Văn Khấn Sám Hối Hàng Ngày Kinh Sám Hối

--- Bài mới hơn ---

 • Lễ Cô Sáu Gồm Những Gì?
 • Cách Thờ Cúng Ông Địa Thần Tài Hàng Ngày Để Đón Trọn Tài Lộc
 • Cách Cúng Rằm Tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu Ngày 15 Tháng 1 Âm Lịch Chu
 • Cúng Thôi Nôi Cho Trẻ Vào Ngày Âm Hay Dương
 • Lễ Vật Cúng Phá Dỡ Nhà Cũ Theo Phong Tục Bắc Nam
 • Bài văn khấn sám hối hàng ngày được tụng 2 lần mỗi ngày, vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp tâm bình an, tinh thần thoải mái giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống.

  Văn khấn sám hối hàng ngày – Mẫu 1

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.) Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia sẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Văn khấn sám hối hàng ngày – Mẫu 2

  (Mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm tiếp Phật hiệu 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ.)

  Hướng về tất cả (oán thân trái chủ)

  Sám hối phát nguyện

  Những vị thiện Bồ Tát đã bị chúng tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp:

  Vô cùng ăn năn xin lỗi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, xin tha thứ (1 lạy)

  Tôi từ vô thỉ sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại quý vị, làm cho thân tâm quý vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng đau khổ, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho quý vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả sai lầm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng. Tôi cũng đủ hiểu, chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm quý vị do tôi gây tạo. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của quý vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được quý vị mãi mãi lìa khổ được vui.

  Nếu trả thù tôi có thể làm cho quý vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo, đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn, biết rằng nếu kiếp này quý vị trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại. Như thế, kiếp này lại kiếp khác quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong đau khổ, cũng chẳng ai được tốt hơn, đây thực sự là một phương pháp dại dột cùng nhau hủy diệt. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi gì. Dù cho quý vị trả thù tôi rồi, hiện nay quý vị đang ở cõi nào, vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang sáng sủa để có thể lìa khổ được vui.

  Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại nhất thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính, từ ái, chân thành, cung kính, hổ thẹn, khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ. Tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

  Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi đao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm bảy mươi ngàn lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn quý vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta rằng: tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. (người dịch ghi chú: tại vì chưa thấu hiểu “diệu lý” của “KHÔNG”, cho nên không dám dịch nghĩa, chỉ tạm dịch đoạn này ra “âm Hán Việt”, xin quý vị đồng tử lượng thứ.)

  Quý vị Bồ Tát thông minh: quý vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc, mà khiến cho chính mình mãi mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm. Nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

  Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật. Tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Cực Lạc Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rải điệu hoa, bầu trời vang nhạc. Hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu, tỏa sáng tứ phía, chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này, đều là hoa sen hóa sanh.

  Những người thượng thiện hội tụ một nơi. Hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hòa an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

  Cực Lạc thế giới có một vị A Di Đà Phật, đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ, lại càng không rời khỏi, Ngài chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ.

  Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã mười kiếp, ngày lại qua ngày trông mong. Thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta – đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mãi mãi thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, mãi mãi tận hưởng an lạc.

  Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. Tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh, đây mới là biện pháp mà quý vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu quý vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung, xin quý vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà, cứu độ quý vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

  Văn khấn sám hối hàng ngày – Mẫu 3

  Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

  Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

  Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

  Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.

  Vượt tất cả các vòng khổ ách,

  Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

  Sắc nào có khác gì không,

  Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.

  Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

  Tánh chân không các pháp viên thành

  Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

  Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.

  Trong chân không chẳng hề có sắc,

  Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

  Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

  Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.

  Không nhãn thức đến không ý thức,

  Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

  Không điều già chết chúng sanh,

  Hết già, hết chết thực tình cũng không.

  Không trí huệ cũng không chứng đắc,

  Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

  Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

  Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

  Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

  Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

  Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

  Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.

  Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

  Mà ba đời chư Phật nương qua,

  Bồ-đề vô thượng chứng ra,

  Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là:

  Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

  Lời chú thần rất mực quang minh,

  Chú thần cao cả anh linh,

  Là lời thần chú thật tình cao siêu.

  Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

  Đúng như vầy muôn thuở không sai.

  Ngài liền tuyên nói chú này,

  Để người trì niệm sáng bày chơn tâm:

  Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần)

  Cách đọc kinh sám hối hàng ngày tại nhà

  Thời điểm tốt nhất để khấn là mỗi buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc vào buổi lễ công phu sáng hay tối. Ngoài ra, có thể tiến hành khấn bất cứ giờ nào trong ngày hay khấn thầm cũng rất tốt.

  Sau đó, chúng ta cắm hương và quỳ đọc văn khấn cầu nguyện sám hối.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Đầy Tháng Ngày Nào Và Giờ Nào Là Đúng Nhất ?
 • Tục Cúng Người Âm Trong ‘tháng Cô Hồn’ Ở Các Nước
 • Giải Đáp 4 Thắc Mắc Về Cúng Xả Xui Như Thế Nào Là Đúng Nhất
 • Nhà Chung Cư Cúng Cô Hồn Ở Đâu Chuẩn Xác Nhất?
 • Lễ Cúng Mụ Cho Bé Trai 7 Ngày
 • Bài Văn Khấn Sám Hối Hàng Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Sám Hối Mỗi Ngày Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Tứ Phủ Bản Chuẩn Cho Con Nhang, Đệ Tử Đi Lễ
 • Bài Khấn Thần Linh Khi Bốc Mộ?
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Âm Đúng Chuẩn
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Âm
 • Bài văn khấn sám hối hàng ngày vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp tinh thần chúng ta thoải mái, an yên, trút hết được mọi ưu phiền trong cuộc sống. Mời các bạn tham khảo.

  1. Bài khấn nguyện sám hối số 1

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

  Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Hồi hướng/Phát nguyện:

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  2. Bài khấn nguyện sám hối số 2

  (Mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm tiếp Phật hiệu 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ.)

  Hướng về tất cả (oán thân trái chủ)

  Sám hối phát nguyện

  Những vị thiện Bồ Tát đã bị chúng tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp:

  Vô cùng ăn năn xin lỗi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, xin tha thứ (1 lạy)

  Tôi từ vô thỉ sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại quý vị, làm cho thân tâm quý vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng đau khổ, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho quý vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả sai lầm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng. Tôi cũng đủ hiểu, chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm quý vị do tôi gây tạo. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của quý vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được quý vị mãi mãi lìa khổ được vui.

  Nếu trả thù tôi có thể làm cho quý vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo, đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn, biết rằng nếu kiếp này quý vị trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại. Như thế, kiếp này lại kiếp khác quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong đau khổ, cũng chẳng ai được tốt hơn, đây thực sự là một phương pháp dại dột cùng nhau hủy diệt. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi gì. Dù cho quý vị trả thù tôi rồi, hiện nay quý vị đang ở cõi nào, vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang sáng sủa để có thể lìa khổ được vui.

  Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại nhất thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính, từ ái, chân thành, cung kính, hổ thẹn, khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ. Tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

  Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm bảy mươi ngàn lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn quý vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta rằng: tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. (người dịch ghi chú: tại vì chưa thấu hiểu “diệu lý” của “KHÔNG”, cho nên không dám dịch nghĩa, chỉ tạm dịch đoạn này ra “âm Hán Việt”, xin quý vị đồng tu lượng thứ.)

  Quý vị Bồ Tát thông minh: quý vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc, mà khiến cho chính mình mãi mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm. Nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

  Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật. Tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Cực Lạc Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rải diệu hoa, bầu trời vang nhạc. Hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu, tỏa sáng tứ phía, chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này, đều là hoa sen hóa sanh.

  Những người thượng thiện hội tụ một nơi. Hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hòa an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

  Cực Lạc thế giới có một vị A Di Đà Phật, đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ, lại càng không rời khỏi, Ngài chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ.

  Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã mười kiếp, ngày lại qua ngày trông mong. Thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta – đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mãi mãi thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, mãi mãi tận hưởng an lạc.

  Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. Tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh, đây mới là biện pháp mà quý vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu quý vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung, xin quý vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà, cứu độ quý vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

  3. Bài khấn nguyện sám hối số 3

  Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

  Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

  Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

  Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.

  Vượt tất cả các vòng khổ ách,

  Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

  Sắc nào có khác gì không,

  Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.

  Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

  Tánh chân không các pháp viên thành

  Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

  Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.

  Trong chân không chẳng hề có sắc,

  Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

  Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

  Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.

  Không nhãn thức đến không ý thức,

  Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

  Không điều già chết chúng sanh,

  Hết già, hết chết thực tình cũng không.

  Không trí huệ cũng không chứng đắc,

  Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

  Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

  Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

  Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

  Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

  Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

  Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.

  Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

  Mà ba đời chư Phật nương qua,

  Bồ-đề vô thượng chứng ra,

  Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là:

  Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

  Lời chú thần rất mực quang minh,

  Chú thần cao cả anh linh,

  Là lời thần chú thật tình cao siêu.

  Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

  Đúng như vầy muôn thuở không sai.

  Ngài liền tuyên nói chú này,

  Để người trì niệm sáng bày chơn tâm:

  Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần)

  4. Cách khấn nguyện, sám hối tại nhà

  Đây là thông tin dành cho các bạn mới tìm hiểu về học Phật và muốn tự học tại nhà. Các bạn có thể tham khảo như sau:

  Thời điểm tốt nhất để khấn là mỗi buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc vào buổi lễ công phu sáng hay tối.

  Ngoài ra, bạn có thể tiến hành khấn bất cứ giờ nào trong ngày hay khấn thầm cũng rất tốt.

  Sau đó, chúng ta cắm hương và quỳ đọc văn khấn cầu nguyện sám hối.

  Cụ thể lời khấn nguyện sám hối chi tiết ngay sau đây.

