Top 21 # Xem Nhiều Nhất Văn Khấn Rằm Tháng 7 Cho Công Ty / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Herodota.com

Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Công Ty / 2023

Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Công Ty, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Ban Thần Tài, Văn Khấn Rằm Tháng 8, Bài Khấn Rằm Tháng 10, Bài Khấn Rằm Tháng 7, Bài Khấn Rằm Tháng 1, Bài Khấn 3 Tháng 3, Văn Khấn Răm Thang Bay, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Nhà, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Thần Tài, Bài Khấn Rằm Tháng 8, Văn Khấn Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Tại Nhà, Bài Khấn Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 6, Bài Khấn 30 Tháng Chạp, Bài Khấn Cúng Rằm Tháng 8, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Trong Nhà, Văn Khấn Mùng 5 Tháng Năm, Bài Khấn Rằm Tháng Giêng, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Trong Nhà, Bài Khấn 15 Tháng Giêng, Văn Khấn Mùng 1 Tháng 6, Bài Khấn Lễ 23 Tháng Chạp, Văn Khấn 1 Hàng Tháng, Bài Khấn 23 Tháng Chạp, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Văn Khấn 23 Tháng Chạp, Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Tại Nhà, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Năm 2014, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Thần Linh, Văn Khấn 30 Tháng Chạp, Cúng Rằm Tháng 7 Văn Khấn, Văn Khấn 30 Tháng Giêng, Văn Khấn Ngày Rằm Tháng 6, Văn Khấn Xe Hàng Tháng, Bài Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2014, Bài Khấn Mùng 1 Hàng Tháng, Văn Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2020, Bài Khấn Rằm Tháng Giêng Năm 2017, 3 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7 Phổ Biến Nhất, Văn Khấn Mùng 9 Tháng Giêng, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Ngoài Trời, Văn Khấn Mùng 7 Tháng Giêng, Văn Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2019, Bài Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2015, Văn Khấn Ngày 7 Tháng Giêng, Văn Khấn Ngày 01 Hàng Tháng, Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Năm 2020, Bài Khấn Rằm Tháng Giêng Trong Nhà, Bài Khấn Cúng Mùng 9 Tháng Giêng, Kết Quả Hoạt Động 9 Tháng Đầu Năm Và Kế Hoạch Công Tác 3 Tháng Cuối Năm, Dự Thảo Báo Cáo Kết Quả Công Tác Tháng 7 Và Kế Hoạch Công Tác Tháng, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2020, Bài Khấn Khởi Công Công Trình, Mẫu Công Văn Khẩn, Văn Khấn 23 ông Công ông Táo, Văn Khấn ông Thổ Công, Công Văn Khẩn, Văn Khấn ông Công, Văn Khấn Thổ Công, Văn Khấn Ong Cong Ong Tao, Bài Khấn Ong Cong Ong Tao, Bài Khấn ông Công, Văn Khấn Công Đồng, Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn Cua Cong Doan, Văn Khấn Thổ Công Ngày Rằm, Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn Công Đoàn, Công Điện Khẩn Số 88/cĐ-tw, Văn Khấn Yên Vị Bát Hương Thổ Công, Ví Dụ Về Công Điện Khẩn, Bài Khấn Xin Công Danh, Bài Khấn Khởi Công, Văn Khấn ông Công Ngày Rằm, Văn Khấn Khởi Công Xây Nhà, Công Điện Khẩn Bão Số 8, Văn Khấn Ban Công Đồng, Công Văn Khẩn Số 7164/ Byt-kcb, Văn Khấn Ngày Rằm Thổ Công, Văn Khấn Quan Công, Bài Khấn Ban Công Đồng, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn Của Công Đoàn, Công Điện Khẩn, Công Điện Khẩn Số 6529/cĐ-bnn-ty, Công Văn Rà Soát Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Công Điện Khẩn Của Bộ Giáo Dục, Văn Khấn 100 Ngày Bốc Bát Hương Thổ Công, Công Điện Khẩn Số 1475/cĐ-bnn-ty, Danh Sách Công Ty Sản Xuất Khăn ướt, Thuận Lợi Khó Khăn Việc Xây Dựng Văn Hóa Công Sở, Công Điện Khẩn Thái Bình, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Danh Sách Các Công Ty Sản Xuất Khăn ướt, Công Điện Khẩn Của Thủ Tướng Chính Phủ, Công Điện Khẩn Của Bộ Nông Nghiệp, Nghị Quyết Trung ương 6 Tháng 11 Của Đảng Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Phục Vụ Sự Nghiệp Công, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam,

Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Công Ty, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Ban Thần Tài, Văn Khấn Rằm Tháng 8, Bài Khấn Rằm Tháng 10, Bài Khấn Rằm Tháng 7, Bài Khấn Rằm Tháng 1, Bài Khấn 3 Tháng 3, Văn Khấn Răm Thang Bay, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Nhà, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Thần Tài, Bài Khấn Rằm Tháng 8, Văn Khấn Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Tại Nhà, Bài Khấn Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 7, Văn Khấn Rằm Tháng 6, Bài Khấn 30 Tháng Chạp, Bài Khấn Cúng Rằm Tháng 8, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Trong Nhà, Văn Khấn Mùng 5 Tháng Năm, Bài Khấn Rằm Tháng Giêng, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Trong Nhà, Bài Khấn 15 Tháng Giêng, Văn Khấn Mùng 1 Tháng 6, Bài Khấn Lễ 23 Tháng Chạp, Văn Khấn 1 Hàng Tháng, Bài Khấn 23 Tháng Chạp, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Văn Khấn 23 Tháng Chạp, Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Tại Nhà, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Năm 2014, Văn Khấn Rằm Tháng 8 Thần Linh, Văn Khấn 30 Tháng Chạp, Cúng Rằm Tháng 7 Văn Khấn, Văn Khấn 30 Tháng Giêng, Văn Khấn Ngày Rằm Tháng 6, Văn Khấn Xe Hàng Tháng, Bài Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2014, Bài Khấn Mùng 1 Hàng Tháng, Văn Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2020, Bài Khấn Rằm Tháng Giêng Năm 2017, 3 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7 Phổ Biến Nhất, Văn Khấn Mùng 9 Tháng Giêng, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Ngoài Trời, Văn Khấn Mùng 7 Tháng Giêng, Văn Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2019, Bài Khấn 23 Tháng Chạp Năm 2015, Văn Khấn Ngày 7 Tháng Giêng, Văn Khấn Ngày 01 Hàng Tháng,

Cách Cúng Rằm Tháng 7 Tại Công Ty / 2023

Cách cúng rằm tháng 7 tại công ty sẽ giúp các chủ doanh nghiệp biết cách cúng, mang lại may mắn, tài lộc cho công ty, doanh nghiệp mình.

Cách cúng rằm tháng 7 tại công ty

Tháng 7 Âm lịch được còn được gọi là “tháng cô hồn” hay tháng “mở cửa mả”. Trong dân gian người ta quan niệm, đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt ngày rằm trong tháng này là ngày xá tội vong nhân – ngày Quỷ Môn Quan mở để ma quỷ được tự do về dương thế, đó cũng là ngày “âm khí xung thiên”.

Cách cúng rằm tháng 7 tại công ty.

Ở Trung Quốc, việc cúng cô hồn được thực hiện vào ngày 14 tháng 7 Âm lịch, còn ở Việt Nam, thời gian này kéo dài nguyên một tháng.

Đối với các doanh nghiệp, việc cúng rằm tháng 7 rất quan trọng, vì thế cần chuẩn bị kĩ lưỡng để mang lại may mắn trong con đường kinh doanh, làm ăn của mình.

Cách khấn cúng thần linh tại công ty rằm tháng 7

Mâm cúng thần linh tại công ty thường là cỗ mặn và hương hoa, vàng mã, trầu cau, đèn, nến…

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm ….

Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả công ty chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cách khấn cúng cô hồn tại công ty

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Ngụ tại:……………………………..

