Top 14 # Xem Nhiều Nhất Dâng Sớ / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Herodota.com

Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu / 2023

Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Bài Khấn Dâng Hương, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Văn Khấn Xe Mới, Bài Khấn Cô Sáu Côn Đảo, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn Xe ô Tô, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn Xe ô Tô Đầu Năm, Bài Khấn Xin Sám Hối, Văn Khấn Xe ô Tô Mới, Bài Khấn Xây Nhà, Văn Khấn Đền, Văn Khấn Xe, Bài Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Dỗ, Bài Khấn Vào Đền, Bài Khấn Yên Tử, Bài Khấn Tạ Đất, Bài Khấn Đền, Khấn Cầu 2, Bài Khấn Vái Về Nhà Mới, Văn Khấn 1, Bài Khấn Đền Mẫu, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Dọn Về Nhà Mới, Bài Khấn Cầu Cơ, Bài Khấn Cầu An Đầu Năm, Bài Khấn 30 Tết, Bài Khấn 30, Bài Khấn 3.3, Văn Khấn 15 Rằm, Bài Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn Xin Sửa Nhà, Văn Khấn Xin Tài Lộc, Văn Khấn Yên Tử, Bài Khấn 23 Tết, Bài Khấn 15/7, Bài Khấn 12 Bà Mụ, Văn Khấn 15/8, Văn Khấn 16, Khấn Ra Hè, Văn Khấn 15, Văn Khấn 12 Bà Mụ, Bài Khấn Cầu An, Bài Khấn Ban Thần Tài, Bài Khấn Ban Tam Bảo, Bài Khấn Bán Nhà, Bài Khấn Ban Mẫu, Văn Khấn Xin Hạ Lễ, Bài Khấn Bà Cô Tổ, Văn Khấn 1 Tết, Con Quý Vị Gặp Khó Khăn Khi Đọc?, Văn Khấn 1/7 âm, Văn Khấn 1/8, Bài Khấn 5/5, Bài Khấn Vào Nhà Mới, Văn Khấn Sửa Mộ, Văn Khấn 2, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Mẫu, Bài Khấn ở Nhà, Bài Khấn Lễ Tạ, Văn Khấn Tại Đền, Bài Khấn Ra Mộ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Rằm, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Khấn Lễ Đền, Bài Khấn Rằm Tại Nhà, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Văn Khấn Tạ Mộ, Văn Khấn Tạ Đất, Văn Khấn Tẩy Uế, Bài Khấn Mở Cửa Mã, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Tế Họ, Từ Văn Bản Lao Xao Của Duy Khán, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Tế Tổ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ông Táo, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn, Bài Khấn Phủ Dầy,

Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Bài Khấn Dâng Hương, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Văn Khấn Xe Mới, Bài Khấn Cô Sáu Côn Đảo, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn Xe ô Tô, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn Xe ô Tô Đầu Năm, Bài Khấn Xin Sám Hối, Văn Khấn Xe ô Tô Mới, Bài Khấn Xây Nhà, Văn Khấn Đền, Văn Khấn Xe, Bài Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Dỗ, Bài Khấn Vào Đền, Bài Khấn Yên Tử, Bài Khấn Tạ Đất, Bài Khấn Đền, Khấn Cầu 2, Bài Khấn Vái Về Nhà Mới, Văn Khấn 1, Bài Khấn Đền Mẫu, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Dọn Về Nhà Mới, Bài Khấn Cầu Cơ, Bài Khấn Cầu An Đầu Năm, Bài Khấn 30 Tết, Bài Khấn 30, Bài Khấn 3.3, Văn Khấn 15 Rằm, Bài Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn Xin Sửa Nhà, Văn Khấn Xin Tài Lộc, Văn Khấn Yên Tử, Bài Khấn 23 Tết, Bài Khấn 15/7, Bài Khấn 12 Bà Mụ,

Câu Chuyện Truyền Thông Về Dâng Sớ Cúng Sao / 2023

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến đạo Phật.