  Mời các bạn tham khảo các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Rước Ông Bà Về Nhà Ngày 30 Tết Canh Tý Năm 2022
 • Hướng Dẫn Bài Văn Khấn Ngày Rằm Và Mồng Một Hàng Tháng
 • Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2022
 • Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2022 Đầy Đủ, Ngắn Gọn, Dễ Nhớ Và Chuẩn Nhất
 • 5 Bài Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Năm Canh Tý 2022
 • Bài Khấn Sám Hối Gia Tiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Tết Thanh Minh Tại Mộ Năm 2022 Chuẩn Nhất
 • Bài Văn Khấn Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu Cổ Truyền Thông Linh Nghiệm
 • Văn Khấn Cho Nghi Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu
 • Bài Cúng Thần Tài, Thổ Địa Theo ‘văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam’ Chuẩn Nhất
 • Cách Tẩy Uế Nhà Cửa
 • Bài Khấn Gia Tiên, Bài Khấn Sám Hối Gia Tiên, Bài Khấn Tổ Tiên, Văn Khấn Yết Cáo Gia Thần Gia Tiên Khi Cưới Gả, Văn Khấn An Vị Bát Hương Gia Tiên, Bài Khấn Vay Tiền Bà Chúa Kho, Văn Khấn Gia Tiên Ngày 15, Bài Khấn An Vị Bát Hương Gia Tiên, Bài Khấn Gia Tiên Hàng Ngày, Bài Khấn Lễ Gia Tiên Ngày Cưới, Nếu Tất Cả Các Ngân Hàng Thương Mại Đều Không Cho Vay Số Tiền Huy Động Được, Thì Số Nhân Tiền Sẽ Là, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Ngành Giáo Dục, Kế Hoạch Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Nghiên Cứu ứng Dụng Các Phương Pháp Oxy Hóa Tiên Tiến Trong Xử Lý Nước Thải Có Chứa Các Hợp Chất Hữu, Nghiên Cứu ứng Dụng Các Phương Pháp Oxy Hóa Tiên Tiến Trong Xử Lý Nước Thải Chứa Các Hợp Chất Hữu Cơ, Bài Tham Luận Về Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Giấy Uỷ Quyền Giao Dịch Chuyển Tiền Rút Tiền Acb, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Cơ Cấu Tiền Gửi Phân Theo Loại Tiền Vietinbank 2022, Tiêu Chuẩn Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Các Cấp, Quyết Định Khen Thưởng Lao Dong Tien Tien, Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Phương Tiện Giao Thông Vận Tải Nào ứng Dụng Máy Hơi Nước Đầu Tiên, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tổng Kết Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Tiểu Luận Xây Dựng Nền Văn Hóa Việt Nam Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Xã, Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Tập Thể, Quan Điểm Của Đảng Về Xây Dựng Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Nội Dung Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Giấy Chứng Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Nghiên Cứu ứng Dụng Các Phương Pháp Oxy Hóa Tiên Tiến, Mẫu Phụ Lục Thu Nhập Từ Tiền Lương Tiền Công, Báo Cáo Kết Quả Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tập Tiền Tệ Và Chính Sách Tiền Tệ Có Lợi Giải, Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Quan Điểm Xây Dựng Nên Văn Hoá Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Mẫu Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Báo Cáo Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến Hội Nông Dân, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Đề Cương Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Thanh Niên Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác, Giấy Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiên Tiến, Quy Định Đào Tạo Chương Trình Tiên Tiến, Kiến Trúc Việt Nam Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc, Nông Dân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Điển Hình Tiên Tiến, Văn Bản Đề Nghị Gia Hạn Nộp Tiền Thuế Tiền Phạt, Đường Mà Trên Đó Các Phương Tiện Tggt Được Các Phương Tiện Giao Thông Đến Từ Các Hướng, Tại Các Điểm Giao Cắt Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt Quyền ưu Tiên Thuộc Về Loại Phương Tiện Nào, Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Báo Cáo Sơ Kết Điển Hình Tiên Tiến, Giay Yeu Cau Rut Tien Hop Dong Tien Gui Co Ky Han, Chi Đoàn Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác, Mẫu Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Giấy Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Các Phương Tiện Tggt Đường Bộ (kể Cả Những Xe Có Quyền ưu Tiên) Đều Phải Dừng Lại Bên Phải, Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Gồm Những Phương Tiện Nào?, Tổ Chức Hội Nghị Thi Đua Và Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Di Dời Mộ, Văn Khấn Dỗ, Bài Khấn Xây Nhà, Bài Khấn Xin Sám Hối, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Văn Khấn Dọn Về Nhà Mới,

  Bài Khấn Gia Tiên, Bài Khấn Sám Hối Gia Tiên, Bài Khấn Tổ Tiên, Văn Khấn Yết Cáo Gia Thần Gia Tiên Khi Cưới Gả, Văn Khấn An Vị Bát Hương Gia Tiên, Bài Khấn Vay Tiền Bà Chúa Kho, Văn Khấn Gia Tiên Ngày 15, Bài Khấn An Vị Bát Hương Gia Tiên, Bài Khấn Gia Tiên Hàng Ngày, Bài Khấn Lễ Gia Tiên Ngày Cưới, Nếu Tất Cả Các Ngân Hàng Thương Mại Đều Không Cho Vay Số Tiền Huy Động Được, Thì Số Nhân Tiền Sẽ Là, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Ngành Giáo Dục, Kế Hoạch Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Nghiên Cứu ứng Dụng Các Phương Pháp Oxy Hóa Tiên Tiến Trong Xử Lý Nước Thải Có Chứa Các Hợp Chất Hữu, Nghiên Cứu ứng Dụng Các Phương Pháp Oxy Hóa Tiên Tiến Trong Xử Lý Nước Thải Chứa Các Hợp Chất Hữu Cơ, Bài Tham Luận Về Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Giấy Uỷ Quyền Giao Dịch Chuyển Tiền Rút Tiền Acb, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Cơ Cấu Tiền Gửi Phân Theo Loại Tiền Vietinbank 2022, Tiêu Chuẩn Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Các Cấp, Quyết Định Khen Thưởng Lao Dong Tien Tien, Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Phương Tiện Giao Thông Vận Tải Nào ứng Dụng Máy Hơi Nước Đầu Tiên, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tổng Kết Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Tiểu Luận Xây Dựng Nền Văn Hóa Việt Nam Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Giải Hạn Sao Thái Bạch
 • Sao Thái Bạch Là Gì? Văn Khấn Giải Hạn Sao Thái Bạch
 • Bài Văn Khấn Xin Xóa Tội Để Giảm Nhẹ Tội Lỗi Cho Bản Thân
 • Văn Khấn Sáng Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022 Theo Dân Gian
 • Văn Khấn Sửa Chữa Lớn Nhà Cửa, Chuyển Nhà
 • Cách Sám Hối Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Sớ Cúng Phật Sám Hối – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm
 • Văn Khấn Ngoài Trời – Cập Nhật Những Bài Văn Khấn Ngoài Trời
 • Cách Khấn Phật Đơn Giản Và Hiệu Quả – Hương Nhang Sạch Thảo Mộc Cao Cấp Lư Đồng
 • Tục Thờ Năm Ông Của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Và Tứ Ân Hiếu Nghĩa
 • Ngũ Công Vương Phật .đức Thánh Trần Trong Tranh Thờ Dân Gian 25X32Cm
 • Thủa xưa, Ông Du Tịnh Ý hơn nửa đời tạo ác mà chẳng biết. Sau nhờ Táo Quân chỉ dạy mà sám hối, tự thay đổi vận mệnh của mình. Nay ta hiểu đạo, cũng nên chí tâm thực hành như ông, tất sẽ được sống cuộc đời thảnh thơi, an lạc.

  Cách sám hối hiệu quả nhất là bạn nên đối trước Tam Bảo( Phật, Pháp và Tăng) mà chí tâm nói ra hết thảy tội lỗi mình đã phạm, do được Tam Bảo và chư Tôn Long Thần Hộ Pháp chứng minh nên mọi tội lỗi được tiêu trừ. Tuy vậy, nếu nhà chưa có bàn thờ Phật, bạn có thể đối trước bàn thờ gia tiên hay thần linh mà thực hiện nghi thức sám hối này, nếu ở nơi không có bàn thờ thì quay mặt về hướng Tây mà làm lễ, cũng hiệu nghiệm vô cùng.

  Nghi thức sám hối tại nhà

  Nếu Tụng kinh sám hối, dù là Lương Hoàng Sám, Hồng danh sám hối hoặc tụng chú sám hối. Nhất thiết bạn phải ăn chay giữ giới mới chiêu cảm được nhiều công đức. Lại tụng kinh cần nhiều thời gian, nếu không chí tâm đọc tụng và thâm nhập ý kinh. Về mặt gieo duyên thì có, nhưng về mặt lợi ích chẳng được nhiều…Duy chỉ có lạy Phật sám hối là thuận tiện nhất với thân phận Tại gia.

  Chư Tổ sư dạy: “Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Vậy nên, trong các cách sám hối thì Lạy Phật sám hối được các Tổ dạy người nhiều nhất. Do là bởi cách này đơn giản, dễ thực hành, không kể sang hèn, trí ngu hay giầu nghèo. Hễ muốn thì ai cũng thực hành được. Đơn giản nhất nhưng lại là pháp nhiệm màu nhất! Cách lạy Phật sám hối tại nhà như sau:

  Các bưới chuẩn bị

  Ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, bạn tắm gội và thay quần áo sạch sẽ (quần áo dài). Khởi đầu, bạn lau dọn và tỉa chân nhang trên bàn thờ cho thanh tịnh( cách lau dọn bàn thờ ở đây).

  Lễ lạt: Dù là nhà bạn thờ ai cũng tuyệt đối không dùng đồ mặn. Vàng mã chỉ nên dùng chút ít gọi là, không có lại càng tốt hơn. Nếu có điều kiện thì mua chút hoa quả, ít thôi. Nếu không thì chỉ cần một chén nước sạch thắp hương là được, càng đơn giản càng hay. Phật pháp nhiệm mầu nơi chân tâm, hướng thiện làm lành, không phải nơi lễ vật!

