Văn Khấn Thần Tài Cầu Tài Lộc Tại Nhà

--- Bài mới hơn ---

 • Bạn Đã Biết Đồ Cúng Thôi Nôi Bé Trai Gồm Những Gì?
 • Bài Cúng Lễ Tạ Đất Cuối Năm
 • Văn Khấn Cúng Gia Thần, Gia Tiên Ngày Rằm (15 Âm Lịch ) Và Ngày Mùng 1 Hàng Tháng
 • Văn Khấn Lễ Cải Táng
 • Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Gái, Bé Trai Đơn Giản Gồm Những Gì?
 • VĂN KHẤN THẦN TÀI CẦU TÀI LỘC TẠI NHÀ

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần )- Con lậy 9 phương trời -Con lậy 10 phương chư phật – Con lậy chư phật 10 phương – Tín chủ con tên là – Đồng gia quyến đẳng chúng con ngụ tại địa chỉ số nhà .. Con xin kính lễ – Hôm nay là ngày – tháng – năm – Con thành tâm tu thiết lễ nghi ( tên lễ … ) – Xin dâng kính mời : Liệt Vị Tôn Thần Bản Cảnh Tiền Hậu Linh Chúa Đất , Thần Tài Tiền Vị , Thần Lộc Triệu Công Minh Thần Linh Bản Sứ Nơi đây . Quang lâm trước án chứng minh công đức chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật . Nguyện cầu phù hộ độ chì cho chúng con toàn thân khoẻ mạnh , thân cung hưng thới , mạng vị bình an , căn lành thêm lớn . Năm sung giải sung , tháng hạn giải hạn , tai qua nạn khỏi bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu trừ . Ông ban tài tiếp lộc dẫn khách xa đưa khách gần cho con đông cửa hàng đắt cửa hiệu . Nếu con có duyên gặp đối tác ngày hôm nay ông khai sáng chí tuệ thông minh để chúng con bàn về công việc kinh doanh đôi bên thống nhất ý kiến tốt đẹp để mọi việc hanh thông suôn sẻ vọi việc Phúc Lộc Thọ đầy đủ . Chúng con lễ mỏng tâm thành xin dâng kính cúi xin ông phù hộ độ chì . Cho con sở cầu như ý sở nguyện cho con được tòng tâm . Con xin bái tạ – Nam mô a di đà phật (3 lần )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Lễ Cúng Tạ Đất Đai Cuối Năm
 • Đền Mẫu Lào Cai
 • Bài Cúng Khai Trương Đầu Năm, Tư Vấn Phong Thuỷ Văn Phòng, Phong Thuỷ Công Ty
 • Cách Cúng Xe Mới Và Bài Cúng Khai Trương Xe Đúng Nhất
 • Văn Khấn Lễ Tạ Về Nhà Mới, Lễ Tạ Đất Nhà Mới Khi Chuyển Nhà
 • Văn Khấn Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An Ở Ban Tam Bảo Tại Chùa

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Nghi Lễ Cầu Tự (Cầu Con Cái ) Cực Kỳ Linh Nghiệm
 • Văn Khấn Cầu Công Danh Ở Chùa Hương
 • Văn Khấn Cầu Duyên Tại Đền Chùa Cực Chuẩn
 • Bài Khấn Cầu Duyên Ở Chùa Hương Đúng Và Đủ Nhất
 • Văn Khấn Cầu Duyên Ở Chùa Hương
 • Văn khấn lễ Tam Bảo. Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo. Dongtayy

  Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo tại chùa

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

  Tín chủ con là: …………………………………………………

  Hôm nay là ngày….. tháng…..năm…………………………………………….Cực Lạc .

  Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

  Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Phương Đông.

  Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

  Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Tín chủ con thành tâm kính lễ.

  Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Phương Tây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Giải Hạn Đầu Năm Mới, Văn Khấn Cầu An
 • Văn Khấn Lễ Bồi Hoàn Địa Mạch
 • Văn Khấn Bốc Mộ, Cách Sắm Lễ Bốc Mộ Và Bài Văn Khấn Bốc Mộ Cải Táng
 • Văn Khấn Bốc Bát Hương Gia Tiên Linh Nghiệm Nhất Cho Các Gia Đình
 • Văn Khấn Khi Cưới Gả, Yếu Cáo Gia Tiên
 • Văn Khấn Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An Ở Ban Tam Bảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cầu Thi Cử Đỗ Đạt Gặp Nhiều May Mắn
 • Bài Văn Khấn Cầu Thi Cử Cho Sĩ Tử
 • Tham Khảo Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Thập Loại Chúng Sinh Hàng Tháng Hay
 • Văn Khấn Chúng Sinh Ngoài Trời Vào Ngày Rằm Tháng Bảy Hàng Năm
 • Văn Khấn Cúng Chúng Sinh Rằm Tháng 7 Ngoài Trời
 • Tam bảo (zh. sānbăo 三寶, ja. sanbō, sa. triratna, pi. tiratana) là “Ba ngôi báu”, ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu (vào dòng). Người Phật tử biểu lộ sự tin tưởng bằng cách quy y Tam bảo ( Tam quy y). Trong mười phép quán Tuỳ niệm (pi. anussati), ba đối tượng đầu tiên là Tam bảo.

  Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng hơn theo truyền thống Đại thừa. Trong các buổi giảng dạy về Thiền, đặc biệt sau các chương trình Tiếp tâm (ja. sesshin), quán Công án, các thiền sinh được hướng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của Đại thừa. Theo cách nhìn này thì người ta có thể phân ý nghĩa Tam bảo ra ba tầng cấp:

  1. Nhất thể tam bảo (zh. 一體三寶, ja. ittai-sambō; cũng được gọi là Đồng thể tam bảo; 同體三寶) bao gồm:

   • Đại Nhật Phật, hiện thân của Pháp thân (sa. dharmakāya), biểu hiện của sự bình đẳng vô vi, sự thông suốt tính Không (sa. śūnyatā) và Phật tính của vạn vât.
   • Pháp (sa. dharma), được hiểu là luân lí của toàn thể vũ trụ và theo đó thì tất cả những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên mà sinh, đều phụ thuộc vào nhau.
   • Sự xuyên suốt giữa hai điểm 1. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát ra một sự thật, một sự thật mà chỉ một bậc Giác ngộ mới có thể trực chứng được.
  2. Hiện tiền tam bảo (zh. 現前三寶, ja. genzen-sambō; cũng có lúc được gọi là Biệt thể tam bảo 別體三寶) gồm có:

   • Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni (sa. śākyamuni), người sáng lập Phật giáo qua sự giác ngộ của chính mình và là người đã thực hiện được Nhất thể tam bảo.
   • Pháp, ở đây được hiểu là giáo lí của Phật, được Phật thuyết giảng.
   • Các vị đệ tử của Phật.
  3. Trụ trì tam bảo (zh. 住持三寶, ja. juji-sambō) bao gồm:

   • Những tranh tượng của Phật được truyền lại đến ngày nay.
   • Những lời dạy của chư vị Phật trong kinh sách.
   • Chư Phật tử hiện nay, những người đang tu học và thực hiện Chính pháp.
  • Fo Guang Ta-tz’u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz’u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch’u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ Điển. Phật Quang Đại Từ Điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khấn Cầu Bình An, Tài Lộc Ở Tam Bảo Như Thế Nào Đúng Cách?
 • Nghi Thức Cầu Quốc Thái Dân An
 • Mẫu Những Bài Văn Cúng Khấn Cầu Tài Lộc, Bình An, May Mắn Ở Ban Tam Bảo
 • Văn Khấn Thần Tài Thổ Địa Cầu Mong Cho Chuyện Làm Ăn Thịnh Vượng
 • Bài Văn Khấn Cầu Duyên Trước Bàn Thờ Mẫu Và Cách Sắm Lễ
 • Bài Văn Khấn Cầu Tài Lộc, Công Danh, May Mắn Chuẩn Nhất Tại Chùa

  --- Bài mới hơn ---

 • Sao Vân Hớn Năm 2022: Các Tuổi Chiếu Mệnh Và Cách Giải Hạn
 • Lễ Vật Mâm Cúng Thần Tài Cần Những Gì? Cúng Ngày Nào?
 • Văn Khấn Lễ Hóa Vàng Chuẩn Nhất Cho Năm Kỷ Hợi
 • Cách Làm Mâm Cỗ Chay Cúng Giỗ Và 49 Ngày Ý Nghĩa Cho Người Đã Mất
 • Hướng Dẫn Cách Làm Gà Cúng Đẹp Và Bắt Mắt
 • Nghi thức cần chuẩn bị khi đi lễ chùa cầu công danh, tài lộc, bình an

  Bản mệnh nên sắm các lễ vật như sau khi muốn đến hành hương tại chùa cầu bình an, tài lộc, công danh, sự nghiệp: hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè… Nếu đặt lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả… cần lưu ý không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện tức là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Bạn chỉ được phép đặt lễ vật chay, tịnh trên hương án của chùa. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu và chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ mà thôi.

