Top 21 # Xem Nhiều Nhất Văn Khấn Cúng Ra Mắt Mùng 3 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Herodota.com

Nghi Thức Cúng Mùng 3 ( Lễ Ra Mắt) / 2023

Thông thường mỗi cá nhân chúng ta trong xã hội ai nấy cũng đều có 1 nghề nghiệp nhất định của mình để cầu sự sinh nhai, nuôi sống bản thân cùng gia đình, xây dựng hạnh phúc, xây dựng xã hội. Người hành giả Mật tông cũng không thiếu những điều kiện tất yếu đó. Tu nhưng không rời xã hội. Mật tông Chuẩn đề sẽ thiết lập nghi thức cúng ngày mùng 3 ra mắt.

Trong những ngày tết đều là quan trọng thiêng liêng đối với người Việt Nam. Ngày mùng 3 là ngày xưa nay ông bà chúng ta thường thiết lễ cúng ra mắt ngành nghề của mình, đi chúc tết, đi lễ Thầy, Tổ của mình.Trước khi di hành đi lễ Thầy tổ ở tại tư gia, chúng ta bao giờ ai nấy cũng đều làm lễ, đnảh lễ chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, đảnh lễ Tổ thầy nghề của mình. Những vật dụng cúng lễ ngày này ở người Phật tử thường hay cúng trái cây, hoa, xôi chè hay những thức ăn chay. Ở đây chỉ bàn thức ăn chay. Người hành giả sắm sửa những thức ăn chay, hay tuỳ tâm, tuỳ theo khả năng hoàn cảnh sống của mình mà thiết lễ. Chớ nên cầu kỳ, tìm cầu ngoài khả năng của mình. Tâm thành có ít chúng ta dâng ít, có nhiều chúng ta dâng nhiều. Chủ yếu những pháp đàn theo Mật tông Chuẩn đề này. Vật thức ít dùng tịnh pháp giới chân ngôn chí tâm đọc tụng, trì niệm cầu biến thực, biến thuỷ cho nhiều lên đầy khắp, đồ ăn thức uống hương đăng. Đàn tràng chưa thanh tịnh đọc tụng trì niệm cầu năng lực tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam cầu cho thanh tịnh.

Ở pháp tu theo Mật tông Chuẩn đề này người hành giả chỉ chuyên dùng Mật chú để thể hiện các pháp cúng tế. Cho nên người hành giả tâm rất nhẹ nhàng thanh thảng trong phương pháp tu. Họ chỉ có lòng chân thành của mình trì niệm tu học, cầu năng lực tâm chú của chư Phật, chư Bồ tát để mưu cầu hạnh phúc trong đời thường của mình. Khi họ nhớ nghĩ những điều đó tâm không bao giờ điên đảo, bị cuốn theo vòng danh lợi đấu tranh khổ ải, luôn bình tâm trong công việc sinh nhai, luôn bình tâm trong nghề nghiệp hiện tại của mình.Để trở lại việc cúng lễ ngày mùng 3 tết. Sau khi đã trừng bày các món ăn chay vật thực cúng lễ xong người hành giả nên đem ra, lấy ra những dụng cụ, những vật dụng hàng ngày của mình đã dùng nó để thực hiện nghề nghiệp của mình. Thí dụ như: Nghề may thì đem ra; kéo, thước, vải. Để khi chúng ta thực hiện vài động tác cắt may ra mắt tổ Thầy, ra mắt vượng khí năm mới để cầu sự tốt đẹp kiết tường trong năm mới. Cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Thiên, thiện thần Tổ thầy tác pháp giúp đỡ cho nghề nghiệp được tốt đẹp.Vật dụng đồ dùng đã xong, người hành giả lên nhang đèn, quỳ xuống trước bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ, hay thần linh, gia tiên mà cầu nguyện.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tátNhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăngNhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương PhậtNhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ TátNhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.Nhất tâm đảnh lễ chư vị Tổ thầy mật tông, tịnh tông, thiền tông, tổ nghề….

