Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo !

--- Bài mới hơn ---

 • Bàn Thờ Người Hoa Khác Biệt Gì Với Bàn Thờ Người Việt?
 • Bàn Thờ Người Hoa Và Tục Thờ Cúng, Tín Ngưỡng Bạn Chưa Biết.
 • 20 Mẫu Đèn Thờ Cúng Bàn Thờ Phật – Gia Tiên Đẹp Giá Tốt Nhất
 • Cách Trang Trí Ban Thờ Phật Đẹp Nên Biết . Top 33 Mẫu Bàn Thờ Phật Tại Gia Đẹp Nhất.
 • Phật Bản Mệnh Hộ Thân Cho 12 Con Giáp
 • Rate this post

  Để thực hiện đúng lời chỉ dạy của Đức Thầy đối với tín đồ Phật giáo Hoà Hảo nhằm bài trừ những những mê tín dị đoan, bỏ nghi lễ phiền toái, giản dị hoá nghi thức thờ phượng nay tôi xin trích lại Phần Thờ Phượng nằm trong Quyển 6 “Tôn Chỉ Hành Đạo” hay “Cách Tu Hiền Và Sự Ăn Ở Của Một Tín Đồ Phật Giáo Hoà Hảo”

  Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo ! 6

  Để thực hiện đúng lời chỉ dạy của Đức Thầy đối với tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo nhằm bài trừ những những mê tín dị đoan, bỏ nghi lễ phiền toái, giản dị hoá nghi thức thờ phượng nay tôi xin trích lại Phần Thờ Phượng và Hành Lễ nằm trong Quyển 6 “Tôn Chỉ Hành Đạo” hay “Cách Tu Hiền Và Sự Ăn Ở Của Một Tín Đồ Phật Giáo Hoà Hảo”

  THỜ-PHƯỢNG

  Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo ra quá nhiều hình tượng. Đành rằng vìtôn kính đấng Từ-Bi mới làm ra thờ-phượng Ngài, nhưng cũng có kẻ lợi dụng để thủlợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế, chúng ta không có ý hủy-bángsự phượng thờ của các chùa-chiền. Cách thờ phượng ấy tùy theo điều-kiện các nhàsư mà chúng ta cũng có thể sùng-ngưỡng đặng. Nhưng riêng về cư-sĩ ở nhà khôngnên tạo thêm nữa; nên thờ đơn-giản cho lòng tin-tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vàocác sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước chúng ta thờ trần điều là di tích của ĐứcPhật Thầy Tây-An để lại. Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùngtông-phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn-chỉ của Đức Phật, nên toàn-thểngười trong Đạo đổi lại màu dà. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu dà đểbiểu-hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màusắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa-hiệp của nhân-loại không phân biệtchủng tộc và cá-nhân. Vì vậy chúng ta dùng nó trong chỗ thờ-phượng để tiêu-biểucho tinh-thần vô thượng của nhà Phật.

  Đang xem: Bàn thờ của đạo phật giáo hoà hảo

  Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo ! 7

  Tín đồ PGHH đang thiết lập 3 Ngôi Thờ Trang Nghiêmcho đồng đạo

  Nếu trong nhà chật, nội bàn Thông-Thiên với một lư hương không cũng được, bởivì sự tu hành cốt ở chỗ trau tâm trỉa tánh hơn là do sự lễ-bái ở ngoài. Còn ngườinào có cốt Phật ở trong nhà để vậy cũng đặng. Hình tượng bằng giấy không nên chừalại và phải đốt đi. Kẻ nào phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền haykhông cùng một Đạo với mình, hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chổ phượng thờ,thì đến giờ cúng kiếng chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng.

  Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo ! 8

  Tín đồ PGHH thượng 3 ngôi thờ trang nghiêm và an vị chân dung Đức Thầy

  Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo ! 9

  3 Ngôi thờ trang nghiêm

  Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnhtiêu-biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu-biểu cho sự tinh khiết, còn nhang,dùng đặng bán mùi uế-trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờông bà cúng món chi cũng đặng.Ngoài sự thờ Phật, tổ-tiên, ông bà, cha mẹ và những anh hùng của đất nước,không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn-tích.

  Bàn Thờ Của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo ! 10

  Thờ phượng trang nghiêm xong tín đồ có thể thực hiện công phu bái lại

  HÀNH LỄ

  TANG LỄ

  Lúc ông bà cha mẹ từ trần, tục để tang chúng ta vẫn giữ theo cổ lệ, chỉ cần sửađổi các sự như sau đây:Bây giờ chúng ta đã qui-y đầu Phật thì phải do sự thành-tâm cầu-nguyện, và đemsức khấn vái của anh chị em trong Đạo cầu nguyện cho vong linh người chết đượcsiêu-sinh nơi cõi thọ. Chẳng nên rước những ông thầy dưng bông, đốt giấy-tiềnvàng-bạc, xá phướn lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô ích, bởi vì ta nên nhận-địnhrằng xác thịt là hư -hoại, thì trong lúc chết chỉ đem chôn cất cho kín đáo đừngđể hôi thúi có hại cho người sống, như thế là đủ rồi. Còn hiếu-sự do hồi cònsanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện chớ không phải có tiền rướcngười khác cầu nguyện mà đạt được hiếu-thuận nhơn-nghĩa. Chỉ vọng bàn giữa nhàhay giữa trời mà cầu nguyên, rồi im-lặng đi chôn.Về việc cúng kiến ông bà cha mẹ, có chi cúng nấy, trong những ngày kỷ-niệm theonhư tục lệ. Còn về việc đãi đằng hương-đảng thì tùy ý. Những điều nào xét ra giảntiện, ít lãng phí cứ làm.

  CÁCH CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHẾT

  Mỗi người đứng trước bàn thờ Phật niệm “Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật”(ba lần), và Nam-Mô A-Di-Đà Phật (ba lần).Vái: “Phật-Tổ, Phật-Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên . . . . .. . . (tên người chết), nhờ ơn Đức Phật từ-bi cưú-độ vong-linh được thoát chốnmê-đồ, vãng- sanh miền Cực-lạc!” Trong lúc ở nhà hay trong lúc đưa đámtang gì cũng vậy, nếu có tổ-chức sắp hàng chắp tay niệm : “Nam-mô Tâyphương Cực-lạc thế giới tam-thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũbá đồng danh đồng hiệu đại-từ đại-bi tiếp dẫn vong linh A-Di-Đà Phật” (nếungười chết là nhà sư thì câu chót đọc : “Tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đà Phật”).NÊN LƯU Ý: Tang-gia đừng nên khóc lóc, để tĩnh tâm cầu-nguyện cho người chết,vì khóc-lóc làm trở-ngại sự siêu-thoát anh-linh của người chết.

  HÔN NHƠN

  Bổn-phận cha mẹ phải chọn lựa đôi bạn cho con một cách xứng đáng bằng sựquan-sát tường tận về đức-tánh đôi trai gái. Không nên ép uổng con mình quáđáng, vì như thế làm cho khốn-khổ nó về sau, nhưng cũng không nên để chúng quátự-do mà sự thiếu kinh-nghiệm làm cho đời chúng phải hư-hỏng.Nên bỏ tục-lệ thách giá đòi tiền và đòi lễ vật. Thông-gia hai bên không nên làmkhó cho nhau. Cũng chẳng nên bày ra tiệc, lễ linh-đình tốn kém nhiều tiền, làmcho trở nên nghèo khổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Tắc Bày Trí Ban Thờ Phật Tại Gia Hợp Phong Thủy, Đem Lại May Mắn
 • Bàn Thờ Ông Địa Bằng Đá Giá Bao Nhiêu? Bàn Thờ Ông Địa Đá Hoa Cương
 • Trang Thờ Gia Tiên/ Phật
 • Thay Bàn Thờ Mới Bàn Thờ Cũ Xử Lý Thế Nào?
 • Nhà Chưa Có Bàn Thờ Có Làm Lễ Nhập Trạch Được Không?
 • Bài Cúng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Hòa Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Phật Giáo Hòa Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo !
 • Ý Nghĩa Bài Cúng Giỗ Mẹ Chồng, Văn Khấn Ngày Giỗ Bố Mẹ (Cha Mẹ) Đơn Giản, Dễ Nhớ
 • Làm Gì Khi Bé Đủ 3 Tháng 10 Ngày: Một Số Mẹo Hay Cho Mẹ
 • Bàn Thờ Thần Linh Gồm Những Gì Và Cách Lập Theo Phong Thủy
 • Văn Khấn Rước Ông Táo Về Nhà Mới – Lập Bàn Thờ Ông Táo
 • 4.5

  /

  5

  (

  2

  bình chọn

  )

  SỰ CÚNG LẠY của người cư sĩ Tại Gia – PHẬT GIÁO HOÀ HẢOBÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ),BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo),BÀN THÔNG THIÊN,NIỆM PHẬT.

  Đang xem: Bài cúng đạo phật giáo hòa hảo

  SỰ CÚNG LẠY CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA – PHẬT GIÁO HOÀ HẢO :

  Cúng lạy của người cư sĩ tại gia

  BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀNTHỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ) :

  Cầm hương xá 3 xá, quỳ xuống chấp tay đưa lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương trước Cữu Huyền,Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiềng.Nay con tỉnh ngộ quy y Phật,Chí dốc tu hiền tạo phước duyên”.Cấm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn.Rày con xin giữ Đạo hằng,Tu cầu Tông Tổ siêu thăng Phật đài.Nguyện làm cho đẹp mặt mày;Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên.Mong nhờ Đức Cả bề trên,Độ con yên ổn vững bền cội tu”. (lạy 4 lạy)

  BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜPHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo):

  Cầm hương xá 3 xá, qùy xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy y :Nam Mô Thập Phương Phật.Nam Mô Thập Phương Pháp.Nam Mô Thập Phương Tăng”. “Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại thần, chư quan cựu thần, chưvị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, chứng minh, nay con nguyện cảihối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo”.Cắm hương, lạy 4 lạy cũng được, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng chắp tay vàongực đọc: “Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A Di ĐàPhật”.“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội,thượng Phật từ bi, Phật vương độ chúng, thế giới bình an”.“Nam Mô nhị nguyên cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ siêu sanh”.“Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ Mẫu tại đường tăng long phước thọ, Phụ Mẫu quá khứtrực vãng Tây Phương”.“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly”.“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự,trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả”. Lạy 4 lạy rồi xá:1 xá chính giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.1 xá bên trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”.1 xá bên phải niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

  BÀN THÔNG THIÊN:

  Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện 4 hướng (lấy bàn ThôngThiên làm hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện, đọc bài Quy Y, còn ba hướng kia chỉ đọcbài Tây Phương ngũ nguyện. (mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy – Khi cầu nguyện nếukhông thể lạy được thì xá 3 xá) Lạy đứng hay lạy quỳ tùy theo lúc yếu mạnh.

  NIỆM PHẬT:

  Cúng xong, muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thẳng lưng niệm: “Nam Mô A DiĐà Phật“. Hay niệm: “Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức,nhứt thập nhứt vạn, cữu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độchúng sanh A Di Đà Phật”.

  (Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệmtrong tâm) “Nam Mô-A-Di-Đà-Phật”, đi, đứng, nằm, ngồi rán niệm chớ quên khôngđợi gì thời khắc.

  KHI ĂN CƠM

  Mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, đều nguyện vái Cữu Huyển, Thất Tổ,Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo.

  ĂN CHAY

  Đến ngày đơm quảy có chi cúng nấy.Ăn chay ngày 14-15, 29-30, tháng thiếu 29 – 1, có nhang thì đốt, không có thìnguyện không.Hàng năm, đến ba ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 và mồng 1 phải ăn chay, trongmấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 có chi cúng nấy cũng được,đến ngày mồng 3 ra mắt không nên sát sanh loài vật mà cúng tế Trời Phật, chỉdùng bông hoa mà cúng thôi.

  ĐI XA NHÀ

  Đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyệnrồi xá.

  Còn đi xa thì nguyện tưởngtrong tâm cũng được.Xem tiếpCách Thờ Phượng Và Hành Lễ Của Người Tín Đồ PGHHCỬU HUYỀN THẤT TỔ LÀ GÌ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Bài Văn Khấn Cúng Sửa Chữa Nhà, Bếp, Chung Cư Ở T.p Hcm
 • Thực Trạng Nghi Lễ Phật Giáo Hiện Nay – Phần 4
 • Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng Mới Cần Có Những Gì ❤️
 • Văn Khấn Lễ Dâng Sao Giải Hạn Rằm Tháng Giêng Năm Tân Sửu 2022 – Hanoi News
 • Cách Tính Tuổi Cúng Căn, Cách Cúng Căn Cho Bé 3 Tuổi
 • Chuông Đồng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Nguồn Gốc Lịch Sử Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Lễ Phật Đản 2022 Vào Ngày Nào? Ở Đâu?
 • Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản
 • Ý Nghĩa Bốn Chữ Cửu Huyền Thất Tổ” Trong Văn Hoá Việt Nam
 • Mẫu Bài Văn Khấn Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất
 • Mẫu chuông đồng cho đạo phật giáo hòa hảo – Giáo hòa tự tại An Giang,

  Quý thầy có nhu cầu đặt đúc chuông đồng xin liên hệ Cơ sở Phong Vân

  Phong Vân nhận bao tiếng âm thanh, bao mẫu mã, bao vận chuyển tại Chùa.

