Tìm Hiểu Xem Bà Cửu Thiên Huyền Nữ Độ Mạng Là Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Lễ Tục Mở Cửa Mả (Ấp Mộ) Trong Thời Kỳ Để Tang
 • Côn Đảo Huyền Thoại Về Cô Sáu Linh Thiêng
 • Chi Tiết Kinh Nghiệm Đi Viếng Mộ, Lễ Tạ Cô Sáu Ở Côn Đảo
 • Kinh Nghiệm Sắm Lễ Viếng Mộ Cô Sáu Và Các Anh Hùng Liệt Sĩ Ở Nghĩa Trang Hàng Dương
 • Kinh Nghiệm Đi Lễ Cô Sáu Côn Đảo Webtretho
 • Trong giới Huyền Thuật Cửu Thiên Huyền Nữ là ai? Được coi là 1 trong 3 vị Thánh Tổ gồm có Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rất được kính trọng. Vậy cụ thể chi tiết như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu như sau.

  Nhân loại được biết Ðức Phật Mẫu qua danh hiệu Cửu Thiên Huyền Nữ vào thời thượng cổ, đời vua Hiên Viên Huỳnh Ðế bên Tàu. Sử ký chép như sau:

  Sau đời vua Thần Nông, các bộ lạc đều tự tách ra hùng cứ mỗi nơi. Có một bộ lạc hùng mạnh mà vị thủ lãnh là Xuy Vưu muốn thôn tính các bộ lạc khác để lên làm bá chủ, nhưng Xuy Vưu lại quá độc ác, ai không thuận theo thì bị giết chết rất tàn nhẫn. Các bộ lạc liền liên kết nhau, tôn vị thủ lãnh Hữu Hùng Thị (nay ở huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam) lên chỉ huy chống lại Xuy Vưu. Trận đánh dữ dội quyết định sự thắng bại với Xuy Vưu xảy ra ở Trác Lộc.

  Sương mù dày đặc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây, nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Sự thảm bại của Hữu Hùng Thị thấy rõ trước mắt.

  Trong lúc nguy cấp như thế, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra dạy Hữu Hùng Thị chế ra xe hai bánh chỉ Nam, có bộ phận chỉ rõ hướng Nam, để phân định phương hướng và vị trí tiến quân, lại dạy cho binh pháp. Nhờ vậy, Hữu Hùng Thị củng cố binh mã, từ trong đánh ra bất ngờ, làm cho binh đội Xuy Vưu thảm bại, bắt sống được thủ lãnh Xuy Vưu đem giết chết.

  Thế là yên giặc, tất cả dân chúng các bộ lạc đều hoan nghinh Hữu Hùng Thị, tôn Hữu Hùng Thị lên ngôi Minh chủ, lấy hiệu là Hoàng Ðế hay Huỳnh Ðế. Nguyên Hữu Hùng Thị được sanh ra tại gò Hiên Viên, nên về sau gọi là Hiên Viên Huỳnh Ðế.

  Sau đó, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thường ứng hiện giúp vua Huỳnh Ðế và những người hiền tài trong nước, như giúp Hoàng Hậu Nguyên Phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, giúp ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem Thiên tượng, giúp ông Thương Hiệt chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc.

  Ngoài ra Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền khoa Lục Nhâm Ðộn Giáp, và phép bói 64 quẻ Dịch mà đoán kiết hung.

  Trong buổi Lễ Hội Yến DTC lần đầu tiên tổ chức tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư ở số 134 đường Bourdais Sài Gòn vào Trung Thu năm Ất Sửu (1925), Ðức Phật Mẫu cùng Cửu Vị Tiên Nương giáng cơ, mỗi vị cho một bài thi, mà bài thi của Ðức Phật Mẫu khoán thủ bốn chữ: Cửu Thiên Huyền Nữ, chép ra như sau:

  CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên

  THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền

  HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ

  NỮ hảo thiện căn đoạt cửu Thiên.

  Nghĩa là: Ðức Phật Mẫu thọ sắc lịnh của Ðức Chí Tôn giáng trần kiếp thứ 9 vào thời vua Hiên Viên Huỳnh Ðế bên Tàu

  Nơi cõi Trời, Cửu phẩm Thần Tiên đều cao siêu và huyền diệu

  Ðức Phật Mẫu huyền diệu nơi cõi Hư Vô tạo ra các cõi trần và các Ðấng Thần Tiên Nữ phái

  Người phụ nữ nào có lòng tốt và có căn lành thì đoạt đặng phẩm vị trong 9 trời.

  Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

  Sự hiển linh của Thần Nữ

  Trong 《Vân Cấp Thất Thiêm 》và 《Cửu Thiên Huyền Nữ truyện》có chép: Cửu Thiên Huyền Nữ là thầy của Huỳnh Đế, và là học trò của Tây Vương Mẫu. Khi Huỳnh Đế trừ giặc Xi Vưu , Huyền Nữ đã hạ phàm, mang binh phù ấn kiếm giao cho Huỳnh Đế. Đồng thời lại còn dạy Huỳnh Đế cách chế tạo “Trống Qùy Ngưu 80 mặt” để đánh bại Xi Vưu.

  Trong “Truyện Thủy Hử”, sau khi Tống Giang được cứu ở Giang Châu. Đi đón cha lên núi, chẳng dè bị quan binh phát hiện ở Thương Huỳnh, chạy trốn lại đến chỗ Miếu Thờ Cửu Thiên Huyền Nữ ở địa phương. Cửu Thiên Huyền Nữ đã hiển linh cứu thoát Tống Giang, lại còn cho y ba quyển thiên thư bảo y hãy “thế thiên hành đạo” (thay trời hành đạo). Về sau nầy, Tống Giang quy thuận triều đình, lãnh binh đi chinh phạt nước Liêu, bị quân Liêu vây hãm trong trận “Thái Dĩ Hỗn Thiên Tượng”. Đem đến, Tống Giang nằm mộng thấy Huyền Nữ chỉ bày cách phá trận, từ đó thắng lớn quân Liêu.

  *Theo sách vở hiện nay thì Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị Nữ Tiên lộng lẫy. Nhưng hình tượng gốc của Ngài lại là một quái vật đầu người mình chim, gọi là “Huyền Điểu” ngày xưa. Trong Kinh Thi, ghi rằng “huyền điểu” chính là tổ tiên của người Thương (nhà Thương trước nhà Châu) . Trong “Sử Ký”thì nói rằng, từ xưa có một bà mẹ thuộc hàng tổ tiên của họ Ân – Thương đã ăn một cái trứng của huyền điểu, có thai mà sanh ra con. Điều nầy nói lên sự sùng bái huyền điểu của tộc họ nhà Thương vậy.

  *Chính hình tượng huyền điểu nầy về sau hóa thân thành Huyền Nữ. Thâm nhập vào truyện thần thoại về Huỳnh Đế và trở thành sư phụ của Huỳnh Đế là vì thế.

  *Truyện chép:

  Sau đời vua Thần Nông, các bộ lạc đều tự tách ra hùng cứ mỗi nơi. Có một bộ lạc hùng mạnh mà vị thủ lãnh là Xuy Vưu muốn thôn tính các bộ lạc khác để lên làm bá chủ. Nhưng Xuy Vưu lại quá độc ác, ai không thuận theo thì bị giết chết rất tàn nhẫn. Các bộ lạc liền liên kết nhau, tôn vị thủ lãnh Hữu Hùng Thị (nay ở huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam) lên chỉ huy chống lại Xuy Vưu. Trận đánh dữ dội quyết định sự thắng bại với Xuy Vưu xảy ra ở Trác Lộc.

  Sương mù dày đặc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây. Nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Sự thảm bại của Hữu Hùng Thị thấy rõ trước mắt.

  Trong lúc nguy cấp như thế, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra dạy Hữu Hùng Thị chế ra xe hai bánh chỉ Nam. Trong đó bộ phận chỉ rõ hướng Nam, để phân định phương hướng và vị trí tiến quân, lại dạy cho binh pháp. Nhờ vậy, Hữu Hùng Thị củng cố binh mã, từ trong đánh ra bất ngờ. Từ đó làm cho binh đội Xuy Vưu thảm bại, bắt sống được thủ lãnh Xuy Vưu đem giết chết.

  Thế là yên giặc, tất cả dân chúng các bộ lạc đều hoan nghinh Hữu Hùng Thị, tôn Hữu Hùng Thị lên ngôi Minh chủ, lấy hiệu là Hoàng Ðế hay Huỳnh Ðế. Nguyên Hữu Hùng Thị được sanh ra tại gò Hiên Viên, nên về sau gọi là Hiên Viên Huỳnh Ðế.

  Sau đó, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thường ứng hiện giúp vua Huỳnh Ðế và những người hiền tài trong nước. Giúp Hoàng Hậu Nguyên Phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa. Cũng như hướng dẫn cho ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem Thiên tượng, . Còn ông Thương chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc.

  Ngoài ra Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền khoa Lục Nhâm Ðộn Giáp, và phép bói 64 quẻ Dịch mà đoán kiết hung.

  *Thưở ấy thì Huyền Nữ chưa thoát khỏi hình tượng chim. Nhưng đã tiến thêm một bước là trở thành người cứu nạn gấp, là một vị Nữ Thần nửa người nửa chim chứa đựng nhiều tài năng mưu lược vậy.

  *Đến đời Tống, trong “Vân Cấp Thất Thiêm” thì Cửu Thiên Huyền Nữ đã hoàn toàn được “nhân thần hóa”. Xóa bỏ tất cả dấu vết động vật trong hình tượng. Trong quyển sách đặc biệt tên ” Cửu Thiên Huyền Nữ truyện” đã diễn tả bà cỡi chim phượng, trên đám mây ngũ sắc, mặc áo chín sắc “Thái Thúy Hoa”. Ngài là vị chuyên môn phù trì cứu giúp anh hùng, dạy thiên thư binh pháp cho các nữ tiên trên trời và chính thức trở thành ” Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương “.

  Nhân vật Cửu Thiên Huyền Nữ đã xuất hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Tạo ra ảnh hưởng rất lớn về niềm tin của quần chúng. Những sách được biên soạn như là : Đời nhà Tống có Nguyên Gian viết “Đại Tống Tuyên Hòa Khiển Sự”; đời Minh có truyện “Tam Toại Bình Yêu” gồm bốn mươi bốn cuốn. Đời Thanh có “Nữ Tiên Ngoại Sử” và “Tiết Nhân Quí Chinh Đông” …đã tốn rất nhiều bút mực ca tụng sự anh linh của Cửu Thiên Huyền Nữ .

  Tứ Phước Tứ Tử: (Ban phước-ban cho con trai)

  “Thời viễn cổ, gia đình Cửu Thiên Huyền Nữ may mắn có được “Nửa miếng Vãy Lân” được trong họ tộc thờ phụng nghiêm chỉnh. Trong làng, ai không có con trai hoặc nghèo khổ đến lễ lạy cầu xin đều được như ý. Từ đó, người đời sau tin rằng , cứ thành tâm cầu khẩn với Ngài là cũng được toại nguyện. Còn chuyện Tây Vương Mẫu “đặc phái” Cửu Thiên Huyền Nữ đến giúp Huỳnh Đế thì có vẽ mơ hồ một chút.

  Tuy nhiên, nhiều đời đã qua, mỗi thời đề cao thêm một chút thành ra ngày nay Ngài trở thành một vị Nữ Thần tối cao, có khả năng “Ban bố phước lộc, ban bố con trai” cho tất cả những ai thành kính tin tưởng Ngài.

