Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa

--- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Thờ Cúng
 • #1 Nghi Lễ Cúng Cô Hồn Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Lễ Cúng
 • Bài Văn Khấn Bà Chúa Xứ Châu Đốc Đầy Đủ, Chi Tiết Dễ Khấn
 • Mâm Cúng Tạ Lễ Bà Chùa Xứ Núi Sam Châu Đốc
 • Thượng tọa Thích Minh Hóa hướng dẫn: “Bên ngoài nhìn vào thì Thổ địa bên phải (hữu) và Thần Tài bên trái (tả). Thần tài Thổ địa tượng trưng cho ngũ phương, ngũ thổ và tài thần. Hai chư vị này thường xuyên phù hộ cho gia chủ có tài lộc từ đầu năm cho đến những cuối năm.

  Bên trong là bài vị có hình chữ Nho ngũ phương ngũ thổ ngũ hành. Ngoài ra có chỗ thờ thêm một thần cóc ngồi trong tô nước. Thần cóc này tượng trưng cho Cóc kêu còn động lòng trời, nghĩa là thần cóc kêu là trời mưa. Dân gian có câu “Con cóc là cậu ông Trời” là với ý nghĩa đó.

  Ngũ phương ngũ thổ tài thần là phải có năm chung nước, đốt năm cây nhang. Một đĩa trái cây (nhà ở chợ Lớn thường chưng quýt hoặc bưởi) và một bình bông (thường là bông vạn thọ). Vẫn là đông bình tây quả (bên phải bình bông, bên trái dĩa trái cây).

  Ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng là lễ chính. Mỗi tháng nếu gia đình nào đầy đủ phương tiện và niềm tin có sẵn thì mùng 10 hàng tháng vẫn cúng sẽ tốt hơn. Có nhà còn cúng thêm mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng. Đây cũng là lễ cúng các chư vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Lễ cúng này nhằm để các chư vị này hộ độ cho gia chủ vạn sự bình an mọi việc được kết quả như ý muốn.

  Lễ vật thường là một thổ thịt, bánh hỏi hoặc bánh bò, ba bộ tam sên, mỗi dĩa có một quả trứng luộc, thịt luộc, cua luộc (hoặc tôm luộc). Mâm giấy cúng bên ngoài có bán sẵn.

  Sau đó phóng sanh chim hoặc cá để cầu được trường thọ.

  Còn theo Trần Văn Phúc thì: “Một mâm cúng Thổ Địa gồm một đĩa trái cây ngũ quả, thịt heo quay, vịt quay. Tốt nhất có dĩa tam sên (tôm, cua, trứng gà).

  Tất cả đồ cúng Thổ Địa để quay vào trong. Năm chung rượu, năm chung trà. Bình bông để bên tay phải ông Địa. Heo quay, vịt quay để chính giữa. Xung quanh để bánh trái. Tốt nhất có bộ áo giấy cúng Thổ Địa, Thần Tài”.

  Một số hình ảnh lễ vật cúng Thần tài:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mùng 1 Đầu Tháng: Đây Là Lễ Cúng Đơn Giản Và Chuẩn Nhất Để Thần Tài “mỉm Cười”, Tiền Bạc Chật Két
 • Cúng Xe Mới Mua: Lễ Vật, Văn Khấn Như Thế Nào Mới Đúng?
 • Cúng Xe Ô Tô Hàng Tháng: Văn Khấn, Lễ Vật
 • Chuẩn Bị Lễ Cúng Xe Ô Tô Mới Mua Như Thế Nào Để Thượng Lộ Bình An
 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Nhập Trạch Về Nhà Mới [Từ A
 • Cách Đọc Kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu Chơn Kinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Mẫu Liễu Hạnh Và Cách Sắm Lễ
 • Đền Ghềnh Và Bí Ẩn Ngôi Mộ Ngọc Hân Công Chúa
 • Lập Điện Thờ Tứ Phủ Tại Gia
 • Cấu Trúc Điện Thờ Tam Tứ Phủ Tại Gia
 • Văn Khấn Mẫu Liễu Hạnh Và Thần Tích 3 Lần Giáng Thế Của Bà
 • Kinh của Mẫu tuy là kinh Cứu thế giảng rõ về nguồn gốc căn nguyên của con người cũng là kinh Giảng trì nên nếu học lâu sẽ giải được nghiệp quả dù nặng thế nào cũng tiêu chướng Nghiệp

  Vậy những ai căn cơ chưa tìm ra lối thoát, còn bế tắc đau khổ trong cuộc sống, chúng ta hãy nghiêm trang tín tâm học kinh Phật Mẫu để hưởng thọ trì phúc báo của Mẫu

  Thời gian trì niệm kinh Địa Mẫu

  Thời gian tốt nhất để trì niệm kinh Địa Mẫu là lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng, ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch

  Sắp lễ lập đàn trì kinh Địa Mẫu

  Chuẩn bị

  • 6 chum nước thanh thuỷ
  • 6 cốc nến
  • 6 quả 6 màu càng tốt không thì 6 quả tùy tâm của gia chủ
  • 13 miếng trầu têm cánh phượng hoặc 13 quả cau lá trầu quết vôi.
  • 5 bông hoa
  • 5 nén hương thắp vào các bát hương nếu có điện, còn không có điện thì thắp vào cây hương Mẫu.
  • Một lá sớ
  • 1 bát cơm hoặc xôi oản tùy tâm

  ĐÚNG GIỜ NGỌ chúng ta lập đàn trì và thỉnh Mẫu

  VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 1

  VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 2

  Đọc kinh Mẫu

  Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu Nam mô Phật Tổ Như Lai Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà Nam mô Thái Thượng Lão Quân Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con. Hôm nay là nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo Chí tâm đảnh lễ , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ĐỊA MẪU CHƠN KINH

  GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH ĐỊA MẪU CHÂN KINH Hóa sanh muôn loài Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

  Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

  Trên khói hương này xin Mẫu ngự

  Chứng minh con trẻ tấc lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

  LỄ PHẬT

  Kính lạy Phật từ bi quảng đại

  Vì chúng sanh muôn loại đảo điên

  Luân hồi khổ não triền miên

  Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.

  LỄ PHÁP

  Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả

  Nẻo quang minh mô tả rõ ràng

  Vì đời lắm kẻ lầm than

  Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.

