Sớ Cúng Vớt Đất ( Hoàng Thiên Giáng Phúc )

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Khấn Nôm Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp
 • Nghi Thức Khai Mộ (Mở Cửa Mả)
 • Sao Vân Hớn Là Gì Và Cách Cúng Sao Giải Hạn Năm 2022
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Vân Hán
 • Dâng Sao, Cúng Sao Giải Hạn: Tránh Rơi Vào Bẫy Mê Tín
 • Đông Tây Nam Bắc chi tài , nạp Xuân Hạ Thu Đông chi lợi . Ngưỡng lại Tôn Thần liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn sớ .

  SỚ CÚNG VỚT ĐẤT

  ( Hoàng Thiên Giáng Phúc )

  Phục dĩ.

  Hoàng Thiên giáng Phúc quảng khai quyền thật chi môn , Hậu Thổ hưng duyên phổ tế dương cư chi hộ , tam đồ thấu triệt cửu hữu văn tri .

  Sớ vị : Việt Nam Quốc ………….. gia cư phụng Phật thượng hương hiến cúng ………….

  Thổ Thần liệt vị phủ thùy chiếu giám . Ngôn niệm : Phao sinh thổ trạch hoạch xứ nhân luân , tịch hoàng thiên cái tải chi ân lại Hậu Thổ bao hàm chi đức , cổ hoàng trị thế viên đương dã xứ , huyệt cư cán thị hóa dân tự hữu điêu lương thư đống , sào gia chế tác y thượng cổ chi quy trình , lỗ thị hưng công giáo hạ dân chi cư xứ , tùng tiền bốc trúc ký ninh thiếp ư phương ngung , tự hậu kinh doanh khủng mạo thiên thu cấm kỵ , hoặc phục thi ẩn nặc thần tự tán nhi quỷ tự mê , hoặc cố khí đình lưu địa bất linh nhi bất kiệt , dĩ trí quần tà đề kích quắc quỷ giao xâm , trịch hỏa phao thi sao đăng bôn ảnh , dục kỳ thổ trạch dĩ an ninh kiền trượng Phật từ nhi siêu bạt , tư giả thần duy ……. Nguyệt tiết giới ……….. thiên , trượng mạng thiền lưu khai hành pháp sự ư trung , đặc thiết an ủy Long thần các hồi trấn ư phương ngung , dĩ vệ phò ư gia trạch kim tắc đàn nghi chỉnh túc , phỉ lễ vu trần cẩn cụ sớ văn .

  Nhất tâm bái thỉnh :

  Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân , Hoàng Thiên Hậu Thổ Tôn Thần , Thổ Phủ chơn Hoàng Đại Đế , Thổ Phủ Cửu luật Đế Quân , Thổ Hoàng Địa Kỳ Tử Anh Phu Nhân , Thái Huyền Dạ Quang Phu Nhân , Bắc Cực Tử Vi Đại Đế , Nam Cực Trường Sinh Đại Đế , Đông Cực thanh hoa Đại Đế , Tam Hà Cửu giang Đại Đế , Âm Phủ Ngũ Đạo Tướng Quân , Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần , Kim niên Hành Khiển Đại Vương , Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần , Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương , Bản Xứ Thổ Địa Chánh Thần , Khôn Ly Thổ Hỏa Nhị Vị Tiên Nương , Ngũ Hành Liệt Vị Tiên Nương , Lịch Đại Tiên Sư Tôn Thần , Đông Trù Tư Mạng Táo Quân , Ngũ Phương Thổ Công Tôn Thần , Ngũ Phương Long Thần Thổ Địa Trú Trạch Thần Quan , Thập Bát Long Trạch Liệt Vị Tướng Quân , Gia Đường Hương Hỏa Liệt Vị Oai Linh , Bản Thổ Thổ Địa Phúc Đức Tài Thần , Lai Sơn Khứ Thủy Long Mạch Thủy Đạo Thần Quan , Ngũ Chủ Ngung Chi Thần , Môn Thừa Hộ Úy Bát Quái Cửu Cung Thần Quan , Thanh Long Bạch Hổ Châu Tước huyền Võ Câu Trần Đằng Xà Thần Quan , Thổ Thần liệt vị nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám , cọng giáng cát tường .

  Phục nguyện : Hoàng Thiên giáng Phúc , Phúc lưu vĩnh vĩnh vô cùng , Hậu Thổ thi ân , ân giáng miên miên bất tận , gia môn thanh cát trưởng ấu hàm an , tụ Đông Tây Nam Bắc chi tài , nạp Xuân Hạ Thu Đông chi lợi . Ngưỡng lại Tôn Thần liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn sớ .

  Tuế thứ …………niên …….. nguyệt ……….nhật – thời .

  Đẹ tử chúng đẳng hòa nam, thượng sớ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Tế Cúng Ông Táo
 • Chùa Vạn Niên Tây Hồ
 • Tết Ông Công Ông Táo: Chuẩn Bị Mâm Cỗ Cúng, Cúng Ở Đâu Và Văn Khấn Như Thế Nào?
 • Nên Hay Không Nên Mua Đồ Cúng Khai Trương Cơ Sở Kinh Doanh
 • Đồ Cúng Khai Trương Cần Những Gì? Mua Ở Đâu?
 • Sớ Cầu An ( Nhất Niệm Tâm Thành )

  --- Bài mới hơn ---

 • Khấn Cầu Bình An, Tài Lộc Ở Tam Bảo Như Thế Nào Cho Đúng Cách?
 • Kính Dâng Sớ Lên Đền Mới Đền Thượng, Thôn Khê Khẩu
 • Những Thủ Tục Chuyển Về Văn Phòng Mới Bạn Cần Biết
 • Những Lưu Ý Trước Khi Chuyển Văn Phòng Làm Việc Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Nằm Ngủ Mơ Thấy Dọn Dẹp Nhà Cửa Là Điềm Báo Gì?
 • Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị .

  Phục dĩ Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị . Việt Nam Quốc …… gia cư phụng Phật thánh tu hương phúng kinh kỳ an sám hối bảo mạng nghing tường Phúc huệ sự . Đệ tử : … ( họ tên và pháp danh ) . đồng gia quyến nam nữ thượng hạ chúng đẳng , duy nhật bái can . Kim tướng quang trung , phủ thuỳ chiếu giám . Ngôn niệm : Đệ tử đẳng , phao sinh hạ phẩm , mạng thuộc thượng thiên . Hà càn khôn phú tải chi ân , cảm Phật Thánh phò trì chi đức . Tư vô phiến thiện lự hữu dư khiên . Tư giả bản nguyệt cát nhật , liệt trần hương hoa kiền thành phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh … ( nguyện trì tụng kinh gì thì viết lên để tuyên đọc ) Gia trì tiêu tai chư phẩm Thần chú , đãnh lễ tam thân Bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thiện nhơn kỳ sinh Phúc quả . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch . – Nam mô Thập Phương thường Trú Tam Bảo Nhất thiết chư Phật Tôn Pháp Hiền thánh Tăng Tác Đại Chứng minh . – Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh . – Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ tát . – Nam mô Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân Bồ Tát , Quan Bình thái tử Châu Thương tướng quân . Diên phụng : Tam thừa thượng thánh , Tứ phủ vạn linh , Hộ pháp long thiên , Chư vị thiện thần đồng thuỳ chiếu giám , cọng giáng cát tường . Phục nguyện : Phật thuỳ hộ hựu , Thánh đức phò trì , đẳng chư tai nạn tận tiêu trừ , sa số Phúc tường giai biện tập , thân cung tráng kiện , mạng vị bình an . Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh cẩn sớ . Phật Lịch : 255….. Tuế thứ….. niên , nguyệt…… nhật , thời . đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Hạn, Tiêu Tai Cách Nào Hiệu Quả Nhất? Đầu Năm Giải Hạn Như Thế Nào?
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Hạn Chế Tình Trạng Ly Hôn
 • Luận Văn Đề Tài Thực Trạng Ly Hôn Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Ly Hôn Tại Địa Phương
 • Đề Tài Thực Trạng Ly Hôn Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Ly Hôn Tại Địa Phương
 • Huyện Đăk Hà Triển Khai Các Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Sớ Cúng Lễ Thành ( Quyền Tri Bắc Hải )

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Hoàng Đại Vương 越南道教
 • Tết Đoan Ngọ Cúng Gì? Bài Sớ Cúng Tết Đoan Ngọ
 • Sớ Cúng Bạch Nhật (Đông Phương Giáo Chủ)
 • Hướng Dẫn Cho Tổ Quy Cùng Gia Đình Việc Trong Sách Số 5 Làm Đám Tang Cho Vong Âm Được Đầy Đủ
 • Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
 • Mỹ nữ sính lễ – Hoa bồn – Bát âm bát trương – Tượng mã khố thuyền – Các nhất trương – Đốc thuyền . Cung tiến Thủy Thần liệt vị doãn nạp .