  *Ngày cúng tế Cửu Thiên Huyền Nữ là ngày mùng chín tháng chín. Khắp nơi đều có Miếu Thờ, tôn xưng là “Tổ Sư”, khói hương thờ phụng Ngài không dứt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1.2.2. Thờ Thần Độ Mạng
 • Bé Sơ Sinh 4 Tuần Tuổi Và Nghi Thức Cúng Mụ
 • Lễ Cúng Mụ Cho Con Cần Chuẩn Bị Đồ Lễ Và Nghi Thức Như Thế Nào?
 • Ý Nghĩa Của Tục Cúng Mụ Cho Trẻ Sơ Sinh Đầy Tháng
 • Tập Tục Cúng Mụ Và Lễ Đầy Tháng Cho Trẻ
 • Cửu Thiên Huyền Nữ Trị Tâm Tiêu Nghiệt Chân Kinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngày Vía Thần Tài 2022 Là Ngày Nào? Ngày Thần Tài Cúng Gì Nhiều Tài Lộc
 • Cách Làm Bùa Buôn May Bán Đắt Khách Hiệu Nghiệm
 • Những Câu Chúc Buôn May Bán Đắt Hay, Ấn Tượng Nhất
 • Mật Tông: Cúng Dường Mandala Là Biểu Tượng Của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
 • Cúng Dường Chư Tăng Được Hưởng Phước Hữu Lậu Và Phước Vô Lậu, Phải Không?
 • 淨水讚

  先天真水。淨洗靈臺。楊枝一滴洗塵埃。凡境寂蓬萊。

  滌穢消災。香林法界開。

  皈命蕩魔解穢大天尊 (三稱)

  淨香讚

  香焚寶鼎。氣達先天。威光炬赫接雲煙。降鑑此心虔。

  展誦靈篇。擁護仗雷鞭。

  皈命香林說法大天尊 (三稱)

  太上起經讚

  祥雲初起。法界氤氳。羅天海島異香騰。到處覆慈雲。

  達信通誠。萬聖盡遙臨。達信通誠。萬聖盡遙臨。

  皈命 大聖香雲浮蓋大天尊 (三稱)

  淨口咒

  人言從口出。出納必慬防。懾心勿妄吐。清心誦經章。

  急急如律令。

  淨心咒

  人心本善良。雜念必提防。虔誠無雜念。仙佛降經堂。

  急急如律令。

  淨身咒

  身在紅塵穢氣薰。但須沐浴對高真。身淨更衣無塵染。

  聖佛仙真即降臨。急急如律令。

  恭 請

  九天玄女寶誥 志心皈命禮 (三稱)

  先天神姆。上世仙姑。莊嚴妙相。常現娑婆世界。清淨法身。

  早登梵剎瑯嬛。玄都天界。繫玉腰金。員嶠方壺。蒸沙煮石。

  放無級之神光。普照群生。運玄元之道氣。化成萬物。

  功垂今古。德配乾坤。位列九天。掌造化之樞機。靈通三界。

  司雷霆之號令。慈悲廣大。變化無窮。手持寶劍。

  斬魔王於斗垣之下。足踏金蓮朝皇母於瑤闕之中。

  宏慈宏願。至顯至靈。九天玄女無極護國元君 (三稱)

  恭誦 九天玄女治心消孽真經

  開經偈

  無極三千界。玄元運化功。

  道高居上世。妙相現瑤宮。

  開經讚

  爐香乍熱。透上 九天。氤氳瑞氣繞前。 奉請高真虔。

  普度良緣。消孽治心田。

  皈命 九天玄女無極護國元君 (三稱)