  LỄ TĂNG

  Kính lạy Tăng là người chí cả

  Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

  Vô minh nên mới lo âu

  Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

  * Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

  * Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)

  * Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)

  * Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy) Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng,

  Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện:

  Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,

  Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy) Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no,

  Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy) Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế,

  Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ,

  tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy) Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ,

  lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu,

  dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát,

  sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy) Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang,

  vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên,

  Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy) * Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy)

  * Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

  * Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

  – Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ

  – Điển linh quang tế độ chúng sanh

  – Hỡi ai chớ có lạc lầm

  – Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu

  – Cõi trần thế mịt mù tăm tối

  – Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh

  – Chớ ham vật chất lụy phiền

  – Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến)

  – Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung

  – Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ

  – Trên khói hương này Kim Mẫu ngự

  – Cảm ứng chứng minh tất lòng thành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

  – Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng

  – Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

  – Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội

  – Mẹ ban điển lành mới rõ thông NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

  CHƠN KINH (3 Biến) VÃNG SANH THẦN CHÚ Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ

  KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN

  ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH

  A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)

  TỤNG KINH XONG, TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến) Qui y Phật Mẫu cứu trần thế

  Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

  Trần gian biết nẻo tu hành

  Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên

  Qui y Pháp là phương giải thoát

  Điển huyền linh bủa khắp trần gian

  Sửa tâm chứng đắc kịp thời

  Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa

  Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại

  Phải ăn chay giới luật nghiêm trang

  Hữu hình gia tạm luân hồi

  Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung

  THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

  • Giải oan nghiệp cho bản thân, gia đình
  • Cầu bình an bản mệnh, gia chung, xin hồng phúc phước danh cho con cháu

  Nếu như ai học hợp duyên Mẫu sẽ linh ứng chỉ bảo tận tình từng đường đi nước bước trong đường đạo cũng như trong cuộc sống

  AI GIEO DUYÊN IN ẤN TỐNG PHỔ IN thì mệnh gia an ổn, giảng nghĩa được cho mọi người thì cháu con hiền sĩ, bổn mệnh bình an đến trọn đời. Đặc biệt, bản thân người ấy sẽ được hưởng Phúc báo lộc thọ phước Vô lượng.

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

  NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Thăm Đền Mẫu Âu Cơ
 • Đền Mẫu Âu Cơ Phú Thọ
 • Bài Khấn Mẫu Âu Cơ
 • Bài Văn Khấn Tại Đền Cửa Ông Đầy Đủ Chính Xác Nhất
 • Bài Văn Khấn Cô Sáu Lục Cung Chuẩn Công Đồng Tứ Phủ
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Ngày Rằm

  --- Bài mới hơn ---

 • 4 Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7 Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất
 • Phần Lớn Chúng Ta Đều Cúng Giỗ Sai Vì Sao ?
 • Phong Tục Thờ Cúng Gia Tiên Ngày Tết Của Người Việt
 • Cách Thờ Cúng Và Đặt Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Cúng Ông Táo Về Nhà Mới Một Cách Thành Kính Và Đầy Đủ Lễ Vật Nhất
 • Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Cúng Thần Tài rất phổ biến trong giới kinh doanh, họ cúng quanh năm. Tuy nhiên ngày mùng 10 Âm lịch hàng tháng được dân gian xem là ngày vía Thần Tài.

  1. Ý nghĩa việc cúng Thần tài Thổ địa

  Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt… .

  2. Sắm lễ cúng Thần tài Thổ địa ngày rằm mùng 1 hàng tháng

  Lễ cúng vào ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào chiều tối ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

  Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

  Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc Thần Tài, cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm.

  Cách an vị Thần tài, Thổ địaThượng tọa Thích Minh Hóa hướng dẫn: “Bên ngoài nhìn vào thì Thổ địa bên phải (hữu) và Thần Tài bên trái (tả). Thần tài Thổ địa tượng trưng cho ngũ phương, ngũ thổ và tài thần. Hai chư vị này thường xuyên phù hộ cho gia chủ có tài lộc từ đầu năm cho đến những cuối năm”.

  Bên trong là bài vị có hình chữ Nho ngũ phương ngũ thổ ngũ hành. Ngoài ra có chỗ thờ thêm một thần cóc ngồi trong tô nước. Thần cóc này tượng trưng cho Cóc kêu còn động lòng trời, nghĩa là thần cóc kêu là trời mưa. Dân gian có câu “Con cóc là cậu ông Trời” là với ý nghĩa đó.

  Ngũ phương ngũ thổ tài thần là phải có năm chung nước, đốt năm cây nhang. Một đĩa trái cây (nhà ở chợ Lớn thường chưng quýt hoặc bưởi) và một bình bông (thường là bông vạn thọ). Vẫn là đông bình tây quả (bên phải bình bông, bên trái dĩa trái cây).

  Ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng là lễ chính. Mỗi tháng nếu gia đình nào đầy đủ phương tiện và niềm tin có sẵn thì mùng 10 hàng tháng vẫn cúng sẽ tốt hơn. Có nhà còn cúng thêm mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng.

  Đây cũng là lễ cúng các chư vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Lễ cúng này nhằm để các chư vị này hộ độ cho gia chủ vạn sự bình an mọi việc được kết quả như ý muốn.

  Lễ vật thường là một thổ thịt, bánh hỏi hoặc bánh bò, ba bộ tam sên, mỗi dĩa có một quả trứng luộc, thịt luộc, cua luộc (hoặc tôm luộc). Mâm giấy cúng bên ngoài có bán sẵn.

  Sau đó phóng sanh chim hoặc cá để cầu được trường thọ.

  Còn theo Trần Văn Phúc thì: “Một mâm cúng Thổ Địa gồm một đĩa trái cây ngũ quả, thịt heo quay, vịt quay. Tốt nhất có dĩa tam sên (tôm, cua, trứng gà)”.Tất cả đồ cúng Thổ Địa để quay vào trong. Năm chung rượu, năm chung trà. Bình bông để bên tay phải ông Địa. Heo quay, vịt quay để chính giữa. Xung quanh để bánh trái. Tốt nhất có bộ áo giấy cúng Thổ Địa, Thần Tài”.5 điều không nên làm khi cúng Thần Tài

   Không được ăn mặc luộm thuộm, không mặc đồ rách khi cúng.
   Không nói bậy, chửi tục trước, trong và sau khi cúng.
   Lộc cúng chỉ cho người trong nhà mà không được mang cho người ngoài.
   Khi thờ cúng, nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy và bóng điện vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng.

  Nguồn tham khảo internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Nôm Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Bỏ Bàn Thờ
 • Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua ( Năm 2022) Giúp Chủ Nhân “rinh” Lộc Lá Về Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Khai Trương Văn Phòng Mới Chi Tiết Nhất
 • Giỗ Tổ Hùng Vương Cúng Lễ Vật Gì
 • Lễ Vật Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai Mẹ Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chuẩn Bị Lễ Vật Cúng Đầy Cữ Đầy Tháng Đầy Năm Đơn Giản Cho Các Bé
 • Tại Sao Phải Làm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai
 • Tại Sao Phải Làm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai?
 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai/gái Chi Tiết A
 • Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai Cần Những Gì?
 • Lễ vật cúng đầy tháng cho bé trai luôn được xem như mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh vì đây là truyền thống lâu đời của người Việt. Theo đó, cuộc đời mỗi người được chính thức bắt đầu ngay sau lễ đầy tháng và có tuổi sau ngày thôi nôi.

