Đề Xuất 6/2022 # Xưng Hô Theo Lối Hán Việt Cổ Ngữ – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm # Top Like

Xem 11,682

Cập nhật nội dung chi tiết về Xưng Hô Theo Lối Hán Việt Cổ Ngữ – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,682 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cúng Tổ Ngành Sân Khấu
 • Hướng Đến Ngày Giỗ Tổ Ngành May
 • Cách Cúng 100 Ngày Cho Người Mất Đúng Phong Tục Tín Ngưỡng
 • Nghi Thức Cúng Bái Tổ Tiên
 • Tục Thờ Cúng Gia Tiên Của Người Việt Trong Ngày Tết
 • Việt Lạc xin liệt kê các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ để quý thầy tham khảo

  Chúng tôi mạn phép tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ các bài viết trên mạng internet, tạo thành 1 bảng cho dễ tra cứu. Mong sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

  Bảng tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt

  Ông Sơ

  Cao Tổ Phụ

  高祖父

  Bà Sơ

  Cao Tổ Mẫu

  高祖母

  Chít

  Huyền Tôn

  玄孫

  Ông Cố

  Tằng Tổ Phụ

  曾祖父

  Bà Cố

  Tằng Tổ Mẫu

  曾祖母

  Chắt

  Tằng Tôn

  曾孫

  Ông Nội

  Nội Tổ Phụ

  內祖父

  Bà Nội

  Nội Tổ Mẫu

  內祖母

  Cháu Nội

  Nội Tôn

  內孫

  Ông Nội Đã Mất

  Nội Tổ Khảo

  內祖考

  Bà Nội Đã Mất

  Nội Tổ Tỷ

  內祖妣

  Cháu

  Nội Tôn

  內孫

  Cháu Nối Dòng

  Đích Tôn

  嫡孫

  Ông Ngoại

  Ngoại Tổ Phụ

  外祖父

  Bà Ngoại

  Ngoại Tổ Mẫu

  外祖母

  Ông Ngoại

  Ngoại Công

  外公

  Bà Ngoại

  Ngoại Bà

  外婆

  Ông Ngoại Đã Mất

  Ngoại Tổ Khảo

  外祖考

  Bà Ngoại Đã Mất

  Ngoại Tổ Tỷ

  外祖妣

  Cháu Ngoại

  Ngoại Tôn

  外孫

  Ông Nội Vợ

  Nhạc Tổ Phụ

  岳祖父

  Bà Nội Vợ

  Nhạc Tổ Mẫu

  岳祖母

  Ông Nội Vợ Đã Mất

  Nhạc Tổ Khảo

  岳祖考

  Bà Nội Vợ Đã Mất

  Nhạc Tổ Tỷ

  岳祖妣

  Cháu Nội Rể

  Tôn Nữ Tế

  孫女婿

  Cha Đã Mất

  Hiển Khảo

  顯考

  Mẹ Đã Mất

  Hiển Tỷ

  顯妣

  Con Trai Mất Cha

  Cô Tử

  孤子

  Con Gái Mất Cha

  Cô Nữ

  孤女

  Con Trai Mất Mẹ

  Ai Tử

  哀子

  Con Gái Mất Mẹ

  Ai Nữ

  哀女

  Con Trai Mất Cả Cha Và Mẹ

  Cô Ai Tử

  孤哀子

  Con Gái Mất Cả Cha Và Mẹ

  Cô Ai Nữ

  孤哀女

  Cha Ruột

  Thân Phụ

  親父

  Cha Ghẻ

  Kế Phụ

  繼父

  Cha Nuôi

  Dưỡng Phụ

  養父

  Cha Đỡ Đầu

  Nghĩa Phụ

  義父

  Con Trai Lớn (Con Cả)

  Trưởng Tử

  長子

  Con Trai Lớn

  Trưởng Nam

  長男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế)

  Thứ Nam

  次男

  Con Trai Thứ Hai (Con Kế)

  Thứ Nam

  次女

  Con Trai Út

  Quý Nam

  季男

  Con Trai Út

  Vãn Nam

  晚男

  Con Trai Nói Chung

  Nam Tử

  男子

  Con Gái Lớn (Con Cả)

