Sự Tích Đức Phật Di Lặc

--- Bài mới hơn ---

 • 1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết
 • Những Điều Cần Biết Khi Bày Trí Tượng Phật Di Lặc Trong Nhà
 • Mua Tượng Phật Di Lặc Bằng Gốm Sứ Bát Tràng Ở Đâu Giá Rẻ Nhất
 • Thần 4 Mặt Thái Lan Ở Chùa Sùng Chính Quận 8 Tphcm
 • Phật Bốn Mặt Thái Lan Nguồn Gốc Và Sự Linh Thiêng
 • Đức Phật Di Lặc là vị Phật thứ năm trong Hiền Kiếp nối ngôi Phật Thích Ca. Tuy nhiên số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trong trời đất hóa thân trong mười phương mà thuyết pháp độ chúng sinh. Phật Di Lặc có tướng mập tròn, thường có trẻ con quấn quýt vui vẻ xung quanh.

  Ngày xửa ngày xưa tại một nước Lương nọ, đời Ngũ Quý, tại Phụng hóa Châu Minh, có một vị hòa thượng thân hình khác người, trán nhăn bụng lớn và hình vóc mập mạp. Chẳng biết vị hòa thượng này đến từ đâu, tên họ là gì, chỉ thấy ông thường mang theo một cái túi vải và một chiếc gậy tích trượng nên mọi người gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng. Hòa thượng tính rất đỗi khôi hài, ban ngày đi lưu lạc không cỗ định, ông đi đâu rồi cũng trở về chùa Nhạc Lâm.

  Mỗi lần đi đường là xung quanh ông lại có 18 đứa trẻ con vây xung quanh mà vui đùa, ông cứ nhoẻn miệng cười mãi. Mọi người cho ông những vật gì, khi ăn xong, còn lại bao nhiêu đều gói bỏ vào chiếc túi vải bên hông.

  Có một lần, Hòa thượng gặp thầy Sa Môn, ông vỗ vai một cái làm cho thầy giật mình, thầy Sa Môn mới ngó hỏi:

  – Hòa thượng có việc gì thế?

  Xét nét lo lường giữ lấy ta;

  Tâm để rỗng thông thường nhẫn nhục,

  bửa hằng thong thả phải tiêu ma;

  Nếu người tri kỷ nên y phận,

  Dẫu kẻ oan gia cũng cộng hòa;

  Miễn tấm lòng này không quái ngại,

  Tự nhiên chứng đặng “Lục ba la”

  Ông Trần cư sĩ lại hỏi rằng:

  – Hòa thượng người có pháp hiệu hay không?

  Hòa thượng đáp:

  – Ta có chiếc túi vải này, rộng lớn vô biên, mở ra là thấy mười phương cõi lạc, ung dung tự tại.

  Trần cư sĩ thắc mắc:

  – Thế Hòa thượng có hành lí mang theo không?

  Ngài cười mà nói rằng:

  – Ta chỉ có thân này, cơm ăn vạn nhà, ngao du thiên hạ, đâu vướng bận những phàm tục trần thế?

  Ông Trần cư sĩ nghe thế thì cảm phục lắm, ông kính cẩn:

  – Đệ tử không tinh thông phật pháp, vậy làm thế nào để thấy Phật đây?

  Hòa thượng bèn đáp:

  – Phật chính là tâm mình vậy, tâm thiện chính là Phật trong lòng, các người có đi khắp nơi cũng không bằng tấm lòng chân thật hướng thiện.

  Cư sĩ gật đầu hiểu chuyện:

  – Cảm tạ ngài đã khai thông, lần này ngài đi nên ở nơi đình chùa, đừng ở nhà thế gian mà sinh phiền não.

  Hòa thượng bèn đáp:

  – Ta lấy bốn phương làm nhà, người kia tâm linh rõ ràng thì không thể tạo ngược, chúng sinh là con trời, gieo nhân ắt gạp quả.

  Trần cư sĩ nghe thế thì nể phục, lại rất cóc ảm tình, bèn thưa:

  – Xin hòa thượng ở lại nhà tôi một đêm dùng cơm chay với tôi, đệ tử hết lòng cung kính mong người từ bi ai nạp.

  Hòa thượng gật đầu đồng ý, sáng ra hào thượng dậy từ sớm bỏ đi, trước khi đi òa thượng viết một bài kệ dán trên cửa:

  Ta có một thân Phật,

  Có ai đặng tường tất;

  Chẳng vẽ cũng chẳng tô,

  Không chạm cũng không khắc;

  Chẳng có chút đất bùn,

  Không phải màu thể sắc;

  Thợ vẽ, vẽ không xong,

  Kẻ trộm, trộm chẳng mất;

  Thể tướng vốn tự nhiên,

  Thanh tịnh trong vặc vặc;

  Tuy là có một thân,

  Phân đến ngàn trăm ức.

  Hòa thượng đến quận Tứ minh thì hay giao du với ông Tưởng Tôn Bá, hai người như bạn lâu năm mà thân thiết. Hòa thượng khuyên Tưởng Tôn Bá nên niệm câu chú mỗi ngày: “Ma ha bát nhã ba la mật đa”. Vì vậy người ta đều kêu ông Tưởng Tôn Bá là: Ma ha cư sĩ. Một ngày nọ hai người cùng tắm dưới khe Trường Đinh, ông Ma Ha mới nhìn thấy lưng hòa thượng có 4 con mắt rực rỡ chói sáng thì ngạc nhiên hết sức bèn thốt lên:

  – Hòa thượng đúng là một vị Phật tái thế.

  Hòa thượng liền bảo:

  – Người chớ tiết lộ ra ngoài, ta và ngươi đã kết thân 4 năm rồi, nay đã đến lúc ta phải đi, vậy ta hỏi ngươi có muốn giàu sang hay không?

  Ông Ma Ha cư sĩ thưa rằng:

  – Giàu sang như mây trôi gió cuốn, không bền chắc được, tôi chỉ mong con cháu tôi đời đời viên mãn.

  Hòa thượng thò tay vào túi móc ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Ma Ha cư sĩ căn dặn ông phải giữ gìn cho kĩ cũng như hậu vận của ông. Ma Ha cư sĩ chưa hiểu gì thì hòa thượng đã bỏ đi, vài bữa sau hòa thượng quay lại bảo:

  – Nhà ngươi có hiểu ý ta hay không?

  Ma ha cư sĩ cung kính mà thưa rằng:

  – Thưa ngài, tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa tỏ tường được.

  Hòa thường cười đáp:

  – Ta muốn cho con cháu nhà ngươi sau này cũng như mấy vật của ta cho đó vậy.

  Thế rồi hòa thượng từ giã đi. Quả nhiên về sau con cháu Ma Ha được vinh hoa phú quý, hưởng lộc nước đời đời.

  Ngày mồng ba tháng ba năm thứ ba niên hiệu Trịnh Minh, hòa thượng không chút bệnh tật, ngồi trên bàn thạch gần mái chùa Nhạc Lâm mà nhập diệt. Có một ông Trấn Đình trước kia hay giật túi vải của hòa thượng mà đốt, cứ đốt xong hôm sau lại thấy cái túi vải vẫn y nguyên trên người hào thượng thì kinh hãi, để tỏ lòng hối lỗi ông Trấn Đình lo mua quan quách mà tẩn liệm thi hài, nhưng khi khiêng quan tài đi chôn thì bao nhiêu người cũng không khiêng nổi. Trong mấy người đó có một người họ Đồng ngày thương tỏ lòng tôn kính hòa thượng trọng hậu, bèn đi mua cái quan tài khác, rồi liệm thi hài của Ngài thì đến khi khiêng, số người vẫn như đó mà khiêng nhẹ bỗng. Mọi người thấy thế thì cung kính muôn phần.

  Dân chúng tỏ lòng mến mộ bèn cùng nhau xây tháp cho Ngài ở núi Phong Sơn, nơi mà trước kia Ngài từng ngự, có chỗ để tích Trượng, chỗ để bình bát của Ngài. Những chỗ sâu, cạn, chỗ lớn chỗ nhỏ đều có nước đầy ắp, dẫu trời hạn thì cũng chưa bao giờ khô cạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chúng Ta Hiểu Sai Về Đức Phật Di Lặc Như Thế Nào
 • Bài Khấn Phật Dược Sư
 • Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 • Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Gỗ Mít Sơn Son Thếp Vàng
 • Phân Biệt Phật Thích Ca Và Phật A Di Đà Để Không Nhầm Lẫn
 • Phong Thuỷ Đặt Tượng Di Lặc, Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Bằng Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Đón Tài Lộc Vào Nhà
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Tại Gia
 • Bài Khấn Cúng Phật Tại Gia Và Lễ Chùa
 • Bài Văn Cúng Khấn Trong Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)
 • Bài Cúng Phật Quan Âm
 • Phong Thuỷ Đặt Tượng Di Lặc, Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc bằng đồng mang may mắn, bình an cho gia chủ.

  Phật Di Lặc trong Phật giáo:

  Di Lặc là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ”, cũng có thuyết có tên là Vô Năng Thắng phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa. Di Lặc là một vị Bồ Tát hay là Chuyển luân thánh vương.

  Trong Phật giáo Tây Tạng, bồ tát Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Trong Phật giáo Trung Hoa, từ thế kỷ 10, hòa thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Di Lặc.

  Theo kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Phật sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, và chứng ngộ thành Phật. Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni.

  Phật Di Lặc được tất cả các trường phái Phật giáo chấp nhận và là vị Bồ tát duy nhất được tôn kính trong truyền thống Phật giáo của cả trường phái Đại Thừa và Nguyên Thủy.