  Nguồn gốc của lễ cúng đầy tháng cho bé trai

  Lễ đầy tháng là nghi lễ khẳng định sự hiện hữu của một thành viên mới trong gia đình. Khi nói về nguồn gốc của lễ cúng đầy tháng, mỗi khu vực sẽ có những sự tích khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn là những câu chuyện về các bà Mụ và Đức ông. Người ta thường truyền tai nhau về truyền thuyết: Mỗi đứa trẻ sơ sinh đều được các vị Đại Tiên (Bà Chúa Đầu thai) hay còn gọi là 12 Bà Mụ nhào nặn ra. Mỗi Mụ Bà sẽ có trách nhiệm tạo ra một bộ phận cho đứa trẻ như mắt, mũi, tay, chân, tóc… Do đó, mỗi hình hài của bé đều nhờ vào công của các Bà Mụ. Khi bé yêu tròn một tháng tuổi và khỏe mạnh, cha mẹ phải thực hiện nghi lễ cúng cảm ơn Bà Mụ và Đức ông đã đem đứa trẻ đến nhà, giúp mẹ tròn con vuông.

  Lễ vật cúng đầy tháng cho bé trai gồm những gì?

  • 12 chén chè nhỏ
  • 1 con gà luộc
  • Bộ tam sên (thịt heo luộc, trứng luộc, tôm hoặc cua luộc)
  • Mâm ngũ quả, hoa tươi, nhang thơm, đèn, trà, rượu, nước muối, gạo.
  • 1 bộ đồ hình thế (phải được ghi tên và ngày tháng năm sinh của bé, cúng xong sẽ đốt đi để giải hạn cho bé)
  • 13 miếng trầu cánh phượng, 13 đôi hài, 13 bộ váy áo đẹp và 13 nén vàng.

  Trong đó đĩa xôi, miếng trầu, đôi hài, váy áo và nén vàng phải có hình dáng giống nhau. Tuy nhiên, bạn cần nhớ 12 món kích thước như nhau và 1 bộ phải có kích thước to hơn

  Cách bài trí lễ vật cúng đầy tháng cho bé trai

  Khi sắp xếp mâm cúng đầy tháng cho bé trai, gia đình cần chia thành 2 mâm. Một mâm trên cách mâm dưới không quá 10cm. Trong đó, bàn nhỏ và thấp hơn để bày trí lễ vật cúng Đức ông. Ngược lại, bàn lớn cao hơn sẽ bày lễ vật cúng 12 bà Mụ. Khi đặt mâm cúng, gia chủ cần tuân theo nguyên tắc “Đông bình Tây quả”, nghĩa là vị trí đặt bình hoa ở phía Đông và hoa quả ở phía Tây

  Sau khi bày lễ xong, bố hoặc mẹ bé sẽ thắp 3 nén hương, rồi bế trẻ ra trước án và khấn cúng Mụ với tấm lòng thành và nội dung là: “Hôm nay, cháu bé tròn 1 tháng tuổi, gia đình chúng tôi bày trí mâm lễ vật này, cung thỉnh thập nhị mụ bà và tam đức ông trước về minh chứng nhận lễ, sau tiếp tục phù trợ cho cháu khỏe mạnh, hiền, ngoan, phù trợ cho gia đình tôi an vui, hạnh phúc.”

  Sau khi thắp nhang khấn cúng đầy tháng xong sẽ đến nghi thức đặt tên. Người cúng sẽ khấn vái tổ tiên một tên họ đầy đủ của bé mà gia đình đã chọn sẵn. Sau đó gieo 2 đồng tiền lên đĩa, nếu 1 úp, 1 ngửa (âm dương) nghĩa là cái tên dự định đặt cho con đã được tổ tiên chấp nhận. Ngược lại, nếu 2 mặt đều úp hoặc ngửa thì bắt buộc phải làm lại và tuân thủ quy tắc quá tam ba bận. Sau ba lần gieo quẻ mà không được, bạn nên chọn tên khác cho con trai.

  Kết thúc lễ này mọi người trong gia đình, họ hàng sum vầy thụ hưởng đồ cúng và gửi những lời chúc tốt đẹp, may mắn hoặc lì xì cho con trai để hoàn tất tiệc đầy tháng. Ngoài ra một số nơi còn có tập tục khai hoa hay còn gọi là “bắt miếng”. Đứa bé thường được đặt ngay trên bàn giữa hoặc nằm trong nôi bên cạnh bàn cúng, người cúng rót trà thắp hương xin phép bắt miếng. Khi đó, người ta sẽ bồng trẻ trên một tay, tay kia cầm một nhánh hoa đưa qua lại trên miệng bé và dạy những lời tốt đẹp như sau: “Mở miệng ra cho có bông, có hoa – Mở miệng ra cho kẻ thương, người nhớ – Mở miệng ra cho có bạc, có tiền – Mở miệng ra cho xóm giềng quý mến”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Vật Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai Chuẩn Chỉ Điểm 10
 • Lễ Vật Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái Bao Gồm Những Gì?
 • #1 Tìm Hiểu Nghi Lễ Cúng Đầy Tháng Bé Trai Đầy Đủ Và Trọn Vẹn
 • Nên Cắm Hoa Gì Khi Chuyển Tới Nhà Mới?
 • Về Nhà Mới Không Nên Và Nên Cắm Hoa Gì Để Lấy Lộc?
 • Các Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Gồm Những Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Để Cúng Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Ngày 10 Tháng Giêng Gồm Những Gì?
 • Hướng Dẫn Sắm Lễ Cúng Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tết
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Vật Và Cúng Thần Tài Đúng Cách
 • Những Lễ Vật Không Thể Thiếu Trong Mâm Cúng Thần Tài
 • Bạn biết Các Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Gồm Những Gì?. Để có thể thờ cúng các vị thần chu đáo và chuẩn phong thủy nhất. Hãy Dành ra 2 Phút Cùng Phong Thuỷ JOCA Tìm Hiểu ngay sau đây Nhé?

  Cúng thần tài thổ địa gồm những lễ vật gì?

  Người ta chia việc cúng bàn thờ thần tài ông địa ra thành 3 loại khác nhau là:

  • Lễ vật cúng Thần tài hàng ngày
  • Lễ vật cúng Thần tài ngày rằm, mồng một
  • Lễ vật cúng Thần tài ngày Vía Thần tài

  Cúng thần tài – Thổ địa hàng ngày

  Nên thắp hương cúng bàn thờ thần tài hàng ngày, nhất là với những người làm kinh doanh, mua bán. Việc này sẽ giúp mang đến sự may mắn, thuận lợi và tài lộc trong công việc. thường ngày thì nên cúng Thổ Địa – Thần Tài như sau:

  • Hoa tươi: thường là hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, …Bạn nên chọn hoa tươi và để được lâu trên bàn thờ.
  • Chén nước thờ, nên thay mỗi ngày.
  • Đĩa hoa quả: cúng thần thì nên chọn những loại có hình dáng tròn đầy, căng mọng. Nên tránh những loại quả có gai mang sát khí
  • Tách cafe cho Thần tài, Thổ địa.