  SỚ CÚNG LỄ THÀNH

  ( Quyền tri Bắc Hải )

  Phục dĩ .

  Quyên tri Bắc Hải chức chưởng Thủy cung , lâm ngự diêu linh tường vân thoại khí , phủ lịch đơn thành ngưỡng can ngự tòa .

  Sớ vị : Việt Nam Quốc …………………. Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng hiến lễ Thủy Cung . ………. Kim đệ tử ……… niên canh ………. Hành canh ………

  Thủy Thần liệt vị phủ thùy chiếu giám . Ngôn niệm : Phao sinh diệu chất thiêm xuất nữ lưu , mạng tại Thiên Tào căn vu Thủy Giới , mông ân khởi cảm vong ân hữu nguyện , tu đương tấn lễ thị dĩ thành tâm bạt lễ cụ trần , cung kỳ Thủy Phủ giáng lâm .

  Phục nguyện : Động Đình nhi tư cách xiễn , Tây phương bạch mã chi linh văn , Bắc Hải thiêm trù ư hạc toán . Vu kim công đức thứ nguyện an ninh , tư giả bản nguyệt cát nhật , liệt trần hương hoa đăng trà phẩm cúng , kim tắc cẩn cụ sớ hòa nam bái tấu .

  Phụng thỉnh : Thiên Phủ Thiên Hoàng Đại Đế , Địa Phủ Tổ Hoàng Đại Đế , Thủy Phủ Phù Tang Đơn Lâm Đại Đế , Tây Cung Vương Mẫu Bản Mạng Chúa Tiên , Thủy Phủ Chúa Động Đình Bắc Hải Đế Quân , Thủy Phủ Đệ Tam Nữ Bạch Ngọc Hồ Trung Công Chúa , Thủy Phủ Thủy Nhũ Tiên Bà , Thủy Phủ Đệ Tứ Đức Chầu Khâm Sai Thánh Nữ , Thủy Phủ Ngũ Vị Xích Lân Hoàng Thái Tử Long Vương , Thủy Phủ Tam Vị Phụ Quốc Trạng Nguyên tiên Sinh Tôn Thần , Bản mạng thai sinh : ……… tuế , Thủy Phủ giám Sát Khâm Sai Đốc binh , Ngũ Phương Diên Lộ Hà Bá Thủy Quan , Tào Liêu Phán Thuộc Tốt Lại Binh , nhất thiết Thủy Thần diên trung liệt vị , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường .

  Phục nguyện : Thừa long xa nhi giáng cách kỵ hắc lý dĩ lai lâm , nhận thủ minh tài đệ hồi cung điện , thân trình phụng nạp nhậm ý ngao du , khuôn phò tín nữ hưởng tam đa bảo hộ sinh nhân tăng ngũ Phúc , đản thần hạ tình bất thắng kiều vọng chi chí , cụ sơ sở hữu cung tiến hóa hạng , kế vu hậu kế :

  Nhất chúa phủ lốt – Ngũ vị lốt – Tam vị lốt – Bản mạng giá – Tam tằng lâu – Mỹ nữ sính lễ – Hoa bồn – Bát âm bát trương – Tượng mã khố thuyền – Các nhất trương – Đốc thuyền . Cung tiến Thủy Thần liệt vị doãn nạp .

  Tuế thứ ……… niên ……… nguyệt ……… nhật , thời .

  Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Thôi Nôi Cho Bé Đơn Giản Nhưng Đủ Lễ
 • Nghi Thức Thành Phục (Thọ Tang)
 • Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Vũng Tàu Chuyên Cung Cấp Mâm Cúng
 • Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Vũng Tàu
 • Hướng Dẫn Đi Du Lịch Côn Đảo
 • Thành Hoàng Đại Vương 越南道教

  --- Bài mới hơn ---

 • Tết Đoan Ngọ Cúng Gì? Bài Sớ Cúng Tết Đoan Ngọ
 • Sớ Cúng Bạch Nhật (Đông Phương Giáo Chủ)
 • Hướng Dẫn Cho Tổ Quy Cùng Gia Đình Việc Trong Sách Số 5 Làm Đám Tang Cho Vong Âm Được Đầy Đủ
 • Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
 • Nợ Tiền Duyên Là Gì? Tại Sao Phải Cắt Duyên Âm?
 • THÀNH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG Trong Đạo Tiên:

  Hai chữ Thành Hoàng nghĩa làThần bảo vệ thành xã hay là Thần hộ vệ thành. Nhiệm vụ của Thành Hoàng là bảo hộ cư dân khi bị thiên tai hay loạn lạc,

  là Thủ Hộ Thần của thành thị. Về sau ,

  trải qua nhiều thời đại, Thành Hoàng được thêm những nhiệm vụ khác như:-

  cầu mưa, cầu tạnh ráo, ban phúc, giải trừ tai nạn v.v… hình thành ông quan cai quản địa phương,

  thưởng thiện phạt ác, là ông quan do Minh Phủ phái đến dương gian để cai quản dân tình.

  *Trong con mắt cùa nhân gian, Thành Hoàng Gia là vị Pháp Quan của cõi âm,

  có thể bổ sung cho những thiếu sót của Pháp Quan dương thế. Do đó mà được bá tính sùng kính thờ phụng.

  Thành Hoàng cũng có khả năng bảo hộ tính mệnh và tài sản của dân làng.

  Và nhân gian thường gọi.Thành Hoàng chữa bệnh.

  Vì những người bệnh lâu ngày thương ra làm lễ cầu nhanh khỏi bệnh,những ai bị mất của có thể ra kêu nhờ Thành Hoàng trợ giúp.vì mỗi ngày có 18 vị thần ghi chép công tội họa phúc tại miếu.

  Những người bị oan đêm có thể xin mở cửa miếu nhờ Thành Hoàng phúc dạ thẩm.

  Những người chết đều phải đến xin giấy thông hành mới có thể xuống địa phủ.

  Những người chết nơi đất khách quê người nếu không được Thành Hoàng cấp giấy thì không trở về được quê hương mà mãi mãi làm quỷ phiêu lạc nơi xứ người không có cơ hội đi đầu thai.

  -Vị Thành Hoàng cai quản cả nước thì phong làm

  Thiên Hạ Đô Thành Hoàng,có chức Vương,

  -Vị Thành Hoàng cai quản một tỉnh thì phong làm

  Đô Thành Hoàng, cũng ở chức Vương

  -Vị Thành Hoàng cai quản một Phủ thì phong làm

  Phủ Thành Hoàng, có chức Công,

  -Vị Thành Hoàng cai quản một châu thì phong làm

  Châu Thành Hoàng, có chức Hầu, xưng là Linh Ứng Hầu hoặc Tuy Tĩnh Công,

  -Vị Thành Hoàng cai quản một huyện thì phong làm Huyện Thành Hoàng, có chức Bá, xưng là Hiển Hữu Bá.

  *Thành Hoàng Gia đã là một vị quan địa phương thuộc U Minh Giới, dĩ nhiên phải có nhiều cơ quan và thuộc hạ giúp việc, kể cả tư pháp và cảnh sát nữa. Theo truyền thống, các bộ ty của Thành Hoàng gồm:

  -Diên Thọ Ty (coi về tuổi thọ)

  -Tốc Báo Ty (báo cáo nhanh)

  -Củ Sát Ty (quan sát theo dõi)

  -Tưởng Thiện Ty (ban thưởng người, việc lành)

  -Phạt Ác Ty (trừng phạt kẻ, việc ác)

  -Tăng Lộc Ty (ban cho phúc lộc)

  Thông thường xưng là Lục Quan hoặc Lục Thần Gia.