  Hình tượng và ý nghĩa Phật Di Lặc trong Phật giáo và đời sống:

  Phật Di Lặc trong Phật giáo thường ngồi trên ghế, thả lỏng hai chân trên mặt đất hoặc vắt một chân lên ghế. Là một vị Bồ tát, Ngài thường đeo nhiều trang sức. Thường thì Ngài mang theo một cái tháp nhỏ trong cái mũ của mình, tượng trưng cho ngôi chùa chứa các pho tượng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giúp Ngài xác định nó khi kế vị, và Ngài cũng giữ một bánh xe pháp được đặt trên hoa sen.

  Tại Trung Quốc, Bồ tát Di Lặc được biểu hiện dưới dạng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quýt xung quanh, hoặc mang tiền tài cười tươi như một biểu tượng của phúc lộc an khang.

  Trong phong thủy, Phật Di Lặc được cho là mang lại may mắn và hạnh phúc, giải tỏa những muộn phiền thành sự vui vẻ và hạnh phúc. Điểm đặc biệt nhất mỗi khi nhìn vào tượng Phật Di Lặc đó chính là nụ cười hoan hỉ bất diệt, là tấm lòng bao dung độ lượng không bờ bến.

  Tướng nụ cười của Phật cho người nhìn cảm giác vô lượng từ tâm, thanh thản nhẹ nhàng. Tướng lỗ tai dài biểu thị sự từ ái, lỗ tai biết lắng nghe ai khen cũng cười, ai chê cũng cười chằng phật lòng ai. Tướng bụng tròn thể hiện lòng từ bi rộng lớn sẽ chứa hết mọi chuyện buồn thế gian.

  Dân gian truyền nhau rằng xoa bụng Phật Di Lặc sẽ gặp được may mắn. Chiêc túi vài đơn sơ người quải trên vai cũng là dùng để đựng vô lượng diệu pháp bố thí cho chúng sinh. Thân hình mập mạp, nụ cười tươi tắn làm cho người trở nên gần gũi hơn với mọi người, để Phật có thể nghe tiếng lòng than thở mà hóa giải điêu ấy thành niềm vui, mang nụ cười bất diệt đến thế gian.

  Tượng Phật Di Lặc chơi cùng với trẻ nhỏ mang ý nghĩa về sự sung túc con cháu, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

  Tượng kết hợp cùng các yếu tố của cải như tiền vàng, thỏi vàng, gậy như ý, bao tiền… mang ý nghĩa tài lộc và may mắn tài chính.

  Tượng kết hợp với Đào tiên, cành Tùng hoặc bình hồ lô mang ý nghĩa về sức khỏe tốt và sự trường thọ. Riêng tùng còn có sức mạnh phong thủy mạnh mẽ có thể xua đuổi được tà ma ngoại đạo.

  Tượng Phật ôm đá thể hiện cho hành động thu lượm những nỗi buồn thiên hạ gom về mình. Mặt tượng không buồn mà vẫn thể hiện nét vui tươi, hóa giải nỗi buồn sầu thành nụ cười của niềm vui và hạnh phúc.

  Tượng Di Lặc đứng một chân cao chân thấp hoặc tượng đang ngồi với một chân chống lên. Đây là hình ảnh đặc biệt của Phật giáo thể hiện tinh thần luôn luôn sẵn sàng cho việc giáo hóa chúng sinh, đồng thời cũng thể hiện được những giáo lý của người.

  Có thể nói, Phật Di Lặc là một biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, mang may mắn, bình an, cát khí, tài lộc, trường thọ…cho gia chủ.

  Phong Thuỷ đặt tượng Di Lặc trong nhà:

  Nên đặt tượng Phật ở nơi có vị trí cao ráo (khoảng 1 mét) và nhìn thẳng ra cửa nhà. Đức Phật sẽ biến toàn bộ nguồn khí vào nhà thành nguồn năng lượng tốt, tạo không khí vui vẻ, yên bình.

  Đặt tượng ở hướng Tây Bắc là cung Quý Nhân phù trợ. Đặt tượng ở hướng Đông Nam chính là cung Thiên Lộc.

  Nếu không, cần bày tượng ở một chiếc bàn cạnh tường hoặc ở góc xa nhất của phòng, đối mặt với cửa chính. Ngoài ra, để Đức Phật có thể nhìn thấy bởi tất cả các thành viên trong gia đình, nên đặt tượng ở hướng Đông.

  Đặt tượng Di Lặc trên bàn học và bàn làm việc sẽ giúp đường công danh vững chặt, học hành đỗ đạt. Việc nhìn ngắm tượng Phật Di Lặc thường xuyên còn giúp giải tỏa căng thẳng, phấn chấn tinh thần học tập và làm việc đều có hiệu quả.

  Đặt tượng Phật Di Lặc trong xe còn giúp cho tài xế hoặc những người phải thường xuyên lái xe giảm bớt căng thẳng, tập trung, minh mẫn, tránh được tai nạn và cơ thể giảm bớt mệt mỏi.

  Để đem lại tiền tài cho gia đình, có thể bày trên két sắt, tủ đựng tiền… Đầu và cuối ngày, trước khi ra khỏi nhà hoặc lúc trở về nhà, có thể xoa bụng tượng Phật để xua tan mọi nỗi niềm, mệt mỏi và cảm thấy thư thái tinh thần hơn. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tinh thần về nhà thường rất uể oải. Đặt tượng Phật Di Lặc ở chỗ dễ thấy nhất để khi bước vào nhà nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Phật thì mọi mệt mỏi sẽ giảm bớt đi rất nhiều, nhìn ngắm nụ cười Phật thường xuyên còn giúp mang lại niềm vui trong cuộc sống.

  Có những quy tắc phong thuỷ nhất định bạn cần phải tuân thủ khi đặt tượng Phật Di Lặc để tránh rước xui xẻo vào nhà như sau:

  – Không được đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng bếp, phòng tắm hay phòng ngủ.

  – Không đặt tượng Phật Di Lặc gần các thiết bị điện, thiết bị công nghệ.

  – Không đặt tượng Phật Di Lặc ở dưới hoặc gần cầu thang – nơi mọi người đi lại nhiều – sẽ khiến gia đình gặp nhiều chuyện lận đận.

  – Khi dọn dẹp, không được đặt trực tiếp Tượng Phật xuống sàn nhà, đó là sự bất kính.

  – Không được cất giấu tượng Phật trong két sắt, tủ, hộp hay rương khóa lại khiến Phật không hài lòng, người trong gia đình dễ đau ốm và gặp chuyện không may mắn.

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc, cách khai quang Phật Di Lặc, cách thỉnh Phật Di Lặc về nhà:

  Phật Di Lặc với nét mặt phúc hậu, mang nhiều tốt lành nên nhiều nơi xem tượng Di Lặc như thần tài để thờ cúng với mong cầu tài lộc, may mắn và kinh doanh phát đạt.

  Tuy nhiên, cần phải nhớ Phật Di Lặc là một vị phật chứ không phải thần tài nên cách thờ cúng Phật Di Lặc trong nhà cũng sẽ khác xa với thần tài. Trước tiên, trước mặt Phật thì không nên cầu xin danh vọng hay tiền tài vật chất. Đặc biệt, thần tài có thể cúng cỗ mặn nhưng với Phật Di Lặc thì chỉ được cúng chay. Gia chủ nên nhớ những đều này để thờ cúng Phật Di Lặc đúng chuẩn và mang đến điềm lành.

  Những người thờ phật tại gia trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang, chọn giờ tốt, ngày tốt – tuy nhiên đây chỉ là tín ngưỡng hoặc phong tục dân gian chứ không hề được quy định trong kinh phật.

  Theo Pháp sư Tịnh Không trong “Phật giáo là gì” thì khi thỉnh tượng phật về nhà không cần thiết phải nhờ pháp sư hay bất kì ai “khai quang” bởi “chính tượng phật, bồ tát vì chúng ta mà khai quang”.

  Theo quan điểm Phật giáo thì Phật, Bồ Tát có mặt khắp mọi nơi, không nơi nào không ứng hiện. Do đó, việc thỉnh phật di lặc về nhà chủ yếu dựa vào cái tâm của gia chủ khi thờ phật. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quí nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.

  Đối với những ai lập ban thờ Phật kĩ càng hoặc có mong muốn lớn về năng lượng Phật trong phong thuỷ, có thể khai quang như sau:

  Tượng Phật mới tạo, thỉnh từ cửa hàng về, trước đi thực hiện nghi lễ phải được cẩn thận lau chùi, loại bỏ bụi bẩn (tẩy uế). Nước dùng để tẩy uế phải là nước sạch sử dụng kèm với hương liệu là hoa tươi (cánh hoa sen, hoa hồng,…). . Sau đó, đọc trì chú bài đọc trì chú bài “Thanh Tịnh Pháp Án Lam Xóa Ha” (21 hay 27 tức đọc 9×3 lần) dùng với ấn Bảo thủ và kiết tường. Nước đã dùng đổ ra trước sân hay vẩy chung quanh nhà, không đổ xuống cống.

  Trì chú Thanh Tịnh Pháp 7 hay 9 ngày. Dùng chỉ ngũ sắc kết lại thành dây. Ngũ sắc là năm mầu của ngũ hành: Vàng, Trắng, Đen (hay xanh da trời), Xanh lá cây, và Đỏ. Dùng chú tẩy uế rồi vừa kết chỉ vừa trì Lục tự Đại Minh Thần Chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng”.