Những năm gần đây, cứ sau tết Nguyên Đán, từ ngày mùng 4 cho đến hết tháng Giêng, các trang tin điện tử lại đăng lên câu chuyện Dâng sớ cúng sao. Nay chuyện Dâng sớ còn phát triển mạnh ở các trang mạng xã hội, như là một lập trình chuẩn bị sẳn, như là một chiến dịch truyền thông sau tết vậy.

Chúng ta không phủ nhận có vài nơi đã lạm dụng tín ngưỡng này đã gây ra những hình ảnh không đẹp làm cho nhiều vị không hiểu đúng về những giá trị tốt đẹp, Trí tuệ mà đức Phật đã dạy cho người con Phật.

Những hoạt động đầu năm của người con Phật rất phong phú như: đi chùa lễ Phật đầu năm, các lễ hội cầu an, cầu nguyện Quốc thái dân an, các chương trình từ thiện, lễ chúc thọ ông bà và các vị lớn tuổi tại các đạo tràng tu học, các chương trình thuyết giảng… đều là những hoạt động tốt đẹp. Những hoạt động này hướng dẫn tín đồ Phật tử nỗ lực làm điều thiện tránh xa điều ác. Như là một định hướng để mọi người cùng nỗ lực thực hiện. Từ đó, tự nhiên sẽ đẩy lùi những hoạt động không phù hợp với chánh pháp và không đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Tại sao lại không tuyên truyền những điều này để tạo nên sự lan toả mạnh trong cộng đồng mạng mà lại luôn tìm các sự thiếu sót của Dâng sớ cúng sao để tấn công ở mọi góc độ. Có một số vị đã hưởng ứng điều này như một phong trào nếu không muốn nói là đang cố gắng thể hiện với cộng đồng mình mới là chơn chánh, mình mới là tu đúng và làm đúng lời Phật dạy.

Đi chùa đầu năm là nét đẹp từ ngàn xưa của dân tộc

Tín ngưỡng Dâng sớ cúng sao đâu phải mới có hôm nay. Chẳng lẽ bao thế hệ các bậc tiền bối, cha ông chúng ta không hiểu cái gì đúng, cái gì không đúng, cái gì cần, cái gì không cần. cái gì là chánh pháp, cái gì là phi pháp.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Phật tử đến chùa tụng Kinh Dược Sư để vượt qua tâm bệnh, hận thù và vô minh

Dâng sớ cúng sao mặc dù không phải là giáo lý nhà Phật, nhưng nó chính là phương tiện để biết bao ngôi chùa từ thành thị đến những làng quê hẻo lánh vùng sâu, vùng xa đã dẫn dắt biết bao gia đình đến với đạo Phật. Hàng năm, sau tết Nguyên Đán thì tập tục tín ngưỡng này đã dẫn dắt biết bao người có khi cả năm chưa từng đến chùa thì lại đi chùa lễ Phật vào những dịp này. Qua đó, chúng ta có cơ hội tiếp cận thuyết giảng và hướng dẫn họ thực hiện điều lành, lánh xa điều ác và đã trở thành những người Phật tử chân chánh. Đó là một phương tiện khá hữu hiệu đối với một số nơi đã thực hiện. Sao ta lại cứ đem hình ảnh của một vài nơi chưa khéo vận dụng rồi kết luận cho là mê tín dị đoan để đẩy họ ra khỏi chùa, để họ đừng đến chùa nữa? Nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể dùng nhiều hình thức, nhiều phương tiện để tập hợp quần chúng, còn ta thì sao? Chư Tổ dạy “CHÁNH NHƠN DỤNG TÀ PHÁP, TÀ PHÁP QUY CHÁNH … CHỦNG CHỦNG PHƯƠNG TIỆN ĐỘ THOÁT CHÚNG SINH, HÀM LINH LY NHIỄM” (người có tâm chơn chánh thì pháp tà nào mà chẳng quy thuận … tất cả đều là phương tiện hóa độ chúng sanh).