  爾時, 元 君曰,人心惟危,道心惟微,危者何,人心勝,

  而道心因之紛擾,微者何,道心失,而人心因以梏亡,

  故人心欲其自修自省、無任騖馳,道心欲其無怠無荒、

  時加積累。無如學道者多,而知道者少,道其所道,

  非無所謂道,慕道之名、昧道之實、以此為學道、

  其不背道也者幾希。噫,道在目前、人自不求耳。

  揆厥其故,人心用事、而道心無權,何者,克伐怨欲、

  四端叢起迭生,而人心所由熾、道心所由昧也。

  克者,好勝之謂,人特患甘為暴棄,自暴者、不足與有言,

  自棄者,不足與有微,果能有自勝之心,爭勝於天人之界,

  賦畀賴以擴充、求勝於克復之間,物累賴以消去,

  以視委靡不振,巽懦弗前者,豈不遠甚。其奈好字未除,

  則悻悻以爭勝。所爭者,愈失本真,且忿忿以求勝,

  所求者,無關要蘊,此則小丈夫所為,非吾道中人也。

  伐者,誇功之謂。

  古大禹不矜不伐、天平地成、建萬古宏功、猶聞善言而拜受,

  無他,聖德愈高、聖量愈廣,聖不自聖、乃以為聖。

  且也、聖門顏子、無伐善、無施勞,蓋以善者、性分所當為、

  何伐之有,勞者,職分所當盡,何施之有,方且有若無,

  實若虛、欿然時懷不足,所由為復聖,而三月不違、一間未達耳。

  他如軍後曰殿、捍三軍之生命成一將之功勛。

  孟之反入門策馬兩語、夫子特表其微,

  降而大樹將軍猶有斯風,試問伐者所伐何功乎,

  有創非常之功否,古昔聖賢,功不敢伐,何井蛙之見,

  嘖嘖自矜、徒見其不知量也。怨則尤、不足道,

  君子素位而行,上不怨天、下不尤人,方為實際功修。

  何則,怨尤之念一生,則僥倖之心勝,而詭詐中之。

  抑窺伺之心勝,而奸險中之,且訕謗之心勝、而浮薄中之。

  謂天可怨乎,而顯道惟彰,天故不任怨也,謂人可怨乎,

  而公評具在,人故不任怨也,爾徒自怨而喪心,心量日褊,

  爾徒自怨而汩性,性真日漓,恐怨則招咎、怨則造孽。

  爾、將以怨而罹奇窮膺奇禍也。

  詩三百篇溫柔惇厚、怨而不怒、深得和平之旨。

  無論讀書與未讀書、童時蒙塾初入,有不讀過風詩歟。

  欲,故為情之累,

  貪者,戀所欲而貪生,

  嗔者,拂所欲而嗔起,

  痴者,注於欲而若迷,

  愛者,溺於欲而弗返,

  理欲不能兩立,欲勝則理亡。

  學儒者,以克己復禮、為袪私而存理,

  學佛者,以淨根證果、為參禪而入定,

  學道者,以斷障除魔、為明心而見性。

  欲字一關未破,則三教功夫無從下手,

  聲色貨利、日紛紛於徵逐之場,得失窮通,時擾擾於觀望之際。

  如是,則為機變之巧者、無所用恥,且為穿窬之行者、殆不知羞。

  余自設筏濟度以來,無非以聖賢階級仙佛筌蹄,

  深有望於天下人,特患甘自鄙薄,克伐怨欲之心未加修治,

  甚非任道之器、有辜學道之名。道於何學,在去其人心、而存其道心。

  人心者,克伐怨欲所見端也,道心者,仁義理智所同具也,

  尚其返而自審焉可。

  偈 曰

  朝乾夕惕意精虔 勤誦經文句句鮮

  立法度人崇教道 心明體潔絕塵緣

  元君曰,

  無心者謂之過,有心者謂之惡,過出於不自知,惡成於有所恃,

  所以有過,許其自新,懺悔之條自在,為惡降之冥罰,

  禍淫之律難寬。

  要之,上天以好生為心,豈有生之、而反殺之乎。

  書曰,天作孽,尤可違,自作孽、不可逭非天之慾殺人也,

  實人自作孽而已。孽者,惡之積也,

  怙惡若有不悛作孽豈不滋重。人亦何苦自貽伊戚致孽,

  或報於自身、或報於子孫,迨至流禍無窮,殃咎疊至,

  因之,罹刀兵劫,罹水火劫,罹疫癘劫,不特一身難保,

  而且子孫貽累。

  易曰,積不善之家,必有餘殃,殃未盡者,必不能昌,

  言之可為太息,且人皆有天良,各具性理,斷無明知為惡,

  而故蹈之者,無如貨利之心中之,聲色之心中之,

  因而憧憧擾擾汨溺無已。

  貪嗔之念勝之,痴愛之念勝之,因而倒倒癲癲沉迷惘悟。

  如是,則貪酷甚寖,而為刻薄之惡,

  淫蕩甚寖、而為奸邪之惡,猖狂甚寖、而為強橫之惡,

  且也傲狠甚,而暴虐之惡成,殘忍甚,而險毒之惡成,

  澆薄甚,而詐瞞之惡成,奸宄甚,而吞噬之惡成,

  至若不忠不孝,元惡大憝,律在不赦,則不足言矣。

  噫,且三代下,世風日薄,人心不古,雖曰,

  運會使然,要亦人事不能無責焉,大抵皆習與性成,

  近君子之日少,親小人之日多,交遊不慎,比匪成群。

  孔子云,群居終日、言不及義、好行小惠、正有感於斯耳,

  無他,未聞善言,未見善行,所沾染者,無非惡類,

  所睹記者,無非惡事,以致善心日滅,噁心日熾,

  惡有成於不自知者,惡有成於不自檢者,

  今試執人裾而道之曰,爾說某言是惡言,爾行某事是惡事,

  未有不怫然怒,勃然忿者,熟知,爾不自以為惡,其惡實深,

  譬如酖脯之毒、中於肺腑,且如鮑臭之腥、習於口鼻,

  不知不覺叢惡為孽、積孽為禍,陽則干王章,陰則罹冥譴。

  高明之家,鬼瞰其室,豈無廣夏華屋,不再過而為虛者矣,

  豈無鳴鐘列鼎,不再傳而凌替者矣,人生世上,不過數十寒暑,

  何不反而自思與其為惡而罹殃,何若為善而造福,禍福無門,為人所召。

  太上有云,感應之理昭然,爾等雖巧於盤算,豈能如聖佛之算,

  毫釐秒忽、一一不差,爾等雖工於度量,豈能如聖佛之量,抽補扣除,

  在在分明,人即可欺,而天豈可欺,人即可奪,而天豈可奪,

  所願各存天良、各保性理,勿為情誘、勿為物動。

  平旦之氣、無失幾希,屋漏之神、勿貽譴責。

  勿以小惡為無傷,則小懲大誡,放下屠刀、立地證佛,

  天亦何棄於斯人、而拒絕之不已也,尚其知所猛省焉可。

  偈曰

  天堂地府路相通 生降由人立過功

  作惡不如勤積德 施仁樂善感蒼穹

  元君再曰,無心者、謂之過,有心者、謂之惡,過與惡介在幾希,

  所爭只一間耳。人非聖賢,孰能無過,出一言,

  而過即伏之,所以貴守口也,行一事,而過即乘之,

  所以貴守身也,一言有不及檢、口過由於不自覺,

  一事有不及防、身過由於不自知,

  是則觀過知仁、未嘗不略其跡、而諒其心。

  心、果無他,則口即有過,而其心自可白也,心、果不貳,

  則身即有過,而其心自可原也,戒慎不睹、恐懼不聞,

  慎獨工夫,非不於至微至隱處、深加檢攝,

  亦謂守口之嚴、持身之密,一出言、而遠口過,

  一行事、而泯身過,然此可為君子道,而非所概於世人也。

  不必求其無過,而祇求其能寡過,不必求其寡過,而祇求其能悔過,

  不必求其悔過,而祇求其能改過,知改過而悔過,

  因之知悔過而寡過,因之知寡過而無過,因之由勉幾安、即難求易。

  孔聖有云,過而不改是謂過矣,所望於世人者,如何悚切、如何詳明。

  口有過、而易時已知,宜勿蹈夫前轍,身有過、而逾後已覺,

  宜勿狃夫迷途,往不可諫,來猶可追。

  所由守口如瓶、恐其滿而易溢焉,持身如玉、恐其玷而難磨焉,

  先謹省於未有過之前,勿使其潛滋暗長,並痛懲於己有過,

  勿使其迭起叢生,是則改過為大關鍵,因改知悔,因悔求寡,

  如此則無過,不敢言而無大過。

  其庶乎,不然,昏昧者,無論已,其有剛愎自是者,

  明見為過、而堅意獨行,亦有掩飾為工者,顯知為過、

  而操心莫測。於是有護其過、諱其過者,未有不流為文過之。

  小人恐積慣自然,彼將不知為過,要之不知為過,

  過所由而日深也,不見為過,過所由而愈積也,

  過既深、過既積、將不謂之過、直謂之惡。

  無他,無心有心,辨知不可不早也。

  籲,既謂之惡,即因以生孽,且因以獲咎,

  近報則在己身,遠報則在兒孫,其始祇由鮮毫之過而起,

  豈不可惜也夫,豈不可慨也夫。

  偈曰

  聖佛慈悲度善良 至誠合掌獻心香

  真經引路文雖短 凜守箴規萬世昌

  書云,德無常師,主善為師,所貴乎善者,出一言必曰善言,

  然猶其發諸口也,行一事必曰善事,然猶其措諸身也,

  出善言,安知其誠偽,論篤色莊、由是判焉,行善事,

  安知其虛實,正誼謀利,由是分焉,以此知,

  言雖善不足為據也、事雖善不足為憑也、要在心善而已,

  時存善心、凡有言自無不善,即未有言、而善機無不默含,

  時存善心、凡有事自無不善,即未有事、而善念無不堅矢,

  所由說好話、行好事,在存好心而已。近世以來,

  運會遞降,習尚愈趨愈下,方未知伊於胡底,要之,

  與挽天心、在修人心,天定固能勝人,人定亦可勝天,

  天人一理,人心日存惡念,則戾氣應之,

  凡如雨暘失時,釀為沴厲,以為天降戾氣,實則人心召之也,

  人心日存善念,則和氣隨之,凡如和甘應候、兆微豐棯以為天降和氣,

  實則人心感之也。正心由於誠意,誠意本於慎獨,是以戒慎其所不睹,

  恐懼其所不聞。原以靜養此心、默斂此心、堅持此心。

  靜養者何養其心於平旦,期此心之保其善。

  默斂者何,歛其心於清夜,其此心之擴其善。

  堅持者何,持其心於暗室,期此心之儲其善。歷觀

  儒家理學功夫,從實處修踐,

  道家玄妙功夫,從靜處修持,

  釋家空寂功夫,從虛處修證,

  究之,皆在心上用功,無非欲此心之無不善。

  儒曰,正心心善則心正焉,

  道曰,淨心心善則心淨焉,

  釋曰,守心心善則心守焉,

  三教本自同歸,撤上撤下,理無二致。

  所為世人勗者,不必言希賢希聖,不必言為仙為佛,

  祇此迓天而修人事,總由時積善心,而言自無不善,

  言者心之聲,亦行自無不善,言者心之表,

  如是優焉、遊焉,日想昇平之福,豈不樂也夫。

  應驗曰

  誠誦治心消孽經 一家安泰獲康寧

  誠誦治心消孽經 魑魅魍魎永滅形

  誠誦治心消孽經 父母壽算得延齡

  誠誦治心消孽經 過往先人可超生

  誠誦治心消孽經 水火刀兵永不侵

  誠誦治心消孽經 坐禪深夜道心清

  誠誦治心消孽經 三災八難永離身

  誠誦治心消孽經 國泰民安慶太平

  誠誦治心消孽經 善功圓滿作神明

  完經讚

  治心消孽,福壽延綿,經功完滿樂無邊,瑞氣映金蓮,恭送九天、濟世泛慈船。

  皈 命

  九天玄女無極護國元君 (三稱)

  Tiên thiên chân thuỷ . Tịnh tẩy linh đài . Dương chi nhất tích /trích tẩy trần ai . Phàm cảnh tịch bồng lai .

  Địch uế tiêu tai . Hương lâm pháp giới khai .

  Qui mệnh Đãng Ma Giải Uế Đại Thiên Tôn (tam xưng)

  Hương phần bảo đỉnh . Khí đạt tiên thiên . Uy quang cự hách tiếp vân yên . Giáng giám thử tâm kiền .

  Triển tụng linh thiên . Ủng hộ trượng lôi tiên .

  Qui mệnh Hương Lâm Thuyết Pháp Đại Thiên Tôn (tam xưng)

  Tường vân sơ khởi . Pháp giới nhân huân . La thiên hải đảo dị hương đằng . Đáo xứ phúc từ vân .

  Đạt tín thông thành . Vạn thánh tận dao lâm . Đạt tín thông thành . Vạn thánh tận dao lâm .

  Qui mệnh Đại Thánh Hương Vân Phù Cái Đại Thiên Tôn (tam xưng)

  Nhân ngôn tùng khẩu xuất . Xuất nạp tất cẩn phòng . Nhiếp tâm vật vọng thổ . Thanh tâm tụng kinh chương .

  Cấp Cấp Như Luật Lệnh .

  Nhân tâm bản thiện lương . Tạp niệm tất đề phòng . Kiền thành vô tạp niệm . Tiên Phật giáng kinh đường .

  Cấp cấp như luật lệnh .

  Thân tại hồng trần uế khí huân . Đản tu mộc dục đối cao chân . Thân tịnh cánh y vô trần nhiễm .

  Thánh Phật tiên chân tức giáng lâm . Cấp cấp như luật lệnh .

  Cửu Thiên Huyền Nữ bảo cáo chí tâm qui mệnh lễ ( tam xưng )

  Tiên thiên thần mẫu . Thượng thế tiên cô . Trang nghiêm diệu tướng . Thường hiện sa bà thế giới . Thanh tịnh pháp thân .

  Tảo đăng phạm sát lang huyên . Huyền đô thiên giới . Hệ ngọc yêu kim . Viên kiểu phương hồ . Chưng sa chử thạch .

  Phóng vô cấp chi thần quang . Phổ chiếu quần sinh . Vận huyền nguyên chi đạo khí . Hoá thành vạn vật .

  Công thuỳ kim cổ . Đức phối càn khôn . Vị liệt cửu thiên . Chưởng tạo hoá chi xu cơ . Linh thông tam giới .

  Tư lôi đình chi hiệu lệnh . Từ bi quảng đại . Biến hoá vô cùng . Thủ trì bảo kiếm .

  Trảm ma vương ư đẩu viên chi hạ . Túc đạp kim liên triều hoàng mẫu ư dao khuyết chi trung .

  Hoành từ hoành nguyện . Chí hiển chí linh . Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân (tam xưng)

  Cung Tụng Cửu Thiên Huyền Nữ Trị Tâm Tiêu Nghiệt Chân Kinh

  Vô cực tam thiên giới . Huyền nguyên vận hoá công .

  Đạo cao cư thượng thế . Diệu tướng hiện dao cung .

  Lô hương sạ nhiệt . Thấu thượng cửu thiên . Nhân huân thuỵ khí nhiễu tiền . Phụng thỉnh cao chân kiền .

  Phổ độ lương duyên . Tiêu nghiệt trị tâm điền .

  Qui mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân ( tam xưng)

  Nhĩ thời , Nguyên Quân viết , nhân tâm duy nguy , đạo tâm duy vi , nguy giả hà , nhân tâm thắng , nhi đạo tâm nhân chi phân nhiễu , vi giả hà , đạo tâm thất , nhi nhân tâm nhân dĩ cốc vong , cố nhân tâm dục kỳ tự tu tự tỉnh 、vô nhiệm vụ trì , đạo tâm dục kỳ vô đãi vô hoang 、thời gia tích luỹ . Vô như học đạo giả đa , nhi tri đạo giả thiểu , đạo kỳ sở đạo , phi vô sở vị đạo , mộ đạo chi danh 、muội đạo chi thực 、dĩ thử vi học đạo 、kỳ bất bối đạo dã giả cơ hi . Y , đạo tại mục tiền 、nhân tự bất cầu nhĩ .

  Quỹ quyết kỳ cố , nhân tâm dụng sự 、nhi đạo tâm vô quyền , hà giả , khắc phạt oán dục 、tứ đoan tùng khởi điệt sinh , nhi nhân tâm sở do xí 、đạo tâm sở do muội dã .

  Khắc giả , hiếu thắng chi vị , nhân đặc hoạn cam vi bạo khí , tự bạo giả 、bất túc dữ hữu ngôn , tự khí giả , bất túc dữ hữu vi , quả năng hữu tự thắng chi tâm , tranh thắng ư thiên nhân chi giới ,

  Phú ty lại dĩ khuếch sung 、cầu thắng ư khắc phục chi gian , vật lũy lại dĩ tiêu khứ , dĩ thị uỷ mỵ bất chấn , tốn noạ phất tiền giả , khởi bất viễn thậm . Kỳ nại hiếu tự vị trừ , tắc hãnh hãnh dĩ tranh thắng . Sở tranh giả , dũ thất bản chân , thả phẫn phẫn dĩ cầu thắng , sở cầu giả , vô quan yếu uẩn , thử tắc tiểu trượng phu sở vi , phi ngô đạo trung nhân dã . Phạt giả , khoa công chi vị .

  Cổ đại vũ bất căng bất phạt 、thiên bình địa thành 、kiến vạn cổ hoành công 、do văn thiện ngôn nhi bái thụ , vô tha , thánh đức dũ cao 、thánh lượng dũ quảng , thánh bất tự thánh 、nãi dĩ vi thánh .

  Thả dã 、thánh môn nhan tử 、vô phạt thiện 、vô thi lao , cái dĩ thiện giả 、tính phân sở đương vi 、hà phạt chi hữu , lao giả , chức phận sở đương tận , hà thi chi hữu , phương thả hữu nhược vô , thực nhược hư 、khảm nhiên thời hoài bất túc , sở do vi phục thánh , nhi tam nguyệt bất vi 、nhất gian vị đạt nhĩ .

  Tha như quân hậu viết điện 、hãn tam quân chi sinh mệnh thành nhất tướng chi công huân .

  Mạnh chi phản nhập môn sách mã lưỡng ngữ 、phu tử đặc biểu kỳ vi ,

  Giáng nhi đại thụ tướng quân do hữu tư phong , thí vấn phạt giả sở phạt hà công hồ , hữu sáng phi thường chi công phủ , cổ tích thánh hiền , công bất cảm phạt , hà tỉnh oa chi kiến , sách sách tự căng 、đồ kiến kỳ bất tri lượng dã . Oán tắc vưu 、bất túc đạo , quân tử tố vị nhi hành , thượng bất oán thiên 、hạ bất vưu nhân , phương vi thực tế công tu .

  Hà tắc , oán vưu chi niệm nhất sinh , tắc nhiêu hạnh chi tâm thắng , nhi quỷ trá trung chi .

  Ức khuy tứ chi tâm thắng , nhi gian hiểm trung chi , thả san báng chi tâm thắng 、nhi phù bạc trung chi .

  Vị thiên khả oán hồ , nhi hiển đạo duy chương , thiên cố bất nhiệm oán dã , vị nhân khả oán hồ , nhi công bình cụ tại , nhân cố bất nhiệm oán dã , nhĩ đồ tự oán nhi táng tâm , tâm lượng nhật biên , nhĩ đồ tự oán nhi cốt tính , tính chân nhật ly , khủng oán tắc chiêu cữu 、oán tắc tạo nghiệt .

  Nhĩ 、tương dĩ oán nhi ly kỳ cùng ưng kỳ hoạ dã .

  Thi tam bách thiên ôn nhu đôn hậu 、oán nhi bất nộ 、thâm đắc hoà bình chi chỉ .

  Vô luận độc thư dữ vị độc thư 、đồng thời mông thục sơ nhập , hữu bất độc quá phong thi dư .

  Dục , cố vi tình chi lũy , tham giả , luyến sở dục nhi tham sinh , sân giả , phất sở dục nhi sân khởi , si giả , chú ư dục nhi nhược mê , ái giả , nịch ư dục nhi phất phản , lý dục bất năng lưỡng lập , dục thắng tắc lý vong .

  Học nho giả , dĩ khắc kỷ phục lễ 、vi khư tư nhi tồn lý , học phật giả , dĩ tịnh căn chứng quả 、vi tham thiền nhi nhập định , học đạo giả , dĩ đoạn chướng trừ ma 、vi minh tâm nhi kiến tính .

  Dục tự nhất quan vị phá , tắc tam giáo công phu vô tùng hạ thủ ,

  Thanh sắc hoá lợi 、nhật phân phân ư trưng trục chi trường , đắc thất cùng thông , thời nhiễu nhiễu ư quán vọng chi tế .

  Như thị , tắc vi cơ biến chi xảo giả 、vô sở dụng sỉ , thả vi xuyên du chi hành giả 、đãi bất tri tu .

  Dư tự thiết phiệt tế độ dĩ lai , vô phi dĩ thánh hiền giai cấp tiên phật thuyên đề , thâm hữu vọng ư thiên hạ nhân , đặc hoạn cam tự bỉ bạc , khắc phạt oán dục chi tâm vị gia tu trị , thậm phi nhiệm đạo chi khí 、hữu cô học đạo chi danh . Đạo ư hà học , tại khứ kỳ nhân tâm 、nhi tồn kỳ đạo tâm .