  Sau khi đã đầy đủ, để kinh Bát Nhã phạn tự trên Kinh Đại Bi Sám Pháp, để Đại Bi Tâm chú phạn tự chồng trên kinh Bát Nhã, rồi cuốn tròn lại, cuộn sao cho thấy các chủng tử ở ngoài. Dùng dây chỉ ngũ sắc đã kết cột kinh lại. Có thể gấp lại và bỏ trong bao, dùng dây ngũ sắc cột miệng bao lại.

  Vẽ 3 chủng từ Om Ah Hum (Phạn tự hay Tạng tự đều được) canh vẽ sao cho chữ Om nằm phần giữa hai lông mày, Ah ở miệng, và Hum ở cổ của tượng – khoản cách đều nhau. Hay in ra rồi lấy mực đỏ đồ lên. Khi vẽ chữ Om thì trì chữ OM, vẽ chữ Ah thì trì chú AH, vẽ chữ Hum thì trì chú HUM. Nếu tập vẽ các chủng từ, nên mang đi đốt.

  Dùng giấy có Om Ah Hum dán ở trong lòng tượng đúng theo vị trí như trên. Để kinh đã cuốn dựng đứng trong lòng tượng. Để cho chữ viết đứng, đừng để ngược xuống. Niêm kín lỗ rỗng dưới lòng tượng lại. Phần này luôn trì “Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn – Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Cảm Ứng”.

  Sau đó đã có thể đem tượng Phật đi thờ cúng.

  Ví không phải là một nghi lễ chính thống của Phật giáo, nghĩa là sẽ không có một nghi thức tránh truyền, một văn bản cụ thể. Chính ví vậy mà sẽ có những cách làm lễ khác nhau, không bó buộc chỉ ở một cách cố định như trên. Nếu có thể, tham khảo thông tin từ nhiều nguồn, nhiều người có kinh nghiệm.

  Tượng Phật Di Lặc bằng đồng thờ cúng, trang trí, phong thuỷ:

  Tượng Phật Di Lặc bằng đồng có nhiều kích cỡ, kiểu dáng và bền đẹp, được sử dụng nhiều trong trang trí nhà cửa, thờ cúng và phong thuỷ.

  Tượng Phật Di Lặc thể hiện bề ngoài hạnh phúc, vui vẻ, gắn với tài lộc, may mắn, thường có khuôn mặt cười thật tươi, hiền từ, bụng càng to càng tốt, đi cùng tiền vàng, thỏi vàng hay cá chép để tăng phần may mắn bình an và ý nghĩa hơn.

  Trong phong thuỷ, cá chép mang ý nghĩa cho sự thăng tiến, thuận lợi tài lộc. Hình ảnh cá chép thường gắn với cá chép vượt vũ môn, cá chép hoá rồng, cá chép hoa sen,…. Tất cả đều mang ý nghĩa ý nghĩa tốt lành cho người dùng.

  Tượng có các thế ngồi đài sen, ngồi cá chép, kéo túi tiền, đứng gánh tiền… dù ở tư thế nào thì cũng luôn là gương mặt cười nổi bật. Đặt thờ cúng, trang trí phòng khách, phòng làm việc… đều khiến gia chủ cảm thấy thư thái mỗi khi nhìn thấy. Chưa cần các tác dụng khác, chỉ cần tinh thần thoải mái, vui vẻ thì mọi chuyện đều nhẹ nhàng, hanh thông.

  Tượng đồng Phật Di Lặc có nhiều kích cỡ từ nhỏ đến lớn tuỳ yêu cầu không gian trưng bày. Các mẫu tượng lớn và đặc sắc thường không có sẵn mà được làm theo đặt hàng của từng khách hàng. Ngoài tượng đúc từ đồng thau, đồng đỏ chạm khảm tam khí, ngũ sắc… thì tượng Phật Di Lặc bằng đồng thường được dát vàng 9999 cực kỳ nổi bật và sang trọng. Các mẫu cỡ lớn được đúc từ đồng cát tút cao cấp có màu vàng sáng tự nhiên bền đẹp cũng được nhiều người ưa thích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Sao Cho Phù Hợp Phong Thủy Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Như Thế Nào Để Đúng Phong Thủy Nhất ?
 • Bài Cúng Chuyển Văn Phòng Mới ( Chuẩn Văn Khấn Nhất)
 • Văn Khấn Bài Cúng Khi Đi Lễ Phủ Tây Hồ Cầu Tài Lộc
 • Bài Cúng Ở Phủ Tây Hồ
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Tại Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Khấn Cúng Phật Tại Gia Và Lễ Chùa
 • Bài Văn Cúng Khấn Trong Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)
 • Bài Cúng Phật Quan Âm
 • Hướng Dẫn Phật Tử Cúng Đêm Giao Thừa Năm 2022 Chuẩn Nhất
 • Cách Thỉnh Phật Bà Quan Âm
 • Di Lặc là một trong những vị Phật quan trọng trong tín ngưỡng dân gian. Chính vì vậy, cách thờ cúng Phật Di Lặc ra sao cho đúng là điều khiến nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, Vinh Vượng sẽ giúp bạn có được câu trả lời. Từ đó, thực hiện nghi lễ thờ cúng Phật Di Lặc đúng cách nhất.

  1. Tìm hiểu về Phật Di Lặc

  Hình tượng Phật Di Lặc rất phổ biến trong văn hóa Phương Đông. Nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc, của người.

  1.1 Sự tích Phật Di Lặc

  Di Lặc chính là vị Bồ Tát quan trọng, xuất hiện trên trái đất đã được giác ngộ hoàn toàn, chứng ngộ Thành Phật. Ngài sẽ tiến hành giảng dạy Phật Pháp và giáo hóa cho chúng sinh.

  1.2 Ý nghĩa của Di Lặc trong đạo Phật

  Tại Việt Nam, Tây Tạng và Trung Quốc, Di Lặc được rất nhiều người thờ cúng. Trong các tranh có từ cổ xưa, người được miêu tả với hình ảnh ngồi trên ngai với hai chân bắt chéo, tay đặt xuống dưới sàn.

  Đó là hình ảnh biểu trưng, mang hàm ý Phật Di Lặc luôn sẵn sàng đứng dậy, đi khắp nơi để thực hiện việc giáo hóa chúng sinh. Ở những hình ảnh đầu tiên, người được mô tả giống với một vị hoàng tử với thân hình thanh mảnh, tuấn tú và mặc trang phục hoàng gia Ấn Độ. Sau này, hình ảnh Phật Di Lặc quen thuộc hơn với thân hình đẫy đà, bụng lớn và gương mặt tươi cười, phúc hậu.

  Hiện tại, Phật Di Lặc đã được thờ cúng ở khắp nơi. Không chỉ có chùa, tượng di Lặc còn được thờ trong nhà riêng, cửa hàng, công ty…

  2. Cách thờ cúng Phật Di Lặc tại gia bạn nên biết

  Khi sinh ra, mỗi người đều sở hữu hai mạng. Đó chính là Sinh và mệnh cung. Trong quan niệm phong thủy, có 5 loại cung khác nhau chính là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Và không phải ai trong số người mang 5 loại cung mệnh này cũng có thể thờ cúng tượng Phật Di Lặc.

  Với tượng làm từ chất liệu gỗ, việc thờ cúng phù hợp với người mang mệnh mộc, kim, hỏa. Khi đó, việc thờ cúng tượng Di Lặc trong nhà sẽ mang tới cho gia chủ nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.

  2.2 Lựa chọn tượng như thế nào?

  Khi chọn tượng để thờ cúng tại gia, bạn nên chú ý tới kích thước, kiểu dáng và chất liệu tượng. Hiện nay, chất liệu được ưa thích nhất trong chế tác tượng Phật và các vật phẩm phong thủy chính là gỗ. Bởi chúng mang nhiều ý nghĩa linh thiêng, gần gũi với thiên nhiên và đời sống của con người.

  Về hình dáng, bạn có thể chọn tượng Phật vi hành, tượng ngồi trên ngai, Di Lặc đeo bọc tiền, vác tùng… Ngoài ra, đừng quên chú ý tới kích thước nào phù hợp với không gian trưng bày của gia đình mình để chọn tượng thật phù hợp.

  2.3 Cách thỉnh tượng Di Lặc về nhà

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc sau khi thỉnh tượng về nhà là thông tin đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, việc thỉnh tượng lại không đòi hỏi quá nhiều nghi lễ. Theo đó, mọi người chỉ cần thỉnh tượng, sau đó làm một lễ nhỏ hoặc đặt tượng trên chùa. Từ đó, đảm bảo tượng có thể hấp thu được những linh khí cần thiết.

  Về việc khai quang tượng Di Lặc, không nhất thiết phải mời pháp sư. Mọi người hoàn toàn có thể thực hiện nghi thức này tại nhà mà không cần ai giúp đỡ. Bởi theo Phật giáo, chính tượng Phật sẽ vì chúng ta mà khai quang để tỏa ra ánh sáng, ban phát phúc lành cho con người.

  Có thể nói, việc thỉnh tượng về nhà ra sao tùy thuộc vào tâm của gia chủ, lòng thành của gia chủ ra sao. Mọi người không cần quá trú trọng tới những chi tiết khác.