  • Tuyệt đối không nên sắm vàng mã hay tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có chuẩn bị thì chỉ nên đặt ở ban thờ thần linh, Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức.
  • Tại các bạn thờ thành, thờ Mẫu có thể được dâng lễ mặn, xôi, thịt,…. Tuyệt đối không được dâng trên ban thờ Phật, Chư Bồ tát và Thánh Hiền.
  • Hoa tươi lễ Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại.

  Phương pháp cầu nguyện khi đi chùa

  Theo quan niệm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ an bình, che chở bình an, sức khỏe chứ không thể cầu tiền, danh, tài, lộc. Vì vậy, khi chúng ta làm lễ cầu tới cửa Phật nên xin được Phật che chở, bảo vệ. Vào đình, đền bạn có thể cầu xin may mắn trong sự nghiệp, tình cảm…. Bạn có thể cầu điều này tại các ban thờ thánh, mẫu, cầu xin các ngài che chở và phù độ.

  Bài văn khấn cầu tài lộc, công danh, may mắn chuẩn nhất

  “Nam Mô A Di Đà Phật !

  Nam Mô A Di Đà Phật !

  Nam Mô A Di Đà Phật !

  Con lạy 9 phương trời con lạy 10 phương đất.

  Con lạy chư Phật 10 phương con lạy 10 phương chư Phật.

  Con tấu lậy Cao Linh tối thượng Vi diệu linh

  Con vạn lậy thượng đế

  Con tấu trình cha trời mẹ đất

  Tín chủ con: …………

  Cư trú tại địa chỉ:……………

  Mang tâm thành chắp tay.

  Lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

  Lạy Đức Mẫu Liễu Hạnh,

  Lạy Đức Mẫu đệ nhất thiên tiên

  Lạy Đức Mẫu đệ nhị thượng ngàn

  Lạy Đức Mẫu đệ tam thoải cung

  Lạy Tam Toà Thánh Mẫu

  Lạy hội đồng tam phủ thục mệnh – tứ phủ vạn linh

  Lạy hồn thiêng nước nhà, lạy hồn thiêng sông núi, anh linh tiên tổ

  Mời các Ngài ngự gió, xin các Ngài ngự mây

  Giáng về cảnh này

  Ngự linh chứng lễ

  Cung thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu, vua cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh, Hội đồng các quan, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị quan Hoàng, thập nhị chầu cô, Thập nhị quan cậu, Ngũ lôi thiên tướng, Ngũ hổ thần quan, Thanh Bạch xà thần chứng giám cho tấm lòng thành của con.

  Con xin chân thành cảm ơn Đức Mẫu, Đức Cha, Đức Ông, Đức Bà, các Quan, các Cô, các Cậu đã phù hộ độ trì đùm bọc che chở cho gia đình con trong suốt thời gian qua.

  Nếu gia đình con có điều gì lầm lỡ, xin được tha thứ đại xá bỏ qua.

  Chúng con lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc, thành tâm xin sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành.

  Trong năm …….(Kỷ Hợi) này, ngửa trông ơn các Mẫu, các Ngài, các Quan, các Cô, các Cậu từ bi gia hộ bao bọc chở che cho con tâm không phiền não, thân không bệnh tật, vận đáo hanh thông.

  Kính mong Các Mẫu, các Ngài, các Quan, các Cô, các Cậu bao bọc cho gia đình con an khang thịnh vượng vạn sự như ý, khai tâm khai sáng, nhận biết được thời cuộc, xa lánh kẻ tiểu nhân, thân gần bậc tôn quý, nhân duyên vượng, tình duyên tốt, tài lộc dồi dào, sinh cư bình an, thân khang tuệ minh, diên sinh trường thọ, an cư lạc nghiệp, cư địa an bình, gia môn hưng vượng.

