Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Cúng Vớt Vong Chết Nước Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Herodota.com

Có Nên Nhờ Thầy Bói Cúng Vớt Vong

Mâm Lễ Cúng Giao Thừa Theo Gợi Ý Của Chuyên Gia Văn Hóa

Hướng Dẫn Văn Cúng Ngày Rằm Tháng Tám

Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Nên Cúng Những Gì?

Sao Hạn Ất Sửu 2022

Quan Ngũ Hổ Là Ai?

Có nên nhờ thầy bói cúng vớt vong

Đây là câu hỏi đáp của một gia đình có người chết đuối về nghi thức cúng vớt vong trong tín niệm dân gian

HỎI:

Tôi có người anh trai bị chết đuối cách đây 35 năm. Vừa qua người thân của tôi đi xem bói và được bà thầy cho biết là vong hồn anh trai tôi vẫn chưa siêu thoát. Do vậy, phải làm lễ cầu cúng để vong hồn anh trai tôi được lên bờ. Tôi được biết, trước đây bố tôi cũng đã làm theo hướng dẫn của thầy cúng để vớt vong. Vậy gia đình tôi nên làm theo lời bà thầy ấy? Có cách nào để xác thực việc này không? Quan điểm của đạo Phật về vấn đề này thế nào?

ĐÁP

Trường hợp trong nhà có người chết đuối, nếu gặp thầy bói, thầy cúng, thầy pháp thì hầu hết ai cũng phán như vậy. Và như bạn nói, trước đây bố của bạn cũng đã nhờ thầy cúng vớt vong cho anh trai của bạn rồi. Lần này, nếu gia đình bạn lại nghe theo bà thầy ấy cúng để vớt vong thì những lần sau nữa có gặp các thầy (bà) khác, chúng tôi thiết nghĩ bạn cũng nhận được lời đề nghị không khác mấy lần trước.

Theo đạo Phật, một người chết đi thì tái sanh liền, hoặc trải qua các thân trung gian trong vòng 49 ngày rồi sẽ tái sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp lực của mình trong lục đạo. Dù cho người chết cách nào (già, bệnh, tai nạn, nước trôi, lửa cháy v.v…) thì cũng không ngoài quy luật ấy. Ngay cả thế giới ma quỷ (người âm nói chung) thì họ cũng đã tái sanh làm loài ngạ quỷ (hay quỷ thần), một dạng chúng sanh trong lục đạo.

Nên việc cúng vớt vong từ dưới nước lên bờ (rồi đưa về thờ trong nhà) là tín niệm dân gian. Đạo Phật không có tín niệm này. Theo quan điểm đạo Phật, chỉ có bậc Thánh A-la-hán thành tựu Thiên nhãn minh mới có khả năng xác thực việc một chúng sanh sau khi chết sanh về đâu. Còn người phàm như chúng ta (cùng các thầy bói, thầy cúng) không ai có thể biết được điều này.

Đạo Phật có nghi lễ cầu siêu nhưng không phải là đưa tay cứu vớt (như vớt vong lên bờ, vì không ai có thể làm việc đó) mà chủ yếu là cầu Phật lực gia hộ, soi sáng; đọc kinh điển để khai thị khiến hương linh liễu ngộ nhân quả, vô thường-vô ngã mà thức tỉnh; giác ngộ thức tỉnh được thì thăng hoa. Ngoài ra, thân nhân có thể làm các việc phước thiện để hồi hướng công đức cho người chết, bởi dù ở dạng thức nào thì người chết cũng nhận được một phần phước báo ấy.

Cầu siêu trong Phật giáo là pháp phương tiện, nhằm đáp ứng nhu cầu hiếu đạo, tình cảm của người sống đồng thời thể hiện tâm từ bi, mong cho các chúng sanh được siêu thoát cảnh khổ, sanh lên cõi lành. Mọi nỗ lực của thân nhân cho việc cầu siêu chỉ mang tính trợ duyên tích cực mà thôi, còn siêu thoát hay không phải do hương linh tự quyết bằng sự chuyển hóa và giác ngộ của chính họ.