  2.4 Lựa chọn vị trí đặt tượng

  Rất nhiều người không biết nên đặt tượng ở đâu sau khi thỉnh về. Không có quy luật cho việc này. Tuy nhiên, mọi người nên lưu ý những điều sau để đặt tượng ở vị trí tốt nhất:

  • Vị trí đẹp nhất để tiến hành trưng bày tượng Di Lặc trong phong thủy chính là đối diện với cửa chính. Lúc này, mọi người nên lưu ý đặt tượng trên bệ với độ cao từ 1m trở lên, hướng tượng nhìn thẳng ra phía cửa ra vào.
  • Trong trường hợp không thể tìm được vị trí thỏa mãn những yêu cầu trên, gia chủ hãy đặt tượng tại một cái bàn cao ở cạnh tường. Tốt nhất, bạn nên đặt ở góc xa nhất của căn nhà đối diện với cửa chính.
  • Tượng di Lặc nên đặt tại các cung tốt trong không gian. Như cung diên niên, cung sinh khí, cung thiên y, phục vị. Từ đó, đảm bảo gia đình sẽ nhận được nhiều may mắn.
  • Nếu không biết đặt như thế nào, bạn có thể chọn đặt tượng tuân theo hướng của căn nhà. Từ đó, tránh được tình trạng âm dương thuận nghịch.
  • Tuyệt đối không được đặt tượng tại nơi ẩm thấp, gần với nhà vệ sinh hay nhà tắm…

  2.5 Cách thờ cúng Phật Di Lặc trong nhà

  2.5.1 Cách thờ cúng tượng:

  • Tuyệt đối không sử dụng đồ ăn mặn để cúng Phật Di Lặc. đó là bởi Di Lặc là người của nhà phật nên cần cỗ chay. Không cần quá cầu kỳ trong những nghi lễ này. Mọi người chỉ cần làm theo điều kiện kinh tế là được.
  • Trong khi thờ cúng, cấn sử dụng hoa tươi.
  • Với Phật Di Lặc, việc cúng bái nên thực hiện vào rằm và ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng.
  • Cần thường xuyên làm sạch tượng bằng khăn sạch để chứng tỏ lòng thành kính của mình.

  2.5.2 Lưu ý quan trọng:

  Trong một gia đình tuyệt đối không thờ quá nhiều tượng Phật. Tối đa mọi người chỉ được chọn đặt 3 bức tượng mà thôi. Nếu đặt quá 3 vị sẽ gây nên nhiều hậu quả không tốt trong phong thủy. Trong trường hợp thờ tới 3 vị, mọi người cần chú ý đặt tượng đồng cấp.

  3. Mua tượng Phật Di Lặc chất lượng ở đâu?

  Xưởng Đồ gỗ Vinh Vượng hiện có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đa dạng. Chúng tôi mang tới cho người dùng những bức tượng tuyệt đẹp với chất lượng cao. Không chỉ có những mẫu tượng sẵn, chúng tôi còn tiến hành sản xuất tượng bằng chất liệu với kiểu dáng theo đúng nhu cầu của khách hàng.

  Nếu bạn đang cần một bức tượng gỗ Phật di Lặc, hãy đến với Vinh Vượng. Chúng tôi sẽ tư vấn để bạn biết đâu là sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Đồng thời, các chuyên gia của Vinh Vượng cũng rất vui lòng tư vấn cho bạn về cách thờ cúng, thỉnh tượng để mang lại thật nhiều may mắn cho gia đình.

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc trong gia đình không quá phức tạp. Trong trường hợp bạn cần tư vấn thêm về điều này, hãy liên hệ ngay với Vinh Vượng. Chúng tôi sẽ rất vui được hỗ trợ bạn đấy.

   Hotline: 0988.796.000 – 0918.530.260

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Đón Tài Lộc Vào Nhà
 • Phong Thuỷ Đặt Tượng Di Lặc, Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Bằng Đồng
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Sao Cho Phù Hợp Phong Thủy Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Như Thế Nào Để Đúng Phong Thủy Nhất ?
 • Bài Cúng Chuyển Văn Phòng Mới ( Chuẩn Văn Khấn Nhất)
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Trong Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đặt Bàn Thờ Thổ Công, Thổ Địa Thần Tài
 • Hướng Dẫn Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Hợp Phong Thủy Bạn Nên Biết
 • Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ
 • Cách Bài Trí, Sắp Xếp Trên Bàn Thờ Gia Tiên
 • 5+ Cách Trưng Bày Bàn Thờ Gia Tiên Đúng Phong Thủy Của Người Việt
 • Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ nu nghiến

  Để thờ Phật Di Lặc thì đầu tiên bắt buộc bạn phải có tượng. Tốt nhất bạn nên thỉnh tượng ở chùa về, nếu không có điều bạn có thể mua tượng ở những nơi uy tín rồi gửi ở chùa một thời gian.

  Theo một số nhà sư thì Phật có ở mọi nơi, Phật vì chúng ta mà khai quang nên chỉ cần tâm cùng lòng thành thì việc thờ cúng đã trọn vẹn. Nếu bạn muốn an tâm hơn thì sau khi có tượng bạn có thể làm lễ khai quang bằng cách chọn ngày lành tháng tốt và nhờ các sư thầy để làm lễ, niệm chú cho tượng. Bạn phải chuẩn bị thật kỹ để làm lễ, không được làm qua loa mà phải thật chu đáo.

  Tượng Phật Di Lặc gỗ bách xanh

  Vị trí đặt bàn thờ Phật Di Lặc

  Bàn thờ phải đặt ở những nơi trang nghiêm, trang trọng. Nếu có không gian gia chủ nên đặt bàn thờ tại một gian riêng. Nếu hạn hẹp về diện tích, có thể bàn thờ đặt đối diện với của chính để thu hút tài lộc và cách mặt đất ít nhất 1m.

  Ngoài ra, bạn nên đặt bàn thờ về hướng đông hoặc hướng tây. Hướng đông là hướng Phật quay mặt ra để thiền định, còn hướng tây tượng trưng cho Trời, hướng của tây phương cực lạc.

  Phật là đấng tối cao không thể xem ngang bằng với gia tiên, như vậy là bất kính, gây không tốt đến gia đình. Trường hợp bạn thờ Phật Di Lặc cùng với gia tiên thì không được để tượng thấp hơn hay ngang hàng với bài vị, bát hương của gia tiên, bàn thờ Phật phải cao hơn.

  Lưu ý không được sử dụng đồ gỗ đã qua sử dụng để làm bàn thờ.

  Khi làm lễ cúng Phật Di Lặc phải có một số thứ như sau:

  – Hương: phải thắp số hương lẻ 1, 3, 5, 7, 9 nén

  – Hoa: hoa sử dụng để cúng nên là những loại hoa màu sáng như hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa huệ

  – Trà: nước trà phải tươi, luôn giữ trà được nóng ấm.

  – Quả: nên sử dụng các loại quả chín, tránh để hoa quả bị hư hỏng.

  – Thức ăn: phải là các món chay, không nên bày quá nhiều món lên bàn thờ.

  Đặc biệt bạn không được dâng tiền hay vàng lên bàn thờ, không cúng đồ mặn và rượu bia.

  Tượng gỗ Di lặc nu huyết long

  Thay đổi tượng Phật Di Lặc

  Khi thờ Phật Di Lặc cũng như những vị Phật khác, bạn phải lau chùi thường xuyên, tránh để bụi bẩn. Khi vệ sinh tượng bạn nên dùng rượu hay nước ấm, tuyệt đối không đặt tượng dưới đất.

  Mỗi bức tượng thường có tuổi thọ rất cao, tuy nhiên có thể do nhu cầu hoặc do tượng bị hỏng bạn có thể thay một tượng mới. Nếu tượng bị hỏng, bạn nên mời sư thầy về làm lễ rước thả sông mà không được tùy tiện bỏ đi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thờ Cúng Phật Bà Quan Âm Tại Nhà
 • Cách Thờ Cúng, Hướng Đặt Bàn Thờ Phật Bà Quan Âm Treo Tường Tại Nhà
 • Bật Mí Cách Thờ Cúng Ông Cóc Đem Lại Tài Lộc Gia Chủ
 • Cách Thờ Cúng Ông Cóc Trên Bàn Thờ Thần Tài Thổ Địa
 • Cách Trang Trí Bàn Thờ Ông Địa Thần Tài “đúng Phong Thủy”
 • Nến Trang Trí Hoa Sen Phật Di Lặc

  --- Bài mới hơn ---

 • Dâng Cúng Hoa Tươi Thế Nào Khi Vào Lễ Chùa Mới Được Nhiều Phúc Báu ?
 • Chọn Hoa Tươi Cúng Dường Chư Phật Như Thế Nào Để Được Hưởng Phúc Báu
 • Chút Suy Nghiệm Về Lễ “tán Hoa Cúng Phật”
 • “tán Hoa Cúng Phật” Nghi Lễ Phật Giáo Nhật Bản Có Nguồn Gốc Từ Việt Nam
 • Niêm Hương Cúng Phật, Nên Niệm Danh Hiệu Phật Nào Trước?
 • Xuất xứ: Việt Nam Màu sắc: Vàng Thời gian đốt: 3 ngày Nến Hoa Sen được sản xuất từ nguyên liệu sáp 100%, theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, tim nến làm bằng cotton không chứa chì vì vậy an toàn cho…

  Nến được chế tạo một cách một cách tỉ mỉ bởi những nghệ nhân có tay nghề cao, bằng những nguyên liệu sạch, an toàn.

  Được sản xuất từ sáp parafin và sáp nến tự nhiên, bấc nến làm từ sợi bông không chì, an toàn tuyệt đối với người sử dụng.

  Khi cháy, hương Phật Thủ tỏa ra dịu nhẹ mang lại cảm giác thư thái.

  Khi đốt nến Hoa Sen Phật Di Lặc làm nổi 3 chữ Tấn – Tài – Lộc lấp lánh trên bông sen vàng.

  Nến có thể cháy âm ỉ trong thời gian dài, khoảng 60 – 70 giờ. Quá trình cháy không tạo khói, không bị bám muội đen. Với thời gian cháy này, nến có thể giữ cháy được liên tục trong 3 ngày Tết cổ truyền.