  Trưởng Nữ

  長女

  Con Gái Út

  Quý Nữ

  季女

  Con Gái Út

  Vãn Nữ

  晚女

  Con Gái Nói Chung

  Nữ Tử

  女子

  Mẹ Ruột

  Sinh Mẫu

  生母

  Mẹ Ruột

  Từ Mẫu

  慈母

  Mẹ Ghẻ

  Kế Mẫu

  繼母

  Con Của Bà Vợ Nhỏ Gọi Bà Vợ Lớn Của Cha Là

  Đích Mẫu

  嫡母

  Mẹ Nuôi

  Dưỡng Mẫu

  養母

  Mẹ Có Chồng Khác

  Giá Mẫu

  嫁母

  Má Nhỏ (Tức Vợ Bé Của Cha)

  Thứ Mẫu

  次母

  Mẹ Bị Cha Từ Bỏ

  Xuất Mẫu

  出母

  Bà Vú Nuôi

  Nhũ Mẫu

  乳母

  Chú Vợ

  Thúc Nhạc

  叔岳

  Bác Vợ

  Bá Nhạc

  伯岳

  Cháu Rể

  Điệt Nữ Tế

  侄女婿

  Chú Ruột

  Thúc Phụ

  叔父

  Vợ Của Chú

  Thím = Thẩm

  Bác Ruột

  Bá Phụ

  伯父

  Cháu Của Chú Và Bác Tự Xưng Là

  Nội Điệt

  內姪

  Cha Chồng

  Chương Phụ

  嫜父

  Dâu Lớn

  Trưởng Tức

  長媳

  Dâu Thứ

  Thứ Tức

  次媳

  Dâu Út

  Quý Tức

  季媳

  Dâu Nói Chung

  Hôn Tử

  婚子

  Cha Vợ (Sống)

  Nhạc Phụ

  岳父

  Cha Vợ (Chết)

  Ngoại Khảo

  外考

  Mẹ Vợ (Sống)

  Nhạc Mẫu

  岳母

  Mẹ Vợ (Chết)

  Ngoại Tỷ

  外妣

  Rể

  Tế

  婿

  Chị, Em Gái Của Cha Ta Kêu Bằng Cô

  Thân Cô

  親姑

  Ta Tự Xưng Là

  Nội Điệt

  內姪

  Chồng Của Cô

  Cô Trượng

  姑丈

  Chồng Của Cô

  Tôn Trượng

  尊丈

  Chồng Của Dì

  Di Trượng

  姨丈

  Chồng Của Dì

  Biểu Trượng

  表丈

  Cậu

  Cựu Phụ

  舅父

  Mợ

  Cựu Mẫu

  舅母

  Mợ

  Cấm

  Ta Tự Xưng Là

  Sanh Tôn

  甥孫

  Cậu Vợ

  Cựu Nhạc

  舅岳

  Cháu Rể

  Sanh Tế

  甥婿

  Vợ

  Chuyết Kinh

  拙荊

  Vợ Chết Rồi

  Tẩn

  Ta Tự Xưng Là

  Lương Phu

  良夫

  Vợ Bé

  Thứ Thê

  次妻

  Vợ Bé

  Trắc Thất

  測室

  Vợ Lớn

  Chánh Thất

  正室

  Vợ Sau

  Kế Thất

  繼室

  Anh Ruột

  Bào Huynh

  胞兄

  Em Trai

  Bào Đệ

  胞弟

  Em Trai

  Xá Đệ

  舍弟

  Em Gái

  Bào Muội

  胞 妹

  Em Gái

  Xá Muội

  舍 妹

  Chị Ruột

  Bào Tỷ

  胞 姊

  Anh Rể

  Tỷ Trượng

  姊 丈

  Anh Rể

  Tỷ Phu

  姊夫

  Em Rể

  Muội Trượng

  妹丈

  Em Rể

  Muội Phu

  妹 夫

  Em Rể

  Khâm Đệ

  襟弟

  Chị Dâu

  Tợ Phụ

  似婦

  Chị Dâu

  Tẩu

  Chị Dâu

  Tẩu Tử

  嫂 子

  Em Dâu

  Đệ Phụ

  弟 婦

  Em Dâu

  Đệ Tức

  弟媳

  Chị Chồng

  Đại Cô

  大 姑

  Em Gái Của Chồng

  Tiểu Cô

  小姑

  Anh Chồng

  Phu Huynh

  夫兄

  Anh Chồng

  Đại Bá

  大伯

  Em Trai Của Chồng

  Phu Đệ

  夫弟

  Em Trai Của Chồng

  Tiểu Thúc

  小叔

  Chị Vợ

  Đại Di

  大姨

  Em Vợ (Gái)