  Nhân tâm giả , khắc phạt oán dục sở kiến đoan dã , đạo tâm giả , nhân nghĩa lý trí sở đồng cụ dã , thượng kỳ phản nhi tự thẩm yên khả .

  Kệ Viết

  Triêu càn tịch dịch ý tinh kiền Cần tụng kinh văn cú cú tiển

  Lập pháp độ nhân sùng giáo đạo Tâm minh thể khiết tuyệt trần duyên

  Vô tâm giả vị chi quá , hữu tâm giả vị chi ác , quá xuất ư bất tự tri , ác thành ư hữu sở thị , sở dĩ hữu quá , hứa kỳ tự tân , sám hối chi điều tự tại , vi ác giáng chi minh phạt , hoạ dâm chi luật nan khoan .

  Yếu chi , thượng thiên dĩ hiếu sinh vi tâm , khởi hữu sinh chi 、nhi phản sát chi hồ .

  Thư viết , thiên tác nghiệt , vưu khả vi , tự tác nghiệt 、bất khả hoán phi thiên chi dục sát nhân dã , thực nhân tự tác nghiệt nhi dĩ . Nghiệt giả , ác chi tích dã , hỗ ác nhược hữu bất thoan tác nghiệt khởi bất tư trọng . Nhân diệc hà khổ tự di y thích trí nghiệt , hoặc báo ư tự thân 、hoặc báo ư tử tôn , đãi chí lưu hoạ vô cùng , ương cữu điệp chí , nhân chi ,ly đao binh kiếp , ly thuỷ hoả kiếp , ly dịch lệ kiếp , bất đặc nhất thân nạn bảo , nhi thả tử tôn di lũy .

  Dịch viết , tích bất thiện chi gia , tất hữu dư ương , ương vị tận giả , tất bất năng xương , ngôn chi khả vi thái tức , thả nhân giai hữu thiên lương , các cụ tính lý , đoạn vô minh tri vi ác , nhi cố đạo chi giả , vô như hoá lợi chi tâm trung chi , thanh sắc chi tâm trung chi , nhân nhi đổng đổng nhiễu nhiễu mịch nịch vô dĩ .

  Tham sân chi niệm thắng chi , si ái chi niệm thắng chi , nhân nhi đảo đảo điên điên trầm mê võng ngộ .

  Như thị , tắc tham khốc thậm tẩm , nhi vi khắc bạc chi ác , dâm đãng thậm tẩm 、nhi vi gian tà chi ác , xương cuồng thậm tẩm 、nhi vi cưỡng hoành chi ác , thả dã ngao ngoan thậm , nhi bạo ngược chi ác thành , tàn nhẫn thậm , nhi hiểm độc chi ác thành , kiêu bạc thậm , nhi trá man chi ác thành , gian quỹ thậm , nhi thôn phệ chi ác thành , chí nhược bất trung bất hiếu , nguyên ác đại đỗi , luật tại bất xá , tắc bất túc ngôn hĩ .

  Y , thả tam đại hạ , thế phong nhật bạc , nhân tâm bất cổ , tuy viết , vận hội sử nhiên , yếu diệc nhân sự bất năng vô trách yên , đại để giai tập dữ tính thành , cận quân tử chi nhật thiểu , thân tiểu nhân chi nhật đa , giao du bất thận , tỷ phỉ thành quần .

  Khổng Tử vân , quần cư chung nhật 、ngôn bất cập nghĩa 、hiếu hành tiểu huệ 、chính hữu cảm ư tư nhĩ , vô tha , vị văn thiện ngôn , vị kiến thiện hành , sở triêm nhiễm giả , vô phi ác loại , sở đổ ký giả , vô phi ác sự , dĩ trí thiện tâm nhật diệt , ác tâm nhật xí , ác hữu thành ư bất tự tri giả , ác hữu thành ư bất tự kiểm giả , kim thí chấp nhân cư nhi đạo chi viết , nhĩ thuyết mỗ ngôn thị ác ngôn , nhĩ hành mỗ sự thị ác sự , vị hữu bất phất nhiên nộ , bột nhiên phẫn giả , thục tri , nhĩ bất tự dĩ vi ác , kỳ ác thực thâm , thí như bô chi độc 、trung ư phế phủ , thả như bào xú chi tinh 、tập ư khẩu tỵ , bất tri bất giác tùng ác vi nghiệt 、tích nghiệt vi hoạ , dương tắc can vương chương , âm tắc ly minh khiển .

  Cao minh chi gia , quỷ khám kỳ thất , khởi vô quảng hạ hoa ốc , bất tái quá nhi vi hư giả hĩ , khởi vô minh chung liệt đỉnh , bất tái truyền nhi lăng thế giả hĩ , nhân sinh thế thượng , bất quá số thập hàn thử , hà bất phản nhi tự tư dữ kỳ vi ác nhi ly ương , hà nhược vi thiện nhi tạo phước , hoạ phước vô môn , vi nhân sở triệu .

  Thái thượng hữu vân , cảm ứng chi lý chiêu nhiên , nhĩ đẳng tuy xảo ư bàn toán , khởi năng như thánh phật chi toán , hào li sao hốt 、nhất nhất bất sai , nhĩ đẳng tuy công ư độ lượng , khởi năng như thánh phật chi lượng , trừu bổ khấu trừ , tại tại phân minh , nhân tức khả khi , nhi thiên khởi khả khi , nhân tức khả đoạn , nhi thiên khởi khả đoạn , sở nguyện các tồn thiên lương 、các bảo tính lý , vật vi tình dụ 、vật vi vật động .

  Bình đán chi khí 、vô thất cơ hi , ốc lậu chi thần 、vật di khiển trách .

  Vật dĩ tiểu ác vi vô thương , tắc tiểu trừng đại giới , phóng hạ đồ đao 、lập địa chứng Phật , thiên diệc hà khí ư tư nhân 、nhi cự tuyệt chi bất dĩ dã , thượng kỳ tri sở mãnh tỉnh yên khả .

  Thiên đường địa phủ lộ tương thông , sinh giáng do nhân lập quá công,

  Tác ác bất như cần tích đức, thi nhân lạc thiện cảm thương khung .

  Nguyên Quân tái viết , vô tâm giả 、vị chi quá , hữu tâm giả 、vị chi ác , quá dữ ác giới tại cơ hi , sở tranh chỉ nhất gian nhĩ . Nhân phi thánh hiền , thục năng vô quá , xuất nhất ngôn , nhi quá tức phục chi , sở dĩ quí thủ khẩu dã , hành nhất sự , nhi quá tức thặng chi , sở dĩ quí thủ thân dã , nhất ngôn hữu bất cập kiểm 、khẩu quá do ư bất tự giác , nhất sự hữu bất cập phòng 、thân quá do ư bất tự tri , thị tắc quán quá tri nhân 、vị thường bất lược kỳ tích 、nhi lượng kỳ tâm .

  Tâm 、quả vô tha , tắc khẩu tức hữu quá , nhi kỳ tâm tự khả bạch dã , tâm 、quả bất nhị , tắc thân tức hữu quá , nhi kỳ tâm tự khả nguyên dã , giới thận bất đổ , khủng cụ bất văn , thận độc công phu , phi bất ư chí vi chí ẩn xứ 、thâm gia kiểm nhiếp , diệc vị thủ khẩu chi nghiêm 、trì thân chi mật , nhất xuất ngôn 、nhi viễn khẩu quá , nhất hành sự 、nhi dẫn thân quá , nhiên thử khả vi quân tử đạo , nhi phi sở khái ư thế nhân dã .

  Bất tất cầu kỳ vô quá , nhi kỳ cầu kỳ năng quả quá , bất tất cầu kỳ quả quá , nhi kỳ cầu kỳ năng hối quá , bất tất cầu kỳ hối quá , nhi kỳ cầu kỳ năng cải quá , tri cải quá nhi hối quá , nhân chi tri hối quá nhi quả quá , nhân chi tri quả quá nhi vô quá , nhân chi do miễn cơ an 、tức nan cầu dị .

  Khổng Thánh hữu vân , quá nhi bất cải thị vị quá hĩ , sở vọng ư thế nhân giả , như hà tủng thiết 、như hà tường minh .

  Khẩu hữu quá 、nhi dị thời dĩ tri , nghi vật đạo phu tiền triệt , thân hữu quá 、nhi du hậu dĩ giác , nghi vật nữu phu mê đồ , vãng bất khả gián , lai do khả truy .

  Sở do thủ khẩu như bình 、khủng kỳ mãn nhi dị dật yên , trì thân như ngọc 、khủng kỳ điếm nhi nạn ma yên ,

  Tiên cẩn tỉnh ư vị hữu quá chi tiền , vật sử kỳ tiềm tư ám trưởng , tịnh thống trừng ư kỷ hữu quá , vật sử kỳ điệt khởi tùng sinh , thị tắc cải quá vi đại quan kiện , nhân cải tri hối , nhân hối cầu quả , như thử tắc vô quá , bất cảm ngôn nhi vô đại quá .

  Kỳ thứ hồ , bất nhiên , hôn muội giả , vô luận dĩ , kỳ hữu cương phục tự thị giả , minh kiến vi quá 、nhi kiên ý độc hành , diệc hữu yểm sức vi công giả , hiển tri vi quá 、nhi thao tâm mạc trắc . ư thị hữu hộ kỳ quá 、huý kỳ quá giả , vị hữu bất lưu vi văn quá chi .

  Tiểu nhân khủng tích quán tự nhiên , bỉ tướng bất tri vi quá , yếu chi bất tri vi quá , quá sở do nhi nhật thâm dã , bất kiến vi quá , quá sở do nhi dũ tích dã , quá kí thâm 、quá kí tích 、tướng bất vị chi quá 、trực vị chi ác .

  Vô tha , vô tâm hữu tâm , biện tri bất khả bất tảo dã .

  Dụ , kí vị chi ác , tức nhân dĩ sinh nghiệt , thả nhân dĩ hoạch cữu , cận báo tắc tại kỷ thân , viễn báo tắc tại nhi tôn , kỳ thuỷ kỳ do tiển hào chi quá nhi khởi , khởi bất khả tích dã phù , khởi bất khả khái dã phù .

  Thánh phật từ bi độ thiện lương Chí thành hợp chưởng hiến tâm hương

  Chân kinh dẫn lộ văn tuy đoản Lẫm thủ châm qui vạn thế xương

  Thư vân , đức vô thường sư , chủ thiện vi sư , sở quí hồ thiện giả , xuất nhất ngôn tất viết thiện ngôn , nhiên do kỳ phát chư khẩu dã , hành nhất sự tất viết thiện sự , nhiên do kỳ thố chư thân dã , xuất thiện ngôn , an tri kỳ thành nguỵ , luận đốc sắc trang 、do thị phán yên , hành thiện sự , an tri kỳ hư thực , chính nghị mưu lợi , do thị phận yên , dĩ thử tri , ngôn tuy thiện bất túc vi cứ dã 、sự tuy thiện bất túc vi bằng dã 、yếu tại tâm thiện nhi dĩ ,

  thời tồn thiện tâm 、phàm hữu ngôn tự vô bất thiện , tức vị hữu ngôn 、nhi thiện cơ vô bất mặc hàm , thời tồn thiện tâm 、phàm hữu sự tự vô bất thiện , tức vị hữu sự 、nhi thiện niệm vô bất kiên thỉ , sở do thuyết hiếu thoại 、hành hiếu sự , tại tồn hiếu tâm nhi dĩ . Cận thế dĩ lai , vận hội đệ giáng , tập thượng dũ xu dũ hạ , phương vị tri y ư hồ để , yếu chi , dữ vãn thiên tâm 、tại tu nhân tâm , thiên định cố năng thắng nhân , nhân định diệc khả thắng thiên , thiên nhân nhất lý , nhân tâm nhật tồn ác niệm , tắc lệ khí ứng chi , phàm như vũ dương thất thời , tương vi lệ lệ , dĩ vi thiên giáng lệ khí , thực tắc nhân tâm triệu chi dã , nhân tâm nhật tồn thiện niệm , tắc hoà khí tuỳ chi , phàm như hoà cam ưng hậu 、triệu vi phong nẫm dĩ vi thiên giáng hoà khí , thực tắc nhân tâm cảm chi dã . Chính tâm do ư thành ý , thành ý bản ư thận độc , thị dĩ giới thận kỳ sở bất đổ , khủng cụ kỳ sở bất văn . Nguyên dĩ tĩnh dưỡng thử tâm 、mặc liễm thử tâm 、kiên trì thử tâm .