  Xuất xứ: Việt Nam

  Màu sắc: Vàng

  Thời gian đốt: 3 ngày

  • Nến Hoa Sen được sản xuất từ nguyên liệu sáp 100%, theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, tim nến làm bằng cotton không chứa chì vì vậy an toàn cho sức khỏe khi sử dụng.
  • Nến không thải ra khói khi đốt, do đó không thải ra khí CO2, không ảnh hưởng thiết bị báo khói, không gây hại cho môi trường. Vì nến không khói nên cũng không có muội than bám vào thiết bị đốt, không bám tường nhà, trần nhà, nhờ vậy giữ thiết bị đốt (như chân nến, đèn nến, đế xông tinh dầ) sạch đẹp, ít khi cần vệ sinh hay lau chùi.
  • Mỗi nến đốt lên đến 3 ngày thích hợp cho các sự kiện như ngày tết, sinh nhật, tiệc cưới, tiệc chúc mừng, hoặc đơn giản là dùng đốt cúng trên bàn thờ.

  Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đèn Điện Thờ Cúng Phật Khắc Hoa Sen Cnc (53Cm)
 • Ý Nghĩa Dâng Cúng Hoa, Đèn , Hương
 • Ý Nghĩa Dâng Cúng Hoa, Đèn, Hương
 • Lễ Dâng Hoa Cúng Phật Của Clb Thanh Niên Phật Tử Từ Tân
 • Các Loài Hoa Dùng Để Thờ Cúng Đẹp, Ý Nghĩa
 • Lưu Ý Khi Thỉnh Phật Di Lặc Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Giải Nghiệp Phá Thai Để Lòng Bạn Cảm Thấy Thanh Thản Hơn
 • Người Mẹ Nên Làm Gì Khi Đã Phá Thai?
 • Kinh Nghiệm: Hoá Giải Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà Đơn Giản
 • Vợ Bầu Đến Tháng Thứ 5 Rồi Vẫn Bị Chồng Ép Phá Vì Đứa Bé Là Con Gái Để Rồi Chết Sững Trước Cảnh Tượng Vợ Tự Phá Thai
 • Người Mẹ Nên Làm Gì Nếu Đã Lỡ Phá Thai Để Hạn Chế Những Hậu Quả?
 • 1. Chọn tượng Phật đá Di lặc phù hợp

  Chọn tượng Phật đá nói chung và tượng Di lặc nói riêng luôn cần có sự tìm hiểu kỹ càng. Thông thường, các gia đình nên thỉnh Phật Di lặc lớn vì tượng lớn sẽ hút được nhiều nguồn năng lượng tốt cho gia chủ. Tùy vào mỗi không gian đặt mà có thể chọn những mẫu tượng với kích thước khác nhau. Chẳng hạn như ở phòng khách, gia chủ nên đặt tượng thật lớn đối diện cửa chính. Trong phòng làm việc thì có thể đặt tượng nhỏ trên bàn hoặc góc phòng.

  Nên chọn tượng Phật cầm đồ vật như Thỏi vàng, túi vải, Hồ lô, Quả đào tiên…Mỗi vật khi kết hợp với tượng Phật Di lặc đều mang ý nghĩa phong thủy lớn.

  Chọn tượng Phật Di lặc phù hợp

  2. Cách thỉnh Phật Di lặc về nhà

  Khi chọn được một hoặc nhiều bức tượng Phật đá Di lặc phù hợp, gia chủ nên chọn ngày giờ thỉnh Phật về. Nhiều người cho rằng không cần chọn ngày giờ thỉnh Phật nhưng theo tín ngưỡng phương Đông thì vẫn nên tìm hiểu kỹ càng. Chọn ngày giờ thỉnh cần phải theo phong thủy của gia chủ. Gia đình cũng nên nhờ người khai quang để quá trình thỉnh Phật diễn ra êm đẹp. Quan trọng nhất, việc khai quang cần có sự chăm chút và cái tâm của gia chủ. Dù không khai quang nhưng gia chủ vẫn thể hiện tấm lòng thì vẫn sẽ thỉnh Phật di lặc thành công.

  3. Thờ cúng Phật Di lặc tại nhà

  Thỉnh Phật đá Di lặc tại nhà

  Phật Di lặc khác với những tượng Phật đá khác. Bởi vậy, khi thờ tượng Phật Di lặc, gia đình cũng cần lưu ý một số điều như:

  • Chuẩn bị lễ thờ cúng Phật Di lặc phù hợp đó là lễ chay
  • Ngồi cúng Phật thể hiện sự thành kính
  • Không cầu được tài lộc, phát đạt bởi Phật Di lặc biểu tượng cho may mắn, hạnh phúc.
  • Đặt tượng Phật Di lặc đúng cách như đúng hướng, đúng kích thước khi thờ.

  Như vậy, việc thỉnh Phật Di lặc ra sao luôn cần có sự tìm hiểu và cái tâm của người Thỉnh. Trên hết, gia chủ cần chọn được tượng đá phù hợp rồi mới có thể tiến hành thỉnh và thờ tại nhà. Bởi vậy mà Công ty CPXNK đá mỹ nghệ Ninh Bình luôn là đơn vị sẵn sàng cung cấp những sản phẩm cao cấp nhất tới khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đầy Đủ, Chính Xác Nhất
 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc An Vị Tại Gia Đúng Nhất
 • Cách Thỉnh Tượng Phật Di Lặc Về Thờ Tại Gia
 • Ý Nghĩa Và Cách Thỉnh Của Tượng Phật Di Lặc
 • Hướng Dẫn Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đúng Cách Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Để “phất” Lên Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Động Thổ Khi Xây Nhà Và Những Điều Cần Lưu Ý
 • Bài Khấn Động Thổ Xây Nhà Hay Nhất Cho Gia Chủ Làm Nhà 2022
 • 3 Bài Văn Khấn Xin Số Đề Kinh Điển Nhất Mọi Thời Đại
 • Chọn Tuổi Xông Đất, Xông Nhà, Hướng Dẫn Cách Cúng Giao Thừa Đúng Cách
 • Văn Khấn Giỗ Hết Khó 2 Năm Sau Ngày Mất Kèm Cách Chuẩn Bị Chu Đáo Nhất
 • Phật Di Lặc hay còn được gọi là Phật cười, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, sự đuề huề và hạnh phúc. Mọi người hay lấy tay xoa bụng tượng Phật Di Lặc với mong muốn nhận được nhiều may mắn, sự an lành cho ngày mới. Để tượng Phật phát huy được hết chức năng thì gia chủ cần “nằm lòng” được vị trí, cách thờ cúng Phật Di Lặc cũng như những điều cấm kỵ khi thờ Phật trong nhà.

  Bàn thờ Phật nên đặt hướng nào? gồm những gì là đầy đủ?

  Phật Di Lặc hợp với tuổi nào?

  Mỗi người sinh ra đều mang 2 mạng khác nhau là mệnh Sinh và mệnh Cung. Trong phong thủy thì có 5 cung là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, theo đó thì không phải ai, tuổi nào cũng thích hợp để trưng bày tượng Phật Di Lặc trong nhà.

  Tượng gốm sứ Bát Tràng tượng phật di lặc hoan hỷ cao 35 cm gốm sứ bát tràng

  – Gia chủ Canh Ngọ 1930

  – Gia chủ Tân Mùi 1931

  – Gia chủ Mậu Dần 1938

  – Gia chủ Kỷ Mão 1939

  – Gia chủ Bính Tuất 1946

  – Gia chủ Đinh Hợi 1947

  – Gia chủ Canh Tý 1960

  – Gia chủ Tân Sửu 1961

  – Gia chủ Mậu Thân 1968

  – Gia chủ Kỷ Dậu 1969

  – Gia chủ Bính Thìn 1976

  – Gia chủ Đinh Tỵ 1977

  – Gia chủ Canh Ngọ 1990

  – Gia chủ Tân Mùi 1991

  Thỉnh tượng Phật Di Lặc về nhà, gia chủ cần làm những gì?

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc theo quan điểm Phật giáo

  Theo Pháp sư Tịnh Không thì việc làm này được cho là không có quy định trong kinh phật, và cũng không cần thiết phải nhờ thầy cúng hay bất kỳ ai “khai quang” bởi vì “chính tượng Phật, Bồ Tát vì chúng ta mà khai quang” .

  Cũng theo quan điểm đó của Phật giáo thì Bồ Tát, Đức Phật có mặt ở khắp mọi nơi, không nơi nào là không có bóng dáng của người vì thế việc thỉnh Phật Di Lặc về chủ yếu là dựa vào cái tâm, cùng lòng thành của gia chủ khi thờ cúng Phật. Gia chủ chỉ cần chọn một vị trí nào đó mà cả gia đình tôn quý nhất, trang trọng và linh thiêng nhất để đặt tượng thờ Phật.

  Tượng gốm sứ Bát Tràng tượng phật di lặc cưỡi long quy gốm sứ bát tràng 360 Tượng Phật Di Lặc men rạn cao cấp được làm thủ công 100% bởi người nghệ nhân Bát Tràng

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc, thỉnh Phật theo tín ngưỡng, phong tục dân gian

  Gia chủ muốn an tâm hơn, chắc chắn hơn khi thờ cúng Phật Di Lặc tại gia thì có thể làm lễ khai quang theo các bước sau:

  Thỉnh Phật Di Lặc về nhà trước tiên gia chủ cần phải nhờ người như: sư thầy, những người tu tại gia có kinh nghiệm trong thờ cúng chọn ngày tốt, giờ tốt để làm lễ khai quang điểm nhãn, niệm chú cho tượng Phật.