  Tố sự hữu quý nhân phù trợ, vận đáo hanh thông, an định công thành danh toại, kinh doanh hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, kiên định diện trường, trên dưới thuận hòa, sở cầu như ý, sở nguyện lòng tâm.

  Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  Chúng con người trần mắt thịt, nếu có gì lầm lỡ, xin các Mẫu và các Ngài, các Quan, các Cô, các Cậu tha thứ đại xá bỏ quá cho chúng con.

  Cẩn tấu! (3 vái) “

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bày Mâm Ngũ Quả Ở Ban Thần Tài Ngày Tết
 • Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Tháng 7 Âm Lịch Mọi Nhà Nên Biết
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Cúng Thất
 • Có Cần Làm Lễ Cúng Về Nhà Mới Thuê Hay Không?
 • Văn Khấn Cúng Tại Đền Ông Hoàng Bảy
 • Văn Khấn Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An Ở Ban Tam Bảo Chùa Hương

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Để Cầu Công Danh, Sự Nghiệp Ở Chùa Hương
 • Người Jrai Làm Lễ Cầu Mưa Giữa Mùa Nắng Nóng
 • 4+ Cách Cầu Trúng Số Độc Đắc Linh Nghiệm Ít Ai Biết
 • Tổng Hợp Những Bài Văn Khấn Và Sắm Lễ Cầu Thi Cử Đỗ Đạt Cho Học Sinh Sinh Viên
 • Văn Khấn Đức Ông Ở Chùa Và Cách Sắm Lễ Đầy Đủ Nhất
 • Chùa cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của các vị Phật, Bồ Tát, các chư vị Hiền Thánh, Thần linh trong nhiều trường hợp đã đi vào cuộc sống tinh thần của con người. Nơi thờ tự còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu nguyện các Chư vị phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừ tội lỗi…

   

  Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo​

  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

   

  Đệ tử con xin thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần, Thiên long bát bộ.

   

  Hôm nay là ngày ……..  tháng ….. năm ………….

  Tín chủ con là: …………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Thành tâm dâng lên lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

   

  Chúng con xin dốc lòng kính lễ.

  – Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây.

  – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

  – Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông.

  – Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. 

  Kính lạy Hộ pháp thiện thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …. (công dan, tài lộc, giải hạn, bình an,…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

   

  Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý nguyện tòng tâm.

   

  Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  Cẩn nguyện.

   

  (Văn khấn nôm – TT Thích Viên Thành)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cầu Cho Quốc Thái Dân An – Lòng Chúa Thương Xót
 • Kinh Cầu Quốc Thái Dân An
 • Những Bài Văn Khấn Cầu Bình An Tài Lộc Tại Các Chùa Lớn Việt Nam Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Cách Thờ Cúng Và Bài Văn Khấn Phật Bà Quan Âm Tại Nhà, Văn Khấn Lễ Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Văn Khấn Bao Sái Bát Hương
 • Văn Khấn Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An Ở Ban Tam Bảo. Tam Bao

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Cầu Duyên Bài Khấn Cầu Duyên Linh Nghiệm
 • Tìm Hiểu Bài Văn Khấn Cầu Duyên Bàn Thờ Thánh Mẫu
 • Bài Văn Khấn Cầu Công Danh Ở Chùa Hương
 • Cách Cầu Cơ Thành Công 100%
 • Cầu Cơ Và Những Đáng Sợ Về Cầu Cơ “lạnh Tóc Gáy”
 • Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây. Con khấn xin cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

  Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

  Tín chủ con là…………………………………………………

  Ngụ tại………………………………………………………….

  Hôm nay là ngày….. tháng…..năm…………………………………………….

  Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

  Tín chủ con thành tâm kính lễ.

  Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

  Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.

  Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

  Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  *Nếu bài viết này hữu ích với bạn, hãy “tiếp lửa” cho Tâm Học bằng cách bấm Like, Google +1, Tweet hoặc Chia Sẻ, Gửi….cho bạn bè , người thân. Chân thành cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bài Văn Khấn Khi Đi Lễ Chùa Cầu Bình An, May Mắn, Giải Hạn Cuối Năm
 • Nghệ An: Gần Một Vạn Người Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An Tại Chùa Viên Quang
 • Khóa Lễ Cầu Nguyện Vì Quốc Thái Dân An Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam
 • Ảnh: Gần 2 Vạn Người Tham Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An Ở Quê Bác
 • Nội Dung Bài Văn Khấn Làm Ăn, Cầu Tài Lộc (Cúng Rằm Mỗi Tháng, Đầu Năm)
 • Văn Khấn Cúng Thần Tài Chuẩn Nhất Cầu May Mắn, Tài Lộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sắp Xếp 11+ Đồ Thờ Cúng Trên Ban Thờ Thần Tài, Thổ Địa
 • Lễ Cúng Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Văn Cúng Thần Tài
 • Cúng Vía Thần Tài Giờ Nào Tốt, Cách Sắm Lễ Cúng Thần Tài Đầy Đủ
 • Bài Văn Khấn Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Chuẩn Nhất Để Phát Tài Cả Năm
 • Sắm Lễ Cúng Thần Tài
 • Theo truyền thuyết, Thần Tài là vị thần có nhiệm vụ cai quản tiền bạc, của cải của người dân. Vào ngày 10 tháng giêng hàng năm, ngày vía thần tài, các gia đình, cửa hàng, công ty sắm sửa cúng Thần Tài để tò lòng biết ơn và cầu xin sự phù hộ để làm ăn phát đạt, thuận lợi.

  Bài văn gợi ý khấn cúng thần tài

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

  Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

  Con kính lạy Thần tài vị tiền.

  Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

  Tín chủ con là…………

  Ngụ tại…………………

  Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………….

  Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

  Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Những lưu ý khi khấn Thần Tài:

  – Bàn thờ Thần Tài đặt ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, đặt ở dưới đất, gần cửa và tránh các lối đi lại. Không quay bàn thờ thần Tài về hướng Đông bắc, hướng Tây Nam. Bởi theo phong thủy đây là hướng không tốt, cần kiêng kị.

  – Khi cúng thần tài vào mùng 10 tháng Giêng thì nên cúng đồ mặn như tôm luộc, thịt heo, trứng luộc,… và bày thêm khay giấy vàng, 3 cốc nước, 2 chén rượu, 2 cây đèn cầy, hoa quả tươi. Lưu ý khi cúng Thần Tài thì phải thắp bằng đèn dầu. Phải mặc trang phục lịch sự, thái độ thành tâm, trang nghiêm, không nói tục, chửi bậy, nói lời bất kính.

  Với những thông tin vừa chia sẻ hy vọng các bạn sẽ có sự chuẩn bị chu đáo để lễ cúng diễn ra một cách trọn vẹn.

  Kinh nghiệm hay Bách Hóa XANH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lễ Vật Không Thể Thiếu Trong Mâm Cúng Thần Tài
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Vật Và Cúng Thần Tài Đúng Cách
 • Hướng Dẫn Sắm Lễ Cúng Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tết
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Ngày 10 Tháng Giêng Gồm Những Gì?
 • Những Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Để Cúng Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng
 • Bài Văn Khấn Đức Thánh Trần Cầu Tài, Cầu Lộc Và Sự Bình An

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Cầu Duyên Ở Chùa Hà
 • Tìm Hiểu Chùa Ngọc Hoàng Đóng, Mở Cửa Đến Mấy Giờ & Cách Khấn Cầu Con Ở Đây
 • Bài Văn Khấn Cầu Duyên Tại Nhà Linh Nghiệm
 • Tất Tần Tật Về Văn Khấn Cầu Duyên Cho Fa Sớm Có Đôi Có Cặp Như Ý
 • Gửi Gắm Tâm Nguyện Qua Bài Khấn Cầu Sự Nghiệp Tình Duyên
 • Bài văn khấn Đức Thánh Trần để cầu tài, cầu lộc và sự bình an cho bản thân và gia đình.

  Đầu xuân năm mới, người dân đất Việt lại đổ về Đền Trần Nam Định để xin ấn, cầu tài, cầu lộc và sự bình an. Nhưng hẳn không phải ai cũng biết chính xác ý nghĩa và những thủ tục cần làm khi đến Đền Trần cầu xin đức Thánh Trần ban phước. Hãy tìm hiểu về Đền Trần Nam Định và bài văn khấn đức Thánh Trần thông dụng nhất khi tới đây dâng lễ.