Hôm nay ngày mùng 3 tháng giêng năm Giáp Ngọ con: Tên…………………………….., Tuổi……………..xin thành tâm dâng cúng lễ vật này đến 10 phương thế giới chư Phật, 10 phương thế giới chư Bồ tát, 10 phương thế giới chư vị Thánh chúng để cầu phước báu thiết lập đàn tràng cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ tát, cúng dường chư vị Thánh chúng, cúng dường chư Tổ Thầy ngành nghề của con, cúng dường chư vị Thần linh, thổ địa, thổ công, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần, cúng dường cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại hai bên.Chúng con xin thành tâm trì niệm tâm chú Tịnh pháp giới chân ngôn – Ngũ bộ chú để cầu năng lực của tâm chú biến thực biến thuỷ biến tất cả thức ăn vật thực; hương, đăng, hoa, trà, quả, pháp sự pháp đàn nơi đây đều được thanh tịnh trang nghiêm. Tất cả các vật thực biến khắp 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng. Con thành tâm dâng cúng dường.

Nguyện thức ăn vật thực này đầy khắp mọi nơi, mọi chốn đủ màu đủ sắc, đủ hương vị thơm tho, đủ chủng loại xin dâng cúng chư Tổ Thầy ngành nghề.

Xin dâng cúng chư Thần linh, xin dâng cúng cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoài 2 bên. Xin bố thí đến tất cả cô hồn các đảng âm binh, chiến sĩ trận vọng đồng bào tử nạn, oan hồn yểu tử.

Hôm nay thiết lễ đàn cúng dường này để cầu công đức hồi hướng công đức này về cho sự nghiệp chúng con năm mới được hanh thông thịnh vượng, nghề nghiệp phát triển, càng ngày càng tinh kheo vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Con thành tâm cung thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng phóng quang tác pháp giúp đệ tử con thiết lập đàn viên thành sở nguyện

Cầu nguyện xong vào trì niệm

Úm Lam – 108 lần trở lênÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Xỉ Lâm – 108 lầnOm Ma ni Pát mê Hum – 108 lần trở lênÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 108 lần trở lên.

Trì niệm xong hồi hướng công đức.

Hôm nay đệ tử con xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho sở nguyện của con được viên thành. Cầu cho sự nghiệp được hanh thông thịnh vượng, cầu nghề nghiệp được tinh hoà , tốt đẹp, thiện khéo. Được chư thần, chư tổ tán thán hỉ lạc cùng mọi người khen ngợi giúp đỡ hỗ trợ, thành tựu sự nghiệp vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, an lạc, bồ đề tâm kiên cố, trí huệ sáng suốt.

Nguyện xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lễ đàn tràng này về cho cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại. Được tịnh hoá nghiệp thức, nương nhờ ân tam bảo tỉnh thức hướng theo phật đạo mà cầu sự tu học, cầu sự giải thoát.

Nguyện hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị thần linh, thổ địa, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần được tịnh hoá nghiệp lực, tĩnh tâm tỉnh giác hướng theo con đường phật đạo cầu sự tu học giải thoát.Nguyện hồi công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị chúng sinh cô hồn các đảng âm binh, oan hồn yểu tử chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được tĩnh tâm, tỉnh thức nương nhờ từ lực tam bảo mà cầu giải thoát.

Om Ma ni Pát mê Hum – 21 lầnÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 21 lần

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đàn tràng viên mãn

Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mercedes / 2023

Ngày 09/06/2018 vừa qua, tại Showroom Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ, Cyber Show đã có dịp tổ chức sự kiện lễ ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu Mercedes-Benz. Cụ thể là dòng xe này vừa cho ra mắt sản phẩm S-Class phiên bản mới với nhiều đột phá về thiết kế cũng như là công nghệ, mang lại cho người sử dụng những trải nghiệm vô cùng ấn tượng.