  Nghi thức sám hối chung

  Thắp một nén nhang lên bàn thờ, quỳ xuống chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi đọc nghi thức sau:

  1. Phát nguyện sám hối.

  Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần). Hôm nay, ngày… tháng…năm… Con thắp nén nhang thơm với tấm lòng thành. Chí tâm xin được sám hối hết thảy mọi tội lỗi đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con biết mình nghiệp sâu chướng nặng, phước mỏng huệ cạn. Do không hiểu nhân quả, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo vô biên các nghiệp bất thiện.

  Lại trước đây con đã phạm tội….(Tội gì đó, đã gây cho ai, nói rõ ràng ra)…Hết thảy nay con xin sám hối! Nguyện từ nay đến tận cùng vị lai sau, thề không tái phạm. Dù cảnh thuận hay nghịch cũng nguyện giữ thân tâm thiện lương. Con cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia bị con sớm được tiêu tai mọi tội lỗi và chướng nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần).

  1. Lạy Phật sám hối.

  1. Kết thúc.

  Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức lạy Phật này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng lìa khổ được vui. Cùng nương vào Bản nguyện của đức Từ phụ A Di Đà Phật. Cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy rồi lui ra).

  Cách sám hối tại nhà chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu có điều kiện, bạn nên sám hối hàng ngày, lúc sáng sớm và trước khi đi ngủ. Ngoài ra, để cuộc sống được bình an và công việc thuận lợi, chúng ta nên phát tâm niệm Phật.  Cách niệm Phật tại nhà ở đây.

  Cách sám hối thay cho Oan gia trái chủ

  Trước khi lễ sám, người bái sám có thể ở tại đạo tràng âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật. Thuộc đời quá khứ hoặc hiện tại của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật: Dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc. Thì xem như là chỉ kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh với Phật. Song thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến. Nếu họ phát tâm chịu tham dự pháp hội sám hối lễ Phật. Thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

  Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự. Họ đối với bạn sinh tâm cảm kích, nên có thể cùng nhau hóa giải oán hận. Tại các pháp hội hay trước Phật đường nhà mình. Khi bạn tụng kinh lễ Phật sám hối, bạn nên mời thỉnh họ tham gia, dần dần bạn sẽ phát hiện ra: Người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các oan thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin tha thứ trong mộng. Đương nhiên hàng ngày bạn phải nghiêm trì giới luật mới có cảm ứng đó.

  *

  Quỷ thần cũng thế, họ đều có “tha tâm thông” nên có thể đọc được tư tưởng con người. Bạn nghĩ gì, làm gì họ đều nhìn rõ mồn một. Nếu bạn là người ác mà muốn gọi họ đến, họ không thèm tới đâu! Trong “Kinh Địa Tạng” nói: Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về Thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần. Còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó.

  Cho nên, vì quyến thuộc hiện tại hoặc quá khứ tu phúc, sám hối, lý này cũng giống vậy.

  Sám hối thay cho thân gia quyến thuộc

  Đại sư Ấn Quang tại pháp hội “Hội Quốc Tiêu Tai” nơi Thượng Hải từng kể một câu chuyện: “Mẹ cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải, không thể ăn chay. Hơn nữa bà không tin ăn chay là cần thiết cho việc tu học theo Phật. Hoàng Hàm bèn thỉnh giáo ngài Ấn Quang và được dạy: Hằng ngày nên ở trước Phật, sớm tối sám hối nghiệp chướng thay cho mẹ. Do mẫu tử tình thâm tương quan thiêng liêng, cộng thêm lòng chí thành sẽ chiêu được cảm ứng.

  Hoàng Hàm vâng lời làm theo. Hơn một tháng, mẹ ông phát tâm ăn chay trường, năm đó bà 81 tuổi. Mỗi ngày bà siêng năng niệm Phật hai mươi ngàn câu, đến 93 tuổi thì qua đời”. Mẫu thân Hoàng Hàm vốn là một người ngoan cố. Trước đây bà thà ăn cơm trắng chứ nhất quyết không dùng chay. Sau khi được con tụng kinh sám hối thay cho rồi thì bà bỗng thay đổi, tự phát tâm ăn chay.

  Lời thuật của Đại sư Ấn Quang dạy rất đáng để chúng ta noi theo. Hằng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác. Nếu tính trọn cả đời, ta cũng vô phương tính ra. Huống nữa là tính từ vô thỉ kiếp đến giờ? Vả lại có nghiệp trả báo trước, có nghiệp trả sau. Tùy luật nhân quả quyết định chứ không do chúng ta quyết.

  *

  Chư Phật, Bồ-tát mặc dù có đại trí huệ thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm. Nhưng các Ngài không thể khiến thiện nghiệp chúng ta tăng, hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các Ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối, hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ, giúp chúng ta.

  Nghĩa là các Ngài dùng phúc báu, trí huệ vạn đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì: Khiến chúng ta khi thọ ác báo, thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành khinh báo.

  Phật còn bảo chúng ta: Dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối sửa đổi, thệ đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. “Họa phúc không cửa, do người tự chiêu”. Họa phúc xảy ra là do làm ác làm thiện mà có. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nên nhớ kỹ: Chỉ cần lúc nào ta cũng luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến.

  (Cách sám hối tại nhà – Theo Phụ Giải Lương Hoàng Sám)

  Tuệ Tâm 2022.

  4.9

  /

  5

  (

  7

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Lạy Sám Hối Căn Bản Giúp Giảm Nghiệp, Giữ Gìn Sức Khỏe
 • Nghi Thức Lạy Sám Hối Và Niệm Phật
 • Nghi Thức Lạy Sám Hối
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất Cách Thờ Tượng Phật Bà Quan Âm Trong Nhà
 • Bùa Hộ Mệnh Phật Bịt Mắt Thái Lan
 • Bài Văn Khấn Sám Hối Mỗi Ngày Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Tứ Phủ Bản Chuẩn Cho Con Nhang, Đệ Tử Đi Lễ
 • Bài Khấn Thần Linh Khi Bốc Mộ?
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Âm Đúng Chuẩn
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Âm
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Vân Hớn
 • Bài văn khấn sám hối mỗi ngày vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp tinh thần chúng ta thoải mái, tâm bình an giữa cuộc sống hối hả, bon chen này.

  Sám hối và các hình thức sám hối

  Đối với người theo Phật và học Phật thì niệm Phật hằng ngày rất đơn giản nhưng đối với người mới tìm hiểu thì công việc này sẽ có chút ít khó khăn bởi các bài khấn, lời khấn, đọc kinh sám hối.

  Mặc dù bài văn khấn sám hối này khá dài, nhưng nghĩa lý viên mãn, người bị bệnh, người giải oan kiết áp dụng thì được lợi ích thiết thực. Khi tụng bài văn này, nên dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm hổ thẹn, tâm sám hối mà quán tưởng theo lời văn, ắt có thể cảm thông oán thân trái chủ, hóa giải oan kiết.

  (Mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm tiếp Phật hiệu 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ.)

  Hướng về tất cả (oán thân trái chủ)

  Sám hối phát nguyện

  Những vị thiện Bồ Tát đã bị chúng tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp:

  Vô cùng ăn năn xin lỗi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, xin tha thứ (1 lạy)

  Tôi từ vô thỉ sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại quý vị, làm cho thân tâm quý vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng đau khổ, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho quý vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả sai lầm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng. Tôi cũng đủ hiểu, chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm quý vị do tôi gây tạo. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của quý vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được quý vị mãi mãi lìa khổ được vui.

  Nếu trả thù tôi có thể làm cho quý vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo, đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn, biết rằng nếu kiếp này quý vị trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại. Như thế, kiếp này lại kiếp khác quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong đau khổ, cũng chẳng ai được tốt hơn, đây thực sự là một phương pháp dại dột cùng nhau hủy diệt. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi gì. Dù cho quý vị trả thù tôi rồi, hiện nay quý vị đang ở cõi nào, vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang sáng sủa để có thể lìa khổ được vui.

  Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại nhất thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính, từ ái, chân thành, cung kính, hổ thẹn, khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ. Tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

  Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm bảy mươi ngàn lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn quý vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta rằng: tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. (người dịch ghi chú: tại vì chưa thấu hiểu “diệu lý” của “KHÔNG”, cho nên không dám dịch nghĩa, chỉ tạm dịch đoạn này ra “âm Hán Việt”, xin quý vị đồng tu lượng thứ.)

  Quý vị Bồ Tát thông minh: quý vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc, mà khiến cho chính mình mãi mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm. Nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

  Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật. Tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Cực Lạc Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rải diệu hoa, bầu trời vang nhạc. Hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu, tỏa sáng tứ phía, chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này, đều là hoa sen hóa sanh.

  Những người thượng thiện hội tụ một nơi. Hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hòa an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

  Cực Lạc thế giới có một vị A Di Đà Phật, đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ, lại càng không rời khỏi, Ngài chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ.

  Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã mười kiếp, ngày lại qua ngày trông mong. Thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta – đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mãi mãi thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, mãi mãi tận hưởng an lạc.

  Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. Tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh, đây mới là biện pháp mà quý vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu quý vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung, xin quý vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà, cứu độ quý vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

  Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

  Hổ thẹn sám hối từ vô thỉ kiếp đến nay bất hiếu kính cha mẹ sư trưởng, phỉ báng Tam Bảo, tổn hại chúng sanh, trở ngại người khác tu học hoằng pháp và tội nghiệp do thân, khẩu, ý, tham, sân, si tạo ra. Triệt để xóa tận gốc kiêu ngạo tự mãn, cống cao ngã mạn, tâm dâm dục, tâm ích kỷ tham lam, tâm oán giận, tâm sân hận trả thù, tâm đối lập bài xích, tâm ganh tị, tâm nóng vội loạn động, tâm danh lợi hư vinh, tâm chiếm hữu kiểm soát, ngã chấp ngã kiến, tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, lười biếng, hôn trầm, trạo cử, tâm tán loạn thích nói chuyện tạp sự và tâm dây dưa cẩu thả, triệt để trừ tận gốc thói xấu. Đại từ đại bi, chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, tâm như tro tàn không nổi lửa, chừa bỏ tham ngủ, tịnh khẩu, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh.