  Tín ngưỡng Đức Thánh Trần là một hình thức tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, được hình thành qua quá trình thánh hóa, thần hóa một nhân vật có thật trong lịch sử – Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong lịch sử, Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng có công với nước. Bước vào huyền thoại – trong tâm thức dân gian – ông là vị thánh phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và giúp dân diệt trừ tà ma, chữa bệnh.

  Theo sử sách ghi lại, Đền Trần Nam Định là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần tại đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng (Nam Định).

  Đền Trần được xây dựng trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ thứ 15. Đền Trần Nam Định gồm 3 công trình kiến trúc chính, là đền Thiên Trường (đền Thượng), đền Cố Trạch (đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Cả 3 đền đều có kiến trúc chung và quy mô ngang nhau. Mỗi đền gồm tòa tiền đường 5 gian, tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian. Nối tiền đường và trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu vu.

  Bài văn khấn Đức Thánh Trần

  Kính lạy đức Trần triều hiển thánh Nhân Vũ Hưng Đạo đại vương, Thái sư thượng thư Thượng quốc công chí trung đại nghĩa, dực bảo trung hưng thượng đẳng thần vị.

  Kính lạy Hưng Đạo đại vương phu nhân, hiệu Thiên Thành Công chúa, truy phong Nguyên Từ Quốc mẫu, sắc phong Thiên Uy Thái trưởng công chúa.

  Kính lạy:

  • Trần triều Tứ Vị Vương tử thần vị.
  • Trần triều Nhị vị Vương cô thần vị.
  • Trần triều Tứ vị nhất phẩm phu nhân thần vị.
  • Trần triều Vương tế Điện súy thượng tướng quân, Quan nội hầu Phạm tôn thần thần vị.

  Tín chủ con là …………………………………………………………

  Ngụ tại ………………………………………………………………….

  Nhất tâm bái đảo, một dạ kêu cầu

  Kính mong chư vị, gia ân làm phúc, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con:

  Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối,

  Tai qua nạn khỏi, vạn sự hanh thông.

  Điều lành mang đến, việc giữ mang đi.

  Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

  Thêm người thêm của, vật thịnh nhân an

  Vãng cát cư an, mọi điều như ý!

  Tín chủ đồng gia chúng con cúi đầu kính lễ mong chư vị nhất sự nhất xá, vạn sự vạn xá.

  Thấu tỏ tấc lòng, đồng lai chứng giám.

  Cẩn tấu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vãn Cảnh Chùa Tết: Đầu Năm Đi Chùa Hương Cầu Gì Để Không Bất Kính?
 • Đi Lễ Chùa Hương Cần Chuẩn Bị Những Gì? Kinh Nghiệm Đi Chùa Hương
 • Văn Khấn Lễ Phật Ở Chùa Hương
 • Cách Cầu Tự Linh Nghiệm Ở Chùa Hương Hướng Dẫn Quy Trình Cầu Tự Ở Chùa Hương
 • Cách Cầu Tự Linh Nghiệm Ở Chùa Hương
 • Bài Văn Cúng Thần Tài Cầu Lộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Văn Cúng Cầu Tự Phiên Bản Doc
 • Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm
 • Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon
 • Những Điều Cần Biết Về Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương
 • Những Lưu Ý Khi Cúng Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Ở Bình Dương
 • Ý nghĩa của Bộ bàn thờ Thần Tài trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình.

  Thành tâm chi chí thiên địa sẽ cảm thông, lòng thành tâm nhất định sẽ thấu đất trời thần linh, ước nguyện sẽ được đáp đền.

  Có thể nói,đối với người Việt một quốc gia với nhiều nét đẹp truyền thống và văn hóa cúng thờ đa dạng thì ngoài cúng Phật, thờ ông bà tổ tiên, chúng ta còn rất chú trọng đến sự hiện diện của Bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa trong mỗi nhà – vị thần nắm giữ vấn đề làm ăn, tiền tài và phát lộc.

  Trước khi đọc bài văn cúng thần tài cầu lộc bạn cần phải biết những quý tắc kiêng kỵ khi cúng ông Thần Tài – Thổ địa, đặt bàn thờ thần tài như thế nào là đúng cách?

  Một bộ bàn thờ thần tài đầy đủ cần những Vật phẩm gì ?

  Bàn thờ thần tài nên đặt ở đâu ?