Hiện nay các chùa trong cả nước đang nổ lực chuyển hoá cho dù cái tên là cúng sao nhưng nghi thức là đọc kinh Dược Sư, đây cũng là hình thức DĨ HUYỄN ĐỘ CHƠN (lấy đó làm pháp phương tiện để dẫn đắt). Chúng ta nên đánh giá cao sự nỗ lực vận dụng phương tiện này mới đúng chứ ? Sao lại cứ chụp mũ là mê tín. Cái gì không đúng không phù hợp với xã hội, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội thì nó sẽ tự đào thải. Điều này đã trở thành một định luật tất yếu trong cuộc sống. Ta đâu cần năm nào cũng lập đi, lập lại. Thậm chí có rất nhiều bài viết của năm nay chẳng khác gì của những năm qua, cứ xào nấu lại rồi đăng tải để trở thành người hùng khơi màu cho chiến dịch truyền thông này.

Qua xác minh thực tế cho thấy, hiện nay có rất nhiều tài khoản giả danh nick là của tu sĩ và các chùa đang quyết liệt mượn cớ vào những bài viết về đề tài này để tuyên truyền, tạo thành chiến dịch truyền thông đánh vào dịp đầu năm. Những ý đồ xấu này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của những người đi chùa, lễ Phật cầu an đầu năm. Vì cho đây là mê tín, có thể với ý đồ phá hoại truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đi chùa, lễ Phật đầu năm, Hay còn là những ý đồ sâu xa khác nữa…

Do vậy, mong rằng chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến đạo Phật. chúng ta cần cẩn thận khi chia sẻ những thông tin này, để không trở thành những người tiếp tay cho những nhóm người có ý thức xuyên tạc đánh phá hình ảnh tốt đẹp của ngôi chùa và Tăng Ni, làm cho quần chúng hoang mang trước niềm tin đối với Phật giáo và hàng Tăng bảo.

Vĩnh Khương

Kính Dâng Sớ Lên Đền Mới Đền Thượng, Thôn Khê Khẩu / 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH DÂNG SỚ LÊN ĐỀN MỚI ĐỀN THƯỢNG, THÔN KHÊ KHẨU

Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ tại Đền Hòa Bình.

Kính dâng Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kính sớ dâng trình Đức Cha Đại Vương Trần Hưng Đạo.

Kính sớ trình Đức Thượng tướng Công Trần Hiển Đức tại Đền Khê Khẩu linh từ.

Kính xin lên đền mới lúc 5h ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ, ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Kính xin được dâng sớ lễ lên đền mới.

Xin dâng 5 bát hương mới kính thờ.

Kính xin Cha Đức Thánh Trần

Xin Quan Thượng tướng, xin phần lệnh Thiên

Xin Quan Thổ Công đất đền

Thổ Công đất nước, Thổ Công xã nhà

Giờ Dần kính lễ hương quà

Đại diện cán bộ thôn nhà hôm nay

Đại diện dân thôn, xã này

Xin dâng sớ lễ về ngay Đền Thần

Xin trình đền thờ Thánh Nhân

Từ đây đền mới đẹp phần uy nghi

Từ đây mãi mãi trường kỳ

Thờ hồn Thần, Thánh đã ghi danh tài

Đã từng giúp nước miệt mài

Đánh tan quân giặc không ai sánh bằng

Hôm nay trình sớ thưa rằng

Dâng ban thờ mới tượng đồng uy nghi

Dâng năm bát hương cốt ghi

Theo lệnh của Thánh trường kỳ dài lâu

Đời đời thờ phụng ơn sâu

Đáp đền công đức dài lâu trường tồn

Năm bát hương mãi thờ hồn

Không được thay đổi trường tồn thờ Thiên

Thờ hồn phụ Mẫu nói riêng

Đời đời đáp nghĩa thiêng liêng phụng thờ ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc được ghi trong sớ ngày 10/10/Giáp Ngọ Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

* Trong đền thờ có 5 ban thờ:

Ngoài vào ban thờ Công Đồng.

Ban thứ 2 thờ Cha Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn (có tượng thờ Cha).

Ban thứ 3 giữa nhà trong, thờ ngài Thượng tướng Công Trần Hiển đức (có tượng thờ Ngài).

Bên tay phải đền, ban thờ vọng Nhị vị Vương Bà, thờ Đền Hạ, Đền Thượng, thờ hai ngai.

Bên tay trái Đền Thượng, ban thờ phụ thân của Ngài là ông Trần Hiển Công một ngai; thờ phụ Mẫu là bà Lê Thị Đạt một ngai thờ.