Làm Sinh Nhật Cho Bé 1 Tuổi Mẹ Nên Chuẩn Bị Những Gì?

Chi Tiết Cách Cúng Sao Kế Đô Nữ Mạng 2022 Đúng Nhất

Nghi Thức Cúng Quá Đường

Mâm Cúng Và Bài Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Truyền Thống Việt Nam

Văn Khấn Lễ Gác Đòn Dông

Sớ Cúng Vớt Đất ( Hoàng Thiên Giáng Phúc )

Bài Khấn Nôm Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

Nghi Thức Khai Mộ (Mở Cửa Mả)

Sao Vân Hớn Là Gì Và Cách Cúng Sao Giải Hạn Năm 2022

Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Vân Hán

Dâng Sao, Cúng Sao Giải Hạn: Tránh Rơi Vào Bẫy Mê Tín

Đông Tây Nam Bắc chi tài , nạp Xuân Hạ Thu Đông chi lợi . Ngưỡng lại Tôn Thần liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn sớ .

SỚ CÚNG VỚT ĐẤT

( Hoàng Thiên Giáng Phúc )

Phục dĩ.

Hoàng Thiên giáng Phúc quảng khai quyền thật chi môn , Hậu Thổ hưng duyên phổ tế dương cư chi hộ , tam đồ thấu triệt cửu hữu văn tri .

Sớ vị : Việt Nam Quốc ………….. gia cư phụng Phật thượng hương hiến cúng ………….

Thổ Thần liệt vị phủ thùy chiếu giám . Ngôn niệm : Phao sinh thổ trạch hoạch xứ nhân luân , tịch hoàng thiên cái tải chi ân lại Hậu Thổ bao hàm chi đức , cổ hoàng trị thế viên đương dã xứ , huyệt cư cán thị hóa dân tự hữu điêu lương thư đống , sào gia chế tác y thượng cổ chi quy trình , lỗ thị hưng công giáo hạ dân chi cư xứ , tùng tiền bốc trúc ký ninh thiếp ư phương ngung , tự hậu kinh doanh khủng mạo thiên thu cấm kỵ , hoặc phục thi ẩn nặc thần tự tán nhi quỷ tự mê , hoặc cố khí đình lưu địa bất linh nhi bất kiệt , dĩ trí quần tà đề kích quắc quỷ giao xâm , trịch hỏa phao thi sao đăng bôn ảnh , dục kỳ thổ trạch dĩ an ninh kiền trượng Phật từ nhi siêu bạt , tư giả thần duy ……. Nguyệt tiết giới ……….. thiên , trượng mạng thiền lưu khai hành pháp sự ư trung , đặc thiết an ủy Long thần các hồi trấn ư phương ngung , dĩ vệ phò ư gia trạch kim tắc đàn nghi chỉnh túc , phỉ lễ vu trần cẩn cụ sớ văn .

Nhất tâm bái thỉnh :

Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân , Hoàng Thiên Hậu Thổ Tôn Thần , Thổ Phủ chơn Hoàng Đại Đế , Thổ Phủ Cửu luật Đế Quân , Thổ Hoàng Địa Kỳ Tử Anh Phu Nhân , Thái Huyền Dạ Quang Phu Nhân , Bắc Cực Tử Vi Đại Đế , Nam Cực Trường Sinh Đại Đế , Đông Cực thanh hoa Đại Đế , Tam Hà Cửu giang Đại Đế , Âm Phủ Ngũ Đạo Tướng Quân , Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần , Kim niên Hành Khiển Đại Vương , Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần , Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương , Bản Xứ Thổ Địa Chánh Thần , Khôn Ly Thổ Hỏa Nhị Vị Tiên Nương , Ngũ Hành Liệt Vị Tiên Nương , Lịch Đại Tiên Sư Tôn Thần , Đông Trù Tư Mạng Táo Quân , Ngũ Phương Thổ Công Tôn Thần , Ngũ Phương Long Thần Thổ Địa Trú Trạch Thần Quan , Thập Bát Long Trạch Liệt Vị Tướng Quân , Gia Đường Hương Hỏa Liệt Vị Oai Linh , Bản Thổ Thổ Địa Phúc Đức Tài Thần , Lai Sơn Khứ Thủy Long Mạch Thủy Đạo Thần Quan , Ngũ Chủ Ngung Chi Thần , Môn Thừa Hộ Úy Bát Quái Cửu Cung Thần Quan , Thanh Long Bạch Hổ Châu Tước huyền Võ Câu Trần Đằng Xà Thần Quan , Thổ Thần liệt vị nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám , cọng giáng cát tường .