  Chỉ cần đơn giản như vậy để cúng thần tài hàng ngày. Và chỉ cần thành tâm thờ cúng thì bạn sẽ được chứng giám.

  Lễ cúng thần tài – ông địa ngày mồng một và ngày rằm

  Vào các ngày rằm và mùng một thì gia chủ nên dâng lên bàn thờ thần tài các lễ vật như sau:

  • Đĩa hoa quả: nên bày ngũ quả đủ màu sắc. Điều này giúp tượng trưng cho sự no đủ, dư giả. Đồng thời là để thể hiện mong muốn cho việc làm ăn được may mắn, thuận lợi.
  • Lọ hoa tươi.
  • Nước thờ.
  • Rượu thờ.
  • Đĩa thịt luộc để nguyên miếng.
  • 1 quả trứng luộc.
  • 1 con tôm luộc.
  • Trầu cau (1 lá trầu, 1 quả cau).
  • Ngoài ra vào các ngày này gia chủ có thể bày thêm một số đồ cúng khác như: Bia, nước ngọt, bánh kẹo,…

  Các lễ vật cúng ngày vía Thần Tài

  Ngày 10 tháng giêng là ngày đặc biệt dành cho Thần Tài, vì vậy được gọi là ngày vía thần tài. Vì vậy vào ngày này lễ vật cúng Thần tài cũng có sự thay đổi, và chăm chút hơn so với ngày thường hay các ngày rằm, mồng một. Với các vật phẩm thờ cúng như sau:

  • Lọ hoa tươi
  • Mâm ngũ quả tươi
  • Nước thờ
  • Rượu thờ
  • Tiền vàng mã
  • Muối hạt sạch
  • Trầu cau: 1 quả cau, 1 lá trầu
  • Bao thuốc lá mở gói kéo vài điếu ra, giống như đang mời
  • Bộ tam sên: Thịt lợn luộc, 1 quả trứng luộc, 1 con tôm luộc
  • Tiền lẻ
  • Bánh kẹo (1 đĩa) hoặc 1 hộp
  • 1 đĩa xôi, người ta thường cúng xôi đỗ
  • Cá lóc nướng (nếu không có cũng không sao)

  Bạn Muốn Mua Tượng Thần Tài – Ông Địa Đá Phong Thủy!

  Tuy nhiên Bạn Còn Những Lo Lắng Sau Đây:

  + Chưa biết chọn mua tượng thần tài – thổ địa bằng Đá như thế nào cho hợp lý và chất lượng.

  + Không biết lựa chọn tượng thần tài – thổ địa như thế nào là đẹp và chuẩn phong thuỷ.

  ⇒ Đến với Siêu thị phong thuỷ Joca Bạn không còn phải lo lắng Những vấn đề Trên Nhé.

  CAM KẾT BẢO HÀNH TỪ JOCA

  + Cam Kết đá tự nhiên 100%

  + Giá cả Luôn Luôn Hợp Lý

  + Bảo Hành 6 Tháng Nếu lỗi Từ Nhà sản Xuất.

  + Hoàn Tiền 200% Nếu Sản Phẩm Không Như Đặt Mua.

  + Giao Hàng Tận Nơi, Kiểm tra hàng mới thanh toán tiền

  ƯU ĐÃI LỚN GIẢM 10% KHI ĐẶT HÀNG NGÀY HÔM NAY

  (Cho 4 khách Hàng đặt hàng ngày hôm nay)

  Qua bài viết này, bạn đã biết nên mua tượng thần tài – thổ địa ở đâu là tốt nhất. Nếu có nhu cầu hỗ trợ thêm thông tin và đặt hàng vui lòng gọi Hotline để được tư vấn nhiệt tình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Thần Tài Thổ Địa Gồm Những Gì? Những Lưu Ý Cần Biết!
 • Lễ Cúng Thần Tài Thổ Địa Gồm Những Gì?. Với Bài Cúng Chuẩn
 • Cách Cúng Thần Tài Chuẩn Nhất Để May Mắn, Phát Đạt Cả Năm
 • Cúng Vía Thần Tài Vào Giờ Nào Là Tốt Nhất?
 • Giờ Nào Chuẩn Nhất Cúng Thần Tài Để Cả Năm 2022 May Mắn, Tài Lộc
 • Văn Địa Tiên Thánh Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 8 Địa Điểm Đền Mẫu Nổi Tiếng
 • Cửu Thiên Huyền Nữ: Thần Tích Và Truyền Thuyết Oa Huỳnh
 • Đền Hàn Sơn (Hà Sơn
 • Văn Khấn Mẫu Đông Cuông Và Danh Sách Những Lễ Vật Cần Có
 • Văn Khấn Cây Hương Ngoài Trời Và Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Cây Hương
 • Bóng gương loan mẫu đơn một đoá,

  Gió lay mành hương xạ thoảng đưa .

  Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa .

  Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành .

  Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị .

  Cải họ Trần dấu khí Thiên hương .

  Vốn sinh có vẻ phi phương ,

  Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì .

  Ngụ thai quê Phủ Dày , Thiên bản .

  Phủ Nghĩa hưng là quán Sơn nam .

  Trẻ thơ chưa biết duyên phàm

  Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng .

  Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược ,

  Kết duyên lành quê phước một nơi .

  Gối chăn vừa mới quen hơi

  Ai ngờ dưới Nguyệt sảy nơi tơ hồng .

  Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ ,

  Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên ,

  Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn ,

  Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm .

  Ấy ai làm chăn thương gối thảm ,

  Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu ?

  Lương quân dạ rối đòi nao ,

  Xuân huyên nào biết thảm sầu mấy cơn .

  Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế ,

  Dễ xui lòng Trần thế xót xa ,

  Có phen Tiên lại nhớ nhà ,

  Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về .

  Thăm bản quê hương huyên đất nước ,

  Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi .

  Thăm rồi Tiên lại ra chơi ,

  Đồi Ngang – Phố Cát là nơi duyên lành .

  Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc .

  Thương một người bạc Phúc dân ngây ,

  Cho nên Tiên mới thử tay .

  Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng .

  Sự mơ mòng thực hư nhường giới .

  Lòng Trần gian mê muội biết đâu .

  Tuy rằng hồn phách nhiệm màu ,

  Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày .

  Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió . ”

  Vào Nghệ an sẵn có nhân duyên .

  Nước non khéo kết nên nguyền .

  Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa .

  Ấy duyên xưa hay là nợ mới .

  Hội phi thường Thánh mới sinh con .

  Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan ,

  Hiềm đâu Thánh để lại con cho chồng .

  Chữ Sắc – Không xem thường mới biết ,

  Lấy của gì là kiếp là chăng ,

  Tính thiêng không ngại gió trăng .

  Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài .

  Song vật nài làm chi cho khổ .

  Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi .

  Thăm rồi Tiên lại ra chơi ,

  Cây cao bóng mát là nơi giữa đường .

