyền thuyết kể rằng: Trước khi tu thành chính quả, Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua luân hồi nhiều đời. Một trong những đời đó, Ngài là người tu hành Bà La Môn, gọi là Thiện Huệ. Một lần, Thiện Huệ khi đó 16 tuổi tham gia đại hội biện luận của các tăng lữ, được một ít đồ cúng dường, cậu bèn trở về Tuyết Sơn cúng dường sư phụ.

  Giữa đường, cậu đi qua một địa phương gọi là thành Liên Hoa. Trong thành trang hoàng vô cùng trang nghiêm thù thắng, thì ra Phật Nhiên Đăng sắp đến đây thuyết Pháp giáo hóa. Thiện Huệ nghĩ: “Chư Phật không cần đồ cúng dường tiền tài, mà vui nhất là cúng dường bằng Pháp, nhưng mình lại chưa đắc Pháp, vậy thì mua hoa cúng Phật”. Nhưng cậu đi tìm tất cả những cửa hàng hoa mà cũng không mua được một bông. Thì ra quốc vương đã bao tiêu tất cả các cửa hàng hoa, ông muốn đem hoa cúng Phật, nên hạ lệnh cho các cửa hàng hoa không được phép bán hoa cho người khác.

  Thiện Huệ đi khắp nơi tìm kiếm, gặp một thiếu nữ áo xanh đang lấy nước, thấy cô cất giữ 7 bông hoa sen xanh (Utpala) ở trong bình nước. Thiện Huệ vô cùng vui mừng, muốn dùng 500 lượng vàng mua hoa.

  Thiếu nữ áo xanh nói: “Tôi muốn dùng những bông hoa này cúng dường Phật Đà”.

  Thiện Huệ hỏi: “Vậy cô có thể bán cho tôi 5 bông, cô giữ 2 bông được không?”

  Thiếu nữ hỏi: “Anh mua hoa làm gì?”

  Thiện Huệ đáp: “Tôi muốn mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng, để cầu tương lai thành tựu Phật quả”.

  Thiếu nữ ngắm nhìn kỹ cậu, sau đó nói: “Tôi thấy anh phát tâm dũng mãnh, cầu Pháp tinh tấn, tương lai sẽ thành đại quả vị. Nếu anh đáp ứng với tôi rằng, trước khi anh đắc Đạo thì sẽ đời đời lấy tôi làm vợ, sau khi đắc Đạo thì cho phép tôi xuất gia làm đệ tử của anh, thế thì tôi sẽ tặng hoa cho anh”.

  Thiện Huệ nói: “Để đắc Đạo, tôi sẽ buông bỏ hết thảy phú quý vinh hoa, bao gồm cả vợ con, cô có nguyện ý không? Hơn nữa, nếu vì tình yêu của cô mà trở ngại tôi tu Đạo, tội nghiệp của cô sẽ rất lớn. Nếu cô có thể phát nguyện, tương lai tuyệt đối không cản trở hết thảy việc bố thí của tôi, thì tôi sẽ đáp ứng với cô đời sau sẽ lấy cô làm vợ”.

  Đôi thiếu niên nam nữ này đều có tâm kiên định cầu Đạo, thế là cùng cam kết với nhau. Thiếu nữ đưa cả 7 bông hoa cho Thiện Huệ, hai bông trong số đó, nhờ cậu thay cô dâng lên cho Phật Đà.

  Khi đó, quốc vương và đại chúng đều ra khỏi thành nghênh đón Phật Nhiên Đăng. Thiện Huệ cũng nhanh chóng đến cổng thành, đem 7 bông hoa sen tung lên không về phía Phật Nhiên Đăng. 5 bông hoa quay xuống dưới, giống như một cái lọng vàng che phía trên đỉnh đầu Phật Đà, còn hai đóa hoa của cô thiếu nữ áo xanh kia cúng dường cũng nở trên hai vai Phật Đà.

  Lúc đó mặt đất ẩm ướt, còn có một rãnh nước; để tránh làm bẩn chân Phật, Thiện Huệ cởi chiếc áo da hươu của mình ra, trải lên mặt đất, lại lấy tóc của mình trải lên, mặt cúi trên chỗ lầy lội, để Phật Đà giẫm lên thân thể mình đi qua.

  Phật Nhiên Đăng cảm niệm được sự thành kính từ nội tâm của Thiện Huệ, thế là Ngài thọ ký cho cậu và nói: “Vô lượng kiếp sau, con nhất định thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”.

  Đây chính là nguồn gốc câu thành ngữ: “Tá hoa hiến Phật”. Chữ “hiến” trong câu “Tá hoa hiến Phật” không chỉ có nghĩa là cúng dường, dâng cúng trên bề mặt, mà còn tượng trưng cho lòng thành tín xả thân cầu Phật. Chữ “hoa” ở đây có nghĩa là hoa Utpala (Ưu bát la hoa), tức là hoa sen xanh.

  Thiếu nữ áo xanh sau này trở thành vợ của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đắc Đạo, tức thái tử phi Da Du Đà La (Yasodharā). Sau này quy y Phật môn, bà trở thành tỳ kheo ni đầu tiên chứng ngộ được quả A La Hán.

  ***

  Quốc vương mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng đương nhiên cũng là lòng chân thành, mong muốn thông qua cúng dường Phật mà thoát khỏi bể khổ trần thế, kiến lập công đức cho mình. Nhưng ông không cho phép người khác mua hoa cúng Phật, do đó lòng thành tín của ông đối với Phật là vị tư, là vì lợi ích cá nhân.

  Thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật là vô tư, cô có thể buông bỏ độc hưởng, nguyện ý chia sẻ công đức với người khác.

  Thiện Huệ và thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật đều không vì cầu phúc báo, chỉ vì đắc Đạo chân chính.

  Vì kính Phật, Thiện Huệ thậm chí không tiếc hết thảy mọi giá. Do đó “Tá hoa hiến Phật”, mấu chốt không phải là “hoa”, mà là là cái tâm chí thành xả bỏ hết thảy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vì Sao Người Ta Lại Nói: ‘mượn Hoa Dâng Phật’?
 • 6 Loài Hoa Không Nên Bày Trong Nhà Và Trên Ban Thờ, Tránh Tán Tài Tán Lộc
 • Loại Hoa Nào Không Nên Cúng Trên Bàn Thờ ?
 • Nên Cắm Hoa Gì Trên Bàn Thờ Để Thu Tài Nạp Khí, Dễ Dàng Phát Tài
 • Những Loại Hoa Cấm Kỵ Cúng Trên Bàn Thờ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×