  Thời gian chính là mạng sống, mạng sống chính là vì thành Phật. Tôi xin thề: phát đại quyết tâm, buông bỏ vạn duyên, nhất quyết tịnh khẩu, nhất quyết niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh. Kiếp này tôi thực sự trì giới niệm Phật, không dám khởi một ý niệm xấu. Tôi có phước báo, mọi người cùng hưởng.

  Tôi xin thề: đem công đức tự mình tu học Giới Định Huệ, hồi hướng cho cha mẹ sư trưởng trong nhiều kiếp, những vị Bồ Tát từng bị tổn hại và tất cả hữu tình như mẹ trong mười phương thế giới, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

  A Di Đà Phật bốn mươi tám nguyện, mười niệm chắc chắn vãng sanh nguyện, phổ biến mọi lúc mọi nơi, tiếp nhận tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới tín nguyện niệm Phật, chắc chắn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.

  Chúng sanh đều có Phật tánh, niệm Phật quyết định thành Phật. Nhất tâm niệm Phật, nhất định vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.

  Thành tâm chúc nguyện: mười phương thế giới tất cả cha mẹ sư trưởng, tất cả thiện Bồ Tát, tất cả chúng sanh, tu học Phật pháp, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, nhất tâm niệm Phật, tự tại vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

  Pháp sư Tịnh Không

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Sám Hối Hàng Ngày
 • Văn Khấn Rước Ông Bà Về Nhà Ngày 30 Tết Canh Tý Năm 2022
 • Hướng Dẫn Bài Văn Khấn Ngày Rằm Và Mồng Một Hàng Tháng
 • Văn Khấn Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2022
 • Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2022 Đầy Đủ, Ngắn Gọn, Dễ Nhớ Và Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Bài Văn Khấn Sám Hối Hàng Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Rút Chân Hương Bàn Thờ Chuẩn Nhất, Thần Tài Ưng Ý Ban Tiền Tài Vàng Bạc Cho Gia Chủ
 • : Bài Văn Khai Thị Khấn Nguyện Vong Linh Thai Nhi
 • ​sửa Nhà Chung Cư Có Cần Cúng Không???
 • Văn Khấn Bài Cúng Tứ Phủ Ngắn Gọn Đầy Đủ Nhất Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Dọn Dẹp Bàn Thờ Cơ Bản ( Bao Gồm Bao Sái , Rút Tỉa Chân Hương )
 • Văn khấn sám hối số 1

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

  Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Hồi hướng/Phát nguyện:

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Văn khấn sám hối số 2

  Bài văn khấn như sau:

  (Mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm tiếp Phật hiệu 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ.)

  Hướng về tất cả (oán thân trái chủ)

  Sám hối phát nguyện

  Những vị thiện Bồ Tát đã bị chúng tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp:

  Vô cùng ăn năn xin lỗi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)

  Xin lỗi, xin tha thứ (1 lạy)

  Tôi từ vô thỉ sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại quý vị, làm cho thân tâm quý vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng đau khổ, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho quý vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả sai lầm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng. Tôi cũng đủ hiểu, chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm quý vị do tôi gây tạo. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của quý vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được quý vị mãi mãi lìa khổ được vui.

  Nếu trả thù tôi có thể làm cho quý vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo, đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn, biết rằng nếu kiếp này quý vị trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại. Như thế, kiếp này lại kiếp khác quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong đau khổ, cũng chẳng ai được tốt hơn, đây thực sự là một phương pháp dại dột cùng nhau hủy diệt. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi gì. Dù cho quý vị trả thù tôi rồi, hiện nay quý vị đang ở cõi nào, vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang sáng sủa để có thể lìa khổ được vui.

  Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại nhất thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính, từ ái, chân thành, cung kính, hổ thẹn, khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ. Tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

  Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm bảy mươi ngàn lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn quý vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta rằng: tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. (người dịch ghi chú: tại vì chưa thấu hiểu “diệu lý” của “KHÔNG”, cho nên không dám dịch nghĩa, chỉ tạm dịch đoạn này ra “âm Hán Việt”, xin quý vị đồng tu lượng thứ.)

  Quý vị Bồ Tát thông minh: quý vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc, mà khiến cho chính mình mãi mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm. Nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

  Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật. Tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Cực Lạc Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rải diệu hoa, bầu trời vang nhạc. Hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu, tỏa sáng tứ phía, chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này, đều là hoa sen hóa sanh.

  Những người thượng thiện hội tụ một nơi. Hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hòa an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

  Cực Lạc thế giới có một vị A Di Đà Phật, đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ, lại càng không rời khỏi, Ngài chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ.

  Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã mười kiếp, ngày lại qua ngày trông mong. Thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta – đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mãi mãi thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, mãi mãi tận hưởng an lạc.

  Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. Tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh, đây mới là biện pháp mà quý vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu quý vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung, xin quý vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà, cứu độ quý vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

  Bài khấn nguyện sám hối số 3

  Bài văn khấn sám hối thứ 3 có nội dung như sau:

  Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

  Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

  Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

  Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.

  Vượt tất cả các vòng khổ ách,

  Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

  Sắc nào có khác gì không,

  Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.

  Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

  Tánh chân không các pháp viên thành

  Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

  Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.

  Trong chân không chẳng hề có sắc,

  Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

  Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

  Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.

  Không nhãn thức đến không ý thức,

  Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

  Không điều già chết chúng sanh,

  Hết già, hết chết thực tình cũng không.

  Không trí huệ cũng không chứng đắc,

  Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

  Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

  Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

  Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

  Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

  Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

  Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.

  Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

  Mà ba đời chư Phật nương qua,

  Bồ-đề vô thượng chứng ra,

  Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là:

  Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

  Lời chú thần rất mực quang minh,

  Chú thần cao cả anh linh,

  Là lời thần chú thật tình cao siêu.

  Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

  Đúng như vầy muôn thuở không sai.

  Ngài liền tuyên nói chú này,

  Để người trì niệm sáng bày chơn tâm:

  Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần)

  Cách khấn nguyện, sám hối tại nhà

  Thời gian

  Thời điểm để đọc bài văn khấn sám hối là buổi sáng khi bạn thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian bạn khấn có thể vào bất cứ lúc nào trong ngày nhưng theo lời khuyên thì bạn nên cúng vào buổi sáng và buổi tối.

  Điều này sẽ làm họ suy nghĩ những tội lỗi trong ngày và thành tâm sám hối. Tuy nhiên bạn nên khấn thầm chứ không nhất thiết phải đọc to nha.

  Cách thực hiện

  Khi đọc văn khấn sám hối chúng ta chỉ cần lạy với tâm chí thành kính. Nhưng hãy lạy thật chậm rãi và dứt khoát.

  Trong phần sám hối thì có thể lạy từ 4-100 lạy mỗi ngày trong khoảng 15 đến 30 ngày lễ sám hối. Sau đó hãy cắm hương vào bát nhanh và quỳ đọc bài văn khấn sám hối. Việc đọc bài sám hối hàng ngày sẽ làm cho tâm được thanh thản và cũng chút được những tội lỗi của bản thân. Chính vì thế hãy đọc với tâm thật lòng và sám hối đúng cách nha.

  Những điều cần lưu ý khi đọc bài văn khấn sám hối

  Khi đọc văn sám hối bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  Ăn mặc lịch sự, gọn gàng: Trước khi bắt đầu đọc văn khấn, bạn cần phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo được tính lịch sự.

  Đọc bài trước khi khấn: Bạn cũng nên đọc trước bài khấn nhiều lần để thuộc mặt chữ và cũng để tránh bị vấp lời khi đọc văn khấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Thần Sông Nước
 • Cúng Ông Công Ông Táo Xong Mới Dọn Bàn Thờ Hay Phải Dọn Trước Để Tránh Đại Kỵ
 • Văn Khấn Thần Tài Ngày Rằm
 • Văn Khấn Rằm Trung Thu (15/8 Âl)
 • Văn Khấn Ngày Mùng 1 Tháng 11 Âm Lịch
 • Bài Khấn Nguyện Sám Hối Tụng Hàng Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bài Kinh Sám Hối Hằng Ngày
 • Hướng Dẫn Đầy Đủ Thủ Tục Chuộc Nhà Khi Mượn Tuổi
 • Bài Cúng Chuyển Bàn Thờ Từ Nhà Cũ Sang Nhà Mới Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Đất Có Thần Linh, Sông Có Hà Bá
 • Top 2 Bài Văn Tả Cảnh Sông Nước Lớp 5
 • Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản. Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ khó. Tuy nhiên hãy chọn phương pháp đơn giản nhất và tùy duyên thực hiện chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, lạy Phật với tâm thành kính, tâm bình an đều mang lại hiệu quả.