  Giếng âm – dương xưa nay trong sạch ,

  Khi nắng mưa trợ khách đường xa .

  Đồi Ngang – Phố cát vào ra .

  Đôi khi giáp cõi Thanh – Hoa đất lành .

  Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy ,

  Khách vãng lai tự ấy mới hay .

  Cho nên Tiên mới ra tay ,

  Một ngày khôn vái hai ngày khôn van .

  Khách thác oan phải nhiều phi mệnh .

  Bèn sai ra đội mệnh nhà Vương .

  Ngữ tình kíp giận khôn lường .

  Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ .

  Súng phá luôn vang như sấm động ,

  Dấu thiêng nào dám chống Quốc uy ,

  Thánh bèn ngự thiện lánh đi .

  Than rằng má phấn đâu bì trượng phu .

  Sao không xét Âm – Dương nhị lý .

  Lại ra điều lấy ý nạt nhau .

  Lệnh Trời ai dám chi đâu ,

  Còn ai ở Thế biết nhau sau này .

  Chốn am mây từ ngày nguy biến .

  Ai còn kẻ dâng tiến đèn hương .

  Nền xưa hiu quạnh tuyết sương .

  Trăng hoa giãi tỏ trăng vàng còn chen .

  Các bạn Tiên về tâu Thượng Đế .

  Có Tiên chầu Thánh mẫu ngự chơi .

  Đồi Ngang – Phố Cát nghỉ ngơi ,

  Lầm con mắt tục ra người bạo hung .

  Đã phá tan nơi ăn chốn ở ,

  Lại còn điều càn rỡ nhuốc nha ,

  Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra ,

  Đào , Lan , Quế , Huệ bách hoa mọi nàng ,

  Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh .

  Xem Tiên chầu đức chính ra sao ?

  Phán rằng phẩm trật Thiên Tào ,

  Mà sao Trần thế hỗn hào tam phân .

  Trách Thôn dân những người ở đấy ,

  Sao con Trời dám lấy làm khinh .

  Sơn xuyên đòi lại bách linh .

  Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn .

  Chớ sát hại nhân gian chi quá ,

  Trời là Cha – Thiên hạ là con .

  Ví dầu đua mạnh tranh khôn .

  Thời nhân gian đó ai còn dám đương ?

  Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thử ,

  Các cung Tiên vâng cử ra đi .

  Tới nơi hỏa tốc tinh phi .

  Trước thời thăm Thánh , sau thời trách dân .

  Đã yêu phần càng thêm yêu nghiệt .

  Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa .

  Dân mong lập Điện nên thờ .

  Bách Quan đội lệnh sau xưa cho tường .

  Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh .

  Tự hương tàn , khói lạnh nhường nay ,

  Lấy làm khuất mắt khôn hay

  Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh .

  Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy ,

  Lập Đền thờ tự đấy mới yên .

  Người đâu quái dị nồng nàn ,

  Xót thương dân tục lầm than phải tùy .

  Sắc tức thì tặng phong Chế thắng .

  Biển vàng treo ” Thượng Đẳng Tối Linh ”

  Muôn dân từ đấy sợ kinh ,

  Mới hay phép Thánh anh linh , nhiệm màu .

  Khắp đâu đâu nức danh từ đấy ,

  Ai kẻ còn dám lấy làm khinh ,

  Dù lòng hiển Thánh anh linh .

  Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn .

  Cũng có cơn hiền lành vui vẻ .

  Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao .

  Dù khi thất ý nơi nao ,

  Dường con sư tử bào hao dậy giàng .

  Thêm đôi bà chầu Quỳnh , chầu Quế .

  Ấy là trong nghĩa đệ thân huân ,

  Hôm mai chầu chực áo khăn .

  Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn .

  Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức .

  Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm .

  Có khi nương gió thác rèm ,

  Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng .

  Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ .

  Cũng có khi qua nhớ lại thôi ,

  Thương khi duyên chắp phận xui ,

  Ban tài , ban Lộc , ban Ngôi , ban Quyền .

  Kẻ lỗi nguyên càng thêm bầm nhỡ .

  Có lòng tin khấn khứa truyền tha .

  Trọn bề bách nguyệt hồn hoa ,

  Đã nên một cảnh yên hà có danh .

  Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự ,

  Cũng từng quen Tiên nữ năm , ba

  Rẩy chân xuống sợ Sa bà .

  Khuôn phù Ngọc ân , quản ba giới Thần .

  Gia uy linh cứu nhân , độ Thế .

  Trẻ cùng già ai nấy đội ơn .

  Ban Tài , ban Phúc , ban Nhân ,

  Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Mẫu Sòng Sơn (P2)
 • Văn Khấn Lễ Tiểu Tường
 • Văn Khấn Gia Tiên Và Người Quá Cố Vào Ngày Cát Kỵ (Giỗ Thường
 • #giỗ Tổ Dòng Họ
 • Văn Khấn Cho Ngày Giỗ Chính – Cúng Gia Tiên
 • Văn Khấn Mẫu Mẹ Âu Cơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Thánh Mẫu Âu Cơ
 • Bài Cúng Đầy Tháng Và Cúng Thôi Nôi Cho Bé
 • Bài Văn Khấn Cúng Đầy Tháng Thôi Nôi
 • Bài Văn Khấn Và Lễ Vật Cúng Khai Trương
 • Bài Cúng Tất Niên Tết Canh Tý 2022 Đúng Chuẩn Truyền Thống
 • Văn Khấn Khi Đi Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Sao La Hầu, Văn Khấn Sao Thổ Tú, Văn Khấn Giỗ Bố, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Văn Khấn Giỗ, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Sau Khi Bốc Mộ, Văn Khấn Em Bé Đỏ, Văn Khấn Sửa Mộ, Văn Khấn Sửa Nhà, Mẫu Đơn Tố Cáo Khẩn Cấp, Văn Khấn Tạ Đất, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Văn Khấn Giỗ Cụ, Văn Khấn Khi Đi Đền, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Hán Nôm, Văn Khấn Hạ Lễ, Văn Khấn Sám Hối, Văn Khấn Hạ Bàn Thờ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Văn Khấn Hà Bá, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Nhà, Văn Khấn Giỗ Đầu, Văn Khấn Đức ông, Văn Khấn Đổ Mái, Văn Khấn Tế Tổ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Khấn Lễ Đền, Văn Khấn Dỗ Bố, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Bài Khấn Lễ, Văn Khấn Dỗ, Văn Khấn Di Dời Mộ, Bài Khấn Khi Đi Đền, Văn Khấn Cô Bơ, Văn Khấn Tổ Cô, Văn Khấn Tế Họ, Bài Khấn Lễ Tạ, Văn Khấn Đền Phủ, Văn Khấn Đền Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Tạ Mộ, Văn Khấn Đền Mẫu, Văn Khấn Đền, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn, Bài Khấn Mở Cửa Mã, Văn Khấn Dọn Về Nhà Mới, Văn Khấn Phá Nhà, Văn Khấn Dời Mộ, Văn Khấn Tẩy Uế, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Mẫu, Văn Khấn Cô 9, Văn Khấn Khi Lễ Đền, Văn Khấn ông Bảy, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn Ong Thần Tài, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn ở Đền, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Bài Khấn Xây Nhà, Văn Khấn Nôm, Bài Khấn Vào Nhà Mới, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Vào Đền, Bài Khấn Vái Về Nhà Mới, Bài Khấn Tứ Phủ, Bài Khấn Thần Tài Thổ Địa, Bài Khấn Xin Sám Hối, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Văn Khấn ô Tô, Văn Khấn ô Thần Tài, Con Quý Vị Gặp Khó Khăn Khi Đọc?, Văn Khấn Ong Dia, Văn Khấn ông Địa, Văn Khấn ô Táo, Các Bài Khấn âm Hán, Ca Sĩ Văn Khấn, Văn Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn ông Táo, Bài Khấn Yên Tử, Văn Khấn ô Địa, Bài Khấn Tam Bảo, Bài Khấn Tại Yên Tử, Văn Khấn M 1, Văn Khấn Lễ Tạ Đất, Bài Khấn Rằm Tại Nhà, Bài Khấn Rằm, Văn Khấn Lễ Tạ, Bài Khấn Ra Mộ, Văn Khấn Rằm, Đơn Xin Hỗ Trợ Khó Khăn,