  Chức năng và danh xưng của các Ty này tương đồng với thế gian.

  Ngoài các Ty, còn có hai

  Phán Quan Văn và

  Phán Quan Võ, cùng với

  Ông Ngưu, Ông Mã,

  ÔngGông Cùm,

  Ông Xiềng Xích

  là bốn vị Gia Gia.

  Bên cạnh còn có hai vị Tướng Quân có vai trò quan trọng tên là Phạm Vô Cứu(có tội miễn xét xử) và

  Tạ Tất An (cúng tạ được bình an) mà dân gian tôn xưng là Tạ thất gia

  và Phạm bát gia, hai vị nàylàm trợ lý cho Thành Hoàng trong việc trừng gian trừ ác..

  *Thành Hoàng Gia là vị quan cõi âm của địa phương, theo truyền thuyết thì vào các ngày Thanh Minh,

  Trung Nguyên (15/7),

  Hạ Nguyên (15/10),

  Thành Hoàng Gia sẽ đi tuần tra, nên dân gian tổ chức các buổi lễ Nghênh Thần hay Xuất Hội để cúng bái Thành Hoàng , sẽ được Ngài ban phúc lộc và bảo hộ bình an.

  *Thất Gia Bát Gia

  Các Miếu thờ Thành Hoàng

  không thể thiếu hai vị

  Bởi vì, mỗi khi Thành Hoàng xuất hội, công việc. Thất Gia, Bát Gia còn gọi là

  Đoản Gia (Cao Gia, Nụy Gia),

  cũng gọi là hai quỷ

  Hắc Bạch Vô Thường .

  Tập quán dân gian thì tôn xưng là

  Tạ Tướng Quân

  Phạm Tướng Quân,

  có nhiệm vụ bắt giải các phạm nhân đưa đến trước mặt Thành Hoàng để Ngài phán xét.

  *Thất Gia họ Tạ tên Tất An, có thân cao, gò má đen, dân gian gọi là

  Hắc Vô Thường.

  Bát Gia họ Phạm tên Vô Cứu,

  vì thân hình lùn thấp, gò má trắng nên dân gian gọi là

  Bạch Vô Thường.

  *Có người lại giải thích, tạ tất an là bị bệnh cúng tạ Thành Hoàng thì được lành, còn phạm vô cứu là đã gây tội thì không người nào cứu được

  *Âm Dương Ty Công

  Âm Dương Ty Công , là bộ hạ của THÀNH HOÀNG gia, thân thể tự chia ra hai phần đen và trắng, hình dạng khiến trông thấy phải khiếp sợ, trừ điều ác giúp điều lành.

  Âm Dương Ty Công coi sóc về thưởng công hay trị tội của dân gian, cùng quản lý các hồn ma quỷ trong địa phương mình.

  *Tướng lạ của Ngài là gò má bên trắng bên đen, thần khí mạnh mẽ khiến người nhìn thấy không lạnh mà run, lòng sinh e dè sợ sệt. Sự hiện diện của Ngài góp phần duy xã đạo đức tốt đẹp và hạn chế bớt những hành động sai phạm của dân gian.

  Đa số thì Âm Dương Ty Công được thờ chung trong Miếu Thành Hoàng . Một số nơi có xây miếu riêng để thờ.

  *Văn Phán Quan Vũ Phán Quan

  Văn Phán Quan phụ trách đúc kết hành động , việc làm thiện ác của nhân dân và tuổi thọ của mỗi người, sau đó, ghi chép thành sổ sách, gọi là

  Phán Quyết Thư.Vũ Phán Quan

  phán quyết của Văn Phán Quan

  để thực hiện việc trị tội kẻ ác.

  Tướng dạng của Văn Phán Quan thì nho nhã,

  tay cầm bút và sổ sách định đoạt mệnh vận của hồn ma quỷ.

  Vũ Phán Quan tay cầm lang nha bổng (gậy răng sói) , mặt mày dữ dằn thể hiện năng lực phạt ác trong dân gian.

  Sách Việt điện u linh chép: “Khi xưa, Cao Biền sang ta đắp thành Đại La. Một buổi trưa, đi chơi vơ vẩn ra cửa đông ngoài thành, bỗng thấy mây mù nổi to, rồi có năm sắc rực rỡ bốc từ mặt đất lên tới trên không tụ lại, dưới làn mây năm sắc khí trời trở nên lạnh lẽo.

  Trông trong làn mây thấy một người cưỡi rồng vàng, đầu đội mũ hoa, mình mặc áo tía, xiêm thêu, giầy đỏ, đồng thời thấy mùi hương ngào ngạt, tiếng nhạc vang lừng một hồi lâu mới tan. Cao Biền kinh hãi, cho là yêu quái”.

  Đêm hôm ấy, Biền mộng thấy một ông hình dạng ăn mặc như lúc thấy ban ngày, đến bảo Biền rằng: “Tôi là Long Đỗ vương khí quân, thấy ông mở dựng đô thành, nên tôi lại chơi, ông đừng ngờ!”.

  Biền tỉnh dậy, nói chuyện với mọi người rồi than rằng: “Ta không biết làm chính trị, để quỷ thần trêu ta, điềm tốt hay điềm gở đây?”. Có người bảo Biền dựng đền, đắp tượng thờ, rồi lấy đồng, sắt chôn xuống để trấn áp.

  Biền theo lời làm như thế. Bỗng một cơn bão rất to, đổ cây, tung đất, bao nhiêu đồng sắt yểm đều tan ra tro bụi, Biền thấy vậy, than rằng: “Ta sẽ phải về Bắc mất!” Quả nhiên Biền phải về thật

  Đến đời nhà Lý, dựng đô ở đây, thần Long Đỗ được suy tôn “Quốc đô định bang thành hoàng đại vương”, tức thành hoàng của cả kinh thành Thăng Long.

  Tương truyền, khi Lý Thái Tổ đắp thành, thành cứ đổ, nhà vua phải cử người tới đền cầu thần. Một con ngựa trắng từ đền đi ra, đi theo hướng tây, vòng về hướng đông, trở về điểm xuất phát, rồi biến vào đền.

  Nhà vua cứ theo vết chân ngựa để lại mà cho đắp thành. Nhờ đó mà thành công.

  Đến đời Lý Thái Tông, nhà vua cho mở phố chợ về Cửa Đông, hàng quán chen chúc, sát tới bên đền, rất huyên náo.

  Vua muốn dựng đền ra một chỗ khác song lại nghĩ rằng một ngôi đền cổ không nên dời đi, bèn sửa sang lại đền liền với các nhà ngoài phố, riêng để một ngôi nhà bên trong làm nơi thờ thần. Đêm đến, thần hiển linh nổi trận gió bắc rất to, các nhà bên đều đổ, duy chỉ đền thờ thần là nguyên vẹn.

  Vua Thái Tông lấy làm lạ hỏi, có người biết, tâu rõ việc hiển linh của thần từ trước. Vua mừng nói: “Đó thật là vị thần coi việc nhân gian.”

  Sau đó, đức vua xuống chiếu cho sửa lễ tế đền và đặt lệ mỗi năm cứ đầu mùa xuân lại đến làm lễ cầu phúc. Ông cũng sắc phong thần là Quảng Lợi vương.

  Trước đây, ở phố chợ Cửa Đông, ba lần phát hỏa, các nhà trong phố bị cháy hầu hết, duy đền thờ thần thì lửa không bao giờ lan tới.

  Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải có đề một bài thơ ở đền:

  Tích văn nhân đạo đại vương linh

  Kim nhật phương tri quỉ mị kinh

  Hỏa bác tam khu thiêu bất tận

  Phong trần nhất trận phiến nan khuynh.