Phục nguyện : Hoàng Thiên giáng Phúc , Phúc lưu vĩnh vĩnh vô cùng , Hậu Thổ thi ân , ân giáng miên miên bất tận , gia môn thanh cát trưởng ấu hàm an , tụ Đông Tây Nam Bắc chi tài , nạp Xuân Hạ Thu Đông chi lợi . Ngưỡng lại Tôn Thần liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn sớ .

Tuế thứ …………niên …….. nguyệt ……….nhật – thời .

Đẹ tử chúng đẳng hòa nam, thượng sớ .

Văn Tế Cúng Ông Táo

Chùa Vạn Niên Tây Hồ

Tết Ông Công Ông Táo: Chuẩn Bị Mâm Cỗ Cúng, Cúng Ở Đâu Và Văn Khấn Như Thế Nào?

Nên Hay Không Nên Mua Đồ Cúng Khai Trương Cơ Sở Kinh Doanh

Đồ Cúng Khai Trương Cần Những Gì? Mua Ở Đâu?

Cúng Cơm Cho Người Chết Có Ăn Được?

Lễ Cúng Cơm 100 Ngày Cho Người Mất Như Thế Nào

Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì? Cách Bày Trí Và Bài Cúng Cơm

Những Chuyện Lạ Có Thật Tại Côn Đảo Linh Thiêng

Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì?

Hiểu Đúng Về Nghi Lễ Di Cung Hoán Số

Con kính chào thầy ạ! Con là con trai út nên con phải đảm nhiệm việc thờ cúng tổ tiên ông bà, con nghĩ việc cúng giỗ là thể hiện lòng biết ơn là chính nhưng nhiều người nói rằng cúng thì ông bà vẫn ăn được, ăn bằng cách xúc chạm gọi là xúc thực, con không biết như vậy là đúng hay sai, mong thầy hoan hỉ giải thích giùm con. Kính Thầy!

Cúng cơm cho người chết có ăn được?

Trả Lời:

Cho dù ăn được hay không ăn được thì cúng vật thực cũng có nhiều điều bất ổn. Chẳng lẽ một năm cho ăn một lần? Nếu họ đã tái sinh cõi khác thì ai ăn? Chẳng lẽ mong họ ở lại làm ma đói mỗi năm mới được ăn một lần, không cho họ đi tái sinh làm người để học tiếp bài học giác ngộ, hoặc sinh lên cõi trời để hưởng phước họ đã làm? Càng mong chờ hưởng của con cháu cúng, họ càng mất phước, vậy sao không làm phước hồi hướng (bố thí, cúng dường, phục vụ, phóng sinh, giữ giới, tham thiền v.v…) để họ hoan hỷ phước ấy của con cháu mà sớm siêu sinh?

Thích Viên Minh / Phật học đời sống

Phong Tục Cúng Cô Hồn Ngày 2 Và 16 Hàng Tháng

Bài Cúng Chuyển Văn Phòng Mới Hay Nhất

Những Lưu Ý Khi Cúng Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Ở Bình Dương

Những Điều Cần Biết Về Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương

Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon

Cúng Dường Thay Cho Người Chết Chưa Siêu Thoát

Ngôi Nhà Chết Chóc Bí Ẩn Ở Thái Bình – Kỳ 5 – Cả Trăm Nhà Tâm Linh Bỏ Chạy

Tết Bánh Trôi, Bánh Chay Của Người Việt

Sao Lại Cúng Tổ Tiên Bằng Ly Rượu Nhạt?

Vì Sao Nên Cúng Tổ Tiên Cỗ Chay

Phật Tử Ăn Trường Chay Có Nên Dùng Trứng Và Uống Sữa Không?