  Văn Khấn Khi Đi Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Sao La Hầu, Văn Khấn Sao Thổ Tú, Văn Khấn Giỗ Bố, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Văn Khấn Giỗ, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Sau Khi Bốc Mộ, Văn Khấn Em Bé Đỏ, Văn Khấn Sửa Mộ, Văn Khấn Sửa Nhà, Mẫu Đơn Tố Cáo Khẩn Cấp, Văn Khấn Tạ Đất, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Văn Khấn Giỗ Cụ, Văn Khấn Khi Đi Đền, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Hán Nôm, Văn Khấn Hạ Lễ, Văn Khấn Sám Hối, Văn Khấn Hạ Bàn Thờ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Văn Khấn Hà Bá, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn ở Nhà, Văn Khấn Giỗ Đầu, Văn Khấn Đức ông, Văn Khấn Đổ Mái, Văn Khấn Tế Tổ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Khấn Lễ Đền, Văn Khấn Dỗ Bố, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Bài Khấn Lễ, Văn Khấn Dỗ, Văn Khấn Di Dời Mộ, Bài Khấn Khi Đi Đền, Văn Khấn Cô Bơ, Văn Khấn Tổ Cô, Văn Khấn Tế Họ, Bài Khấn Lễ Tạ, Văn Khấn Đền Phủ, Văn Khấn Đền Mẫu âu Cơ, Văn Khấn Tạ Mộ, Văn Khấn Đền Mẫu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Và Thủ Tục Xin Tỉa Chân Nhang Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Gọi Hồn Chú Tễu
 • Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Đúng Và Chuẩn Xác Nhất Ai Cũng Cần Biết
 • Văn Khấn Xin Lộc Lô Đề Chuẩn Tâm Linh
 • [ Bài Cúng Khai Trương ]Cửa Hàng, Quán Ăn, Khách Sạn, Công Ty
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Như Thế Nào Mới Đúng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Rằm Tháng Bảy Tại Nhà
 • Những Điều Cấm Kỵ Chớ Nên Cầu Xin Khi Đi Lễ Chùa Đầu Năm
 • Văn Khấn Lễ Mẫu Âu Cơ
 • Hướng Dẫn Cách Bày Mâm Cỗ Cúng Táo Quân Đúng Cách
 • Cách Làm Mâm Cơm Cúng Rằm Tháng 7 Đơn Giản Mà Đủ Vị
 • (Lichngaytot.com) Việc chuẩn bị Lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa không cần quá cầu kỳ vì quan trọng vẫn là sự thành tâm của gia chủ, tuy nhiên, không thể thiếu những thứ cơ bản.

  Thỉnh tượng Thần tài Thổ địa

  Ai chẳng mong có được cuộc sống giàu có, sung túc và theo quan niệm của dân gian, Thần Tài sẽ mang lại điều này cho chúng ta. Đó là lý do, mỗi gia đình, nhất là gia đình mua bán hay kinh doanh đều có bàn thờ Thần tài để cầu xin mua may bắn đắt, tiền bạc sung túc.

  Bàn thờ Thần Tài (đi kèm với Ông Địa) là một chiếc khám nhỏ, sơn son thếp vàng, có tượng Thần Tài, Ông Địa bằng sứ để thờ. Vì sao bàn thờ thần tài, ông địa không được để trên cao?

  Khi thỉnh tượng Thần Tài, Thổ Địa ngoài cửa hàng về cần gói bọc trong giấy đỏ, lụa vàng hoặc trong hộp sạch sẽ, mang vào chùa nhờ các Sư trong chùa “Chú nguyện nhập Thần” và nhờ các Sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để an vị Thần Tài, an vị Thổ Địa.

  Nếu gia đình có điều kiện mời được Sư tăng hoặc Pháp Sư tôn nhang bát hương và “Chú Nguyện nhập Thần” – “Thỉnh Thần nhập tượng” tại gia thì càng tốt.

  Khi bát hương và tượng mang từ chùa về nhà dùng nước nước ngũ vị hương đun lên từ 5 loại lá như trên tắm tượng và đặt lên bàn thờ, mua các đồ cúng về cúng khấn, lần sau cúng vái bình thường. Ai muốn thờ Thần Tài Thổ Địa đều phải thực hiện như trên Thần Tài, Thổ Địa mới có linh khí.

  Cách bài trí: Bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính hoặc gần cửa chính đều được.

  Bên ngoài nhìn vào thì Thổ địa bên phải (hữu) và Thần Tài bên trái (tả). Thần tài Thổ địa tượng trưng cho ngũ phương, ngũ thổ và tài thần. Hai chư vị này thường xuyên phù hộ cho gia chủ có tài lộc từ đầu năm cho đến những cuối năm. Ở giữa hai ông là một hũ tiền xu bằng đồng, một hũ gạo, một hũ muối. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay.

  Giữa bàn thờ là một bát hương, để tránh động bát hương khi lau chùi bàn thờ, các bạn nên dùng keo 502 dán dính bát hương xuống bàn thờ. Khi đang làm ăn tốt mà xê dịch bát hương gọi là bị động bát hương, mọi chuyện trở nên trục trặc ngay sau đó.

  Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thếp vàng, bên trong khảm là bài vị Thần Tài. Trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu.

  Theo nguyên lý “Đông Bình – Tây Quả”, các bạn đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái (nhìn từ ngoài vào). Thường nên cắm hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Trái cây nên sắp ngũ quả (5 loại trái cây) nếu không cũng nên có 3 loại quả cho màu sắc tươi tắn.