Tìm hiểu về Mercedes-Benz Haxaco

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco), là đại lý phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam từ năm 2004.

Haxaco là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty cơ khí giao thông vận tải Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn). Kinh doanh các dịch vụ như:

Kinh doanh xe Mercedes-Benz chính hãng.

Kinh doanh xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng chính hãng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng.

Cung cấp phụ tùng, phụ kiện chính hãng.

Đại lý bảo hiểm.

Dịch vụ cứu hộ xe ô tô.

Có gì đặc biệt ở sự kiện ra mắt sản phẩm Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới?

Đến với chương trình lễ ra mắt sản phẩm Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới, quý khách hàng không những có thể trải nghiệm qua được những dòng xe sang trọng, đẳng cấp. Mà bên cạnh đó còn là không gian sự kiện ấn tượng, với những tiết mục được dàn dựng vô cùng hấp dẫn.

Cùng Cyber Show trải nghiệm dòng xe Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới

Buổi lễ ra mắt dòng xe Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới mới được tổ chức ngay tại bên trong showroom Haxaco Điện Biên Phủ. Sự kiện diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, đơn giản nhưng vẫn không kém phần lịch sự, trang trọng.

Thực chất đối với những người đang làm việc trong ngành tổ chức sự kiện như chúng tôi, thì những buổi lễ ra mắt sản phẩm xe hơi này, khách hàng luôn đặt tâm trí và sự quan tâm của mình vào chính dòng xe hơi mới được ra mắt. Chính vì thế điểm nhấn của sự kiện này chính là dòng xe hơi S-Class phiên bản mới được sắp xếp theo một hàng dài với các màu xe đen – trắng xen kẽ.

Bên cạnh mỗi chiếc xe, chúng tôi có sắp xếp những chiếc bàn nhỏ được phủ một lớp trải bàn tươm tất cho các khách hàng có thể ngồi thưởng thức bánh ngọt, cà phê và nhìn ngắm những chiếc xe hoàn toàn sang trọng này.

Đến với buổi lễ ra mắt xe hơi Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới, các khách mời đến tham quan sẽ có cảm giác ấm áp như tại nhà. Với những món bánh ngọt thơm, hòa cùng với tiếng đàn vĩ cầm ngân nga, trong không gian ấy, cảm xúc mà những chiếc xe hơi mang lại thật là có nhiều điều kì diệu.

Cám ơn Mercedes Haxaco Điện Biên Phủ đã hợp tác với Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Cyber Show!

Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng 3 Âm Lịch / 2023

Văn khấn cúng Tết Hàn Thực được sử dụng vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tết Hàn Thực tại Việt Nam là sự kế thừa, tiếp thu văn hóa của Trung Hoa vào những năm Bắc Thuộc, nhưng đã được cải biến để phù hợp hơn và mang đặc tính dân tộc riêng.

Ngày nay, người Việt Nam vào tiết Hàn Thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi – bánh chay để tượng trưng cho tết Hàn Thực. Chính vì vậy tết này còn được gọi là Tết Bánh Trôi – Bánh Chay.

Ý nghĩa Tết Hàn thực

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.

Nguồn gốc của Tết Hàn Thực

Nguồn gốc của Tết Hàn thực bắt nguồn từ đời Xuân Thu. Vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn nên phải bỏ nước lưu vong sống cảnh nay trú nước Tề, mai ở nước Sở. Bấy giờ, có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo phò vua đã giúp đỡ nhiều mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong, hỏi ra mới biết đem lòng cảm kích vô cùng.

Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn Văn Công trong vòng mười chín năm trời, cùng nhau nếm mật nằm gai, khổ luyện thành tài. Về sau, Tấn Văn Công dành lại được ngôi vương, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình theo vua phò vua là chuyện nên làm, ông cho rằng những việc đó đâu có gì đáng nói.