  Tiểu Di Tử

  小姨 子

  Em Vợ (Gái)

  Thê Muội

  妻妹

  Anh Vợ

  Thê Huynh

  妻兄

  Anh Vợ

  Đại Cựu

  大舅

  Anh Vợ

  Ngoại Huynh

  外兄

  Em Vợ (Trai)

  Ngoại Đệ

  外弟

  Em Vợ (Trai)

  Thê Đệ

  妻弟

  Em Vợ (Trai)

  Tiểu Cựu Tử

  小舅子

  Con Gái Đã Có Chồng

  Giá Nữ

  嫁女

  Con Gái Chưa Có Chồng

  Sương Nữ

  孀女

  Cha Ghẻ (Con Tự Xưng)

  Chấp Tử

  執子

  Tớ Trai

  Nghĩa Bộc

  義僕

  Tớ Gái

  Nghĩa Nô

  義奴

  Cha Chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Chết. Tôn Con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, Gọi Là

  Đích Tôn Thừa Trọng

  嫡孫承重

  Cha Chết Chưa Chôn

  Cố Phụ

  故父

  Mẹ Chết Chưa Chôn

  Cố Mẫu

  故母

  Cha Chết Đã Chôn

  Hiển Khảo

   顯 考

  Mẹ Chết Đã Chôn

  Hiển Tỷ

  顯 妣

  Mới Chết

  Tử

  Đã Chôn Hay Hỏa Táng

  Vong

  Anh Ruột Của Cha

  Đường Bá

  堂伯

  Mình Tự Xưng Là

  Đường Tôn

  堂孫

  Em Trai Của Cha

  Đường Thúc

  堂叔

  Chị Và Em Gái Của Cha

  Đường Cô

  堂 姑

  Anh Em Bạn Với Cha Mình

  Niên Bá

  年伯

  Anh Em Bạn Với Cha Mình

  Quý Thúc

  季叔

  Anh Em Bạn Với Cha Mình

  Lệnh Cô

  令姑

  Mình Tự Xưng Là

  Thiểm Điệt

  忝姪

  Mình Tự Xưng Là

  Lịnh Điệt

  令姪

  Bác Của Cha Mình

  Tổ Bá

  祖伯

  Chú Của Cha Mình

  Tổ Thúc

  祖叔

  Cô Của Cha Mình

  Tổ Cô

  祖姑

  Con Cháu Thì Tự Xưng Là

  Vân Tôn

  云孫

  Gia Tiên Bên Nội

  Nội Gia Tiên

  內家先

  Gia Tiên Bên Ngoại

  Ngoại Gia Tiên

  外家先

  Con Thừa Lệnh Mẹ Đứng Ra Cúng Cho Cha

  Cung Thừa Mẫu Mệnh

  恭承母命

  Con Thừa Lệnh Cha Đứng Ra Cúng Cho Mẹ

  Cung Thừa Phụ Mệnh

  恭承父命

  Ngoài ra cần nhấn mạnh một số quy tắc để xưng hô giữa các đời như sau:

  Danh xưng khi sống

  Danh xưng khi đã mất

  Cha

  Hiển khảo (đã mai táng rồi)Cố phụ (khi còn trên đất, chưa chôn)

  Mẹ

  Hiển tỷ (đã chôn rồi)Cố mẫu (chưa mai táng)

  Ông nội (đời thứ 3)

  Hiển tổ khảo

  Bà nội

  Hiển tổ tỷ

  Ông cố (đời thứ 4)

  Hiển tằng tổ khảo

  Bà cố

  Hiển tằng tổ tỷ

  Ông cao (đời thứ 5)

  Hiển cao tổ khảo

  Bà cao

  Hiển cao tổ tỷ

  Từ đây trở lên, mỗi đời thêm một chữ “cao” và chỉ thêm tố đa là 2 chữ nữa mà thôi. Nếu trên 3 chữ cao thì chỉ dùng thêm một chữ “thượng” nữa.Ví dụ: Thượng cao cao cao tổ khảo.