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

  Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Hồi hướng/Phát nguyện:

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Sao Thái Dương Và Các Tuổi Bị Chiếu Mệnh Năm 2022
 • Sao Thái Dương Tốt Hay Xấu? Giải Hạn Sao Thái Dương Năm 2022
 • Bài Văn Cúng Khấn Giải Hạn Sao Thái Dương Đầy Đủ Và Chi Tiết
 • Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Dương
 • Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Dương Đúng Chuẩn
 • Tụng Kinh, Lạy Phật, Sám Hối

  --- Bài mới hơn ---

 • Pháp Lạy Hồng Danh Sám Hối
 • Cách Thỉnh Phật Bà Quan Âm Về Nhà Đúng Chuẩn Chuyên Gia
 • Thỉnh Tượng Phật Quan Âm Đẹp, Chất Lượng Và Uy Tín Ở Đâu Tại Tp Hcm.
 • Những Lưu Ý Khi Thỉnh Tượng Phật Quan Âm
 • Ngày Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Tụng Kinh Gì
 • Trong quá trình tiến tu, Thái tử Sĩ Ðạt Ta ngồi thiền định dưới cội bồ đề trong 21 ngày là đạt quả vị Vô thượng Ðẳng giác. Còn chúng ta đầy phiền não, nên ngồi yên thì trần lao hiện ra. Chẳng những không thành Phật, mà tu một lúc chúng ta trở thành hung ác, phiền muộn. Ðó là vì chúng ta chất chứa toàn nghiệp trần lao, nên khi tu, tâm phiền não này có sẵn và tự động bộc phát. Trái lại tâm đức Phật có toàn hột giống thanh tịnh, nó tự nảy mầm, kết thành quả Bồ đề khi Ngài tư duy, thâm nhập thiền định. Có thể ví tâm nhơ bẩn của chúng sinh như đất có sẵn hột cỏ, gặp phân, nước, cỏ lên nhanh. Chúng ta tự xác định mình là chúng sanh với đầy đủ chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, nên không thể nào làm như Phật. Từ thân phận chúng sanh phàm phu ấy khởi tu, chúng ta cần nỗ lực chuyển nghiệp trước. Ðức Phật dạy rằng quá trình tu tập để chuyển nghiệp không đơn giản, phải trải qua 3 a-tăng-kỳ kiếp mới chuyển được tất cả nghiệp ác của chúng ta.

  Mỗi a-tăng-kỳ kiếp là thời gian vô định, tùy thộc vào năng lực tu hành của từng người khác nhau. A-tăng-kỳ thứ nhất, chúng ta làm sao cho sạch nghiệp, đắc được quả vị A La Hán, mới coi như hoàn tất giai đoạn một. Bước qua a-tăng-kỳ thứ hai, chúng ta tu quán nhân duyên và phát sanh được trí huệ vô lậu, thấy được quá khứ cùng mối tương quan của ta và người. Và ở a-tăng-kỳ thứ ba, chúng ta phải tu Bồ Tát đạo cho viên mãn. Như vậy, một đời người không thể nào thực hiện trọn vẹn 3 việc: thanh tịnh hóa thân tâm, phát sanh trí tuệ và thực hiện đầy đủ công đức. Thành tựu 3 việc này rồi, mới ngồi Bồ Ðề đạo tràng 21 ngày, phá ma quân, thành Vô thượng Ðẳng giác.

  Ý thức tinh thần Phật dạy như thế, chúng ta tự biết không thể tu chân thật môn để tiếp cận được chân lý. Từ đó, chúng ta phải trở lại tu phương tiện của đức Phật, tức tạo điều kiện để chúng ta thâm nhập Phật đạo. Phương tiện mà chúng ta thường tu là đọc tụng kinh điển, kết hợp với tu thiền quán. Vì có đọc kinh điển chúng ta mới tâm đắc và suy nghĩ về lời Phật dạy. Chúng ta đọc tụng và quán sát 12 bộ kinh là 12 vấn đề lớn của đức Phật dạy, đó là bước đầu quán sát giáo pháp Pháp thân. Vì chúng ta không thể thấy trực tiếp Pháp thân Phật, nên coi lời dạy của Phật là Pháp thân Ngài.

  Trong thời gian này, chúng ta siêng năng đọc tụng kinh điển và ngồi yên quán sát lời dạy đó để ứng dụng trong cuộc sống. Lúc ấy chúng ta chỉ mới tu trong tâm. Phương tiện này giúp tâm ta thanh tịnh dễ dàng. Thật vậy trên bước đường tu, chúng ta tự làm cho tâm thanh tịnh không đơn giản. Ðiển hình như Kiều Trần Như hay Xá lợi Phất tu trải qua 60 kiếp cũng không đắc được A La Hán. Nhưng có đức Phật đắc đạo rồi, giống như có người phát minh ra chân lý, chúng ta chỉ cần nghiên cứu chân lý thì dễ hơn, còn tự tìm ra không nỗi. Chúng ta dễ đắc đạo nhờ nương theo giáo pháp Phật có sẵn, suy nghĩ, chứng nghiệm trong cuộc sống. Tu theo pháp Phật, quán sát pháp, phiền não chúng ta tự lắng yên.

  Tôi tâm đắc pháp tu này, vì khi đọc tụng lời Phật, tôi tự cảm thấy an lành, tức lấy hình ảnh đẹp để xóa hình ảnh xấu trong lòng. Tu đúng pháp như vậy, mỗi niệm tâm, ta cảm thấy thăng hoa cuộc sống tâm linh, dần dần đẹp, khỏe, giàu, được kính trọng thêm; vì đã lấy Phật đức trang nghiêm thân tâm. Cách tu này có kết quả nhanh nhất. Thật vậy, ta là phàm phu, nhưng khoác áo Phật vào thân, đưa pháp Phật vào lời nói, lấy tâm Phật gắn vào tâm chúng ta, thì chúng ta trở thành biểu tượng của Phật.

  Như vậy, chỉ mới quán pháp Phật, có giáo pháp Pháp thân thôi, mà chúng ta biến thành thường trú pháp thân Phật, vì lời nói, suy nghĩ, việc làm của chúng ta giống Phật, khiến người liên tưởng đến Phật. Không làm được như vậy, mà chúng ta tu mang hình thức tu, là phạm tội phá pháp. Suy nghĩ lời Phật dạy là Thiền và đọc tụng kinh điển là Giáo; kết hợp hai pháp phương tiện này lại để tu mới có kết quả tốt. Vì đọc kinh suông, không suy nghĩ, không hiểu nghĩa, cũng chẵng có tác dụng gì. Và không thiền thì làm sao phát sanh trí tuệ.

  Trong quá trình tu đọc tụng kinh điển và thiền quán, mỗi ngày phiền não chúng ta lắng yên và tâm trí trở nên sáng suốt. Còn để nguyên phiền não mà đọc tụng kinh thì chúng ta quên lời Phật dạy, không áp dụng được trong cuộc sống lẫn lộn Phật và ma, tất nhiên đầu óc cũng u mê. Ngoài việc sử dụng pháp tụng kinh kèm với thiền quán, chúng ta còn có pháp phương tiện thứ hai là lạy Phật và thiền quán.

  Người đọc tụng kinh điển, nhưng không đạt được kết quả tốt vì không kết hợp pháp đọc tụng kinh với thiền quán, tức miệng đọc mà tâm nghĩ sai trái, nên phước không sanh. Trong lúc đọc tụng kinh và nghĩ đến Phật thì phải hiện tướng bên ngoài tốt, dễ thương; vì Phật dạy tướng tùy tâm hiện. Căn cứ vào lời dạy ấy, nên chưa hiện hảo tướng là biết tâm chúng ta chưa tốt. Ngài Thiên Thai dạy chúng ta phải lạy Phật, sám hối cho đến thấy hảo tướng Phật và hảo tướng ta hiện ra. Thấy hảo tướng Phật, là Phật đã vào tâm ta và sẽ thể hiện ra hình tướng của ta, nên lúc ấy tâm ta mới là thiền, thân mới làm giống Phật. Tu ở giai đoạn hai, chúng ta vừa lạy Phật vừa quán tưởng với tất cả tâm thành. Lạy mà không quán tưởng thì lạy một cách máy móc, lạy hư không hay lạy khối xi măng, làm sao có phước được. Tệ hơn nữa, thân lạy Phật mà tâm khởi niệm ác, chắc chắn đọa.

  Trên tinh thần quán tưởng mới là quan trọng, chúng ta phải thiền quán trước thì mới thấy thân ta ở trước Phật và có Phật để chúng ta lạy. Quán được một Phật hay nhiều Phật, hay nói khác nương được lực Phổ Hiền để “nhứt thân phục hiện sát trần thân”, tức đảnh lễ không sót một vị Phật nào, thể hiện tâm thành đạt đến đỉnh cao nhất. Lạy Phật suông không có thiền quán chẳng khác gì chúng ta làm một động tác thể thao, không đạt được lợi lạc nào cho đời sống tâm linh. Lạy kèm theo thiền quán thì lạy xong nét mặt chúng ta sáng ra, vui tươi, không mệt. Mỗi lần tu, chúng ta kiểm chứng việc lạy Phật đúng hay sai bằng cách căn cứ vào kết quả sau khi lạy. Lạy nhẹ nhàng, không tháo mồ hôi, không thấy mệt, tâm hồn thanh thản, an lạc là biết chúng đã nhập tâm, cảm được mười phương Phật, nên hành lễ đạt đến siêu tự nhiên, không biết nóng lạnh, vượt được sự chi phối của ngoại duyên, thâm nhập đạo. Còn lạy Phật đổ mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, tim đập dồn dập, đến mức sợ không dám lạy nữa là chúng ta đã tu sai pháp.

  Người tu đúng phải có kết quả tốt. Chúng ta nỗ lực huân tu Phật pháp, càng đem giáo pháp nhiều vào tâm càng tốt. Riêng tôi, nhờ siêng năng đọc tụng kinh điển, suy gẫm những việc làm cao quý của Phật và Bồ Tát càng thấy thích tu. Và sử dụng phương tiện lạy Phật song hành với thiền quán, nên thấy Phật, mới lạy được Phật, công đức mới sanh, được những điều bất tư nghì như sức khỏe lại tăng theo tuổi đời, tâm hồn an vui theo nghịch cảnh. Tu a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất cho đến sạch nghiệp, tức đạt đến vị trí của Bồ Tát đệ bát địa, chuyển A lại da thức thành Bạch tịnh thức thì tâm không còn móng khởi điều gì nữa.