  Tĩnh dưỡng giả hà dưỡng kỳ tâm ư bình đán , kỳ thử tâm chi bảo kỳ thiện .

  Mặc liễm giả hà , kiệm kỳ tâm ư thanh dạ , kỳ thử tâm chi khuếch kỳ thiện .

  Kiên trì giả hà , trì kỳ tâm ư ám thất , kỳ thử tâm chi trừu kỳ thiện . lịch quán Nho Gia lý học công phu , tùng thực xứ tu tiễn , Đạo Gia huyền diệu công phu , tùng tĩnh xứ tu trì , Thích Gia không tịch công phu , tùng hư xứ tu chứng , cứu chi , giai tại tâm thượng dụng công , vô phi dục thử tâm chi vô bất thiện .

  Nho viết , chính tâm tâm thiện tắc tâm chính yên ,

  Đạo viết , tịnh tâm tâm thiện tắc tâm tịnh yên ,

  Thích viết , thủ tâm tâm thiện tắc tâm thủ yên ,

  Tam giáo bản tự đồng qui , triệt thượng triệt hạ , lý vô nhị trí .

  Sở vi thế nhân trợ giả , bất tất ngôn hi hiền hi thánh , bất tất ngôn vi Tiên vi Phật , kỳ thử nhạ thiên nhi tu nhân sự , tổng do thời tích thiện tâm , nhi ngôn tự vô bất thiện , ngôn giả tâm chi thanh , diệc hành tự vô bất thiện , ngôn giả tâm chi biểu , như thị ưu yên 、du yên , nhật tưởng thăng bình chi phước , khởi bất lạc dã phù .

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh nhất gia an thái hoạch khang ninh

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh ly mỵ võng lượng vĩnh diệt hình

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh phụ mẫu thọ toán đắc diên linh

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh quá vãng tiên nhân khả siêu sinh

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh thuỷ hoả đao binh vĩnh bất xâm

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh toạ thiền thâm dạ đạo tâm thanh

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh tam tai bát nạn vĩnh ly thân

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh quốc thái dân an khánh thái bình

  Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh thiện công viên mãn tác thần minh

  Trị Tâm Tiêu Nghiệt , phước thọ diên miên , kinh công hoàn mãn lạc vô biên , thuỵ khí ánh kim liên , cung tống cửu thiên 、tế thế phiếm từ thuyền .

  Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân ( tam xưng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xôi Chè Cúng Đất Đai Cần Bao Nhiêu Phần Là Đầy Đủ Lễ?
 • Tu Cứu Cửu Huyền Thất Tổ
 • Bỏ Túi Ngay Ý Nghĩa Và Cách Bài Trí Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Cực Hay
 • Tuyển Tập Các Bài Tác Bạch
 • Những Bài Văn Tác Bạch Cho Chư Phật Tử
 • Bài Cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ Và 1 Số Vị Thần Trong Văn Hóa Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Ban Tam Bảo
 • 14 Kiểu Bạn Nên Tránh Xa, Chơi Càng Thân Càng Hối Hận
 • Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia Như Thế Nào Đúng Cách Nhất ?
 • Bài Văn Khấn Cúng Bán Nhà Thuận Lợi
 • Bài Cúng Xin Bán Nhà
 • Bài cúng bà Cửu Thiên Huyền Nữ- Nữ thần truyền thuyết của Trung Quốc

  Trong giới Huyền Thuật, Cửu Thiên Huyền Nữ được xem là một trong ba vị Thánh Tổ, bao gồm Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và người còn lại là Bà Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngoài ra, Bà còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như là Mẫu Cửu Trùng Thanh Vân hay Bán Thiên Công Chúa.

  Vào thời vua Hùng Kinh Dương Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ đã cùng Hữu Hùng Thị đánh đuổi quân xâm lược Xuy Lưu. Hiện nay, đền thờ của Cửu Thiên Huyền Nữ tọa lạc tại thành phố Hưng Yên. Vì giúp đỡ nhân dân trong những lúc nguy khốn nhất nên Bà được tôn lên làm Thành Hoàng. Chính vì sự tôn nghiêm này, khi đến cúng vái Bà mọi người cần phải chuẩn bị chu đáo bài cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ để có thể thể hiện sự toàn tâm toàn ý của mình cũng như tránh phải các rắc rối trong tâm linh.

  Bài văn khấn đền Ông Hoàng Mười

  Sau khi đã tìm hiểu về bài cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ, chúng ta sẽ sang một vị thần rất nổi tiếng có tên là Ông Hoàng Mười.

  Đền Ông Hoàng Mười là một trong những điểm đến tâm linh trứ danh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Lễ hội đền Ông Hoàng Mười được tổ chức hàng năm sau ngày Tết Nguyên Đán, vì thế vào thời gian này nơi đây lại nghi ngút khói hương của người dân tứ phương tám hướng đổ về để thờ cúng.

  Theo truyền miệng, Ông Hoàng Mười là một nhân vật có thật trong lịch sử. Nhưng ở một số truyền thuyết khác lại cho rằng Ông là con của Bát Hải Động Đình. Ống vốn là người của thiên đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên giáng thế để giúp bá tánh nhân dân.

  Bài văn khấn Quan Lớn Tuần Tranh

  Đền Tranh là một nơi tập trung của những tín ngưỡng truyền thống dân gian phong phú của người Việt Nam. Trong đó, điển hình là nhân vật huyền thoại Quan Lớn Tuần Tranh. Nhân vật này được mọi người xem là một vị quan có danh tiếng lẫy lừng được nhân dân kính nể và lập bàn thờ thờ phụng. Ngày 10 đến ngày 20 tháng 2 hàng năm, lễ hội này sẽ được diễn ra với một sức hút lạ thường, nhất là với bà con ở thị thành.

  Bài văn khấn bà Chúa Năm Phương cai quản bản cảnh bản xứ ngũ phương

  Trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam, Bà Chúa Năm Phương là một vị thánh mẫu nắm giữ cho mình một quyền năng rất lớn. “Năm Phương” ý chỉ Bà có thể thống quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ phương.

  Bà được sinh ra tại làng Gia Viên nay là quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đức Ngô Quyền thấy bà là một người giỏi giang về mọi mặt nên phong cho bà làm nữ tướng đảm đương việc quản lý lương thực cho quân lính trong cuộc chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng 938.

  Văn khấn Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc

  Chắc hẳn ai ai cũng biết, Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc không chỉ thu hút người dân ở tứ phương tám hướng ở lối kiến trúc độc nhất mà còn được mọi người biết đến là nơi thờ cúng linh thiêng. Tiếng lành đồn xa, vì thế ngày càng có nhiều người thường lui tới núi Sam để có thể được gặp mặt Bà và cầu xin những gì tốt đẹp nhất, may mắn nhất.

  Bài văn khấn Ban Tam Bảo tại chùa

  Trong văn hóa của người Việt Nam, ở mỗi làng xã đều có các đình, miếu để thờ cúng các vị thần linh. Đây được xem là các bậc tiền nhân đóng góp nhiều công lao trong công cuộc bảo vệ đất nước, hình thành nên xã hội ngày nay. Và để tỏ lòng biết ơn đến Tam Bảo , hàng năm mọi người thường đến các chùa chiền để cúng và làm lễ Tam Bảo.

  Bài văn khấn Chung Thiên ngoài trời vào dịp Rằm hay lễ Tết

  Bàn thờ của Chung Thiên hay còn được là Tiền Chủ chính là một cây hương ở ngoài sân. Người ta thường cúng Chung Thiên vào những ngày mồng một, ngày rằm, ngày lễ Tết hay thậm chí có thể bày tỏ lòng thành kính của mình bất cứ lúc nào khi gia đình gặp chuyện không may.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Sự Thật Về Cách Thờ Cúng Bà Tổ Cô Chi Tiết Nhất
 • Bài Văn Khấn Cúng Bà Tổ Cô Trong Dòng Họ Đầy Đủ Nhất
 • Bài Văn Khấn Cầu Tự, Cầu An
 • Người Đang Ốm Đau Thì Tụng Kinh Gì Cho Lợi Lạc?
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Cầu An, Cầu Siêu
 • Cửu Thiên Huyền Nữ: Thần Tích Và Truyền Thuyết Oa Huỳnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đền Hàn Sơn (Hà Sơn
 • Văn Khấn Mẫu Đông Cuông Và Danh Sách Những Lễ Vật Cần Có
 • Văn Khấn Cây Hương Ngoài Trời Và Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Cây Hương
 • Bài Văn Khấn Đền Mẫu Âu Cơ Văn Khấn Xin Lộc Ở Chùa, Di Tích Đền Mẫu Âu Cơ
 • 4 Bài Văn Khấn Đền Hùng Phú Thọ Đúng Nhất Dùng Trong Dịp Giỗ Tổ 10/3
 • Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị nữ thần trong nững truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc từ xưa về sau trở thành một vị nổi danh trong hàng nữ tiên..

  Tổng quan

  Cửu Thiên Huyền Nữ là ai

  Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị nữ thần trong nững truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc từ xưa, về sau được Đạo Giáo tin tưởng trở thành một vị nổi danh trong hàng nữ tiên. Vị nữ thần này còn có tên các tên gọi khác là Cửu Thiên Nương Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương, hoặc nói gọn Oa Huỳnh, Huyền Nữ

  Thần tích Cửu Thiên Huyền Nữ

  Trong “Vân Cấp Thất Thiêm” và ” Cửu Thiên Huyền Nữ truyện” có chép:

  Cửu Thiên Huyền Nữ ( Oa Huỳnh ) là một vị Nữ Tiên lộng lẫy, nhưng hình tượng gốc của Ngài lại là một quái vật đầu người mình chim, gọi là “Huyền Điểu”. Oa Huỳnh là thầy của Huỳnh Đế, và là học trò của Tây Vương Mẫu . Khi Huỳnh Đế trừ giặc Xi Vưu , Huyền Nữ đã hạ phàm, đem binh phù ấn kiếm giao cho Huỳnh Đế, lại còn dạy Huỳnh Đế cách chế tạo “Trống Quì Ngưu 80 mặt” để đánh bại Xi Vưu.

  Giúp Hữu Hùng Thị đánh thắng quân Xuy Vưu

  Sau đời vua Thần Nông, các bộ lạc đều tự tách ra hùng cứ mỗi nơi. Có một bộ lạc hùng mạnh mà vị thủ lãnh là Xuy Vưu muốn thôn tính các bộ lạc khác để lên làm bá chủ, nhưng Xuy Vưu lại quá độc ác, ai không thuận theo thì bị giết chết rất tàn nhẫn. Các bộ lạc liền liên kết nhau, tôn vị thủ lãnh Hữu Hùng Thị (nay ở huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam) lên chỉ huy chống lại Xuy Vưu. Trận đánh dữ dội quyết định sự thắng bại với Xuy Vưu xảy ra ở Trác Lộc.

  Sương mù dày đặc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây, nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Sự thảm bại của Hữu Hùng Thị thấy rõ trước mắt.

  Thế là yên giặc, tất cả dân chúng các bộ lạc đều hoan nghinh Hữu Hùng Thị, tôn Hữu Hùng Thị lên ngôi Minh chủ, lấy hiệu là Hoàng Ðế hay Huỳnh Ðế. Nguyên Hữu Hùng Thị được sanh ra tại gò Hiên Viên, nên về sau gọi là Hiên Viên Huỳnh Ðế.

  Sau đó, Ðấng Cửu Thiên Nương Nương cũng thường ứng hiện giúp vua Huỳnh Ðế và những người hiền tài trong nước, như giúp Hoàng Hậu Nguyên Phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, giúp ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem Thiên tượng, giúp ông Thương Hiệt chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc.

  Giúp Tống Giang đánh thắng quân Liêu

  Trong “Truyện Thủy Hử”, sau khi Tống Giang được cứu ở Giang Châu, đi đón cha lên núi, chẳng dè bị quan binh phát hiện ở Thương Huỳnh, chạy trốn lại đến chỗ Miếu Thờ Cửu Thiên Huyền Nữ ở địa phương. Cửu Thiên Nương Nương đã hiển linh cứu thoát Tống Giang, lại còn cho y ba quyển thiên thư bảo y hãy “thế thiên hành đạo” (thay trời hành đạo) .