  Con

  Hiển thệ tử (con trai)Hiển thệ nữ (con gái)

  Cháu nội (3 đời)

  Hiển đích tôn (cháu nội trưởng)Hiển nội tôn (cháu nội thứ)

  Cháu cố (4 đời)

  Hiển tằng tônCháu cao (5 đời) Hiển huyền tôn

  Cách xưng hô của người đứng cúng

  Trường hợp

  Xưng hô

  Cha chết

  Con trai xưng: Cô tử (chưa chôn)Con gái xưng: Cô nữ

  Mẹ chết

  Con trai xưng: Ai tửCon gái xưng: Ai nữ

  Cha, mẹ đều chết (một người đã chết trước, nay thêm một người nữa)

  Con trai xưng: Cô ai tửCon gái xưng: Cô ai nữCon gái đã có chồng: Giá nữ

  Cha,mẹ chết chôn cất xong xuôi , từ đây về sau

  Con trai xưng: Hiếu tử hay Thân tửCon gái xưng: Hiếu nữ hay Thân nữRể xưng: Nghĩa tếDâu xưng: Hôn

  Cháu nội trưởng (cha chết trước ông bà): Ðích tôn thừa trọng

  Cháu nội trưởng (cha chưa chết): Ðích tôn

  Cháu nội : Nội tôn

  Cháu gọi bằng cố (4 đời) : Tằng tôn

  Cháu gọi bằng cao (5 đời)  : Huyền tôn

  Cháu 6 đời: Lai tôn

  Cháu 7 đời: Côn tôn

  Cháu 8 đời: Nhưng tôn

  Cháu 9 đời: Vân tôn

  Cháu 10 đời: Nhĩ tôn

  Dòng trực hệ, cháu gọi là tôn, sau đời thứ 10 đều gọi là Tự tôn.

  Vợ của cháu thêm chữ hôn sau chữ tôn; ví dụ: vợ của cháu nội là nội tôn hôn

  Cháu gái thêm chữ nữ sau chữ tôn; ví dụ: cháu nội gái là nội tôn nữ.

  Chồng của cháu gái thêm chữ tế sau chữ tôn; ví dụ: chồng của cháu nội gái là nội tôn tế.

  Dòng bàng hệ, hậu duệ tôn, cháu gọi là Ðiệt.

  Cũng có ý cho rằng nên xưng hô thế này

  • Khảo, tỷ : Cha Mẹ
  • Tổ khảo, tổ tỷ : Ông Bà
  • Tằng tổ khảo, tỷ: Cụ Đời thứ 3
  • Cao tổ khảo, tỷ: Kỵ, Đời thứ 4
  • Thiên tổ khảo, tỷ: Đời thứ 5
  • Liệt tổ khảo, tỷ: Đời thứ 6
  • Thái tổ khảo, tỷ: Đời thứ 7
  • Viễn tổ khảo, tỷ: Đời thứ 8
  • Tỳ tổ khảo, tỷ: Đời thứ 9
  • Thời phong kiến, nhà vua thờ tổ tiên chín đời đến Tỳ Tổ. Còn quan lại và bình dân thờ bảy đời đến Thái Tổ.

  Các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ trên có thể áp dụng trong các văn sớ, điệp… khi liệt kê tử tôn gia quyến hoặc liệt kê vong linh phụ tiến trong lòng sớ hoặc xưng hô khi đứng cúng, rất mong bài này sẽ giúp ích ít nhiều cho quý vị.

  Mong được sự tham khảo và góp ý từ quý thầy, quý đồng đạo xa gần.

  Ngoài ra, để hỗ trợ công việc sớ sách được nhanh chóng, chính xác và thẩm mỹ hơn, quý bạn hữu có thể tham khảo phần mềm viết sớ tự động Việt Lạc Sớ do công ty Việt Lạc phát triển.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 096.536.2819

  Nguồn tham khảo

  • https://sites.google.com/site/mjnhchan/cach-xung-ho
  • http://www.oocities.org/nghilephatgiao/N09_CachGhiCungVan.htm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xưng Hô Các Chức Danh Trong Khấn Vái Theo Hán Việt
 • Bật Mí Cách Làm Thịt Gà Cúng Nhanh Mà Đẹp
 • Cách Viết Sớ Đi Lễ
 • Tin Tức, Giải Trí, Kinh Tế, Xã Hội
 • 16 Món Ngon Ngày Giỗ Miền Bắc
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Xưng Hô Theo Lối Hán Việt Cổ Ngữ – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×