  Theo Lịch Ngày Tốt , tài lộc được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lòng thành của gia chủ, phước đức và số vận của gia chủ. Thần Tài, Thổ Địa không thể cho hay biếu người khác, phải tự gia chủ thỉnh về.

  Lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa

  Các chuyên gia phong thủy cho rằng, trong ngày vía Thần tài, mọi người nên làm Lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa để cầu may mắn, tài lộc. Để cầu mong cho năm mới làm ăn phát đạt, gia chủ cần chuẩn bị mâm cỗ đơn giản như sau:

  – Cỗ tam sên: Bao gồm Trứng (3 quả), Tôm (1 lạng), thịt luộc (1 miếng)

  – Hoa cúc, rượu, vàng giấy…

  – Thịt heo quay, Bánh hỏi, cá lóc nướng ( thấy nhiều ở miền nam)

  – Ngoài ra, cúng Thần tài còn có khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu.

  Những lưu ý khi cúng Thần tài:

  – Khi thỉnh Thần Tài, Thổ Địa cũng có Thần Tài, Thổ Địa hợp với gia chủ, cũng có Thần Tài, Thổ Địa không hợp với gia chủ. Tuy nhiên, khi chọn tượng Thần Tài, Thổ Địa mặt tươi cười, mặt sáng sủa, mắt nhìn thẳng hoặc nhìn lên không nhìn xuống dưới. Tượng không bị nứt, vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý.

  – Thời gian đốt nhang nên là buổi sáng từ 6h – 7h và chiều tối từ 6h – 7 giờ. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa, và chưng thờ nải chuối chín vàng.

  – Rượu hay nước thì đứng ngoài cửa tưới vào nhà, có ý nghĩa là đem lộc vào.

  – Tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm bẩn thờ Thần tài.

  – Hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho Thần tài vào ngày cuối tháng và ngày 14 âm lịch với nước lá bưởi, hay rượu pha nước. Khăn lau và tắm cho Thần tài không được dùng vào việc khác.

  – Ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng là lễ chính. Mỗi tháng nếu gia đình nào đầy đủ phương tiện và niềm tin có sẵn thì mùng 10 hàng tháng vẫn cúng sẽ tốt hơn. Có nhà còn cúng thêm mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng.

  – Sau khi cúng xong, bộ tam sên hay bánh trái chia nhau trong nhà dùng không cho người ngoài. Gạo, muối thì cất lại dùng cho có lộc , không được rải ra ngoài.

  Kate Nguyễn (Tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Các Eva Chuẩn Bị Mâm Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Âm Lịch Chuẩn
 • Sao Hạn 2022 Tuổi Mão: Đinh Mão, Ất Mão, Tân Mão, Kỷ Mão, Quý Mão
 • Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Đơn Giản Khi Dọn Vào Nhà Mới
 • Lễ Cúng Và Bài Cúng Táo Quân Theo Hướng Dẫn Của Gs Lương Ngọc Huỳnh
 • Văn Khấn Cúng Ngọc Hoàng Lễ Cúng Vía Trời Mùng 9 Tháng Giêng
 • Những Lễ Vật Cúng Thôi Nôi Không Thể Thiếu Cha Mẹ Nên Ghi Nhớ

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thôi Nôi Cho Bé
 • Bài Văn Cúng Và Nghi Lễ Cúng Thôi Nôi
 • Cúng Thôi Nôi Cần Những Gì?
 • Nên Cúng Thôi Nôi Ngày Âm Hay Dương Là Tốt Nhất
 • Cúng Thôi Nôi Đầy Tháng Vào Ngày Nào, Theo Lịch Âm Hay Lịch Dương?
 • mỗi vùng miền đều có sự khác biệt và đặc trưng riêng. Tuỳ vào phong tục địa phương mà gia đình sẽ có sự chuẩn bị chi tiết cụ thể, tuy nhiên trên các mâm đều phải có những vật này để cầu mong may mắn và suôn sẻ cho em bé về sau.

  Sự khác biệt theo văn hoá vùng miền của lễ vật cúng thôi nôi

  Mâm cúng thôi nôi được chia làm 4 mâm gồm:

  • 1 mâm cúng bàn thờ thiên, bàn thờ phật: trái cây, xôi chè, nhang, nước.
  • 1 mâm cúng ông Địa: 1 đĩa trái cây, 1 chén chè, 1 đĩa xôi, 1 bộ tam sên, hoa và nhang, 3 ly nước
  • 1 mâm cúng ông Táo: cũng gồm các vật lễ như mâm ông Địa.
  • 1 mâm cúng thôi nôi: gà luộc, xôi chè, trầu cau,…

  Đối với người miền Trung:

  Lễ vật cúng thôi nôi có phần đơn giản hơn, chỉ thêm vào bộ vàng mã trong lễ cúng chứ không chia làm nhiều mâm như ở miền ngoài.

  Người Nam bộ:

  Người Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Tây có thay đổi chút ít trên mâm lễ, chè xôi được phân chia theo bé trai, bé gái khác nhau. Nếu là bé trai, lễ vật cúng thôi nôi sẽ là chè đậu trắng, bé gái sẽ là trôi nước.

  Các lễ vật phải có đối với lễ thôi nôi của bé

  Lễ vật cúng thôi nôi tuy nói đa dạng và tuỳ văn hoá vùng miền là thế, nhưng vẫn có những quy định bắt buộc như sau:

  • 1 con gà luộc (gà cúng phải có đầy đủ bộ phận, đầu ngẩng cao, bày lên đĩa nghiêm trang, mạnh mẽ)
  • 1 mâm ngũ quả (được chọn lựa kỹ càng, trình bày đẹp và thận trọng)
  • Chè: theo quan niệm dân gian, đầy năm cúng chè cầu may mắn bình an, cuộc đời về sau cũng ngọt ngào và thuận lợi. Cũng theo ông bà xưa để lại, nam cúng chè đậu ý chỉ thành công trên con đường công danh, nữ cúng trôi nước mong tình duyên thuận lợi, bền vững.
  • Xôi: sự dẻo dai của nếp, màu sắc sáng sủa mang nhiều may mắn và bình an.
  • Trầu cau: Mụ bà là thần linh có công dưỡng dục và bảo vệ con trẻ, cúng cau trầu thể hiện sự tôn trọng và tạ ơn các bậc tiên nhân.
  • Hoa cúng, nhang đèn, vàng mã cho lễ cúng.

  Đây là những lễ vật cúng thôi nôi đơn giản và đặc trưng nhất mà vùng miền nào cũng sẽ phải có. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng sao cho đầy đủ, văn khấn thôi nôi cũng được nhiều người chú trọng.