  Về sau nầy, Tống Giang qui thuận triều đình, lãnh binh đi chinh phạt nước Liêu, bị quân Liêu vây hãm trong trận “Thái Dĩ Hỗn Thiên Tượng” . Đem đến, Tống Giang nằm mộng thấy Huyền Nữ chỉ bày cách phá trận, nhờ đó thắng lớn quân Liêu.

  Đền thờ Cửu Thiên Huyền Nữ

  Đền Cửu Thiên Huyền Nữ tại đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên được xây dựng vào thế kỷ XVIII là nơi thờ Đức Thánh Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Quân, người giúp đỡ nhân dân trong lúc nguy khốn nên được tôn lên làm thành hoàng. Trong đền còn phối thờ Long Mạch thổ thần – người cai quản vùng đất và Đức Trần Hưng Đạo – người có công đánh đuổi quân Mông – Nguyên

  Hằng năm vào các ngày mùng 3/3, ngày 20/8 và ngày mùng 9/9 âm lịch nhân dân địa phương mở lễ hội đón khách thập phương đến chiêm bái, dâng hương..

  Bài văn khấn Cửu Thiên Huyền Nữ

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chi kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

  Kính lạy Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

  Kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu đại vương gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

  Kính lạy Đức đệ nhị định thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

  Kính lạy Đức đệ tam Thủy Phú Lân nữ công chúa.

  Lại xin: Thể đức hiếu sinh, rũ lòng cứu độ, khiến cho chúng con như ý sở cầu, cho hương tử tòng tâm sở nguyện. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

  Cẩn tấu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 8 Địa Điểm Đền Mẫu Nổi Tiếng
 • Văn Địa Tiên Thánh Mẫu
 • Văn Mẫu Sòng Sơn (P2)
 • Văn Khấn Lễ Tiểu Tường
 • Văn Khấn Gia Tiên Và Người Quá Cố Vào Ngày Cát Kỵ (Giỗ Thường
 • Bàn Về Tín Ngưỡng Cửu Thiên Huyền Nữ Ở Vùng Huế (Phần 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Phủ Tây Hồ
 • Bài Văn Khấn Tam Tòa Thánh Mẫu Ở Chùa, Đình, Điện, Đền Chuẩn Nhất
 • Bài Văn Mẫu Khấn Tại Chùa
 • Đền Mẫu Đông Cuông Yên Bái Và Một Số Huyền Tích
 • Bài Văn Mẫu Đông Cuông
 • (“Cửu Thiên Huyền Nữ” belief in Hue area)

  Tác giả bài viết: Tiến sĩ ONISHI KAZUHIKO(Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, ViệtNam)

  (Visiting Researcher, Research Institute of Religion, Vietnam)

  2. Những văn bản sử liệu về tín ngưỡng Cửu Thiên Huyền Nữ ở vùng Huế

  2.1. Văn bản của quán Linh Hựu trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

  Về quán Linh Hựu, trong phần Tế tự các đền miếu (群祀), bộ Lễ (礼部), quyển 92 của bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (KĐĐNHĐSL) (欽定大南会典事例) có đoạn như sau:

  Dịch nghĩa: Năm Minh Mạng thứ 10, xây dựng quán Linh Hựu tại đầu phường Linh Thái xưa, nằm ở phía bắc sông Ngự Hà trong Kinh thành. Bên trong quán dựng điện Trùng Tiêu. Gian giữa bày 1 cái khám phụng thờ tượng đồng Cửu Thiên Thánh Tổ và 2 tượng đồng Kim đồng, Ngọc nữ. Án thứ nhất bên tả, bày tượng đồng Lục Giáp; án thứ nhì bên tả, bày tượng tổ 72 bộ Địa Sát, do viên đạo lục phụng thờ (-).

  Đoạn tiếp theo có phần miêu tả về các tòa nhà khác nằm bên phải điện Trùng Tiêu (重霄殿), làm gác Trường Quang (祥光閣), bên trái điện Trùng Tiêu, làm gác Từ Vân (慈雲閣). Như vậy là điện Trùng Tiêu được nằm vị trị trung tâm của các tòa nhà, tức là điện này là điện chính của quán Linh Hựu .

  Trong số 12 vị thần linh đã nêu trên, chúng tôi có thể sắp xếp lại theo 3 cấp bậc khác nhau căn cứ vào thứ tự được chép lại.

  Cấp bậc thứ 1: Từ Quan Thánh Hậu Thổ Nguyên Quân đến Cửu Thiên Huyền Nữ Tiên Phi là những vị thần có lai lịch khá rõ ràng.

  Cấp bậc thứ 2: Từ Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương đến Dã Hạc Tiên Sinh Chi Thần là những vị thần chung chung và lai lịch không rõ ràng.

  Cấp bậc thứ 3: Lỗ Ban Lỗ Bốc Tiên Sinh Chi Thần, Ngũ Phương Long Thần Trụ Trạch. Tức là tổ sư thợ mộc và thổ thần mà cả người Hoa và người Việt thường thờ cúng . Nội dung bài này được dùng trong lễ cầu an để tránh ôn dịch, có thể kể ra đây những vị thần Ôn dịch như Ngũ Ôn thần (五瘟神), Đại Lệ thần (大癘神), v.v. . Nó cũng giống như trường hợp Cửu Thiên Huyền Nữ được nêu trong DTTTT và phụ thần trong quán Linh Hựu.

  Bài văn Chính kỵ chép về những vị thần được liệt kê rằng “Tôn thần ngự tai hãn họa chi thần (尊神禦災捍禍之神). Như thế là dân làng mong đợi thần Lục Giáp Lục Đinh thực hiện vai trò của vị thần ngự tai hãn họa”. Đây có thể nghĩ đến khả năng: khái niệm được phái sinh từ uy lực của vị thần quân sự.

  Như vậy, dù đã được ghi ở các trang khác nhau, nhưng cả hai vị thần Cửu Thiên Huyền Nữ và Lục Giáp đều nhờ có uy lực mạnh mẽ của vị thần quân sự, vẫn duy trì chức năng vốn có là trừ tà ma. Chính vì thế, chúng tôi khẳng định rằng sự phối hợp của hai vị thần kể trên vẫn được tái hiện lại trên các tập văn khấn được lưu giữ tại các làng lận cận của thành phố Huế giống như trong sách truyện Cửu Thiên Huyền Nữ trong Dung Thành tập tiên lục hoặc như cách bố trí các pho tượng tại quán Linh Hựu.

  2.3. Bàn về bài sớ lễ Thượng Lương được bán ở Huế

  Dịch nghĩa: Nhất thành thượng đạt Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Tổ Đạo Mẫu Nguyên Quân chiếu giám, Võ Thánh Khương Thái Công tại thử Bát Quái Phù, Cổ Tích Thiên Đại Phong Thần Tôn Vị, Lỗ Ban Lỗ Bốc Nhị Vị Tiên Sư Tôn Thần, Bản Xứ Thành Hoàng Tôn Thần, Bản Xứ Thổ Địa Tôn Thần, Ngũ Hành Liệt vị Nương, Lịch Đại Sư Tôn Thần, Đông Trù Ti Mạng Táo Quân Ngũ Phương Thổ Công Tôn Thần, Bản Xứ Thiện Thần Thị Tòng Bộ Hạ Vô Tự Âm Cô Hồn liệt vị đồng thùy chiếu giám, (-) , hay là thuộc hệ Cửu Thiên Huyền Nữ . Ở đây, đức Cửu Thiên Huyền Nữ được nêu lên ở vị trí hàng đầu trong nhóm các vị thần linh, và cả hai vị nữ thần này đều là vị thần bổn mạng của người phụ nữ.

  Tiểu kết

  Như vậy, chúng tôi nghĩ rằng sự phối hợp giữa thần chính Cửu Thiên Huyền Nữ với các vị thần phụ, đặc biệt với thần Lục Giáp được kể trong văn bản tài liệu Đạo giáo như DTTTT đã phản ánh trong việc bố trí các pho tượng tại chính điện của quán Linh Hựu hoặc trong sách văn khấn đang lưu giữ tại làng Thanh Phước. Điều này được triển khai rõ ràng theo cách thức vừa nổi bật lên trong những vị thần tổ sư nghề mộc khác như Lỗ Ban, vừa pha trộn với Tây Vương Mẫu tại vùng Huế.

  Nguồn: Văn hóa – Lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và quan hệ với bên ngoài

  Còn tiếp: Kính mời Quý độc giả xem tiếp phần 3:

  Bàn về tín ngưỡng Cửu Thiên Huyền Nữ ở vùng Huế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng
 • Tứ Vị Vua Bà ( Đền Cờn )
 • Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
 • Đền Mẫu Âu Cơ ( Mẫu Đầm Đa)
 • Văn Khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường
 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì? Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền

  --- Bài mới hơn ---

 • 5. Sự Thờ Phượng Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Chuông Đồng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo
 • Về Nguồn Gốc Lịch Sử Của Phật Giáo Hòa Hảo
 • Lễ Phật Đản 2022 Vào Ngày Nào? Ở Đâu?
 • Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản
 • Trong văn hóa tâm linh người Việt không chỉ đa dạng về cách thờ cúng mà còn thể hiện sự phong phú trong từng đồ vật bày trí trên bàn thờ. Cửu Huyền Thất Tổ là đồ thờ được tìm thấy nhiều tại các gia đình Việt Nam. Bốn chữ này có thể được khắc vào một tấm bảng gỗ hoặc một bài vị đặt nơi thờ cúng. Vậy Cửu Huyền Thất Tổ là gì?

  Cửu Huyền nghĩa là 9 đời được tính từ bản thân mình gồm: cao – tằng – tổ – cha – mình – con – cháu – chắt – chít. Trong đó mình ở vị trí thứ 5, phía trên mình có 4 đời và phía dưới 4 đời.

  Thất Tổ nghĩa là 7 đời được tính từ bản thân mình gồm: phụ (cha), tổ (ông nội), tằng (ông cố, cụ), cao (ông sơ), thái (ông sờ), huyền (tổ đời thứ năm), hiển (tổ đời thứ sáu). Như vậy thất tổ chỉ có 7 đời trước đó nên phạm vi vẫn nhỏ hơn cửu huyền.

  Ý nghĩa của Cửu Huyền Thất Tổ

  Cửu Huyền Thất Tổ ngụ ý ám chỉ và nhắc nhở con cháu đời sau phải luôn tưởng nhớ, kính trọng tổ tiên, tiền nhân. Vì họ là những người có công rất lớn trong việc sinh dưỡng, gìn giữ gia phong, nuôi dạy con cháu khôn lớn, thành tài qua đời đời kiếp kiếp.

  Như thay lời nhắc nhở con cháu luôn tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, truyền nhân từ bao đời trước. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc.

  Đối với những người am hiểu phong thủy, biết được ý nghĩa quan trọng của tranh thờ Cửu Huyền họ xem nó như một báu vật mang lại may mắn cho gia đình. Ngoài ra khung thờ Cửu Huyền Thất Tổ còn làm tăng tính trang nghiêm, sang trọng cho không gian thờ cúng.

  Cách thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ

  Cách thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ trong gia đình cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có người quan niệm rằng ” âm phù dương trợ “. Câu này có nghĩa là ngày nay bạn chăm nom phần âm, tưởng nhớ, thờ cúng tổ tiên cẩn thận thì ngày sau bạn sẽ được hưởng phúc phần, được bề trên nâng đỡ, phù hộ trong mọi việc. Nhóm người này đồng ý và khuyến khích mọi người thờ Cửu Huyền Thất Tổ trong gia đình ngay cả khi ba mẹ còn sống.

  Tuy nhiên một nhóm người cho rằng nếu cha mẹ còn sống thì không nên thờ Cửu Huyền Thất Tổ trong nhà. Bởi vì Cửu Huyền là thờ luôn cả đời bố mẹ, trong khi họ vẫn còn sống. Việc thờ như vậy là không tốt cho ba mẹ còn sống, giống như bạn đang trù ẻo ba mẹ mất sớm.