  Bảo hành chuông 2 năm

  Nhận thiết kế, khắc hoa văn họa tiết chuông theo yêu cầu.

  Chuông đồng đạo phật giáo hòa hảo – Giáo hòa tự

  TÌM HIỂU VỀ ĐẠO HÒA HẢO:

  Phật giáo Hòa Hảo, hay còn gọi là đạo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Theo thống kê năm 2009 có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt là An Giang với 936.974 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là tỉnh có số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đông nhất cả nước chiếm 44% dân số toàn tỉnh và chiếm 65% tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cả nước.

  Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân, ngày 6 tháng 2 năm 1946, tại Chợ Mới (Long Xuyên), Nguyễn Hữu Xuyến, Trung đoàn trưởng Khu 8, đã kí với Trần Văn Soái (Năm Lửa), thủ lĩnh một nhóm Hòa Hảo Dân Xã, một thỏa ước nhằm gác bỏ mọi hiềm khích và hiểu lầm cũ, cùng nhau đoàn kết chống thực dân Pháp. Sau một thời gian tạm hòa hoãn với Việt Minh, từ tháng 3-1947, nhóm Trần Văn Soái bỏ không tham gia kháng chiến do Việt Minh lãnh đạo nữa, mà cùng một tiểu đoàn lê dương Pháp mở cuộc càn quét lớn vào 5 làng ở vùng Tân Châu (Châu Đốc). Đại đội 65 Vệ quốc đoàn cùng dân quân du kích địa phương đã đánh trả quyết liệt, buộc lực lượng của Năm Lửa và quân Pháp phải rút lui.

  Những người cầm đầu Dân xã Hòa Hảo phát động một cuộc tắm máu ở Tây Nam Bộ vào ngày 6/4/1947. Những người dân không theo Dân xã Hòa Hảo đều bị xem là kẻ thù, bị giết, buộc đá vào cổ, thả trôi sông. Dân chúng vô cùng phẫn uất trước hành động dã man của Dân xã Hòa Hảo.

  Ngày 16 tháng 4 năm 1947 Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp Mười để hòa giải xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Các tài liệu của phương Tây, Việt Nam Cộng hòa đều cho rằng Việt Minh thủ tiêu Huỳnh Phú Sổ.. Pháp mua chuộc những người đứng đầu Hòa Hảo có tư tưởng chống Việt Minh, lập ra nhiều đơn vị vũ trang mới ngoài những đơn vị vũ trang Hòa Hảo khác thành lập từ năm 1944, chiếm cứ một số vùng ở Tây Nam Bộ, gây ra nhiều tội ác với dân chúng.

  Năm 1947, các lực lượng Việt Minh vừa tổ chức tuyên truyền vũ trang, vừa mở một trận đánh lớn tại Kinh 13. Chỉ huy quân sự của Dân xã Hòa Hảo lừa dối tín đồ nói: “Súng Việt Minh bắn không nổ!”, xua tín đồ tràn vào trận địa của Việt Minh. Lực lượng vũ trang của Việt Minh một mặt giải thích cho các tín đồ hiểu, mặt khác đánh quân của Dân xã Hòa Hảo, diệt nhiều lính, thu nhiều súng, có 1 Bazoka. Ở khu vực giữa Phú An – Phú Lâm (Tân Châu), Đại đội 65 đánh bật lực lượng của Dân xã ra khỏi vùng này. Việt Minh mở rộng công tác vũ trang tuyên truyền về hướng Thoại Sơn, tiếp tục tiến công ở Ba Thê, đánh lính lê dương đi tàu sắt đổ bộ lên Mốp Văn và Núi Sập, diệt trên 200 lính.

  Do Phật giáo Hòa Hảo có tín đồ rất đông ở miền Tây, nhất là các tỉnh: Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Cần Thơ… Đạo này có tổ chức chính trị là Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng làm nòng cốt, nên có nhiều diễn biến phức tạp ngay cả trong nội bộ của đạo. Những người chống Việt Minh đã lợi dụng danh nghĩa đạo Hòa Hảo, tổ chức nhiều lực lượng vũ trang hợp tác với Pháp, áp bức khủng bố dân chúng, gây ra nhiều tội ác.

  Chính phủ Đệ nhất Cộng hòa sau khi thành lập năm 1955 thì mở những cuộc hành quân như “Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng” rồi “Chiến dịch Nguyễn Huệ” để bình định các giáo phái hầu thống nhất quân lực. Các lãnh tụ Hòa Hảo như tướng Trần Văn Soái (biệt danh Năm Lửa) rút về cố thủ Đồng Tháp; tướng Lê Quang Vinh (Ba Cụt) thì đem quân về chống giữ ở Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá. Bị truy nã Trần Văn Soái ra hàng còn Lê Quang Vinh thì bị bắt, sau đem xử tử.

  Hiện nay, Ban trị sự và chính quyền huyện Phú Tân có ý định xây dựng tượng đài Huỳnh Phú Sổ tại một địa điểm ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân

  Ngày 8 tháng 4: Lễ Phật đản

  Ngày 18 tháng 5: Lễ Khai sáng Đạo Phật giáo Hoà Hảo

  Ngày Rằm tháng 7: Lễ trung Ngươn

  Ngày 12 tháng 8: Vía Phật thầy Tây An

  Ngày Rằm tháng 10: Lễ hạ Ngươn

  Ngày Rằm tháng 11: Lễ Phật A-di-đà

  Ngày 25 tháng 11: Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo chủ.

  Ngày 8 tháng Chạp: Lễ Phật thành đạo

  MUA NGAY Tùy chọn thời gian giao hàng

  Từ khóa: chuong dong dao hoa hao Chuông đồng đạo phật giáo hòa hảo – Giáo hòa tự đại hồng chung đạo hòa hảo

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5. Sự Thờ Phượng Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì? Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền
 • Cách Thỉnh Phật Quan Âm Về Thờ Tại Gia Như Thế Nào Đúng Nhất?
 • 4 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7:cúng Phật,thần,gia Tiên,cô Hồn,phóng Sinh
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Cúng Ngọ
 • Những Điều Cần Biết Về Đạo Hoà Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Và Không Nên Bày Hoa Gì Trên Ban Thờ Gia Tiên, Bàn Thờ Phật?
 • Cách Cắm Hoa Huệ Để Bàn Thờ Ngày Tết Rước May Mắn, Tài Lộc
 • Cách Cắm Hoa Huệ Trắng Đẹp Để Trang Trí Bày Bàn Thờ
 • Top 10 Các Kiểu Cắm Hoa Cúc Vàng
 • 55+ Cách Cắm Hoa Ly Đẹp Tuyệt Vời Mà Cực Kỳ Dễ Dành Cho Chị Em Bận Rộn
 • Người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo là ông Huỳnh Phú Sổ (1920 – 1947). Huỳnh Phú Sổ là con một gia đình địa chủ ở làng Hòa Hảo. Hồi nhỏ ông đi học và tốt nghiệp tiểu học, song do sức khỏe yếu nên ông phải bỏ học. Trong Quá trình chữa bệnh ông học được nhiều bài học thuốc nam. Sau đó ông nghiên cứu sấm Trạng Trình và tư tưởng môn phái Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An. Ông tự xưng là bậc “sinh như tri” biết được nhiều việc của quá khứ và tương lai, được gặp và thọ mệnh của Phật A Di Đà, Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Thích Ca, xuống trần với nhiệm vụ truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương để “chấn hưng Phật giáo, cứu độ chúng sinh khỏi sông mê, bể khổ về chốn Tây phương cực lạc”.

  Quá trình phát triển của Phật giáo Hòa Hảo

  Ra đời năm 1939 nhưng qua đến năm 1940 số tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo có đến vài trăm ngàn người. Năm 1941, thực dân Pháp sợ Huỳnh Phú Sổ theo Nhật nên đã câu thúc ông tại Châu đốc rồi Cần Thơ, Bạc Liêu. Năm 1942, Nhật mua chuộc, lôi kéo đạo Hòa Hảo và đưa ông về Sài Gòn. Năm 1945, Huỳnh Phú Sổ được mời tham gia Ủy ban kháng chiến Nam Bộ với tư cách là đại diện cho đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

  Năm 1946, những người lãnh đạo Hòa Hảo thành lập tổ chức “Việt Nam dân chủ xã hội đảng” gọi tắt là đảng Dân xã. Đây là một tổ chức chính trị. Cùng lúc, lực lượng vũ trang riêng của Phật giáo Hòa Hảo được thành lập lấy tên là bộ đội Nguyễn Trung Trực với một lực lượng gồm 7 chi đội vũ trang với khoảng 20.000 binh sĩ và 300.000 đội viên bảo an quân. Năm 1947, sau khi Huỳnh Phú Sổ chết, lực lượng vũ trang Hòa Hảo chia rẽ, mỗi nhóm cát cứ một vùng.

  Đến năm 1954, tổng số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khoảng trên 1 triệu người.- Năm 1955, cuộc chiến tranh giữa các giáo phái ở miền Nam (Cao đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên) xảy ra do sự xúi bẩy và chia rẽ của Mỹ – Diệm, lực lượng vũ trang của đạo Hòa Hảo tan rã, đa số sát nhập vào quân đội VNCH. Từ năm 1964, Phật giáo Hòa Hảo được Mỹ – VNCH hỗ trợ nên phát triển nhanh. Đến năm 1975 tổng số tín đồ có khoảng hơn 2 triệu người.

  Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo

  Giáo lý của đạo Hòa Hảo được thể hiện trong các bài sấm kệ do ông Huỳnh Phú Sổ soạn thảo trên cơ sở tiếp thu và nâng cao tư tưởng của Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An, đồng thời chịu ảnh hưởng của xu hướng nhập thế của phong trào chấn hưng Phật giáo, của quan điểm đạo đức Nho giáo, Lão giáo. Nội dung giáo lý gồm hai phần: Học Phật và Tu nhân.

  – Phần Học Phật: chủ yếu dựa vào giáo lý Phật giáo nhưng được giản lược bớt và có sửa đổi đôi chỗ, có 3 pháp môn chính là Ác pháp, Chân pháp và Thiện pháp

  – Phần Tu nhân: Phần thực hành đạo đức “Tứ ân hiếu nghĩa” để tu thân. Đó là thực hành ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại.

  Về tổ chức và lễ nghi

  Đạo Hòa Hảo không có đội ngũ giáo sĩ và hàng ngũ giáo phẩm. Đạo Hòa Hảo có Tổ đình ở làng Hòa Hảo là trung tâm của đạo mang tính gia tộc. Song đạo này không xây dựng chùa chiền, tạc tượng, ảnh thờ. Việc thờ phụng và hành đạo rất đơn giản, thờ phụng chủ yếu tại gia đình. Mỗi gia đình theo đạo Hòa Hảo thờ một tấm Trần điều (trước kia là tấm vải mầu đỏ, nay là mầu nâu sẫm còn gọi là mầu trầu già) ở trang thờ đặt gian chính giữa, còn ngoài sân trước nhà có một bàn thờ thông thiên. Điều đó thể hiện tư tưởng “Phật tại tâm, tâm tức Phật”. Lễ vật chỉ có hương hoa và nước mát. Ban đêm thắp đèn ở trang thờ và bàn thông thiên. Đạo Hòa Hảo không đọc kinh kệ của Phật giáo, chỉ đọc sấm giảng của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ soạn và niệm 6 chữ Nam mô A Di đà Phật để tĩnh tâm.

  Đạo Hòa Hảo còn có những quy định khác về tôn giáo, gia đình và xã hội. Chẳng hạn: đạo Hòa Hảo quy định người nhập môn phải tuyên thệ giữ gìn một đời, một đạo cho đến ngày chung thân. Nam tín đồ thường để râu, tóc “búi” để thể hiện chữ hiếu với ông bà tổ tiên, tín đồ phải ăn chay từ thấp đến cao, một ngày phải cầu nguyện và khấn lạy trước bàn thờ của đạo và bàn thông thiên 2 lần vào 2 buổi sáng tối, ngày ăn mặn phải kiêng ăn thịt chuột, thịt trâu, thịt hổ, thịt mèo…

  Các ngày lễ của đạo Hòa Hảo (theo âm lịch) ngoài Tết Nguyên Đán, lễ Thượng nguyên, Phật đản, lễ Trung nguyên, Hạ nguyên còn có các lễ khai đạo (ngày 18/5), lễ vía Phật Thầy Tây An (ngày 12/8), lễ Phật A Di Đà (ngày 15/1), lễ sinh nhật ông Huỳnh Phú Sổ (ngày 25/11), lễ phật thành đạo (ngày 8 tháng Chạp).

  Có thể nói Hòa Hảo là đạo Phật được cách tân theo hướng địa phương hoá. Với giáo lý hòa bình và thực hành đạo đơn giản nhưng trong phần lớn các thời kỳ phát triển của đạo, những người lãnh đạo của đạo này hoặc bị các thế lực chính trị lôi kéo hoặc bản thân họ cũng có nhiều tham vọng chính trị lớn nên trên thực tế, ở miền Nam trước ngày giải phóng (1975), đạo Hòa Hảo hoạt động chính trị nhiều hơn hoạt động tôn giáo.

  Đạo Hòa Hảo trong những năm gần đây

  Đạo Hòa Hảo ra đời trong tình hình chính trị phức tạp, từng bị các thế lực phản động lôi kéo lợi dụng. Trên thực tế sự lợi dụng này có lúc khá nặng nề, gây thiệt hại cho cách mạng và còn tạo ra tình trạng chia rẽ không bình thường trong nội bộ của đạo Hòa Hảo.

  Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 19/6/1975, Tổ đình đạo Hòa Hảo tuyên bố giải tán.

  Ban trị sự các cấp, kêu gọi tín đồ tu tại gia như lúc đầu. Cho đến đầu năm 1999, đạo Hòa Hảo không có tổ chức giáo hội, tín đồ tu tại gia. Hàng năm đến ngày khai đạo (18 tháng 5 Âm lịch) các tín đồ tổ chức hành hương về Tổ đình (nơi sinh sống của gia tộc ông Huỳnh Phú Sổ).

  Ngày 26/5/1999, Đại hội đại biểu đạo Hòa Hảo lần thứ I được tổ chức tại An Giang, thông qua chương trình đạo sự, quy chế tổ chức, hoạt động của Ban đại diện, đồng thời đã bầu ra Ban Đại diện nhiệm kỳ I và ngày 11/6/1999, Ban Tôn giáo của Chính phủ đã chấp thuận quy chế đạo Hòa Hảo, tổ chức hoạt động và nhân sự của Ban đại diện và cho đến nay, hoạt động của đạo Hòa Hảo đã trở nên bình thường.

  Tags: Đạo Hòa Hảo, Văn hóa Việt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cắm Hoa Trên Bàn Thờ Phật Và Bàn Thờ Gia Tiên
 • Hướng Dẫn Cách Đặt Hoa Quả Trên Bàn Thờ Ông Địa
 • “tài Lộc Đầy Nhà” Nhờ Biết Cách Đặt Bình Hoa Trên Bàn Thờ
 • Cách Đặt Bình Hoa Trên Bàn Thờ Phật Đẹp
 • 100 Mẫu Bàn Thờ Ông Địa Đẹp Giá Rẻ
 • Tại Sao Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Ra Đời

  --- Bài mới hơn ---

 • Đạo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Đạo Mẫu, Đạo Dừa Có Phải Là Đạo Phật Không? Đạo Nào Là Tốt Nhất?
 • D. Sự Cúng Lạy Của Người Cư
 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Cải Cát Hay (Sang Tiểu, Sang Cát, Bốc Mộ, Sửa Mộ, Dời Mộ)
 • Ý Nghĩa Bài Vị Cửu Huyền Thất Tổ
 • Nghi Thức Cúng Ngọ Và Những Điều Cần Biết
 • Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU VÀ CUỘC ĐỜI

  Đây là bài thơ tình vĩ đại nhất đối với mình vì CTVL nói lên tất cả tâm tư mình đã gởi gấm trong bài thơ này về sự trọng đại của tình yêu và bài thơ này đã tổng cộng số lượng thơ của mình hiện nay đã trên 25.000 bài thơ của Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang mà mình đã đưa lên mạng blog, website và facebook khoảng trên 10.000 bài và còn lại trên 10 ngàn bài mà CTVL chưa online !

  Và đây là bài thơ đã nói lên sự quan trọng của tình yêu loài người ! Thế mà ở trong cuộc đời này có lắm người điên điên nói tình yêu cá nhân không quan trọng !!! Họ điên rồi các bạn ơi ! Tình yêu cá nhân rất là quan trọng vì nó hợp pháp có hôn thú và để sanh sôi nẩy nở để loài người và tất cả nền văn minh của loài người được tồn tại. Tôn Giáo cũng phát sanh từ con người, và nếu như không có con người Tôn giáo cũng không thể có.

  Và, Đấng Chí Tôn là Đấng Tạo Hóa Ngài nói rằng :

  ” ĐẠO KHÔNG CÓ ĐỜI ĐẠO KHÔNG CÓ CHỔ ĐỨNG” VÀ NGÀI LẢNH ĐẠO VŨ TRỤ CÙNG CÁC TÔN GIÁO MÀ ÍT NGƯỜI BIẾT TỚI VÌ NGÀI QUÁ LỚN VÀ CÓ TỪ LÚC KHAI THIÊN LẬP ĐỊA, NGÀI NÓI RẰNG:

  Phật Trời Trời Phật cũng là ta

  Tam giáo quy nguyên có một Già

  (Trích Danh Nhân Tự Điển của Hoài Thanh nhà phê bình văn học tài hoa

  số một của mọi thời đại bạn nên tìm mua để xem)

  Tam Giáo : Phật Đạo Tiên Đạo và Thánh Đạo (Thiên Chúa Giáo)

  Còn Đức Huỳnh Giáo chũ PGHH đã nói rằng:

  Đời không đạo Đời vô liêm sĩ

  Đạo không đời đạo biết dạy ai !

  Đức Huỳnh Phú Sổ PGHH xuống thế là do nhận Thánh lệnh của Đấng Tạo Hóa , Đức A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và Phật Bà Quan Âm CHO NÊN NGÀI XUỐNG THẾ và mở ra đạo PGHH ở miền Tây để giãng đạo lời lẻ bình dân cho nông dân ít học được hiểu vì KINH ĐIỂN CỦA PHẬT THÍCH CA VÀ ĐỨC LẢO TỬ GIÁO CHỦ ĐẠO TIÊN RẤT LÀ CAO SIÊU MÀ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC COI CÒN KHÔNG HIỂU HẾT NÊN NGÀI ĐÃ NHẬN LỆNH NƠI CÕI THIÊN ĐÌNH XUỐNG THẾ VÀ KHAI MỞ ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO VÀO

  NĂM 1939 VÀ GIỜ ĐÂY NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT RỒI SAU NĂM KIẾP XUỐNG THẾ GIAN VÀ TÍNH ĐỒ PGHH HIỆN NAY GẦN 9.000.000 NGƯỜI

  ĐÂY LÀ MỘT TÔN GIÁO VÔ VI VÀ NGÀI DẠY TÍN ĐỒ PGHH CÓ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ HOẶC BIẾT CHỮ TU THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LUÔN TRÌ NIỆM DANH HIỆU HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT THÀNH TÂM

  SÁM HỘI ĂN NĂN TỘI LỘI CỦA MÌNH HẰNG ĐÊM VÀ MIỆT MÀI THEO ĐUỔI LÝ TƯỞNG VỀ CỎI TÂY PHƯƠNG CỦA ĐỨC A DI ĐÀ DÙ CÓ TỘI HAY KHÔNG TỘI , “QUAY ĐẦU LÀ BỜ ” KHI HẾT KIẾP PHẬT DI ĐÀ SÁ TỘI VÀ RƯỚC VỀ CỎI CỦA NGÀI TU TIẾP !

  RẤT CÓ NHIỀU TÍN ĐỒ TU THEO PHÁP MÔN NẦY THÀNH TÂM TIN SÂU VÀ NGUYỆN THIẾT (THA THIẾT) ĐÃ ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT VIÊN MÃN VÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI CÔNG ĐỨC TU CAO ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC DI ĐÀ CÙNG CHƯ

  PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG PHÓNG QUANG NGỦ SẮC RƯỚC VỀ CÕI CỦA NGÀI LÚC LÂM CHUNG ÍT NHẤT TỪ MỘT NIỆM ĐẾN 10 NIỆM LÚC LÂM CHUNG .

  CTVL TƯỜNG THUẬT CHO MỌI NGƯỜI HIỂU ĐẠI CƯƠNG VỀ TÔN GIÁO

  TU TỊNH ĐỘ VÔ VI CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN LÀ ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ GIÁO CHỦ PGHH Ở MIỀN TÂY MÀ DÂN SÀI GÒN MIÊN ĐÔNG ÍT NGƯỜI BIẾT TẠI SAO ĐẠO PGHH ĐÃ XUẤT HIỆN DO LỆNH THIÊN ĐÌNH LÀ CANH TÂN GIÁO PHÁP VÌ ĐẠO CỦA ĐỨC THÍCH CA HIỆN NAY ĐÃ LÀ THỜI KỲ MẠC PHÁP ( BẾ MÔN ) VÌ LOẢI NGƯỜI CÓ MỘT SỐ ÍT KHÔNG

  THẬT LÒNG TU MÀ CHỈ LỢI DỤNG CỦA CHÙA MÀ AN HƯỞNG VẬT CHẤT CHO SƯỚNG THÂN NÊN ĐỨC THÍCH CA NÓI TỘI NẦY SAU KHI CHẾT PHẢI RƠI VÀO ĐẠI ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN ĐỜI ĐỜI KHÔNG CÓ NGÀY

  RA ( TRANG 18 CUỐN NIỆM PHẬT BA LA MẬT BẢN DỊCH CỦA ĐẠI HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM DỊCH TỪ BẢN GỐC HÁN TỰ TRUNG HOA

  ĐÃ NÓI ĐIỀU NÀY THEO LỜI DẠY CỦA PHẬT THÍCH CA).

  VÌ LẺ ĐÓ NGÀI ĐÃ NHẬN LỆNH TỪ CÕI THIÊN ĐÌNH LÀ CANH TÂN GIÁO PHÁP VỀ CÁCH TU TẠI GIA TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT KHÔNG CHO CẤT CHÙA CHIỀN RỒI TU HÀNH ĂN CỦA ĐÀN NA THÍ CHỦ MÀ TU KHÔNG

  LÀM TRÒN NHIỆM VỤ LÀ LỪA TRỜI DỐI PHẬT NÊN KIẾP SAU PHẢI ĐỌA LẠC VÀO ĐẠI ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN.

  MINH THẤY ÍT NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI HIỂU NHIỀU VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO NÊN HÔM NAY CTVL NÓI CHO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI BIẾT VỀ TÔN GIÁO VÔ VI NÀY ( TU TRONG TÂM NIỆM PHẬT ).

  VÌ LÝ DO ĐÓ, ĐỨC GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO NHẬN LỆNH CÕI THIÊN ĐÌNH MÀ GIÁNG SANH ĐỂ CANH TÂN GIÁO PHÁP LÁ TU TỊNH ĐO VÀ TU TAI GIA KHÔNG CHO TÍN ĐỒ ĂN CỦA BÁ GIA BÁ TÁNH VÌ ĂN MÀ KHÔNG HÀNH ĐÚNG NHƯ LỜI ĐỨC THÍCH CA DẠY LÀM SAI KHÔNG ĐÚNG THEO GIÁO PHÁP CỦA NGÀI NÊN GỌI LÀ MẠC PHÁP MÀ SAU CÙNG PHẢI BỊ ĐỌA !

  NGÀI NÓI TU TAI NHÀ CỦA MÌNH MÌNH KHÔNG THIẾU NỢ AI VÀ KHÔNG

  PHẢI LO BỊ ĐỌA ĐỊA KHI HẾT KIẾP !

  VIÊC LÀM CỦA NGÀI LÀ CHO TÍN ĐỒ TU TẠI GIA LÀ DO LỆNH CỦA CHÍ TÔN, ĐỨC DI ĐÀ, ĐỨC THÍCH CA VÀ PHẬT BÀ QUAN ÂM SAI NGÀI XUỐNG THẾ VÌ THẾ ĐẠO PGHH ĐƯỢC KHAI SÁNG VÀ MỞ ĐẠO TỪ ĐÓ !

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  SÀI GÒN 19/12/2012

  TÂM THÀNH SÁM HỐI TU TÂM DƯỠNG TÁNH

  Sanh ra trong kiếp con người

  Trả vay vay trả luật Trời phân minh

  Bởi là kiếp trước tu hiền

  Nên giờ mới được quang vinh trong đời

  Kiếp này tái sinh làm người

  Không tu thêm nữa giết người sướng hơn ?…!!!

  Kiếp sau đành phải lon ton

  Rớt xuống địa ngục hãy còn thiên thu……….

  Ta khuyên đời hãy mau tu

  Rán tu thì thoát ngục tù ngàn năm

  Để ta về cõi Tây Phương

  Rong chơi ngày tháng Phật Đường ta bay……..

  Vui vầy nơi cõi Bồng Lai

  Để xem tiên nữ hát hay tuyệt vời

  Ai ơi có biết nhạc trời ?

  Không đàn mà có Tiên Trời hát ca

  Hương Trời sắc nước Tiên Nga

  Trường sanh bất tử mặn mà sắc hương

  Nếu ai về cõi Phật Đường

  Tây Phương Cực Lạc không còn tử sanh !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Bài Văn Cúng Đức Ông Ở Chùa Hương
 • Những Loại Hoa Cúng Bày Ban Thờ Dịp Tết Để Cả Năm An Khang, Thịnh Vượng
 • Thay Bàn Thờ Thần Tài Mới
 • Sắm Lễ, Thủ Tục Và Bài Văn Khấn Di Chuyển Bàn Thờ Thổ Công Sang Vị Trí Mới
 • 5. Sự Thờ Phượng Của Phật Giáo Hòa Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuông Đồng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo
 • Về Nguồn Gốc Lịch Sử Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Lễ Phật Đản 2022 Vào Ngày Nào? Ở Đâu?
 • Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản
 • Ý Nghĩa Bốn Chữ Cửu Huyền Thất Tổ” Trong Văn Hoá Việt Nam
 • Trong chủ trương canh tân nói trên, sự thờ phượng trong nhà các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thật là giản dị.

  Trên bàn thờ, không có tượng Phật, không có chuông mõ. Chỉ có một tấm Trần bằng vải màu dà, tượng trưng cho sự hòa hợp nhơn loại, và cho màu sắc nhà thiền. Đó là bàn thờ Chư Phật. Dưới bàn thờ Phật là bàn thờ Cữu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ đã khuất. Trước nhà có một bàn thờ lộ thiên ( gọi là bàn Thông Thiên) để người tín đồ cảm thông với Trời Đất , bốn phương trời, mười phương Phật. Chỉ dùng nước lạnh, bông hoa, và nhang để cúng Phật. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi uế trược.