  Chỉ huy vọng lượng tam thiên chúng

  Đàn áp yêu ma bách vạn binh

  Nguyện trượng dư uy thanh bắc khấu

  Đốn linh vũ trụ lạc thăng bình

  Trần Lê Văn dịch là:

  Đại vương xưa nức tiếng oai linh

  Nay mới hay rằng ma quỷ kinh

  Lửa tụ ba khu không cháy miếu

  Gió lay một trận chẳng nghiêng mình

  Khiến sai bọn quỷ ba nghìn đứa

  Đánh dẹp loài ma trăm vạn binh

  Nhờ cậy dư uy trừ giặc Bắc

  Giúp ngay đất nước được thanh bình

  Vào thế kỷ XVIII, Đình nguyên Hoàng giáp Trần Bá Lãm (1757 – 1815), cũng có thơ đề ở đền:

  Mạch dẫn bàn long truyền thắng địa,

  Tích lưu bạch mã trấn danh châu

  Cao vương vãng sự câu thần thổ

  Vật hoán tinh di kỷ độ thu

  Mạch dẫn rồng nằm kia đất hẹp

  Dấu xưa ngựa trắng giữ danh đô.

  Cao vương vật cũ không đâu thế,

  Vật đổi sao dời độ mấy thu

  Trong đền còn một đôi câu đối khá tiêu biểu ghi nhớ công ơn của vị thần:

  Phù quốc lộ ư La Thành, vạn cổ uy thanh truyền mã tích

  Ngật tôn từ vu giang tứ, thiên thu vượng khí trấn Long Biên.

  Giúp nước thịnh ở La Thành, muôn thuở uy danh truyền dấu ngựa.

  Bên sông nước, nghìn năm vượng khí giữ Long Biên.

  Trải qua bao biến thiên nhưng đền thờ “Long Đỗ thần quân quảng lợi Bạch Mã đại vương” vẫn nguy nga, tiếng anh linh còn mãi./.

  (Tụng Thành Hoàng Chân Kinh công đức vạn bội, suốt đời no đủ, dư dả.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sớ Cúng Lễ Thành ( Quyền Tri Bắc Hải )
 • Cúng Thôi Nôi Cho Bé Đơn Giản Nhưng Đủ Lễ
 • Nghi Thức Thành Phục (Thọ Tang)
 • Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Vũng Tàu Chuyên Cung Cấp Mâm Cúng
 • Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Vũng Tàu
 • Văn Khấn Cúng Lễ Thành Hoàng Ở Đình, Đền, Miếu

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Văn Khấn Ngoài Mộ Ngày Giỗ File Doc
 • Mẫu Văn Khấn Chùa Hà Cầu Duyên Linh Nghiệm
 • Văn Khấn Mẫu Cửu Trùng Thiên Tại Bản Đền Bản Điện
 • Chầu Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
 • Văn Khấn Tại Đền Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
 • Hướng dẫn cách sắm lễ và bài văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam.

  Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

  Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.

  Các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

  Ngày nay, theo nếp xưa người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở các Đình, Đền, Miếu, Phủ vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội, để tỏ lòng tôn kinh, ngưỡng mộ biết ơn các bậc Tôn thần đã có công với đất nước.

  Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của các thần trong nhiều trường hợp đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt , tín ngưỡng.

  Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu viện đấng Thần linh phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừ tội lỗi…

  Theo phong tục cổ truyền khi đến Đình, Đền, Miếu, Phủ nên có lễ vật có thể to, nhỏ, nhiều, ít, sang, mọn tuỳ tâm. Mặc dù ở những nơi này thờ Thánh, Thần, Mẫu nhưng người ta vẫn có thể sắm các lễ chay như hương hoa quả, oản,… để dâng cũng được.

  – Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có).

  Lễ chay cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu.

  – Lễ Mặn: Nếu Quý vị có quan điểm phải dùng mặn thì chúng tôi khuyên mua đồ chay hình tướng gà, lợn, giò, chả.

  – Lễ đồ sống: Tuyệt đối không dùng các đồ lễ sống gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt tại các ban quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.

  – Cỗ sơn trang: Gồm những đồ đặc sản chay Việt Nam: Không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.

  – Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược… Nghĩa là những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ nhỏ. Nhưng lễ vật này cầu kỳ, nhỏ, đẹp và được bao trong những túi nhỏ xinh xắn, đẹp mắt.

  – Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Phải dùng chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng.

  Sau khi kết thúc khấn, lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự.

  Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ sớ đem ra nơi hoá vàng để hoá.

  Hoá sớ xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính. Riêng các đồ lễ ở bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược… thì để nguyên trên bàn thờ hoặc giả nơi đặt bàn thờ này có nơi để riêng thì nên gom vào đó mà không đem về.

  – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  – Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

  – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

  Hương tử con là…………Ngụ tại…………

  Hôm nay là ngày…… tháng…..năm…………..

  Hương tử con đến nơi…………………thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản……

  Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

  Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Lễ Tạ Mộ Tiết Thanh Minh Và Cách Sắm Lễ Tạ Mộ Tiết Thanh Minh
 • Tải Phần Mềm Văn Khấn Lễ Tạ Bà Chúa Kho, Huong Dan Van Khan Le Ta Ba Chua Kho Full
 • Văn Khấn Cúng Và Cách Cúng Trong Lễ Tạ Năm Mới
 • Hướng Dẫn Văn Khấn Lễ Ông Táo Chầu Trời Ngày 23 Tháng Chạp
 • Văn Khấn Lễ Ông Táo Chầu Trời
 • Văn Khấn Thành Hoàng Ở Đình, Đền, Miếu

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Tại Đền Cô Bé Thượng Thiên Và Huyền Tích Linh Diệu
 • Văn Khấn Tại Đền Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Văn Khấn Cúng Quan Âm Bồ Tát Tại Nhà Và Chùa Đúng Chuẩn Nhất 2022
 • Văn Khấn Cúng Thanh Minh Tại Nhà Dễ Nhớ Nhất?
 • Mẫu Cửu Trùng Thiên Là Ai? Bài Văn Khấn Mẫu Trùng Thiên
 • Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền về sự linh diệu của các thần trong nhiều trường hợp đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu viện tới đấng siêu nhân, siêu trần có thể bù đắp cho những hạn chế trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Niềm tin ấy, tâm linh ấy một khi được giải tỏa nó sẽ có những tác dụng không nhỏ trong cuộc sống, nhiều khi còn có tác dụng làm thúc giục cả một cộng đồng người phát triển đi lên.

  Xưa Đức Khổng Tử từng dạy bảo rằng, đối với quỷ thần thì phải “Kính quỷ thần nhi viễn chi” nghĩa là tôn kính quỷ thần nhưng cũng nên giữ một khoảng cách nhất định, không được suồng sã. Có lẽ quá gần quỷ thần thì dễ sinh ra mê tín quỷ thần, phó thác mình cho số phận an bài chăng, xem ra lời dạy của Đức Khổng Tử cũng không phải là không cần thiết đối với người thực hành tín ngưỡng tại những nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ hiện nay. Người thi hành tín ngưỡng phải là những người có “tâm thành” “tâm động” để quỷ “thần tri” và cũng phải là người trong sạch từ bên trong đến hình thức bên ngoài. Nghiên cứu các bài khấn nôm truyền thống chúng tôi thấy nét nổi bật và được lặp đi lặp lại ở tất cả các bài khấn dù ở bất kỳ Đình, Đền, Miếu, Phủ nào đều là những lời cầu khấn mong cho bản thân, bố mẹ, gia đình, xã hội, đất nước… được “an khang thịnh vượng”, “biến hung thành cát”, “anh em, con cháu thuận hòa”, “được giải trừ tội lỗi”… Và các bài khấn đều thể hiện sự thành kính ngưỡng mộ những tôn thần có công với đất nước. Ấy cũng là nét rất đẹp của con người Việt Nam thể hiện qua các bài văn khấn tại nơi Đình, Đền, Miếu, Phủ.

  Thành hoàng làng (Thành hoàng) là danh từ chung để chỉ vị thần được thờ trong một làng xã Việt Nam. Giống như Táo công và Thổ công, Thành hoàng cai quản và quyết định họa phúc của một làng và thường được thờ ở đình làng. Do vậy hầu hết ở mỗi làng quê hay phố nghề (nơi thị thành) đều lập đình (hoặc đền, miếu) thờ vị Thành hoàng của làng hay phường hội. Thành hoàng là người có công với dân, với nước, lập làng, dựng ấp hay sáng lập nên một nghề (ông tổ của nghề).

  Bài này dùng để lễ Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu.

  Nội dung bài Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu

  Na mô A Di Đà Phật!

  Na mô A Di Đà Phật!

  Na mô A Di Đà Phật!

