Top 17 # Xem Nhiều Nhất Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Herodota.com

Cách Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia / 2023

1. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thờ Phật phải thành tâm. Gia chủ phải giữ gìn Ngũ giới, đặc biệt là không sát sinh tại tư gia. Nên tập chay tịnh vào ngày mùng 1, ngày rằm và các ngày vía Chư Phật – Bồ Tát (nhiều hơn hoặc nếu trường chay thì càng tốt). Giữ gìn thân-khẩu-ý trong sạch, tham thiền, niệm Phật, lạy sám hối, làm lành lánh dữ… Đặt bàn thờ Phật ở sảnh giữa nhà, cao khỏi đầu, áp lưng vào tường vững chắc. Bàn thờ quay ra cửa (hướng) chính của căn nhà, tức bất kỳ ai, người sống cũng như đã khuất, vừa bước vào nhà là thấy ngay bàn thờ Phật mà thành tâm phụng lễ. Điều này không chỉ lợi lạc cho mọi người trong gia đạo (người còn sống) mà còn cả chúng sanh trong các cảnh giới vô vi (trong đó có người đã khuất), nếu gia chủ tu hành chân chánh Tuyệt đối không hướng bàn thờ Phật đối diện với lò, bếp, dây treo quần áo, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc những nơi xú uế, bất tịnh. Không dựa bàn thờ Phật vào tường nhà tắm, nhà vệ sinh, cầu thang. Không thờ Phật trong phòng ngủ (bất tịnh). Trường hợp nhà nhiều tầng thì nhứt thiết phải lập bàn thờ Phật tại tầng trệt. Đó là điều trọng yếu. – Nếu gia chủ có điều kiện, ngoài bàn thờ Phật tại tầng trệt, có thể lập thêm bàn thờ Phật tại tầng trên cùng (không kể những tầng trung gian) thì càng quý và lợi lạc hơn. – Nếu không thể lập bàn thờ Phật tại tầng trệt (do kiến trúc nhà, do những điều phạm kỵ giảng ở trên) thì hãy lập bàn thờ Phật tại tầng trên cùng (không kể những tầng trung gian). Nếu có bàn thờ gia tiên thì phải đặt bàn thờ gia tiên ở tường nhà bên trái hay tường nhà bên phải của bàn thờ Phật, do Phật là Bậc Viên Giác, là Thầy của tất cả chúng sanh khắp Thập phương Tam cõi. Nếu thờ chung với nhau (bàn thờ Phật ở trên, bàn thờ gia tiên ở dưới; hoặc đặt các bát nhang trên cùng 1 bàn thờ…) thì khi ta lạy Phật, vô tình gia tiên cũng thọ nhận cái lễ lạy đó dù muốn hay không và điều này là hoàn toàn trái phạm. Cũng như ở thế gian, lẽ tự nhiên có tôn ti ngôi thứ từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, con cháu… thì chúng sanh phàm phu sao có thể sánh ngang hàng với Chư Phật được. Việc thờ Phật ở tường giữa nhà đối diện với cửa chính, thờ tổ tiên ông bà ở tường bên (trái hoặc phải) là tỏ lòng tôn kính Phật, khế hiệp với hạnh nguyện Phổ Hiền “Nhất giả lễ kính Chư Phật”, là hiếu kính với gia tiên, thuận với lẽ tự nhiên trật tự xưa nay và tránh được những điều không hay do lập bàn thờ Phật không đúng Pháp (do nhân quả tự chiêu cảm mà ra chứ chẳng có Phật nào thưởng phạt). Nếu không làm được những điều trên thì chúng ta nên cẩn trọng ở việc lập bàn thờ Phật. Nếu lập bàn thờ Phật thì không thờ Thần, Thánh (Mẹ sanh Mẹ độ, Quan Thánh…) nữa vì họ vẫn còn là chúng sanh trong Lục đạo luân hồi, chưa giải thoát tử sanh. Đã quy y Tam Bảo thì trọn đời chỉ một lòng kính hướng Phật, không thờ phụng lễ lạy Thần, Thánh nào cả vì chỉ có Chư Phật mới độ tâm chúng sanh rốt ráo mà thôi. Mà tâm là cội nguồn của tội – phước mình gieo tạo, từ đó, tùy “nhân” chiêu cảm “quả báo” khổ – vui trong đời sống ở hiện tại và cả vị lai; do đó, nơi sự tướng lập bàn thờ Phật mà gia chủ hãy tầm về Tự Tánh, trưởng dưỡng Đạo-tâm, tu hành cho toàn thiện thì nghiệp chướng ắt tự tiêu trừ, chuyển khổ hóa vui, gia đạo an lạc, huệ mạng lâu bền. Rõ thấy: – Tất cả vạn sự đều thuận theo nhân – quả chí công là chơn lý tuyệt đối thì tâm đức của mỗi người trong gia đạo biểu hiện qua thân – khẩu – ý mới chủ phần quyết định họa hay phúc… chớ không phải do nơi Thánh Thần thưởng phạt ưa ghét. Tâm xấu ác, bất thiện thì thờ phụng Thánh Thần vô ích, hỏi ai độ cho, bởi nhân quả công bằng! Còn tâm lành, “nhân” thiện thì lẽ tự nhiên chiêu cảm “quả” ngọt chắc chắn mà thôi. – Để chuyển mê tâm, giải nghiệp chướng thì chỉ có hướng Phật tu hành là cách duy nhất rốt ráo mà thôi. Vì vậy, đã thờ Phật thì không được thờ thêm Thần Thánh nào cả. Ngoại trừ: Thổ Địa độ cho đất đai nhơn trạch, sanh nở của phụ nữ, nhà cửa tại tư gia mình đang sống; Thần Tài độ cho tài lộc từ công việc mình đang mưu sinh; Thần Táo (Táo Quân, Ông Táo) độ về họa phúc và bếp núc trong gia đạo thì do ảnh hưởng theo phong tục lệ thường từ xưa, khả dĩ có thể tiếp tục thờ vậy. – Hình, tượng Thần – Thánh không thờ nữa thì quý cư sĩ có thể gởi vào Chùa chớ đừng bỏ nơi bất tịnh mà phạm kỵ không nên. Trước bàn thờ Thần Thánh, quý cư sĩ thắp hương, niệm Phật (3 lần) rồi khấn rằng: “con tên…, tuổi…, nay phát tâm quy y Phật, lập bàn thờ Phật để tu hành nên xin gởi hình, tượng của chư vị Thần Thánh vào chùa, mong chư vị hoan hỷ”, xong niệm Phật (3 lần) rồi cắm nhang vào bát hương. Sau khi nhang đã tàn thì gởi hình tượng Thần Thánh vào chùa, còn bàn thờ thì vừa niệm Phật vừa gỡ bỏ rồi đốt đi Ngoài ra, bàn thờ Thông Thiên được đặt ở sân trước cửa chính của căn nhà thường được xem là bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Điều này chỉ đúng nếu gia chủ tu theo Thiên đạo (Tiên, Thần, Thánh) mà thôi. Nếu gia chủ là cư sĩ Phật tử thì đây là ngộ nhận sai lầm, bởi đó là bàn thờ Chư Phật 10 phương. Lý do của sự ngộ nhận trên có thể vì chưa rõ biết, hoặc vì Thông Thiên bị đọc nhại đi thành Ông Thiên (Ông Trời) nên lâu dần thành lệ, sinh ra tưởng lầm. Lưu ý: – Bàn thờ Thông Thiên thờ Chư Phật 10 phương nên không có hình tượng Phật đặt trên bàn thờ mà chỉ có bát hương, dĩa trái cây (đặt ở bên trái), tịnh thủy (đặt ở giữa) và bình hoa (đặt ở bên phải) cúng dường Chư Phật 10 phương mà thôi. – Bàn thờ Thông Thiên cũng như bàn thờ Phật trong nhà, gia chủ phải thành tâm lễ bái, cúng dường. Luôn giữ bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm.