Cúng dường chư Tăng thay cho người chết chưa siêu thoát là một phương pháp do Đức Phật dạy từ Kinh Tirokudda Sutta.

Chúng ta sẽ dễ ngộ nhận về nhóm chữ “người chết chưa siêu thoát,”  vì có thể liên tưởng tới một “cái tôi” nào bất bíến từ người đã lìa đời. Thực sự, không hề có cái tôi nào bất biến, vì các pháp vô thường, liên tục biến diệt; nhưng rất nhiều chúng sinh vẫn chấp rằng có một “cái tôi” bất biến, và chấp này sẽ trói buộc họ. Thân này nằm xuống, là tứ đại tan rã, sắc thọ tưởng hành thức khi qua thân mới sẽ không như cũ. Và ngay trong trung ấm thân, cái lưu chuyển được Đức Phật gọi là “thức” cũng không phải như những ngày sinh tiền.

Người chết chưa siêu thoát có thể hiểu là hai dạng: thứ nhất là trung ấm thân, hay thần thức, trong bài “Đức Phật dạy cầu nguyện cho thân trung ấm” (1) đã ghi lời Đức Phật chỉ dẫn cách cầu siêu; thứ hai là thành phần chúng sinh chữ Pali gọi là peta, thường dịch là ma đói, cũng có nghi thức giải thoát do Đức Phật dạy qua Kinh Tirokudda Sutta.

Chữ peta thường được dịch là spirits (vong linh), the departed (người đã chết), hungry ghosts (ma đói). Quý Thầy Bắc Tông thường dù chữ ngạ quỷ là tương đương.

Nói cúng đây cũng không nên hiểu là chuyện vàng mã, vì Phật giáo không có chuyện cúng với vàng mã hay tiền âm phủ. Thực ra không có gì huyền bí, vì trong Kinh này Đức Phật dạy người thân của vong linh làm lễ cúng dường chư Tăng và hồi hướng phước để vong linh được siêu thoát.

Peta là những người chết, đã sinh vào cõi ma đói, nhưng vẫn chấp là còn thân cũ và cứ tìm lẩn quẩn ở nơi người thân trong kiếp vừa qua. Họ có thể thọ khổ ở cõi ma đói nhiều ngàn năm, thậm chí từ thời Đức Phật này tới thời Đức Phật kia, cho tới khi hết nghiệp dữ, trong đó có một loại ma đói có thể được siêu thăng khi người thân cúng dường chư Tăng nhân danh họ, và hồi hướng phước cho họ.

Theo Piya Tan, có tranh luận bộ phái từ thời xa xưa: một số thầy nói rằng oai lực người thân cúng dường chư Tâng sẽ giải thoát cho người thân thoát cõi ma đói, trong khi đó nhiều thầy khác nói rằng chính tâm hoan hỷ của ma đói khi thấy người thân nhân danh mình cúng dường chư Tăng sẽ làm nghiệp dữ tan biến. Nơi đây, bài này không đi sâu vào lý luận tranh biện, vì phức tạp và không cần thiết.

**

Duyên khởi của Kinh này được kể như sau. Đức Phật sau khi thành đạo, trước tiên là tới thuyết pháp cho 5 vị đầu tiên là nhóm ngài Kiều Trần Như, rồi tới gặp 3 ba giáo sĩ  khổ hạnh và đồ chúng của ba vị này. Sau đó, Đức Phật đi cùng ba vị này tới gặp vua Bimbisara.  Vị vua này sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, tức khắc chứng quả Nhập Lưu.

Sang ngày hôm sau, những thân nhân đã chết của vua Bimbisara trong cõi ma đói trước đó hy vọng rằng vua sẽ cúng dường để hồi hướng phước cho họ, nhưng vua bận tâm về việc xây một tự viện cho Đức  Phật. Các vong linh thất vọng, mới quậy phá, la hét suốt đêm trong cung điện vua. Hôm sau, vua Bimbisara hỏi Đức Phật về các chuyện xảy ra. Đức Phật bảo vua là chớ sợ hãi gì, vì những người thân chưa siêu thoát của vua muốn được cúng Tam Bảo để siêu thăng vào cõi lành.