  (Một mâm cúng thôi nôi hoàn chỉnh)

  Văn khấn trong lễ thôi nôi

  Ngoài lễ vật cúng thôi nôi, phần khấn văn các gia đình có thể tham khảo bài sau đây:

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Đại Bi Quan Thế âm Bồ tát – Con lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa – Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa – Con kính lạy Đệ tam Thiên Mụ đại tiên chúa – Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …… Vợ chồng con là ……………… sinh được con (trai, gái) đặt tên là ………… Chúng con ngụ tại ………… Nay nhân ngày đầy năm chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tấu trình: Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chánh thần, Tiên tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên …………….. sinh ngày ………………… được mẹ tròn, con vuông. Cúi xin chư vị tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật , phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo. Xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Chuẩn bị mâm cúng thôi nôi nhanh nhất với quỹ thời gian hạn hẹp như thế nào? Nếu không có thời gian, các gia đình có thể tham khảo mâm lễ vật cúng thôi nôi trọn gói tại Xôi chè cô Hoa. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ cúng, lựa chọn nguyên liệu sạch và an toàn, kiến thức đa dạng về các nghi thức cúng bái, chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn và gia đình cảm thấy hài lòng nhất bằng chính tâm huyết của mình.

  Lễ vật cúng thôi nôi đầy đủ sẽ mang lại nhiều may mắn và thành công cho em bé về sau. Do đây là ngày có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời em bé, nên cần phải cẩn trọng và lựa chọn lễ vật và dịch vụ thích hợp. Cha mẹ nên tìm hiểu thông tin có chọn lọc để tránh tiền mất tật mang, tốn kém mà lễ thôi nôi cho con chẳng vẹn toàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng Thôi Nôi Miền Nam Đúng Với Phong Tục Truyền Thống Lâu Đời
 • Phong Tục Cúng Thôi Nôi Của Người Miền Nam Như Thế Nào?
 • Cách Cúng Thôi Nôi Miền Nam “chuẩn” Và Đơn Giản Nhất
 • Cách Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai Và Bé Gái Để Con Có Tương Lai Đẹp
 • Lễ Cúng Thôi Nôi Chuẩn Miền Bắc
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Thổ Địa Gồm Những Gì Chuẩn Mực Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cúng Thần Tài Mùng 10 Thế Nào Mới Đúng Phong Tục Việt?
 • Văn Khấn Thần Tài Thổ Địa Mùng 10 Hàng Tháng Chuẩn Nhất
 • Cúng Ngày Vía Thần Tài Phải Sắm Những Lễ Vật Gì, Cúng Ngày, Giờ Nào Để Mang Tài Lộc Cho Gia Chủ Quanh Năm?
 • Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Âm Lịch: Nên Cúng Ở Nhà Hay Ở Chùa Trước?
 • Sắm Lễ Cúng Thổ Công 23 Tháng Chạp Như Thế Nào?
 • Ý nghĩa của việc thờ cúng Thần Tài Thổ Địa?

  Chúng ta thường thấy việc thờ cúng Thần Tài Thổ Địa diễn ra suốt 4 mùa, không loại trừ bất cứ ngày nào. Thần Tài Thổ Địa là các vị thần tượng trưng cho tài mang lộc và may mắn cho gia chủ. Chính vì thế, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu xin Thần Tài Thổ Địa phù hộ cho nhà mình được “thuận buồm xuôi gió”.

  Lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa gồm những gì?

  Theo phong tục truyền thống thì sau đây Gốm Sứ Bát Tràng News xin liệt kê cho bạn đọc những lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa thường bao gồm:

  Lễ vật cúng Thần Tài Thổ Địa vào mỗi ngày rất đơn giản, các bạn chỉ cần thay nước mỗi ngày, hoa tươi thì có thể 1 tuần thay 1 lần là được rồi. Tuy nhiên, để không làm phật lòng hai vị thần thì gia chủ có thể thắp thêm kẹo bánh hoặc hoa quả, lau dọn bàn thờ sạch sẽ là được. Còn đối với những cửa hàng kinh doanh thì việc thực hiện đều đặn vào mỗi sáng mai khi bạn mở cửa hàng và thắp nhang cho Thần Tài Thổ Địa là điều cần thiết.

  Thần Tài Thổ Địa rất thích những nơi sạch sẽ, chính vì vậy gia chủ nên lưu ý lau sạch sẽ bàn thờ hàng ngày. Ngoài ra việc tắm cho Thần Tài để cho mát mẻ và tăng thêm linh thiêng cũng là điều cần thiết. Hai việc này sẽ giúp bạn may mắn hơn, gặp thời làm ăn, thịnh vượng phát tài trong cuộc sống.

  Cách bài trí bàn thờ Thần Tài Thổ Địa để hút lộc vào nhà

  Lựa chọn và sắm đầy đủ các lễ vật trên bàn thờ Thần Tài Thổ Địa vẫn chưa phải là bước cuối cùng. Để mang lại Cát khí, sự linh ứng trong quá trình thờ phụng thì các gia chủ còn phải biết cách bài trí bàn thờ nữa đấy.

  “Nhất Vị Nhị Hướng” là điều mà gia chủ cần quan tâm, bởi lẽ việc lựa chọn vị trí đặt khám thờ tốt sẽ mang tới tài lộc và thờ cúng sẽ trở nên linh thiêng hơn. Gia chủ nên đặt bàn thờ Thần Tài Thổ Địa theo hướng ra cửa chính, song song với cửa chính. Đây là các phương vị quý nhân, tài lộc.

  Bàn thờ Thần Tài Thổ Địa được đặt tựa vào tường vững chắc, sạch sẽ tránh những vị trí động …

  Bàn thờ Thần Tài Thổ Địa nên tránh đặt những nơi không sạch sẽ như: nhà vệ sinh, nhà tắm, … Hoặc không được đặt vào vị trí góc nhọn ở trong nhà vì như thế sẽ có nhiều sát khí ảnh hưởng tới bàn thờ Thần Tài Thổ Địa

  Những lưu ý khi cúng Thần Tài Thổ Địa

  Thời gian đốt nhang cúng Thần Tài Thổ Địa nên là buổi sáng từ 6h – 7h và chiều tối từ 6h – 7 giờ. Trong quá trình đốt nhang bắt buộc phải thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa

  Tuyệt đối nên tránh các con vật chó mèo quậy phá làm bẩn thờ Thần Tài Thổ Địa.

  Hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho Thần Tài Thổ Địa đều đặn vào ngày cuối tháng và ngày 14 âm lịch. Nên tắm Thần Tài Thổ Địa với nước lá bưởi, hay rượu pha nước. Lưu ý, khăn lau và tắm cho Thần tài không được dùng vào việc khác.

  Sau khi cúng xong, bộ tam sên hay bánh trái chia nhau trong nhà dùng không cho người ngoài. Gạo, muối thì cất lại dùng cho có lộc, không được rải ra ngoài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Tục Cúng Thần Tài Mùng 10 Hàng Tháng
 • Lễ Cúng Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng
 • Cúng Thần Tài Trong Khai Trương Như Thế Nào?
 • Cúng Thần Tài Ông Địa Vào Ngày 10 Al Hàng Tháng (Cần Lưu Ý)
 • Lễ Cúng Thần Tài Gồm Những Gì, Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Thần Tài
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×