2. LẬP VÀ BÀY TRÍ BÀN THỜ PHẬT

Bàn thờ Phật nên bày trí sao cho đơn giản mà trang nghiêm, tránh cầu kỳ rối rắm. Cần chuẩn bị: – Bát hương: đặt ở giữa bàn thờ. Bát hương không nên quá đầy tro. Ngày 15 âm lịch hàng tháng có thể rút bớt chân hương cho sạch sẽ. – Chuông: khi niệm Phật xong, thắp nhang lên bát hương rồi gõ 3 tiếng chuông. – Bình hoa: tốt nhất là dùng hoa sen, hoa huệ, hoặc cây sống đời cũng được vì nó có thể sống lâu. Để bình hoa ở bên phải bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào. – Dĩa đựng trái cây: dĩa đựng trái cây cúng dường Phật không được dùng cho bàn thờ gia tiên hay dùng cho việc khác (tương tự cho các bàn thờ khác, không dùng qua lại lộn xộn). Chỉ dâng hoa quả cúng dường Phật mà thôi, tuyệt đối không cúng mặn. Không sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ… để dâng cúng trên bàn thờ Phật mà tạo nghiệp. Trái cây dâng cúng Phật nên chọn trái tươi ngon, cần chất lượng chứ không trọng số lượng. Khi sắp trái cây lên dĩa nên quay cuống lá lên trên, tránh để ngược cuống xuống dưới mà trái với tự nhiên. Đặt dĩa trái cây ở bên trái bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào. – Tịnh thủy: dùng nước sạch để cúng dường Phật. Cũng vậy, không được dùng ly đựng nước cúng dường ở bàn thờ Phật cho bất kỳ việc nào khác. Tịnh thủy đặt ở giữa hay bên trái bàn thờ, cạnh dĩa trái cây. – Tượng Phật, Bồ Tát: đa phần thỉnh ở các cửa hàng chuyên về hình tượng Phật. Tùy tâm, có thể thờ Tam Thế Phật (Đức A Di Đà – Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni – Đức Di Lặc), hoặc Tây Phương Tam Phật (Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí), hoặc chỉ đơn giản là hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay A Di Đà Phật (đặt ở giữa bàn thờ) và mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát (đặt ở bên trái bàn thờ, nhìn từ ngoài vào). Ngoài ra, có thể thờ thêm chư Bồ Tát để hiển hạnh nguyện vô lượng, như: . Đức Văn Thù: Đại Trí Huệ. . Đức Phổ Hiền: Đại Hạnh. . Đức Địa Tạng: Đại Nguyện. . Đức Hư Không Tạng: Đại Đức (Giới, Cúng Dường). . Đức Kim Cang: Đại Lực (Bồ Đề Tâm). Hình tượng Phật, Bồ Tát nên chọn sao cho khuôn mặt, diện mạo cân đối, toát lên vẻ Từ Bi Hỷ Xả, trang nghiêm thoát tục. Sở dĩ nói vậy vì một số người đúc tượng, vẽ hình Phật “không” có tâm nên sản phẩm họ làm ra nhìn rất mất thẩm mỹ, thậm chí khuôn mặt cau có, mày nhăn, môi chúm… không mang nét Từ Bi Hỷ Xả vốn có của nhà Phật. Quý cư sĩ nên lưu ý. Thỉnh Phật, Bồ Tát ra khỏi cửa hàng là đi thẳng về nhà ngay, không ghé dừng lại giữa đường ở bất kỳ nơi đâu. Khi về đến nhà lập tức thượng an vị Phật lên bàn thờ, không để trên bàn hay ghế… Do đó, gia chủ cần chuẩn bị mọi thứ trên bàn thờ Phật cho chu đáo trước khi thỉnh tượng Phật về an vị. Không cần thiết phải đưa hình tượng Phật vào chùa cho quý Tăng Ni tụng kinh, khai quang điểm nhãn. Thờ Phật quý tại tâm thành, tu Phật quý tại thực hành tinh chuyên y lời Phật dạy. Nếu không có tâm thì khai quang điểm nhãn chẳng ích lợi gì. Ngược lại, tâm lành trang nghiêm thì chư Phật – chư Hộ Pháp ắt sẽ gia trì, lẽ tự nhiên bàn thờ Phật tại gia sẽ rất trang nghiêm, linh hiển mà không cần bất cứ lễ nghi nào khai quang điểm nhãn cả. Trường hợp hình tượng Phật đang thờ mà bị hỏng rách quá, nếu muốn thỉnh hình tượng mới về thờ thì nên gởi hình tượng cũ vào chùa. Ngoài ra, nếu hình tượng thờ lâu năm bị cũ do thời gian chứ không bị hư rách gì nhiều thì không được sanh tâm phân biệt, “bỏ cũ lấy mới”, câu chấp nơi giả tướng mà mang tội, bởi Phật không có hình tướng là hình tượng ta đang thờ. Chính hình tượng Phật được thờ phụng lâu năm từ tâm thành chơn chánh của người con Phật mới thật sự là Pháp Bảo quý giá, bởi được sự gia trì của chư Phật khắp 10 phương nên càng lâu thì càng quý vô cùng. Quý cư sĩ lưu ý. Phật chẳng có tướng nơi hình, tượng đang thờ. Lập bàn thờ Phật là nương nơi sự tướng mà tu Phật, hành theo hạnh Phật, tầm về Tự Tánh Phật của chính mình. Thờ một vị Phật tức thờ thập phương ba đời Chư Phật. Niệm Phật danh một vị Phật tức đồng niệm Phật danh thập phương ba đời Chư Phật. Vì vậy, tùy tâm duyên mà thỉnh vị Phật mình kính hướng nhưng tuyệt đối không sanh tâm ý phân biệt cao thấp, chọn Phật này, bỏ Phật kia… mà phạm thượng. “Năng lễ, sở lễ, Tánh không tịch”, nếu có thể liễu triệt Lý Tánh nêu trên thì việc thờ kính Phật, tu hành sẽ lợi lạc vô cùng trên đường giác ngộ.