  Ðến phương tiện thứ ba, chúng ta sám hối, nhưng cũng phải kèm thea gia công thiền quán. Chúng ta thường chọn ngày 15 và 30 làm lễ sám hối, Phật gọi là ngày trưởng tịnh. Ngày 15 trăng tỏ và 30 không có trăng là thời gian mà mặt trăng ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta, tạo thành nhiều chuyển đổI, kể cả tâm lý cũng đổi theo. Ngày ấy chúng ta không tu thì nghiệp ác dễ sanh trưởng. Vì vậy, đức Phật chọn ngày này để tu, không cho làm, sợ sanh phiền não, không phải chọn đó là ngày tốt.

  Chúng ta ngồi yên để kiểm điểm lại là vừa sám hối vừa tu tập thiền quán mới thực là sám hối. Có người nghĩ lạy Phật sẽ hết tội, nhưng Phật không bắt tội cũng không tha tội cho ta được. Ngài không đẩy ta vào địa ngục, cũng không đưa ta lên thiên đàng. Chúng ta không cầu xin Phật. Nhưng tại sao chúng ta lạy Phật? Lạy Phật và sám hối chính là mượn hình ảnh thánh thiện trọn lành của Phật để thay thế hình ảnh xấu ác, tội lỗi. Vì thế, tu sám hối, chúng ta phải quán được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài, 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh, đem đức tướng ấy của Phật so với thân ô uế, tội lỗi, dễ ghét của chúng ta, để thấy rõ chúng ta phạm những sai lầm gì mà ra nông nỗi này và đức Phật tạo phước đức gì mà Ngài cao sang như vậy. Muốn biết tội đời trước, chúng ta nhìn thành quả đời này của mình. Ðời trước sát sanh hại mạng, gian tham nên đời này bệnh hoạn, yếu đuối, nghèo khó.

  Chúng ta sám tiền khiên, hối hậu quá, nghĩa là nhận ra sai lầm quá khứ và ăn năn, không tái phạm. Chúng ta theo Phật, hiện tại cứ lo làm việc tốt thì hạt giống tốt tự lên, lâu ngày điều tốt này thay cho sai lầm xấu của quá khứ. Còn chúng ta cứ sống với xấu ác quá khứ thì một thời gian sau, xấu ấy sẽ bộc phát thành hiện tại. Nếu ác nghiệp cũ không khởi hiện hành thì nó cũng bị hư hoại luôn. Kiểm chứng kết quả tu thấy chúng ta không còn giận, không còn buồn là biết chúng ta đã tiêu hủy được hạt giống xấu. Muốn hạt giống ác mất, phải trồng hạt giống tốt, là trồng căn lành bằng cách lạy Phật, sám hối. Nghĩ về Phật, về Thánh hiền, tán thán công đức các Ngài thì những điều cao quý ấy trang nghiêm tâm ta, tội lần tiêu, lòng chúng ta tự thanh thản.

  Tóm lại, tụng kinh, lạy Phật, sám hối song hành với thiền quán, chúng ta quan sát xem Phật, Bồ Tát, Thánh hiền làm gì, chúng ta tập làm theo, để điều chỉnh thân tâm chúng ta lần cho giống các Ngài. Chuyển hóa được tâm thành thánh thiện, chắc chắn hoàn cảnh cũng tự chuyển đổi tốt đẹp theo ; vì Phật dạy y báo tùy thuộc chánh báo. Nương theo những chiếc phao phương tiện mà đức Phật để lại, chúng ta hành xử lợi lạc cho mình và người để Phật pháp còn mãi trên thế gian lợi lạc chúng hữu tình.

  (Hòa Thượng Thích Trí Quảng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Lạy Sám Hối Chuyển Nghiệp
 • Quy Cách Thờ Phượng Ở Các Chùa Như Thế Nào? Có Nên Lạy Phật Ở Vãng Sanh Viện?
 • Đến Chùa Lạy Phật Thế Nào Cho Đúng
 • Quy Cách Thờ Phượng Ở Các Chùa Như Thế Nào? Có Nên Lạy Phật Ở Vãng Sinh Viện?
 • Lạy Phật Và Lễ Phật Khác Nhau Như Thế Nào? Có Bao Nhiêu Cách Lễ Phật?
 • Bài Khấn Nguyện Sám Hối (Tụng Đọc Mỗi Ngày)

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Sau Khi Rút Chân Hương Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn 12 Bà Mụ, “mâm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai; Bé Gái”
 • Cúng Về Nhà Mới Cần Những Gì? Bài Văn Cúng Về Nhà Mới
 • Lễ Cúng Khai Trương Nên Cúng Trong Nhà Hay Ngoài Sân?
 • Bài Khấn Nguyện, Đọc Kinh Sám Hối Mỗi Ngày Chi Tiết Đầy Đủ
 • Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản.

  Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ khó. Tuy nhiên hãy chọn phương pháp đơn giản nhất và tùy duyên thực hiện.

  Không nhất thiết phải theo đúng một trật tự, bài bản nào… chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, lạy Phật với tâm thành kính, tâm bình an đều mang lại hiệu quả.

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú:Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

  Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Hồi Hướng/Phát Nguyện:

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Rằm, Cách Cúng Như Thế Nào?
 • Văn Khấn Nôm, Văn Cúng Gia Tiên Mùng 1, Ngày Rằm Hàng Tháng
 • Cách Chuẩn Bị Lễ Cúng Xe Mới
 • Tìm Hiểu Bài Cúng Đầu Năm Ngoài Sân Không Thể Bỏ Qua
 • Bài Cúng Bản Mệnh
 • Những Bài Kinh Sám Hối Hằng Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Đầy Đủ Thủ Tục Chuộc Nhà Khi Mượn Tuổi
 • Bài Cúng Chuyển Bàn Thờ Từ Nhà Cũ Sang Nhà Mới Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Đất Có Thần Linh, Sông Có Hà Bá
 • Top 2 Bài Văn Tả Cảnh Sông Nước Lớp 5
 • Bài Cúng Tất Niên Công Ty
 • 8 bài kinh sám hối tụng hằng ngày

  NHỮNG BÀI KINH SÁM HỐI HÀNG NGÀY TẠI GIA

  Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là những phương thức sơ đẳng nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những người tu Phật. Tụng kinh sám hối tại gia là điều khá nhiều người thực hiện ngày nay. Trong bài viết này VnDoc xin được gửi đến các bạn 8 bài kinh sám hối hằng ngày để các bạn cùng tham khảo, cúng sám hối tại gia.

  Theo kinh phật, trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của 2 truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, mời quý Phật tử theo dõi.

  1. Video kinh sám hối thầy Thích Trí Thoát tụng:

  2. 8 BÀI KINH SÁM HỐI TỤNG HÀNG NGÀY

  1. BÁT-NHÃ TÂM KINH

  Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

  Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

  Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

  Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O

  Vượt tất cả các vòng khổ ách,

  Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

  Sắc nào có khác gì không,

  Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O

  Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

  Tánh chân không các pháp viên thành

  Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

  Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.O

  Trong chân không chẳng hề có sắc,

  Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

  Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

  Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O

  Không nhãn thức đến không ý thức,

  Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

  Không điều già chết chúng sanh,

  Hết già, hết chết thực tình cũng không.

  Không trí huệ cũng không chứng đắc,

  Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

  Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

  Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

  Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

  Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

  Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

  Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O

  Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

  Mà ba đời chư Phật nương qua,

  Bồ-đề vô thượng chứng ra,

  Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là: O

  Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

  Lời chú thần rất mực quang minh,

  Chú thần cao cả anh linh,

  Là lời thần chú thật tình cao siêu.

  Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

  Đúng như vầy muôn thuở không sai.

  Ngài liền tuyên nói chú này,

  Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O

  Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO

  2-A) NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG

  ( Hoặc đọc bài 2-b)

  A-di-đà Phật sắc thân vàng,

  Tướng tốt không gì thể sánh ngang.

  Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,

  Tu-di rực rỡ ngập hào quang.

  Trong ánh quang minh vô số Phật,

  Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.

  Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,

  Chín loại noi đường, bến giác sang. O

  Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O

  Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O

  Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

  2-B) NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG

  ( Hoặc đọc bài 2-a)

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,

  Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,

  Chúng con kính lễ, hướng tâm về. O

  Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,

  Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O

  Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O

  Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần) O

  Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) OO

  3. XƯỚNG LỄ

  (Chủ lễ xướng hồng danh Phật và Bồ-tát, đại chúng cùng lạy)

  Nhất tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ trong mười phương. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Trí Văn- thù-sư-lợi. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền Vương. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy) O

  Nhất tâm đảnh lễ các vị Tổ Sư qua các thời đại từ Ấn Độ đến Việt Nam. (1 lạy) O

  4-A) MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

  (Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực Tại 4.b)

  Thế Tôn lời dạy tỏ tường

  Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:

  Chúng sanh rồi phải bị già,

  Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O

  Chúng sanh bệnh tật phải mang,

  Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O

  Chúng sanh, sự chết sẵn dành,

  Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O

  Chúng sanh phải chịu chia ly,

  Giã từ tất cả, ra đi một mình

  Mang theo gánh nghiệp ba sinh,

  Theo ta như bóng theo hình không buông.O

  Nay con nương đấng Pháp Vương

  Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O

  4.B) QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

  (Hoặc đọc bài Mấy Điều Quán Tưởng 4.a ở trên)

  Không truy tìm quá khứ,

  Không ước vọng tương lai.

  Quá khứ đã qua rồi,

  Tương lai lại chưa đến.

  Chỉ có pháp hiện tại,

  Tuệ quán chính là đây.

  Không động, không lung lay.

  Hãy thực hành như thế! O

  Không một ai biết trước

  Cái chết đến lúc nào;

  Tử thần có đợi đâu,

  Làm sao điều đình được.

  Vì thế nên nỗ lực,

  Tinh tấn suốt đêm ngày,

  Tỉnh thức từng phút giây,

  An trụ trong chánh niệm.

  Như vậy mới xứng đáng

  Người biết sống một mình,

  Người ấy đã tôn vinh

  Đạo nhiệm mầu vô thượng. O

  5-A) SÁM MƯỜI NGUYỆN

  Một nguyền kính lễ Như Lai

  Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn

  Ba nguyền tu phước cúng dường

  Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần

  Năm nguyền tuỳ hỷ công huân

  Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời

  Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời

  Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh

  Chín nguyền hằng thuận chúng sinh

  Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.O

  5-B) SÁM QUY MẠNG

  Cúi đầu quy mạng Phật-đà,

  Pháp ngài siêu tuyệt sâu xa diệu huyền,

  Thánh tăng bốn quả trọn nên.