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Đặt Mâm Cúng Rằm Tháng 7 Cho Công Ty Quận Bình Thạnh, Tphcm / 2023

Theo phong tục và truyền thống của ông bà ta từ ngàn xưa đến nay, Rằm tháng 7 (ngày 15/7 Âm lịch) là ngày rằm lớn nhất trong năm. Ngày rằm tháng 7 còn được gọi là Lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu Cha Mẹ cũng như tưởng nhớ Ông Bà, Tổ Tiên đã khuất. Đây cũng là ngày “Xá tội vong nhân” theo thuyết nhà Phật. Như vậy, ngày rằm tháng 7 sẽ gắn liền với hai ngày lễ lớn của Phật giáo là Lễ Vu Lan báo hiếu và ngày “Xá tội vong nhân”.

Vì là ngày rằm lớn nhất trong năm nên đến ngày này, các gia đình theo đạo Phật sẽ chuẩn bị những mâm lễ cúng thật tươm tất, chu đáo để cúng rằm. Ý nghĩa của việc cúng rằm tháng 7 được xem là một là sự báo hiếu của những người làm con đối với công ơn sinh thành của cha mẹ cũng như để nhớ về Ông Bà, Tổ Tiên đã khuất. Việc cúng rằm tháng 7 cũng có ý nghĩa là một tục cúng để cầu siêu cho những cô hồn không nơi nương tựa.

Với ý nghĩa quan trọng của rằm tháng 7 nên đến ngày này, hầu hết gia đình theo đạo Phật nào cũng chuẩn bị mâm cơm cúng để tưởng nhớ đến người thân đã khuất cũng như làm mâm cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát.

Trong tháng 7 Âm lịch hàng năm, các bạn có thể làm lễ cúng rằm tháng 7 tốt nhất là trong các ngày từ ngày 1 đến ngày 15. Tuy nhiên, ngày 15/7 Âm lịch chính là ngày lễ Vu Lan của Phật giáo. Vào ngày này, các gia đình thường lên Chùa làm lễ để tỏ lòng báo hiếu, biết ơn đối với Ông Bà, Cha Mẹ của mình.

Ngày rằm tháng 7 cũng là dịp cúng cô hồn lớn nhất. Theo quan niệm dân gian, chúng ta nên làm lễ cúng cô hồn vào thời gian buổi chiều hoặc buổi tối là tốt nhất.

Trong lễ cúng rằm tháng 7, mâm cúng Phật, thần linh và gia tiên sẽ làm trong nhà. Mâm cúng chúng sinh phải đặt ở ngoài trời và tránh các bậu cửa. Bạn có thể làm lễ cúng chúng sinh ở Chùa rất tốt.

Mâm cúng Phật phải được đặt ở vị trí cao nhất trên bàn thờ, tiếp đến là mâm cúng thần linh và cuối cùng là mâm cúng gia tiên.

Trên các món đồ cúng như áo quần, vàng mã dành cho gia tiên, bạn phải ghi rõ tên người nhận đã khuất của gia đình. Khi cúng, trước tiên nên đọc văn khấn thần linh và thổ địa, sau đó đọc to rõ tên hương hồn người nhận.

Gia đình cần chuẩn bị các bài văn khấn cúng gia tiên, cúng thần linh và cúng chúng sinh thích hợp để khấn khi làm lễ cúng.

Theo giáo lý nhà Phật, lễ cúng không quan trọng ở mâm cao cỗ đầy mà quan trọng nhất là ở chính lòng thành của chúng ta. Đối với mâm lễ cúng Phật, bạn nên chuẩn bị mâm cỗ chay thanh tịnh hay đơn giản hơn là mâm ngũ quả bao gồm các , thơm ngon và để dâng lên cúng Phật.

Mâm cúng thần linh và gia tiên, bạn có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hay mặn đều được.

Nếu chuẩn bị mâm cỗ mặn thì trong mâm cỗ mặn không thể thiếu đĩa xôi và gà luộc cùng với những món ăn mặn truyền thống để cúng dâng lên ông bà, tổ tiên đã khuất.

Ngoài mâm cỗ mặn, bạn cũng cần chuẩn bị thêm trái cây, kèm theo tiền vàng và cả những vật dụng dành cho người cõi âm làm bằng giấy tượng trưng như quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa… với ngụ ý để cho ông bà, tổ tiên đã khuất có được một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ giống như người còn sống.