  Mỗi ngày người tín đồ PGHH làm lễ cúng Phật, ít nhứt hai lần, buổi sáng và buổi tối. Trong các ngày rằm, mồng một, ngày vía Chư Phật, họ đến chùa hay hội quán hành lễ, và nghe kinh giảng hay nghe thuyết pháp.

  Lúc đãnh lễ họ không dùng mõ chuông, mà chỉ lâm râm tâm niệm. Khi nào mắc công việc thì đến giờ hành lễ họ quay mặt về hướng Tây mà cúng Phật, và khuyến khích nhau ngồi đâu, ở đâu cũng tụng niệm trong tâm.

  Ngoài ra trong các Xã, Ấp có những độc giảng đường trang bị máy phóng thanh, để mỗi ngày trong những giờ nhất định, có những giảng viên đến đọc kinh giảng hay thuyết pháp cho người chung quanh cùng nghe.

  Độc Giảng Đường Phật Giáo Hòa Hảo là những ngôi chùa thâu hẹp chỉ để truyền đạo, chớ không phải để cư trú, nên nhỏ hơn chùa, bởi bản chất Phật Giáo Hòa Hảo là cư sĩ tại gia.

  Hiện nay ( trước 1975) chỗ nào có nhiều tín đồ PGHH đều có Độc Giảng Đường, với nét kiến trúc đặc biệt của Phật Giáo Hòa Hảo. Theo kiểm kê năm 1965, Phật Giáo Hòa Hảo có 390 Độc Giảng Đường. (Sau 1975, trên 300 độc giảng đường đã bị nhà cầm quyền Việt Nam đập bỏ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì? Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền
 • Cách Thỉnh Phật Quan Âm Về Thờ Tại Gia Như Thế Nào Đúng Nhất?
 • 4 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7:cúng Phật,thần,gia Tiên,cô Hồn,phóng Sinh
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Cúng Ngọ
 • Nghi Thức Cúng Ngọ Và Những Điều Cần Biết
 • Đạo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Đạo Mẫu, Đạo Dừa Có Phải Là Đạo Phật Không? Đạo Nào Là Tốt Nhất?

  --- Bài mới hơn ---

 • D. Sự Cúng Lạy Của Người Cư
 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Cải Cát Hay (Sang Tiểu, Sang Cát, Bốc Mộ, Sửa Mộ, Dời Mộ)
 • Ý Nghĩa Bài Vị Cửu Huyền Thất Tổ
 • Nghi Thức Cúng Ngọ Và Những Điều Cần Biết
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Cúng Ngọ
 • VẤN: Con chỉ là một Phật tử vừa mới biết đến cửa đạo và thú thật con cũng không biết những điều mình đang thực hành hay tin tưởng là đúng không? Nhìn trên mạng và xung quanh thấy có quá nhiều pháp môn, nhiều tôn giáo cũng bảo là Phật giáo, có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng con thấy đủ thứ khác biệt làm con càng thắc mắc hơn. Con muốn hỏi đạo Cao Đài, Đạo Phật giáo Hòa Hảo, các đền thờ Mẫu, Đạo Dừa có phải cũng là đạo Phật không? Nếu không thì sự khác nhau là ở đâu? Cách thờ cúng ở những đạo này có giống hay khác với đạo Phật? ĐÁP:

  Vị trí Việt Nam chúng ta thuộc bán đảo Hoa Ấn, nơi tập trung nhiều mối đạo, nhiều môn phái, có hằng trăm tổ chức tín ngưỡng, màu sắc tôn giáo, có đạo tập hợp thành nhiều tổ chức như Đạo Phật Việt Nam, trước ngày hòa bình có đến 45 giáo hội, giáo phái lớn nhỏ, đạo Cao Đài có trên 20 Giáo hội v.v…

  Sư sẽ dẫn giải một số nguồn gốc tôn giáo đặc biệt nội sanh tại Việt Nam theo lời của các bạn hỏi

  Đạo Cao Đài: là đạo nội sanh được khai sanh chính thức vào năm 1926, Cao Đài nhanh chóng phát triển về quy mô và số lượng tín đồ. Theo thống kê năm 2009 của các tổ chức Cao Đài, đạo Cao Đài có trên 1 vạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc, khoảng 5 triệu tín đồ, với 958 tổ chức Họ đạo cơ sở được công nhận ở 35/38 tỉnh, thành phố có đạo Cao Đài, thành lập 65 Ban Đại diện, 1.290 cơ sở thờ tự (hàng năm có khoảng 4 ngàn tín đồ mới nhập môn vào đạo Cao Đài). Ngoài ra, có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc.

  Trong những năm 1921 đến 1924, Cụ Ngô Minh Chiêu đã thông qua cơ bút để hình thành nền tảng đầu tiên của đạo Cao Đài theo đường lối dung hợp Tam giáo Nho, Lão, Phật.

  Về giáo điển: Một số kinh cúng như ba bài dâng tam bửu (hoa, rượu trắng, trà).

  Với những nền tảng đạo đầu tiên, ông bắt đầu khai đạo cho nhóm bạn hữu Vương Quang Kỳ (tùng sự Soái phủ Nam Kỳ, ngạch Tri phủ), Nguyễn Văn Hoài (ngạch thông phán), Võ Văn Sang (ngạch thông phán), Đoàn Văn Bản (đốc học Đa Kao). Sau đó các ông này cũng có độ thêm một số đệ tử nữa cùng tu luyện với Ngô Văn Chiêu, nhưng những hoạt động giai đoạn nầy còn trong phạm vi một nhóm tu đơn tịnh luyện, chứ chưa phát triển thành một Tôn giáo.

  Phật giáo Hòa Hảo: hay còn gọi là đạo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Theo thống kê năm 2009 có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt là An Giang với 936.974 tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa là tỉnh có số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đông nhất cả nước chiếm 44% dân số toàn tỉnh và chiếm 65% tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cả nước, tiếp đến là Cần Thơ (227.117 tín đồ) và Đồng Tháp (196.143 tín đồ). Hiện nay, trong thư viện của hơn 30 quốc gia trên thế giới vẫn còn giữ những tài liệu sách báo về đạo này.

  Đạo thờ Mẫu: Trong tín ngưỡng của người Việt và của một số dân tộc thiểu số khác ở trên lãnh thổ Việt Nam, việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu thần, thờ mẫu tam phủ tứ phủ là hiện tượng khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Tuy tât cả đều là sự tôn sùng thần linh nữ tính, nhưng giữa thờ nữ thần, mẫu thần, mẫu tam phủ tứ phủ không hoàn toàn đồng nhất

  Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là một tín ngưỡng bản địa cùng với những ảnh hưởng ngoại lai từ đạo giáo, tín ngưỡng lấy việc tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trữ và che chở cho con người. Tín ngưỡng mà ở đó đã được giới tính hoá mang khuôn hình của người Mẹ, là nơi mà ở đó người phụ nữ Việt Nam đã gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc của xã hội Nho giáo phong kiến

  Trong truyện kể dân gian về bà chúa Liễu Hạnh lưu truyền trong dân gian khá phong phú, sau này một số được ghi chép lại trong các sách cổ như Việt điện u linh, ngoài ra còn có các truyện kể dân gian khác về các vị nữ thần được các sách sau này tập hợp và ghi chép lại.

  Ngoài các ghi chép-sáng tác như trên, cũng có một nguồn tư liệu khác được dân gian sáng tác từ các huyền thoại, truyền thuyết và thậm chí là các truyện, thơ về các Thánh Mẫu. Đó là các bài hát văn ở Mẫu Tam phủ Tứ phủ với phần cốt lõi của các bài hát văn là lai lịch, sự tích các vị thần, nhất là các Thánh Mẫu. Ngoài ra còn nhiều tình tiết khác về khung cảnh, dung nhan, tướng mạo của các vị thần được những người sáng tác vô danh diễn tả, tô vẻ thêm để bảo trì sự tín ngưỡng.

  Đạo Dừa: Ông Đạo Dừa, tên thật là Nguyễn Thành Nam (1909-1990), là người sáng lập Hòa đồng Tôn giáo hay còn được dân gian quen gọi là Đạo Dừa; là một tín ngưỡng tại miền Nam Việt Nam, ở Bến Tre, Việt Nam.

  Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm đêm lên ngồi hành đạo trên đài, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Cuộc sống tu hành đơn sơ, đạm bạc, thức ăn chỉ là trái cây, chủ yếu là dừa (nên mới có biệt danh là Ông Đạo Dừa). Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản.

  Năm 1958, ông gửi thư phản đối Tổng thống Ngô Đình Diệm về một chính sách nào đó, nên bị bắt giam, sau được thả ra…

  Ông tự xưng là Thiên nhơn giáo chủ Thích Hòa Bình, tuyên bố theo cả ba tôn giáo là Nho, Phật, Lão. Đạo của ông không cần tụng kinh, gõ mõ mà chỉ cần ngồi tham thiền và ăn chay, tưởng niệm… và khuyến khích người đời sống tôn trọng lễ nghĩa và yêu thương nhau, cư xử hòa mục với nhau. Về thực phẩm, Đạo Dừa khuyên nên ăn dừa và uống nước dừa.

  Kinh nghiệm sanh và sống tại Việt Nam các bạn không nên thắc mắc nhiều, khi nghiên cứu đến tôn giáo, tôn giáo là chỗ dựa tinh thần của con người, khi sống thì cầu an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thoát mọi chướng duyên khi gặp nạn. Đến lúc qua đời thì cũng cầu cho an, siêu sanh về nơi thế giới tịnh hóa, thánh thiện, cao siêu, giải thoát.

  Tuy nhiên, cứu cánh của mỗi đạo, không đạo nào giống đạo nào: Đạo Phật thì mọi người con Phật cầu về với Phật. Đạo Cao Đài thì nguyện sanh về Tiên cảnh, cảnh Trời cao tột. Đạo Phật giáo Hòa Hảo thì tu cách xử thế, cầu về Tây phương Cực lạc theo lời chỉ dạy của Thầy Huỳnh Phú Sổ. Đạo thờ Mẫu thì cầu an cư lạc nghiệp, về với cõi khoái lạc của Mẫu mẹ. Đạo Dừa thì thờ Phật và Chúa Jésus, cứu cánh của đạo nầy là cầu cho siêu phóng tâm hồn, bá gia bá tánh an cư lạc nghiệp.

  Cứu cánh của các đạo thì không cao không thấp, nhưng người lập đạo tùy theo căn cơ cao thấp của chúng sanh mà lập đạo. Đứng về gốc độ chúng sanh thì có cao thấp, nhưng đứng về gốc độ các bậc sáng lập đạo thì vô biên.

  Sự tận thiện của hoa lan, không phải là của hoa hường gai, sự tận thiện của hoa hướng không phải là của osaka, sự tận thiện của osaka không phải là của mimosa…mỗi loài hoa vẽ đẹp tận thiện riêng của từng loài hoa cống hiến cho mọi người từng cái đẹp hiện hữu… đấy cũng chính là sự nhận định đối với các đạo giáo (Đạo đức kinh)

  HT Thích Giác Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Ra Đời
 • Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Bài Văn Cúng Đức Ông Ở Chùa Hương
 • Những Loại Hoa Cúng Bày Ban Thờ Dịp Tết Để Cả Năm An Khang, Thịnh Vượng
 • Thay Bàn Thờ Thần Tài Mới
 • Phật Giáo Hòa Hảo Thờ Gì ? 8 Điều Răn Cấm Phật Giáo Hòa Hảo !

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Bài Cúng Giỗ Mẹ Chồng, Văn Khấn Ngày Giỗ Bố Mẹ (Cha Mẹ) Đơn Giản, Dễ Nhớ
 • Làm Gì Khi Bé Đủ 3 Tháng 10 Ngày: Một Số Mẹo Hay Cho Mẹ
 • Bàn Thờ Thần Linh Gồm Những Gì Và Cách Lập Theo Phong Thủy
 • Văn Khấn Rước Ông Táo Về Nhà Mới – Lập Bàn Thờ Ông Táo
 • Sửa Nhà Chung Cư Có Cần Cúng Không? Lễ Cúng Sửa Nhà Chuẩn
 • Trên mảnh đất chữ S này hội tụ nhiều tinh hoa tôn giáo. Nhưng có lẽ một trong những tôn giáo lâu đời nhất với sức sống bền bỉ, đó là đạo Phật.

  Với sự phát triển hàng ngàn năm cùng nhiều hình thức tông môn chi phái, Phật giáo đã thu hút số lượng các tín đồ đông đảo tham gia.

  Trong đó, Phật giáo Hòa Hảo là một trong những tôn giáo nội sinh, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực miền Tây , và trở thành là tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam.

  Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về Phật giáo Hòa Hảo, cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia xin cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về tông phái này.

   

  XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

  1/ Phật giáo Hòa Hảo là gì?

  Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo chính thống do Đức Thầy tục danh Huỳnh Phú Sổ sáng lập năm 1939.

  Mục đích của Phật giáo Hòa Hảo là giúp nhân dân Học Phật tu Nhân hành thiện, chủ trương tu hành tại gia, giải trừ mê tín dị đoạn.