  Thần Tài là vị thân với gương mặt phúc hậu, tóc trắng và mặc đồ vàng tượng truwmg cho sự giàu có và thịnh vượng. Bàn thờ thần tài thường được đặt ở một góc trong phòng khách, vị trí tốt nhất chính là gần cửa ra vào, bảo đảm được sự quan sát của thàn tài bao quát toàn bộ căn nhà.

  Trên bàn thờ thần tài cần có :

  Dĩ nhiên là tượng Thần Tài và Thổ địa : đặt ông thần tài nằm bên trái và ông thổ địa nằm bên phải .

  1 bát hương thờ : Bát hương thực sự rất quan trọng trong thờ cúng, thông qua bát hương để dâng hương và thể hiện sự thành tâm của gia chủ trước ông thần tài. Tùy vào điều kiện của từng nhà mà chọn loại bát hương trên bàn thờ thần tài . Tuy nhiên tốt nhất nên sử dụng Bát hương , bát hương gốm sứ

  1 mâm bồng , đĩa bồng : Mâm bồng, đĩa bông thờ để đựng trái cây ngũ quả dâng lên bàn thờ thần tài, và mỗi ngày đều nên thắp nhang + trái cây trên bàn thờ, không cần nhiều, chỉ cần thành tâm là được

  1 Bình rượu thờ : Vô tửu bất thành lễ, cúng rượu lên bàn thờ ông Thần Tài cực kỳ quan trọng.

  1 bộ ấm chén thờ : có trà nhất định phải có rượu và ngược lại, trà rượu là 2 thứ cần thiết nhất trên bộ bàn thờ ông thần tài

  Hũ chóe thờ đựng nước sạch,, chân nên thờ, bộ kỷ chén thờ 3 ly ( đối với bàn thờ ông địa thường sử dụng kỷ chén thờ 3 ly, tuy nhiên đối với nhiều bộ bàn thờ ông địa kích thước lớn, kỷ chén thờ 5 ly )

  Xắp xếp bộ bàn thờ thần tài như thế nào cho đúng cách ?

  Chuẩn bị các vật phẩm đồ thờ đầy đủ , và cần xắp xếp chúng lên bộ bàn thờ Thần Tài theo thư tự và vị trí đúng thì cầu nguyện mới linh thiêng được, mỗi một vật phẩm có chức năng và vị trí nhất định của chúng trên bàn thờ. Đây là cách xắp xếp một bộ bàn thờ ông địa để bạn tham khảo.

  Bộ bàn thờ thần tài men Rạn Bát Tràng

  Trước khi tiến hành đọc bài văn cúng thần tài cầu lộc cần phải làm gì ?

  Trước khi thắp hương cầu khấn trước bàn thờ Thần Tài cho công việc làm ăn suôn sẻ, cho tiền tài lộc phát thi nhau kéo vào nhà cần phải dọn dẹp bàn thờ Thần Tài sạch sẽ, lau chùi bụi hương trên bàn thờ, thay nước sạch, thay trà mới xong đâu đó rồi thắp hương và đọc bài văn khấn ( văn cúng) thần tài, cầu tài lộc

  Bài văn khấn, văn cúng Thần Tài cầu lộc

  Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

  Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười Phương

  Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai thái tuế Chí đức Tôn phần.

  Con kính lạy thần tài Vị tiền

  Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này

  Tín chủ con là ……..

  Hôm nay là ngày ……

  Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân và trà quả, và cá thứ cúng dâng bày ra trước án kính mời ngài thần tài tiền vị

  Cúi xin thần tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng dám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái vạn sự tốt lành gia đạo hương long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến tam đạo mở mang, cầu sờ tất ứng sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc thành tâm, rước án kính lễ cuối xin được phù hộ độ trì

  Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

  Cách bốc Bát hương hương, bát nhang sao cho đúng

  Bài văn cúng tất niên, văn khấn cúng ngoài trời

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Cầu Siêu Thai Nhi Tại Chùa Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Kinh Nghiệm Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi
 • Cầu Siêu Cho Thai Nhi Tại Nhà
 • Tận Thấy Lễ Cúng Cầu Mưa Của Người Jrai Phú Thiện
 • Sếp Mua Trăm Đĩa Bánh Trôi Cúng Cầu May
 • Văn Khấn Đi Chùa Cầu An Giải Hạn Cầu Tài Lộc Đầu Năm Mới Canh Tý