Vì thế, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm Tử Thôi. Nhưng vì là người không tham danh vọng, Tử Thôi nhất quyết không quay về lĩnh thưởng, Tấn Văn Công ra lệnh đốt rừng (muốn thúc ép Tử Thôi quay về). Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng.

Vua đau lòng, thương xót nên đã lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ nguội nấu sẵn tưởng niệm Giới Tử Thôi.

Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Tết Hàn thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng. Đây là một dịp để người Việt hướng về nguồn cội, tưởng nhớ ân đức tổ tiên. Vào ngày này, người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Điều đặc biệt, người Việt còn sáng tạo nên bánh trôi, bánh chay là những thức ăn nguội tượng trưng cho Tết Hàn thực.

Ý nghĩa của Tết Hàn Thực

Do giao lưu văn hóa lâu đời với Trung Hoa nên người Việt cũng ảnh hưởng Tết Hàn thực. Nhưng ở Việt Nam Tết Hàn thực không phải để tưởng nhớ đến Tử Thôi mà mang ý nghĩa dân tộc sâu sắc.

Tết Hàn thực mang màu sắc dân tộc riêng và được lưu giữ mãi trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngày này, các gia đình làm bánh trôi bánh chay cúng ông bà, tổ tiên và không kiêng đốt lửa. Với người Việt trong dịp này nhiều nơi làm bánh trôi bánh chay cúng thần hoàng.

Hai thứ bánh trôi và chay đều làm từ bột gạo nếp thơm. Bánh trôi nặn viên nhỏ, ngoài trắng, trong nhân đường đỏ, thả luộc trong nồi nước sôi, khi bánh nổi lên mặt nước vớt ra vừa chín tới. Còn bánh chay thì nặn tròn dẹt, không nhân, đặt lên đĩa nhỏ, khi ăn đổ nước đường lên trên.

Ở một số vùng, người ta làm thêm món bánh nhót, cách làm tương tự bánh chay nhưng chỉ khác hình dáng được người dân nơi đây nặn giống như trái nhót lạ mắt.

Tết Hàn thực của người Việt không liên hệ tới Giới Tử Thôi mà những món ăn ngày này làm ra đều được cúng gia tiên với ý nghĩa con cháu đều hướng về tổ tiên, nguồn cội. Và cũng trong dịp này, dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày mùng 3/3 âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình.

Sắm lễ cho Tết Hàn thực

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm: Hương, hoa, trầu cau và 5 (hoặc 3 bát) bánh trôi, 5 (3 bát) bánh chay dâng lên bàn thờ.

Văn khấn cúng Tết Hàn Thực: Tết Hàn Thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.

Văn khấn cúng Tết Hàn thực

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày……………………………… gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ

thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài

Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Chi Tiết Bài Văn Khấn Mùng 3 Tết / 2023

Ý nghĩa lễ cúng hóa vàng ngày tết Tân Sửu 2021

Tại nước ta, phong tục tập quán mỗi vùng lại khác nhau trong những ngày Tết. Ngày lễ cúng hóa vàng hết tết có nơi được thực hiện vào ngày mùng 2 Tết nhưng cũng có nơi thực hiện vào ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 hoặc ngày mùng 7 – ngày hạ bàn thờ. Nhưng hầu như mọi người thực hiện hóa vàng hết tết vào ngày mùng 3 tết. Vì thế bài cúng mùng 3 tết cũng chính là văn khấn hóa vàng ngày tết 2021 Tân Sửu.

Ý nghĩa của lễ hóa vàng dịp Tết đó chính là hóa hương vàng, quần áo, vàng mã tiễn ông bà tổ tiên về với âm cảnh sau 3 ngày Tết sum họp với gia đình. Ngày này còn có tên gọi khác là ngày “tạ âm cảnh” hoặc ” ngày hóa vàng “. Bài cúng hóa vàng hết tết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tấm lòng thành kính của người đang sống và cầu mong ông bà tổ tiên, các vị Chư Thần phù hộ độ trì một năm mới vạn sự tốt lành.