  Đây chính là một tôn giáo nội sinh mang đậm tính dân tộc, ảnh hưởng tới Nam Bộ và phù hợp với mọi tầng lớp bình dân.

  Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái thu hút khá nhiều tín đồ

  2/ Phật giáo Hòa Hảo ra đời khi nào?

  Phật giáo Hòa Hảo xuất hiện tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc nay thuộc tỉnh An Giang vào năm 1939 do đức thầy Huỳnh Phú Sổ sáng lập.

  Nên nhiều người hiện nay vẫn hay gọi Phật giáo Hòa Hảo An Giang là do nơi khởi nguồn của tông phái này.

  Nói về hoàn cảnh lúc đó là đất nước bị xâm chiếm bởi hai thế lực là Pháp- Nhật. Xã hội loạn lạc, Phật giáo đứng trước sự áp lực của văn hóa phương Tây .

  Hầu hết mọi người dân đều nghiêng về Tây học, nho giáo trở nên lỗi thời, các ông đồ và thầy sư đều tìm lối thoát cho mình.

  Thời điểm đó Phật giáo tại chùa chiền bị biến tướng chỉ phục vụ cho ma chay, các sư biến thành thầy cúng.

  Càng ngày Phật giáo càng chìm đắm trong mê tín. Trước tình hình đó, Đức Huỳnh Phú Sổ với sứ mệnh Thiên Cơ đứng ra hành đạo, lập đạo và truyền đạo.

  Ngài Huỳnh Phú Sổ được gọi là Thầy Tư Hòa Hảo, con của ông Huỳnh Công Bộ và Bà Lê Thị Nhậm. Là một gia đình trung lưu, được nhiều uy tín với người dân địa phương.

  Khi còn nhỏ, học đến bậc tiểu học thì ông đau ốm liên miên nên đành phải rời nhà trường để dưỡng bệnh. Từ 15 đến 18 tuổi, không có một lương y nào trị dứt được các cơn đau của ông.

  Phật giáo Hòa Hảo do Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ sáng lập

  Năm 1939, sau khi cùng với thân phi viếng các am động miền Thất Sơn, Tà Lơn, và ông chính thức được đại ngộ.

  Sau đó ông mở Đạo khi chưa tròn 20 tuổi, Và nơi tổ chức khai đạo là gia đình ông. Đồng thời ông lấy tên ngôi làng để đặt tên cho tôn giáo mới: Phật Giáo Hòa Hảo. Ông được các tín đồ suy tôn và gọi là Đức Thầy, Đức Tôn Sư.

  Đức Thầy cho biết mình là bậc : Sinh nhi tri, nhìn rõ được quá khứ và tương lai. Xuống hạ dưới có nhiệm vụ truyền bá cho dân chúng tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, khôi phục lại Phật giáo, cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng mê mị biển khổ.

  Ông bắt đầu công việc chữa bệnh bằng các bài thuốc nam do ông kê toa từ lá cây, nước lá, giấy vàng đồng thời truyền dạy đạo lý bởi những bài sám giảng ( sấm giảng) do ông soạn.

  Những bài sám giảng này với nội dung cốt lõi là giáo lý của Đức Phật Thích Ca, đồng thời gần gũi với mọi người dân ở Nam Bộ lúc bấy giờ bởi nhờ áp dụng lối văn thơ dễ hiểu, bình dị để truyền.

  Vừa chữa bệnh vừa truyền giáo. Nhờ vậy mà Phật giáo Hòa Hảo phát triển rộng rãi khắp miền Tây Nam Bộ.

  Phật giáo Hòa Hảo phát triển ở miền Tây Nam Bộ

  3/ Giáo lý phật giáo Hòa Hảo ( sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo ):

  Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được thể hiện rõ ràng trong các bài sấm kệ của ngài Huỳnh Phú Sổ soạn thảo dựa trên sự tiếp thu của tư tưởng Bưu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An, kết hợp với quan điểm đạo đức Nho giáo, Lão giáo và xu hướng của phong trào chấn hưng Phật giáo.

  Phật giáo Hòa Hảo sấm giảng do ngài Huỳnh Phú Sổ biên soạn gồm 2 phần là: Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và thi Văn giáo lý gồm có 6 quyển:

  Giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo do chính đức thầy Huỳnh Phú Sổ biên soạn

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 1: Chính là sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Được viết theo lối văn lục bát, dài 912 câu.

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 2: Kệ dân của người khùng. Được viết theo lối văn thất ngôn trường thiên, dài 476 câu.

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 3 : là Phật giáo Hòa Hảo Sám Giảng. Được viết theo lối văn lục bát, dài 612 câu.

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 4 là Giác mê tâm kệ. Viết theo thể văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu.

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 5: Khuyến thiện. Với độ dài 776 câu,  được viết kết hợp thể thơ lục bát đoạn đầu và đoạn cuối, thể thất ngôn trường thiên ở đoạn giữa.

  Sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo quyển 6: Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Được viết theo lối tản văn, trình bày tôn chỉ, giới luật của Đạo.

  Phần thứ hai: Thi Văn Giáo Lý. Gồm hơn 200 bài thơ do ngài viết từ năm Kỷ Mão (1939) đến năm Đinh Hợi (1947).

  Nội dung chính của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có thể tổng kết thành 2 phần là Học Phật và Tu Nhân.

  Đối với “Học Phật” đều lấy giáo lý đạo Phật làm nền tảng và có giản lược, thêm bớt một số. Phần này chủ yếu khuyên các tín đồ ăn ở ngay thẳng.

  Có 3 pháp môn chính là Ác pháp, Chân pháp và Thiện pháp

  Đối với “Tu Nhân” khuyên các tín đồ phải “ tứ ân hiếu nghĩa” gồm: Ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào nhân loại, ân tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng.

  Phật giáo Hòa Hảo khuyên tín đồ phải vừa học Phật vừa tu nhân để tạo công đức. Nhờ công đức để thành hiền nhân.

  Việc tu hành cần phải dựa trên đạo làm người. “Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên” (Nghĩa là học Phật mà không tu nhân thì vô nghĩa)

  Kinh Phật giáo Hòa Hảo sám giảng đã để lại nhiều tinh hoa cho các tín đồ tu tập. Một trong những lời khuyên răn mà các tín đồ thường phải lưu tâm khắc cốt là Phật giáo hòa hảo 8 điều ngăn cấm được nằm ở phần “Lời khuyên bổn đạo” trong quyển Trung phần 1 của chú Giải sám giảng.

  4/ 8 điều răn cấm Phật giáo Hòa Hảo như sau:

  Đối với những người khi đặt chân vào cửa Đạo, bất kỳ ai cũng phải chuyên trì giới luật: hàng cư sĩ giữ Ngũ giới, hàng xuất gia như tỳ kheo giữ 250 giới, tỳ kheo ni giới 348 giới.

  Với Phật giáo Hòa Hảo khuyên các tín độ giữ gìn để không vi phạm Phật Giáo Hòa Hảo 8 điều ngăn cấm:

  Điều thứ nhất:

  Phải lánh xa Tứ đồ tường tức như: tửu, sắc, tài, khí. Nếu mê đắm thì cuộc đời trụy lạc, hư hỏng, bê tha, nhơ nhuốc. Nếu thắng được thì trở thành con người tốt đẹp:  “Người tu hành phải trừ nghiệp chướng,

   Với bốn ma mới đặng an nhàn”.

  Phải ăn ở đúng Đạo lý và trọn vẹn ba giềng mối lớn Tam Cang và Ngũ Thường để toàn phần Nhân đạo.

  Tam Cang: là ba giềng mối lớn gồm: vua tôi, cha con, chồng vợ. Đối với người chưa có gia đình thì: Vua tôi, cha con, sư đệ. Nghĩa là phải đối xử:

  Một công dân thì tận trung với đất nước

  Một người con thì phải hiếu thảo với cha mẹ

  Vợ chồng thì ân nghĩa song toàn

  Sư đệ: thầy tận tâm dạy dỗ, trò phải tôn kính phụng hành

  Ngũ thường: Đức thầy có răn dạy: :“Ngũ luân lễ nghĩa năm hằng” bao gồm Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

  Nhân chính là lòng hiếu đạo, thương người, tận tâm giúp đỡ người khác, không phân biệt.

  Nghĩa: Lòng tốt, làm việc phải có ích cho mọi người, theo đạo lý, không vụ lợi.

  Lễ: Phải kính trên, nhường dưới từ cách chào hỏi đối xử với mọi người, luôn tôn kính với Phật, Trời, Thần, Thánh.

  Trí: Đó là trước khi nói hay làm việc phải dùng trí để suy xét cẩn thận bằng sự ngay chánh.

  Tín: Đó chính là sự chân thật với đạo lý chân chính, thầy Tổ sáng lành, bạn bè trung thực, chung thủy.

  Khi chúng ta hành được Ngũ Thường sẽ không vi phạm Ngũ giới bởi:

  Nếu hành được chữ Nhân thì không Sát sinh

  Nếu hành được chữ Nghĩa thì không Đạo tặc

  Nếu hành được chữ Lễ thì không Tà dâm

  Nếu hành được chữ Trí thì không nhiễm: tửu, sắc, tài, khí

  Nếu hành được chứ Tín thì không vọng ngữ .

  Các tín đồ phật giáo Hòa Hảo cần trì 8 điều điều răn

   Điều thứ hai:     

  Không nên lười biếng, phải cần-kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, không nên gây gổ với nhau và hãy tha thứ tội lỗi cho nhau khi nóng giận.

  Ý của Đức thầy là phải bỏ tính lười biếng, siêng năng tiết kiêm. Nếu không tiết kiệm thì làm được bao nhiêu cũng phung phí.

  Tiết kiệm không phải hà tiền mà là biết cách tiêu tiền, việc nào đáng và đúng thì tiêu, còn không thì dành cho việc công ích.

  Đồng thời phải lo tu hành nhưng vẫn phải làm ăn nếu không sẽ không có tiền của sinh sống và giúp đời, cũng không thể an tâm tu niệm .

  Ngoài ra, không nên oán hận, hiềm khích với mọi người dù người trong gia đình, dòng họ hay ngoài xã hội.

  Mọi người cần mở lòng yêu thương, khoan dung với những kẻ lầm đường lạc lối.

  Điều thứ ba:

  Ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá, lợi dụng tiền tài mà quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ, xu nịnh kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó .

  Đức thầy khuyên răn tín đồ không ăn xài phung phí, chưng diện lòe loẹt từ trang phục cho đến nhà cửa, nên sống thanh đạm, có thời gian thì tu học, dư tiền thì bố thí giúp đời.

  Đức thầy cũng khuyên không nên ích kỷ, hạm muốn lợi ích riêng tư mà nghĩ đến việc lợi dụng tiền của, lợi dụng lòng tốt của người khác, của quốc gia và Đạo giáo.

  Đối với những người tham lam, ích kỷ nên khi nào cũng muốn danh lợi cho bản thân. Nên nịnh bợ kẻ giàu sang, phụ bạc người nghèo khổ. Hãy tập cho mình tính thanh đạm, chân thực, ngay thẳng, cương trực.

  Điều thứ tư: Ta chẳng nên kêu Trời, Phật, Thần, Thánh mà sai hoặc nguyền rửa, vì Thần Thánh không can phạm đến ta.

  Thông thường người trần khi giận dữ, ghét ai thì thường có tật kêu Trời, Phật, Thần Thánh mà sai khiến hoặc trù rủa. Đây là phạm ác khẩu rất lớn và bị trả quả.

  Muốn chừa bỏ lời nói ác xấu nên thay vào lời hiền lương đức hạnh để đối xử với mọi người. Mục đích của điều răn cấm thứ tư là chừa Ác khẩu và hành Chánh Ngữ.

  Điều thứ năm:

  Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sinh hại vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta.

  Nếu ta làm ta sẽ chịu tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bệnh là Tà Thần, nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen và nhiễu hại ta.

  Ý của Ngài là bớt sát sinh, không nên ăn những con vật quan trọng có công ơn với đời, giúp ích cho ta việc sinh hoạt hàng ngày. Nên đỗi đãi bằng lòng biết ơn, lòng nhân và từ bi, bình đẳng.

  Tiếp theo không giết sinh vật cúng tế. Vì các Thần Thánh ở cảnh giới khác và có thức ăn riêng không phải như chúng ta.

  Đồng thời các Ngài ngay thẳng, không vì ăn đồ cúng kiếng mà ban phước hay thiếu cúng tế mà giáng họa.

  Cứ theo luật nhân quả, ai làm lành hưởng phước, tạo ác mang tai.

  Chúng sinh phải nhận định rõ chánh tà. Nếu mê tín giết sinh vật cúng Thần Thánh để cầu phước thì chỉ có Tà thần hưởng. Và nếu hưởng quen thì sẽ tìm cách quấy phá.

  Do vậy tín đồ bớt sát sinh, đừng mù quán mà hãy tập đức hiếu sinh, tin vào luật nhân quả.

  Điều thứ sáu:

  Ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, quần áo và các vật dụng bằng giấy mà tốn tiền vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ và cũng không tiêu xài được. Nên để tiền đó mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật.

  Các tín đồ không nên đốt vàng mã cho người chết. Đây là tục lệ do người Tàu bày ra.

  Đã tu hành ai cũng muốn mình và những người thân được về với Tiên Phật, nhưng lại lo gửi tiền xuống Địa ngục. Tu để đi lên mà tâm nguyện đi xuống, thực sự là trái ngược.