3. LỄ AN VỊ PHẬT

Ngày thượng an vị Phật nên chọn vào ngày mùng 1, ngày rằm, hay ngày vía chư Phật, chư Bồ Tát.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, bày trí sẵn sàng (như đã giảng ở trên) mới thỉnh hình tượng Phật về để an vị. Nhớ rằng thỉnh ở cửa hàng ra là về thẳng ngay tư gia mà thượng Phật lên bàn thờ, làm lễ an vị. Thắp 1 hoặc 3 nén hương, mọi người trong gia đạo quỳ trước chư Phật (bàn thờ Phật) mà khấn rằng:

– Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

– Chúng con tên… Pháp danh… Tuổi…

– Nay quỳ trước Phật đài, chúng con xin đảnh lễ an vị Phật tại tư gia… Nguyện hồng ân Tam Bảo 10 phương gia hộ cho mọi người trong gia đạo chúng con nói riêng, pháp giới chúng sanh nói chung được khai tâm mở trí, sám hối nghiệp chướng bao đời, thấm nhuần Phật Pháp mà tu hành tinh tấn đúng theo Chánh Pháp Phật…

– Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Đó chỉ là gợi ý điển hình, Quý cư sĩ có thể tùy tâm mà khấn nguyện sao cho đúng Pháp. Tuyệt đối không thờ Phật để cầu danh lợi, con cái, giàu sang phú quý… mà rơi vào tà kiến, nghiệp mang. Tất cả đều phải thuận theo luật nhân-quả, khế hợp với tâm Từ Bi Hỷ Xả – Vô ngã – Vô cầu của nhà Phật thì việc thờ Phật mới đúng Pháp trang nghiêm, tự khắc sẽ được chư Phật – chư Hộ Pháp 10 phương gia trì tu tiến.

Phải giữ bàn thờ Phật luôn sạch sẽ. Nên dâng hương lạy Phật mỗi ngày 2 lần, khoảng 6 giờ sáng và 6 giờ tối. Nếu kết hợp lạy sám hối với công phu thực hành tham thiền, niệm Phật, trì chú thì không gì quý bằng.

Nguồn: chúng tôi

Cách Lập Bàn Thờ Phật Và Gia Tiên Tại Gia / 2023

Ở nước ta hay những người Việt ở nước ngoài, hầu hết mọi nhà đều có ban (bàn) thờ, hiếm thấy có gia đình nào không có ban thờ, dù là thờ Phật, thờ Thần, thờ Gia tiên, Thổ công, Thần tài hay thờ một vị nào đó.

Ở nước ta hay những người Việt ở nước ngoài, hầu hết mọi nhà đều có ban (bàn) thờ, hiếm thấy có gia đình nào không có ban thờ, dù là thờ Phật, thờ Thần, thờ Gia tiên, Thổ công, Thần tài hay thờ một vị nào đó.

Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia

Thờ phụng thì dùng tủ thờ, hoặc áng thờ (bàn thờ) nếu nhà cửa rộng rãi và có phòng thờ riêng, còn nhà bé, phòng hẹp, nhất là những chung cư thờ phụng ở phòng khách thì nên dùng ban nhỏ treo tường. Nên dùng bát hương to phù hợp với diện tích ban thờ để thắp hương cho sạch sẽ, đường kính từ 20cm đến 25cm đối với bàn thờ rộng và từ 15cm đến 18cm đối với bàn thờ nhỏ. Bát hương có thể bằng gốm, sứ, đồng hoặc gỗ tùy theo sự bài trí của mỗi người. Bốc bát hương có thể dùng tro hoặc tốt nhất là dùng cát trắng sạch để cắm hương chắc và thẳng. Cốt bát hương gồm có thất bảo và giấy ghi “pháp hiệu phụng thờ”, không cần các thứ khác, không cần thiết phải cho vàng bạc thật vào bát hương. Miền Trung và Miền Nam bát hương thường không có cốt.

Nếu thờ bát hương gốm sứ thì nên sử dụng thêm đế kê bát hương để tăng thêm phần trang nghiêm và dễ quét dọn. Tùy theo số lượng bát hương mà bạn chọn đế bát hương đơn hoặc đế 3 cấp.

Thắp hương thì nên chọn hương thơm, sạch, cháy hết, không có cuộn tàn, cứ nghĩ có cuộn tàn mới có lộc là mê tín dị đoan. Hương có cuộn tàn thường rơi vãi diện rộng, khó quét dọn, lau chùi. Thắp hương không tốt và thắp nhiều rất dễ gây ho, viêm họng, sổ mũi, tác hại lớn đến trẻ nhỏ. Không nhất thiết phải thắp hương liên tục, khi tụng kinh, niệm Phật, cúng lễ…mới thắp hương. Cho dù ban thờ mới, bát hương mới cũng không cần phải thắp hương liên tục, không nên thắp hương 100 ngày đêm theo quan niệm “cổ kính” của người xưa.

Trong nhà hoặc trong phòng kín nên thắp hương nén, không nên thắp hương vòng, thắp ít không nên thắp nhiều. Hương vòng hiện nay bị trộn rất nhiều bột keo nhựa để tăng độ dẻo, không bị gãy, vì thế khi đốt lên chúng ta ngửi thấy mùi khét, gây ho và viêm xoang, viêm họng. Một số nơi ở miền Bắc nước ta có dùng hương tẩm nước hoa, khi đốt lên mùi cũng rất hắt và độc hại. Ban nghi lễ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có một thay đổi khá thú vị, đó là đốt trầm viên thay cho hương. Cảnh tượng khói bốc mù mịt, cay mắt dần sẽ được thay thế bằng những làn khói nhỏ, thơm ngát hương trầm. Tiến đến, Giáo hội Phật giáo chúng ta bằng mọi cách cần loại bỏ được tục đốt vàng mã. Trong ba tạng kinh điển của Phật giáo không có một câu nào khuyên con người đốt vàng mã cả. Nói như Hòa thượng Tố Liên: “Nếu ai tìm ra một câu nói về đốt vàng mã trong kinh Phật thì ta tình nguyện xuống địa ngục”. “Không đốt vàng mã” là mơ ước xa vời của chúng tôi nói riêng và ngành bảo vệ môi trường nói chung. Nhưng nếu làm được điều này, mỗi năm nước ta sẽ tiết kiệm được hơn 1000 tỷ đồng tiền mua vàng mã để đốt, tiết kiệm nhiều tỷ đồng tiền bảo vệ môi trường, quan trọng hơn quả đất sẽ thọ thêm được nhiều năm tuổi.

Bát hương, tượng Phật có thể xê dịch để lau chùi, miễn sao sau đó đặt lại ngay ngắn chỉnh tề, đúng vị trí là được. Để riêng một số khăn sạch chuyên để lau chùi tượng, bát hương, ban thờ, giặt khăn bằng nước sạch không cần nước thơm (ngũ vị hương), vì nước thơm có màu thường làm úa màu tượng, nhất là các tượng màu trắng.

Các đồ thờ trên ban thờ phải sắp xếp gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, không so le, thò thụt, nên sắm đồ thờ đối xứng nhau cho đẹp, bên trái bên phải hai thứ cân nhau. Ban thờ càng sạch sẽ, trang nghiêm thì phước đức có được từ việc thờ phụng của chúng ta càng lớn!

Chữ “phụng” trong “thờ phụng” nghĩa là tôn sùng, cung phụng, lo toan, hầu hạ, kính cẩn, dâng cúng. Vậy chúng ta cứ để hương tàn bàn lạnh, nến đổ đèn xiêu, bụi dày hoa héo… như thế thì “phụng” ở đâu? Làm gì có phúc, ngược lại chỉ có họa mà thôi các bạn ạ.

Người Phật Tử Tại Gia Nên Lập Bàn Thờ Phật Như Thế Nào? / 2023

Vấn đề này tùy tình hình mỗi người, mỗi nhà mà sắp xếp giải quyết. Nều nhà ở quá chật hoặc ở ký túc xá công cộng, có nhiều người cùng chung một phòng, thì rất bất tiện khi tiến hành khóa tụng, có thể lấy kinh Phật thay cho tượng Phật đặt ở vị trí thích đáng, cũng không cần đốt hương đốt đèn, nến, không dâng hoa, dâng nước v.v… Trước và sau khóa tụng chỉ cần làm lễ để bày tỏ lòng thành mà thôi. Nếu những người ở cùng với mình trong một phòng một nhà cũng đều là Phật tử, thì có thể bố trí nơi thờ Phật chung. Nhưng nếu có một mình tin Phật tử thì không nên cưỡng ép người khác để cho mình đặt bàn thờ Phật, bởi vì làm như vậy, sẽ khiến cho người khác bực mình khó chịu.