Vua mới hiểu rằng vua có thể giúp người thân đang ở cõi ma đói, nên thỉnh Đức Phật tới hôm sau để cúng dường. Vừa khi vua dâng nước cúng Phật và làm nghi thức cúng dường, phát nguyện rằng lễ cúng này là cho thân nhân quá cố của vua, các hồ sen hiện ra để các ma đói tắm và uống. Khi vua cúng dường cháo, thực phẩm mềm và đoàn thực, thức ăn này hiện ra thanh tịnh trước mặt các ma đói để họ thọ thực.  Khi vua cúng dường trang phục và nơi ở, các thức này hiện ra thanh tịnh cho các ma đói. Kết thúc lễ cúng để giúp siêu thăng các ma đói, Đức Phật mới đọc lên các câu thơ, và đó là Kinh này.

Trong tác phẩm biên khảo “The Four Planes of Existence in Theravada Buddhism” của Tiến sĩ Sunthorn Na-Rangsi, dẫn theo các tích Petavatthu trong Tạng Pali, nói rằng các ma đói không có nơi đặc biệt nào để cư trú, họ sống chung thế giới với người, như ở rừng, núi, đảo, nghĩa địa, vân vân. Nhưng mắt người không thấy họ được. Người thấy được ma đói là chỉ khi ma đói muốn được thấy. Một số người tu thiền định có thể thấy được ma đói.

Sách Petavatthu trong Pali Canon có một truyện kể rằng Đại sư Sariputta (Xá Lợi Phất) gặp một nữ ma đói hiện ra trong thân gầy gò, xấu xí, trần truông. Đại sư hỏi và nữ ma đói  này kể khi mang thân người, ba mẹ và thân nhân không ai chỉ cho bà nghiệp lành như cúng dường Tam Bảo, giữ giới, vân vân. Do vậy, chết đi mới thọ sanh làm ma đói, đã đói và khát cả 500 năm rồi. Bà xin Đại sư Sariputta làm nghi thức cúng dường thay mặt bà. Ngài Sariputta ưng thuận, mới cúng một số thực phẩm, một miếng vải nhỏ và nước cho một tỳ kheo. Ngài hồi hướng phước cúng dường cho nữ ma đói kia. Lập tức, ma đói này được thọ thực, trang phục đẹp, và siêu thăng vào cõi trời, trở thành thiên nữ. Vị thiên nữ này hiện ra trước mặt Ngài Sariputta. Không nhận ra, Đại sư hỏi đó là ai vậy. thiên nữ mới kể nguyên là ma đói, vừa được ngài cứu.(2)

**

The Beyond the Walls Discourse

They stand beyond the walls,

they stand at the door-posts,

having come to their former homes.

Kinh Bên Ngoài Bức Tường

Họ đứng bên ngoài các bức tường

và nơi các điểm gặp và giao lộ,

họ đứng nơi các mép cửa,

tìm tới những căn nhà cũ của họ.

But when abundant food and drink,

both staple and non-staple, is ppared,

no one remembers these

beings, because of their past unwholesome deeds,

Nhưng khi nhiều thức ăn và nước uống

cả thức chính và phụ, được dọn ra

không ai nhớ tới các chúng sinh này

vì việc dữ họ làm thời quá khứ.

Thus those who are compassionate

give to their departed relatives,

at the right time, pure, excellent,

suitable drink and food.

Do vậy, những người có tâm từ bi

cúng cho các người thân quá cố

những thức ăn và thức uống thích nghi

thanh tịnh, vào đúng thời.

Thinking: “May this go to our relatives,

may our relatives be happy!”

Those who have gathered,

the departed relatives who have assembled

around the food and drink,

respectfully offer their thanks:

Nghĩ  rằng: “Nguyện các phẩm vật này tới người thân của chúng tôi

Nguyện người thân của chúng tôi hạnh phúc!”

Những người tới tụ họp đây

Người thân quá cố đã tới hội họp đây

Quanh thức ăn và thức uống này

Thành kính cúng dường lời tạ ơn của họ.

saying: “ May our relatives live long!