  Đức Thầy dạy tín đồ đừng mê tín tà kiến mà hãy rèn luyện được chánh tín, đúng với chân lý, tiết kiệm tiền để làm việc phước thiện, vun trồng gốc phúc.

  Điều thứ bảy:

  Đứng trước mọi việc về sự đời hay đạo đức, cần phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy.

  Đức Thầy mong muốn tín đồ dùng chánh trí, chánh kiến để suy xét, nhận định các việc Đời và Đạo rõ ràng, đúng sự thật.

  Việc đời chính là việc cư xử với mọi người trong gia đình, dòng họ và xã hội. Đây thuộc phần tu Nhân.

  Việc đạo đức cần dùng trí huệ xét mọi vấn đềnhư lành dữ, chính hay tà trước khi nói hay hành động. Đây thuộc phần tu Phật.

  Sau khi đã suy xét sáng suốt mới nói hay làm và không có sự nhầm lẫn nào.

  Việc đời theo nhân đạo công bằng, chính nghĩa, Việc Đạo đúng chân lý , vô vi thật tướng.

  Muc đích điều răn thứ 7 giúp tín độ dẹp bỏ Tà kiến, mê lầm, diệt trừ mười món phiền não để rèn được chánh trí và chánh kiến.

  Mười món phiền não gồm: ngũ độn sử và ngũ lợi sử:          .

  NGŨ ĐỘN SỬ:

  1-Món THAM: Lòng ham muốn quá độ.

  2-Món SÂN: Tâm nóng nảy thù hận.

  3-Món SI: Lòng mê tối lầm lỗi

  4-Món MẠN: kiêu mạn, tự phụ, háo thắng.

  5-Món NGHI: Lòng nghi ngờ do dự, không quyết đoán.

  NGŨ LỢI SỬ: Năm món phiền não lanh lợi là:

  1-Thân kiến: Giải nghĩa là chấp thân ngũ uẩn giả hợp là thật.

  2-Biên kiến: Giải nghĩa là chấp một bên, như chấp thân nầy còn hoài, hoặc chấp có, chấp không…

  3-Tà kiến: Giải nghĩa là chấp theo các chủ thuyết tà như là mê tín

  4-Kiến thủ: Giải nghĩa là bảo thủ

  5-Giới cấm thủ: Giải nghĩa là chấp thủ các giới lặt vặt vô lý, như việc ép xác hành khổ…

  Đây là chìa khóa giúp chúng sinh mở rộng cửa tâm chân lý để chứng thành Phật Đạo

  Điều thứ tám:

  Ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức.

  Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi Tây Phương an dưỡng mà học Đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sinh.

  Đạo Phật là đạo từ bi, không chỉ yêu thương đồng Đạo mà còn cả các chúng sinh.

  Cây từ bi được mọc lên từ hạt giống yêu thương, trổ quả Bồ đề( chánh giác). Do vậy nếu muốn đắc quả Phật thì hành giả phải có tình yêu thương và đặt đúng chỗ.

  Và chỉ có con đường Đức thì mới hết khổ, và phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường Đạo Đức, cùng nương vào nhau để chứng thành Đạo quả như nhau.

  Cuối cùng phải tu cho mình trọn lành trọn sáng. Có 2 cách để đạt điều này.

  Cách thứ nhất là Báo đáp Tứ ân, diệt Thập ác là Trọn lành. Hành Bát Chánh Đạo là Trọn sáng.

  Muốn trọn lành thì phải ngăn ác và hành thiện. Bởi nguyên nhân của luân hồi chuyển kiếp chính là 10 điều ác và là nghiệp nợ.

  Dứt được nghiệp là ngăn ác. Báo đáp tứ ân là trả được nợ và tạo phước đức gọi là hành thiện. Đây thuộc phần tu nhân, ngăn ác và hành thiện thì gọi là tròn lành.

  Muốn tròn sáng thì phải hành “Bát Chánh Đạo” và “Niệm Phật”.Bởi phải triệt trừ vọng niệm mới thanh tịnh và khai sáng trí huệ nên phải trì hành Bát chánh. Trong Bát chánh sẽ có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tinh Tấn, Chánh Mạng, Chánh Niệm, Chánh Định để diệt phiền não, tâm định, bất loạn lúc đấy trí huệ sáng màu gọi là tròn sáng.

  Cách thứ hai là cần làm theo ba điều mà Đức Thầy chỉ dạy: Làm hết các việc từ thiện”, “tránh tất cả điều độc ác” là trọn lành. Còn “Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch” là trọn sáng.

  5/ Phật giáo Hòa Hảo thờ gì?

  Phật giáo Hòa Hảo thờ gì rất được nhiều người quan tâm.

  Trong Phật giáo Hòa Hảo chủ trương thờ đơn giản, không cầu kỳ, tập trung nội tâm hơn là bề ngoài, đúng với tinh thần vô vi mà Đức Phật Thích Ca nêu rõ trước đây.

  Thờ cúng của Phật giáo Hòa Hảo khá đơn giản

  Theo nghi thức thờ phụng của Phật giáo Hòa Hảo trong gia đình đều có ba ngôi thờ cúng: Bàn thờ phật, bàn thờ thông thiên và bàn thờ cửu huyền thất tổ.

  Bàn thờ Phật hay được gọi là ngôi thờ Tam Bảo, được thờ ở giữa nhà, cao hơn bàn thờ Cửu huyền thất tổ.

  Theo Đức thầy, các cư sĩ tại gia nên thờ đơn giản, cần tín ngưỡng xoay về tâm hơn là tướng sắc bên ngoài.

  Đức Thầy dạy tín đồ trang trí ngôi Tam Bảo một bức trần màu dà bởi màu dà là biểu hiện cho sự thoát tục.

  Màu dà do sự kết hợp của màu khác nên còn biểu trưng cho sự hài hòa, bình đẳng.

  Bức trần dà là tiêu biểu tinh thần vô thượng của nhà Phật.

  Bàn thờ Phật tượng trưng cho Phật Đạo, tôn thờ vị Phật trong cõi Ta Bà và mười phương chư Phật, Pháp, Tăng, cùng Phật Tổ, Phật Thầy…

  Bàn thờ thông thiên: được dựng trước sân nhà hoặc mái nhà. Theo Đức Thầy nếu nhà chật hẹp thì chỉ cần 1 bài Thông thiên.

  Nếu trường hợp ở cùng với một người không theo cùng đạo thì tới thờ cúng chỉ niệm thầm đủ các bài nguyện và khởi tâm là được.

  Bàn thờ thông thiên là bàn thờ thông lên trời hay được gọi là bàn thờ Cộng đồng Tam Giáo dùng tưởng niệm bốn phương Trời Phật.

  Điều này thể hiện tinh thần tín ngưỡng trời Phật. Theo Đức Thầy có 3 vị Thiên hoàng (vua các cõi Trời), Địa hoàng (vua các cõi địa ngục), Nhơn hoàng (vua các cõi người) và được gọi là Phật Thánh Tiên.

  Do vậy bàn Thông Thiên mang ý nghĩa biểu tượng cho Tiên Đạo.

  Bàn thờ Cửu huyền thất tổ: Được đặt ngay giữa nhà, thấp hơn ngôi Tam Bảo hoặc dưới ngôi Tam Bảo.

  Đây là bàn thờ truyền thống của Tổ tiên từ thời vua Hùng lập nước tới giờ. Đây là bàn thờ tượng trưng cho Thánh Đạo tôn thờ Tổ Quốc và ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp của chúng ta.

  Các vật dâng cúng:

  Trời Phật không dùng vật thực của thế gian mà chỉ chứng nhận lòng thành mà thôi. Hay nói đúng hơn là chứng tâm chứ không chứng lễ.

  Do vậy, Ngài dạy bàn thờ Phật và bàn thờ Thông Thiên chỉ cúng 3 món tiêu biểu gồm:

  Nước lạnh: thể hiện cho sự trong sạch

  Bông hoa: thể hiện cho sự tinh khiết

  Nhánh hương: tẩy mùi uế trược

  Đối với bàn thờ Cửu huyền thất tổ có mòn gì cũng được.

  Người theo Phật Giáo Hòa Hảo chỉ thờ Phật, Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không thờ bất cứ vị tà thần nào mà mình không rõ gốc rễ.

  6/ Các ngày lễ tết trong Phật giáo Hòa Hảo:

  Trong đạo Hòa Hảo, các ngày lễ đều tính là ngày âm lịch. Trong một năm, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ có các ngày lễ tết chính gồm:

  Tết Nguyên Đán: ngày 1/1

  Lễ Thượng Ngươn: Rằm tháng giêng

  Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt: 25/02

  Lễ Phật Đản: 08/04

  Lễ khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo: 18/05

  Lễ Trung Ngươn, Vu Lan Báo Hiếu: Rằm tháng bảy

  Vía Phật Thầy Tây An: 12/08

  Lệ Hạ Ngươn: Rằm tháng mười

  Lệ Phật Adida: 17/11

  Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ: 25/11

  Lễ Phật thành đạo: Ngày 8 tháng chạp

  Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Phật Giáo Hòa Hảo vẫn thu hút đông đảo các tín đồ tham gia, tu hành, sống tốt đời đẹp Đạo.

  Quý Phật tử có nhu cầu xem giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có thể nghe online hoặc tải về máy các tài liệu kinh sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo mp3 hoặc xem video tổng hợp giảng kinh Phật giáo Hòa Hảo do cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia dày công tổng hợp phía dưới.

   

  XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

   

  Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

   

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

  Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật 

  Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

  Trụ sở chính :  27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

  Lâm Đồng      : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

  Website          : dieukhactrangia.com

  Hotline            : 0931.47.07.26

  ​Email               : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Hòa Hảo
 • Top Bài Văn Khấn Cúng Sửa Chữa Nhà, Bếp, Chung Cư Ở T.p Hcm
 • Thực Trạng Nghi Lễ Phật Giáo Hiện Nay – Phần 4
 • Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng Mới Cần Có Những Gì ❤️
 • Văn Khấn Lễ Dâng Sao Giải Hạn Rằm Tháng Giêng Năm Tân Sửu 2022 – Hanoi News
 • Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Hòa Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Ra Đời
 • Đạo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Đạo Mẫu, Đạo Dừa Có Phải Là Đạo Phật Không? Đạo Nào Là Tốt Nhất?
 • D. Sự Cúng Lạy Của Người Cư
 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Cải Cát Hay (Sang Tiểu, Sang Cát, Bốc Mộ, Sửa Mộ, Dời Mộ)
 • Ý Nghĩa Bài Vị Cửu Huyền Thất Tổ
 • Vài nét đặc trưng về Đức Huỳnh Giáo Chủ: vừa học hết bậc Tiểu học thì đau ốm liên miên nên Ngài phải rời nhà trường về nhà dưỡng bịnh. Bịnh tình của Ngài không có một lương y nào trị được. Cho đến năm 1939, sau khi hướng dẫn thân phụ đi viếng các am động miền Thất Sơn và Tà-Lơn (vùng núi non linh thiêng hùng vĩ), Ngài tỏ ra đại ngộ và chính thức mở Đạo.

  Bắt đầu là công việc chữa bịnh. Ngài có học thuốc với ai đâu, thế mà Ngài chữa đâu hết đó. Ngài chữa lành được các chứng bịnh hiểm nghèo với các phương pháp thật đơn giản là chỉ dùng lá cây, nước lã, giấy vàng, khiến các bác sĩ Tây y, các Đông y, các phù thủy có tiếng chữa các bịnh tà đều phải kinh dị.

  Song song với việc chữa bịnh, Đức Huỳnh Giáo Chủ thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Nhiều văn gia, thi sĩ cũng như trong giới luật gia đến chất vấn, đều công nhận Ngài là bậc siêu phàm.

  Đây là lời nhận định của ông Nguyễn Xuân Thiếp tức thi sĩ Việt Châu: “Con người đó thật kỳ dị. Mỗi ngày ngồi xe hơi đi mấy trăm cây số, diễn thuyết hai ba nơi, mỗi nơi nói thao thao bất tuyệt trong hai ba giờ giữa trời trước một đám đông nông dân hằng ngàn người, ai nấy im phăng phắc như nuốt từng lời một, có kẻ khóc mướt nữa. Có lần đương diễn thuyết thì trời đổ mưa, Thầy Tư (tức Đức Huỳnh Giáo Chủ) vẫn nói mà dân chúng vẫn đứng nghe dưới mưa. Lần nào diễn thuyết xong rồi cũng lên xe đi nơi khác liền, không thấy mệt nhọc, vẫn ung dung làm thơ. Mà ăn rất ít, toàn đồ chay. Sinh lực sao mà dồi dào thế ! Sức lôi cuốn, thôi miên quần chúng sao mà mạnh thế”.

  Văn chương của Đức Huỳnh Giáo Chủ rất bình dân, nhưng hàm súc, hấp dẫn với lối truyền giáo bằng thi ca là thích hợp nhất cho quần chúng đa số là nông dân ít học, vì dễ nghe, dễ nhớ, đơn cử một vài vần thơ sau đây:

  Đức Huỳnh Giáo Chủ viết không cần giấy nháp và cũng để cho người đời thấy rằng Ngài là bậc siêu nhân, dù cho sự học ngoài đời chỉ hết Tiểu học, nhưng mà các bài Sấm Thi của Ngài dùng rất nhiều từ Hán-Việt, từ Phật học chứng tỏ một trình độ Phật học cao, một sự vận dụng kho từ Hán-Việt phong phú.