Tình hình cũng như vậy, nếu trong nhà chỉ có mình là theo đạo Phật. Trong trường hợp này, nếu đặt bàn thờ Phật ở trong nhà sẽ dễ làm cho người trong gia đình có ác cảm với đạo Phật. Điều kiện sẽ thuận lợi hơn cho việc đặt bàn thờ Phật tại nhà nếu mọi người trong nhà đều tin Phật, học Phật hay là nếu chủ gia đình là người tin Phật, hoặc cả chồng và vợ đều tin Phật và nhà cửa rộng rãi. Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí chính của phòng khách đối diện với vị trí ngồi bình thường của chủ nhà. Sau tượng Phật không nên có cửa sổ. Tượng Phật phải đặt đối diện với cửa sổ có đủ ánh sáng để cho người khách bước vào có thể thấy ngay được. Bàn thờ Phật chiếm vị trí trung tâm của nhà ở gia đình để có thể phát huy tác dụng cảm hóa an lạc. Nếu có ý kiến của thầy địa lý thì nên lấy ý kiến đó để tham khảo, không nên câu nệ mê tín, chỉ cần không được đặt bàn thờ Phật đối diện với chuồng xí, bếp núc, hay giường ngủ là được. Bàn thờ Phật nên đặt ở phòng vắng lặng, không phải là nơi tiếp khách, hội họp, cười đùa, ăn uống, mà phải là nơi tụng niệm, ngồi thiền, không nên dùng vào mục đích khác.

Nếu trong nhà đã có sẵn tượng Quan Công, Thánh Mẫu, có bàn thờ Thổ Địa thì không nên vì tin Phật mà phá bỏ cả đi, phải tiến hành dần dần từng bước : đầu tiên hãy đặt tượng Phật, Bồ Tát vào vị trí trung tâm, đặt các tượng thần thánh bài vị tổ tiên ở hai bên. Cũng không cần đặt thêm hương án, đèn nến mà làm gì, bởi vì các thần thánh, tổ tiên, ông bà đều hộ trì Tam Bảo gần gũi với Tam Bảo và cũng sẽ trở thành đệ tử Tam Bảo.nguoiphattu.com

Còn bài vị tổ tiên, ông bà thì nên chuyển đến “Vãng sanh đường” trong chùa, trong nhà cũng không nên thờ bài vị tổ tiên làm gì. Nếu muốn giữ lại trong nhà thì có thể đặt dưới chân tượng Phật. Cũng có thể đặt một bàn thờ khác để thờ, nhưng phải nhỏ hơn bàn thờ Phật. Các chùa lớn, rộng đều có “Vãng sanh đường” ở đây đặt các bài vị vãng sinh. Ở các chùa nhỏ không có “Vãng sanh đường” riêng thì có thể thờ bài vị tổ tiên ông bà ở hai chái bên điện thờ Phật. Như vậy vừa kết hợp bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật, Bồ Tát và lòng kính hiếu đối với tổ tiên, ông bà.

Các tượng Phật, Bồ Tát thờ ở nhà không nên quá nhiều và phức tạp. Có thể lấy một vị Phật đại biểu cho vạn Phật, lấy một Bồ Tát thay cho các Bồ Tát. Nói chung, phần lớn các gia đình đều thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược S ư… Có thể lấy tượng của một vị đại biểu cho tất cả các vị cũng được. Nếu trong nhà đã sẵn thờ các tượng Phật, Bồ Tát thì nên đặt tượng Phật ở giữa, tượng các vị Bồ Tát ở hai bên, hoặc là ở các vị trí dưới tượng Phật một bậc, làm như vậy để đề cao vị trí độc tôn của Phật. Tranh, tượng Phật, Bồ Tát to hay nhỏ là tùy theo kích thước của gian thờ Phật và bàn thờ Phật. quy mô phải tương xứng, quá to hay quá nhỏ đều không nên.

Khi thỉnh tượng Phật Bồ Tát về nhà, nhiều người thích làm lễ gọi là “khai quang”. Theo quan điểm Phật giáo chính thống thì nghi thức đó không cần thiết. Bởi vì tượng Phật và Bồ Tát chỉ là những công cụ để tu hành. Điều quan trọng ở đây là đức tin và lòng thành, lòng sùng kính, chứ đâu phải ở nơi tượng Phật và Bồ Tát.

Khi Phật Thích Ca còn tại thế, lúc Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ ba tháng, dân chúng ở cõi người chúng ta có tạo tượng Phật để cúng dường. Lúc bấy giờ không thấy chép có nghi thức khai quang. Về sau này kinh sách Phật, tranh tượng Phật, các pháp khí chùa chiền, bảo tháp đều có ý nghĩa biểu tượng cho tính thường trụ của đức Phật và Phật pháp. Nghi thức càng long trọng càng thu hút nhiều người phấn khởi tín tâm. Vì vậy càng ngày càng có nhiều nghi thức cúng dường, mà khai quang tượng Phật, Bồ Tát là một trong những nghi thức đó. Các nhà chùa, tu viện hiện nay, mỗi lần đặt tượng Phật, Bồ Tát mới đều có triệu tập đông đảo tín đồ làm lễ khai quang, cũng tương tự như lễ khai giảng năm học mới, khai mạc công ty hay cửa hàng mới, khánh thành một công trình kiến trúc mới phải tổ chức để công bố cho đông đảo quần chúng biết.nguoiphattu.com

Còn như đặt tượng, tranh Phật, Bồ Tát ở gia đình thì không cần cử hành nghi thức khai quang làm gì, cũng không cần triệu tập đông người đến chứng kiến. Chỉ cần có lòng thành kính, đem tượng Phật Bồ Tát bố trí ở nơi thích đáng, rồi ngày ngày cúng hương hoa quả trái, không ngày nào quên. Lễ vật cúng dường phải đảm bảo thường xuyên tươi tốt và mới, như vậy sẽ phát huy đầy đủ tác dụng của bàn thờ Phật, Bồ Tát, đạo tâm của người cúng dường nhờ vậy mà được tăng tiến.