  Cúi xin Tam Bảo mở lòng độ sanh! O

  Chúng con đánh mất tâm chân,

  Bao đời trôi nổi biển sầu sông mê.

  Thấy đâu lối thoát đường về,

  Bập bềnh sóng nước trầm mê cõi trần.

  Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,

  Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

  Biết đâu nẻo chánh đường tà,

  Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.

  Nay con khẩn thiết cúi đầu,

  Tỏ bày sám-hối xin cầu Hồng ân. O

  Chí thành cầu đấng Năng Nhân,

  Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.

  Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,

  Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.

  Kiếp này xin nguyện xây thêm

  Tòa cao phước đức vững nền đạo tâm. O

  Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,

  Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.

  Kiếp sau xin được làm người,

  Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.

  Dắt dìu nhờ bậc minh sư,

  Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.

  Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,

  Không vương tục lụy theo đà thế nhân. O

  Một lòng tấn đạo nghiêm thân,

  Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.

  Oai nghi phong độ chói lòa,

  Lòng từ hộ mạng bao loài chúng sanh

  Lại thêm đầy đủ duyên lành,

  Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. O

  Bồ-đề nguyện kết một lòng,

  Đài sen Bát-nhã Chơn Không hiện tiền.

  Nhờ công tu tập tinh chuyên,

  Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm

  Thoát ngoài những kiếp trầm luân,

  Hoằng khai Lục độ hạnh môn cứu người.

  Đạo tràng xây dựng khắp nơi,

  Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.

  Tà ma hàng phục đến cùng,

  Truyền đèn Phật pháp nối dòng vô chung.

  Vâng làm Phật sự mười phương,

  Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.

  Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,

  Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.

  Rồi đem phước huệ độ sanh,

  Chứng nên quả Phật, hoàn thành Pháp thân.O

  Tùy cơ ứng biến cõi trần,

  Phân thân vô số độ dần chúng sanh.

  Nước Từ rưới khắp nhân thiên,

  Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.

  Khắp hòa thế giới gần xa,

  Xiển dương diệu pháp, trước là độ sanh.

  Những nơi khổ thú trầm luân,

  Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.

  Chỉ cần thấy dạng nghe danh,

  Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. O

  Phát lời nguyện ước cao sâu

  Muôn ngàn cảnh khổ thảy đều tiêu tan.

  Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,

  Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,

  Đều nhờ thần lực oai linh,

  Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.

  Thuốc thang cứu cấp cho đời,

  Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.

  Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,

  An vui thực hiện trong vòng trầm luân. O

  Bao nhiêu quyến thuộc thân oan

  Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.

  Xa lìa ái nhiễm liên miên,

  Dứt trừ những mối phược triền thân tâm,

  Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,

  Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.

  Hư không dù có chuyển dời,

  Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay

  Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,

  Hoàn thành nghiệp trí, vững cây Bồ-đề.OOO

  5-C) SÁM QUY Y

  Phật là đấng giác ngộ mình,

  Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,

  Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

  Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O

  Pháp là phương thuốc diệu thay,

  Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,

  Như vầng trăng sáng lung linh,

  Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. O

  Tăng là những bậc chân tu,

  Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,

  Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

  Độ đời thoát khỏi tham … si khổ sầu. O

  Con nay giác ngộ quay đầu,

  Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai,

  Cho con hạnh phúc hôm nay,

  Cho đời an lạc tại ngay dương trần. O

  Con nguyền từ bỏ sát sanh,

  Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban.

  Thương yêu người, vật, môi sinh,

  Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O

  Con nguyền từ bỏ trộm gian,

  Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.

  Sống chân thật, chẳng lọc lừa,

  Giữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. O

  Con nguyền từ bỏ ngoại tình,

  Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.

  Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,

  Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời. O

  Con nguyền từ bỏ nói sai,

  Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu.

  Nói như chánh pháp cao sâu,

  Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe O

  Con nguyện từ bỏ rượu chè,

  Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ,

  Để không bệnh hoạn, thẫn thờ,

  Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O

  Từ nay, con nguyện với lòng:

  Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào,

  Để cho con sống thanh cao,

  Để đời an lạc, dạt dào tình thương. O

  Con nguyền noi đấng Pháp Vương,

  Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh.

  Tham thiền, niệm Phật chân thành,

  Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên.

  Nguyện cho sáu cõi ba miền

  Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn.OOO

  5-D) SÁM QUY NGUYỆN

  Trầm hương xông ngát điện,

  Sen nở Phật hiện thân,

  Pháp giới thành thanh tịnh,

  Chúng sanh lắng nghiệp trần. O

  Đệ tử tâm thành,

  Hướng về Tam Bảo.

  Phật là thầy chỉ đạo,

  Bậc tỉnh thức vẹn toàn,

  Tướng tốt đoan trang,

  Trí và bi viên mãn.

  Pháp là con đường sáng, O

  Dẫn người thoát cõi mê,

  Đưa con trở về,

  Sống cuộc đời tỉnh thức. O

  Tăng là hàng giới đức,

  Cùng đi trên đường vui,

  Tu tập giải thoát,

  Làm an lạc cuộc đời. O

  Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

  Trên con đường học đạo,

  Biết Tam Bảo của tự tâm,

  Nguyện xin chuyên cần,

  Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. O

  Nguyện theo hơi thở,

  Nở nụ cười tươi.

  Nguyện học hỏi cuộc đời,

  Bằng con mắt quán chiếu.

  Nguyện xin tìm hiểu,

  Nỗi khổ của muôn loài. O

  Tập từ bi,

  Hành hỷ xả.

  Sáng cho người thêm niềm vui,

  Chiều giúp người bớt khổ. O

  Đệ tử sống cuộc đời thiểu dục,

  Nếp sống lành mạnh an hòa,

  Cho thân thể kiện khương.

  Nguyện rũ bỏ âu lo,

  Học tha thứ bao dung,

  Cho tâm tư nhẹ nhõm. O

  Đệ tử nguyện xin ơn sâu đền báo,

  Ơn cha mẹ, ơn thầy,

  Ơn bè bạn, chúng sanh,

  Nguyện tu học tinh chuyên,

  Cho cây bi trí nở hoa.

  Mong một ngày kia,

  Có khả năng cứu độ mọi loài,

  Vượt cả ngoài cõi khổ.

  Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng

  Gia hộ cho đệ tử chúng con,

  Viên thành đại nguyện OOO

  5-Đ) SÁM TU TẬP

  Cúi đầu đảnh lễ Như Lai,

  Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh.

  Cùng chư Bồ-tát quang minh,

  Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân.

  Chúng con cùng các quyến thân,

  Người còn kẻ mất, người gần kẻ xa,

  Từ nay quy mạng Phật-đà

  Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng. O

  Hiểu rằng cuộc sống thế nhân,

  Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu,

  Dù rằng nghèo khổ sang giàu.

  Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than.

  Khi thì hợp, khi thì tan,

  Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu.

  Những cơn bệnh hoạn đớn đau,

  Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn.

  Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn,

  Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi.

  Người đời gắng gượng tìm vui,

  Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh. O

  Nào là rượu, nào là tình,

  Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm.

  Nỗi lo của kẻ đi đêm,

  Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra.

  Nay con sám-hối Phật-đà,

  Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau.

  Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau

  Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành.

  Tham lam dẫn đến tranh giành,

  Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau.

  Kiêu căng tự đại tự cao,

  Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn.

  Chìm trong bóng tối chập chờn,

  Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn.

  Lang thang ngàn kiếp trầm luân,

  Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi.

  Nay con quỳ dưới Phật đài,

  Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu.O

  Niết-bàn, lòng nguyện tin sâu,

  Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi.

  Vượt ngoài ba cõi ngàn đời,

  Từ bi trí giác rạng ngời vô biên.

  Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên,

  Công bằng chi phối mọi miền thế gian.

  Người sung sướng, kẻ lầm than

  Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ.

  Nên không yên lặng đợi chờ,

  Mà lo gắng sức giúp cho mọi người.

  Người vui là chính con vui,

  Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia. O

  Hiểu rằng một sớm mai kia,

  Xác thân tạm bợ trở về hư vô.

  Nên không khờ dại tôn thờ

  Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi.

  Nay còn sức khỏe xuân thì

  Khéo siêng làm phước dành khi trở về.

  Hiểu rằng ngàn kiếp si mê,

  Tham lam ích kỷ nặng nề âm u. O

  Nay theo Phật, Đấng Đại Từ,

  Trái tim xin mở rộng như biển ngàn.

  Thương yêu khắp cả thế gian,

  Dù là kẻ oán người thân cũng đồng.

  Nơi cõi sống, chốn tử vong,

  Rừng cây chim thú, biển sông cá kình.

  Nguyện lòng thương khắp chúng sinh,

  Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu. O

  Từ nay mãi đến ngàn sau,

  Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư.

  Hiểu rằng ba cõi ngục tù,

  Thân là cát bụi, tâm là bóng mây.

  Từ lâu như kẻ ngủ say,

  Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra. O

  Cúi đầu đảnh lễ Phật-đà,

  Bậc Thánh Vô Ngã vượt xa thế trần.

  Vì không còn chấp ngã nhân,

  Người thành vũ trụ, Người thành trăng sao.

  Tâm Vô Ngã là đỉnh cao,

  Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên.

  Chí tu học quyết vững bền,

  Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu. O

  Hôm nay tha thiết nguyện cầu,

  Xin đem công đức từ lâu đã làm,

  Hướng về thế giới cõi âm,

  Mong sao cho những vị này

  Nương nhờ sức Phật về ngay cõi lành. O

  Thân an lạc, trí hiển minh,

  Được chư Bồ-tát chung quanh dắt dìu.

  Tu theo Phật pháp cao siêu,

  Dần dần thành tựu những điều lớn lao.