  – Trong thời gian để tượng Phật Di Lặc ở chùa, gia chủ cần chuẩn bị một bàn thờ, một vị trí đẹp, đắc địa để đặt tượng Di Lặc

  Để cầu tiền tài, phú quý gia chủ có thể sử dụng tượng di lặc trên tay cầm tiền vàng để trưng trong nhà

  – Sau khi các sư thầy đã làm lễ khai quang tượng Phật xong, gia chủ tiến hành chọn ngày tốt để làm lễ an vị cho Phật Di Lặc

  – Sau khi thỉnh Phật Di Lặc về thờ cúng, gia chủ nên đặt tượng theo hướng Đông vì đây là hướng mặt trời mọc mà các đức Phật lựa chọn quay ra để thiền định giác ngộ.

  Vị trí đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu?

  Tượng Phật Di Lặc nên đặt ở đâu để hợp phong thủy, đúng tuổi, theo mệnh của gia chủ để “phất” lên cả về tài và lộc là vấn đề chung của tất cả mọi người thờ cúng Phật Di Lặc. Vậy câu hỏi được đặt ra là “Nên đặt Phật Di Lặc ở đâu để đón trọn tài lộc cho gia chủ”.

  Tượng gốm sứ bát tràng tượng phật di lặc cưỡi long quy men xanh ngọc gốm sứ bát tràng 360

  – Theo phong thủy, vị trí được cho là đẹp nhất để bày tượng Phật đó là đối diện với cửa chính: nên đặt tượng Phật Di Lặc ở độ cao khoảng 1m hướng nhìn thẳng ra cửa nhà.

  – Nếu không có được vị trí nêu trên, thì gia chủ có thể đặt tượng lên một chiếc bàn cạnh tường hoặc ở góc xa nhất của phòng, đối diện với cửa chính.

  – Ngoài ra, gia chủ có thể lựa chọn đặt tượng Di Lặc theo cung Sinh Khí, Diên Niên, Phục Vị, Thiên Y của bạn để tăng tài lộc, may mắn, sức khỏe.

  – Đơn giản nhất, gia chủ có thể đặt tượng Phật Di Lặc cùng hướng với hướng của ngôi nhà để tránh âm – dương thuận nghịch.

  Cách thờ cúng Phật Di Lặc trong nhà và những lưu ý khi thờ cúng

  Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu trong nhà, vị trí nào là đẹp, hợp phong thủy đã được chúng tôi trình bày chi tiết ở phần nêu trên. Bên cạnh đó, cũng có một vài điều mà quý khách cần lưu ý trong cách thờ cúng Phật Di Lặc tại nhà cũng như khi lựa chọn vị trí đặt tượng trong nhà.

  Tượng gốm sứ bát tràng tượng phật di lặc chiêu tài tiến bảo cao 40 cm gốm sứ bát tràng 360

  – Không nên đặt tượng Phật Di Lặc ở những nơi u ám, tối tăm, gây nên sự mất linh thiêng, trang trọng cho vị trí đặt tượng Di Lặc

  – Không được đặt Phật Di Lặc ngược hướng với hướng của ngôi nhà

  – Không đặt tượng tiếp xúc với nền đất, nên đặt trên bàn thờ hoặc ghế cao

  – Vệ sinh, lau chùi tượng Phật thường xuyên để tránh bụi bậm, bẩn thỉu

  Tượng gốm sứ Bát Tràng tượng phật di lặc ngũ phúc cao 50 cm gốm sứ bát tràng – liên hệ 0936 158 369 để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác nhất. Tượng phật Di Lặc sứ tượng phật di lặc gánh tiền đào gốm sứ bát tràng 360

  – Không đặt tượng vào các cung Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Lục Sát, Ngũ Quỷ

  – Phật Di Lặc là người nhà Phật bởi vậy mà khi cúng Phật Di Lặc gia chủ không nên cúng đồ ăn mặn mà phải cúng đồ chay, đồ cúng lễ không cần quá cầu kỳ nhưng phải đảm bảo yếu tố sạch sẽ, chỉnh chu.

  – Hoa sử dụng để cúng lễ nên là hoa cúc, hoa hồng những loại hoa mang màu vàng, đỏ, đây là 2 màu cơ bản đặc trưng cho nhà Phật.

  – Nếu gia chủ sử dụng tượng làm vật phẩm trang trí phong thủy trong nhà thì cần lau chùi, vệ sinh thường xuyên tránh để bụi bẩm

  – Thờ Phật Di Lặc không đặt tượng trong các không gian riêng tư như phòng ngủ vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng

  – Không được cất tượng trong két sắt, tủ, hộp kín có thể khiến gia đình gặp chuyện không may, đau ốm thường xuyên

  – Không đặt tượng gần hoặc hướng đến những nơi u ám, tối tăm như nhà vệ sinh, phòng ăn vì những nơi này không sạch sẽ, thiếu sự trang nghiêm

  – Gia chủ không nên đặt quá nhiều tượng Phật trong nhà, tối đa chỉ nên đặt 3 vị hay còn được gọi là Tam Thế Phật, nếu đặt thì phải đặt đồng bậc đồng cấp.

  Ngoài các mẫu tượng Phật Di Lặc để trưng bày trong nhà, để thờ cúng chúng tôi còn có rất nhiều mẫu tượng trên ô tô để cầu bình an, may mắn trên các cung đường.

  Đôi nét về Gốm sứ Bát Tràng 360

  Gốm sứ Bát Tràng 360 dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường gốm sứ bởi sự uy tín, trách nhiệm và tận tâm đối với khách hàng. Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất thông qua dịch vụ đặt hàng online, giao hàng toàn quốc trên khắp các tỉnh thành trong cả nước với chính sách NHẬN HÀNG – KIỂM TRA HÀNG – THANH TOÁN . Đặc biệt, trong bất kỳ trường hợp nào sản phẩm có lỗi từ phía nhà cung cấp, quý khách đều được hỗ trợ đổi trả hàng hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên trường hợp này rất hy hữu bởi trước khi bàn giao, các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

  1 góc nhỏ cửa hàng của chúng tôi được trưng bày đầy đủ các sản phẩm gốm sứ cho quý khách tham quan Bên trong nhà xưởng sản xuất của Gốm sứ Bát Tràng 360 Bên ngoài xưởng sản xuất của gốm sứ bát Tràng 360

  Ngoài đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng ở số 66 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, quý khách còn được đến thăm quan trực tiếp xưởng sản xuất của chúng tôi tại xóm 1 Giang Cao, Bát Tràng. Để được tư vấn chi tiết và đặt lịch đến thăm quan xưởng quý khách liên hệ Hotline 0936 158 369 để được tư vấn chi tiết.

  Tượng Phật bà Quan Âm bằng sứ bao nhiêu tiền? Kích thước bàn thờ Phật bao nhiêu là đẹp, hợp tuổi gia chủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Nôm Cúng Gia Tiên Tết Đoan Ngọ Mùng 5 Tháng 5 Và Cách Sắm Lễ
 • Bài Văn Khấn Cúng Mùng 5 Tháng 5 (Tết Đoan Ngọ)
 • Bài Văn Cúng Khấn Khi Cúng Giỗ Gia Tiên
 • Văn Khấn Lễ Giao Thừa Trong Nhà Đầy Đủ Năm Canh Tý 2022
 • Văn Khấn Cúng Giao Thừa Trong Nhà Năm Canh Tý 2022
 • Cách Thỉnh Tượng Phật Di Lặc Về Thờ Tại Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc An Vị Tại Gia Đúng Nhất
 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đầy Đủ, Chính Xác Nhất
 • Lưu Ý Khi Thỉnh Phật Di Lặc Tại Nhà
 • Cách Giải Nghiệp Phá Thai Để Lòng Bạn Cảm Thấy Thanh Thản Hơn
 • Người Mẹ Nên Làm Gì Khi Đã Phá Thai?
 • Tượng Phật Di Lặc vốn đại diện cho sự tươi vui và hạnh phúc viên mãn nên được nhiều tín đồ Phật pháp lựa chọn để thỉnh tượng về thờ tại gia. Phật Di Lặc được khắc họa dựa theo hình tượng của vị hòa thượng Bố Đại – một thiền sư đặc biệt vào thế kỷ thứ 10 của người Trung Hoa. Ngày nay việc thỉnh tượng Phật về thờ tại gia được nhiều người lựa chọn với mục đích hướng thiện cũng như cầu mong sự bình an, may mắn và giải tỏa phiền muộn trong cuộc sống.

  Tìm hiểu đôi nét về tượng Phật Di Lặc

  Tượng Phật Di Lặc xuất hiện với vẻ ngoài mập mạp, khỏe mạnh, áo mặc hở bụng căng tròn phô cả rốn, đi chân không. Tính tình của Ngài cũng được mô tả kỳ lạ như nói năng vô định, thích đâu ngủ đấy, trên người thường cầm trên tay cây gậy, đem theo túi vải.

  Theo quan niệm về phong thủy, Phật Di Lặc đại diện cho sự may mắn, hạnh phúc, giải tỏa muộn phiền thành sự vui vẻ. Điều đặc biệt nhất của tượng đó chính là nụ cười hoan hỉ bất diệt, là tấm lòng bao dung độ lượng không bờ bến.

  Nhìn vào nụ cười của Phật Di Lặc, con người sẽ có cảm giác thanh thản từ tâm, nhẹ nhàng và an nhiên. Tượng có lỗ tai dài biểu hiện sự bao dung độ lượng, từ bi bác ái, lỗ tai biết lắng nghe, ai khen cũng cười, ai chê cũng chỉ cười, chẳng làm phật lòng ai.