  --- Bài mới hơn ---

 • Giờ Đẹp, Hướng Đẹp Xuất Hành Đón Tài Lộc Ngày Mùng 1 Tết Canh Tý
 • Những Hướng Xuất Hành, Ngày, Giờ Tốt Nhất Để Đón May Mắn Mùng 1 Tết 2022
 • Cúng Lễ Hóa Vàng, Văn Khấn Hóa Vàng Sao Cho Chuẩn?
 • Bài Cúng Giao Thừa, Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà
 • Văn Khấn Giao Thừa Năm Canh Tý 2022
 • Văn khấn đi chùa cầu an giải hạn cầu tài lộc đầu năm mới canh tý – PX P

  Link Fb :

  fanpage : chúng tôi youtube :

  Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022 :

  Lịch âm tháng 1 năm 2022 :

  Cách bao sái bát hương ngày 23 tháng chạp :

  Văn khấn ông công ông táo chuẩn :

  Tuổi đẹp làm nhà năm 2022 :

  Lịch vạn niên năm 2022 :

  Xem ngày tốt tháng 11 :

  Xem ngày tốt tháng 10 :

  Ngày lập xuân hạ thu đông năm 2022 :

  Văn khấn giao thừa năm 2022 :

  Cúng ông công ông táo ngày giờ nào tốt :

  Văn cúng đầu xe hàng tháng :

  Bùa cầu tài :

  Quan hành khiển năm 2022 :

  Văn khấn động thổ xây nhà năm 2022 :

  Xem chỉ tay nam nữ :

  Giải nghia các điềm báo :

  Lịch nghỉ tết 2022 :

  Văn khấn rằm tháng 7 :

  giải nghĩa các điềm báo :

  tuổi làm nhà đẹp năm 2022 :

  tuổi dần hợp màu gì :

  tuổi sửu hợp màu gì :

  tuổi thìn hợp màu gì :

  tuổi tý hợp màu gì :

  Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022 :

  Tụng kinh để buôn bán tốt :

  Văn khấn rằm tháng 7 :

  Văn cúng cô hồn :

  ngày tốt tháng 6 :

  Ngày tốt tháng 7 :

  Xem bói tuổi vợ chồng :

  Cách tính sinh con trai con gái :

  Cách chọn giờ nhập liệm cho người mới mất :

  Cách tính tam xa trong đám tang :

  Cách tính trùng tang trong đám ma :

  Xem tuổi vợ chồng tốt xấu :

  Văn khấn động thổ :

  Xem hướng nhà tốt theo tuổi :

  Văn khấn mồng 1 và 15 :

  Hát văn 1 :

  Hát văn 2 :

  Hướng nhà tốt :

  Ngũ hành tương sinh tương khắc :

  Văn khấn khai trương :

  ngày tam nương tháng 9 năm 2022 :

  #PXP #Vankhandichuacauan

  ……………………………………………………………….

  fanpage : www.facebook.com/pxpgocchiase

  ……………………………………………………………….

  youtube :

  đăng ký kênh thế giới vô hình :

  ………………………………………..

  – PXP là kênh chia sẻ các kiến thức về tâm linh, xem ngày tốt xấu hàng tháng, giúp mọi người biết thêm những thông tin để chúng ta làm những công việc như động thổ, cưới hỏi, về nhà mới, khai trương, động thổ…….

  – Và mình cũng chia sẻ trên góc độ cá nhân, nên không tránh khỏi những điều sai sót, kiến thức nó là vô biên, mọi người xem mà có chỗ nào không đúng thì cứ góp ý để mình sửa và hoàn thiện bản thân hơn, chân thành cảm ơn !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Lễ Phật Và Sắm Lễ Đi Chùa Đầu Năm Mới Bính Thân 2022
 • Bài Văn Khấn Lễ Động Thổ
 • Văn Khấn Ngày Mồng 1 Tết Nguyên Đán (Âm Lịch) 2022
 • Nhiều Người Dùng Bài Thơ Song Thất Lục Bát Của Đại Thi Hào Nguyễn Du Làm Bài Văn Khấn Cô Hồn
 • Cúng Bái Mê Tín Trên Núi Bà Đen
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×