Hương đốt phải tốt và mới, mỗi ngày thắp một cây hương là đủ. Không nên thắp nhiều hương quá một lúc, làm cho không khí trong nhà mất tinh khiết. Nên dùng các loại hương như đàn hương, trầm hương là loại hương tự nhiên. Không nên dùng các loại hương hóa học, hay loại hương điều chế bằng nguyên liệu động vật. Ở các gia đình Phật tử “hiện đại” có thể thay đèn sáp bằng đèn điện. Vật phẩm cúng dường phải được đảm bảo xanh tươi, tinh khiết không được để hoa quả héo thối. Tốt nhất, mỗi ngày hai lần sớm tối, có khóa lễ niệm Phật, tụng kinh, thắp hương, rót nước. Trước khi ra khỏi nhà hay là đi đâu về nhà, nên đứng trước bàn thờ Phật, Bồ Tát lạy hoặc vái bày tỏ lòng cung kính cảm tạ.

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia / 2023

Là một người Phật tử nhiệt thành, bạn phải lập một bàn thờ Phật tại gia để bày tỏ lòng tôn kính đến đạo pháp, đến các vị Phật và Bồ tát đã chỉ dẫn hướng đi đúng đắn trên hành trình cuộc sống. Khi có bàn thờ Phật trong nhà rồi thì Phật tử sẽ gần gũi hơn với chánh pháp, thuận tiện hơn trong việc thực hành các giáo pháp vi diệu mà Đức Phật đã truyền lại.

Đối với người cư sĩ thì ngoài việc đến chùa để nghe thuyết giảng, đảnh lễ Phật, tụng kinh hay sám hối thì bàn thờ Phật trong chính ngôi nhà của mình là điều không thể thiếu. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự tu hành tinh tấn của người Phật tử.

Có nhiều câu hỏi được gửi đến Hoa Sen Phật về vấn đề này chẳng hạn như: Bàn thờ Phật tại gia nên đặt hướng nào thì tốt? Làm thế nào để bài trí bàn thờ đẹp và trang nghiêm? Bàn thờ ông bà cha mẹ nên đặt như thế nào? Cách thờ Tam Thế Phật và các vị Bồ tát?…

Trong bài viết này, Hoa Sen Phật sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin hữu ích về cách lập bàn thờ Phật tại gia để quý vị tham khảo.

Mục đích khi lập bàn thờ Phật tại gia

Mục đích lập bàn thờ Phật tại nhà là để tu tập chứ không phải để cầu nguyện, đạo Phật không phải đạo cầu nguyện. Là người con của Đức Phật, noi gương và thực hành theo lời dạy của Phật.

Đi chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp nhiều lắm rồi, hiểu cũng nhiều, biết cái gì nên và không nên làm. Do đó, khi thờ Phật tại gia thì các bạn phải mang suy nghĩ, lời nói, hành động và năng lượng bình an khi ở chùa về gia đình của mình.

Đó là cố gắng giữ gìn Ngũ giới, hạn chế sát sinh trong nhà. Nếu bạn đang ăn chay trường và khỏe mạnh thì quá tốt. Còn không thì ăn chay vào ngày mùng 1, ngày rằm, các ngày lễ, ngày vía của chư Phật và Bồ tát để mọi người trong gia đình ghi nhớ các ngày quan trọng của Phật giáo, tâm hướng thiện theo chánh pháp.

Không phải khi lập bàn thờ Phật tại gia rồi ở nhà chuyên tu, xa lánh người thân, bạn bè và hàng xóm. Mà bạn phải thường xuyên đến chùa nghe pháp thoại, làm Phật sự và giao lưu vui vẻ với các bạn đồng tu.

Về nhà cũng vậy, tạo không khí vui vẻ, chan hòa và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Hàng xóm, bạn bè và bà con cô bác gần xa yêu quý thì đó được ghi nhận là tiến bộ trong tu tập.

Cố gắng gìn giữ thân-khẩu-ý trong các hoạt động thường ngày. Chứ không phải “xả rác” tùm lum rồi tối về ngồi lạy trước bàn thờ Phật, cầu nguyện, niệm Phật hay sám hối rồi mai làm y chang như vậy nữa thì Phật khó độ lắm!

Cách lập bàn thờ Phật tại gia

Những điều nên làm khi lập bàn thờ Phật tại gia

Lập bàn thờ Phật tại gia ở vị trí nào thuận tiện cho bạn, phù hợp với không gian nhà mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm là tốt nhất.

Nếu nhà bạn nhiều tầng và cần không gian yên tĩnh để tụng kinh, hành thiền thì nên đặt bàn thờ Phật ở tầng 1 (nếu bạn lớn tuổi), tầng trên cùng (nếu bạn còn khỏe) và nhìn ra hướng cửa chính.