  Kính lạy:

  • Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần
  • Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.
  • Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

  Hôm nay là ngày:……………

  Hương tử con là……………

  Ngụ tại:……………

  Kính nghĩ:

  Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản.

  Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

  Giãi tấm lòng thành, mong được che chở.

  Cẩn tấu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cưới Hỏi Tại Gia
 • Văn Khấn Lễ Đầy Tháng, Cúng Mụ
 • Văn Khấn Động Thổ, Cất Nóc Làm Nhà
 • Lễ Tạ Sau Khi Sửa Chữa Nhà Cửa Xong
 • Lập Bàn Thờ Vọng Cần Thực Hiện Nghi Thức Thế Nào?
 • Văn Khấn Lễ Thành Hoàng Ở Đình, Đền, Miếu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Văn Khấn Cúng Lễ Ban Tam Bảo Cổ Truyền Khi Đi Chùa Thông Dụng
 • Làm Lễ Cúng Xe Mới Đúng Cách Và Bài Bản Nhất 2022
 • Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng: Văn Khấn, Cách Cúng Đúng Đẩy Lùi Vận Hạn
 • Văn Khấn Khi Đi Lễ Chùa Đầu Năm Chuẩn Nhất
 • Đặt Mua Mâm Cúng Giổ Tổ Xây Dựng Trọn Gói Ở Đâu?
 • Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

  Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.

  1. Ý nghĩa lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu​

  Trong phong tục tập quán Việt Nam thì các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

  Ngày nay, theo nếp xưa người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở các Đình, Đền, Miếu, Phủ vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội, để tỏ lòng tôn kinh, ngưỡng mộ biết ơn các bậc Tôn thần đã có công với đất nước.

  Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của các vị Thần trong nhiều trường hợp đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu viện đấng Thần linh phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừ tội lỗi…

  2. Sắm lễ và cách cúng lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu

  Theo phong tục cổ truyền khi đến Đình, Đền, Miếu, Phủ nên có lễ vật có thể to, nhỏ, nhiều, ít, sang, mọn tuỳ tâm. Mặc dù ở những nơi này thờ Thánh, Thần, Mẫu nhưng người ta vẫn có thể sắm các lễ chay như hương hoa quả, oản,… để dâng cũng được.

  • Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có).Lễ chay cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu. – Lễ Mặn: Nếu Quý vị có quan điểm phải dùng mặn thì chúng tôi khuyên mua đồ chay hình tướng gà, lợn, giò, chả.
  • Lễ đồ sống: Tuyệt đối không dùng các đồ lễ sống gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt tại các ban quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.
  • Cỗ sơn trang: Gồm những đồ đặc sản chay Việt Nam: Không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.
  • Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược… Nghĩa là những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ nhỏ. Nhưng lễ vật này cầu kỳ, nhỏ, đẹp và được bao trong những túi nhỏ xinh xắn, đẹp mắt.
  • Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Phải dùng chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng. Hạ lễ sau khi lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu. Sau khi kết thúc lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự.

  Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ sớ đem ra nơi hoá vàng để hoá.Hoá sớ xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính.

  3. Bài Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu

  Nam mô A Di Đà Phật !

  Nam mô A Di Đà Phật !

  Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

  – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

  – Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần.

  – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

  Hương tử con là: …………

  Ngụ tại: …………

  Hôm nay là ngày …… tháng ….. năm …………..

  Hương tử con đến nơi …………….

  Thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên Đình giáng lâm trên đất nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản……

  Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

  Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di Đà Phật !

  Nam mô A Di Đà Phật !

  Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

  4. Hạ lễ

  Sau khi kết thúc khấn, lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự.

  Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ tiền, vàng… (đồ mã) đem ra nơi hoá vàng để hoá. Khi hoá tiền, vàng… cần hoá từng lễ một, từ lễ của ban thờ chính cho tới cuối cùng là lễ tiền vàng… ở ban thờ Cô thờ cậu.

  Hoá tiền vàng xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính.

  Riêng các đồ lễ ở bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược… thì để nguyên trên bàn thờ hoặc giả nơi đặt bàn thờ này có nơi để riêng thì nên gom vào đó mà không đem về.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai, Gái Đầy Đủ Nhất
 • Tổng Hợp Bài Văn Khấn Tứ Phủ (Văn Khấn 4 Phủ) Chuẩn Nhất?
 • Xem Cúng Đầu Năm Ngày Nào Tốt 2022 ?
 • Bài Khấn Thần Linh, Gia Tiên Ngày Rằm Tháng Giêng 2022 Theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
 • Có Nên Xuống Tóc Khi Đã Phát Nguyện?
 • Về Nơi Bà Triệu Được Suy Tôn Thành Hoàng Làng

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Kêu Gọi Hùn Phước Xây Tháp Tứ Ân Thờ Xá Lợi Của Sư Bà Hải Triều Âm
 • Ngày Giỗ Hàng Năm Linh Hồn Ông Bà Cha Mẹ Có Về Nhà Không? Có Nhận Được Đồ Cúng Thí Không?
 • Top Những Bài Thơ Hay Về Cha (Thơ Về Bố) Hay Nhất Ý Nghĩa
 • Tín Ngưỡng Thờ Đức Thánh Trần Trong Tâm Thức Người Việt.
 • Lễ Hội Truyền Thống Đền Nguyên Phi Ỷ Lan
 • Thành Hoàng làng được thờ ở đình Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc chính là Bà Triệu, một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

  Đình làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vốn là một trong những ngôi đình cổ mang nhiều nét độc đáo, hiếm có của Việt Nam. Đặc biệt, Thành Hoàng làng được thờ trong đình chính là Bà Triệu, một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt.

  Nhắc đến Bà Triệu, hậu thế nhớ đến hình ảnh vị nữ tướng anh hùng trong cuộc chiến chống giặc Ngô xâm lược đầu thế kỷ thứ 3 ở đất Cửu Chân (Thanh Hóa ngày nay).

  Bà Triệu (tên là Triệu Thị Trinh, còn gọi là Trinh Nương, hay Triệu Ẩu), sinh năm 226, người huyện Quân Yên (Quan Yên), quận Cửu Chân. Bà có dung mạo hơn người, võ nghệ cao cường, có hoài bão lớn thể hiện qua câu nói nổi tiếng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người!”.

  Năm 248, Bà Triệu cùng anh trai Triệu Quốc Đạt tập hợp trai tráng trong vùng tụ nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Ngô. Một thời gian ngắn sau, Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời, Bà được tướng sĩ tôn làm Chủ tướng. Trước sức mạnh của quân ta, các thành ấp của quân Ngô ở Cửu Chân lần lượt bị đánh hạ. Cuộc khởi nghĩa phát triển, lan rộng ra các vùng Giao Chỉ, kéo dài vào tận Nhật Nam. Trước tình hình đó, Ngô vương Tôn Quyền đã phải cử viên tướng Lục Dận làm Thứ sử đem quân sang đàn áp.

  Theo đó, từ núi Ngàn Nưa, nữ tướng Triệu Trinh Nương đã lãnh đạo nghĩa quân tiến xuống đồng bằng, chiến đấu với quân xâm lược. Tuy nhiên, do kẻ thù gian xảo, cùng với tương quan lực lượng chênh lệch khiến cho cuộc khởi nghĩa rơi vào khó khăn, bế tắc. Không chấp nhận khuất phục, Triệu Ấu đã một mình lên đỉnh Tùng Sơn (xã Triệu Lộc ngày nay) tuẫn tiết khi mới tròn 23 tuổi.

  Cảm thương cho vị nữ tướng anh hùng, quân sĩ và người dân làng đã cùng nhau đắp mộ cho bà ngay trên đỉnh núi Tùng, để muôn đời tưởng nhớ.

  Di tích đình Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc hiện vẫn còn lưu giữ 64 sắc phong cổ có ấn chỉ qua các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam.

  Cụ Phan Văn Tào (86 tuổi), làng Phú Điền, xã Triệu Lộc bộc bạch: “Bà Triệu không chỉ là vị nữ tướng anh hùng của dân tộc, với Nhân dân Phú Điền suốt cả nghìn năm qua, bà chính là vị thần đã giúp đỡ, phù trợ cho sự phát triển, no đủ và yên lành của người dân chúng tôi”.