* Ngày lên đền mới, Đền Khê Khẩu:

Đồng Đoàn Hòa Bình về đền làm việc:

Ông Đồng Văn Lan, 47 tuổi, trưởng thôn Khê Khẩu.

Bà Phạm Thị Xuyến, 67 tuổi, trưởng Đoàn Hòa Bình.

Ông Đồng Văn Toàn, 63 tuổi, phó thôn Khê Khẩu.

Bà: Lương Thị Xuân, 58 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình;

Bà: Lê Thị Hà, 48 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình;

Ông: Phạm Mạnh Cường, 60 tuổi, an ninh viên.

Ông: Đinh Văn Bình, 59 tuổi, an ninh viên.

Bà: Phạm Thị Năm, 79 tuổi, thủ nhang đền.

Bà: Nguyễn Thị Đào, 79 tuổi, thủ nhang đền.

Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức – TX.Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.

* Người đi đón tượng từ Ý Yên – Nam Định về đền Khê Khẩu gồm:

Đồng Văn Sách, 63 tuổi, bí thư Chi bộ Khê Khẩu.

Đồng Thị Xây, 66 tuổi, phó đoàn Hòa Bình.

Đào Thị Tinh, 63 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình.

Nguyễn Thị Phiếu, 62 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình.

Đồng Bá Huệ, 65 tuổi, chi ủy viên chi bộ Khê Khẩu;

Nguyễn Thị Thu, 60 tuổi, người dâng tượng.

Đồng Thế Trọng, lái xe.

Chiều mùng 9 đi rước tượng, sáng mùng 10 về Đền.

Sớ Giải Tam Tai – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm / 2023

Không chỉ có giải hạn sớ Sao mà còn có sớ Giải Tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Thường thì hạn năm giữa là nặng nhất.

Lòng sớ hạn Tam tai:

Phục dĩ

Thượng đế hảo sinh năng tứ nhân nhân chi phúc hạ nguyên tống ách nguyệt trừ cá cá chi tai phàm tâm khẩn niệm

Tuệ nhãn diêu thông

Viên hữu:…………………………….

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng…thiên bái đảo giảm hạn tam tai cầu bản mệnh khang cường sự

Kim thần

Đệ tử:………………………………….

Tình chỉ kỳ vi giải ách trừ tai an nhân lợi vật cẩn thủ kim nguyệt cát nhật thỉnh mệnh thiện tăng tựu vu tịnh xử

Tu thiết lễ tống tam tai giải hạn pháp đàn nhất diên chu viên nhi tán kim tắc pháp diên dĩ biện khoa phạm tuyên hành

Cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tấu

Cung duy

Nam vô đô đàn giáo chủ chính pháp minh vương thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát

Hồng liên tọa hạ tam giới chủ ôn thiên phù đại đế ngọc bệ hạ

Đương canh thành hoàng bản thổ đại vương phúc thần từ hạ

Tam tai thiên hạ thiên cổ thiên hình kiếp chư tinh quân

Vị tiền

Tam tai địa hình địa vong địa họa địa bại chư tinh quân

Vị tiền

Tam tai địa sát âm sát hắc sát bạch sát chư tinh quân

Vị tiền

Ngụ phương ngũ đế đạo lộ thần quan

Vị tiền

Đương xử thổ địa ngũ phương long mạch thằn quan

Vị tiền

Cung vọng

Hồng quan phủ thùy chiếu giám phục nguyện

Tai vận biến thành bất tai chi vận hữu na kỳ cư nân hương phiên vô nâm chi hương hà hạnh vu tuất thân cung khang

Thái gia đạo hưng long tứ tự hòa bình thiên tường vân tập sở cầu như ý hữu cảm giai thông đẫn thần hạ tình vô

Nhâm kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận…niên…nguyệt…nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ

Ý nghĩa:

Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Thường thì hạn năm giữa là nặng nhất.

– Tam tai là ba tai họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai.

+ Hỏa tai là tai họa do lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.

+ Thủy tai là tai họa do nước gây ra, như lũ lụt, sóng thần.