Those to whom we owe this gain,

for we have been honoured,

those who give are not without reward!”

nói rằng: “Nguyện người thân của chúng tôi trường thọ

Những người mà chúng tôi nợ phước lành này

Vì chúng tôi đã được tôn kính trong lễ cúng

Những người cho đi sẽ được đón nhận phước!”

For in that place there is no ploughing,

and cattle-rearing is not found there,

similarly there is no trading,

or buying and selling of gold.

Vì ở nơi này (cõi peta) không có việc cày bừa

Không có việc nuôi gia sức nơi đây

Tương tự, không có trao đổi

Không cả mua hay bán vàng.

The departed in that place who have died, have to subsist on gifts.

Just as water that rains on the highlands, flows down to the lowlands,

so too what has been given here

is of benefit to the departed.

Những người đã chết đang ở nơi này phải dựa vào đồ cúng

cũng như nước mưa từ vùng cao, chảy xuống nơi đất thấp

Y như vậy, đồ cúng nơi đây

sẽ lợi ích cho người đã chết.

Just as rivers that are full

flow and fill up the ocean,

so too what has been given here

is of benefit to the departed.

Y như sông khi đầy

sẽ chảy  và tràn vào đại dương,

y như vậy, những đồ cúng này

sẽ làm lợi ích cho những người đã chết.

Thinking: “He gave to me, he worked for me,

he was my relative, my friend, my companion,”

he should give gifts for the departed,

remembering what they have done before.

Nghĩ rằng: “Y đã cho tôi, y đã làm việc cho tôi,

y là người thân của tôi, là bạn tôi, là đồng hành của tôi.”

Hãy nên cúng cho người đã chết

nghĩ tới những gì họ đã làm trước đó [khi còn sống ở cõi người].

For no tears, or grief,

or any other lamentations,

are of any use to the departed,

as long as their relatives continue grieving in this way.

Vì không nước mắt nào, không đau đớn nào,

cũng không lời than khóc nào

có lợi ích gì cho người quá cố

khi người thân của họ cứ mãi đau đớn như thế.

But that gift that has been given,

and well placed in the Sangha,

is of benefit to them for a long time,

immediately it is of benefit.

Nhưng khi phẩm vật cúng dường đưa ra

và khéo dâng lên Tăng Đoàn

sẽ có lợi ích lâu dài cho người chết

tức khắc có lợi ích.

This then is the definition of a relative’s duties—

and by this great honour has been done to the departed,

strength has also been given to the monks,

and no little merit has been produced by you!

Đây là bổn phận của người thân

và bằng cách tôn kính lớn lao này thực hiện cho người chết

sức mạnh cũng được dâng lên chư Tăng

phước đức lớn vô cùng đã được quý vị thực hiện. (Hết bản Việt dịch)

Links của hai bản Anh dịch và bản Việt dịch của HT Thich Minh Châu sẽ đặt ở (3).

Nguyên Giác

GHI CHÚ:

(1) Xem: http://thuvienhoasen.org/a25024/duc-phat-day-cau-nguyen-cho-than-trung-am

(2) Xem: http://www.bps.lk/olib/wh/wh462-p.html

(3) Bản của Bhikkhu Anandajoti: https://suttacentral.net/en/kp7

Bản của Thanissaro Bhikkhu: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/pv/pv.1.05.than.html

Bản của HT Thích Minh Châu:http://thuvienhoasen.org/p15a1271/2/kinh-tieu-tung-viet-anh

Phong Tục Ăn Chay Trong Ngày Tết

10 Món Chay Ngon, Độc Đáo Cho Mùa Lễ Phật Đản Thêm Thịnh Soạn ~ Ẩm Thực Thông Thái

Lễ Hội Truyền Thống Mùa Xuân Côn Sơn

Ý Nghĩa Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn

Cách Nấu 4 Loại Xôi Chè Đơn Giản Và Dễ Làm Dâng Mâm Cúng Ngày Mùng Một ~ Ẩm Thực Thông Thái

🌟 Home
🌟 Top