  Ở một số gia đình do quan niệm tâm linh sai lệch nên họ kiêng kỵ không treo tranh thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Thật sự mà nói việc treo liễn thờ Cửu Huyền Thất Tổ không ảnh hưởng gì đến phong thủy. Vì nó cũng chỉ là một vật dụng thờ bình thường, hoàn toàn không tương khắc với gia chủ.

  Hơn thế nữa với ý nghĩa to lớn của bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ hỗ trợ rất nhiều trong việc giáo dục con cháu khắc ghi, biết ơn và hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, yêu thương nòi giống.

  Các loại Cửu Huyền Thất Tổ hiện nay

  Bài vị Cửu Huyền Thất Tổ

  Phổ biến nhất hiện nay đó là bài vị Cửu Huyền Thất Tổ. Được xem là tinh hoa văn hóa tâm linh người Việt, bài vị Cửu Huyền được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

  Ưu điểm của bài vị cửu huyền thất tổ là gọn, bền chắc và có thể đặt cố định được mọi nơi nhờ có chân đế. Kích thước bài vị Cửu huyền Thất Tổ không quá to nên phù hợp với mọi kích thước bàn thờ.

  Tranh thờ cửu huyền thất tổ

  Tranh thờ Cửu Huyền Thất Tổ thường thấy đối với bàn thờ có kích thước vừa và lớn. Thực tế tranh thờ Cửu Huyền cần phải có thêm chân đế để kê thẳng đứng lên. Có nhiều người còn đính thẳng áp lưng vào tường phía trong cùng bàn thờ nhưng thực tế không nên như vậy.

  Tranh thờ Cửu Huyền Thất Tổ có rất nhiều ưu điểm như đa dạng phong cách thiết kế, họa tiết cùng nội dung thông điệp hiển thị. Một phần nữa giá thành của tranh cửu huyền rẻ nhất so với mọi loại khác.

  Liễn thờ cửu huyền thất tổ

  Cách lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ

  Lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ cũng chính là lập bàn thờ gia tiên. Công đoạn này gồm nhiều bước đòi hỏi gia chủ phải thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ từng công đoạn.

  Trước tiên gia chủ phải mua đầy đủ các vật phẩm thờ cúng, mâm cúng Cửu Huyền Thất Tổ. Trước khi đặt những vật phẩm này lên bàn thờ Cửu Huyền thì gia chủ phải thực hiện tẩy uế để thể hiện lòng thành kính. Trong quá trình lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ gia chủ cần lưu ý các điều sau:

  • Gia chủ dùng rượu trắng pha với gừng để lau chùi tẩy uế đồ thờ cúng. Sau đó mang đồ vật này phơi khô tự nhiên.
  • Khi bốc bát hương gia chủ phải thực hiện đúng các bước được quy định trong nguyên tắc thờ cùng thể hiện sự tôn nghiêm và lòng thành kính.
  • Sau khi thực hiện bốc bát hương xong, gia chủ sẽ tiến hành tiếp việc cúng lễ, đọc văn khấn và thắp nhang để an vị bàn thờ.

  Đợi hết tuần nhang, gia chủ có thể hạ tất cả đồ cúng xuống, mang đi chia cho các thành viên trong gia đình dùng, lưu ý không mang đi cho người ngoài tránh thất thoát tài lộc.

  Bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ

  Gia chủ đốt hương trầm cắm vào lư hương, thắp đèn, đốt nhang. Kế đến đứng thẳng trước bài vị vái 3 lạy, đưa nhang lên trán và bắt đầu khấn Bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ.

  “Hôm nay là ngày…….tháng……….năm ……….

  (Chúng) con tên là ……………., ………..tuổi, ở tại địa chỉ………………

  Được ngày lành tháng tốt, (chúng) con thành tâm kính thỉnh Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại tông thân, đồng lai lâm tọa vị, chứng minh lòng thành của con cháu.

  Kính mong Cửu huyền thất tổ anh linh, phù hộ độ trì cho (chúng) con và gia đình được bình an mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, công việc làm ăn được thuận lợi may mắn.

  (Chúng) con thành tâm kính thỉnh và hết sức biết ơn cao cả của Cửu huyền thất tổ và Nội ngoại tông thân.

  Kính thỉnh. “

  Hoàn thành bài khấn gia chủ sẽ vái 3 lạy và cắm nhang vào bát hương. Khi cắm nhang gia chủ lưu ý cho nhang trường ở phía trước, nhang nhỏ ở phía sau. Làm như vậy đảm bảo tính trật tự và tạo thành ba điểm tách rời nhau.

  Mang bát nước lạnh xuống và thay vào chén nước trà.

  Mọi người trong nhà cùng quỳ xuống và lạy liên tục 4 cái, sau đó đứng dậy vái 3 vái. Lễ an vị hoàn thành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thỉnh Phật Quan Âm Về Thờ Tại Gia Như Thế Nào Đúng Nhất?
 • 4 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7:cúng Phật,thần,gia Tiên,cô Hồn,phóng Sinh
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Cúng Ngọ
 • Nghi Thức Cúng Ngọ Và Những Điều Cần Biết
 • Ý Nghĩa Bài Vị Cửu Huyền Thất Tổ
 • Cửu Huyền Thất Tổ, Tranh Đồng Thờ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Mẫu Miếu Ông Hổ Thờ Quan Ngũ Hổ Đẹp Bằng Đá
 • Thủ Tục Cúng Nhập Trạch Khi Về Nhà Mới
 • Thủ Tục Cúng Về Nhà Mới
 • Tìm Hiểu Về Nghi Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Thế Nào?
 • Tôn Nhang Bản Mệnh Có Tốt Không? Làm Lễ Ở Đâu?
 • Cửu huyền thất tổ, tranh đồng thờ cúng cửu huyền thất tổ

  Ý nghĩa tranh đồng cửu huyền thất tổ

  Cửu huyền thất tổ – Tranh đồng cửu huyền thất tổ thờ cúng, hoành phi câu đối thờ cúng, nơi bán tranh cửu huyền thất tổ thờ cúng, tranh đồng cửu huyền thất tổ. Liên hệ công ty Đồ đồng Việt.

  Cửu huyền thất tổ – Tranh đồng cửu huyền thất tổ thờ cúng

  Ý nghĩa của bốn chữ “Cửu Huyền thất Tổ”

  “Thích độ nhân miễn tam đồ khổ

  Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương”

  Ðại ý là giáo lý đức Phật Thích Ca hoá độ chúng sinh để thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, và có khả năng cứu thoát cửu huyền và thất tổ được siêu thăng

  Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ

  Thất Tổ: Là bảy ông tổ. Tổ là ông nội của đời mình; đi ngược lên sáu đời nữa gọi là thất tổ.

  Như vậy, chữ “cửu huyền” bao quát hơn chữ “thất tổ”. Vì “thất tổ” chỉ cho các thế hệ đi trước, còn “cửu huyền” không những chỉ cho bốn thế hệ trước mà còn nhắc đến bốn thế hệ sau nữa. Chính vì vậy, nơi thờ phụng những vị quá vãng còn được gọi là “Nhà Thờ Cửu Huyền” (viết bằng tiếng Việt), thỉnh thoảng dùng bốn chữ “Cửu Huyền thất Tổ” (viết bằng chữ Hán).

  Quý Tăng Ni miền Nam và miền Bắc cũng dùng cụm từ này để chỉ cho nơi thờ ông bà, cha mẹ mình nhiều đời, nhưng không phổ biến rộng rãi, các vị thường dùng từ “hương linh” chỉ người đã khuất, và nơi thờ các hương linh ấy được gọi là “bàn linh”. Các tịnh xá thuộc hệ phái Khất Sĩ dùng từ “Cửu Huyền” hoặc cả “Cửu Huyền Thất Tổ” chỉ cho nơi thờ những người đã quá vãng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chấm Dứt “thỉnh Vong, Cúng Oan Gia Trái Chủ” Tại Chùa Ba Vàng
 • Tác Bạch Kỳ Siêu Cửu Huyền Thất Tổ
 • Sự Cúng Lạy Của Người Cư Sĩ Tại Gia
 • Câu Chuyện Cảm Động: Người Mẹ Trẻ Vượt Mưa Rét Quyết Tâm Đưa Con Về Chùa Ba Vàng Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng
 • Tịnh Xá Kỳ Hoàn Sớt Bát Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương
 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì? Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Buôn May Bán Đắt 100%?
 • Làm Sao Để Buôn Bán Đông Khách 1000% Từ Thầy Bùa Số 1️⃣
 • Dạy Trẻ Cách Cúng Dường
 • Nên Thay Đổi Cách Cúng Dường Để Bảo Vệ Sức Khỏe Cho Tăng Ni
 • Cách Cúng Dường Để Hưởng Được Nhiều Phước Báu
 • Đối với nước ta, thờ cúng là một nét đẹp tín ngưỡng được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong mỗi gia đình Việt đều có bàn thờ gia tiên kèm theo cửu huyền thất tổ. Bài viết hôm nay, chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc cửu huyền thất tổ là gì cũng như cách thờ cúng cửu huyền thất tổ đúng nhất.

  Cửu huyền thất tổ là gì?

  Trên các bàn thờ thường có các văn tự chữ hán, chữ nho, chữ cổ đời trước. Thế hệ con cháu hiện đại rất khó đọc được chữ và hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Vậy cửu huyền thất tổ là gì? Cửu huyền thất tổ là ai? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Khái niệm nay được chia thành 2 phần, đó là cửu huyềnthất tổ.

  Cửu huyền thất tổ theo quan niệm dân gian

  Cửu huyền là 9 đời, từ Cao – tằng – tổ – cha – mình – con – cháu – chắt – chít.

  Trong từ điển, chữ ” huyền” được hiểu với ý nghĩa là “đời” hoặc “thế hệ“. Đối với 9 thế hệ trên, khi phiên âm chữ Hán sẽ được viết chi tiết là: Cao – Tằng – Tổ – Khảo – Kỷ – Tử – Tôn – Tằng – Huyền. Nếu lấy thế hệ mình làm chính thì tính lên trên là 4 đời, tính xuống dưới là 4 đời, tổng 9 đời.

  Có một vị Hòa thượng đã giải thích rằng gọi là “Huyền” vì đây là chữ trong 2 chữ “cửu huyền“. Từ này được hiểu là “đen”, sự luân hồi giữa sống và chết. Khi chết thân xác trả về tứ đại, chất trong thịt và xương tan rã, biến thành màu đen nên được gọi là “huyền“. 9 thế hệ xoay vần, sống chết được gọi là “cửu huyền“.

  Thất tổ tức là 7 ông tổ: Cao – tằng – tổ – cao cao – tằng tằng – tổ tổ – cao tổ. Tổ chính là Ông nội đời mình, ngược lên 6 đời gọi là Thất tổ.

  Như vậy, có thể thấy rằng ” cửu huyền” có phạm vi bao quát hơn “thất tổ“. Bởi “cửu huyền” vừa nhắc tới thế hệ sau, vừa chỉ thế hệ trước. Trong khi đó, “thất tổ” chỉ cho những thế hệ đi trước. Do đó, nơi thờ những vị quá vãng được gọi là “Nhà thờ Cửu Huyền” hoặc dùng 4 chữ “Cửu Huyền Thất Tổ“.

  Cửu huyền thất tổ theo quan niệm Phật Giáo

  Theo quan niệm nhà Phật, chúng ta tồn tại ở một đời này chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi mắc xích dài vô tận. Bức tranh vô tận này lặp đi lặp lại từ đời này qua đời khác. Đó chính là luân hồi, hay nói rõ hơn là trở về chỗ cũ.

  Theo quy luật luân hồi, con người không chỉ có cha mẹ, ông bà trong đời này mà thực chất có rất nhiều nhiều cha mẹ, ông bà từ nhiều kiếp trước. Nó xoay theo quy luật Nhân – Quả: Trả – Vay. Có khi ông bà, cha mẹ ở kiếp trước lại trở thành con cháu của chúng ta ở đời này.

  Trong khi đó Đức Phật, Thầy và Tổ Thiền Tông là những vị nằm ngoài quy luật sinh tử. Đấng trên giúp chúng ta giác ngộ và soi đường, chỉ lối để chúng ta có thể thoát khỏi quy luật này. Trong danh từ nhà Phật, việc trở về từ chính quê hương của chúng ta được gọi là “Phật giới”. Đây chính là lý do Ân Phật, Thầy và Tổ phải đặt trên ân ông bà, cha mẹ.