Còn không thì đặt bàn thờ Phật ngay phòng khách tầng trệt để mọi người ra vào đều nhìn thấy Phật mà noi gương hướng thiện, biết đây là một gia đình Phật tử thuần thành.

Bàn thờ Phật nên đặt ở giữa nhà với lưng áp vào tường, chiều cao ngang vai thôi để thuận tiện trong việc bài trí cũng như vệ sinh. Nếu đặt bàn thờ Phật cao quá thì mỗi lần trang trí hay vệ sinh phải dùng tới ghế cao, rất bất tiện và nguy hiểm.

Còn về hướng tốt để đặt bàn thờ Phật thì các bạn có thể tham khảo trên các trang web chuyên về phong thủy. Họ hướng dẫn chi tiết về vị trí lập bàn thờ Phật theo cung và mệnh tuổi của gia chủ. Nếu bạn thờ Phật A Di Đà cùng với Bồ tát Quan Âm và Đại Thế Chí thì bàn thờ nên đặt hướng Tây Bắc của ngôi nhà là tốt nhất.

Những điều cần tránh khi lập bàn thờ Phật tại gia

Lập bàn thờ Phật để bày tỏ lòng tôn kính, vì vậy các bạn không nên đặt bàn thờ ở nhà bếp, phòng ngủ, hay gần nhà vệ sinh… Theo thuật phong thủy, bàn thờ Phật mà đặt cạnh nhà vệ sinh, cầu thang hay những nơi ô uế thì gia chủ sẽ không được bình an, không gặp thuận lợi trong kinh doanh, con cái bất hiếu và gặp nhiều điều xui xẻo.

Điều quan trọng cần lưu ý là đã lập bàn thờ Phật rồi thì không thờ thêm các vị Thần, Thánh (Bà chúa xứ, Mẹ sanh Mẹ độ hay Quan Công, Quan Thánh). Bởi vì bạn đã quy y Tam Bảo, đó là nương tựa và tin tưởng vào Phật-Pháp-Tăng, không cần nương tựa thêm các vị chư Thiên nữa.

Ngoài ra, bạn cũng không nên cúng đồ ăn mặn, giấy tiền vàng bạc, vàng mã, cục vàng hay cóc tài lộc trên bàn thờ Phật. Thứ nhất là Phật và Bồ tát không cần đến những thứ này, thứ hai là mất tính thẩm mỹ cũng như vẻ trang nghiêm của bàn thờ Phật.

Cách trang trí bàn thờ Phật tại gia

Các vật dụng cần thiết cho một bàn thờ Phật tại nhà là: Bát hương, ly nước, bình hoa, nến, chuông, dĩa đựng trái cây và tượng Phật, Bồ tát.

Bát hương: Đặt ở giữa bàn thờ, không nên quá to hoặc quá nhỏ tùy nghi theo không gian thờ. Đặc biệt là không nên thắp nhang thường xuyên vì sẽ gây hại cho người thân trong gia đình.

Mỗi ngày chỉ thắp 1 nén nhang là đủ rồi. Nếu gia đình có người thân có vấn đề về phổi, hô hấp hoặc dị ứng thì dùng nhang điện cũng được, Phật không có chấp mấy cái nhỏ nhặt này đâu! Nên dùng các loại nhang có mùi nhẹ, dễ chịu như đàn hương hoặc trầm hương là tốt nhất.

Ly nước: Đặt các ly nước cúng dường chư Phật ở giữa phía trước bát hương để thuận tiện cho việc thay nước và vệ sinh. Hiện nay trên thị trường có bán ly nước có nắp đậy, bạn đặt 2 ly 2 bên bàn thờ trông rất đẹp và cân đối. Nên nhớ là không dùng ly nước trên bàn thờ Phật cho các việc khác.

Bình hoa: Đặt bình hoa bên phải hay bên trái đều được, đặt 2 bình 2 bên thì càng tốt miễn sao không phá vỡ thiết kế của bàn thờ là được. Nếu lối đi từ cửa chính xuống nhà bếp nằm bên phải ngôi nhà thì đặt bình hoa bên trái bàn thờ theo hướng nhìn từ ngoài vào là hợp lý.

Chuông: Đặt ở nơi thuận tay để khi tụng kinh, niệm Phật thì gõ 3 tiếng.

Dĩa đựng trái cây: Trái cây cúng dường chư Phật nên chọn trái cây tươi, số lượng phù hợp với kích thước đĩa và không gian thờ. Nếu không có điều kiện thì dùng hoa giả, trái cây giả cũng không vấn đề gì. Một lần nữa, Phật và Bồ tát giác ngộ rồi không còn chấp mấy cái nhỏ nhặt này đâu!

Vị trí đặt dĩa trái cây thường ở phía đối diện với bình hoa. Nếu nhà rộng rãi, bàn thờ Phật thoải mái bài trí thì đặt 2 bình hoa 2 bên và 2 dĩa đựng trái cây 2 bên cho đẹp.

Tượng Phật và Bồ tát: Nhiều Phật tử đắn đo không biết nên thờ tượng Phật nào trong nhà nhưng quý Phật tử thân mến có biết không, dù bạn theo tông phái nào thì trên bàn thờ Phật phải có ít nhất một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là vị Phật lịch sử, người sáng lập đạo Phật để bây giờ chúng ta mới biết đến mà tu tập theo.

Các gia đình Phật tử theo Tịnh độ chắc chắn phải thờ Tây Phương Tam Thánh đó là: Phật A Di Đà ở giữa, Bồ tát Quan Âm bên tay trái và Bồ tát Đại Thế Chí bên tay phải của Ngài.