+ Phong tai là tai họa do gió gây ra, như bão, lốc.

– Ngoài ra còn có Tiểu Tam tai là ba thứ tai họa nhỏ, gồm: Cơ cẩn chi tai là tai họa do mất mùa lúa và rau. Tật dịch tai là tai họa do bịnh dịch truyền nhiễm. Đao binh tai là tai họa do chiến tranh.

– Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị Tam tai: Tính tình nóng nảy bất thường. Có tang trong thân tộc. Dễ bị tai nạn xe cộ. Bị thương tích. Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật. Thất thoát tiền bạc. Mang tiếng thị phi. Tránh cưới gả (đối với nam), hùn vốn, làm nhà, sửa nhà, mua nhà và kỵ đi sông đi biển. Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Không nên khởi sự trong những năm bị Tam tai.

3 chum nước

1 nhúm muối gạo

3 miếng trầu cau

1 khúc dây lưng quần cắt làm 3 đoạn

3 điếu thuốc

1 bộ Tam Sanh ( trứng vịt luộc, 1 con tôm luộc, thịt ba rọi luộn)

3 chum rượi

1 ít tóc rối của người bị Tam Tai

3 đồng bạc

Cặp đèn cầy

Giấy vàng bạc

Bông

Hoa quả

Bộ đồ thế

3 cây nhang

Sắp xếp bày bàn cúng:

Bình bông để bên phải (ngoài nhìn vô), trái cây bên trái. Tiếp theo ở giữa, phía trước là lư hương, trong kế theo là 3 cây đèn, tiếp trong là 3 ly rượu, hàng kế là 3 ly trà, trong nữa là bài vị (cắm vào ly gạo, bề mặt có chữ quay về phía người cúng).

Người cúng sắp đặt bàn sao cho mặt mình nhìn về hướng Tây-nam, tức bài vị ở phía Tây-nam, người cúng ở phía Đông-bắc. Kế là một mâm sắp bộ tam sênh ở giữa, trầu cau, gạo muối, thuốc hút, giấy tiền vàng bạc để xung quanh.

Cúng vị Thần nầy cho đến khi tàn nhang và đèn, xong rồi người cúng không được nói chuyện với bất cứ ai, đem gói tóc móng tay ra ngã ba đường mà bỏ, nhớ đừng ngoái lại xem, ít bạc lẻ nhớ để vào gói tóc, bỏ luôn tóc và móng tay (Phải là của người bị tam tai mới được), khi vái cúng cho mình hoặc cho con cháu cũng phải nói rõ Họ tên của người mắc tam tai.

Cách cúng hạn Tam Tai:

Thời gian: 18 – 20 giờ

Địa điểm: ngã ba đường

Hướng cúng: Tây Nam

Xá ba xá, cắm nhang vào lư hương, lạy 12 lạy (cầu cho 12 tháng bình yên).

Châm trà, rượu đủ ba lần. Đốt thuốc cúng. Thời gian chờ nhang tàn, giữ yên lặng, vái nguyện thêm âm thầm trong tâm…

Chờ đến tàn hết nhang đèn, âm thầm lặng thinh, không nói chuyện với bất cứ ai. Xong, đem gói nhỏ (tóc, móng tay, móng chân) ra ngã ba đường mà bỏ, hoặc đốt chung với 3 xấp giấy tiền vàng bạc, vừa đốt vừa van vái cho tiêu trừ hết tai nạn. Tiền lẻ và gạo muối vãi ra đường. Chỉ mang bàn và đồ dùng (ly tách mâm …về). Về đến nhà phải thay quần áo mới. Đồ cúng ai ăn cũng được (hoặc bỏ lại ngoài đường, không mang vào nhà), tuổi mình cúng không nên ăn.

Ngoài việc cúng giải hạn Tam tai như trên, nếu ai thường xuyên làm việc thiện, và đặc biệt nhất là thường xuyên phóng sanh cá, ốc… còn sống xuống sông, ao, bàu… thì việc hóa giải Tam tai càng hiệu quả nhanh và lại được hưởng âm phước vô lượng…

                                                                                                                                                               Theo: Kim Dung

                                                                                                                                                                 Nguồn: Sưu tầm