Đề Xuất 6/2022 # Văn Khấn Ban Thần Tài Mỗi Ngày Mùng 1, Mùng 10 Hàng Tháng # Top Like

Xem 11,286

Cập nhật nội dung chi tiết về Văn Khấn Ban Thần Tài Mỗi Ngày Mùng 1, Mùng 10 Hàng Tháng mới nhất ngày 30/06/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,286 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Tạ Lễ Cuối Năm Ở Đền, Đình, Chùa, Miếu Phủ
 • Văn Khấn Khi Đi Lễ Và Viếng Mộ Cô Sáu Được Tổng Hợp Từ Những Người Thường Xuyên Đi Viếng Mộ Cô
 • Sĩ Tử Mùa Thi: Lễ Sao Cho Đúng?
 • Những Điều Cần Biết Về Lễ Tế Ngu
 • Văn Khấn Trong Tang Lễ
 • 1. Văn khấn Thần Tài mỗi ngày “buôn may bán đắt”

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

  • Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân

  • Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

  • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong khu vực

   này.

  Tín chủ chúng con là: ………………………………………         

  Ngụ tại: ………………………………………………

  Hôm nay là ngày …. tháng …. năm …. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

  Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  2. Văn khấn mùng 1 Thần Tài, Thổ Địa

  Nam mô A Di  Đà Phật!

  Nam mô A Di  Đà Phật!

  Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lạy)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

  • Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

  • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

  Tín chủ con là… Ngụ tại…

  Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…

  Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

  Cúi xin: Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di  Đà Phật!

  Nam mô A Di  Đà Phật!

  Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lạy)

  3. Bài cúng Thần Tài mùng 10 âm lịch hàng tháng

  Con niệm Nam mô A Di Đà Phật!

  Con niệm Nam mô A Di Đà Phật!

  Con niệm Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

  • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

  • Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân

  • Con kính lạy ngài Gia Môn Thổ Phủ, Thổ Chủ Tài Thần

  • Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

  • Con kính lạy Tiền Hậu địa chủ chư vị linh thần

  • Con kính lạy Bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính thần

  • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong khu vực này.

  Tín chủ chúng con là:… Ngụ tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty):… Kinh doanh…

  Hôm nay là ngày rằm tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị, Thổ Địa và chư vị Tôn Thần chứng giám.

  Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

  Con cầu xin các ngài phù hộ cho:…

  Nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

  Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

  4. Văn khấn ban Thần Tài mùng 10 tháng giêng

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  Con lạy chín phương trời, mười phương đất

  Kính lạy Quan đương niên Hành khiển, Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần.

  Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương.

  Kính lạy ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

  Con tên là…

  Năm sinh…

  Cửa hàng tại địa chỉ…

  Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu 2022.

  Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

  Trước bàn thờ chư vị Tôn Thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

  Khấu xin Thành Hoàng bản địa, ông Địa – Thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

  Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên. Tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị.

  Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

  Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thỏa. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà.

  Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

  Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

  Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Ngài bỏ qua đại xá cho chúng con

  Con xin Thành Hoàng bản địa, ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần).

  (Khấn xong, vái hay lạy ba cái).

  5. Văn khấn ban Thần Tài ngày khai trương

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

  Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Quan đương niên hành khiển. Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này.

  • Hôm nay là ngày… tháng… năm…

  • Con tên là (nói họ tên thật)… Ngụ tại (nói địa chỉ hiện đang cư ngụ):…

  • Thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Kính cáo chư vị Linh Thần, cúi mong soi xét và cho phép được khai trương (khai trương việc gì nói rõ).

  • Con thành tâm cung thỉnh: Ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn Thần.

  • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

  • Ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này.

  Cúi xin: Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

  Các chủ vị Tài Thần, Phúc Thần, Ông Chủ Đất, bà chủ Đất, tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn Thần, thụ hưởng lễ vật.

  Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con khai trương thuận lợi cùng Gia quyến, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc, tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. Làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lợi lộc dồi dào.

  Phù trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc.  m phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm, với tấm lòng thành.

  Cúi xin chứng giám.

  Cẩn cáo!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

  6. Văn khấn thỉnh Thần Tài Thổ Địa

  Nam mô A Di Đà Phật! 3 lần

  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.

  Con kính lạy Thổ Địa Thần Tài vị tiền.

  Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này, cùng gia tiên trong tộc.