  Người dân Phú Điền xưa nay vẫn tin rằng, sau khi tuẫn tiết trên đỉnh núi Tùng (xã Triệu Lộc) thì Bà Triệu vẫn luôn dõi theo và phù trợ cho đất nước, Nhân dân. Khi đất nước gặp nguy nan trước họa ngoại xâm, bà hiển ứng giúp đấng quân vương đánh tan kẻ thù. Khi làng quê thanh bình trở lại, Bà lại “giúp đỡ” cho mùa màng được tốt tươi, cuộc sống no đủ, trù phú.

  Có lẽ, cái tên Phú Điền cũng bắt đầu từ ước vọng giàu có của người dân. Chính vì niềm tin ấy, từ thế kỷ thứ 7, dân làng Phú Điền đã cùng nhau lập nên ngôi đền nhỏ ngay giữa làng để thờ vị vua Bà.

  Đến khoảng thế kỷ 18, một ngôi đình làng bằng gỗ khang trang, bề thế ngay bên ngoài ngôi đền nhỏ đã được khởi dựng và Bà Triệu chính thức được suy tôn là Thành Hoàng làng, vị thần bảo trợ cho dân làng Phú Điền. Niềm tin tâm linh ấy được truyền tiếp, đời nối đời, là mạch nguồn văn hóa, góp phần làm nên niềm tự hào của một vùng đất.

  Truyền thuyết địa phương vẫn còn lưu truyền câu chuyện Bà Triệu phù trợ cho vua Lý đánh thắng giặc Ai Lao. Theo đó, trên đường hành quân về phương Nam, qua vùng đất này, đêm xuống nằm nghỉ ngơi, nhà vua đã nằm mộng thấy điều kỳ lạ, dù mộng nhưng lại rất thực. Tỉnh dậy hỏi dân làng thì được biết đây là vùng đất mà vị vua Bà đã yên giấc ngàn thu. Ngay hôm sau, nhà vua đã cho sắm sửa lễ vật cùng lời khẩn nguyện xin Bà Triệu giúp đỡ. Sau khi thắng trận khải hoàn trở về, không quên ơn phù trợ của thần linh, đấng quân vương đã phong cho Bà là “Thượng đẳng Đại vương”, đó là vào năm 1037. Nhân dân trong làng cũng được miễn phu thuế ba năm.

  Đã từng nhiều năm làm thủ từ, ông Đặng Văn Cường tự hào chia sẻ: Việc xây dựng đình làng Phú Điền cũng hết sức đặc biệt. Hai đội thợ Đạt Tài và Đông Hưng được mời đến, mỗi đội đảm trách thực hiện một phần công trình và khi hoàn thiện thì được dân làng “chấm điểm”. Vậy nên ngày nay, đến thăm đình Phú Điền, người tinh ý có thể nhận ra sự khác nhau giữa những chạm khắc hoa văn còn lưu giữ tại đình. Đây là một ngôi đình cổ mang đậm kiến trúc độc đáo, hiếm có của đồng bằng Bắc bộ.

  Trải qua hàng trăm năm, di tích đình Phú Điền vẫn được xem là công trình kiến trúc cổ điển hình với nhiều giá trị về niên đại thời gian, ý nghĩa tâm linh và kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt, đến nay tại di tích đình Phú Điền hiện vẫn còn lưu giữ 64 sắc phong cổ có ấn chỉ qua các triều đại phong kiến trong lịch sử. Và đó được xem như báu vật của làng.

  Ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, cho biết: Hằng năm, từ ngày 19 đến 24-2 âm lịch, Nhân dân và du khách thập phương lại đổ về dự hội với dân để tưởng nhớ Bà Triệu. Vào dịp này đình làng Phú Điền có tổ chức nghi thức hội với trò diễn “Ngô, Triệu giao quân” khá hấp dẫn. Nhưng có lẽ, nghi thức rước bóng (rước kiệu quay) mang nhiều yếu tố tâm linh vẫn được nhiều du khách đặc biệt chú ý.

  Theo đó, sau khi kết thúc phần tế lễ, dân làng Phú Điền sẽ rước kiệu từ đền Bà Triệu dưới chân núi Gai về đình Phú Điền, lên đền Eo, đến khu lăng mộ Bà ở đỉnh núi Tùng xin chân nhang rồi rước về đình làng thờ một ngày đêm. Đến ngày hôm sau thì rước kiệu trở về đền Bà Triệu (núi Gai). Và đến ngày 24-2 (âm lịch) thì dân làng cùng tập trung ở đình Phú Điền để làm lễ “giỗ” vua Bà.

  “Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian, người dân làng Phú Điền vẫn xem đây là một nghi thức tâm linh, nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần. Cứ thế, từ đời này sang đời khác, người dân nơi đây vẫn luôn gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của muôn đời để lại”, ông Lê Ngọc Doãn nói.

  Hoài Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Trọng Lễ Giỗ Chủ Tịch Hồ Chí Minh Lần Thứ 51 Tại Nghệ An
 • 185 Đình La Khê, Đền Bia Bà
 • Báo Bà Rịa Vũng Tàu
 • Lễ Giỗ Bà Phi Yến Tại Côn Đảo
 • Côn Đảo Chuẩn Bị Tổ Chức Lễ Giỗ Lần Thứ 235 Bà Phi Yến
 • Sớ Lễ Ngọc Hoàng Ngày Thánh Đản Đại Lễ 越南道教

  --- Bài mới hơn ---

 • Sớ Cúng Quan Thánh ( Trung Huyền Nhật Nguyệt )
 • Sớ Thiên Quan Âm Hán Việt, Hán Nôm
 • Tải Bài Sớ Văn Cúng Táo Quân 2022
 • Sớ Cúng Rằm Tháng Bảy
 • Tiễn Ông Táo Về Trời: Đốt Vàng Mã Đúng Cách Để Rước Lộc Cả Năm
 • Các vị thần tiên tạo nên vũ trụ vạn vật

  Tam thanh đạo giáo thần tiên gồm các vị:

  Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

  Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

  Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

  Tam Thanh là thụ bẩm khí tự nhiên, tồn tại trước khi vũ trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử cho dù trời đất có hủy diệt thì sự sống của ba vị vẫn không bị ảnh hưởng.

  Khi trời đất còn chưa hình thành, vạn vật hỗn độn, các vị đã hóa thân và sắp xếp, vũ trụ được hình thành ở đại thế kỷ thứ nhất.

  Ngày Thánh Đản: Dương sinh ra, Âm mất đi nên ngày Đông Chí ngày ngắn đêm dài.

  Khi trời đất hình thành Thiên Tôn hạ giáng xuống dương gian ban chuyền đạo huyền bí gọi là khai kiếp độ nhân.

  Nguồn gốc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn: Tương truyền rằng ở nước Quang Đại Nghiêm Diệu Lạc, Quốc Vương không có người nối dõi. Một đêm Hoàng Hậu nằm mơ thấy Thái Thượng Lão Quân (Đạo Đức Thiên Tôn) trao cho một đứa trẻ. Sau đó Hoàng Hậu mang thai và sinh một vương tử chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn sau này và vương tử kế vị ngôi vua, đem tấm lòng nhân từ mà cai trị đất nước.

  Xót thương cảnh dân chúng đau khổ Vương Tử bỏ ngôi vua vào núi tu đạo. Sau 3200 kiếp đã tu được kim thân gọi là Thanh Tịnh Giác Vương Như Lai. Gọi là Như Lai Phật Tổ có chư vị Bồ Tát đến ngộ đại thừa chính tông và các vị La Hán hộ vệ ngự tại một phương là Tây Phương Cực Lạc và Giác Vương Như Lai lại trải qua hàng triệu kiếp tu mới chính thức trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Thiên Tôn là vị thần đầu tiên người đời gọi là (Ngọc Đế).

  Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế.

  – Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần tối cao là vua của các vị thần khác.Thần thông quảng đại pháp thuật vô biên. Cai quản khắp nhân gian thống trị hết các thần tiên trên trời dưới đất và ba giáo: Nho, Đạo, Phật. Điều động hết thiên thần địa kỳ nhân, Quỷ Thiên Thần là những vật tự nhiên có như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao, Phong Bá (Thần Gió, Thần Mưa, Tư Mệnh Tam Quan Đại Đế, Ngũ Hiển Đại Đế, Thần Tài …), đều dưới quyền của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn và ở Địa Kỳ như Thổ Điạ, Thần Xà Tắc, Thần Núi Non, Thần Sông, Biển, cai quản năm tháng ngày giờ. Nói chung bao quát cả Bách Thần. Nhân Quỷ là những nhân vật lịch sử và sau khi chết được hóa thần. Gồm tổ tiên, bậc công thần, văn nhân…

  Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lãnh trời đất, người, thần linh, ba cõi cùng quản lý mọi sinh linh. Thịnh suy, xấu tốt của vũ trụ vạn vật.

  Bên cạnh Ngọc Hoàng có Nam Tào, Bắc Đẩu. Văn Xương Đế Quân cai quản sự học hành. Quan Thánh Đế Quân , Thần Tài Võ coi việc mua bán. Thần Nông Tiên Đế coi về nghề nông. Thiên Y cai quản về Y Thuật. Đông Nhạc cai quản các địa phương, Địa Phủ như Thanh Sơn Vương, Thành Hoàng Gia, Thổ Địa Công, Địa phủ còn những vị coi về âm phần như Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương.

  Long Vương cai quản Tứ Hải sông ngòi các Thanh Long, khí mưa gió của trời, các nguồn nước nuôi dưỡng vạn vật. Bảo hộ Long Thần các Âm Phần, Sơn Thần, Thổ Địa tất cả đều dưới quyền cai trị, chỉ đạo phân bổ của Ngọc Hoàng. Trời đất phân chia rõ dệt ba giới: Trời, Đất, Người.

  Trời có mười ba tầng, mỗi tầng có ba mươi ngàn dặm khu vực ngoài trời gọi là “Vô Cực”. Còn khu vực trời trong gọi là “Thái Cực”. Thái Cực Thiên, lại phân ra năm thiên là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương. Các thái cực thiên do Ngọc Hoàng sắp xếp như sau:

  Trung Thiên là nơi cư ngụ của Ngọc Hoàng điều khiển ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới và dưới là bảy mươi hai địa sát. Tứ đại Bộ Châu có các sinh linh đang sống.

  Đông Thiên do tam quan Đại Đế cai quản chủ về ban phúc tăng tuổi thọ, giải tai xá tội trừ nạn cho sinh linh.

  Nam Thiên do Văn Xương Đế Quân, Văn Hành Thánh Đế cai quản chủ về việc theo dõi ghi chép công tội, hay bổ nhiệm các Thiên Tử ở nhân gian thăng giáng các cấp của tất cả các chư thần.

  Tây Thiên do Như Lai Phật và sau này truyền cho Phật Tổ Quan Âm và Thích Ca Mâu Ni chủ về giáo dục tâm linh cho con người. Dạy họ làm lành tránh dữ và quy y theo phật để tu đạo giải thoát.

  Bắc Thiên do Tử Vi Đại Đế cai quản chủ về việc ban tiền bạc tài sản. Toàn bộ các vì chúng sao trên trời và giáng họa phúc của con người.

  Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn là hóa thân của đấng tối cao Thái Cực trong Tam Thanh là vị được cổ nhân sùng kính hạng nhất. Ngọc Hoàng cư ngụ ở Ngọc Thiên Cung chưởng quản từ trên ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới, các bộ thần tiên tới dưới là bảy mươi hai địa tứ đại bộ châu. Nhân gian có thể gọi là Thiên Quan, Tam Quan, giống như Tử Vi Đại Đế là vị phúc thần coi về Phúc, Lộc, Thọ. Tam Quan Đại Đế còn xưng là “Tam Giới Công gồm: Tứ Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế ở cõi Thượng Nguyên”. Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế ở cõi trung nguyên và “Giải Ách Thủy Quan Đông Âm Đại Đế ở cõi Hạ Nguyên, gồm lại gọi là Tam Quan Đại Đế” và rất nhiều pháp lực cai quản hết thảy trên trời dưới đất, hai bên Chư Thần Văn Võ. Và các vị Thần Tiên, Phật đều do Ngọc Hoàng chỉ đạo và giáng hạ cứu độ sinh linh khi gặp nạn. Hình dáng là vị mình mặc y phục cửu chương đầu đội mũ thập nhị hành tay cầm ngọc hốt. Các quan hầu triều đều có lệnh bài, điểm thất tinh.

  Đứng sau hộ mệnh Ngọc Hoàng gồm có:

  Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Câu Trần Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Trường Sinh Đại Đế và còn có Tam Thanh Lão Tổ. Đứng đầu là Thái Thượng Lão Quân gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn không trực tiếp làm việc chỉ điều hành. Các chúng tiên lo việc tam giới, bảo hộ Ngọc Hoàng rất nhiều thiên binh thiên tướng hộ vệ như một bức tường thành không gì phá cản.

  Ngày 9 tháng 1 là ngày Thánh Đản, Ngọc Hoàng tự thân giáng hạ nhân gian. Theo hầu có rất nhiều các vị thần tiên, Kim Đồng Ngọc Nữ và 7 vạn thiên binh thiên tướng, Thần Tài, Văn Xương , Tử Vi Đại Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, Thái Ất Chân Nhân, Chú Sinh Nương Nương, Phúc Lộc Thọ….Các vị thần tiên đang cai quản dưới hạ giới như : Thổ Công Táo Quân, Địa Phủ, Thành Hoàng, Thổ Địa, các vị thần sông, thần núi, thần đường, thần giếng, thần cửa, vua bếp, thần cây….đều chờ đón nghinh thỉnh Ngọc Hoàng hạ phàm đầu năm định xét phúc tội . Được lệnh của Ngọc Hoàng các vị thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi , nên tất cả nhân gian trong Tam giới làm lễ nghinh thỉnh Ngọc Hoàng và cầu phúc. Vì vậy ở các Đền, Miếu, Quán, Thành Hoàng các nơi dâng 18 món ăn và tấu sớ cầu mong cả một năm Ngọc Hoàng xá tội, ban phúc . Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ , những người mất bị oan nghiệt , oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người . Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp . mong Ngọc Hoàng xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai . Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang , đò đầy mãn quả.

  Các ngày thánh đản trong năm như lễ thánh đản Văn Xương Đế Quân, Thái Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu, Liễu Hạnh Thánh, Trần Triều Thánh, Tản Viên Thánh, Chử Đồng Tử Thánh, Phù Đổng Thiên Vương Thánh, Thần Tài, các ngày tuần rằm lễ lớn. Mùng 3 tháng 3. Mùng 5 tháng 5. Rằm tháng 7. .. tất cả các ngày lễ lớn trong năm cầu sức khỏe, tiền tài, công danh, tặng con, xuất ngoại,… đều tấu nghinh thỉnh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ xá tội và ban phúc cho tất cả con người, mọi sinh linh đang sinh sống trên cõi nhân gian.

  Cuối năm ngày 25 tháng 12 (âm lịch) Ngọc Hoàng đi tuần tra. Hôm đó Ngọc Hoàng tự thân xuống quan sát hạ giới. Xem xét chuyện đời thiện, ác, thưởng, phạt, phân minh. Đêm 24 nhân gian và các nơi đền thờ Ngọc Hoàng làm nghi lễ trang nghiêm, xin Ngọc Hoàng ban phúc sang năm mới đón nhận điều lành phúc thọ tiền tài tự đến.