  Bụng của tượng to tròn thể hiện lòng từ bi rộng lớn chứa đựng hết mọi chuyện trên thế gian. Chính vì thế mà dân gian còn truyền tai nhau rằng xoa bụng tượng Phật Di Lặc chắc chắn sẽ gặp may mắn. Chiếc túi đơn sơ được Ngài đem theo được dùng để đựng diệu pháp bố thí cho chúng sinh. Phật có thể nghe được tiếng lòng than thở ở mỗi người mà hóa giải chúng thành niềm vui, nụ cười bất tận đến thế gian.

  Với những khách hàng thờ phật tại gia nhiều người đưa ra lời khuyên đó là cần đến chùa nhờ các sư thầy làm lễ khai quang, chọn ngày giờ tốt hoặc gửi tượng vào chùa sau đó thỉnh về thờ tại nhà. Tuy nhiên, theo Pháp sư Tịnh Không: “Khi thỉnh tượng Phật về nhà không nhất thiết phải khai quang hay nhờ ai đó khai quang bởi theo quan điểm Phật có mặt ở khắp mọi nơi, không nơi nào không ứng nghiệm”.

  Cách thức thỉnh tượng Phật Di Lặc về thờ tại gia

  Do đó, việc thỉnh Phật Di Lặc về thờ tại gia chủ yếu dựa vào cái tâm của gia chủ và gia đình khi thờ Phật. Chỉ cần chọn được những vị trí tôn quý, lòng thành kính với sự hướng thiện là đã có thể thỉnh Phật về thờ tại gia được.

  Một số lưu ý thêm khi thờ tượng Phật Di Lặc bằng đá đó là nên được thờ ở phía Đông của ngôi nhà hay phòng khách để hóa giải những rắc rối, mâu thuẫn trong gia đình, tạo bầu không khí gần gũi. Hoặc bạn cũng có thể đặt tượng theo hướng Đông Nam để đem lại tiền tài và may mắn cho gia chủ.

  Với các chủ doanh nghiệp hay người làm chính trị, đặt tượng đá ở hướng Đông Nam giúp giải bớt thù hận, vạn sự hanh thông. Nhìn vào hình ảnh tượng Phật cười sảng khoái ta sẽ thấy tâm trí minh mẫn hơn và giải tỏa bớt căng thẳng trong công việc.

  Ngoài ra, tượng Phật Di Lặc có thể đặt ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có quý nhân phù trợ sẽ giúp gia chủ gia tăng tài vận, bình an & may mắn. Tuy nhiên, nếu hướng này chỉ về phía bếp hoặc nhà vệ sinh thì tránh đặt tượng bởi đây là những nơi không “sạch sẽ”.

  https://ninhbinhstone.com.vn/nhung-luu-y-khi-chon-mua-tuong-phat-bang-da.html

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Và Cách Thỉnh Của Tượng Phật Di Lặc
 • Hướng Dẫn Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đúng Cách Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Mang Lại Vượng Khí Tài Lộc Cho Gia Chủ
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Khai Trương Văn Phòng Chuẩn Năm 2022
 • Hướng Dẫn Cúng Văn Phòng Mới Chuẩn Xác Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Đúng Phong Thủy “phất” Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Tất Niên Cuối Năm Ở Cơ Quan, Gia Đình Chuẩn Nhất 2022
 • Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ Lim 5 Gian Tại Nam Định (Phần 1)
 • Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ Lim Lào 5 Gian Cổ Truyền Tại Yên Phong – Bắc Ninh
 • Văn Khấn Thần Linh Mùng 1, Ngày Rằm Tại Nhà, Cửa Hàng
 • Văn Khấn Thờ Quan Thánh Đế Quân – Bản Đầy Đủ Nhất.
 • Những ai nên thờ tượng Phật Di Lặc

  Mỗi một người đều mang trong minh hai mệnh là mệnh sinh và mệnh cung. Trong phong thủy có 5 mệnh: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, vì vậy, không phải ai cũng hợp để thờ tượng Phật Di Lặc trong nhà.

  – 1930 – Tuổi Canh Ngọ

  – 1931 – Tuổi Canh Mùi

  – 1938 – Tuổi Mậu Dần

  – 1939 – Tuổi Kỷ Mão

  – 1956 – Tuổi Bính Tuất

  – 1947 – Tuổi Đinh Hợi

  – 1960 – Tuổi Canh Tý

  – 1961 – Tuổi Tân Sửu

  – 1968 – Tuổi Mậu Thân

  – 1696 – Tuổi Kỷ Dậu

  – 1976 – Tuổi Bính Thìn

  – 1977 – Tuổi Đinh Tỵ

  – 1900 – Tuổi Canh Ngọ

  – 1991 – Tuổi Tân Mùi

  Những điều cần làm khi thỉnh tượng Phật Di Lặc về nhà

  Theo quan niệm của Phật giáo

  Pháp sư Tịnh Không chia sẻ trong kinh phật không có quy định nào cho việc thỉnh tượng phật Di Lặc. Khi “khai quang” tượng phật Di Lặc gia chủ cũng không cần thiết phải nhờ đến thầy cúng hay bất kỳ người nào khác, bởi vì chính tượng phật, Bồ Tát đã giúp con người khai quang.

  Hơn thế, quan niệm của Phật giáo cho rằng Bồ Tát và Đức Phật luôn có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống của con người. Vì vậy, việc thỉnh tượng hay cách thờ cúng tượng phật Di Lặc trong nhà chủ yếu là dựa vào cái tâm, tấm lòng thành của gia chủ chứ không phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cho nên, gia chủ chỉ cần chọn một vị trí nào đó quan trọng và sang trọng nhất trong nhà để trưng bày tượng phật Di Lặc.

  Theo quan niệm tín ngưỡng và phong tục dân gian

  Để yên tâm hơn trong cách thờ cúng tượng Phật Di Lặc trong nhà gia chủ có thể làm lễ khai quang theo trình tự các bước hướng dẫn dươi đây:

  – Trước khi thỉnh tượng phật Di Lặc về nhà, gia chủ nên nhờ những người có kinh nghiệm trong thờ cúng để chọn ngày, giờ tốt làm lễ khai quang điểm nhãn đồng và niệm chú cho tượng Phật như sư thầy hoặc người tu tại gia.

  – Trong thời gian để tượng phật Di Lặc ở chùa, gia chủ cần chuẩn bị một chiếc bàn thờ, đặt ở vị trí đắc địa trong nhà để sau đặt tượng phật.

  – Sau khi đã sư thầy làm lễ khai quan cho tượng Phật Di Lặc xong, gia chủ hãy chọn ngày và giờ tốt để làm lễ an vị cho tượng Phật.

  – Khi công việc thỉnh tượng phật Di Lặc về nhà đã hoàn tất, gia chủ nên đặt tượng theo hướng Đông – hướng mặt trời mọc được xem là hướng đức Phật lựa chọn quay ra để thiền định giác ngộ.

  Nên đặt tượng phật Di Lặc ở đâu trong nhà?

  – Trong phong thủy, vị trí đắc địa nhất để trưng bày tượng phật Di Lặc chính là đặt tượng đối diện với cửa chính. Lưu ý: nên đặt tượng ở độ cao khoảng 1m theo hướng nhìn thẳng ra cửa nhà.

  – Trong trường hợp, không chọn được vị trí như trên, thì hãy đặt tượng phật Di Lặc lên một chiếc bàn sát tường nhà hoặc một góc nào đó trong căn phòng mà có hướng đối diện với của chính.

  – Ngoài ra, để nhận được nhiều tài lộc, may mắn và bình an gia chủ có thể đặt tượng phật Di Lặc theo cung tốt trong phong thủy như cung Diên Niên, cung Phục Vị, cung Sinh Khí hoặc cung Thiên Y.

  – Hoặc, có thể đặt tượng phật Di Lặc theo hướng trùng với hướng của căn nhà để tránh phạm âm – dương thuận nghịch.

  Cách thờ cúng tượng phật Di Lặc trong nhà và những lưu ý cần biết

  – Tuyệt đối, không được đặt tượng phật Di Lặc ở những nơi u ám, tối tăm. Bởi đây là những nơi này sẽ làm mất đi ý nghĩa linh thiêng và sự sang trọng trong vị trí đặt tượng Phật.

  – Không được đặt tượng phật Di Lặc ngược với hướng chính của ngôi nhà.

  – Không đặt tượng dưới nền đất, mà hãy đặt tượng trên bàn thờ hoặc ở trên những vật dụng có độ cao tương đối.

  – Thường xuyên lau chùi tượng Phật Di Lặc, không được để bụi bẩm bám trên tượng.

  – Không nên đặt tượng theo các cung: Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Họa Hại hoặc Ngũ Quỷ.

  – Phật Di Lặc là người của Phật, vì vậy chỉ được cúng đồ ăn chay không cúng đồ ăn mặn. Đồ lễ cúng không nhất thiết phải cầu kỳ chỉ cần sạch sẽ, tươm tất là được.

  – Hoa tươi phù hợp nhất để cúng tượng Phật là hoa cúc và hoa hồng. Bởi màu vàng và đỏ là 2 màu tượng trưng của nhà Phật.

  – Không đặt tượng Phật trong phòng ngủ hay phòng đọc sách, bởi việc làm này là thiếu tôn trọng với các vị thần, Phật.

  – Không được đặt tượng Phật Di Lặc ở những nơi kín đáo như hộp kín, tủ hay két sắt. Bởi những vị trí này có thể khiến gia đình bạn gặp phải những điều xui xẻo không may mắn.