  Tín chủ con là…… Ngụ tại……… Hôm nay là ngày… tháng… năm…

  Chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả. Và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

  Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật! 3 lần

  7. Thủ tục và cách khấn Thần Tài

  Để thực hiện lễ cúng Thần Tài, gia chủ cần chuẩn bị mâm lễ và cách thực hiện như sau:

  7.1 Chuẩn bị mâm lễ

  Trước buổi lễ cúng Thần Tài, bạn cần sắm những món lễ vật cụ thể sau:

  • Lọ hoa cúng nhỏ

  • Hương nhang

  • Thuốc lá hoặc cà phê

  • Nước trà

  • Dĩa trái cây

  • Bánh kẹo

  7.2 Cách thực hiện

  Công việc thờ phụng Thần Tài hàng ngày khá đơn giản và dễ thực hiện. Lễ vật chỉ nên đặt một hộp bánh nhỏ, chén nước, trái cây và hoa tươi. Tuy nhiên, để quá trình thờ cúng đảm bảo sự linh thiêng, gia chủ cần lưu ý các điều sau:

  • Thời gian thắp nhang vào hai thời điểm là 6h – 7h giờ tối và 6h – 7h sáng.

  • Gia chủ nên đốt 5 cây vào mỗi lần thắp.

  • Khi thắp nhang, gia chủ nên kết hợp thay nước trắng và nước của lọ hoa mới.

  8. Một số lưu ý khi cúng Thần Tài hàng ngày

  8.1 Thắp hương ban Thần Tài

  • Thắp 3 nén cắm theo hàng ngang đối với những lúc cần cầu xin điều gì.

  • Những ngày rằm, mùng 1, lễ hoặc tết, bạn nên thắp 5 nén theo hình chữ thập. 

  • Nên chọn loại nhang cuốn tàn, sau một thời gian sẽ có bát nhang đẹp và tụ nhiều khí rất tốt. 

  • Ngày 23 tháng Chạp mới được rút rút chân nhang (khi bát nhang quá đầy chân nhang) và đem hóa cùng tiền giấy. Khi hóa tro hoàn thành, bạn nhớ đổ một chút rượu vào đám tro.

  8.1 Chăm sóc bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa thường xuyên

  • Hàng tháng, gia chủ nên vệ sinh, lau chùi bàn thờ sạch sẽ.

  • Thực hiện tắm cho Thần Tài vào cuối tháng hoặc 14 âm lịch hàng tháng. Gia chủ sử dụng nước lá bưởi và rượu pha cùng với nước để tắm cho Thần Tài.

  • Sử dụng một chiếc khăn sạch riêng để lau Thần Tài sau khi tắm.

  • Khi trời mưa to, gia chủ nên đặt Thần Tài, Thổ Địa, Ông Cóc vào một cái thau sạch và để tắm mưa ngoài trời khoảng 15 phút. Sau đó, bạn mang vào lau sạch, xịt nước thơm và thắp hương vái.

  8.2 Lưu ý khi chuẩn bị đồ cúng Thần Tài – Thổ Địa

  • Vào các dịp ngày rằm, mùng 1, gia chủ nên lựa chọn đồ ngọt như bánh hỏi, chuối hoặc bưởi,… để dâng Thần Tài – Thổ Địa

  • Mua tiền giấy Quý Nhân cúng riêng cho Thần Tài và Thổ Địa. Đó là những tờ giấy gấp đôi có màu đỏ và được đục những hình Thần Tài khắp bề mặt.

  8.3 Lưu ý khi mới lập bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa

  • Khi mới lập bàn thờ, bạn nên thắp nhang liên tục trong 100 ngày để bàn thờ tụ khí tốt. 

  • Tránh tắt đèn trên bàn thờ bởi những ngọn đèn là đại diện cho những ngọn Hải Đăng dẫn đường các vị giáng xuống trần. 

  • Trong 100 ngày mỗi sáng, bạn chỉ cần thay nước và thắp một nén nhang.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Và Lễ Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất
 • Bài Văn Khấn Ông Hoàng Bảy Năm 2022, Bài Văn Khấn Nôm Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Cho Lễ Giao Thừa
 • Trang Tin Tức Online Tổng Hợp
 • Lễ Trả Nợ Tào Quan Di Cung Hoán Số – Tiến Căn – Khai Phủ – Việt Lạc Số
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Văn Khấn Ban Thần Tài Mỗi Ngày Mùng 1, Mùng 10 Hàng Tháng trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×