  Khấn Việt Nam Quốc ……….địa chỉ…….tên tuổi……ngày lễ……cầu……

  Và dùng ấn Ngọc Hoàng đóng dấu sau đó để lên bàn thờ Thổ Công hoặc ban thờ tổ tiên, gia tiên. Cả năm sẽ được đón nhận điềm lành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sớ Cúng Rằm Tháng Bảy Ontao Doc
 • Cúng Rằm Tháng Chạp 2022 Có Gì Khác So Với Ngày Rằm Hàng Tháng Và Phải Chuẩn Bị Những Gì?
 • Phân Biệt Văn Khấn Và Sớ
 • Sớ Hội Đồng Thánh Mẫu ( Thánh Cảnh Cao Diêu )
 • Sớ Cúng Anh Em Trai (Bi Tụy Linh Nguyên)
 • Chuyện Kể Ly Kỳ Về Thành Hoàng Làng Ở Hà Nội (1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Vái Lễ Động Thổ & Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Lễ Động Thổ
 • Văn Khấn Vía Thần Tài, 2022 Ngày Vía Thần Tài Cúng Gì ?
 • Văn Khấn Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Năm Canh Tý 2022
 • Tìm Hiểu Cách Sắm Lễ Và Bài Văn Khấn Vong Linh Thai Nhi
 • Văn Khấn Xe Hàng Tháng
 • Vượt luồn qua con ngõ ấy là chạm ngôi đình Ứng Thiên mà cách đây gần 1.000 năm, chính vua Lý Thánh Tông đã cho dựng để thờ nữ thần giúp vua đánh bại giặc Chiêm Thành.

  Đình Ứng Thiên trải qua gần 1000 năm tuổi.

  Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương dù đã rất yếu, nhưng khi nghe chúng tôi tham vấn về huyền tích nữ thần Hậu Thổ, một thần Hoàng làng mà hiện đang được thờ ở ngôi đình cổ này, thì cụ Xương nhanh nhẻo hẳn. Một phần cũng vì từ lâu, cụ đi tầm các tư liệu chính thống về nữ thần Hậu Thổ mà chưa được tỏ tường. Duy có một tư liệu nói về nguồn gốc lập dựng đình Ứng Thiên. Đó là “Báo Cực truyện”. Sách này chép: Xưa kia, Lý Thánh Tông nam chinh Chiêm Thành, đến cửa biển Hoàn Hải thoắt bị gió to mưa lớn, sóng cuộn ầm ầm, long thuyền dao động cơ hồ muốn chuyển; nguy cấp không ngờ, vua rất lo sợ. Giữa lúc đang bàng hoàng, vua bỗng thấy một người con gái ước độ hai mươi tuổi, mặt tựa hoa đào, mày đậm màu dương liễu, mắt sáng như sao, miệng cười như hoa nở; nàng mặc áo trắng, quần lục, lưng mang đai, dịu dàng bước đến bạch với vua rằng:

  Thiếp là tinh của đại địa Nam Quốc, thác cư ở làng Thuỷ Vân đã lâu lắm, xem thời mà ra nếu gặp được lúc tốt. Bây giờ gặp được long nhan, chí nguyện sinh bình được thỏa, cúi xin Bệ hạ chuyến đi này nên hết sức mẫn cán, toàn thu hoạch thắng lợi. Thiếp tuy là bồ liễu mong manh cũng nguyền đem sức mọn mặc nhiên phù tá Bệ hạ; ngày khải hoàn, thiếp xin chờ đây để bái yết. Nói đoạn biến mất. Vua kinh hãi tỉnh giấc, nhưng lại hoan hỉ triệu tả hữu đến, thuật chuyện trong mộng; tăng thống Huệ Lâm Sinh tâu rằng: Thần có nói là thác sinh trên cây, ở làng Thuỷ Vân, bây giờ nên tìm ở cây hoặc giả có linh nghiệm gì chăng?

  Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương cho rằng: “Báo Cực truyện” tuy không phải nguồn sử liệu mang tính chính thống; ngược lại còn mang nhiều huyền tích liêu trai, nhưng dù sao đó gần như là tư liệu duy nhất, đầy đủ nhất để nói về Hậu Thổ phu nhân.

  15 đạo sắc phong.

  “Báo Cực truyện” cũng viết tiếp sau lời tâu của tăng thống Huệ Lâm Sinh, rằng: Vua cho là phải, mới bảo người tùy tùng đi tìm ở các bãi sông quả nhiên được một cái cây, đầu rất giống người, hình như có dấu sơn cũ giống trong giấc mộng. Vua mới lập hiệu là Hậu Thổ phu nhân, đặt hương án trong ngự thuyền, tự nhiên sóng gió im lặng, cây cối hết lay chuyển.

  Kịp lúc vua đến Chiêm Thành, trong khi giáp trận như có Thần giúp, được đại thắng. Ngày khải hoàn, ngự thuyền đậu lại chỗ cũ, sắc lệnh lập đền, gió mưa lại nổi như xưa. Sư Huệ Lâm tâu: Để xin một keo, về Kinh Sư sẽ lập đền. Xin một keo liền được ngay. Về đến kinh đô, vua bảo thầy xem đất, xây đắp đền thờ ở làng An Lãng, rất có linh ứng, hễ có người nào phỉ báng nguyền rủa, lập tức mắc phải tai họa.

  Thời vua Anh Tông, nhân trời đại hạn, quần thần xin đắp một cái đàn hình tròn ở Nam Giao để tế trời, thỉnh Nguyên Quân làm đàn chủ. Nguyên Quân cho vua nằm thấy rằng: Bản bộ có thần Câu Mang làm mưa rất giỏi. Vua lấy làm mừng mới hội nghị quần thần lại, định rước thần Hậu Tắc phối với trời, thần Hậu Thổ phối với đất, lập đàn ở Nam Giao mà đảo. Quả nhiên được mưa to xối xả. Vua cả mừng, sắc hạ rằng: Hậu Thổ Phu Nhân có Câu Mang Thần Quân là chủ về việc mùa xuân; từ nay về sau phàm đến lễ Lập Xuân có con trâu đất phải đem về nạp ở đền thờ.

  Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sắc phong Hậu Thổ Thần Địa Kỳ Nguyên Quân. Năm thứ tư, gia phong hai chữ Nguyên Trung. Năm Hưng Long 21, gia phong bốn chữ Ứng Thiên Hóa Dục.

  Các cán bộ Ban quản lý di tích đình Ứng Thiên cho biết, đình này còn có tên gọi dân gian là đình Mẫu. Cùng với việc thờ Hậu Thổ phu nhân, đình còn phối thờ hai vị đại vương khác làm Hoàng làng. Đó là hai vị thần không có tên tuổi cụ thể, được gọi là “thần mưa” và “thần gió”. Theo huyền tích, thì hai vị đại vương là người giúp việc cho Hậu Thổ phu nhân trong việc hô mưa gọi gió khi nhân gian cầu khấn.

  Chiếc chuông đồng cổ đình Ứng Thiên.

  Theo bật mí của một cán bộ quản lý, thì hiện nay đình Ứng Thiên còn giữ được tổng thảy 15 đạo sắc phong các triều phong kiến. Cùng với đó là chiếc chuông đồng quý giá và một số vật cúng tế từ thời lập đình. Hiện nay, qua nhiều lần tôn tạo, đình Ứng Thiên khá khang trang. Sân đình lát gạch đỏ, các cột kèo được tu bổ chắc chắn. Còn lại 3 cây cổ thụ khá lớn, gồm một cây mít và hai cây muỗm.

  Nhiều nhà nghiên cứu khi đến đình Ứng Thiên đều trầm trồ về kiến trúc tinh xảo và đặc sắc ở các phù điêu hình rồng, hình hoa văn thực vật, vân mây trên thần kẻ của nhà tiền tế và cung cấm. Đặc biệt, những mảng chạm nổi trên côn-nê đỡ mái dưới phương đình thể hiện tài hoa của những hiệp thợ mộc xưa.

  Hiện nay, đình Ứng Thiên còn giữ được bảo vật mà hiếm có đình nào có được, đó là ba thần tượng cổ kính. Cùng với đó là hai bức hoành phi: Trợ Lý bình Chiêm/Phù Trần bãi vũ.

  Hai bên ban thờ vẫn còn rõ mồn một câu đối hay khắc chữ theo lối đá thảo: “Ỷ mộc thế nhân vân tắc y trường kinh đế mộng phù Trần, trợ Lý – Hạn cam vũ lộ phúc dân sinh” – xin lược dịch: Nương cây, ẩn bóng xiêm áo mây hồng kinh mộng đế giúp Lý phù Trần/Nắng lâu mưa ngọt phúc ban dân”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đình Ứng Thiên, Đền Hậu Thổ
 • Cách Tẩy Uế Nhà Cửa
 • Bài Cúng Thần Tài, Thổ Địa Theo ‘văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam’ Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Cho Nghi Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu
 • Bài Văn Khấn Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu Cổ Truyền Thông Linh Nghiệm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×