Văn khấn ngày mùng 3 tết 2021. Chi tiết bài khấn hóa vàng hết tết năm 2021

Cách chuẩn bị văn khấn mùng 3 tết 2021 và lễ vật cúng hòa vàng hết tết

Theo GĐLVG thì Bài cúng hóa vàng hết tết 2021 là ngày lễ mà người Việt Nam rất chú trọng. Theo quan niệm xưa nay, có lễ tạ thì tấm lòng của người sống mới được ông bà, các vị thần linh chứng giám. Tùy theo từng vùng miền, từng hoàn cảnh gia đình khác nhau mà việc chuẩn bị lễ cúng cũng khác nhau.

Đa phần các lễ vật cúng hóa vàng ( cúng mùng 3 tết năm 2021) như hương hoa, đèn nến, vàng mã đều đã được chuẩn bị từ trước Tết. Chỉ duy nhất mâm cỗ cúng là cần chuẩn bị mới. Đây là cỗ cúng mặn cuối cùng trong dịp Tết Tân Sửu, cần được chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất hơn. Cỗ cúng cần có các món chủ yếu như gà luộc, xôi, canh, rau xào, thịt đông, giò,…

Ngoài ra, mỗi gia đình trước khi hóa vàng còn cần chuẩn bị một bạt gạo và một bát muối, rải từ nhà ra ngõ để bố thí cho tảo sinh tảo lạc để hương vàng mà gia đình hóa đốt thì ông bà tổ tiên sẽ được hưởng hết, có lệ phí về với âm cảnh, sống đầy đủ ở thế giới bên kia. Khi đốt hóa vàng thì cần hóa vàng bên bàn thờ Thổ công thần linh trước, sau đó mới đến bàn thờ gia tiên.

Bài văn khấn hóa vàng ngày tết hay văn khấn mùng 3 tết cũng cần chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ hơn. Bài văn khấn cúng mùng 3 tết cần chứa đựng lòng thành kính của người đang sống, nhằm cầu sự chứng giám, phù hộ độ trì của ông bà tổ tiên, các vị thần linh cho toàn bộ các thành viên trong gia đình về một năm mới luôn được bình an, may mắn.

Nghi lễ cúng bài khấn hóa vàng hết tết sẽ được thực hiện vào ngày mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 5 tùy từng vùng miền, nhưng đa số mọi người đều cúng mùng 3 tết. Mời các bạn cùng tham khảo bài cúng mùng 3 tết cúng gia tiên, thần linh trong ngày lễ hóa vàng hết Tết năm 2021 Tân Sửu.

Bài cúng mùng 3 tết 2021, văn khấn hóa vàng ngày tết cúng thần linh

Bài văn khấn ngày mùng 3 tết để làm lễ cúng hóa vàng thần linh dịp Tết 2021 như sau:

Toàn gia chúng con xin được chuẩn bị văn khấn ngày mùng 3 tết 2021, bài văn khấn hóa vàng hết tết cúng Gia Tiên và mâm cơm lễ vật, hương hoa phẩm vật, kinh dâng trước án. Kính thưa các vị tôn thần, nay Tết đã qua, tiệc xuân đã mãn, chúng con xin được thiêu hóa kim ngân, rước các vị âm linh về với tiên cảnh

Bài văn khấn ngày mùng 3 tết, văn khấn hóa vàng cúng thần linh 2021

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Mong rằng, vào ngày lễ hóa vàng trong dịp Tết Tân Sửu 2021 tới đây, quý vị đã biết chuẩn bị lễ vật cúng hóa vàng cũng như bài văn khấn mùng 3 tết 2021 cúng đầy đủ nhất. Thể hiện được tấm lòng thành nhất với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng!

Theo GIA ĐÌNH LÀ VÔ GIÁ (* Phong thủy là một bộ môn từ khoa học phương Đông có tính chất huyền bí, vì vậy những thông tin trên mang tính chất tham khảo!)