  Tâm siêu thoát khỏi trần lao,

  Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu.

  Rồi dùng hạnh nguyện đại từ,

  Hóa thân ba cõi vân du sáu đường.

  Gieo chánh pháp đến ngàn phương,

  Đưa người mọi nẻo về nương Phật-đà.OOO

  5-E) SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

  Chữ tu công đức vô lường,

  Ba đời chư Phật thường thường độ sanh.

  Ai ơi, gắng chí tu hành!

  Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.

  Người đời sớm phải tri cơ,

  Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.

  Chở che nhờ đức cao dầy,

  Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.

  Đường mê xin chớ bước lầm,

  Não phiền cũng bởi thân tâm của mình. O

  Chớ nên hại vật sát sanh,

  Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.

  Cuộc đời khác thể chiêm bao,

  Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.

  Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,

  Công danh phú quý cũng chung một thời,

  Của đời trả lại cho đời,

  Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?

  Đổi thay máy tạo không ngằn,

  Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. O

  Khuyên đừng trách lẫn trời già,

  Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.

  Một khi thiện ác gieo nhân,

  Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi.

  Người đời nghĩ đó mà coi,

  Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.

  Khuyên đừng nại chút công lao,

  Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.

  Tâm minh vốn đã sẵn rồi,

  Ở trong mình có há ngoài đâu xa. O

  Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,

  Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.

  Tháng ngày thấm thoát phù du,

  Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.

  Thiện căn trước đã đền bồi,

  Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.

  Tránh vòng sáu dục bảy tình,

  Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. O

  Rõ ràng phước tội tại tâm,

  Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.

  Máu tham tràn khắp xưa nay,

  Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.

  Chớ ham chen lấn đua đòi,

  Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.

  Vượn còn biết mến trăng trong,

  Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?

  Hãy theo chính pháp mà đi,

  Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. O

  Tu hành sớm tối lo lường,

  Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.

  Cho hay hoa nở cũng tàn,

  Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.

  Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,

  Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.

  Không rời chánh niệm hào li,

  Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh.

  Để cho tâm trí quang minh,

  Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài.OOO

  5.F) SÁM HỒNG TRẦN

  Cõi trần thế sắc thân trôi nổi,

  Mấy ai từng trăm tuổi được đâu,

  Đời là bể khổ bấy lâu,

  Chỉ vì mê muội ăn sâu khôn rời.

  Bởi vô minh tự thời vô thủy,

  Thọ, tưởng, hành, thức khởi nhân duyên,

  Luân hồi sinh tử liên miên,

  Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường. O

  Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo,

  Giết dân lành, dâm bạo vô lương,

  Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường,

  Hờn chồng oán chất, cùng đường bỏ thân.

  Lý Thái Tổ xuất thân học đạo,

  Lấy đức lành dạy bảo dân yên,

  Lẫy lừng, phạt Tống bình Chiêm,

  Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời. O

  Trần Thái Tông dựa nơi Phật pháp,

  Dùng đức lành trị nước, an dân,

  Mấy lần đuổi giặc ngoại xâm,

  Truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền. O

  Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi,

  Tận trung mà vẫn phải oan gia,

  Vì sao tru diệt cả nhà?

  Vì sao ba họ rồi ra bỏ đời?

  Vì sao được phục hồi chức tước,

  Có phải vì nghiệp trước hay không?

  Anh hùng cái thế Quang Trung,

  Vì sao mạng yểu não nùng non sông? O

  Nhìn những cảnh vô thường khôn xiết,

  Tử sinh mà ai biết ra sao?

  Đời này, đời trước, đời sau,

  Người hiền khéo sống trông vào đức nhân. O

  Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn,

  Người hiếu hiền thể hiện đức nhân,

  Dù cho danh lợi muôn phần,

  Bất nhân thất đức xa gần ai khen?

  Giữa trần tục bon chen danh lợi,

  Mùi thế trần sao vội cho thơm,

  Vinh hoa phú quý chập chờn,

  Như là bọt nước trong cơn sóng cồn. O

  Thuốc tiên của Lãn Ông Hải Thượng,

  Đã bao giờ cứu mạng mình đâu,

  Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu,

  Đã thành quy luật gây bao khổ sầu.

  Dù vua chúa, công hầu, khanh tướng,

  Hay nghèo hèn vất vưởng thương đau,

  Cuối cùng ba tấc đất sâu,

  Yên mình một nấm cỏ khâu xanh rì. O

  Đã biết vậy đừng mê muội nữa,

  Kiếp nổi chìm lần lựa trôi qua,

  Thành tâm niệm Phật Di-đà,

  Làm lành gây phước để mà tu tâm.

  Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi,

  Một ngày nào cát bụi buông xuôi,

  Vô thường muôn sự rõ rồi,

  Hoa sen chín phẩm là nơi an bình. O

  Đã qui luật tử sinh không khỏi,

  Sống cũng đừng nông nỗi gian tham,

  Chỉ vì nghiệp ác đã làm,

  Chuốc vào quả báo lại càng đau thương.

  Quyền chức trọng đường đường tự đắc,

  Chỉ một cơn gió lốc tiêu điều!

  Của tiền tranh đoạt bao nhiêu?

  Rồi hai thước đất ai nhiều hơn ai? O

  Nay quỳ trước Phật đài sám hối,

  Biết bao điều tội lỗi xưa nay,

  Nhất tâm thiền định đêm ngày,

  Não phiền dứt sạch, tỏ bày chân tâm. OOO

  5.G) SÁM TỐNG TÁNG

  Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,

  Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi,

  Người đời có biết chăng ôi,

  Thân người tuy có, có rồi hoàn không! O

  Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,

  Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,

  Làm cho buồn bã thế ni!

  Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?

  Khi nào đứng đứng ngồi ngồi

  Bây giờ lặng ngắt như chồi cây khô.

  Khi nào du lịch giang hồ

  Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.

  Khi nào lược giắt trâm cài

  Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.

  Khi nào trau ngọc chuốt vàng

  Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. O

  Khi nào mắt đẹp mày xanh

  Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.

  Khi nào lên các xuống lầu

  Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.

  Khi nào liệt liệt oanh oanh

  Bây giờ một trận tan tành gió mưa.

  Khi nào ngựa lọc xe lừa

  Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.

  Khi nào ra trướng vào màn

  Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. O

  Khi nào mẹ mẹ cha cha

  Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.

  Khi nào vợ vợ chồng chồng

  Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.

  Khi nào cháu cháu con con

  Bây giờ hai ngã nước non xa vời.

  Khi nào cốt nhục vẹn mười

  Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.

  Khi nào bạn hữu sum vầy

  Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. O

  Cái thân như tấc bóng chiều

  Như chùm bọt nước phập phều biển khơi.

  Xưa ông Bành Tổ sống đời

  Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!

  Sang mà đến bậc Công Hầu

  Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.

  Nghèo mà đói khát lạnh lùng

  Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai. O

  Phù du sớm tối một mai

  Giàu sang cũng thác, sạt sài cũng vong

  Thông minh tài trí anh hùng

  Si mê dại dột cũng chung một gò.

  Biển trần nhiều nỗi gay go

  Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.

  Sự đời nên chán nên chê

  Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. O

  Lắng tâm quyết tỏ nguồn chơn

  Gương xưa lau sạch không còn trần ô.

  Tu hành phải đợi kiếp mô

  Sông tình biển ái đã khô bao giờ.

  Lựa là phải ngộ thiền cơ

  Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.

  Nguồn tâm phải tỏ trước sau

  Nguyện cho thành Phật để mau độ đời.

  Ban niềm an lạc muôn nơi

  Niết-bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm. OOO

  6. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  Tụng kinh là hạnh tốt lành,

  Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả hàm linh,

  Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O

  Nguyện tiêu ba chướng não phiền,

  Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.

  Nguyện trừ tội chướng điêu linh,

  Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm. O

  “Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,

  Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.

  Hoa nở thấy Phật hiện ra,

  Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền.” O

  Nguyện đem công đức hiện tiền,

  Hướng về khắp cả các miền gần xa.

  Con và cha mẹ, ông bà,

  Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. (3 xá) OOO

  7. LỜI NGUYỆN CUỐI

  (Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

  Nguyện đem công đức này hồi hướng về:

  Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,

  Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.

  Mong hoa Đàm lại nở giữa mùa xuân,

  Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng hạ. O

  Tái hiện đạo tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,

  Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.

  Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,

  Rạng rỡ tông môn Ca-diếp.

  Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,

  Muôn thuở rạng rỡ tông phong. O

  Tăng ni, đạo lực thậm thâm,

  Phật tử, tín tâm kiên cố.

  Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,

  Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.

  Năm châu an định, bốn biển thanh bình,

  Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O

  (Đại chúng cùng niệm)

  Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO

  8. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

  (Đại chúng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, cùng tụng và lạy)

  Con xin nương tựa Phật,

  Bậc Phước Trí Viên Thành,

  Cầu tất cả chúng sanh

  Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O

  Con xin nương tựa Pháp,

  Nguồn tuệ giác, từ bi,

  Cầu tất cả chúng sanh

  Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O

  Con xin nương tựa Tăng,

  Đoàn thể sống an vui,

  Cầu tất cả chúng sanh

  Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)

  3. Bài khấn nguyện sám hối tụng hàng ngày

  Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

  Con xin cung kính lễ lạy:

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

  Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

  Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

  Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

  Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

  Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

  Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước.

  Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

  (Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu”Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

  Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

  Hồi hướng/Phát nguyện:

  Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

  Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

  Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

  Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  5. Kinh sám hối khẩu nghiệp

  6. Kinh sám hồi cầu an

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Khấn Nguyện Sám Hối Tụng Hàng Ngày
 • Bài Cúng Sao Thái Dương Và Các Tuổi Bị Chiếu Mệnh Năm 2022
 • Sao Thái Dương Tốt Hay Xấu? Giải Hạn Sao Thái Dương Năm 2022
 • Bài Văn Cúng Khấn Giải Hạn Sao Thái Dương Đầy Đủ Và Chi Tiết
 • Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn Sao Thái Dương
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×