  – Không đặt tượng gần vị trí của những nơi u ám, tối tăm như phòng ăn, nhà vệ sinh. Đây là những vị trí làm mất đi sự linh thiêng và trang nghiêm trong thờ cúng.

  – Điều mà gia chủ cần phải đặc biệt lưu ý là không nên đặt tượng phật quá nhiều trong nhà, tối đá chỉ nên đặt 3 tượng mà thôi. Nếu muốn đặt 3 tượng thì phải chọn đặt đồng bặc đồng cấp.

  Như vậy, thông qua bài viết này các bạn đã biết được cách thờ cúng phật Di Lặc trong nhà và những lưu ý cần phải nắm rõ khi thờ tượng Phật rồi phải không. Hy vọng, đây sẽ là kiến thức bổ ích giúp bạn có thêm kinh nghiệm trong việc thờ cúng tượng phật để mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Ngoài Mộ Trước Ngày Giỗ – Văn Khấn Mới Cập Nhật
 • Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Như Thế Nào Là Chuẩn Nhất – Phú Mỹ Express
 • Mẫu Bài Văn Khấn Cúng Tất Niên Cuối Năm Ở Nhà, Ở Công Ty, Ngoài Trời,…
 • Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mai Táng Hải Phòng
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Nghi Thức Lễ Cúng Động Thổ Khi Xây Nhà 2022
 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc An Vị Tại Gia Đúng Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đầy Đủ, Chính Xác Nhất
 • Lưu Ý Khi Thỉnh Phật Di Lặc Tại Nhà
 • Cách Giải Nghiệp Phá Thai Để Lòng Bạn Cảm Thấy Thanh Thản Hơn
 • Người Mẹ Nên Làm Gì Khi Đã Phá Thai?
 • Kinh Nghiệm: Hoá Giải Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà Đơn Giản
 • Đức Di Lặc là vị Phật được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký là vị Phật của tương lai. Ngài xuất hiện để thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục thuyết Pháp và giáo hóa chúng sinh. Theo tài liệu của Phật Giáo, Ngài sẽ giáng sinh trên trái đất này trong một thời gian rất dài về sau. Khi mà Phật Pháp đã hoàn toàn bị loài người quên lãng.

  Hình tượng của Phật Di Lặc được miêu tả khác với các vị Phật khác. Ngài không mang dáng vẻ trầm mặc, uy nghiêm. Mà thay vào đó là khuôn mặt Ngài hiện rõ sự vui tươi, phấn khởi, yêu đời, miệng cười rạng rỡ, hạnh phúc. Dân gian gọi Ngài với một tên khác đó là Phật cười. Và coi Ngài là biểu tượng của sự hạnh phúc viên mãn, cuộc sống vui tươi, an lạc, no ấm, đủ đầy.

  Cách Thỉnh Phật Di Lặc An Vị Tại Gia Đúng Nhất

  Phật Di Lặc là vị Phật của tương lai, nên các gia đình thường không thờ trên bàn thờ Phật của gia đình. Mà thường các gia đình sẽ chọn một vị trí nào đó linh thiêng, trang trọng trong nhà mà tất cả các thành viên trong gia đình đều tôn quý để làm nơi đặt tượng Phật Di Lặc.

  Trong kinh Phật không có quy định nào nói về việc thỉnh tượng Phật Di Lặc về thờ. Và cũng không có tài liệu nào nói về việc “khai quang” tượng Phật trước khi thờ. Mà theo quan niện của Phật Giáo, Phật luôn hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Nên thỉnh Phật về thờ là tuỳ thuộc vào cái tâm và lòng thành kính của mỗi người đối với Đức Phật, chứ không cần nhờ tới sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Và từ sự thành tâm và lòng thành kính thờ phụng mà chính tượng Phật sẽ vì chúng ta mà “khai quang”.

  Trước khi đi tới cửa hàng để thỉnh tượng Phật Di Lặc về nhà thờ. Gia chủ cần chọn trước một vị trí phù hợp và tốt nhất để làm nơi đặt tượng Phật. Và chuẩn bị chu đáo, dọn dẹp sạch sẽ, bài trí sẵn nơi sẽ đặt tượng Phật. Để khi thỉnh tượng Phật từ cửa hàng về là có thể an vị Phật và thờ cúng ngay được. Sau đó là chọn một ngày phù hợp để tới cửa hàng chọn tượng Phật Lặc và tỉnh tượngPhật về thờ.

  Thỉnh Phật về thờ tại gia là việc quan trọng. Nên trên đường đi thỉnh tượng Phật từ cửa hàng về nhà thì đi một mạch về nhà ngay, không được tạt chỗ nọ ghé chỗ kia. Về tới nhà thì có thể an vị Phật luôn lên vị trí đặt tượng Phật đã chuẩn bị trước đó.

  Hướng đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà được cho là tốt nhất chính là đặt tượng xoay về hướng Đông. Vì hướng đông là hướng mặt trời mọc, hướng mà được Đức Phật lựa chọn quay ra để thiền định giác ngộ.

  Cách lựa chọn vị trí để đặt tượng Phật Di Lặc

  Ở trong nhà, có nhiều vị trí để gia chủ có thể lựa chọn đặt tượng Phật Di Lặc. Xong gia chủ cần lưu ý rằng vị trí chọn để đặt tượng Phật phải là nơi dễ thấy, trang nghiêm, tôn kính ở trong nhà. Tượng Phật Di Lặc phải được đặt trên cao, cách mặt đất khoảng từ 1m trở nên là tốt nhất. Các vị trí thường được lựa chọn để đặt tượng Phật Di Lặc như: Phòng khách, bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, nơi gia đình sum họp gia đình….

  Vị trí được cho là đắc địa nhất để đặt tượng Phật Di Lặc đó chính là đặt tượng đối diện với cửa chính. Tượng Phật được đặt trên cao, nhìn thẳng ra cửa chính, giúp Phật biến toàn bộ luồng khí vào nhà thành năng lượng tốt. Hơn nữa đặt tượng Phật ở vị trí này, khi bước vào nhà là nhìn thấy Phật ngay. Nụ cười tươi vui, rạng rỡ trên khuôn mặt Ngài sẽ làm xua tan đi những mệt mỏi trong cuộc sống, khiến tâm hồn ta thoải mái, phấn khởi hơn.

  Tuy nhiên, mỗi căn nhà hay phòng ốc thường có những kết cấu khác nhau. Mà gia chủ khó chọn được vị trí đặt tượng Phật Di Lặc ở những vị trí thuận lợi nói trên. Thì gia chủ có thể tìm một vi trí khác có góc xa nhất đối diện với cửa chính, kê một cái bàn vào sát tường ở góc đó rồi đặt tượng Phật Di Lặc lên.

  Hoặc bí quá, không biết chọn vị trí nào đặt tượng cho tốt nhất. Thì cách đơn giản nhất là gia chủ đặt tượng Phật Di Lặc theo hướng của căn nhà. Nhà hướng nào thì đặt tượng quay theo hướng đó, để tránh phạm phải âm – dương thuận nghịch.

  Phật Di Lặc còn đươc coi là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn. Nên theo các chuyên gia phong thủy, ngoài các vị trí và hướng đặt trên thì có một số hướng tốt mà nếu đặt tượng Phật Di Lặc ở vị trí này sẽ mang tới nhiều điều may lành cho gia chủ. Đó là các hướng: Đông, Đông Nam và Tây Bắc. Trong Đó: Đặt tượng Phật Di Lặc ở hướng Đông sẽ giúp hóa giải mọi rắc rối, gắn kết các thành viên trong gia đình. Đặt tượng Phật Di Lặc ở hướng Đông Nam – cung Thiên Lộc sẽ giúp gia chủ có tinh thần minh mẫn, luôn vui vẻ lạc quan, thêm bạn bớt thù, sự nghiệp thanh thông. Đặt tượng Phật Di Lặc ở hướng Tây Bắc – cung Sinh Khí sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn, sức khỏe và có được nhiều thành công trong cuộc sống.

  Một số lưu ý khi đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà

  Tượng Phật Di Lặc phải đặt trên cao, tuyệt đối không được đặt cho tượng tiếp xúc trực tiếp xuống nền nhà. Bởi Phật Di Lặc là một vị Phật uy nghiêm của Phật giáo, nên đặt tượng Phật dưới đất là sự bất kính.

  Nơi đặt tượng phải khô thoáng, sạch sẽ, không bị vật cản che khuất. Tránh đặt tượng Phật Di Lặc gần những nơi u ám, tối tăm vì như thế làm mất đi sự tôn nghiêm, linh thiêng trong thờ cúng.

  Không đặt tượng Phật Di Lặc trong những không gian riêng tư để tránh làm điều bất kính với Phật mà không biết. Không đặt tượng Phật trong tủ kín hay két sắt vì như vậy giống như ta đang nhốt Phật. Tránh những điều này cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng đối với Phật.

  Phật Di Lặc là người nhà Phật, nên lễ cúng Phật Di Lặc phải là đồ chay. Lễ cúng không cần quá cầu kỳ, quan trọng là sự thành tâm, nhưng phải đảm bảo sự tươm tất, sạch sẽ, chỉnh chu.

  Cần thường xuyên lau chùi, vệ sinh tượng Phật để tránh bám bụi bẩn lâu ngày mất đi sự trang nghiêm, không thể hiện được lòng thành kính với Phật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thỉnh Tượng Phật Di Lặc Về Thờ Tại Gia
 • Ý Nghĩa Và Cách Thỉnh Của Tượng Phật Di Lặc
 • Hướng Dẫn Cách Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Đúng Cách Nhất
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Mang Lại Vượng Khí Tài Lộc Cho Gia Chủ
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Khai Trương Văn Phòng Chuẩn Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×