  Giáo pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ là siêu thượng nhưng không kém phần thực tế, có thể áp dụng cho bất cứ không gian và thời gian trên cõi đời nầy. Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo vĩ đại, vì trước khi Ngài ra đời khai Đạo, Phật Giáo Việt Nam bị đình đốn, sai lạc và đạo Phật thế giới chưa nói tới việc canh tân. Ngài chủ trương cắt bỏ những nghi thức phiền toái không đi đúng theo căn nguyên của Đức Phật Thích Ca Thế Tôn. Những nghi thức vô bổ cùng những hình thức lễ bái bề ngoài không phải là giá trị và ý nghiã thực sự của tôn giáo. Không có sự tin tưởng và thực hành một cách mù quáng. Mọi vật đều được trình bày và mở rộng ra để người tín đồ tự do lựa chọn và phán đoán. Họ được tự do nghiên cứu và tìm hiểu những lời dạy dỗ của vị Thầy và đồng thời họ cũng được tự do hỏi để hiểu thấu đáo những điều gì họ còn nghi ngờ. Phật Giáo Hòa Hảo còn canh tân nhiều điểm trong phương thức hành Đạo mà trước kia không hề có, Ngài nói: “Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”. Ngài cũng nói: “Theo sự nhận xét của tôi về giáo lý nhà Phật do nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai sáng lấy Chủ nghĩa từ bi bác ái đại đồng đối với tất cả chúng sanh làm nồng cốt thì tôi nhận Ngài là một nhà cách mạng triệt để về tư tưởng; vì những câu “Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”“Phật cũng đồng nhứt thể bình đẳng với chúng sanh”. Đã có những sự bình đẳng về thể tánh như thế mà chúng sanh còn không bằng được Đức Phật là do nơi trình độ giác ngộ của họ không đồng đều, chớ không phải họ không tiến hóa ngang hàng với chư Phật được. Nếu trong cõi nhơn gian nầy còn có chúng sanh tiền tiến áp bức những chúng sanh lạc hậu thì là một việc trái hẳn với những giáo lý chơn chánh ấy. Giáo lý đó, Đức Thích Ca Mâu Ni không áp dụng được một cách thiết thực trong đời của Ngài là do nơi hoàn cảnh xã hội của Ấn Độ xưa không thuận tiện. Thế nên Ngài chỉ phát dương cái tinh thần đó mà thôi. Ngày nay trình độ tiến hóa của nhơn loại đã tới một mực khả quan, đồng thời với tiến bộ về khoa học thì ta có thể thực hành giáo lý ấy để thiệt hiện một xã hội công bằng và nhơn đạo. Thế nên với cái tâm hồn bác ái, từ bi mà tôi đã hấp thụ, tôi sẽ điều hòa với phương pháp tổ chức xã hội mới, để phụng sự một cách thiết thực đồng bào và nhơn loại”.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ khẳng định cốt lõi giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo chính là giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Phật Giáo Hòa Hảo tự nhận là kế tục của đạo Phật:

  Đức Huỳnh Giáo Chủ cho bá tánh vạn dân hiểu rõ về đời hành Đạo của Ngài như sau: “Với sự hành Đạo của tôi cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành Đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành Đạo của mình, chớ những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi, không có nghiã lý gì hết”.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ theo đúng phương châm “Ngôn hành hiệp nhứt”, nói gì làm vậy:

  Trong thời gian kể từ ngày khai Đạo dạy đời cho đến khi Ngài tạm xa vắng tín đồ, có ai thấy Ngài xây chùa cao Phật bự hay Ngài ở nơi nhà cao cửa rộng có kẻ hầu người hạ không? Điều đó chứng tỏ rằng Ngài đã:

  Và Ngài dạy: “Chỉ thờ lạy Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác, nên bỏ hẳn sự lạy lục người sống, cho đến THẦY mình cũng vậy, chỉ xá thôi”.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ không chỉ rao giảng giáo lý mà toàn bộ cuộc sống của Ngài là hiện thân của giáo lý đó. Không chỉ rao giảng hòa hiếu mà thực sự Ngài sống hòa hiếu, vì vậy lời giảng và cuộc sống hòa hiếu của Ngài đã đi sâu vào lòng của quần chúng, nên họ cũng muốn sống hòa hiếu như Ngài:

  Dù xa quê hương, nhưng khi Tết đến Ngài cũng không quên chúc phúc tông gia. Ngài nói: “Ngày Tết đến, nương mực viết thay lời, trước kính bái tông đường, sau chúc mừng ông bà đặng muôn điều hạnh phúc. Sau có hai bài thơ xin ông xem chơi cho rõ điều tâm sự”, là bài thi Đức Thầy gởi ông Mười (chú Đức Ông):

  Là người trên thế gian nầy, dù là tín đồ hay không tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ai lại không muốn sống hiếu thuận với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ai lại không muốn sống hài hòa với mọi người trong làng nước, láng giềng. Đức Huỳnh Giáo Chủ lấy tự thân mình làm gương sáng giáo dục cho người khác, cho nên mỗi tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều theo gương sáng của Đức Tôn Sư của mình, họ đều thực hành thuyết Tứ Đại Trọng Ân, sống hòa hiếu với mọi người trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Mỗi tín đồ, họ cũng là nhà truyền giáo không chỉ bằng lời nói mà bằng cuộc sống cả đời của họ, cuộc sống hằng ngày của họ.

  Nhờ giáo pháp thích thời đó mà chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài thu phục được hàng triệu tín đồ ở miền Nam nước Việt và ảnh hưởng càng ngày càng thêm rộng ra. Đây là điểm thành công vượt trội của Phật Giáo Hòa Hảo.

  Phật Giáo Hòa Hảo ra đời với sứ mạng cứu vớt, như lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

  Hãy đọc qua toàn bộ Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ với tấm lòng thiết tha yêu thương nòi giống, yêu thương nhơn loại, chúng ta thấy ở đó những gì cần phải học, cần phải biết, những gì cần cứu vớt. Mà việc trước tiên là tự cứu vớt bản thân chúng ta đang chìm đắm trong hôn mê, trong đường danh nẻo lợi, rồi đến cứu vớt dân tộc đang phân hóa do trào lưu tư tưởng tiến bộ Tây phương tràn vào xung đột lẫn nhau.

  Trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, những người tỏ ra yêu nước thương nòi là bị thực dân kềm chế hay bắt bớ tù đày. Còn đa số được gọi là dân trí thì mải mê theo danh lợi lãng quên sự nghiệp tổ tông. Chỉ khối dân quê đông đảo nhất, thuần phác, giữ được nhiều đức tính dân tộc thì lại dốt nát, sống cơ cực, làm chẳng đủ ăn, không người lãnh đạo. Vậy mà suốt dòng lịch sử, khối dân quê nầy là chủ động cho bao cuộc phục hưng dân tộc bằng cách cung cấp nhân lực, vật lực, tài lực.

  Vì lý do đó, Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện ngay trong lòng nông dân để giác ngộ họ, giúp họ tiến lên tự giải thoát lấy mình, phóng giải dân tộc rồi góp phần vào việc giải thoát nhơn loại.

  Cho nên việc đầu tiên phải gây cho họ một lòng tin ở mình, ở dân tộc mình bằng cách phác họa cho mọi người một lý tưởng nhơn sinh. Lý tưởng đó Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tổng hợp ba luồng tư tưởng lớn là Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão Giáo. Tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật, tinh thần nhơn ái của Khổng Tử, tinh thần tiêu dao không màng danh lợi của Lão Tử, được phô diễn trong lời vàng tiếng ngọc, khi thì như hiệu lịnh, khi thì như nhắn nhủ khuyên răn, khi thì như cảnh báo được nhìn thấy trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Ngài:

  Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng văn thơ đi thẳng vào lòng người, cho mọi người thấy cảnh khổ não của xã hội Việt Nam và toàn nhân chủng, rồi giác ngộ họ tìm đường giải thoát, đó là chủ trương đại bi và đại giác. Khi con người có giác ngộ rồi, ai nấy đều phải lo làm tròn bổn phận làm người đề tự cứu mình, gia đình mình, quốc gia dân tộc mình rồi đến nhơn loại, như Ngài hằng mong:

  đó là chủ trương đại hành và đại Đạo.

  Trong các hạnh thi thiết cứu đời, Ngài nhận thấy chỉ có hạnh Vô úy thí là cao quý nhất, nếu thực hành được sẽ tạo nên nhiều công đức, sớm hội đủ điều kiện trở nên người hiền. Với các hạnh Tài thí và Pháp thí phải tích lũy công đức lâu ngày e không đủ thời giờ để thành người hiền vì cơ hoại diệt gần kề. Một cơ hội hiếm có cho người tu hiền ở thời kỳ nầy lập lấy thân danh trong giai đoạn dân Việt Nam đứng lên hy sinh xương máu đấu tranh giành độc lập cho đất nước “Lập thân danh tuần trải nơi nơi, Chờ thời đại mới là khôn khéo” và Ngài đã nhận thấy:

  Chúng ta may mắn được có chư Phật Thánh lâm trần dìu dắt trong cơn vận nước suy vong, trao cho chúng ta phương tiện để thực hành hạnh Vô úy thí.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ tuyên bố: “Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam sẵn sàng cùng đoàn thể mình cuơng quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống”. (Trích báo Quần Chúng 14-11-1944).

  Ngài tha thiết kêu gọi thanh niên tráng sĩ rường cột của nước nhà, hăng hái cùng nhau đứng lên giết giặc giành lại tự do, hãy noi theo chí hướng của các bậc anh hùng tiền bối:

  Ngài biểu hiện ý chí chiến sĩ bằng hạnh sống chung với binh sĩ, ngày ngày có mặt trong cơ ngũ, cùng ăn chung, cùng nghỉ chung với chiến sĩ, không phân biệt cấp bậc tớ Thầy. Ngài cũng băng đồng lội nước, xông pha vào đường tên mũi đạn, không có một cử chỉ nào cách biệt với anh em quân nhân.

  Trong nhà Phật có từ ngữ “thân giáo”, là lấy tự thân làm gương sáng mà Đức Huỳnh Giáo Chủ là ngọn đuốc soi đường cho nhơn dân bá tánh thiệt hành Tứ Ân (Ân Tổ tiên Cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam bảo, Ân Đồng bào và Nhơn loại), hòa vận mình vào vận mệnh của dân tộc, như Ngài tuyên thuyết:

  Sự tăng trưởng con số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhanh chóng không phải chỉ ở nội dung giáo lý dễ hiểu, dễ thực hành mà còn ở tác phong của người truyền giáo nói là làm đi đôi.

  Chủ trương cách mạng của Phật Giáo Hòa Hảo khắp các mặt ngấm ngầm đề ra, mà vị cứu thế muốn dùng văn thơ đi thẳng vào lòng người. Chúng ta thấy Phật Giáo Hòa Hảo với chủ trương chấn hưng tôn giáo, cải tiến tâm lý quần chúng, cải thiện xã hội, để gây một tin tưởng lớn vào lòng người ở tương lai.

  Phật Giáo Hòa Hảo chú trọng đến việc suy đồi của đạo Phật ở trong nước diễn ra trong các chùa chiền hay trong hàng ngũ tăng đồ mà chúng ta có thể thấy được trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, như Ngài thống trách:

  Trong dân gian nhiều người đi chùa chỉ hiểu mơ hồ rằng nếu năng tới lui lễ bái, dâng cúng lễ vật tiền bạc thì được phước, ngược lại thì gặp tai ương. Hầu như phần đông không hiểu rằng cốt tượng, chuông mõ chỉ là hình tướng giúp cho con người dễ tập trung tư tưởng mà suy gẫm về nền giáo lý nhà Phật, chỉ là để nhắc nhở mọi người tu khỏi xao lãng việc tu hành. Nó chỉ là phương tiện chớ không phải là cứu cánh.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng khuyên dạy: “Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm”.

  Tu là phải hành, mà hành thì phải công trì bái sám. Vậy chúng ta nên biết lối tu hành của nhà Phật, buộc người tu xét nét từng Sát-na, phải giữ cái tâm cho tụ, không để cho “Tâm viên ý mã”, cũng giống như con buơm buớm chờn vờn bay từ hoa nọ đến hoa kia. Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy:

  Ngài cũng dạy trong mục Chánh Niệm: “Ghi nhớ sự chân chánh. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quí… được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát khỏi vòng sanh tử.

  Để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc đời lầm than hoạn họa, hãy rán tưởng niệm phương pháp hành Đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại (đất, nước, lửa, khí) tạo thành và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy, ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình tránh điều lụy khổ do nó gây nên”.

  Phương pháp hành Đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy có hiệu nghiệm là:

  Hai câu nầy đủ để nói lên hết cái cách mạng về tu hành của Phật Giáo Hòa Hảo; thiết tưởng chúng ta không nên quá dài dòng cho lắm, e làm giảm cái cô đọng và bao quát của hai câu gồm mười bốn chữ nầy.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ phê phán việc tu hành của người tu theo đạo Phật đã làm sai lạc đường lối vô vi chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:

  Ngài cho chúng sanh thấy:

  Ngài cảnh báo cho kẻ ưa làm điều dối mị, nếu không lo cải sửa sẽ chịu hậu quả khôn lường:

  Thấy cái sai trái, Ngài khuyên nên sửa đổi:

  Thế mà người đời có mấy ai giác ngộ sửa sai:

  Nguyên nhân sâu xa đi sai lạc Chánh Pháp là vì:

  Nhằm mục đích chấn hưng Phật Giáo “Tùy phong hóa dân sanh phù hạp, Chấp bút thần tả ít bổn kinh” và Đức Huỳnh Giáo Chủ “Dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, Chẳng nói cao vì sắp rốt đời” cũng như Ngài khuyên “Lời Ta dạy hãy nên suy nghiệm” và “Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc Đạo”.

  Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ được truyền tụng, gây tin tưởng cho kẻ đang chịu nhẫn nại là được phước về sau. Chịu đựng ở đây không có nghĩa là ngồi một chỗ mà chờ ngày tận thế, nhưng phải nhập thế, phải sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành, làm tròn bổn phận đối với Tổ tiên Cha mẹ, đối với đất nước, đối với Tam Bảo, đối với xã hội. Là tín đồ thì ai cũng thuộc ít nhiều về lời giảng dạy để khi gặp trường hợp khó khăn về sinh kế, về thiên tai thì đem ra mà dẫn chứng để lấy lòng tin.

  Trong thời kỳ Pháp thuộc, dân Việt Nam bị băng hoại, con người bon chen theo danh lợi, ích kỷ, giả dối, không chí hướng và nhất là không nghĩ đến giống nòi mà chỉ nghĩ “Sớm lo lòn cúi chiều ăn ngủ, Nào biết liệu toan gỡ nợ nần”. Bởi vậy việc cấp thiết là thức tỉnh và hun đúc họ có một tinh thần “tri hành hợp nhứt”.

  Về phưong diện tu hành, Ngài thức tỉnh người mê mau trở lại con đường chân chánh, làm cho họ có một đức tin trong sạch soi sáng bằng trí tuệ, mới khỏi mắc vào mê tín dị đoan, hầu vững bước tiến:

  Phải có ý thức về bổn phận đối với Tổ tiên, đối với đất nước, nuôi chí hướng kiên cường:

  Luôn luôn vững lòng chặt dạ “Rèn lòng giữ dạ sắt đinh”, không vì lời phê phán bất chánh của kẻ tiểu nhơn gièm pha mà bỏ việc dở dang “Dầu ai mua oán chác hờn mặc ai”, mà phải kiên định lập trường:

  Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên tín đồ của Ngài phải đem cái ý chí kiên cường ra mà rèn luyện tình cảm:

  “Phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhứt của mối Đạo mình đang theo đuổi để lấy đó làm cương mục mà bài trừ những thành kiến, cố chấp thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, gièm xiểm, dua nịnh, ích kỷ, tự tâm, sự mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng”. Vậy phải hiểu rõ vấn đề tình cảm cũng là quan trọng. Nếu không làm chủ được tình cảm mà để cho nó phóng túng thì dẫu cho kế hoạch có hay ho thế nào cũng không giúp ích gì cho ta.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ không chỉ chú trọng tới sự suy đồi của Phật Giáo mà còn chú trọng đến sự suy đồi của xã hội về nhiều phương diện. Xã hội Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc băng hoại và thối nát; cuộc sống đạo đức theo quan niệm của Khổng Giáo không còn giữ được kỷ cương. Cờ bạc, rượu chè, đàng điếm nổi lên khắp mọi nơi, mê tín dị đoan đè nặng lên mọi tầng lớp xã hội.

  Phật Giáo Hòa Hảo ra đời dùng quyền uy tinh thần để tâm phục mọi người bằng giác ngộ. Với tôn chỉ hành đạo của Phật Giáo Hòa Hảo: không được uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàng điếm. Các thứ vàng mã, thầy bùa, thầy pháp, làm chay đàn, bị xem như những thứ tin nhảm, mê hoặc lòng người làm sai lạc nền Chánh Tín trong đạo Phật:

  Đọc Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng ta thấy những chất liệu mà Ngài lấy ra để xây dựng nền giáo lý cho đạo Phật Giáo Hòa Hảo hoàn toàn Việt Nam, đơn sơ, thuần hậu, không cầu kỳ, không trí thức đến độ kiểu cách, không quá sâu sắc đến độ bí ẩn. Chất liệu đó rút tỉa từ cuộc sống bình dị của người nông dân miền Nam, từ căn bản Khổng Giáo, Phật Giáo được trộn lẫn vào nhau trong một tinh thần cởi mở tự nhiên. Chúng ta có thể nói rằng Phật Giáo Hòa Hảo là kết tinh trọn vẹn của văn hóa dân tộc vì trong Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta thấy được mầu sắc Khổng Giáo trong đời sống đạo đức hằng ngày, tín ngưỡng Phật Giáo và thờ cúng Tổ tiên trong sinh hoạt tôn giáo cũng như tình tự quê hương dân tộc trong cuộc sống tình cảm.

  Trong lúc nước nhà gặp khó khăn, xã hội băng hoại, lòng người chao đảo chia rẽ, lại thêm bị ảnh hưởng chiến cuộc bên ngoài gây cho nội tình không mấy tốt đẹp cho đất nước làm con người hoang mang sợ sệt. Trong tình cảnh đó Phật Giáo Hòa Hảo ra đời, là một thứ dầu mầu nhiệm nuôi ngọn lửa lòng cho dân Việt. Thế nên dù không ai bảo ai nhưng lòng của mỗi người đều tin tưởng rằng tuy nay nước nhà gặp cơn bĩ cực, nhưng rồi đây sẽ có một ngày tương lai sáng lạng “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”.

  Một cảnh thái bình được vẽ ra “Trên vua minh chánh cầm cân, Dưới quan liêm khiết xử phân công bình” “Trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, Dưới vạn dân trăm họ được im lìm”. Cái cảnh mà chúng dân lạc nghiệp, muôn nhà thạnh thới, nhơn vật hòa đồng “Cỏ cùng cây điểu thú chim muông, Nhơn với vật huờn lai bổn tánh”, mà ai muốn hưởng được cảnh đó ngay bây giờ phải trau tâm trỉa tánh, tu sửa thân tâm.

  Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo muốn đưa nhơn loại sống cảnh đại đồng “thế giới lân Hòa Hảo”“gieo Đạo khắp đại đồng”. Nhơn loại không còn hiềm khích lẫn nhau, một lòng yêu thương đùm bọc, cùng nắm tay nhau trên đường tiến bộ “Ấy là xong bốn biển hiệp một nhà, Không ganh ghét dứt câu thù hận oán” và mãi mãi “đi vào vòng hạnh phúc”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Cúng Đức Ông Ở Chùa Hương
 • Những Loại Hoa Cúng Bày Ban Thờ Dịp Tết Để Cả Năm An Khang, Thịnh Vượng
 • Thay Bàn Thờ Thần Tài Mới
 • Sắm Lễ, Thủ Tục Và Bài Văn Khấn Di Chuyển Bàn Thờ Thổ Công Sang Vị Trí Mới
 • Văn Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát Tại Nhà
 • Tìm Hiểu Về Giáo Lý, Giáo Luật Và Lễ Nghi Của Phật Giáo Hòa Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Cơm Cho Người Mới Mất Như Thế Nào Cho Đúng Cách?
 • Lễ Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất Chính Xác Nhất
 • Bài Cúng Tổ Nghề Xây Dựng Ngày Nào Mới Đúng? Văn Khấn Cúng Giỗ Tổ Ngành Xây Dựng
 • Các Ngày Cúng Tổ Nghề Nail Ngày Mấy, Sự Kiện Giỗ Tổ Nghề Nail Lần 3 2022
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao Vân Hớn Năm 2022
 • Về giáo lý

  , Phật giáo Hòa Hảo tuy mượn danh Phật giáo nhưng không dùng giáo lý chính thống của Phật giáo, chủ yếu dựa vào tín ngưỡng dân gian và các câu sấm giảng của Trạng Trình để thu hút và gây niềm tin sâu sắc trong tín đồ. Ông Huỳnh Phú Sổ khuyên tín đồ ăn ngay ở lành, ra sức làm những điều thiện, bài xích bọn tham ô quan lại áp bức bất công, đả kích đồng bóng mê hoặc dân chúng làm tiền. Những lời giáo huấn, cầu nguyện, tiên tri do ông Huỳnh Phú Sổ truyền dạy được chép thành từng cuốn gọi là Sấm giảng viết theo dạng thơ hoặc văn vần, giản dị dễ nhớ.

  Kinh sách của Phật giáo Hòa Hảo bao gồm phần Sấm giảng giáo lý và phần Thi văn giáo lý. Sấm giảng giáo lý chủ yếu dựa vào hình thức tín ngưỡng thần bí, vào các câu sấm giảng của Trạng Trình. Giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo tóm gọn trong 4 chữ “Học Phật tu Nhân” và cốt lõi của học Phật tu Nhân là Tứ ân: Ân tổ tiên, cha mẹ; Ân đất nước; Ân tam bảo; Ân đồng bào nhân loại.

  Sức lôi cuốn của Phật giáo Hòa Hảo với tín đồ về phương diện giáo lý chính là nêu cao đạo lý làm người, biểu hiện trước hết ở Tứ ân. Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo chứa đựng các tư tưởng của Nho, Phật, Lão bởi “Tứ ân” là một hình thức “Tam giáo đồng nguyên”. Trong đó Phật giáo là tính trội. Theo Phật giáo Hòa Hảo học Phật tạo nên đức, tu nhân tạo nên công, có công có đức mới trở thành bậc hiền nhân.

  Về giáo luật,

  Phật giáo Hòa Hảo chủ trương niệm Nam Mô A Di Đà Phật (tức niệm lục tự Di Đà). Tín đồ thực hiện 8 điều răn của Đức Giáo chủ, xem đó như là giới luật của đạo:

  Một là, không nên uống rượu, cờ bạc, thuốc phiện, chơi bời, đàng điếm, phải giữ trọng luân lý tam cương, ngũ thường.

  Hai là, không nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, không nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận.

   Ba là, không nên ăn xài chưng diện thái quá và lợi dụng tiền tài mà quên nhân nghĩa đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó.

  Bốn là, không nên kêu Trời, Phật, Thần, Thánh hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta.

  Năm là, không ăn thịt trâu, bò, chó và sát sinh hại vật mà cúng Thần, Thánh vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ chịu tội, còn những hạng ăn đồ cúng mà hết bệnh là Tà Thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta.

  Sáu là, không nên đốt giấy, tiền, vàng, bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy cứu trợ cho những người nghèo khổ, tàn tật.

  Bảy là, đứng trước mọi việc gì về sự đời, hay đạo đức, phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy.

  Tám là, phải yêu thương lẫn nhau như con một cha, dìu dắc nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng về nơi cõi Tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sinh.

  Những lời khuyên răn trên phê phán mê tín dị đoan, dùng tà thuật bùa chú chữa bệnh và phê phán việc “hối lộ” Thần Thánh để chuộc tội là những tư tưởng tiến bộ của Phật giáo Hòa Hảo.

  Thủ tục nhập đạo: người muốn vào đạo phải đủ 18 tuổi, tự nguyện viết đơn xin nhập đạo, có hai người tín đồ giới thiệu. Đến Ban Trị sự cơ sở ghi danh, học giáo lý, giáo luật và phải xin phép cha mẹ mình về tự nguyện quy y theo đạo.

  Nếu muốn ra khỏi đạo, thì báo trước cho người tiến cử và Ban trị sự cơ sở để xóa tên trong danh sách.

  Về nghi lễ,

  tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cư sỹ tại gia, họ không thờ những thần thánh nếu không rõ xuất xứ, không có nghi thức hành lễ tập thể tại những nơi thờ tự chung mà chỉ có nghi thức hành lễ cá nhân trước bàn thờ Tổ tiên, bàn thờ Phật và bàn thông thiên. Tại các bàn thờ mỗi tín đồ đều có các hoạt động: xá, lạy, nguyện (bài đọc) và niệm Phật. Mỗi gia đình có 3 bàn thờ: bàn thờ Phật đặt nơi cao nhất chỉ treo Trần dà; bàn thờ Tổ tiên đặt dưới bàn thờ Phật; bàn thời Thông Thiên thờ ngoài trời ở trước cửa nhà. Sau này họ có thờ ảnh ông Huỳnh Phú Sổ, thường đặt dưới tấm trần dà. Đi làm ruộng khi xa nhà đến giờ cúng ngó về hướng Tây nguyện rồi xá 4 hướng. Đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được.

  Về lễ vật thờ cúng: Phật giáo Hòa Hảo thờ Phật, nhưng không bằng tượng cốt, tranh ảnh. Mà thờ Phật bằng tấm vải Trần dà thay cho tấm vải Trần Điều của Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng cùng một quan niệm là “Phật tức tâm, tâm tức Phật”. Đồ thờ cúng Phật, cúng trời đất ở bàn thờ thông thiên thường có nước lạnh, hoa và hương.

  Lễ vật cúng ông bà tổ tiên là đồ chay hoặc mặn tùy ý. Không dùng vàng mã trong cúng giỗ, họ cho rằng đó là điều giả tạo, lãng phí không cần thiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Bỏ Bàn Thờ – Xử Lý Bàn Thờ Cũ Không Dùng Nữa
 • Cách Lau Dọn Bàn Thờ Thần Tài Dịp Cuối Năm Gia Chủ Cần Nắm Vững
 • Cách Rút Chân Nhang Bàn Thờ Thần Tài Ông Địa Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn – Bài Cúng Chuyển Bàn Thờ Thổ Công
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Bát Hương Sang Bàn Thờ Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×