Mẹ Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi. Vì vậy khi đã thờ Phật Quan Âm tại nhà thì quý Phật tử nên noi gương Ngài mà mở tấm lòng của mình hơn, yêu thương và bi mẫn đến các mảnh đời yếu kém hơn mình. Thờ Mẹ Quan Âm mà keo kiệt, bủn xỉn thì Mẹ không thể độ được.

Ngài Đại Thế Chí là biểu tượng của trí tuệ. Vì vậy quý vị cư sĩ tại gia phải cố gắng tu hành tinh tấn, đọc kinh, nghe pháp để mở mang trí tuệ. Biết cái nào nên và không nên làm. Hành thiền để rèn luyện và phát triển tâm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thỉnh Tam Thế Phật về thờ đó là: Phật A Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Phật Thích Ca tượng trưng cho hiện tại và Phật Di Lặc tượng trưng cho tương lai.

Cư sĩ tại gia cũng nên nhớ vệ sinh bàn thờ Phật thường xuyên để bàn thờ lúc nào cũng sạch sẽ và trang nghiêm. Nhang và tro lư hương nên dọn dẹp mỗi ngày để tránh tình trạng cháy nhà, hoặc bụi tro bay khắp nhà có thể dẫn đến bệnh.

Cách thỉnh Phật về thờ tại gia

Quý Phật tử tại gia nên thỉnh Phật và chư vị Bồ tát về thờ vào các ngày vía, ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch. Hình tượng Phật, Bồ tát nên chọn kích thước phù hợp với bàn thờ, đừng to quá cũng đừng nhỏ quá. Khuôn mặt hiền hòa, trang nghiêm hoặc vui vẻ toát lên sự tinh khiết và từ bi.

Một điều cần lưu ý là nhớ thỉnh tượng Phật về sau cùng khi các vật dụng bài trí đã được xếp sắp cân đối, thẩm mỹ và hài hòa. Điều này sẽ giúp quý Phật tử dễ dàng hơn trong việc chọn tượng Phật và Bồ tát phù hợp với không gian thờ, đảm bảo tính tôn nghiêm khi thỉnh các vị Phật về an vị.

Nhiều người nói rằng khi thỉnh tượng Phật, Bồ tát về nhà thì phải làm lễ “khai quang”. Tuy nhiên theo nhiều vị Thầy cho biết thì nghi thức này là không cần thiết.

Bởi vì tượng Phật hay Bồ tát chỉ là phương tiện để tu hành. Điều quan trọng là tâm – suy nghĩ, lời nói và hành động có đúng với lời Phật dạy hay không. Nếu đúng thì gia chủ và người thân trong gia đình sẽ được Phật và Bồ tát gia hộ, gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Còn thờ Phật, tu Phật mà không làm theo lời Phật, tham-sân-si một đống, đụng vào quyền lợi thì “dựng lông lên” thì đừng hỏi tại sao Phật độ người khác mà không độ mình!

Sau khi thỉnh Phật và trang trí bàn thờ đâu đó thật đẹp rồi thì đốt 3 cây nhang và nguyện một lòng noi gương Phật và Bồ tát. Làm lành lánh dữ, giữ gìn thân-khẩu-ý, sống chan hòa với người thân và hàng xóm xung quanh. Lan tỏa năng lượng bình an, vui vẻ và yêu thương đến toàn bộ không gian nhà. Thờ Phật mà mặt lúc não cũng nhăn nhó, bực bội, tham-sân-si nhiều quá thì Phật rất khó độ.

Nên nhớ hạn chế mưu cầu danh lợi, tiền bạc hoặc thậm chí là bệnh tật tai qua nạn khỏi. Phật đã nói là Ngài không thể can thiệp nhân quả. Ngài chỉ hướng dẫn phương pháp giúp Phật tử hạn chế tạo nhân xấu, khuyến khích tạo nhân tốt và nhận ra bản chất vô thường, vô ngã của các sự vật hiện tượng để mà từ đó thoát khỏi chấp trước và đau khổ.

Khi có bàn thờ Phật trong nhà rồi thì tinh tấn tu hành, hành thiền, niệm Phật, trì chú để rèn luyện tâm và tham gia các hoạt động tích cực thì cuộc sống sẽ vui vẻ, sống động và hạnh phúc hơn.

Cách bài trí bàn thờ gia tiên khi đã có bàn thờ Phật

Theo truyền thống dân gian từ xa xưa, thờ phụng ông bà tổ tiên là việc nên làm để kết nối các thế hệ, giữ gìn truyền thống cũng như giáo dục con cháu biết lễ nghi, tôn kính với các bậc tiền bối và ông bà cha mẹ. Đạo lý uống nước nhớ nguồn này đã đi sâu vào truyền thống gia đình của người Việt Nam ta.

Bàn thờ gia tiên, cửu huyền thất tổ nên đặt chung trong phòng thờ Phật để thuận tiện cho việc trang trí cũng như cúng bái các ngày giỗ. Quý Phật tử có thể đặt bàn thờ gia tiên ngay chính giữa nhà hướng ra cửa chính. Nhưng phải đặt thấp hơn bàn thờ Phật hoặc đặt phía sau nếu bàn thờ Phật đã bài trí trên tủ gỗ.

Ngoài ra, nếu điều kiện không cho phép thì các bạn có thể đặt bàn thờ gia tiên nằm bên trái hoặc bên phải đối diện hướng đi chính của ngôi nhà. Ngoài ra, nếu bạn tin sâu phong thủy thì có thể lên mạng tìm hiểu thêm để chọn ra hướng đặt bàn thờ gia tiên tốt nhất.

Hoa Sen Phật – Ảnh: chúng tôi