Đối với mâm cúng chúng sinh, chúng ta chỉ nên chuẩn bị mâm cúng chay để không khơi gợi lòng tham, sân, si nơi các cô hồn khuất mày khuất mặt. Trên mâm lễ cúng chúng sinh thường có những lễ vật chủ yếu sau:

Muối gạo (1 đĩa để rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong)

Cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ)

Hoa quả (ngũ quả gồm 5 loại, 5 màu)

12 cục đường thẻ

Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng…)

Các loại bỏng ngô, bánh, kẹo…

Tiền vàng (tiền thật các loại mệnh giá và tiền vàng mã)

03 ly nước nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ

Theo quan niệm từ ngàn xưa, rằm tháng 7 là ngày Âm giới sẽ mở cửa cho các linh hồn, vong nhân có thể trở lại dương gian để được xá tội, nhận hương hoa, lễ lạt trước khi về âm phủ. Vì vậy, không chỉ có các gia đình chuẩn bị lễ cúng rằm tháng 7 chu đáo tại nhà mà tại các công ty cũng sẽ thực hiện lễ cúng rằm tháng 7 chu đáo, đúng nghi thức nhằm cầu mong may mắn, tài lộc, thịnh vượng và không bị quấy phá trong công việc làm ăn.

Thông thường để cúng rằm tháng 7 tại công ty, chúng ta thường chuẩn bị mâm lễ cúng chúng sinh thích hợp tuỳ theo môi trường của từng công ty. Tuy nhiên, mâm lễ cúng có thể gồm những lễ vật như sau:

Tiền vàng, quần áo chúng sinh, tiền trinh

Mâm ngũ quả (5 màu)

Bỏng ngô, các loại khoai, sắn, ngô luộc sẵn

Tiền mặt và các loại bánh ngọt phổ biến như bánh snack, bánh gạo, bánh quy, Chocopie…

Trong mâm cúng chúng sinh rằm tháng 7 ở công ty sẽ không có xôi, gà như các mâm lễ thông thường khác. Các món ăn cúng sẽ được chế biến hơi nhạt với mong muốn giúp các vong nhân loại bỏ lòng tham, sân, si để được xoá tội, giải thoát.

Ngoài việc chuẩn bị lễ vật cúng rằm tháng 7 đầy đủ và chu đáo thì cách cúng cũng hết sức quan trọng và cần được lưu ý. Mâm cúng cần được bày trước cửa cơ quan hay ngoài trời.

Tiền vàng rải trên mâm cúng cần chia theo 04 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc cùng với 3,5,7 nén nhang. Bạn cũng cần chuẩn bị sẵn 03 nén nhang và 02 cây nến nhỏ để đốt lên khi cúng.

Trong thời đại bận rộn ngày nay, do công việc quá nhiều nên đôi khi nhân viên trong công ty cũng không có thời gian để chuẩn bị mâm lễ cúng rằm tháng 7 cho đầy đủ và tươm tất. Vì vậy, hiện nay nhiều dịch vụ đặt mâm cỗ chay, mặn để giúp việc cúng rằm tháng 7 trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Tại chúng tôi Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác hiện có nhiều cơ sở, , quán chay hoặc cá nhân có nhận đặt mâm cúng rằm tháng 7 chuyên nghiệp, uy tín với khả năng nấu ăn ngon, sử dụng thực phẩm sạch và trình bày bắt mắt.