  Các loại cửu huyền thất tổ hiện có

  Hiện nay có rất nhiều loại cửu huyền thất tổ làm bằng những chất liệu khác nhau đa dạng phong cách. Trong đó phải kể đến bài vị cửu huyền thất tổ, tranh thờ cửu huyền thất tổ, liễn thờ cửu huyền thất tổ. Chất liệu đa số bằng gỗ được sơn son thếp vàng, bằng đồng, hay nhôm (nhôm nhẹ hơn nhưng ít dùng), tranh cửu huyền thất tổ bằng giấy, tranh thêu…

  Thường các loại bài vị cửu huyền thất tổ đều có ghi chữ cửu huyền thất tổ to, nổi bật hơn các chữ còn lại. Văn tự có thể bằng chữ hán, chữ nho, chữ cổ, chữ hiện đại viết theo font thư pháp. Các văn tự còn lại phụ thuộc vào diện dích bài trí có thể sắp xếp nhiều chiều hướng cũng như số từ khác nhau.

  Bạn nên xem qua để có thể lựa chọn cho mình cửu huyền thất tổ phù hợp với nội thất phòng thờ.

  Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ

  Thờ cửu huyền thất tổ như thế nào? Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ ra sao? Thực chất, cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ cũng chính là cách lập bàn thờ gia tiên. Trong đó cần chuẩn bị các thứ thiết yếu như:

  • Bàn thờ cửu huyền thất tổ.
  • Bình hương, đèn, nến, hương, bình hoa, mâm thờ, kỷ chén thờ.
  • Mâm thờ gồm các món mặn như làm ngày giổ bình thường.
  • Bài vị cửu huyền thất tổ hoặc nếu tranh, liễn thờ thì thôi.
  • Bài cúng cửu huyền thất tổ (phía dưới).

  Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ cũng như áp dụng kinh cửu huyền rất quan trọng. Việc thờ cúng đúng cách sẽ thể hiện đại hiếu và giúp gia đình bình an, hạnh phúc. Nếu đặt bài vị cửu huyền thất tổ cũng như treo liễn thờ cửu huyền thất tổ sai vị trí sẽ khiến gia đạo bất hòa.

  Bài cúng cửu huyền thất tổ

  Bài cúng cửu huyền thất tổ hay kinh cửu huyền giúp cho con cháu tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, những người đã khuất trong gia đình. Thể hiện sự kính hiếu của con cháu, đồng lòng, đoàn kết yêu thương nhau.

  Nhà bác trưởng nơi có bàn thờ cửu huyền là nơi con cháu muốn cưới hỏi cần phải thắp hương báo cáo tổ tiên. Còn cách cắm hoa bàn thờ ngày cưới đẹp, đơn giản ngay tại nhà thì bạn nên ấn vào đây để tham khảo!

  Cửa hàng khonoithatdep chưa triển khai bán cửu huyền thất tổ bằng gỗ. Tuy nhiên chúng tôi có bán rất nhiều mẫu bàn thờ gỗ đẹp, tủ thờ gỗ đẹp đáp ứng nhu cầu thờ cúng của quý vị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Cơm Cho Người Thân Mới Mất
 • Truyền Thống Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất
 • Cúng Các Bác Giờ Nào? Mâm Cúng Chuẩn Gồm Có Những Gì?
 • Cách Cúng Kiến, Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi Bị Mẹ Nạo Phá Thai Theo Đúng Phật Pháp Luật Nhân Quả
 • Cách Đặt Ảnh Thờ Đúng Cách Trên Bàn Thờ Gia Tiên Cty Cp Dv Đồ Cúng Tâm Linh
 • Mâm Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa “cửu Huyền, Thất Tổ” Trong Văn Khấn Nôm
 • Chùa Bửu Minh Gia Lai
 • Những Bài Văn Tác Bạch Cho Chư Phật Tử
 • Tuyển Tập Các Bài Tác Bạch
 • Bỏ Túi Ngay Ý Nghĩa Và Cách Bài Trí Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Cực Hay
 • Xôi chè đầy tháng Ngon, Không phẩm màu Giá từ 25K/phần

  Người ta thường nói cúng hay làm ăn gì đó thường hay cúng Cửu huyền, đất đai trước, theo con hiểu Cửu huyền là ông bà cha mẹ mình nhiều đời trước, khi chết theo nghiệp mà thọ sanh, nếu chưa đầu thai thì còn ở trong các cõi atula, địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, nếu khong cúng Cửu huyền thì không độ cho làm ăn được, gia đình không vui thật ra

  Người ta thường nói cúng hay làm ăn gì đó thường hay cúng Cửu huyền, đất đai trước, theo con hiểu Cửu huyền là ông bà cha mẹ mình nhiều đời trước, khi chết theo nghiệp mà thọ sanh, nếu chưa đầu thai thì còn ở trong các cõi atula, địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, nếu khong cúng Cửu huyền thì không độ cho làm ăn được, gia đình không vui thật ra cúng là để tưởng nhớ ông bà thôi chớ họ không ăn được, quan trọng là cái tâm cúng và cách cúng.

  Tiểu Ni Diệu Hân xin trả lời bạn Diệu Phương! Cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp chẳng hạn như kiếp này cô tái sanh vào nhà cha mẹ cô hiện thực là 1 kiếp, trong 1 kiếp hiện thực cô có cha mẹ cửu huyền, nhưng cô có nhiều kiếp tiền khiên của cô nữa cộng lại cô có rất nhiều cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời, nhưng cô không hề hay biết vì cô chỉ biết ông nội, bà ngoại thâm chí bà cố ông cố, cô chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, nhưng trong lòng cô khi lớn lên, cô có gia đình cô tưởng nhớ đến ông bà cửu huyền thất tổ, cô cúng cả tấm lòng người con người cháu nhưng cửu huyền thất tổ của cô đã siêu sinh từ lâu rồi, cô cúng đó là tình thương tưởng nhớ của cô, cũng là công đức ân sâu không thể luận bàn, nếu như cửu huyền thất tổ cô đã siêu sinh về thế giới, bất cứ thế giới nào, cũng được cộng phước báo con cháu tiền khiên cúng bái tưởng nhớ, cửu huyền thất tổ cô dù không hề hay biết nhưng phước báo đó được vô lượng công đức vun trồng từ nơi cô, các chư vị có trách nhiệm dẫn dắt người đi siêu sinh, các chư vị ấy ghi tất cả công đức con cháu tiền khiên kiếp tưởng nhớ là công đức đó sẽ bù đắp cho cửu huyền cô được phước lành trong kiếp lai sinh tốt đẹp hơn, vì cửu huyền của cô đã cấy trồng công đức tình thương con cháu nhiều đời tưởng nhớ cúng bái, công đức đó là….chẳng hạn như cửu huyền của cô số kiếp trong kiếp lai sinh đó rất nghèo nhưng cộng thêm phần công đức của cô tưởng nhớ cúng bái, kiếp hiện tại của cô được cộng thêm phước báo là cửu huyền cô không có nghèo quá, nhưng với điều kiện là cô nên cúng trường chay.

  Đăng bởi Bichvan

  Tags: cách cúng thôi nôi, cúng thôi nôi, mâm cúng, Mâm cúng cửu huyền thất tổ, mâm cúng thôi nôi, thôi nôi, tiệc thôi nôi, tổ chức thôi nôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Tục Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Trong Văn Hoá Việt Nam
 • 8+ Mẫu Liễn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Đẹp Dát Vàng 24K Giá Tốt
 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì Và Những Điều Cần Chú Ý
 • Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Như Thế Nào?
 • Cửu Huyền Thất Tổ Danh Sách
 • Kinh Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Bí Cách Cúng Đầy Tháng Bé Gái
 • Cách Đọc Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia & Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày
 • Heo Quay Nguyên Con Cúng Bà Chúa Xứ Châu Đốc
 • Bài Cúng Vong Thai Nhi Tại Nhà Cho Linh Hồn Siêu Thoát
 • Tìm Hiểu Việc Thờ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ
 • Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn:

  Hôm nay ngày lễ giỗ cúng Cửu Huyền của chúng con, chúng con xin trì tụng kinh này, mong Cửu Huyền của chúng con được về cõi an nhàn. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư phật chứng minh.

  Khai kinh kệ:

  Lời thuyết của phật rất cao sâu

  Triệu đời tỷ kiếp con tìm cầu

  Hôm nay nghe được lời thầy dạy

  Rõ nghĩa Như Nai rất nhiệm mầu.

  Cúng Cửu Huyền:

  Thành kính lạy Cửu huyền Thất Tổ

  Ngỏ đáp ơn báo bổ sanh thành

  Con quy y Phật tu hành

  Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri.

  Noi theo hạnh từ bi của Phật

  Dứt bỏ đi những tật xấu xa

  Trau giồi đức hạnh thuần hòa

  Đạo Thiền cứu độ Mẹ Cha Cửu huyền.

  Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng

  Hương đăng hoa chúc tụng cầu xin

  Cửu Huyền Thất Tổ Hương Linh

  Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.

  Công dãy dỗ cao sâu thăm thẳm

  Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn

  Ăn cay uống đắng không sờn

  Vì con đau khổ không hờn phiền chi.

  Cha Mẹ rất từ bi hà hải

  Nội, Ngoại đồng bác ái tình thương

  Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương

  Từ đời vô thỉ không lường kiếp sinh.

  Ân dưỡng dục mênh mông như hải

  Ân sanh thành tợ Thái Dương cao

  Con nay muốn đáp công lao

  Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong.

  Lời phật dạy mênh mông biển khổ

  Cõi ta bà không chỗ dựa nương

  Chúng sanh vì bởi tình thương

  Tình ân tình ái mà vương nghiệp sầu!

  Sanh tử mãi biết đâu mà kể

  Cứ trầm luân trong Bể Ái, Hà

  Cũng vì bản ngã chấp ta

  Tham lam sân hận cùng là si mê.

  Những tội lỗi không hề dứt bỏ

  Đường tử sanh nên khó bước qua

  Làm con muốn cứu mẹ cha

  Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà đền ân.

  Đem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo

  Nhờ Chư Tăng tâm đạo nguyện cầu

  Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền

  Siêu sanh Tịnh Độ phước duyên đủ đầy.

  Ai muốn đáp công Thầy dạy dỗ

  Hãy đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền

  Chúng sanh tất cả các miền

  Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.

  Trước xuất thế lìa xa cõi tục

  Sau diệt tiêu lòng dục tánh phàm

  Chẳng còn ưu chuộng muốn ham

  Thân tâm Thanh Tịnh già lam dựa kề.

  Tu chứng đắc Bồ Đề Phật quả

  Độ chúng sanh tất cả siêu thăng

  Vượt lên cửu phẩm thượng tầng

  Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

  Ai hiếu thảo mau mau ghi nhớ

  Muốn đáp đền mối nợ từ xưa

  Cần nên thanh tịnh sớm trưa

  Công dày quả mãn phước thừa báo ân.

  Hồi dướng:

  Phẩm kinh con mới tụng rồi

  Nguyện đem công đức vào đời chúng con

  Chúng con nhất quyết lòng son

  Quyết tu Thanh Tịnh không còn trầm luân.

  Phật dạy chúng con chỉ “dừng”

  Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay

  Tại nơi Thiền Tông phật đài

  Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

  Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng

  Đời con đã hết gian nan

  Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền Tông.

  Tâm con hiện tại đã không

  Chúng con một lòng thực hiện thiền tông

  Dù cho thế giới hoại không

  Hư không có hoại lòng con vẫn bền.

  Nhờ Phật con đã đứng lên

  Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi

  Đời con đại phúc Phật ôi!

  Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

  Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

  (Trích trong Kinh Tụng Theo Pháp môn Thiền Tông – NXB Hồng Đức)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Sửa Nhà, Hướng Dẫn Cách Cúng
 • Có Nên Và Cách Thờ Cúng Ở Phòng Trọ
 • Cách Cúng Phật 4 Mặt Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Về Nhà Mới Cho Gia Đình Việt Đúng Thủ Tục Nhất
 • Bài Văn Khấn Mùng 1 Tết 2022 Đầu Năm Tân Sửu Cầu #tài Lộc #hanh Thông
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100