Cỗ chay Thiên Tâm

Địa chỉ: Số 10, Ngách 2, Ngõ 850, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0983 683 419 – (024) 6253 9225

Email: thuanchaythientam@gmail.com

Cơm chay Hà Thành

Địa chỉ: Số 116, ngõ 166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0906 077 598 – (024) 3726 3381

Email: comchayhathanh@gmail.com

Nhà hàng Cơm chay Khải Tường

Địa chỉ: 289 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 4773

Quán chay Minh Tâm

Địa chỉ: 213 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0934 66 33 52

Đối tác dịch vụ mâm cúng trọn gói từ TPHCM trên MuaBanNhanh:

Dịch cụ đồ cúng Tâm Linh Việt

Địa chỉ: 438 Phạm Văn Đồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0901 305 668

Email: docungtamlinhviet@gmail.com

Công ty CP Dịch vụ Đồ cúng Tâm Linh

Địa chỉ: 296 Đường Số 10, P.9, Q. Gò Vấp TP.HCM

Điện thoại: 1900 636 815 – (028) 3831 4028

Email: cskh@docungtamlinh.com.vn

Công ty Đồ cúng Tâm Linh

Địa chỉ: Số 90A Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 0937 611 504

Đồ cúng Sài Gòn

Địa chỉ: 37 Nguyễn Cừ, P. Thảo Điền, Quận 2, chúng tôi

Điện thoại: 0906 778 000

Đồ cúng Việt

Địa chỉ: Số 27 Đường 5, KP.9, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0854 194 194

Nhà hàng chay Thiện Duyên

Địa chỉ: 505 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0903 954 928 – (028) 6683 8999

Email: amthucchaythienduyen@gmail.com

Mâm cỗ cúng rằm tháng 7 sẽ được chia làm 02 loại là cỗ chay và cỗ mặn. Mức giá của mỗi mâm cỗ sẽ tuỳ thuộc vào loại cỗ bạn muốn đặt và số lượng món ăn cũng như món ăn mà bạn lựa chọn. Mức giá của mỗi mâm cỗ thường dao động từ 600.000 đồng – 1.500.000 đồng/mâm. Cỗ chay thường đắt hơn cỗ mặn và có nhiều mâm lên tới 2.000.000 VNĐ – 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, nếu bạn đặt thêm , tiền vàng và các đồ lễ khác thì mức giá sẽ còn cao hơn. Nếu bạn có nhu cầu đặt mâm cúng rằm tháng 7, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các nhà hàng, dịch vụ có nhận đặt cỗ cúng rằm để nhận được sự tư vấn cũng như báo giá tốt nhất.

#MamCungRamThang7 #MamCungRamThang7ChoCongTy #DatMamCungRamThang7 #PhamThaoMuaBanNhanh #MuaBanNhanh #MBN

Cách Chuẩn Bị Bài Cúng Và Mâm Cúng Rằm Tháng 7 Cho Công Ty, Cơ Quan / 2023

Mâm cúng rằm tháng 7 cho công ty gồm những gì? Hướng dẫn chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 cho công ty và bài cúng rằm tháng 7 tại cơ quan, công ty.

Sắm lễ vật, mâm cúng rằm tháng 7 cho công ty

Theo phong tục, lễ cúng rằm tháng 7 được chia thành Lễ cúng Phật, Lễ cúng thần linh, gia tiên và Lễ cúng chúng sinh.

Đối với mâm cúng thần linh rằm tháng 7 cho công ty nên chuẩn bị các lễ vật như sau:

Mâm ngũ quả

Hoa tươi

Tiền vàng

Nước, chè

1 mâm lễ mặn tùy theo điều kiện của gia chủ.

Mâm cúng chúng sinh rằm tháng 7:

– Muối gạo (1 đĩa sẽ được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong)

– Cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ)

– Hoa quả (5 loại 5 mầu)

– 12 cục đường thẻ

– Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng…)

– Các loại bỏng ngô, bánh, kẹo

– Tiền vàng. Vàng mã cúng rằm tháng 7 gồm những gì? Bao gồm tiền thật các loại mệnh giá và tiền vàng mã.

– Nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ), 3 cây nhang , 2 ngọn nến nhỏ…..

Bài cúng Rằm tháng 7 tại cơ quan, công ty

Sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật, mâm cúng rằm tháng 7 tại công ty, Giám đốc (hoặc mời thầy cúng) đọc bài cúng rằm tháng 7 tại cơ quan, công ty như dưới đây.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …

Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật.

Trên đây là những hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại công ty, cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bài văn khấn rằm tháng 7 ở đây: Cách sắm lễ cúng và bài văn khấn cúng rằm tháng 7.